Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 31-05-17, 02:58 #1
mum mum çevrimdışı
Varsayılan Kimya Bölümü İndexi 12.08.2018


Aradığınız konuyu bulmak için CTRL + F işlemini kullanınız.

 1. GAZLAR* Konu Anlatımı
 2. Perİyodİk Tablo
 3. Piller
 4. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 5. Alkali Metaller
 6. Atomun Yapısı
 7. Asitler Ve Bazlar
 8. Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri-Kimya-
 9. Bio Kimya
 10. Çözeltiler ve Çözelti Çeşitleri
 11. Elektroliz
 12. Elementler
 13. Gazlar ve Yasaları
 14. Karışımlar
 15. Kimya Türkçe Sözlük
 16. Kimyasal Bağlar ve Kimyasal Tepkime
 17. Maddenin Fiziksel Özellikleri
 18. Bileşikler ve Mol Kavramı
 19. Periyodik Cetvel
 20. Periyodik Özellikler
 21. Radyoaktiflik
 22. Temel Kimya Yasaları
 23. Kimya Sözlüğü ( A,B,C,D,E,F,H,I,i,J,K,L,M ) harfleri
 24. Kİmyasal Hesaplamalar ve Kimyasal Tepkimeler
 25. Mol Kavrami
 26. Elimizde kimya program ve ebookları burada paylaşsak?
 27. Atom Modelleri
 28. Gaz Yasaları
 29. Atomun Yapisi
 30. Kimya Testleri
 31. LiSe-1 MAddE FuLL
 32. Video Kimya Dersi
 33. Atom (Full)
 34. Temel Kimya Yasalar
 35. Elementler ve Özellikleri
 36. Bileşikler
 37. Karışımlar
 38. Kimyasal Tepkimeler
 39. Demir
 40. Alüminyum Alaşımlarının Kaynağı
 41. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 42. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 43. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 44. Kimya Bölümü İndexi 25.07.2014
 45. ısı ve sıcaklık
 46. mol hesaplama yontemlerı
 47. Atom Ve Elektronlar
 48. Elektrokimya - Kimya
 49. Hidrokarbonlar - Kimya
 50. Temel Kimya Yasaları - Kimya
 51. Atom Modelleri - Kimya
 52. Maddenin Yapısındaki Değişmeler - Kimya
 53. Bioetanol Üretimi - Kimya
 54. Çözelti Türleri - Kimya
 55. denge ve denge şartları
 56. Elementler ve Bileşikler
 57. radyoaktivite
 58. maddelerin iç yapısına yolculuk
 59. periyodik tablo ve özellikleri
 60. çözeltiler (powerpoint)
 61. Atom (powerpoint)
 62. Damıtma
 63. TopraĞin Fİzİksel Ve Kİmyasal Özellİklerİ
 64. Bilimlerin Tarihi Gelişimi..(Kimya Tarihi)
 65. Tampon Çözeltiler (Kimya)
 66. Asitler ve Bazlar
 67. ÇÖzeltİler
 68. Kimyada Şifreleme
 69. Gaz Yasaları
 70. ısı ve sıcaklık
 71. Bikeşik formülleri
 72. Radyasyon Nedir???
 73. Asitler
 74. Bilim Tarihi Ve Gelişimi..
 75. termometreler
 76. ısı alışverişi
 77. maddenin ortak ve ayırt edici özellikeri
 78. iletkenlik
 79. Damıtma.. (Kimya)
 80. Madde
 81. İnorganik Bileşikler (KİMYA)
 82. Kimya - Atom Teorileri
 83. Kimya - H2SO4 ün Kullanım Alanları
 84. Borh Atom Modeli
 85. Atomun Yapisi...
 86. Radyoaktivite...
 87. Atomaltı parçacıklar
 88. BiyoKimya
 89. Asİt Ve Bazlar
 90. Periyodik cetvel
 91. Asit Yağmurları
 92. Radyoaktivite
 93. Gazlar
 94. Molarite
 95. Radyo Aktİflİk
 96. Atomun TarİhÇesİ
 97. Asİtlerİn Yapisi Ve Özellİkleri
 98. Katı, Sıvı ve Gaz Yakacaklardan, Güneş Enerjisinden Yararlanma, Yenilenebilir Enerji
 99. Video Kimya Dersi
 100. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 101. Mol Kavrami
 102. Gaz Yasalari
 103. Atomun TarİhÇesİ
 104. NÜkleer Enerjİ
 105. Nükleer Elektrik Santralleri
 106. Atomun yapısı
 107. Mol Kavramı(çözümlü sorularda var)
 108. Günlük hayatta kullandığımız besin ve malzemelerdeki bazı asitler ve bazlar
 109. Asit Yağmuru
 110. Altin
 111. Suyun Fİzİksel Özellİklerİ
 112. Maksimum Isı Aralığı
 113. Su
 114. Oksijen
 115. Hidrojen
 116. Radyoaktivite
 117. Suyun Fiziksel Özellikleri
 118. Piller
 119. Tepkİme
 120. çözünürlük ve sıcaklıkla genleşme
 121. maddelerin ayrıştırılması
 122. maddenin yapısındaki değişmeler
 123. Kİmyasal Hesaplamalar
 124. Periyodik Dizge
 125. Çözünürlük Dengesi - KİMYA
 126. Ilac nedir?
 127. Maddenin Yapisindaki degismeler!
 128. Atomun Tarihcesi!
 129. Karisimlar!
 130. Elementler
 131. Atomun Yapısı
 132. Atom
 133. PLUTONYUM Ne Kadar Tehlikeli ?
 134. Fİsyon
 135. Denitrifikasyon
 136. Asit Yagmurlari!
 137. Inargonik Bilesikler!
 138. Elementlerin Kullanim Alanlari
 139. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ
 140. ÇÖzeltİlerİn Özellİklerİ
 141. Element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri
 142. heterojen karışımlar
 143. karışımları ayrıştırma teknikleri
 144. elektron dizilimi
 145. kovalent bağ
 146. iyonik bağ
 147. metaller
 148. ametaller
 149. Elİnİzde Bulunan Metal Plakanin Paslanmamasi İÇİn Neler Yapilabİlİr?
 150. Polipeptid Yapımı
 151. Limbik Sistem - Biyoloji
 152. Atomun Keşfi
 153. Füzyon
 154. Radyoaktivite
 155. Çekirdek Reaksiyonları
 156. Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 157. Kolloidal Dağılım
 158. Nükleer Enerji
 159. Sulu Çözeltiler!!!
 160. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü...
 161. Sıcaklık Ölçme yöntemleri..
 162. ATOM ve PERİYODİK TABLO
 163. Kİmyasal Denklemler
 164. Kİmyasal Hesaplamalar
 165. Radyoaktİflİk
 166. DEMİR (Fe)-
 167. Temel Kimya Yasalar
 168. Karışımlar
 169. Darwin ve Moleküler Devrim
 170. İlaç Nedir
 171. Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazların Vucudumuza Etkileri
 172. Çözeltir
 173. Zincirleme çekirdek tepkimesi
 174. Bazlar [Tablolu ve Resimli + Wordde Düzenlenmiş]
 175. Atom ve Periyodik Tablo - Kimya
 176. Elementlerin Özellikleri ve Kullanım AlanlarıElementlern Özellikleri ve Kullanım ALN
 177. Ayrışma - Elektroliz - Kimya
 178. 1A Grubu Elementleri - Kimya
 179. Kimyasal Tepkimelerde Hız - Kimya
 180. Suyun Fiziksel Özellikleri - Kimya
 181. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması - Kimya
 182. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 183. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü - Kimya
 184. Bioetanol Üretimi - Kimya
 185. Barut,Tarihi,Yapısı ve Çeşitleri - Kimya
 186. Katı Maddelerin Çözülmesi - Kimya
 187. Piller
 188. Atom
 189. Radyoaktivite
 190. gazlar-kimya
 191. Su Arıtma Sistemleri (Kimya)
 192. KÜTLE VE AĞIRLIK Arasındaki Farklar
 193. Maddenin Halleri /Kimya
 194. Atom Ve Yapisi
 195. Asitler ve bazıları
 196. Periyodik Sistem
 197. Gaz Yasaları
 198. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 199. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 200. Alaşım
 201. Radyoaktİflİk
 202. hormonlar
 203. Nabİt Elementler
 204. Akrİlİk Ve Modakrİlİk Elyaf
 205. amitler ve aminler
 206. asit yağmurları
 207. Asit ve Bazların Kuvvetleri
 208. Bileşik Formülleri
 209. Bor
 210. Bor Elementİ
 211. ÇÖzeltİ
 212. çözelti türleri
 213. Demir elementinin özelliklerini
 214. Demİr’İn Kİmyadakİ Yerİ
 215. Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler
 216. Formİk Asİt (hcooh)
 217. Fosfor(III) Klorür ve Reaksionları
 218. Gazlarin Özellİklerİ
 219. GenleŞme
 220. GÜmÜŞ Elementİ
 221. hidrojen
 222. Hücre
 223. Isı ve Sıcaklık[Kimya]
 224. Atom Bombası
 225. Atomun Tarihsel Gelişimi
 226. inorganik bileşikler
 227. Kalsİyum
 228. Karbon (c)
 229. katalizörler
 230. Katki Maddelerİ
 231. Kirmizi Çamur
 232. Kimyasal Bağlar (8. Sınıf Fen Bilgisi)
 233. Maddenİn Tanimi
 234. Mangan ELEMENTİ
 235. Metaller
 236. Metallerin ve Ametallerin Özellikleri
 237. modern atom kuramı
 238. MolekÜller Arasi BaĞlarin İncelenmesİ
 239. Organİk Kİmya
 240. orsat gaz analizi
 241. Kİmya Bİlİmlerİ
 242. Kimya Kanunları ve Hesaplamaları
 243. Kİmya Temel Kavramlari
 244. Kİmyasal BaĞlar Ve Siniflandirilmasi
 245. Kİmyasallarin İpekte OluŞturduĞu Hasarlar
 246. Korozyon
 247. Kovolant BaĞ
 248. Atom Ve Elektron
 249. Cozunurluk
 250. Avogadro sayısı
 251. Atom Ve Elektron
 252. Kimya / Polimerler
 253. Cozunurluk
 254. Deterjanin Yapisi
 255. ÇÖzeltİler
 256. Kimyasal Baglar Ve Siniflandirilmasi
 257. Elektroliz Nedir?
 258. Nİtrİt
 259. KatalizÖrler
 260. kimya periyodik cetvelin özellikleri frmtr-ödev-tim
 261. kimya çözelti frmtr-ödev-tim
 262. Atomun Tarihçesi frmtr-ödev-tim
 263. Bileşikler
 264. Kimyanın Konusu, Maddenin Ortak Özellikleri Kimya-1 (Video)
 265. Küresel Isınma Ve Sonuçları
 266. ..::Kimya çözelti full ödev::..
