Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 28-10-17, 14:20 #1
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
66 RedQuenn03 Kişisel Sayfam


AFYONKARAHİSAR
TARİH VE COĞRAFYA
Afyonkarahisar Ege Bölgesinin İç Batı Anadolu bölümü sınırları içerisinde yer alır.
Kuzeyde Eskişehir, kuzeybatıda Kütahya, doğuda Konya, batıda Uşak, güneyde Burdur,
güneydoğuda Isparta, güneybatıda ise Denizli illeri ile komşudur.
İlin deniz seviyesinden yüksekliği 1.021 m ve yüzölçümü 13.927 km²’dir. İlde genellikle
karasal iklim hüküm sürer. Kışları soğuk, yazları kurak ve sıcaktır. Merkez ilçeyle birlikte toplam
18 ilçeye sahiptir. Afyonkarahisar İli, coğrafi açıdan Türkiye’nin önemli bir geçiş bölgesinde yer
almaktadır. Afyonkarahisar üzerinden Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerin
diğerşehirlerle ve iç bölgelerle bağlantısı sağlanmaktadır. Genel olarak şehir dağlık alanlar arasında
yer alan ovalardan oluşmaktadır; yer yer akarsu vadileriyle yarılmış platolar mevcuttur. İl
sınırlarının doğu ve kuzeydoğusunda Emir dağları, güneydoğusunda Karakuş ve Sultan dağları,
batısında Ahırdağları yer almaktadır. Afyon Ovası, Sincanlı Ovası, Sandıklı Ovası, Çöl Ovası ve
Şuhut Ovası ilin önemli ovalarıdır.
Eski Tunç Çağından itibaren birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Sandıklı Kusura
Höyüğünde yapılan kazılarında ve Hitit döneminde yerel kaplar, Frig döneminde Ana Tanrıça
Kybele için kaya tapınakları, Roma döneminde yerel heykelcilik öne çıkan özelliklerindendir.
Görülen bu özellikleriyle Afyonkarahisar’ın Anadolu’da bulunan diğer şehirler için bir köprü
görevi üstlendiği görülmektedir.
Bu nedenledir ki Anadolu’nun bütünlüğünü ele geçirmek veya korumak için yapılan büyük
savaşlardan İpsos (M.Ö.301), Miryekefelon (1176), Büyük Taarruz (1922) Afyonkarahisar
topraklarında yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temeli Afyonkarahisar’da atılmış olup
her dönem Anadolu’nun kilidi olmuştur.


HAŞHAŞ VE AFYONKARAHİSAR KALESİ
“Afyon” (haşhaş), tıpta ilaç yapımında kullanılan haşhaş bitkisinin öz suyudur. Latince’de
“Opium” denilen haşhaş bitkisinin ilimizde M.Ö. II. yüzyıldan itibaren ekildiğini, üzerinde haşhaş
kabartması bulunan Synnada (Şuhut) kentine ait sikkeden anlamaktayız. Latince öz su anlamına
gelen opium, zamanla yazılış ve söylenişte değişikliğe uğrayarak ofium, afiom, afion ve sonunda
afyon olmuştur.
Volkanik özellikli doğal bir kaya kütlesi olan kale, Hitit, Frig, Helen, Roma ve Bizans
dönemlerinde kutsal yer olarak bilinmiş ve savunma amaçlı da kullanılmıştır. Hapanuva ve
Akroenos adlarını almış, daha sonra Karahisar adıyla Türk yerleşim yeri olmuştur.
[IMG][/IMG]


