Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 29-01-18, 21:49 #1
HURREM__SULTAN HURREM__SULTAN çevrimdışı
Lightbulb ❤❤❤HURREM__SULTAN OSMANLI kişisel sayfam❤❤❤ 3 hilal
OSMANLI HANEDANI

Osmanlı Hanedanı, Osmanlı İmparatorluğu'nu yaklaşık 622 yıl yöneten hanedandır.
Osmanlılar, Osmanoğulları, Âl-i Osman ve Hanedan-ı Âl-i Osman olarak da bilinir.
Hanedan, adını Osmanlı Beyliği’nin kurucusu olan Osman Bey’den alır.
Osmanlı Hanedanı’nın 1299 yılında başlayan yönetimi, 1922 yılında Ankara Hükümeti'nin saltanatı kaldırmasıyla
son bulmuş ve "Osmanlı Hanedan Defteri"ne kaydedilen son hanedan üyesi Fatma Neslişah 2012 yılında vefat etmiştir.

Osmanlı Hanedanı’ndan hükümdar olanlar yaygın olarak padişah olarak bilinir.
Ancak kuruluş yıllarında hükümdarlık unvanı bey ve gazi idi ve bunun yerine daha sonra han unvanı kullanıldı.
Sultan unvanı da Osmanlı Hanedanı’nda yaygın kullanılan
bir unvandı ama bu unvan erkek hükümdarların yanı sıra kadınlar için de kullanılıyordu.

Osmanlı saltanatında unvanlar babadan oğla geçer, padişah oğulları "şehzade", kızları "sultan"dır.
Şehzadelerin çocukları yine şehzade,
kızları yine sultandır.
Sultanların çocukları Osmanlı hanedan üyesi sayılmazlar. Sultanların erkek çocukları "beyzade" olarak anılırlardı. Akrabalığı olan kimselerdir;
ama silsile itibarıyla hanedandan düşerler.Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu

Osmanlı Hanedanı’nın kurucusu Osman Bey,
Anadolu Selçuklu Devleti’nin uç beylerinden biriydi.
Bizans sınırına yakın bir bölgede Anadolu Selçuklu Devleti’ne uç beyi olarak hizmet ediyordu.
Başarıların ardından Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Osman Bey bulunduğu bölgenin kendisine sancak ve tuğ verilerek eyalet beyi ilan edildi.
Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra küçük bir uç beyliğinin çekirdeğini oluşturduğu bu eyalet bağımsız kaldı
ve zamanla Osmanlı Beyliği olarak adlandırıldı.
Kendisi de bu devletin ve hanedanın ilk hükümdarı oldu. Osman Bey’den sonra devletin başına oğlu Orhan Bey geçti.


Fatih Kanunnamesi


Fatih Sultan Mehmet’in saltanatının son yıllarında oluşturulan "Kanunname-i Âli Osman", daha önceki padişahların yazılı kurallarını bir araya getirmekle birlikte,
devlet yönetimini aşırı merkeziyetçi bir yapıya dönüştürmüş ve padişahı mutlak hakim kılmıştır.
Fatih Kanûnnâmesi olarak anılan bu düzenlemede, tahta çıkan şehzadenin, erkek kardeşlerini devletin zarar görmesini engellemek için öldürmesine yasallık kazandırmıştır.
Hanedanın Sonu

Osmanlı Hanedanı’ndan son padişah olan
Vahidettin, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkmış
Osmanlı İmparatorluğu’nun da son hükümdarıydı.
Anadolu topraklarının bölünmesini öngören
Sevr Antlaşması’na karşı Anadolu’da gelişen Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasının ardından padişah, çevresiyle birlikte İstanbul'dan ayrılan İtilaf Devletlerinin donanması ile TBMM kararıyla Türkiye dışında istediği yere gitmek üzere sürgün edildi.
Günümüz

Günümüzde Osmanlı Hanedanı ile soy bağı olanların bir kısmı Türkiye'de, bir kısmı ise yurt dışında değişik ülkelerde yaşamaktadırlar.
Bu kişilerden şehzade unvanını devam ettiren erkek çocukların en yaşlısı ve kıdemli üyesi ise
"Hanedan reisi" adıyla adlandırılmaktadır.
Osmanlı Hanedanlığı ise 1922 yılında Ankara Hükûmeti tarafından saltanatın kaldırılması ile son bulmuştur.
Osmanlı Hanedanı 1922 tarihine kadar halen Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nde muhafaza edilen Osmanlı Hanedan Defteri'ne kaydediliyordu.
Bu deftere kaydedilen son hanedan üyesi Neslişah Sultan Nisan 2012 tarihinde vefat etmiştir.
Bu nedenle günümüzdeki kayıtları aile içerisinde tutulan Osmanoğulları ailesindeki "Hanedan reisi" kullanımı ile "Osmanlı Hanedanındaki kayıtları
"Osmanlı Hanedan Defteri"ne kaydolan "Hanedan reisi" kullanımını birbirlerinden farklıdır.