 267. Atmosferde bulunan gazlar
 268. Kimyasal Tepkimeler [Frmtr Ödev Tim]
 269. metallerin korozyonu [Frmtr Ödev Tim]
 270. kimya çözelti full ödev
 271. Kimya: Mol Kavramı (Frmtr Ödev Tim)
 272. Çözeltiler (Kimya)
 273. Periyodik Cetvel (Kimya)
 274. Bohr Atom Modeli
 275. Alaşımlar
 276. Kimyasal Tepkimeler
 277. Atom Teorileri
 278. BİYOTRANSFORMASYON İLE 3-METİL BÜTANOLDEN 3-METİL BÜTİRİK ASİT ÜRETİMİ(frmtr ödev)
 279. Madde Ve Özellikleri
 280. Atom Modelİ
 281. Mol Kavrami
 282. Pediyodik TABLO
 283. Elektrokimya
 284. Erime ve Kaynama Noktası- Resimli-Açıklamalı
 285. çözeltiler
 286. gazlar
 287. Atomun Tarihçesi
 288. Yeni Atom Teorisi
 289. Atomun Fiziksel yapısı
 290. Perİyodİk Dİzge
 291. Madde ve Özellikleri
 292. Reaksiyon Hizina Etki Eden Faktörler
 293. Polimerler Hakkında Genel Bilgi
 294. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 295. Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği, etkileri ve sonuçları
 296. Kimyasal Tepkimeler
 297. Periyodik Sistem
 298. Perİyodİk Cetvelİn Özellİklerİ
 299. Polİester Lİflerİnİn Kİmyasal Özellİklerİ
 300. Asitlerin Yapısı ve Özellikleri
 301. YÜkseltgenme-İndİrgenme ( Redoks) Tepkİmelerİ
 302. Spektroskopik
 303. Mol Kavramı
 304. İnterferon
 305. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 306. Karbon –14 Yöntemi Ile Arkeolojide Yaş Tayini
 307. Kromatografi
 308. Kimyasal BağLar (geniş anlatım)
 309. yapamadığınız kimya soruları buraya
 310. Rutherford atom modeli...
 311. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 312. Vitaminler ve Mineraller
 313. Biyoorganometalik Kimya(forumtr ödev timi)(pdt)
 314. Madrabaz Asimetrik Karbon[ödev timi(pdt)]resimli
 315. Total Sentezin Geleceği...[ödev timi(pdt)]
 316. civa oda sıcaklığında neden sıvıdır açıklama[ödev timi(pdt)]
 317. Manyetit Nanokristalleri[ödev timi(pdt)]
 318. kimya ve boks[ödev timi(pdt)]
 319. Tepkime mekanizmalarının genel mantığı[ödev timi(pdt)]
 320. plastik malzemelerin tarihi[ödev tim]
 321. atomun elektrikli yapısı [ödev timi+pdt]
 322. AlÜmİnyum Ve AlaŞimlarinin KaynaĞi
 323. Baskı Devre Kartlarında Yüzey Kaplama Yöntemleri[ödev tim]pdt
 324. atom modelleri[ödev timi]+pdt
 325. dyum ve sodyumun özellikleri[ödev timi]+pdt
 326. aşırı ince yapı ve izotop kaymaları [ödev timi]+pdt
 327. atom modelinin tarihi gelişimi[ödev timi(pdt)]
 328. NÜkleer Enerjİnİn TarİhÇesİ
 329. atom bombası
 330. Asit,Baz,tuz
 331. Genleşme
 332. Isı Ve Sıcaklık
 333. Kimyasal Tepkimeler
 334. Metaller
 335. Dalton Atom Kuramı
 336. Asİtler Ve Bazlar
 337. KatalİzÖrler
 338. Kolloidal Dağılım
 339. Temel Kİmya Yasalari
 340. NÜkleer Enerjİ Nedİr?
 341. Çöplüklerde Oluşan Metan Gazı Oluşumu ve Patlamasına Karşı Alınabilecek Önlemler
 342. gazlar soru cozumlu geniş anlatım
 343. bor hakkındaki hersey
 344. A dan D ye Kimya Terimler Sözlüğü
 345. piller
 346. nitrit
 347. yaşam için gerekli olan elementler
 348. Soğuk Füzyon ve Tarihçesi
 349. Füzyonun Enerji Kaynağı Olarak Yararlanılması
 350. Hidrojen bombasının çalışma prensibi
 351. Trityum nedir ?
 352. Berilyum nedir ?
 353. Osminyum nedir ?
 354. Vanadyum nedir ?
 355. Titanyum nedir ?
 356. Döteryum nedir?
 357. Zirkonyum nedir ?
 358. PERIYODİK TABLO(fizik)
 359. Atom Bombası
 360. Asitler Ve Bazlar
 361. Atom ve periyodik tablo
 362. Bileşikler...
 363. Çözeltiler...
 364. Gazlar-Kimya
 365. Alkali Metaller (Dönem Ödevi İçin)
 366. Ametaller
 367. Atom ve Yapısı
 368. Bileşikler (Detaylı Anlatım)
 369. Çözeltiler (Açık ve Detaylı Anlatım)
 370. Mum Yapımı-Kimya
 371. yünlü mamüllerde su geçirmezlik ve su iticilik Yardım??
 372. Çözelti Full Ödev ..
 373. Piller
 374. Vurgun Olayi Ve Tedavİsİ
 375. Çöplüklerde oluşan metan gazının oluşumu ve patlamasına karşı alınabilecek önlemler.
 376. Bohr Atom Modeli..
 377. Şeker Üretimi
 378. camın yapılışı
 379. Nedir bu NANO TEKNOLOJİ
 380. PLUTONYUM Ne Kadar Tehlikeli
 381. Petrol Nedİr?
 382. Sabun
 383. Asit yağmurları ve çevreye etkisi
 384. Bor
 385. Suyun 41 anormal davranışı
 386. Kristallendirme
 387. Mum Nasıl Yapılır?
 388. iLaç Nedir ?
 389. Atomlar Arası Bağlar
 390. Atomun Yapisi
 391. Radyoaktİvİte
 392. Radyoaktİvİte
 393. ÇÖzeltİler
 394. korozyon
 395. Karışımların Ayrıştırılması
 396. Periyodik Tablo
 397. Hematit Nedir?
 398. HidroJen H2O2 Nedir?
 399. HİDROJEN KLORÜR HCl
 400. acil kimyasal reaksiyonlar soruları
 401. Türkiyede Nükleer Enerji
 402. Temel Kimya Yasaları
 403. Atom Modelleri
 404. Nükleer Enerjinin Tarihçesi
 405. barut yapısı, tarihçesi, çeşitleri
 406. görünmez mürekkebin sırrı
 407. Kütle Korunmu yasası ..
 408. kimyasal tepkimelerde (reaksiyonlarda) hız
 409. nükleer enerji hakkında herşey
 410. Altın
 411. Atom
 412. Barut
 413. Benzin
 414. Brom
 415. Tuz
 416. Cerahat
 417. Çimento
 418. Demir
 419. Metaller
 420. polimerle ilgili dönem ödewi(kimya konusu)
 421. aldehit ve ketonlar
 422. alkanlar
 423. biodiesel maliyetinin ön etüdü
 424. Katılarda genleşme
 425. Organik Bileşikler
 426. BileşikLer...
 427. Tepkimeler
 428. ReagentLer
 429. Mekanizmalar
 430. StereoKimya
 431. SentezLer
 432. Organometalik Kimya
 433. Fantastik Organik Kimya
 434. Teaorik Organik Kimya
 435. Amino AsitLer
 436. Yağların Hidrojenerasyonu(Margarin Yapımı)
 437. Aktinyum Elementi
 438. Alüminyum
 439. Amerikyum
 440. Arsenik
 441. B ile başlayan elementler
 442. Civa
 443. Demir
 444. Çözünürlük
 445. Ham petrolun ayrısma
 446. Bor Atomu
 447. Asitler
 448. Madde
 449. Madde
 450. Kimya Tarihi
 451. bilinmesi gereken terimler
 452. Kimyasal Denklemler ...
 453. Analitik Kimya ...
 454. Dalton Atom Teorisi
 455. iyon değiştirici reticeler
 456. ElementLerin Kullanım AlanLarı...
 457. Tampon Cozelİtler
 458. Kristallendirme
 459. Osminyum nedir ?
 460. Titanyum nedir ?
 461. Periyodik tablo ile sorular
 462. metal ve matal alaşımların yapıları-kullanım alanları yardım
 463. Zirkonyum nedir ?
 464. Vanadyum nedir ?
 465. Sabunlar ve Deterjanlar
 466. Nükleer silah yapımında kullanılan elementler
 467. Sabunlar ve Deterjanlar hakkında bilgi lütfençok acil lazım!!!
 468. arkadaşlar kaplamacılıkta elektrolizin önemi
 469. Radyoaktivite ile ilgili sunum(slay gösterisi)lzm lütfen yardım..
 470. Asit Yağmurların toprağa etkisi yardımm
 471. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 472. kimya
 473. Reaksiyon Hızı
 474. Petrol Ve kullanım alanları icin Kimya dönem ödevi acil Lazım!!
 475. ham petrolün elde ediliş metodları
 476. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 477. endüstride kullanılan çözücüler ve özellikleri
 478. RNa
 479. periyodik Cetvel
 480. dönem ödevi için acil yardım
 481. KimYasal Tepkimeler
 482. öss son 10 yılda çıkmış kimya soruları(dönem ödevim)elinde olan varmı???