AFYONKARAHİSAR MÜZELER
Afyonkarahisar (Arkeoloji) Müzesi
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Afyonkarahisar’da kurulan Âsar-ı Atika Muhipleri
Cemiyeti’nin çabalarıyla Taş Medrese’de eski eserler toplanmaya başlanmış, 1931 yılında resmi
“Müze Deposu”, 1933 yılında ise Müze Müdürlüğü haline getirilmiştir. Afyonrahasiar’da
müzeciliğin gelişmesinde Süleyman Hilmi Gönçer ve Oğuz Güner’in çok büyük katkıları olmuştur.
1933 yılından 1970 yılına kadar Taş Medrese’de karma müze (Arkeoloji ve Etnoğrafya) olarak
hizmet veren kurum, 1971 yılında Konya yolu kavşağında, Arkeoloji Müzesi binasının yapılması
ile yeni binaya taşınarak hizmet vermeye başlamıştır.
Müzede, Taş ve Maden (kalkolitik) çağından Bizans çağına kadar Afyonkarahisar ve
çevresinde bulunmuş olan arkeolojik eserler, kronolojik bir sıra esas alınarak sergilenmektedir.

Zafer Müzesi
Afyonkarahisar şehrinin merkezinde bulunan Anıtpark’ın karşısında yer almaktadır. Müze
binası, 1913-1914 yıllarında Belediye Başkanı Esbabzade Hüseyin Tevfik Efendi tarafından
Belediye Hizmet Binası olarak yapılmıştır. İki katlı olan bina, kâgir olarak Ermeni ustalara
yaptırılmıştır.
[IMG][/IMG]


Bolvadin Müzesi
1987 yılında hizmete açılmıştır. Bolvadin Belediye Müzesi, yöresel özellikler gösteren
teşhirdeki eserler açısından gezilmesi gereken müzemizdir. Müzede 88 Arkeolojik eser, 692
Etnoğrafik Eser, 63 Sikke, 3 Arşiv Vesikası, 2 adet el yazması kitap olmak üzere 848 adet taşınır
kültür varlığı bulunmaktadır.
1987 yılında hizmete açılmıştır. Bolvadin Belediye Müzesi, yöresel özellikler gösteren
teşhirdeki eserler açısından gezilmesi gereken müzemizdir. Müzede 88 Arkeolojik eser, 692
Etnoğrafik Eser, 63 Sikke, 3 Arşiv Vesikası, 2 adet el yazması kitap olmak üzere 848 adet taşınır
kültür varlığı bulunmaktadır.


Sultan Dîvânî Mevlevîhânesi
Anadolu’da kurulan ilk mevlevîhânelerdendir. İlk kuruluşu 13. yüzyıla kadar dayanır. Tarih
boyunca birçok önemli icraata merkez olmuş Afyonkarahisar Mevlevîhânesi, Konya
Mevlevîhânesinden sonra en önemli Mevlevîhânedir. Özellikle 16. yüzyılda Hz. Mevlânâ’nın
yedinci kuşak torunlarından Sultan Dîvânî zamanında Mevlevîlik açısından çok önemli bir merkez
olmuştur.Ayrıca başka Mevlevîhânelerde olmayan “40 Hatimli Şifalı Aşure”geleneği ilk defa
burada başlamış ve birçok mevlevîhâneye buradan yayılmıştır.
Birkaç defa yangın geçirmiş olan Afyonkarahisar Mevlevîhânesi,1902’deki büyük
yangından sonra tamamen yanmış ve bugünkü haline 1908’de kavuşmuştur.
Bahçesinde Derviş Odaları, Matbah, Hamuşan (Mezarlık) bulunan mevlevîhâne, son olarak
2008 yılında restore edilmiş ve 30 Aralık 2008 tarihinde “Sultan Dîvânî Mevlevîhâne Müzesi”
olarak hizmete sunulan tarihî mekan, Afyonkarahisar Belediyesi bünyesinde hizmet vermektedir.


