Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 26-01-18, 18:29 #1
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan Fanius Kişisel Sayfam ''01ADANA''


ADANA

İlkçağda Adana, Anadolu'yu baştan başa geçerek Gülek boğazından Tarsus'a inen yol üzerinde bir konak yeriydi. Hitit tabletlerinden Hititler döneminde kent ve çevresinde Kizzuvatna Krallığı'nın egemen olduğu anlaşılmaktadır. Yöre, M.Ö. 16. yy'da Hitit Federasyonu'na, Hitit Devleti yıkıldıktan sonra Çukurova'da kurulan Kue Krallığı'na bağlandı. M.Ö. 9. yy sonlarına doğru Asur, M.Ö. 6. yy'da Pers, M.Ö. 333'te Büyük Iskender'in egemenliğine girdi. Iskender'in ölümünde (MÖ. 323) sonra da Selefkiler'e bağlandı. M.Ö. 66'da Romalı konsül Pompeius tarafından ele geçirildi. Roma ve Bizans dönemlerinde, elverişli konumu nedeniyle önemli bir ticaret merkezi durumuna gelen 704'de Halife Abdülmelik tarafından Emevi topraklarına katıldı. Abbasi halifesi Harun Reşit eski ilkçağ kalesini (Adana kalesi) yeniden yaptırdı. IX. yy'da Adana Çukurova'nın önemli bir kültür ve ticaret merkezi durumundaydı. Aynı yy'da Yazman adlı bir Türk komutan bölgeyi yarı bağımsız yönetti. Bölge daha sonra Mısır'daki Tolunoğulları'nın eline geçti.

Bizanslılar, Abbasiler'in zayıf düşmesinden yararlanarak 10. yüzyılın başlarında kenti yeniden topraklarına kattılar. Alparslan'in Malazgirt Zaferi'ni (1071) izleyen yıllarda Adana, Selçuklular'ın egemenliğine girdi (1083-1097). Bu dönemde Çukurova'ya Doğu'dan gelen bir çok Türk boyu yerleşti. 1097 Haçlı seferiyle Adana'da Selçuklu egemenliği sona erdi. 14. yy'in ilk yarısında Memluklular'ın eline geçen Çukurova'ya çok sayıda Türkmen oymağı yerleştirildi.

1352'de yöreye Memluklullara bağlı Türkmen Beylerinden Yüregiroğlu Ramazan Bey egemen oldu. Ramazanoğulları adını alan Beyliğin merkezi Adana'ydı. Ramazanoğulları'nın yönetiminde kent genişledi, camiler, hanlar, kamu binalarıyla süslendi. Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi (1517) sırasında Osmanlı topraklarına katılan Adana'yı 1608'e kadar yine Ramazanoğulları yönetti.1672'de Adana uğrayan Evliya Çelebi kente ilişkin ayrıntılı bilgi verir. Adana, 19. yy'ın ortalarına doğru Osmanlı Devleti'ne karşı ayaklanan Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından ele geçiridi ve Mısır Ordusu'nun karargahı olarak kullanıldı. Londra antlaşmasıyla (1840) Osmanlılar'a geri verildi.1867'deki yönetsel düzenlemede vilayet oldu.

1886'da Mersin-Adana demiryolunun açılması, pamuk tarımının ve kentin ekonomisinin canlanmasına, nüfusun artmasına neden oldu. Ermeniler'in 1909'daki ayaklanma girişimleri bastırıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında (1914-1918) Toros ve Gavurdağı tünelleri ve Bağdat demiryoluyla kent İstanbul ve Suriye'ye bağlandı. Birinci Dünya Savaşı sonrasında 24 aralık 1918'de Fransız birlikleri, işbirlikçi Ermeni çeteleriyle Adana'yı işgal etti. Türk milis kuvvetlerinin şiddete direnmesi, işgalcilerin önemli kayba uğramalarına neden oldu. 20 Ekim 1921'de imzalanan Ankara Itilafnamesi hükümleri uyarınca 5 Ocak 1922'de Fransız işgal kuvvetleri kentten çekildi. Bu tarih, halen Adana'nin kurtuluş günü olarak kutlanmaktadır.