 483. kimyasal tepkimeler (aktiflik) lise 1
 484. maddelerin ayrılması deney sunusu
 485. lise 1 kimya
 486. Radyoaktivite
 487. Radyoaktİflİk
 488. Nükleer Rektörler
 489. Nükleer Enerjinin Tarihçesi
 490. Atom Bombası
 491. Radyoaktif Bozunma ve ÇeşitLeri
 492. Nükleer Enerji
 493. Fİzyon-fÜzyon
 494. Radyoaktif Mermi
 495. Radyasyunun canlılara etkisi
 496. lise 1 kimya 1.dönem
 497. Kimya Bilimine Katkıda Bulunan Bilimadamları
 498. Labaratuar Camı
 499. Sicaklik ÖlÇme YÖntemlerİ
 500. Elektroliz Nedir?


__________________
 
Eski 31-05-17, 02:58 #2
mum mum çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 30.05.2017


 1. Damitma
 2. YÜzde DerİŞİm
 3. Modern Atom Modelleri
 4. Karisimlarin Bİlesenlerİne
 5. İlaç nedir ?
 6. =========proteİnler========
 7. Radyoaktİvİte
 8. Hidrojen ve Ötesi -- Temiz Enerji
 9. 8A Grubu Elementleri
 10. Röntgenyum
 11. Elektroforez
 12. Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri
 13. Madenlerin Kullanım Alanları
 14. Radyoaktif Bozunmalar Ve Çeşitleri
 15. Organometalik Kimya nedir?
 16. Marie Curie (1867-1934)
 17. Oktay Sinanoglu
 18. {elementler}
 19. Kimya nedir işde Cevabı(Kimya hiç böle anlatılmamışdı)
 20. "Limon kolonyasının yapılışını araştırınız" dediyse hocalar cevap burda
 21. ALAŞIMLAr^^
 22. ASİtLER VE BAZLAR
 23. AtAmun Tarihçesi^^
 24. ÇözELtiler^^
 25. AYrıŞmA^^
 26. AtOmun ELektRİkli YapISI
 27. ÇekirDek ReaksiYOnları
 28. Maddenİn GÖrÜlebİlİr Ve Hİssedİlebİlİr Özellİklerİ^^
 29. ßasiC CONCEPTS^^
 30. RadYOaktİf Mermi nEDİR... ßuyrun..
 31. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Dalton Atom Teorisi
 32. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kuantum Sayıları
 33. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Periyodik Tablo
 34. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 35. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri
 36. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Gazlar
 37. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Asitler ve Bazlar
 38. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Osmotik Basınç
 39. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kolloidal Dağılım
 40. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Yüzey Gerilimi
 41. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Tepkimeler [ resimli ]
 42. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Sıvılarda Özgül Ağırlık Tayini
 43. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Elektro Kimya
 44. Kimyasal Nikel/Altın Kaplama
 45. Alaşımlar...
 46. labaratuar camı
 47. termometreler
 48. Ametaller (vidyolu anlatım)
 49. Metaller (vidyolu anlatım)
 50. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Analitik Kavrami Hakkında Herşey
 51. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Çözeltiler Hakkında Herşey
 52. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Derisim Hakkında Herşey
 53. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Tepkimelerin Denklestirilmesi Herşey
 54. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Yükseltgenme � Indirgenme Reaksiyonlari
 55. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Hesaplamalar Hkkında Herşey
 56. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Asit ve Bazların Tanımı
 57. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suda Asit ve Baz Dengeleri
 58. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH
 59. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH
 60. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 61. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 62. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Poliprotik Asitler ve pH
 63. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler
 64. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çöz kuv
 65. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Gerekli Çözelitiler
 66. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Değişik Derişimlerde Tampon Hazırlanması
 67. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Biyolojik Tampon Çözeltileri
 68. Radyoaktİflİk
 69. Vitaminler
 70. Mineraller
 71. Atom Bombası
 72. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 73. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 74. Nükleer Enerji
 75. Atom Ve Kİmyasi
 76. Elektrik Akımı ve Lambalar
 77. Fizik Nedir.
 78. Nükleer Reaktörler
 79. Kimya Gıda Sanayiinde Kullanılan Boyar Maddeler....
 80. Analitik Kimya - İndikatörler - Asit- Baz İndikatörleri
 81. Analitik Kimya - İndikatörler - Karışık İndikatörler
 82. Analitik Kimya - İndikatörler - Çöktürme İndikatörleri
 83. Analitik Kimya - İndikatörler - Redoks İndikatörleri
 84. Analitik Kimya - Çözünürlük
 85. Analitik Kimya - Çözünürlük - Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler
 86. Analitik Kimya - Çözünürlük - Metal Hidroksitlerin Sudaki Çözünürlüğü
 87. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Buharlaştırma
 88. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Çöktürme
 89. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 90. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme
 91. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Huni İle Basit Süzme
 92. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Vakum Altında Süzme
 93. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma
 94. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Adi Damıtma
 95. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Su Buharı DamıtmasI
 96. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Ekstraksiyon
 97. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süblimleşme
 98. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Fiziksel Yollarla Ayırma
 99. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Analitik Kimya - Sıvı � Sıvı
 100. Barut Ve Tarihçesi
 101. Atomun TarİhÇesİ
 102. Sodyum Metalİ Ve Önemlİ BİleŞİklerİnİn Özellİklerİ
 103. Akvaryum Kİmyasi
 104. Atomun Elektrİksel Yapisi
 105. Radyoaktİf Mermİ
 106. Kimya Sözlüğü
 107. Madde Ve Özellikleri
 108. Çözeltiler
 109. Alkali Metaller..
 110. Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplama
 111. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 112. Asİtler Ve Bazlar
 113. Barut
 114. Atomun TarİhÇesİ
 115. Kİmyasal Hesaplamalar
 116. Limon kolonyasının yapılışı
 117. Radyoaktİflİk
 118. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 119. Madde
 120. John Dalton (1766-1844)
 121. Korozyonun Tanimi
 122. Metaller
 123. asitlerin yapısı ve özellikleri
 124. Çekirdek Reaksiyonları alfa beta vs..
 125. Oksijen Ve Ozon
 126. Doymuş NACL çözeltisinin Hidrolizi
 127. yazın sınawa gircem kimya..
 128. Temel Kİmya Yasalari
 129. Kristallendirme
 130. SÜblİmleŞme
 131. Eterler
 132. Magnezyum Metalinin Özellikleri
 133. Alüminyum(Al)Hakkında Herşey
 134. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler »
 135. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik
 136. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hızı
 137. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hız Sabiti
 138. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Basamağı (mertebesi) ve Molekülaritesi
 139. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konsantrasyonun Zamanla Bağıntısı ve Yarılanma Süre
 140. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konu İle İlgili Örnekler
 141. Fiziko Kimya - Termodinamik
 142. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Birinci Kanunu
 143. Fiziko Kimya - Termodinamik - Entalpi
 144. Fiziko Kimya - Termodinamik - Oluşum entalpileri
 145. Fiziko Kimya - Termodinamik - Hess Yasası
 146. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin İkinci Kanunu
 147. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
 148. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs Serbest Enerji
 149. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs serbest enerjisinin Sıcaklık ile Bağlantısı