FRİG AÇIK HAVA TAPINAKLARI
Aslankaya
İhsaniye İlçesi, Döğer Kasabası Emre Gölü yakınında bulunan Aslankaya, yüksek bir kaya
kütlesinin güney yüzü dikey düzeltilerek oluşturulmuş, üçgen çatılı bir tapınak cephesidir. Üçgen
çatının kiriş boşluklarında karşılıklı iki sfenks (insan başlı kanatlı aslan), ana cephede niş içinde
ayakta duran iki aslan arasında Kübele bulunmaktadır. Ana cephe geometrik desenli kabartmalarla
süslüdür. Anıt’ın iki yan yüzü de düzeltilerek, kuzey yanına kükremiş ve ayakta duran, başı
yıpranmış bir aslan kabartması yapılmıştır. M.Ö. VII.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
Kapıkaya I
İhsaniye ilçesi, Döğer Kasabası ile Üçlerkayası Köyü arasında bulunan Kapıkaya I
Tapınağının M.Ö.VII. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Tek parça bir kayanın doğu yüzü ve yanları
dikey düzeltilerek üçgen çatılı bir tapınak cephesi yapılmıştır. Cephe ortasındaki niş içinde, ayakta
Tanrıça Kübele, kabartma olarak işlenmiştir. Kabartmanın altına kayadan oyma, dört basamak
merdiven yapılmıştır.
Kapıkaya II
İkinci Kapıkaya Tapınağı aynı bölgede Üçlerkayası Köyü ve Bayramaliler Köyüne doğru
uzanan kayaların ve çam ormanlarının arasındadır. Üst kısmı erimiş bir kaya parçasının batı yüzü
dikey düzeltilerek yapılmış bir tapınak cephesidir. Kayanın yapısı gevşek olduğu için üstteki üçgen
çatı bölümü erimiştir. Ön yüzde süslü iki bölüm arasında bir niş açılmış, içine Tanrıça Kübele’nin
ayakta duran kabartması yapılmıştır. Anıt’ın önünde dini törenler için bir sahanlık bulunmaktadır.
M.Ö.Vll. yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
Demirli Kalesi Tapınağı
İhsaniye ilçesi Demirli Köyüne yakın bir yerdedir. Tapınak, Demirli Kalesinin orta kısmına
yapılmıştır. Kayaya oyularak yapılmış basamaklı Kübele koltuğu veya mihrap bulunmaktadır.
Maltaş
İhsaniye İlçesi, Kayıhan Kasabası sınırları içerisinde, Göynüş Vadisinde bulunmaktadır.
Birbirine yakın Aslantaş ve Yılantaş anıtlarından yaklaşık 500 m uzaklıktadır. Günümüzde büyük
bir bölümü toprağa gömülü durumdadır. Cephesi üçgen çatılı olup, toprak altında kalan bölümünde
mihrabı bulunan Kübele açık hava tapınağıdır. Sol üst kenarında ise, dikey yazıt bulunmaktadır.
Tapınağın arka bölümünde ise, derin kuyu biçiminde kayaya oyulmuş çukurluk vardır. M.Ö.Vll.
yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır.
[IMG][/IMG]


Afyonkarahisar Kalesi
Afyonkarahisar şehir merkezinde, volkanik özellikli, yüksekliği 226 metre olan doğal bir
kaya kütlesidir. M.Ö. 1350 yıllarında Hitit İmparatoru II. Murşil zamanında Arzava seferinde
müstahkem mevki olarak kullanılmıştır. Kale önce Hapanuva, Roma ve Bizans dönemlerinde
Akroenos, Selçuklular döneminden itibaren ise, Karahisar adını almıştır. Kale zirvesinde M.Ö.
1200-700 tarihleri arasında Anadolu’da yaşamış olan Frigler dönemine ait kültür izlerine de
rastlanmaktadır. Ana Tanrıça Kübele adına yapılmış tapınma yerleri ile 4 adet büyük sarnıç
bulunmaktadır. Selçuklu Sultanı I. Alaaddin Keykubat zamanında Kale Dizdarı Bedrettin
Gevhertaş tarafından kale surları onarılmıştır. Ayrıca Kale’ye lacivert çinileriyle tanınan küçük bir
mescit ve saray yaptırılmıştır.