Adana'nın Turizm- Kültür Potansiyeli

Adana'da her uygarlık kendi kültür çeşitliliğini bir sonrakine aktararak bir kültür mozaiği oluşturmuştur. Hititler, Romalılar, Araplar, Selçuklular, Ramazanoğulları, Osmanlılar, Türkmen ve Yörük aşiretlerinin yöre kültürünün çeşitlenmesine katkıları olmuştur. Özellikle 19. ve 20. yüzyıllarda Adana ovasında yerleşimin yoğunlaşmasıyla tarımda ve sanayileşmede büyük atılımların olması, yörenin kültüründe büyük değişiklikler yaratmıştır.

İLÇELERDE BULUNAN TARİHİ ESERLER

ALADAĞ:
Akören Kalesi
Mazılık Ören Yeri ve Kalesi
Postyağbasan Kalesi
3 adet Kilise

CEYHAN:
Kurtkulağı Kervansarayı : 1711'de yapılmıştır.
Yılankale : Kilisesi ve sarnıcı bulunan kale Şahmeran Kale olarak da anılmaktadır.
Ulu Cami : 1868'de yapılmıştır.
Sirkeli Höyüğü : Tepebağ'dan sonra bölgenin en büyük höyüğüdür.
Muradiye Cami : 1912-1720 yılları arasında yaptırılmıştır.
Durhasan Türbesi : 1717-1720 yılları arasında yaptırılmıştır.
Dumlu Kalesi : Asur, Pers, Roma kalıntılarına rastlanmaktadır.

FEKE:
Feke kalesi : 12.yüzyılda Bizanslılar tarafından yapıldığı sanılmaktadır.

KARAİSALI:
Milvan Kale : Karakılıç köyü yakınlarında bulunmaktadır.

KARATAŞ:
Yanık Kilise (Karakilise Kalıntısı) : Romalılar tarafından yapılmıştır.
Antik Magarsus Kilisesi : Romalılar döneminde yapılmıştır.
Menzil Hanı Kalıntısı : Osmanlılar tarafından 1782 yılında yaptırılmıştır.
Tarihi Han Kalıntısı : Osmanlılar 1608 de yaptırmıştır.
Amfi Tiyatro : Romalılardan kalma tiyatro kalıntılarıdır.

KOZAN:
Kozan Kalesi : Asurlular tarafından yapılmıştır.
Bucak Kalesi : Ortaçağ döneminde yapılmıştır.
Hoşkadem Cami : Mısır Kölemen Sultanı Abdullah Hoşkadem tarafından 1448 yılında yaptırılmıştır.
Pelesel Manastırı Kalıntıları : Ermeniler tarafından yaptırılmıştır.
Anavarza Kalesi ve Kalıntıları : M.Ö. 9. yy. Da Asurlular tarafından yapılmıştır. Romalılardan kalma iki su kemeri, tiyatro,saray, tapınak, hamam kalıntıları, kaya mezarları, frenkslerle süslenmiş mezarlarkilise ve sarnıç bulunmaktadır.

POZANTI:
Kızıl Tabya : Mısırlı İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Ak Tabya : Mısırlı İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır.
Yakarpınar Köprüsü : Yörenin en eski köprüsüdür.
Anaşka Kalesi : Müslüman ve Araplarca "Rus-Nuş-Sekaribu"diye de bilinir.

SAİMBEYLİ:
Saimbeyli Kalesi : Ortaçağ da yapılmıştır." Kara Kilise" de denir.