 150. Fiziko Kimya - Termodinamik - Serbest Enerji ve Denge
 151. Fiziko Kimya - Termodinamik - Denge Sabiti ve Sıcaklık
 152. Polimer Kimya - Polimer Nedir?
 153. Polimer Kimya - Polimerlerin Molekül Ağırlıkları
 154. Polimer Kimya - Polimerlerin Sentezi
 155. Polimer Kimya - Polimerizasyon İşlemleri
 156. Polimer Kimya - Polimerlerin Mekanik Özellikleri
 157. Polimer Kimya - Polimerlerin Statik Mekanik Özelliklerini Saptamada Kullanılan Deney
 158. Polimer Kimya - Molekül Ağırlığı Türleri ve Belirleme Yöntemleri
 159. Polimer Kimya - Bazı Polimelerin Uluslararası kısaltılmış İsimleri
 160. Polimer Kimya - Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım Yerleri
 161. Karbon Atomu
 162. mucize elemet
 163. Kromatografi
 164. Kopolimerizasyon
 165. Kadmiyum
 166. Prometyum
 167. Şarbon
 168. Tuzlar
 169. ülkemizdeki Madenler Ve Enerji Kaynaklari
 170. Asit yağmurları [[erendikyol]]
 171. Atom , Molekül , Mol Kütlesi
 172. Sodyum Sülfat
 173. Periyodik Tablo ve Tarihçesi
 174. Tampon ÇÖzeltİler
 175. Kimyanın Tarihçesi
 176. V-Ringler
 177. Margarin
 178. Simya
 179. Madde ve Isı
 180. alaşım
 181. karışım ayırma teknikleri
 182. radyoaktiflik
 183. atom
 184. gazların öellikelri
 185. hormonlar
 186. karışımların arılması
 187. metal ve amellerin özelleri
 188. nabit elementler
 189. Adsorpsiyon
 190. NÜkleer RektÖrler
 191. Nükleer Enerjı
 192. Damıtma
 193. Atom ÇekİrdeĞİnİn KeŞfİ
 194. Radyoaktİvİte
 195. ASİTLER ve BAZLAR
 196. Kimyasal bağlar
 197. AlaŞim Elementlerİnİn Çelİklere Etkİlerİ
 198. Kİmyasal Sİlah Olarak Kullanilan Gazlar Ve Özellİklerİ
 199. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 200. AlaŞim
 201. Radyoaktİflİk
 202. Atom
 203. Gazların Özellikleri
 204. hormonlar
 205. Karışımların Arılması
 206. METAL ve AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ
 207. Alkalİ Metaller
 208. alüminum dökümü
 209. MoL Kavramı Ve Sorular
 210. MoL Kavramı Ve Sorular
 211. Kimya Soruları Ve Testleri
 212. Katı, Sıvı ve Gazların Özellikleri
 213. Kolloidal Dağılım
 214. Periyodik Cetvel
 215. Alkali Metaller
 216. Asitler
 217. Madde
 218. Temel Kimya Yasaları Ve Tepkimeler
 219. Analitik Kimya
 220. Atom Yapisi
 221. Makrosiklik Bilesikler
 222. Polimer Kimyası
 223. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 224. Atom ve Yapısı
 225. Çekirdek
 226. ELektronlar
 227. Madde ve ÖzeLLikLeri
 228. KarısımLarı Ayırma TeknikLeri
 229. Soygazlar
 230. AtmosFerde BuLunan GazLar : AçıkLamaLı !
 231. Antoine Lavoisier & Hayatı...
 232. Nanoteknoloji
 233. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 234. RadyoAktif Mermi Nedir ? Neden Kullanılır ?
 235. AlaŞimlar
 236. Kahverengi Kömürün Organik Gübre Üretiminde kullanılması
 237. Karbon 14 Metodu
 238. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 239. kimya biliminin tarihsel gelişimi konulu sunu
 240. Maddenin Tanecikli Ve Boşluklu Yapısı konulu sunu
 241. Maddenin Halleri ve Bağları
 242. Atomun Yapısına İlişkin Modeller Konulu Sunu
 243. Elementler Ve Bileşikler Konulu Sunu
 244. Periyodik Tablonun Tarihçesi
 245. Çözünürlük Farkı ile Ayrıştırma
 246. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 247. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ
 248. Karşımların Ayrıştırılması
 249. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 250. sabun ve deterjan
 251. Atom
 252. nükleer kelimelerin anlamları
 253. demir elementi
 254. << SABUN'un Tarihi >>
 255. << Plastİkler Nasil Üretİlİr >>
 256. << Görmenin Kimyası >>
 257. maddenin 4. hali plazma
 258. Organik Kimya mı? O da ne?
 259. Karbon Kimyası
 260. Organik olmayan Kimya
 261. Nicel ve Nitel Analiz
 262. Periyodik Tablonun Sırları
 263. Periyodik Tablo : Kimyagerlerin Bilgisayari
 264. Marie Curie (1867-1934)
 265. Amadeo Avogadro (1776-1856)
 266. Avodagro Sayısının Bulunuşu
 267. Gösteri Deneyleri [Mavi Sise]
 268. Aktinyum
 269. ağır metallerin sudaki toksit etkileri
 270. İyon Değiştiriciler
 271. Mol Kavramı ile ilgili bol bol soru
 272. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 273. Kİmyasal Tepkİmeler
 274. Temel Kİmya Yasalari
 275. Gazlar
 276. AlaŞimlar
 277. Demİr
 278. Atomun Elektrİklİ Yapisi
 279. ÇÖzeltİler
 280. Periyodik Sistem
 281. Labaratuar Cami
 282. Alkenler Ve Alkinler...
 283. DeterJanLar...
 284. NükLüer ReaktörLer...
 285. İyon DeiştiriciLer
 286. NitrozoAminLer
 287. RadyasYonLarın CanLıLara Etkisi
 288. Fizyon Füzyon
 289. Taze Tüketilen Sebze ve Meyvelerde Ürün Güvenliği ve Kalite Korunumunun Mikrobiyoloji
 290. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 291. İlaÇ NeDir.
 292. dunya
 293. [ KİMYA ] Çeşitli Kimya Konu Anlatımları
 294. Mol kavramı ile ilgili sorular
 295. Maddenin Dördüncü Hali
 296. Nobel Kimya Ödülü
 297. Kimya kanunları
 298. Basınç olmasa hayatımız nasıl olurdu_? (video indir)
 299. kimya periyodik cetvelin özellikleri
 300. Kütlenin Korunumu
 301. Molekül sayısı
 302. Sabit oranlar yasası (Proust yasası)
 303. Katli Oranlar Yasasi (dalton Yasasi)
 304. Hacİm Oranlari Yasasi (gay – Lussac Yasasi)
 305. İyonlaşma enerjisi
 306. Mol Kütleleri
 307. Işık Ve Ses
 308. Işık
 309. Reaksiyon Hızı
 310. Elektroliz
 311. Kimyasal Tepkimelerde Değişmeyen Özellikler
 312. Kimyasal tepkimelerde değişebilen özellikler
 313. Analiz ve sentez tepkimeleri
 314. Tepkime
 315. Yer Değiştirme Tepkimeleri/yanma tepkimeleri
 316. Tepkime kabı
 317. Tepkime ısısı
 318. Tepkime hızı
 319. Madde ve Özellikleri
 320. Madde ve Özellikleri(2)
 321. Saf Maddeler
 322. KariŞim
 323. Maddedeki Değişmeler
 324. Maddenin ayırdedici özellikleri
 325. Maddelerin Ayrılması
 326. Bileşiklerin ayrılması
 327. Kİmyasal BaĞlar
 328. Gazlar
 329. Gazlar 2
 330. Mucize Element: Karbon
 331. Yakıt Pilleri
 332. Sülfat Etkileri Ve Traslar Hakkında Genel Bilgiler
 333. Temel Kavramlar
 334. Sıvıların Basıncı Iletmesi
 335. 2 adet öss kimya testi
 336. Atom Modelleri
 337. kimyagerler (adları,nereli olduğu,kaç senesinden,ödülleri)
 338. NükleeR Energy
 339. Periyodik Tablo
 340. Barut ve yapısı
 341. Işık Kirliliği
 342. Hidrosiyanik Asit
 343. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 344. Suyun Fiziksel Özellikleri...
 345. Atom Bombası
 346. Asitler Ve Bazlar
 347. Madde ve Özellikleri
 348. Asit,Baz ve Tuzlar
 349. Dokular - KAN FİZYOLOJİSİ
 350. Isı Degiştiricisi Tasarımı
 351. Sabun
 352. Enzİm İnhİbİsyonu
 353. Polİ Klorlu Bİfenİllerİn Çevrede BulunuŞu
 354. Kalsiyum Amonyum Nitrat Gübresi
 355. Bazin Tanimi, BulunuŞu, Eldesİ Ve Özellİklerİ
 356. Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının incelenmesi.
 357. Ohmmetre ile diyot uçlarının bulunması
 358. Mol Kavrami
 359. Soy Metallere Asİtlerin Etkİsİ
 360. Gidalarin Hazirlanmasinda Kullanilan Mİkroorganİzmalar
 361. Akıllı metaler ve kullanım alanları...
 362. Radyoaktİflİk
 363. Radyoaktİf IŞimalar
 364. Radyoaktİf Bozunmalarin Hizi
 365. Yapay Radyoaktİflİk
 366. Asİt – Baz Kavramlari
 367. Suyun İyon Denklemİ
 368. ZAYIF ASİT ve BAZLAR (Ka ve Kb)
 369. NÖtÜrleŞme
 370. Tampon ÇÖzeltİler
 371. BİleŞİkler
 372. DNA Nedir Nerede Bulunur
 373. Moment
 374. Hidrokarbonlar
 375. Kimya'nın Tarihçesi
 376. Atom ve Elektron
 377. Kimya nedir ?
 378. Amfoterik,Amfiprotik,Amfipatik
 379. Neden FEnol Siklohekzanolden Daha Asidiktir...
 380. RAdyo Aktif BOzunMa VE ÇEşitleri....
 381. Manyetik alanda Sıçratma Yöntemi...
 382. Isı Değitirgeç Çeşitleri....
 383. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları...