Osmanlı sultanları ve halifeleri

İlhanlı Hanı Hülagü, 1258’da halifeliğin merkezi konumundaki Bağdat’ı fethetmiş,
Abbasi soyundan gelenleri de öldürerek bu makama son vermişti.
Fakat fetih sırasında kaçan bazı Abbasi üyeleri, Memlüklüler’e sığınarak burada halifeliği tekrar ilan ettiler
(13. yüzyıl). Bu halifeliğin dini törenlerde protokolde durmaktan başka bir siyasi otoritesi yoktu.
Bu şekilde yaklaşık üç yüz yıl devam eden bu durum I. Selim’in Mısır’ı fethetmesiyle sona erdi.
Hilâfetin koruyuculuğu Osmanoğullarına geçti. O dönemin halifesi III.
Mütevekkil İstanbul’a getirilerek hayatını siyasi yetkisi olmadan burada geçirmiştir.

1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın kaldırılmasından sonra da Ankara Hükümeti halife olarak,
T.B.M.M.’nin seçtiği Halife Abdülmecid Efendi’den, sadece Müslümanların Halifesi unvanını kullanması
ve gösterişli hareketlerde bulunmamasını istemişti.
Abdülmecid Efendi, T.B.M.M. Yönetimi tarafından halife seçildikten sonra kendisine verilen talimata aykırı olarak,
"Halife-î Müslimin" unvanından başka sıfat ve unvanlar kullanarak,
Cumhuriyet hükumetinin talimatı dışına çıktı. Son Osmanlı Halifesi Abdülmecid Efendi’nin,
Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın Cumhuriyetin İlânından sonra gerçekleştirmeyi planladığı
devrimlere engel olabilmesi ihtimal dahilinde bulunan bir Hilâfet kurumuna karşı en sert tedbirleri alacağı belliydi.
Bir taraftan Abdülmecid Efendi’nin, bu davranışları halifeliğin kaldırılması için bahane edilerek
ve diğer taraftan da başka sebepler ileri sürülmek suretiyle,
Hilâfet müessesesi 3 Mart 1924 tarihli Halifeliğin kaldırılması ve Hanedan-ı Osmaniye’nin
Türkiye Cumhuriyeti memâlik-î hariciyesine çıkarılmasına dair kanûn ile sona erdirildi.Osmanlı İmparatorluğu


1299-1399 yılları arası
Osman Gazi


1299 - Söğüt'de Osmanlı'nın Osman Gazi tarafından kurulması
1300 - Yundhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
1300 - Yenişehir'in başşehir yapılması.
1302 - Koyunhisar Muharebesi Osman'ın bölgede lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalcık)
1302 - Köprühisar'ın Fethi
1303 - İznik Kuşatması

Örnek bir medrese

1303 - Marmaracık Kalesi'nin Fethi
1306 - Dimbos Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin fethi.
1306 - İlk askeri antlaşma
1307 - İznik'in sıkıştırılması ve Yalova akını.
1308 - Ulubat gölü üzerindeki Alyos adası, Aygut Alp’in oğlu Kara Ali tarafından barış yoluyla teslim alındı.
1308 - İmralı Adası'nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası'na dayanmaları.
1308 - Koçhisar'ın Fethi
1313 - Harmankaya Tekfuru Köse Mihail'in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.

Karesi Beyliği

1320 - Osman Gazi’nin rahatsızlığı nedeniyle oğlu Orhan Bey yönetimi ele aldı.
1321 - Mudanya'nın fethi
1324 - Umur-Han Beyliği elindeki Akyazı'nın fethi.
1326 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
1331 - İznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
1331 - İlk Osmanlı medresesinin İznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
1337 - İzmit'in Fethi
1345 - karesi beyliğinin Osmanlı`lara katılması
1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
1349 -1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı

Orhan Gazi
I. Murat


1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
1353 - Çimpe Kalesi'nin Osmanlılar tarafından alınışı
1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
1361 - Edirne'nin fethi
1361 - Edirne'nin başkent oluşu
1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
1362 - İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
1362 - Kadıaskerliğin teşkili
1363 - Pençik Kanununun çıkışı
1364 - Sırpsındığı Savaşı
1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
1371 - Çirmen Savaşı
1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
1388 - Ploşnik Muharebesi ve Balkan ittifakının teşekkülü
1389 - I. Kosova Savaşı
1389 - I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
1390 - Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması
1390 - Gelibolu Tersanesi'nin inşası
1391 - İstanbul'un kuşatılması
1391 - Eflak Prensliği ilk kez haraç vermeyi kabul etmiştir.
1392 - Üsküp'ün fethi
1392 - Candaroğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.
1392 - Hamitoğulları Beyliği'nin Osmanlı topraklarına katılması.
1392 - Kırkdilim Muharebesi
1392 - İşkodra'nın fethi
1393 - Amasya'nın fethi
1393 - Tırnova'nın fethi Böylece siyasi anlamda devam eden Bulgar krallığı tümüyle kaldırılarak Bulgaristan’ın tamamı ele geçirildi
1395 - Anadolu Hisarı'nın inşa edilmesi.
1396 - Niğbolu Savaşı
1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü
1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı


1400-1499 yılları arası
I. Bayezid


1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esir düşmesi
1402 - 1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar

Timur'un Anadolu'ya seferi ve Ankara Muharebesi'nden sonra Anadolu'da önemli ilerlemeleri

1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı
1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
1416 - Macaristan Seferi

I. Mehmet
II. Murat


1417 - Avlonya'nın fethi
1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
1419-1424 - Bursa'da Hacı İvaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami'nin yaptırılması
1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi
1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
1422 - Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması
1425 - Molla Fenari'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
1430 - Selanik'in Fethi
1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı
1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı
1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi

II. Mehmed İstanbul'u Fethederken (1453)
II. Mehmed (1480)

1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
1448 - II. Kosova Savaşı
1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi
1453 - İstanbul'un fethi, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
1453 - Enez'in Fethi
1454 - II. Mehmed'in Birinci Sırbistan Seferi
1454 - Kefe Kuşatması
1455 - II. Mehmed'in İkinci Sırbistan Seferi
1455 - Boğdan Voyvodalığı'nın Osmanlı'ya bağlılığını bildirmesi
1456 - II. Mehmed'in Üçüncü Sırbistan Seferi, Belgrad kuşatmasının başarısız olması
1458 - II. Mehmed'in Birinci Mora Seferi, Atina'nın Fethi
1459 - II. Mehmed'in Dördüncü Sırbistan Seferi, Başkent Semendire'nin Fethi ve Sırbistan'ın tamamen ilhakı
1460 - II. Mehmed'in İkinci Mora Seferi, Mora'nın Fethi
1460 - Amasra'nın fethi
1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı
1461 - Trabzon Rum İmparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
1462 - II. Mehmed'in Eflak Seferi, Eflak'ın tekrar Osmanlı idaresine girmesi
1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
1463 -1470 - İstanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
1463 - II. Mehmed'in Birinci Bosna Seferi, Bosna'nın Fethi
1464 - II. Mehmed'in İkinci Bosna Seferi, Bosna'nın fethinin tamamlanması
1466 - II. Mehmed'in Karaman seferi
1466 - II. Mehmed'in Birinci Arnavut Seferi
1467 - II. Mehmed'in İkinci Arnavut Seferi
1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
1468 - II. Mehmed tarafından İstanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
1470 - Eğriboz Kuşatması, Eğriboz adasının fethi
1470 - Kıreli Muharebesi, Akkoyunlular'a karşı zafer
1473 - Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu ordusuna karşı zafer
1475 - Kefe ve Azak'ın Cenevizlilerden alınışı


1481'de Osmanlı Devleti


1475 - Kırım hanı Mengli Giray Han'ın Cenevizlilerin elinden kurtarılması ve Kırım'ın Osmanlı'ya bağlanması
1475 - Başarısız Boğdan seferi
1476 - Boğdan seferi, Boğdan kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı
1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi
1478 - II. Mehmed'in Üçüncü Arnavut Seferi seferi, Arnavutluğun tamamen fethi
1479 - Korfu hariç tüm İyonya adalarının fethi
1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
1480 - Otranto Seferi
1480 - Başarısız Rodos Kuşatması
1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
1481 - Mısır seferine çıkan II.Mehmed'in ölümü ve II. Bayezid'in tahta çıkışı


II. Beyazid


1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
1484 - Boğdan Seferi ve Kili ile Akkirman'ın fethi
1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
1488 - II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
1492 - Macar Seferi
1492 - İspanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu
1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü
1497 - İlk Rus elçisinin İstanbul'a gelişi
1498 - Lehistan Seferleri
1499 - Venedik Harbi

1500-1599 yılları arası
I. Selim
Piri Reis'in Haritası

1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı
1502 - Venedikle sulh
1508 - Çaul seferi
1509 - Diu seferi
1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi
1514 - Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş
1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
1517 - Piri Reis'in Mısır'da Yavuz Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
1519 - Celali isyanları
1519 - Cezayir'in iltihakı
1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi
1521 - Belgrad'ın fethi
1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması

I. Süleyman
I. Süleyman'ın ölümünde Osmanlı Devleti (1566)

1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
1522 - Rodos'un fethi
1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı, Kazan Hanlığı'nın Osmanlı'ya tabiiyeti
1525 - İlk Fransız elçisi İstanbul'da
1526 - Mohaç Muharebesi
1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
1528 - Pîrî Reis'in I. Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
1529 - Viyana kuşatması, Budin'in geri alınışı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
1532 - Alman Seferi, Kanuni'nin Graz'ı fethi
1533 - Osmanlı Almanya arasında İstanbul Antlaşması
1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
1534 - Osmanlı-İran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
1534 - Şeyhülislam İbn-i Kemal'in ölümü
1535 - Tunus'un kaybedilişi
1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi


Barbaros Hayreddin Paşa

1536 - Veziriazam İbrahim Paşa'nın idamı
1537 - Körsof-Avlonya seferi
1537 - Avusturyalılara ve Macarlara karşı Vertizo Zaferi
1538 - Preveze Zaferi
1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi, Aden ve Hadramut'un alınışı
1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
1543 - Estergon ve Szekesfehervar'ın fethi
1547 - İstanbul Antlaşması
1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
1548 - 1534-1555 Osmanlı-İran Savaşı
1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
1551 - Trablus Kuşatması
1554 - Piri Reis'in ölümü
1553 - Fransa ile İstanbul Antlaşması ve Fransa'nın Alman tehdidine karşı himaye altına alınması
1553 - 1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi, Korsika'yı fethi
1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi
1555 - İlk Osmanlı-İran antlaşması : Amasya Antlaşması
1555 - Kanem-Bornu devletiyle ticaret antlaşması
1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek İran'a sığınması
1560 - Cerbe Savaşı'nda Osmanlı Donanmasının İspanyollara karşı zafer kazanması
1562 - Osmanlı Almanya arasında 1547 antlaşmasının yenilenmesi
1565 - Başarısız Malta kuşatması
1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi


Zigetvar Savaşı
II. Selim


1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi: Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi
1566 - Sakız Adası'nın Fethi
1567 - Yemen isyanı
1568 - Osmanlı ve Almanya arasındaki antlaşmanın tekrar yenilenmesi
1568 - yeniden Yemen'in fethi
1569 - Astarhan seferi
1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
1570 - Kıbrıs Seferi
1571 - Kırım Hanı 1.Devlet Giray'ın Moskova'yı fethi
1571 - İnebahtı hezimeti, Kıbrıs'ın fethi.
1573 - Lehistan'ın himaye altına alınışı
1574 - Tunus'un Fethi
1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi


III. Murat

1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
1576 - Kanem-Bornu devletinin Osmanlı Devleti'ne bağlılığını bildirmesi
1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (İstanbul Rasathanesi) devam etmesi
1578 - Osmanlı-İran Savaşı'nın başlaması
1578 - Vadi'üs-seyl Savaşı ve Fas'ın himaye altına alınması
1579 - Hazar Denizi'nde Osmanlı deniz kuvvetlerinin kuruluşu
1580 - İlk İngiliz ahidnamesinin verilişi
1580 - İstanbul Rasathanesi'nin donanmayla topa tutularak yıktırılması (22 Ocak)
1581 - Maskat'ın Fethi
1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)

III. Mehmet

1583 - Meşale Savaşı
1585 - Tebriz'in Fethi
1585 - 1. Mombasa seferi, Osmanlı nüfuzunun Sofala'ya varması
1586 - İlk Sikke tashihi
1588 - Gence seferi
1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
1589 - İkinci sikke tashihi
1589 - 2. Mombasa seferi
1587 - Cezayir'de Paşalar devrinin başlaması, Osmanlı merkezî otoritesinin zayıflaması
1590 - Ferhat Paşa Antlaşması; Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaşması
1591 - Tunus'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı egemenliğinin sembolik hale gelmesi
1592 - Lehistan'ın Osmanlı himayesinden çıkışı
1593 - Kulpa Bozgunu ve Avusturya'yla savaşın başlaması
1594 - Yanıkkale'nin fethi
1594 - Eflak, Boğdanve Erdel'in ayaklanması
1595 - Estergon'un Avusturyalılara kaybı
1595 - III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi
1595 - Köprü Faciası ve Akıncı Ocağı'nın sonu
1596 - Eğri Kalesi'nin fethi ve Haçova Savaşı
1598 - Yanıkkale'nin Avusturyalılara kaybı, Budin'in kuşatılması
1599 - Karayazıcı Ayaklanması'nın başlaması

