Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 04-09-13, 01:45 #1
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Thumbs up Shredder BLOOMX Kişisel Sayfam


Harput

Harput; Elazığ, yakınlarında bulunan bir antik kenttir. MÖ 20. yüzyıldan kalıntılar bulunmaktadır. Antik Harput yerleşim alanı, bir açık hava müzesi gibidir. Müzesi, kalesi, camileri, kilisesi ve Buzluk Mağarasıyla günümüzde bir turizm merkezidir.TARİHÇE
Mevcut tarihi kaynaklara göre Harput'un en eski sakinleri MÖ 2000 yıllarından itibaren Doğu Anadolu'ya yerleşen Hurrilerdir. Hurrilerden sonra bölge Hitit hakimiyeti altına girmiştir. Çok uzun sürmeyen Hitit hakimiyetinden sonra MÖ 9. yüzyıldan itibaren Doğu Anadolu'da devlet kuran Urartular Harput'da uzun süre hüküm sürmüştür.
Harput ve çevresi, 1085 yılında Türklerin eline geçmiştir. Bundan sonra İlhanlıların, Dulkadiroğullarının, Akkoyunluların, Safevilerin eline geçmiş ve 1516 yılında Çaldıran Savaşı'ndan sonra Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmiştir.
1906 yılında Osmanlının en son yaptığı nüfus sayımına göre Harput'un merkez nüfusu 15.000, bunun 9000 kişilik kısmı müslüman çoğunlukla Türk, 6000 kişi gayrimüslim çoğunlukla Ermenilerden oluşmaktaydı. 1915 tehcirinden sonra Ermenilerin tamamına yakını çoğunlukla Suriye'ye (Halep çevresine) gönderilmiştir. Tehcirden evvel ise göçler daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ne olmaktaydı.

HARPUT'UN İSMİ NERDEN GELİYOR
"Taş-Kale" açıklamasına katılmayan Surguroğlu; Harput adının kökeninin "Har-pu-ta-va-nas" veya "Har-pu-ta-aş" kelimelerinden türediğini, bu kelimelerin ise "Ga-ar-ba-ta" veya "Har-pu-ta-aş" adlı bir tanrı/tanrıça veya lider adından gelme olabileceğini belirtirse de, bu isimlerin nerede yer aldığını ve hangi kültüre ait olduğunu belirtmez. Bütün bu açıklamaların aksine Nurettin Ardıçoğlu, Harput'un en eski adının "Carcathiocerta" olduğunu belirtirken; "Carcath=şehir", "Certa=kale" anlamlarını koyarak, Carcathiocerta / Karkathiokerta adının "Şehir kale" anlamına geldiğini söylemektedir.
Net ve bilimsel olmayan bu isim kökeni açıklamaları ile birlikte, tarihsel gelişim sürecinde Harput kenti; çeşitli kaynaklarda Hartabert / Hartabird / Khartabirf, Haratparat, Hısn-ı Ziyad / Hisn Ziyad / Hısn Zait / Hesna de Ziyad, Zaid / Zait, Ziata Castellum, Karkathioker-ta/Carcathiocerta, Hasan Ziyad, Kharpot/ Kharpote/ Kharpeta/ Karpata", Quartapiert/Quart-Piere, Harputaş, Kharpert/ Kharberd/ Karbed/ Harberd/ Garpert/ Harbert/ Hoiberd, Harpote, Kharput/Karput, Hayr al-buyut, Harputauanas, Harpurt/Harpurd, Hartpirt/ Hargirt/ Harbit/ Harbirt/ Harbid/ Harbut, Herburt/ Herbrut/ Herput/ Herprut, Handzit/Hinzit, Ilüsnüziyad gibi adlarla anılmıştı.
Bu isimlerin pek çoğu birbirine benzer. Özellikle "Har", "Her" veya "Khar" kökenli isimler, tek grupta bir araya gelebilir. Hatta biraz zorlamayla "Quar" köklü isimleri de bu gruba eklemek mümkündür. "Hısn-ı Ziyat/ziyad" ve "Ziata Castellum" isimlerindeki "Ziyat/ziyad/ziata" kelimeleri, "kale" anlamına gelen "Castellum" ve "Hısn" kelimeleri ile birleşerek, "Ziyad kalesi" anlamında kullanılmıştır. Üç kaynakta rastlanılan "Hasan Ziyad" ismi ise, olasılıkla "Hısn-ı ziyad" dan bozularak kullanılmış olmalıdır.
Bütün bu isimler dışında olup, en farklı isimleri oluşturan "Carcathiocerta / karkathiokerta", Sophane bölgesinde bir kent adı olarak anılsa da"; bunu kanıtlayacak verilerimiz yoktur. "Hayr al-buyut" ve "Handzît/Hinzit" isimlerinin kökeni anlaşılamamıştır. "Hüsnü ziyad" adı ise, Muaviye Döneminde Harput'ta valilik yapan "İbni Ziyad "a bağlanmaktaysa da, konuya ilişkin net bilgi bulunmamaktadır.
Çok farklı isimler ve açıklamalar verilmesine karşın, Harput adı ve anlamı konusunda ortaya net bir şeyler konulamamaktadır.