 384. Günlük Hayatta Kullanılan Asit ve Bazlar
 385. Atom Modellerinin Tarihi Gelişimi
 386. Biyogaz Nedir? Biyogazin Elde Yöntemleri, Özellikleri, Ülkemizdeki Durumu
 387. ÇÖzeltİler
 388. Metallerin Krozyonu !!
 389. vitaminler ve mineraller
 390. SoyGazlar
 391. Maddenin görülebilir ve hissedilebilir özellikleri
 392. Bor Atomu
 393. Bor Madeni
 394. İyon değiştiriciler
 395. KovaLent Bağ
 396. BazLar
 397. Periyodik tablo
 398. Nitrit
 399. Gazlar .
 400. SÜperİletkenlİk
 401. Gaz Yasaları
 402. Maddelerİn Özisilari
 403. Gaz moleküllerinin özellikleri
 404. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 405. Kirmizi Çamur
 406. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 407. MOL Kavramı
 408. Elektroliz Nedir?
 409. Eterler
 410. Nükleer Enerji
 411. Mol Kavrami
 412. Demir Elementinin Özellikleri
 413. Atomun Yapısı
 414. Elementlerİn Sİmgelerİ
 415. Mineraloji
 416. Manyetik Rezonans
 417. Kimya Projesi Yardımm????
 418. Elementlerin Periyodik Tablosu
 419. Kimya...
 420. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 1
 421. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 2
 422. Tampon ÇÖzeltİler
 423. Tampon Gücü
 424. Atom Çekirdeği
 425. Kimya'Ca Harfler
 426. Demİr Metalİnİn Özellİklerİ
 427. Gazların Özellikleri
 428. A vitamini
 429. C vitamini
 430. K Vitamini
 431. Tuz Üretimi
 432. TİtreŞİm Spektroskopİsİ ( Infrared + Raman )
 433. İyon Değiştiriciler
 434. Nİtrozoamİnler
 435. Nükleer ReaktörLer
 436. Kesme SıvıLarı
 437. Medikal Plastikler
 438. Titreşim (Raman + Infared) Spektroskopisi
 439. Çekirdek tepkilemeleri
 440. Kan Fİzyolojİsİ
 441. Tibbİ Tekstİller
 442. Atom ve Elektron
 443. Atom Bombasi
 444. KariŞimlarin AyriŞtirilmasi
 445. Madde
 446. Isi Ve Sicaklik
 447. Sicaklik DeĞİŞİmİ
 448. Hal DeĞİŞtİrme
 449. Isi AliŞverİŞİ
 450. metal kaplama
 451. Maddenİn Ayirt Edİcİ Özellİklerİ
 452. Madde Ve Özellikleri
 453. ATOM ve YAPISI
 454. Maddenini Halleri
 455. Kİmyasal BaĞlar
 456. Asİtler Ve Bazlar
 457. Ozon Tabakası Nasıl Oluştu ?
 458. NÜkleer Enerjİ
 459. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 460. Asitler Bazlar Tuzlar Ve Minerallerle İlgili Slayt Lazım!!!
 461. İ.E. ve E.İ'nin HOMO ve LUMO ile Hesaplanması
 462. Kristal Yapılar
 463. flaş kimya9-10 konuları
 464. Karışımları Ayırma Yöntemleri
 465. Kimyasal Denklemler...
 466. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 467. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 468. Maddenin Yapısı! Tamamen Kendi Anlatımım
 469. Asal Gazlar
 470. Flotasyon
 471. [email protected]=> Elementler ve Bileşikler<[email protected]
 472. Katyonlar +...
 473. Bileşikler...
 474. Katalizörler...
 475. demirin paslanması
 476. yarın sınavda cıkcak Bir kaç soru çözelim
 477. Arkadaşlar bi bakarmısınız bişi soracam
 478. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 479. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 480. Çekirdek Reaksiyonları
 481. Elementlerin Kullanim Yerleri
 482. Inargonik Bilesikler!
 483. Elementler
 484. Kİmyasal Hesaplamalar
 485. KimYasal Tepkimeler
 486. Çözünürlük
 487. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 488. Organik-Kimya
 489. kimyada çıkmış soruların hepsi
 490. Alüminyum Alaşımlar
 491. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 492. Gazlar
 493. Kimyasal Tepkimeler
 494. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 495. Atom Ve Elektron
 496. Demir
 497. Mol Hesaplama Yöntemleri
 498. Temel Kimyasal Yasalar
 499. Soygazlar
 500. kimyasal bağları 3 boyutlu görüntüleri lazım
 
Eski 31-05-17, 02:58 #3
mum mum çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 30.05.2017


 1. Atom Çekirdeğinin keşfi
 2. Suyun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
 3. Alkali Metaller Ve Kullanım Alanları
 4. Piller
 5. ░▒▓►Kimya Sözlüğü◄▓▒░
 6. ◊◊elementler◊◊
 7. BİleŞİkler
 8. Sodyum Ve Sodyumun Özellİklerİ
 9. Radyoaktivite
 10. Plastik Malzemelerin Tarihi
 11. Medikal Plastikler
 12. Modern Atom Modelleri
 13. periyodik cetvel
 14. Asİtler
 15. Asİtler
 16. BazLAr
 17. 9. sınıf kimya testi
 18. Tepkime hızına etkiyen faktörler -Slayt-
 19. Elektrometal Kaplama Tekniği
 20. Elektroliz ve Elektrolizle kaplama -Bilgi + Slayt -
 21. Kimya
 22. Kimyayi Sevenler Buraya
 23. Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri ...
 24. madenlerin kullanıldığı yerler ...
 25. Kimya Dalton basınlar Yasası
 26. Kimya cözelti Full Ödev
 27. Atomun Elektrikli Yapısı
 28. Analitik Kimya
 29. moleküler arası kuvvetler
 30. Kimyasal Reaksiyonlar
 31. Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 32. Madde ve Özellikleri
 33. Ağrlık Merkezi
 34. Periyodik CetveL
 35. Radyoaktiflik Soruları
 36. Kimyasal Sİlahlar??
 37. Element Adları Nereden Geliyor ?
 38. RNA(Ribo Nükleik Asit)
 39. Dna
 40. Kromozom
 41. Hücre
 42. Hücrenin Bölümleri
 43. Atom
 44. Mol Kavramı ve Çözümlü Sorular
 45. Yardımm!!
 46. Yardım !!!
 47. parafini hakkında
 48. parafini
 49. Bileşik Formüllerinin Bulunması
 50. Kimyasal Tepkimeler
 51. Temel Kimya Yasaları
 52. Atomun Tarihçesi
 53. Çözeltiler
 54. Periyodik Sistem
 55. Atom Ve Yapısı
 56. Periyodik Tablo Özellikleri
 57. Periyodik Tablo
 58. Periyodik Tablo Tarihçe
 59. Asitler Ve Bazlar
 60. Madde
 61. Piller
 62. Karısımların Bilesenlerine
 63. Çözeltiler: Yüzde Derişim
 64. Maddelerin Ortak Ve Ayırt Edici Özellikleri
 65. Alkali Metaller Ve Kullanım Alanları
 66. Atom Bombasi
 67. organik kimya
 68. Alüminyum Alaşımlar
 69. Demir
 70. Temel Kimya Yasaları
 71. Mol Hesaplama Yöntemleri
 72. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 73. Kimyasal Tepkimeler
 74. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 75. Kİmyasal Hesaplamalar
 76. İnorganik Bileşikler
 77. Çekirdek Reaksiyonları
 78. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 79. Sıcaklık Değişimi
 80. Isı Alış-Verişi
 81. Nükleer ReaktörLer
 82. Nİtrozoamİnler
 83. İyon Değiştiriciler
 84. Tuz Üretimi
 85. Isı Değitirgeç Çeşitleri
 86. Manyetik alanda Sıçratma Yöntemi
 87. Moleküllerarası Kuvvetler
 88. Dalton Kısmı Basınçlar Yasası (Kimya)
 89. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 90. Asal Gazlar
 91. Flotasyon
 92. Kesme Sıvıları
 93. Titreşim Spektroskopisi ( Infrared + Raman )
 94. Tampon Çözeltiler
 95. Manyetik Rezonans
 96. Bor Atomu
 97. Kırmızı Çamur
 98. metallerın kullanım alanları
 99. Metallerin Kullanım Alanları
 100. yardım edebilirmisiniz [ hangi metaller iletkendir ]
 101. indirgenme yükseltgenme
 102. Kimya Sözlüğü
 103. metaller tablosu
 104. Soru Yardım Edin PLZ ... !
 105. Modern Kimyanın Doğuşu
 106. TopraĞin Fİzİksel Ve Kİmyasal Özellİklerİ
 107. Sulu Çözeltiler!!!
 108. Nükleer Enerji!!!
 109. Indikatörler
 110. Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri
 111. Alkollerİn Sanayİde Eldesİ
 112. Ferrosen(Ferrocene)
 113. Kolloidal Dağılım
 114. Çöplüklerde Oluşan Metan Gazı Oluşumu ve Patlamasına Karşı Alınabilecek Önlemler