SEYHAN:
Tepebağ Höyüğü : Bölgenin en büyük höyüğüdür.
Taşköprü : 117-138 yıllarında yaptırılmıştır.Şehir merkezindedir.319 metre uzunluğundadır.
Bebekli Kilise : Saint Paul Katolik kilisesidir. 1880-1890 yıllarında yapılmıştır.
Saat Kulesi : 1881'de yaptırılmıştır.
Bedesten : Ramazanoğulları tarafından 16. yy. da yaptırılmıştır.
Ulu Cami : Ramazanoğulları tarafından 1541 yılında yaptırılmıştır.
Yağ Cami : 1501 yılında kilise iken camiye çevrilmiştir.
Yeni Cami : 1724 yılında yaptırılmıştır.
Kemeraltı Cami : 1599 yılında yaptırılmıştır.
Akça Mescit (Ağca Mescit) : 1489 yılında yaptırılmıştır.
Çarşı Hamamı : 1529 yılında yaptırılmıştır.
Irmak Hamamı : Eski bir Roma hamamı üzerine yaptırılmıştır.
Gön Hanı Kapısı : Adana Arastası ile yan yanadır. Bugün sadece birkapı bulunmaktadır.
Bahri Paşa Çeşmesi : 1890'da yaptırılan ve imar çalışmaları nedeniylekaldırılan çeşmenin aynısı 1993 yılında yeniden yaptırılmıştır.
Ramazanoğlu Konağı ve Harem Dairesi : 1489 yılında yaptırılmıştır.
Hasanağa Cami ( Hasan Kethüda) : 1558 yılında yaptırılmıştır.

TUFANBEYLİ:
Şar Harabeleri : Tarihte Hititlerin merkeziydi.
Amfi Tiyatro : Romalılardan kalmadır.
Kilise Kalıntıları : Bizanslılardan kalmadır.
Kaya Kabartmaları: Hititliler tarafından yapılmıştır.

YUMURTALIK:
Ayas Kalesi
Süleyman Kulesi
Markopolo İskelesi
Yüreğir ( Misis, Mopsuhestia )İlk ve ortaçağda önemli bir yerleşim merkezi olan Yüreğir ve yöresinde eski eser olarak köprü ve höyük, yer mozaikleri ve su kemerleri, hamam ve kervansaray bulunmaktadır.

İMAMOĞLU:
İmamoğlu bölgesinin en eski yerleşim kalıntıları: Çörten köyü Pekmezci mahallesindeki “Altınini” ve Koyunevi Köyünde bulunan “Mozaik” kalıntılarıdır.
Bunlardan başka, yörenin tarihi süreç içindeki önemine ve kuruluşuna ait herhangi bir kalıntı ve bilgi bulunmamaktadır. 1965 yılında, Kozan-Adana arasındaki ulaşımın emniyeti için, yol güzergahı üzerinde bir han ve hanın yanında güvenliği sağlayacak bir emniyet teşkilatı kurulmuş ve zamanla insanların buraya yerleşmeleri sonucu, İmamoğlu ilçe merkezi ortaya çıkmıştır.
Tumlu kalesi'de ceyhana bağlı.

Taş Köprü


Büyük Saat
Olmazsa Olmazımız ADANA KebabıAdana'nın Coğrafyası
Adana kentinin bulunduğu Çukurova Deltası, Akdeniz kıyılarından kuzeyde Toros Dağlari'nin yüksek tepelerine uzanır. Yeryüzü şekilleri bakımından farklı iki bölümden oluşur. Güneyde, il alanının yaklaşık %27'sini kaplayan alçak, sıcak ve verimli ovalar yayılır. Bunların başlıcaları, Seyhan, Ceyhan ve Tarsus ırmaklarının yüzyıllardan beri sürüklediği alüvyonlarla oluşan Çukurova Deltası (Adana Ovası olarak bilinir) ve Ceyhan ırmağının açtığı boğaz ile Adana Ovası'ndan ayrılan Ceyhan Ovasıdır. İlin kuzeyi tepelikler, yaylalar ve büyük bir bölümü Toros sistemine bağlı dağlarla kaplı çok engebeli bir bölgedir. İl topraklarının yaklaşık %73'ü kaplayan bu bölümün batısında Karanfildağı (3059 m), Güzeller Tepesi (3461 m) ve il sınırının biraz dışında Demirkazık Tepesi (3756 m) gibi Orta Toros'ların, Aladağlar adıyla bilinen, yer yer sürekli kar ve küçük buzulların görüldüğü en yüksek dorukları yer alır. Doğudaki dağlar, Doğu Toroslar adıyla, Kuzey-Doğu yönünde birbirine koşut ve yer yer 2500 - 3000 m'yi aşan sıralar halinde uzanır.