1600-1699 yılları arası
I. Ahmet


1600 - Kanije'nin fethi
1601 - Kanije Savunması
1601 - İngiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
1603 - Osmanı-İran Savaşı'nın başlaması, Tebriz ve Nahçıvan'ın kaybı
1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi
1603 - Trablusgarp'ta Dayıların yönetimi ele geçirmeleri, Osmanlı otoritesinin zayıflaması
1604 - Revan'ın İran'a kaybı
1604 - Yusuf Sinan Paşa'nın sonuçsuz İran seferi
1604 - Vaç, Papa ve Pește'nin Avusturya'dan geri alınması, sonuçsuz Estergon Kuşatması


Sultan Mustafa

1605 - İran'a karşı Urmiye yenilgisi
1605 - Estergon'un Avusturya'dan geri alınması, Veszprém ve Polata'nın fethi
1606 - Gence'nin İran'a kaybı
1606 - Avusturya ile Zitvatorok Antlaşması
1607 - Şamahı ve Şirvan'ın İran'a kaybı
1607 - Oruçovası zaferiyle Canboladoğlu Ayaklanmasını bastırması
1608 - Alaçayır zaferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Kalenderoğlu Ayaklanmasını bastırması
1609 - Üsküdar Seferiyle Kuyucu Murat Paşa'nın Celalileri tamamen etkisiz hale getirmesi
1610 - Kuyucu Murat Paşa'nın sonuçsuz Tebriz seferi
1612 - İran'la Nasuh Paşa Antlaşması
1612 - Hollanda ile ilk ticaret anlașması
1614 - Damat Halil Paşa'nın Malta ve Trablusgarp seferi
1615 - İran Savaşı'nın yeniden başlaması
1616 - Sonuçsuz Revan Kuşatması
1616 - İstanbul'da Sultan Ahmet Camii'nin inşasının tamamlanması
1617 - Lehistan'a karșı Turla zaferi, Lehistan'la Busza Antlaşması
1617 - I. Ahmed'in ölümü ve I. Mustafa'nın tahta geçişi
1618 - I. Mustafa'nın tahttan indirilmesi ve II. Osman'ın tahta geçişi
1618 - İran'a karşı Pül-i Şikeste yenilgisi, Serav Antlaşması
1620 - Lehistan'a karşı Tutora zaferi
1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi) - Hotin Antlaşması
1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı

II. Osman
IV. Murad


1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
1623 - İran ile savaşın yeniden başlaması
1624 - Bağdat'ın ve Irak'ın İran'a kaybı
1624 - Kazakların İstanbul Boğazını yağmalamaları
1625 - Kazaklara karșı Karaharman zaferi
1625/1626 - Sonuçsuz Bağdat Kușatması
1626 - Yemen'de Zeydi ayaklanmasının bașlaması
1627 - Asi Abaza Mehmed Paşa'ya karşı sonuçsuz Erzurum Kușatması, Ahıska'nın İran'a kaybı
1627 - Avusturya'yla Sonbor Antlașması
1628 - Asi Abaza Mehmed Paşa'nın Erzurum Kușatması'nda yenilmesi, Ahıska zaferi sonucunda Ahıska'nın geri alınması
1629 - Yemen'de Zeydilerin Taiz ve Sana'yı ele geçirmesi
1629 - Cizvitler tarafından, İstanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi'nin kurulması
1630 - Hemedan Seferi, Mihriban zaferi ve Sonuçsuz Bağdat Kușatması, Çınargediği yenilgisi
1630 - Yemen'de Taiz yenilgisi, Aden'in Zeydilere kaybı
1631 - Hille'nin İran'a kaybı
1633 - Sonuçsuz Aden Kuşatması, Zebid'in Zeydilere kaybı
1633 - İran'ın sonuçsuz Van kușatması
1633 - Lübnan'da Maanoğlu II. Fahreddin ayaklanmasının bastırılması
1633 - Lehistan'la Eskitabur Muharebesi
1634 - İlk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
1634 - Lehistan'la barış antlașması
1635 - IV. Murad'ın Revan Seferi,
1635 - Muha'nın kaybıyla Zeydiler'in Yemen'de Osmanlı egemenliğine son vermeleri
1636 - Revan'ın İran'a kaybı, Mihriban yenilgisi
1637 - Kazakların Azak'ı ele geçirmeleri
1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı, Irak'ın Osmanlı idaresine dönüşü
1638 - Venediklilerin Avlonya baskını
1639 - İran'la Kasr-ı Şirin Antlaşması
1639 - Venedik'le barış antlașması
1640 - IV. Murad'ın ölümü, İbrahim'in tahta çıkışı
1641 - Sonuçsuz Azak kușatması
1642 - Avusturya'yla 2. Sonbor Antlașması
1642 - Azak'ın Kazaklardan geri alınması
1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
1648 - İbrahim'in tahttan indirilmesi, IV. Mehmed'in tahta çıkışı, İbrahim'in katli