 115. Civa Oda Sıcaklıgında Neden Sıvıdır (Açıklaması)
 116. Mol Hesaplama Yöntemi
 117. Yükseltgenme - İndirgenme (Redoks)
 118. Metallerin Korozyonu
 119. Atomun Fiziksel Yapısı
 120. İnsan Vücudunda Bulunan Elementler
 121. H2O HAkkında Herşey
 122. ısı alışverişi
 123. Atomik Kütle Birimi!!!
 124. reagentler
 125. sentezler
 126. StereoKimya
 127. Sabit Oranlar Ve Katli Oranlar Yasasi
 128. Karışımların Ayrılması
 129. Patlayıcı Maddeler
 130. Madde Ve Enerji
 131. Madde Ve Enerji
 132. Alkali Metaller
 133. İyon DeĞİŞtİrİcİler
 134. çözeltileri Siniflandirma
 135. Yaşam Için Kesinlikle Gerekli Olan Elementler
 136. Sicaklik ölçme Yöntemleri
 137. Fizyon-füzyon Ve Radyoaktif Bozulma
 138. Elektroliz Nedir?
 139. iyonlaşma enerjisi
 140. Karbon Kimyası
 141. Hiperkonjugasyon ve Teorik Organik Kimya hakkinda
 142. Neden etanın çapraz konformasyonu daha kararlıdır?
 143. Amfoterik, Amfiprotik, Amfipatik
 144. Polimer çeşitleri
 145. Nükleer Enerji Nedir ?
 146. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 147. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü
 148. Asit , Bazlar ve İsimleri
 149. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 150. Türkiye Polimer Bilimi ve Teknolojisi Dernegi
 151. TÜRK BiYOKiMYA DERNEgi (TBD)
 152. Reaksiyon Hizina Etki Eden Faktörler
 153. Maddenin Gaz Hali
 154. bilinmesi gereken terim
 155. küresel ısınmaya neden olan gazlar
 156. insanda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar
 157. Bir kaç Kimyagerlerin hayati
 158. Asİt
 159. periyodik cetvel ve tarihcesi
 160. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 161. atomun yapısı
 162. Madde Ve Özellikleri
 163. Dönem Ödevi Acil Lazım Hiç Bir Yerde Yok Ferro Akışkanlar Yardım!
 164. kimyasal hesaplamalar
 165. Periyodik Cetvelin Özellileri
 166. Bazı Elementleri Birbirlerine Göre Aktiflikleri
 167. Radyoaktivitenin Tarihçesi ödev + resimler
 168. Kimya & isopropil alkol
 169. kimya yıllık ödv yardım
 170. ''MADDE VE ÖZELLİKLERİ''Slayt Şeklinde
 171. Madde ve Özellikleri
 172. MoLuKüL YapıLı ßiLeşikLeR Lutfen Yardım Edin Donem Ödevim
 173. KurŞunun Çevreye Olumlu Ve Olumsuz Etkİlerİ(Çok Önemlİ Ve Acİl)
 174. arkadaşlar yardım edin dönem ödevim lütfen bakın yalvarırım
 175. Kimya malzemeleri Amapt yayıncılık
 176. Manometre Hakkında {Yardım Lütfen}
 177. Kimya Element Ödevi
 178. Kİmya Sunu Programi
 179. Öss de çıkmış kimyanın temel kanunları sorular (lütfen yardım edin)
 180. petrol lütfen yardım edin
 181. DOYMUŞ ÇÖZELTİLER ve ÇÖZÜNÜRLÜK
 182. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri
 183. Modern Atom Teorisi
 184. Atom ve Atom Teorileri
 185. Elektronların Orbitallere Yerleştirilmesi
 186. Çözeltilerin Karıştırılması
 187. <Yardım> IDRARDA URE TAHLILI---IDRARDA KAN TAHLILI---<YARDIM>
 188. Arkadaşlar Lütfen Yardım!!
 189. Atom Modelleri,Atomun Temel Tanceikleri,İzo(top-ton-bar-elektronik)lazım..yardım edin
 190. Acil yardım!!!!
 191. Halojenler ve kullanım alanları
 192. Elementler
 193. Metal ve Ametallerin Özellikleri
 194. Kİmya Sunu Programi
 195. Kimya dönem ödevi Kimya biLimine katkı sağLamış biLim adamLarı yardım Lütfen az kaLdı
 196. Dönem ödevi içn yardım Tıpta kimya konuda
 197. Asit ve Baz Reaksiyonları ile ilgili çözümlü Soru Lazım ACiLLL
 198. Redox soru
 199. çekirdek tepkimeleri ve kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıkların nedenleri ??
 200. Elementler
 201. Madde Ve Özellikleri
 202. Kuantum Sayıları
 203. Atomun Yapısı
 204. Periyodik Tablo ve Özellikleri
 205. kimya deney videoları
 206. ham petrolün ayrıştırma metodları lazm yardmm
 207. Çözelti ile ilgili Slayt Lazım !!!
 208. Ters Osmosla Sertlik Giderimi
 209. İnterferon
 210. Wolfgang Paulİ (1900 – 1958)
 211. 6 Tane Çözemediğim Soru
 212. Radyasyonun Canlilara Etkİsİ
 213. Radyoaktiflik Konu Anlatım .pps
 214. yarına odev lazım oneri ve fikirlere acgım lise 3
 215. redox titrasyonları ve ayırma yöntemleri
 216. Asit Ve bazların Günlük hayatta nerelerde kullanılır ve önemi nedir?/yardıma repp
 217. Kimya Bilimine katkı sağlamış bilim adamları
 218. ASİTLER ve BAZLAR
 219. Maddelerİn Özisilari
 220. Çimentoya Sülfat Etkileri Ve Traslar Hakkında Genel Bilği
 221. De Broglie Hipotezi ve Elektron Kırınımı
 222. Kuvarsit
 223. Atomla İlgili Terimler
 224. Atom Teorİlerİ
 225. Kimyasal Tepkime Türleri
 226. Atomun Yapıtaşları
 227. Küresel Simetri
 228. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 229. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 230. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları
 231. [istek]Ortalama Yukseltme Örnek Sorusu
 232. Medikal Plastikler
 233. Ters Osmosla Sertlik Giderimi
 234. Molekül
 235. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 236. Kİmyasal Tepkİmeler
 237. Temel Kİmya Yasalari
 238. Bazin Tanimi, BulunuŞu, Eldesİ Ve Özellİklerİ
 239. Asİt Ve Bazlar
 240. Atomun TarİhÇesİ
 241. Atom ve Yapısı
 242. Çekirdek
 243. Elektronlar
 244. Madde Ve Özellikleri
 245. Soygazlar
 246. Temel Kimya Yasaları Ve Kimyasal Tepkimeler
 247. RadyoAktiflik
 248. Karışımları Ayırma Teknikleri
 249. Elektrokimya PDT®
 250. Kristalografi PDT®
 251. Organik Kimya PDT®
 252. Mol Kavramı PDT®
 253. Nükleer Manyetik Rezonans PDT®
 254. Adamantan PDT®
 255. lise1 karma test 1 PDT®
 256. lise1 karma test 2 PDT®
 257. lise1 karma test 3 PDT®
 258. lise2 karma test 1 PDT®
 259. lise2 karma test 2 PDT®
 260. lise2 karma test 3 PDT®
 261. lise2 karma test 4 PDT®
 262. lise3 öss hazırlık test 1 PDT®
 263. lise3 öss hazırlık test 2 PDT®
 264. lise3 öss hazırlık test 3 PDT®
 265. Enerji ve Çevre PDT®
 266. Şekerin Harareti Deney PDT®
 267. Kimya hakkında bilgi PDT®
 268. Analitik kimya PDT®
 269. Organik Kimya hakkında bilgi PDT®
 270. Inorganik Kimya hakkında bilgi PDT®
 271. Fiziksel Kimya PDT®
 272. Termokimya hakkında bilgi PDT®
 273. Eczacılık hakkında bilgi PDT®
 274. Elektrokimya PDT®
 275. Aşkın Kimyası PDT®
 276. BUHARLAŞMA « Kimya
 277. demir tozu -kükürt tozu -tuz!!!
 278. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 279. H2so4
 280. kimya biliminin tıpdaki önemi
 281. Simya Nasıl Kimya Olmuştur ?
 282. Eski simyacılar ve yararları
 283. istek 10. sınıf fiziksel-kimyasal-nukleer degisim 20 soru!!
 284. Kıbrıs Taşı
 285. El-Razi'nin hayatı
 286. Madde ve Özellikleri
 287. Elementler ve sİmgelerİ
 288. slm arkadaşlar hoca bise bi ödev verdi yardım edermisiniz
 289. [SORU] kimyasal tepkime -çözemedim bir türlü-
 290. metallerin Minerallerinden elde edilmesi..
 291. SuYun HaYatıMızDaki YeRi ve öNeMi
 292. Palangalar Hakkında
 293. Hal Değişimi
 294. Madde Ve Özellikleri
 295. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 296. Deney Malzemeleri Ve Laboratuvar Araçlari
 297. HİDROJEN KLORÜR HCl
 298. Elektroforez
 299. Limon Kolonyası & Limon Kolonyasının Yapılışı
 300. Mol Kavramı
 301. Mineralminlerin Kimyasal Özellikleri
 302. Sodyum m.e.t.a.l.i ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 303. Sodyum Sülfat
 304. Tampon Çözeltiler
 305. Titanyum
 306. Asit ve Bazlar / Ve isimleri
 307. Sınırlar ötesi hava kirliliği
 308. Hava Kirliliği Ve Asit Yağmurlarının çevre Ve Insan
 309. Gaz Yasaları
 310. Atom Modelleri ve Tarihçeleri
 311. Sinir Gazı ve Özellikleri
 312. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması
 313. Organik Kimya-Alkenler Ve Alkinler
 314. Sodyum Nitrat ve Et ve Et ürünlerine Yaptığı Etki
 315. Organik Kimya-Deterjanlar
 316. Kimyada Formül Çeşitleri
 317. Kimya Performans Ödevimi Paylaşmak İstedim.
 318. Gaz Basıncının Ölçülmesi -> Yaprak Test
 319. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 320. Metallerin Korozyonu