Sahipata Kervansarayı
Sultandağı İlçe merkezinde bulunmaktadır. Selçuklular’a ait kervansarayın giriş kapısı
üstündeki yazıttan anlaşıldığına göre, 1249 yılında II.İzzettin Keykavus’un beylerinden Fahrettin
Ali Bin El-Hüseyin (Sahipata) tarafından yaptırılmıştır. Taç kapıdan girilen avlu içinde odalar ve
develik bulunmaktadır. Avlu ortasında dört ayak ve kemerler üzerine oturtulmuş mescit
bulunmaktadır. Kervansarayın kışlık bölümü de, taç kapılı olup çatısı 16 ayak üzeri tonozla
örtülüdür.
[IMG][/IMG]


Sultandağı Kiraz Festivali
İlçede yetişen kirazı, dünya pazarlarına tanıtmak ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla,
Temmuz ayının ilk haftasında düzenlenmektedir. Festival sırasında, en bakımlı bahçe ve en kaliteli
kiraz yarışması ile birçok etkinlik yapılmaktadır.


BİRAZ ACEMİ İŞİ OLDU İLERLEYEN ZAMANLARDA TEKRAR GÜNCELLENECEKTİR ANLAYISINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


__________________

Mesajı son düzenleyen RedQuenn03 ( 28-10-17 - 14:25 )
 
Eski 28-10-17, 17:20 #2
Minerva Minerva çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam


Hayırlı olsun.
 
Eski 28-10-17, 17:22 #3
Sergei Hitman Sergei Hitman çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam


Bu bilgilendirici kişisel sayfanız için teşekkür ederiz.
 
Eski 28-10-17, 18:35 #4
Lxread Lxread çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfan için teşekkürler Barış, eline sağlık.
 
Eski 28-10-17, 21:04 #5
KUBİLAY KUBİLAY çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız hayırlı olsun @RedQuenn03; replisiniz
 
Eski 28-10-17, 21:37 #6
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen KUBİLAY Mesajı Göster
Kişisel sayfanız hayırlı olsun @RedQuenn03; replisiniz
teşekkür ederim REPLERİNİZİ esirgemeyin lütfen
 
Eski 28-10-17, 22:58 #7
CaptainX CaptainX çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız hayırlı olsun @RedQuenn03; , elinize sağlık.
 
Eski 29-10-17, 21:58 #8
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

++++++++++++++++++++++
 
Eski 02-11-17, 20:47 #9
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

+++++++++++++++++ replerinizi esirgemeyin Lütfen
 
Eski 03-11-17, 01:57 #10
RUH ADAM RUH ADAM çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız hayırlı olsun repledim.
 
Eski 03-11-17, 08:43 #11
RenaissanceR RenaissanceR çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız hayırlı olsun @RedQuenn03; repledim.
 
Eski 03-11-17, 08:55 #12
Aşk-ı Virane Aşk-ı Virane çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız için teşekkürler.
______________________
 
Eski 03-11-17, 13:49 #13
Kloneia Kloneia çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Teşekkürler sayfan için .Repledim
 
Eski 03-11-17, 23:23 #14
DepremDede DepremDede çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfan için teşekkürler , repledim .
 
Eski 05-11-17, 11:03 #15
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

+++++++++++++++++++reepppp plsss
 
Eski 05-11-17, 11:07 #16
ALLANOON ALLANOON çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

kişisel sayfan için teşekkürler repledim rep pls
 
Eski 05-11-17, 11:46 #17
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ZanoTTi Mesajı Göster
kişisel sayfan için teşekkürler repledim rep pls
repledim teşekkürler
 
Eski 05-11-17, 13:16 #18
zerbu zerbu çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfan için teşekkürler , repledim .
 
Eski 09-11-17, 00:07 #19
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

++++++++++++++++++++++++
 
Eski 22-11-17, 10:44 #20
RedQuenn03 RedQuenn03 çevrimdışı
Varsayılan C: RedQuenn03 Kişisel Sayfam

++++++++++++++++++
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
afyonkarahisar, bir, bulunmaktadır, olarak, yer

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:46
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018