IV. Mehmed

1648 - Sultanahmet Camii Vakası
1648 - Kandiye kuşatması
1649 - Venediklilere Foça yenilgisi
1651 - Venediklilere Paros yenilgisi
1654 - Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet ve Değirmenlik (Milos) zaferi
1655 - Venediklilere Çanakkale yenilgisi
1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması, Venediklilere Çanakkale yenilgisi, Limni ve Bozcaada'nın kaybı
1656 - Çınar Vak'ası
1656 - Köprülüler devrinin başlaması
1657 - Venediklilere karşı Çanakkale'de galibiyet, Bozcaada ve Limni'nin geri alınması
1658 - Rakoçi'nin başlattığı Erdel isyanına müdahale, Yanova'nın fethi
1658-1659 - Abaza Hasan Paşa'nın Anadolu'daki ayaklanmasının bastırılması
1659 - Eflak isyanının bastırılması
1659 - Cezayir'de Yeniçeri ağalarının yönetimi tamamen ellerine geçirmeleri
1660 - Varadin'in fethi
1661 - Erdel isyanının bastırılması
1663 - Osmanlı-Avusturya Savaşı'nın başlangıcı, Uyvar'ın fethi
1663 - Lahsa Eyaleti topraklarının Benî Halid kabilesi tarafından ele geçirilmesi


Viyana Kuşatması

1664 - St. Gotthard Muharebesi ve Avusturya ile Vasvar Antlaşması
1666 - Girit'in tamamen alınması için harekatın başlatılması
1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
1669 - Dinyeper'in batısındaki Kazakların Osmanlı himayesine girmeleri
1671 - Cezayir'de denizci kökenli Dayıların Yeniçeri Ağalarının yönetimini sonlandırmaları, Osmanlı otoritesinin sembolik hale dönüşmesi
1672 - Lehistan 'la savaş, Kamaniçe'nin alınışı, Podolya'nın fethi, Bucaş Antlaşması
1673 - Hotin'in Lehistan'a kaybı, Lehistan'ın Boğdan'ı istilası
1674 - Hotin'in Lehistan'dan geri alınması, Ukrayna'nın doğusunda fetihler
1675 - Ukrayna'nın batısında fetihler, sonuçsuz Lviv kuşatması
1676 - Lehistan'la İzvança Muharebesi ve sonucunda İzvança Antlaşması
1676 - Rusya'nın Çehrin'i ele geçirerek Osmanlı himayesindeki Kazak hatmanını esir etmesi
1677 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması, sonuçsuz Çehrin kuşatması
1678 - Çehrin Kalesi'nin fethi
1679 - Çehrin'e tekrar saldıran Ruslara karşı sefer kararı, barış müzakerelerinin başlaması
1680 - Hollanda'yla ticaret anlaşması
1681 - Ruslarla Bahçesaray Antlaşması, Dinyeper'in batı kıyısındaki Osmanlı egemenliği kabul edildi
1682 - Orta Macar isyanına müdahale, Kosice, Filek ve Honad'ın fethi
1683 - II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal İttifak Savaşları, Estergon'un kaybı
1684 - Avusturyalıların Budin kuşatmasının püskürtülmesi
1685 - Uyvar'ın Avusturya'ya kaybı


II. Mustafa

1686 - Budin'in Avusturya'ya kaybı
1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı
1687 - Başta Eğri Kalesi olmak üzere Macaristan'da Avusturyalılara büyük toprak kayıpları, Mohaç Muharebesinde yenilgi,
1687 - Morave Bosna'da Venedik'e toprak kayıpları, Venedik'in Eğriboz'u kuşatması
1688 - Sancak Vakası
1688 - Belgrad'ın Avusturyalılara kaybı
1688 - Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı zaferleri
1688 - Eğriboz'un Venedik kuşatmasından kurtarılması
1689 - Avusturyalıların Bosna'dan çıkarılması, Batoçine yenilgisi, Niş'in kaybı, Avusturyalıların Eflak'ı ve Kosova'yı istilası, Sırp asilerin Makedonya'yı istilası
1689 - Urkapı'da Kırım Hanlığı'nın Rus taarruzunu püskürtmesi
1689 - Venedik'e karşı Rodos önlerinde ve Mora'da deniz zaferleri
1690 - Kanije Kalesi'nin Avusturyalılara kaybı
1690 - Fazıl Mustafa Paşa'nın Pirot, Vidin, Niş ve Belgrad'ı geri alışı
1690 - Avlonya'nın Venediklilerden geri alınışı
1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
1691 - Salankamen Muharebesi'nde yenilgi, Varadin'ın kaybı
1692 - Lübnan'daki karışıklıkların bastırılması
1693 - Avusturyalıların Belgrad kuşatmalarının püskürtülmesi
1694 - Sonuçsuz Varadin kuşatması
1695 - Kırım Hanlığı'nın Lehistan'a karşı Ukrayna içlerine başarılı akını
1695 - Sakız Adası'nın kaybı ve hemen geri alınması, Hersek'te Venediklilere karşı zafer
1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
1695 - II. Mustafa'nın 1. Macaristan seferi, Lugoj ve Lipova'nın geri alınışı
1695 - Rusların Azak'a saldırılarının püskürtülmesi
1696 - II. Mustafa'nın 2. Macaristan seferi, Olaş zaferi
1696 - Azak'ın Ruslara kaybı
1696 - Sakız'de ve Mora'da Venediklilere karşı zaferler
1696 - Basra'nın isyancıların eline geçmesi
1697 - II. Mustafa'nın 3. Macaristan seferi, Zenta Muharebesinde yenilgi
1697 - Bozcaada ve Andros önlerinde Venedik donanmasına karşı zaferler, Venediklilerin ve Avusturyalıların Bosna'dan püskürtülmeleri
1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması, Macaristan'ın Avusturya'ya, Podolya ve Ukrayna'nın Lehistan'a, Mora'nın Venedik'e kaybı