İlin kuzey ve güney bölümleri arasında yer şekillerindeki bu ayrılık iklim, bitki örtüsü, tarım etkinliklerinin niteliği, nüfus yoğunluğu, kentleşme derecesi gibi bir çok konuda farlılıklara yol açar. Denizden uzaklaştıkça karasal bir nitelik kazanan Akdeniz iklim etkisi egemendir. Adana, nüfus sayısı, yoğunluğu, artışı, kentleşme ve ekonomik gelişme hızı bakımlarından başta gelen illerdendir. Nüfus yoğunluğu, Türkiye ortalamasının iki katına yakındır (95 kişi/km²). Nüfusun yaklaşık %66'sı (1/3'den çoğu il merkezinde) kentsel; %34'ü de kırsal yerleşmelerde yaşar. Ilçe merkezlerinden kimileri (Kadirli, Kozan, Ceyhan) nüfus sayıları ve işlevleri bakımından birer orta boylu kent niteliğindedir. Adana ili, nüfus artış hızı bakımından Türkiye'de 3. sırayı alır (yılda yaklaşık %0.36).Çalışan nüfusun genel nüfusa oranı %40'ın üstündedir. Bunun yaklaşık %65'i tarım, %15 işleme endüstrisi kollarında çalışır. Türkiye'nin iç ve dış ticaretinde önemli rol oynayan kimi tarım ürünleri büyük ölçüde Adana'da yetiştirilir. İl topraklarının yaklaşık %36'sı tarıma ayrılmıştır.

Tarımda makineleşme ve sulama çok gelişmiştir. Ekili alanın yaklaşık %20'sinde tarım yapılır. Bu, Türkiye ortalamasının iki katından fazladir. 19. Yüzyil'in ikinci yarısında ABD'indeki uzun iç savaşın pamuk üretimini aksatmasıyla artan dış istem, tarımın gelişmesinde etkili oldu. Bunun sonucunda göçerlerin bir bölümü kışlakları olan ovalarda yerleşik yaşama geçirildi. Böylece bir çok yeni yerleşme kuruldu. Komsu Içel ve Hatay illerinde de, Adana'nın güneyindeki bu ovalarda ekonomik bir bütünlük içinde aynı gelişme sürecini yasadı. 1950'den sonraki yıllarda yolların, liman ve sulama tesislerinin yapılması, taşkınlıklara karşı önlem alınması, bataklıkların kurutulması, yeni endüstri alanlarının kurulması giderek artan ve çeşitlenen tarımsal ürünlerin yetiştirilip işlenmesi sonucu buraya başka bölgelerden gelip yerleşenlerin sayısı arttı.

Adana Türkiye'nin sürekli ya da en çok göç alan illerdendir. Her yıl özellikle pamuk hasadı sırasında onbinlerce tarım işçisi, geçici olarak Adana'ya gelir ve bunlarin birçoğu yerleşir. Son yillarda Güneydoğu terörü nedeniyle göç alımı daha da yogunlaşmiş durumdadir. Adana'da işleme endüstrisi özellikle tarımsal ürünleri işleyen kollar 1950'den sonra büyük gelişme gösterdi. Başlıcaları çırçır, pamuk ipliği, pamuklu dokuma, besin maddeleri (un ve bitkisel yağ), sabun, kereste, çimento endüstrileridir. İlde ayrıca bir çok tamirhane ve dökümhane de vardır. Türkiye'deki endüstri işçilerinin yaklaşık %7'si Adana'dadır. İlin, İç Anadolu'dan Suriye ve Mezopotamya'ya uzanan yollar üzerindeki konumu önemlidir. Toroslar ve Amanos Dağları Birinci Dünya Savaşı yıllarında demir yoluyla aşıldı. 1950'den sonra iç Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya stratejik önemide olan düzenli kara yollarıyla bağlandı.