İKLİM
Harput' da karasal iklim egemen olup, kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçmektedir. Rakımı sebebiyle, ovada bulunan Elazığ merkezine nispeten daha soğuktur.

ULAŞIM
Harput'a karayolu ile her yerden rahat ulaşım sağlanır. Elazığ Belediyesi saat başı otobüs seferleri düzenlemektedir. Demiryolu ulaşımı da mevcuttur. Yöreye en yakın havalimanı Elazığ Havalimanıdır. Elazığ - Bingöl Karayolu 8. km'sinde yer almaktadır. Ulaşım Havaş Servisleri ile özel taksilerle sağlanmaktadır.
TURİSTİK YERLER

Kaleler
Harput Kalesi (Süt Kalesi): Tarihi Harput şehrinin güneydoğusunda, Elazığ ovasına egemen bir konumda bulunan kalenin Urartular döneminde inşa edildiği bilinmektedir. Kalenin Roma, Bizans ve Arapların eline geçtiği tarihi belgelerde mevcuttur. Kale çeşitli dönemlerde onarım görmüştür. Dikdörtgen planlı kale, iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden yapılmıştır. Görkemli burçları halen ayaktadır.
Kale hakkında çeşitli efsaneler anlatılmaktadır. Bir rivayete göre kalenin yapımı sırasında harcın hazırlanması sırasında su yerine süt kullanıldığı, bu nedenle Harput kalesinin bir adınında Süt Kalesi olduğu söylenmektedir.
Ulu Camii
Harputta Artuklu Hükümdarı Fahrettin Karaslan Tarafından M 1156-1157 yılında yaptırılan camii, Anadoludaki en eski ve en önemli yapılardan birisidir.

Kurşunlu Camii
Harputta Osmanlı devri camilerinin en güzel örneğidir.

Alacalı Camii
Harputta Kitapçıgil Parkının girişinde bulunan camide çeşitli yapı devirlerinin izleri görülmektedir. Artukoğulları döneminde inşa edilen cami küçük ebatta dikdörtgen planlıdır.

Ağa Camii
Harputa girişte ana yolun solunda yer alan camiinin kubbesi çökmüş olup, yalnızca zarif minaresi ayaktadır. Harput müzesindeki kitabesine göre 1559 yılında Pervane Ağa tarafından inşa edilmiştir. Daha sonra cami aslına uygun olarak yeniden imar edilmiş, ve minare yanlızlıktan kurtulmuştur.

Meryem Ana Kilisesi: Halen faaliyette olan kilise Harput kalesinin sol tarafında yer alır. Arka duvarlarını kalenin kaya kütleleri teşkil ettiğinden kilise sanki kalenin kayalıkları içine gömülmüş gibidir. İnşaa tarihi MS 179' dur. Bu kilise Kızıl Kilise, Süryani Kilisesi ve Yakubi Kilisesi adlarıyla da anılmaktadır, Şuan faaliyette değildir sadece müze haline getirilmek için restore edilmektedir.

Mağaralar
Kentin en önemli mağarası turizme açılmış olan Buzluk Mağarası'dır. Mağara Harput'tan 4 kilometre uzaktadır.
Diğer bir özelliği bu mağaranın yazın serin, kışın ise sıcak olmasıdır. Eski tarihlerde başta Serince (Şüşnaz) Köyü olmak üzere civar köylerde yaşayan insanlar yiyeceklerini saklamak amacıyla bu mağarayı kullanmışlardır. deve marası: kentin 6 kilometre uzaklıgında ölbe vadisinin içinde bulunmaktadır eski zamanlarda buradan geçen kervanlar bu maraya develerini ve yüklerini burakarak konaklarlarmış

HARPUT MÜZESİ
Müzede Elazığ ve Harput civarında bulunan tarihi eserler sergilenmektedir. Bunlar arasında kitabeler, İçme Höyüğü buluntuları ve çeşitli etnoğrafik eserler yer almaktadır. (Nisan 2003'ta kapatılmış olup 2008 yılı itibariyle halen kapalıdır. Son zamanlarda tamamen yıkılması gündemdedir.)

ŞEFİK GÜL KÜLTÜR EVİ
Elazığlı işadamı Şefik Gül'ün kendi adına yaptırdığı Şefik Gül Kültür Evi, Ulu Caminin bitişiğinde halkın ziyaretine ücretsiz olarak açık tutulmaktadır.

HARPUT KONAĞI
Son yıllarda vücuda getirelen yapılardandır. Butik Otel, lokanta, şark köşelerinden oluşmaktadır. Yörenin kültürünü yansıtması açısından önemlidir.