1700-1799 yılları arası
III. Ahmed


1700 - Ruslar'la İstanbul Antlaşması'nın imzalanması
1701 - Basra'da Osmanlı yönetiminin yeniden kurulması
1701 - Gürcistan'da Açıkbaş Hanlığı'nın isyanının bastırılması
1703 - Edirne Vak'ası, II. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Ahmed'in tahta çıkışı
1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması
1711 - Rusya'ya karşı Prut Zaferi ve Prut Antlaşması
1713 - Rusya'yla Edirne Antlaşması
1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi
1718 - Pasarofça Antlaşması
1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
1718 - Lâle Devri'nin başlaması


1718'de Osmanlı Devleti

1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
1723 - İran seferinin üç cepheli olarak açılışı
1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı
1726 - İbrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
1729 - Cevheri'n nın Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı, Lâle Devri'nin sona ermesi


I. Mahmut

1733 - İran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
1739 - Belgrad Antlaşması
1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
1745 - Matbaanın kurucusu İbrahim Müteferrika'nın ölümü
1746 - Osmanlı-İran barışı (Kerden Antlaşması)
1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı
1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı
1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
1770 - Rus filosunun İngilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi


III. Mustafa

1771 - Kırım'ın işgali
1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
1773 - Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un kuruluşu
1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
1774 - 3. Mustafa'nın ölümü ve 1. Abdülhamit'in tahta çıkışı
1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
1776 - Mühendishane-i Bahr-i Hümâyun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır İspilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması
1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı

I. Abdülhamit

1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
1787-1788 - İstanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
1788 - Yılan Adası Deniz Savaşı
1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
1789 - Osmanlı-İsveç ittifakı 11 Temmuz


III. Selim

1790 - İlk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
1790 - Kili ve İsmail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması


Napolyon Bonapart

1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması


Napolyon Savaşı Sonrası Osmanlı (1801)

1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de İngiliz perdahı barut imaline başlanması
1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
1795 - Cezayir'in şanlı denizcileri (Barbaros'un torunları) İspanyol limanı Cadiç açıklarında Amerika ile yaptığı savaşı kazanarak her yıl vergi aldı.
1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümâyun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
1797 - Pazvandoğlu isyanı
1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
1799 - Fransa'ya karşı İngiltere ile ittifak (5 Ocak)
1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)


Osmanlı bayrağı 3 hilal'ın Anlamı nedir

TÜRK BİRLİĞİ
İSLAM BİRLİĞİ
TÜRK CİHAN HAKİMİYETİ

Türk Birliği Türk Milletinin yoğun olarak yaşadığı bütün yurtların birleşerek ismi
Turan olan devletin kurulmasıdır.
Tek Vatan ,
Tek Devlet ,
Tek Millet
ilkesinin gerçekleştirilebilmesidir.
İslam Birliği Büyük Turan gerçekleştirildikten sonra
Türk olmayan diğer Müslüman milletler de ümmet kardeşliği inancımıza uygun olarak birliğimize katılacaktır
ve Türk İslam birliği gerçekleşecektir.
Türk Cihan Hakimiyeti Nizam-i Alem ,
İlay-i Kelimetullah veya Türk Cihan Hakimiyeti. Türk-İslam birliği gerçekleştiğinde aleme Allah(c.c) ' in
Nizamını yaymak ve Cihanda Türk hakimiyetini sağlamak.