__________________

Mesajı son düzenleyen Fanius ( 31-12-18 - 11:02 ) Neden: imamoğlu hakkında bilgi eklendi.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-01-18, 22:00 #2
Venceremos Venceremos çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''


Kış dönemi sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-01-18, 17:29 #3
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Castiel Mesajı Göster
Kış dönemi sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-01-18, 20:00 #4
Börü Börü çevrimiçi
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kişisel sayfan için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-01-18, 20:45 #5
LegaLPlayer LegaLPlayer çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kişisel sayfanız için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-01-18, 21:21 #6
marifetyolcusu marifetyolcusu çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-01-18, 21:53 #7
karpetov karpetov çevrimdışı
66 C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kış Dönemi Kişisel Sayfanız için teşekkürler ..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-18, 00:40 #8
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen LegaLPlayer Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler.
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen marifetyolcusu Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen karpetov Mesajı Göster
Kış Dönemi Kişisel Sayfanız için teşekkürler ..
Teşekkür ederim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-18, 00:41 #9
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Börteçine Mesajı Göster
Kişisel sayfan için teşekkürler.
Teşekkür ederim .
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-01-18, 18:39 #10
ResTa ResTa çevrimiçi
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kişisel sayfanız için teşekkür ederiz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-01-18, 00:54 #11
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ResTa Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkür ederiz.
Teşekkür Ederim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-01-18, 04:40 #12
Dayne Dayne çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kişisel sayfanız için teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-01-18, 08:56 #13
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen FurkanBEY Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler
Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-01-18, 19:05 #14
Kloneia Kloneia çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kişisel sayfanız için teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-02-18, 12:10 #15
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen IWinstonNn Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler.
Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-02-18, 01:10 #16
CaptainX CaptainX çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

@haciveli048; Türkiye'nin alev alan şehrini bizimle paylaştığın için teşekkür ederim, ellerine sağlık.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-02-18, 11:42 #17
Fanius Fanius çevrimdışı
5 C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen CaptainX Mesajı Göster
@haciveli048; Türkiye'nin alev alan şehrini bizimle paylaştığın için teşekkür ederim, ellerine sağlık.
Teşekkür ederim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-02-18, 21:01 #18
Mira-i Pinhan Mira-i Pinhan çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Kişisel sayfanız için teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-02-18, 21:25 #19
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Mira-i Pinhan Mesajı Göster
Kişisel sayfanız için teşekkürler
teşekkür ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-02-18, 16:16 #20
HilmiBerk HilmiBerk çevrimdışı
Varsayılan C: haciveli048 Kişisel Sayfam ''01ADANA''

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen haciveli048 Mesajı Göster
[CENTER]
ADANA
Eline sağlık.

İmamoğlu bölgesinin en eski yerleşim kalıntıları: Çörten köyü Pekmezci mahallesindeki “Altınini” ve Koyunevi Köyünde bulunan “Mozaik” kalıntılarıdır.
Bunlardan başka, yörenin tarihi süreç içindeki önemine ve kuruluşuna ait herhangi bir kalıntı ve bilgi bulunmamaktadır. 1965 yılında, Kozan-Adana arasındaki ulaşımın emniyeti için, yol güzergahı üzerinde bir han ve hanın yanında güvenliği sağlayacak bir emniyet teşkilatı kurulmuş ve zamanla insanların buraya yerleşmeleri sonucu, İmamoğlu ilçe merkezi ortaya çıkmıştır.
Tumlu kalesi'de ceyhana bağlı.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
adana, bir, kalesi, tarafından, yaptırılmıştır

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:39
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018