Yöre mutfağı

Dilber dudağı adı verilen tatlı
Elazığ-Harput mutfağı yörenin özelliklerine bağlı olarak çok büyük çeşitlilik ve zenginlik gösterir. İlin kendine has ve kendi ismiyle anılan pek çok yemeği vardır. Bu yemekler Türkiye'nin birçok yöresinde Elazığ yemeği olarak yapılmaktadır. Kellecoş, İşgene, Harput köfte, içli köfte, taş ekmeği, peynirli ekmek (peynir ve şeker), patile, fodula, gömme, ufalama, sırrın, keşkek, tahana, orcik, dut pekmezi, tulum peyniri, şavak peyniri, söğürtme, ışkın, pirpirim, Heside, Gaygana, Pestilli Yumurta, çiğ köfte, Dolangel, Kalbur Hurması, dilber dudağı, Elazığ'a has yemek ve tatlılara örnek olarak verilebilir.
Yöreye ait üzüm ve cevizden yapılan orcik ve pestil, tulum peyniri, dut unu, çedene kahvesi veya lezzetli buzbağ şaraplarından, el sanatları ürünleri, iğne oyaları, yerel halılar, kilimler, bakır ve yemenilere.

Folklor

Zengin bir folklor çeşitliliğine sahiptir
Türkiye'de en çok bilinen çayda çıra oyunu mumla oynanan Elazığ iline has bir oyundur. Bu oyun Dünya da "mumlu dans " olarak tanınır. Ayrıca Elazığ halayı, temirağa, avreş, nure, keçike, ağır halay, delilo... yine Elazığ'a has oyunlardır. "Dil Folkloru Açısından Harput Ağzı" adında yayınlanmış bilimsel bir kitabı bulunan ünlü folklor araştırmacısı ve müzik sanatçısı Fatih Kısaparmak da, aslen Harputludur.__________________

Mesajı son düzenleyen Shredder BLOOMX ( 12-01-18 - 21:42 )
 
Eski 04-09-13, 01:46 #2
emrekrcl emrekrcl çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam


Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim.
 
Eski 04-09-13, 01:48 #3
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen emrekrcl Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim.
Teşekkür ederim, replendiniz.
 
Eski 04-09-13, 01:57 #4
Onur Onur çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Eline sağlık, repledim...
 
Eski 04-09-13, 02:04 #5
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Onur Mesajı Göster
Eline sağlık, repledim...
Teşekkür ederim, replendiniz.
 
Eski 04-09-13, 02:22 #6
ZagaZigii ZagaZigii çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız için teşekkürler,ellerinize sağlık.
 
Eski 04-09-13, 03:25 #7
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ZagaZigii Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler,ellerinize sağlık.
Teşekkür ederim, sınırdayım geri dönüş yapacağım.
 
Eski 04-09-13, 09:19 #8
CooLOmeRl CooLOmeRl çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız için teşekkürler repinizi verdim .
 
Eski 04-09-13, 12:10 #9
IIKeSeRII IIKeSeRII çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel Sayfan İçin Teşekkürler, Repledim...
 
Eski 04-09-13, 13:33 #10
zerbu zerbu çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim.
 
Eski 04-09-13, 13:48 #11
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ZagaZigii Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler,ellerinize sağlık.
Teşekkürler, replendiniz.

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen CooLOmeRl Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler repinizi verdim .
Teşekkürler, replendiniz.

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen IIKeSeRII Mesajı Göster
Kişisel Sayfan İçin Teşekkürler, Repledim...
Teşekkürler, replendiniz.

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen zerbu Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim.
Teşekkürler, sınırdayım geri dönüş yapacağım.
 
Eski 04-09-13, 14:21 #12
jakamen jakamen çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Fantazi23 Mesajı Göster
.
Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim.
 
Eski 04-09-13, 14:23 #13
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen jakamen Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim.
Teşekkür ederim, sınırdayım geri dönüş yapacağım.
 
Eski 04-09-13, 14:49 #14
ScottQinQ ScottQinQ çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel Sayfan için Teşekkürler Gakgo Repledim
 
Eski 04-09-13, 14:49 #15
Berona Berona çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız için teşekkürler, önceden replisiniz (:
 
Eski 04-09-13, 14:50 #16
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen jakamen Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler, repledim.
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ScottQinQ Mesajı Göster
Kişisel Sayfan için Teşekkürler Gakgo Repledim
Eyv. Gakgoş, sınırdayım geri dönüş yapacağım.
 
Eski 04-09-13, 16:31 #17
Shredder BLOOMX Shredder BLOOMX çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen KaramsarKiz Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler, önceden replisiniz (:
Teşekkür ederim, sizde önceden replisiniz.
 
Eski 05-09-13, 17:29 #18
UnknownAssassiiN UnknownAssassiiN çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Paylaşımlarının Devamını Dilerim Repledim....
 
Eski 05-09-13, 18:17 #19
Cerdogdu Cerdogdu çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfan için teşekkürler +Rep
 
Eski 05-09-13, 18:32 #20
1234sanane1234 1234sanane1234 çevrimdışı
Varsayılan C: Fantazi23 Kişisel Sayfam

Kişisel sayfanız için teşekkürler, +rep.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
didier yves drogba, fantazi23, fantazi23 kişisel sayfam, kişisel sayfam

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:41
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018