 321. Moleküllerarası Kuvvetler
 322. Modern Kimyanın doğuşu...
 323. Radyo Aktif Mermi NEDİR?
 324. Yan yana gelen her atom hemen reaksİyona gİrseydİ ne olurdu?
 325. Suyun mucİzevİ Özellİklerİ
 326. MolekÜller arasi baĞlar: Zayif baĞlar
 327. Canli hayatinin temel taŞi: "karbon" atomu
 328. Atomun ÇekİrdeĞİndekİ sakli gÜÇ
 329. [ Bu Soruların Cevaplarına Akşama Kadar İhtiyacım Var] [Karışım , Denklem vs.Yardım ]
 330. Periyodik Tablo ve Özellikleri
 331. A'dan Z ye Kimya Ödevleri!
 332. Mol Kavramında kafası karısanlara yardımcı olurum umarım
 333. Atom Kimyası Ödevi
 334. GÖrmenin kimyasi
 335. Kimya Ders Notları
 336. Yardım edin Acil Lütfen Bakın + Rep vericem
 337. Propan trİol
 338. doğal organik moleküller
 339. Lise 3 Alkoller Konusu
 340. Lise 3 Alifatik Amonyak Türevleri
 341. Sera gazlari kİmya bİ bakin
 342. Kimyasal Baglar ve Türleri Hakkinda Bilgi Lazim !
 343. İçeri Bunu Yapana + r3p vericem
 344. kimya ile ilgili ufak bi sorum war
 345. Peryodik Cetvel
 346. Ayrımsal Damıtma
 347. Asitler ve Bazlar
 348. Modern Atom Modelleri ve Tarihçeleri
 349. Analitik Kimya / Genel Bilgiler
 350. Enstrümental Kimya-XRD
 351. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 352. €lementler
 353. Çözeltiler
 354. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 355. Atom ve Yapısı
 356. Çekirdek
 357. ELektronLar
 358. KarısımLarı Ayırma TeknikLeri
 359. Soygazlar
 360. Kimya Terimleri Sözlüğü
 361. Kİmya esen yayinlari Öss - 11.sinif (lÜtfen yardim !!! )
 362. -Nükleer Enerji Santrelleri (üretimi vs)
 363. Maddelerin Molar Yanma Isıları Nasıl Ölçülür(yardım edin lütfen)
 364. Suyun Deniz Seviyesi ve Yüksek Yerlerdeki Kaynama Nokt. Farkının Nedenleri ? (İstek)
 365. "Sirke Eldesi ve Özellikleri"
 366. Asİt-baz İndİkatÖrlerİ
 367. Piller ve Çalışma Prensipleri
 368. Kimyasal bağlar (Dönem idevi olanlar için) İsteyene slaytta var
 369. Kimyanın Temel Kanunları (Dönem Ödevi)
 370. 12.Sınıf Dönm Ödevi " Doğal Gaz ve İçerisindeki Kimyasal Maddeler"
 371. Kimyadan Anlayan Lütfen Baksın
 372. Mükemmel kimya Dersi bilgileri Tümseviye ler için (9,10,11,12)
 373. Kimya taktik yardımı lütfen!!
 374. Kimyasal Bağlr ve Kimyasal Tepkimeler
 375. Kİmyasal tepkİmelerİn Önemİ! LÜtfen arkadaŞlar Çok Önemlİ!!!
 376. Kimya Sorusu:S
 377. acil kimya ödevi
 378. Kimya sorularim cözüp aciklarsaniz cok sevinirim.
 379. [email protected][email protected] T€pK!M€L€R__
 380. kimyasal tepkimeler olmasydı..??
 381. yaygın kullanılan elementlerin özellikleri
 382. Kİmyasal reaksİyonlar
 383. Denİz suyu nİÇİn tuzludur??
 384. Serap Nedır? Nıçın Güneşlı Bır Günde, Sıcak Bır Yol Üzerınde Bellı Uzaklıkta Küçük Gö
 385. Kimyasal Reaksiyonun Gerçekleştiğini Gözlemle Anlama
 386. Kimyasal Reaksiyonlarda Değişen Ve Değişmeyen Özellikler
 387. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 388. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 389. Kİmya İÇİn bİlİnen gÜzel İnt. Sİtelerİ
 390. 1 adet kimya sorusu..lütfen yardım
 391. Şekil hafızalı alaşımlar
 392. NMR yöntemi
 393. radyoaktivite.....
 394. KIMYA DONEM ODEVI lıse 2 ACIL!!!
 395. Cam Atkları
 396. dönem ödevi için yardım
 397. Kimyasal maddelerin doğaya verdigi zararlar
 398. asitler ve bazlar
 399. atom
 400. ATOM ve YAPISI
 401. Madde Ve Özellikleri
 402. Asİtler ve bazlar
 403. Demİr metalİnİn Özellİklerİ
 404. Periyodik Sistem
 405. Ozon
 406. Atom Bombası
 407. 10. Sınıf Kimya Acilll yardımm Pls
 408. çok acil lütfen yardım edin
 409. gazlarla ilgili çözümlü soruları olan ?
 410. Atom parÇaciklarinin Özellİklerİ
 411. Yıllık Odevim : Dalgıclarda vurgun yeme olayı nasıl olur ? etkileri nelerdir ?
 412. 9.Sınıf Güzellik Maddelerine etkisi ve onlardan etkilenmesi
 413. Vücudumuz Elektriği İletmesinin SebepLeri YardıMM!
 414. kimyasal reaksiyonlar ve tepkimeler aynı şey mi?
 415. Polimerleşmeler ve kullanım alanları
 416. 30 adet swf uzantılı flash animasyon
 417. Atp modelİ resmİ verebİlecek var mi?
 418. Kimyasalak Reaksiyonlarda Niçin çökelek oLuşur çok acil lazımm
 419. Bu ödevi Bulun İstediğiniz Hersey...
 420. İmdat.!!Kimya malzemelerini nerden bulacağım?
 421. Çok Acil! Yangın Tüpü ve Hava Yastığının Çalışma Prensibleri ve Meydana Gelen Reaks.
 422. Arkadaşlar kimya dönem ödevime yardım. . .
 423. arkadaslar bana KARISIMLARIN AYRILMASI slayt LAZIM !!!!
 424. Suyun İçindeki Canlılar(Nefret Ettirebilir)
 425. Acele yardim edİn
 426. Aromatik Kimya
 427. Maddenin yapısı ve özellikleri
 428. seçimli çöktürme
 429. kimya dönem ödevi yardım lutfen..
 430. Arklar bi bakarsanız Önemli GERÇEKTEN Silah sanayide kullanılan kimyasallar hakkında?
 431. 15 nİsana kadar bu Ödev lazim yardim edİn
 432. LÜtfennnnnnnn
 433. Yardım pls...
 434. Periyodik Tablo Gurup Elementlerin Kolay Öğrenilme Yolu
 435. Elementlerin Sınıflandırılmasının Tarihsel Gelişimi
 436. Madde
 437. amfoterlikçözelti nedir ve hayatımızdaki yeri yardımm
 438. Kimyasal değişim ile 15 tane öss'de cıkmıs soru verebılıcek(15 Nisan son)
 439. fotosentez ve solunum
 440. kaya tuzundan nasıl rafine tuzu elde edilirrr
 441. Günlük Hayatımızda Kullandığımız Kanser Yapıcı Organik MAddeler Nelerdir [İSTEK]
 442. çözünürlüğe etki eden faktörler , gazlı içeceklerin hazılanması , vurgun olayı
 443. Hava kirliği nedir? Sebepleri ve Alınacak Önlemler nelerdir?
 444. Filtrasyon nedir?Nasıl kullanılır?
 445. Gaz ve sivi atiklarin siniflandirilmasi pls yardim
 446. su ve hayatmızdaki önemi
 447. çözeltiler öss'de çıkmış sorular (acil ödev)