OSMANLININ KULLANDIĞI ÜÇ HİLAL BAYRAĞININ SIRLARI

Osmanlı Devletine bağlı denizci leventler genelde üç hilal şekilli bayrak kullandılar.

Üç hilal şekli, İslamiyetin dünyaya yayılması ideallerini yansıtır.

Çanakkale boğazı kıyısındaki Kilitbahir kalesinin görünüşü de üç hilal şeklindedir
ve Fatih Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır.


Osmanlı bayrağının tarihi gelişimi üzerine yapılan araştırmalar ilginç bilgileri gözler önüne seriyor.
1500’lü yıllarda kullanılan 3 hilalli Osmanlı bayrağı genelde denizcilerin kullandığı
devlet arması özelliği taşıyordu.
Bayrak üzerindeki hilal şyekli islami bir anlam taşıyordu.
İslam peygamberi Hz. Muhammed’in MS 622 yılında Mekke’den medineye göç yapması esnasında
gökyüzünde hilal şekli vardı.
Müslümanlar hicret olayının her hatırlanması için takvimin de başlangıcı olarak kaübul etmişlerdi.
Ancak Hicri takvim, ayın dünya etrafında dönmesine tayanıyordu ki güneş
takvimi ile arasında her yıl 10 gün farklılık vardı.


Türklerin islama geçişleri 10. Yüzyıl ortalarında Karahanlı Devleti zamanında gerçekleşti.
Bu tarihten önce de İslama geçen Türk boyları vardı.
Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey’in ordusu ile Bağdat’a kadar gelmesi ve islam halmifesine bağlmılığını
bildirmesi esnasında o’na “İslamın kılıcı” ünvanı verildi.
Ve Güneşin doğduğu yerden battığı yere bütün dünyanın yönetiminin Müsmümanlara gerçemi görevi verildi.
Bu olaydan sonra Selçuklu ve Osmanlı Hükümdarları kenidlerini aynı zamanda İslamın dünyaya yayılması
görevi verilen mücahitler olarak gördüler ve imzalarını üç tuğ şeklinin açılımı olan TUĞRA şeklinde attılar.
Tuğra şekline dikkatlice bakılırsa orta yerde ÜÇ TUĞ vardır.
Bunan anlamı da doğu-batı-merkezde birleşir anlamına gelir.
Yani güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar merkezde, bir elde,
yönetimde birleşilmesi anlamı çıkar.Osmanlı bayrağındaki ÜÇ HİLAL şekli de TUĞRA’nın bir başka açılımıdır.
İslamiyetin dünyanın her yerine yayılması düşüncesini canlandırır.
Osmanlı sultanları kendilerini islamhalifesi ve
aynı zaman da İslam mücahidi olarak da görmüşlerdi.
kaynak:wikipedia

__________________
 
Eski 29-01-18, 22:38 #2
marifetyolcusu marifetyolcusu çevrimdışı
Varsayılan C: ❤❤❤HURREM__SULTAN OSMANLI kişisel sayfam❤❤❤ 3 hilal


Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
 
Eski 31-01-18, 07:34 #3
Emesbo Emesbo çevrimdışı
Varsayılan C: ❤❤❤HURREM__SULTAN OSMANLI kişisel sayfam❤❤❤ 3 hilal


Eline sağlık kardeşim inceliyorum
 
Eski 31-01-18, 09:08 #4
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: ❤❤❤HURREM__SULTAN OSMANLI kişisel sayfam❤❤❤ 3 hilal

Eline sağlık kardeşim başarılı çalışma

Ama hürrem sultan osmanlıyı çöküş dönemine geçiren bir kadın emeği çok yani o kadar iyi niyetli biri ki şehzade mustafaya türlü oyunlar yapıp kanuninin oğlunu asmasına mecbur bırakması, ne bileyim yeniçeri ağalarını kışkırtıp isyana teşvik vermesi gibi birçok olaylar yapmış hatta bunla da kalmamış devlet adamları şehzade mustafanın yanında yer almasın diye rüstem paşaya türlü rüşvetler filan vermiş çok iyi birisi kendisi Allah rahmet eylesin
 
Eski 31-01-18, 14:03 #5
KUBİLAY KUBİLAY çevrimdışı
Varsayılan C: ❤❤❤HURREM__SULTAN OSMANLI kişisel sayfam❤❤❤ 3 hilal

Kişisel sayfanız için teşekkürler
 
Eski 31-01-18, 18:15 #6
AboveShaft AboveShaft çevrimiçi
Varsayılan C: ❤❤❤HURREM__SULTAN OSMANLI kişisel sayfam❤❤❤ 3 hilal

Kişisel sayfanız için teşekkürler.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
fethi, osmanlı, seferi, tahta, tarafından

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 00:42
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018