 448. Sodyumbikarbonat ve asetik asit
 449. Önemli Kimyasal Tepkime Denklemleri yardımm
 450. Atom Bombasi Sunu - No Rapid
 451. Atomun Yapisi Sunu - No Rapid
 452. Redox ile alakalı iki sorum var?
 453. proje ödevime acil yardımmmm
 454. Katı-Sıvı-Gaz Basıncı
 455. Kan basinci dÜŞÜrÜcÜ İlaÇlarin etkİlerİ
 456. Alternatİf nÜkleer enerjİ
 457. Asİt & bazlarin endÜstrİde ve gÜnlÜk hayatta kullanimi
 458. atomun elektriksel yapısı
 459. Atik mutfak yaĞlarinin alternatİf dİzel yakiti olarak deĞerlendİrİlmesİ
 460. Azeotropİk dİstİlasyon
 461. Beton Nedir ve Betonun Donmasında Gerçekleşen Kimyasal Reaksiyonları?
 462. BİleŞİklerİn ayriŞma teknİklerİ ve endÜstrİde kullanim alanlari
 463. ÇİÇeksİz bİtkİler
 464. Demir elementinin özellikleri
 465. Elektromıklatısların kullanıldığı basit bir araç tanıtana.20MmM r3p
 466. Allah rizasi İÇİn radyoaktİvİte soru slayti
 467. alkan-alken-alkin 90-2006 öss soruları
 468. Atom modellerinin tarihi gelişimi
 469. 101 elementin kullanım alanları
 470. Radyoaktivite
 471. Karışımları ayırma teknikleri
 472. Asitler ve Bazlar
 473. Bioetanol Üretimi
 474. Ayrışma-Elektroliz
 475. Kimyasal Hesaplamalar
 476. Kimyasal Denklemler
 477. Nükleer Enerji
 478. Kimyasal bağlar
 479. Akrilik ve modakrilik elyaf
 480. Mol Kavramı
 481. Katalizörler
 482. Korozyon
 483. Polimerler
 484. Pil Ve Akümülatör?
 485. Asit Baz Çözümlü Sorular
 486. mol ile ilgili soru
 487. amonyak gazının sudaki çözünürlüğü
 488. seçimli çöktürme
 489. Öss Kimya Seti
 490. Maddenin yapısı ve özellikleri
 491. polimerleşme ve hidroliz
 492. Hayat ve Kimya!
 493. Deterjanlar
 494. Sabun kiri nasıl gideriyor?
 495. Sabun
 496. Sabun İle Deterjan Arasındaki Fark Nedir?
 497. çamasır suyu
 498. Kireç (Sönmüş)
 499. Yangin Önleyİcİ katki maddelerİ !!!! Çok Çok Önemlİ !!
 500. temizlik solisyonu analizi ücret karşılığında
 
Eski 31-05-17, 02:58 #4
mum mum çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 30.05.2017

 1. Gazlarla ilgili öss de çıkmış sorular
 2. Gazlarla ilgili öss de çıkmış sorular
 3. Kimyadan Sınava gırdım 3 sorum var ark lar yardım edermsınız.
 4. Kimya Sorusu
 5. 2008-2009 egİtİm ÖĞretİm yili kİmya sorumluluk sinavi sorulari
 6. 10. Sınıf kimya dersi müfredatı
 7. Kimya İLe bütün konular burda
 8. Kimya temel eksikligi
 9. Kimya sorusu yapana +R3p
 10. kimyacı arkadaslar suyla ilgili bir sorum olacaktı
 11. redoks sorusu + rep
 12. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler
 13. Nükleer Manyetik Rezonans
 14. Katalizörler
 15. Elektrokimyasal potansiyel dizisi
 16. Acil kimya sorusu?
 17. Formüller lazım yardımlara +R3p
 18. Alcl3 + h2o = ?
 19. 9. Sınıf Simyadan Kimyaya.. Özet - +1.8 milyon Rep
 20. SİMYADAN KİMYAYA ...çok acil yardım edin !!
 21. X-ışınları cihazlarnın insan saglıgı üzerine etkileri
 22. Eski çağlarda Keşfedilen maddeler Ödev Timi
 23. Simya Ödev Timi
 24. ELEMENT-ATOM ödev Timi
 25. Kİmya sorusu acİl
 26. Moseley Deneyi Sunu Halinde uplayacak!
 27. kimyasal bileşikler
 28. 2. adet detay sorusu--
 29. Bilimsel Problem Örnekleri Lazım Acil !!! + REP !!!
 30. aRkadaşLaR Ödevim için YaRdımcı oLuRmusunz.
 31. [YARDIM]Mosley,thompson,faraday,rutherford hangi deneyleri yaparak neyi ölçmüşlerdir
 32. 2 Soru - lütfen yardım.
 33. Kimya KOnuları videolu anlatım
 34. Carbon atomunda SP ve SP2 hibritleşmeleri ?
 35. yardım edin lütfen sınavım var...
 36. Kimya ödevi yardım lütfen
 37. Sodyum Asetatı Nerden Bulabilirim ve Ücreti Ne Kadardır?
 38. kuantum mekaniginin tarihsel gelişimi
 39. arkadaşlar dönem ödevi yardımmmm konu suyun hayatımız da ki önemi lütfen yardım edin
 40. 9.sınıf kimyanın temel yasaları ilgili konu anlatım vede test verebilecek var mı?
 41. Kimyasal Tepkimeler
 42. Nükleer Patlayıcı Fiziği [Nükleer Bombalar Hakkında] Süper bilgiler ..
 43. tepkime yazmada sorun yaşıyorum
 44. metan gazına neden bataklık gazı denir ? ( + R3p )
 45. İstek kİmya soru bankasi
 46. 9.Sınıf Kimya Soruları...
 47. Şeker fabrikalarında şeker nasıl üretilir?
 48. 9.sinif kİmya kİtabinin cavaplari gerekk bİlen warsa paylassinn !!!
 49. Yağ, Sabun ve Deterjan
 50. MoL Kavramı İle İlgiLi ÇözümLü SoruLar
 51. 10 sınıf kimya notları
 52. Kimya Dönem ödevi yardım edene +390 k rep
 53. Tüm elementlerin kullanım alanları [Lütfen bakın]
 54. fotoğraf ve röntgen artıklarından nasıl ayna yapılır (cevabı içerde)
 55. röntgen filmlerinden gümüşün geri kazanılması(röntgenin ayna yapımında kullanılması)
 56. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 57. Müthiş Videolu Konu Anlatımları___YGS___Çok YYakında LYS__
 58. Atmosferdeki ideal oranlar
 59. Bezuar keçilerinin kimya bilgileri
 60. Bitkilerdeki Kimya Laboratuvarlarında Gerçekleşen Olağanüstü Bir İşlem: Fotosentez
 61. Kimya Mühendisi Canlılar
 62. Elementlerİn siniflandirilmasi
 63. Periyodik Sistem
 64. Atom
 65. İyonik bağ
 66. Kİmyasal baĞlar
 67. MolekÜl arasi baĞlar
 68. Hİdrojenİn baĞlari
 69. Metal baĞi
 70. İyon bağLadrı
 71. İyon BağLarı
 72. AtomLarda eLektron Dağılımı
 73. MAdde
 74. eLement
 75. Asİtler ve bazlar
 76. Mol Kütlesi
 77. NÜkleer reaksİyon
 78. Kimyasal Tepkimeler
 79. Kimya Ödevi Yardım Lütfen!!!
 80. Ödev yardımmmmmmmmmmm
 81. 2008 - 2009 Yılı Meslek Lisesi Kimya 2.Dönem 2. Yazılı Soruları
 82. Elektro kİmyasal pİl----volta pİlİ (gelİŞmİŞ yapim) yardimlariniz...
 83. Kimya 2.Yazılı [İSTEK]
 84. kimya ortalama yekseltme sınavında çıkabilicek sorular
 85. demir pası nedir,ne işe yarayabilir?
 86. Soru? Sabun ve Deterjan Birbirini Nasıl Temizler?
 87. aldatma
 88. 2010 LYS KİMYA SORU CEVAP SUNUSU(yeni)
 89. Kimya 9. Sınıf Sorumluluk Sınav Soruları
 90. Eynesil Anadolu Liseli OYS Soruları
 91. PERYODİK ÇİZELGE ve
 92. kimya dersleri lazım
 93. kimya dersleri lazım
 94. Bu sene kimya seçicem ama İng kimya okumamın bana bir avantajı olurmu?
 95. OYS Kimya Soruları
 96. öneride bulunun
 97. 10 . sınıf 2.ortalama yükseltme yardım
 98. elektron dağılımı
 99. 10. Sınıf Sayısal Bölümü Yardım AciL.
 100. çözelti hazırlama pls yardım...
 101. ya kimyacılar yardım edin okul açıldı ama....
 102. 2 kİmya sorusu
 103. 9. Sınıf Kimya öDevLeri yardım edin
 104. Kimya Yasaları
 105. Atom Modelleri
 106. Margarin Yapımı (Yaglar)
 107. Madde
 108. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Gazlar
 109. Yüzey Gerilimi
 110. Asit Yağmurları ve Oluşumları
 111. Nükleer Enerji Tarihçesi
 112. Atomun Yapısı
 113. Ozon ve Oksijen
 114. Termodinamigin 1. Kanunu lutfen bi bakin arkadaslar
 115. hangi element rengini nerden alır ve neden acillll
 116. çok acil lütfen yardımcı olursanız sevinirim =]
 117. farklı maddelerin oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunma nedenleri neler
 118. Lütfen Girin Acil 11.Sınıf Kimya Soru Bankası
 119. Katlı Oran Yardım
 120. Acil 9.sınıf Kimya Konu Özetleri Lazım !!!
 121. Kimya 9.Sınıf 1.ünite yazılısı hakkında
 122. çözeltiler hakkında 3 sorum var...
 123. animasyon yardım...
 124. Bilim Adamlarının Hayatı- Kimya Proje Ödevi
 125. Formül Buldum...Bi Bak...
 126. Performans Ödevimm !..
 127. 2,408x10 üzeri 23 tane H2CO3 Kaç Moldür Acill Lütfen?
 128. acil yardım arkaşalar lütfen
 129. Ayrışma-Elektroliz Konulu Performans Ödevi İçeri Gir
 130. Kimyasal Element
 131. Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler
 132. Canlı Hücresi İle Atom Arasındaki İlişki
 133. Ekzotermik ve endotermik reaksiyonlar
 134. Metalik Bağ Kimyasal Bağ mıdır? Sorusuna Yanıt
 135. Lise 1 İyon Derişimi
 136. Lise 1: Molarite
 137. Lise 1 Konularının Bütün Yasaları İçeri Gör Bi bak!
 138. Lise 1 :İdeal Gaz ve Genel gaz Denlemi
 139. Lise 1 :İdeal Gaz ve Genel gaz Denlemi
 140. Lise 1: kÜRESEL Simetri Tanımları
 141. Denklemlerin Doğru Yazılması ve Orbitler ve Elektron Dizilişi
 142. Bileşikler ve Elementlerin Özellikleri
 143. Bileşikler ve Elementlerin Özellikleri
 144. Periyodik Tablo İle İlgili Bütün Ayrıntılar ve Kullanım Amacı
 145. Kimyasal Hesaplamalar ve Kinyasal Tepkimeler!
 146. Hund Kuralı
 147. Pauli Dışlama İlkesi
 148. Henry Moseley Hayatı ve Çalışmaları
 149. Michael Faraday Hayatı ve Çalışmaları
 150. Julius Plücker Çalışmaları
 151. Humphry Davy Hayatı ve Çalışmaları
 152. William Crooks Hayatı ve Çalışmaları
 153. Van Der Waals Eşitliği
 154. Robert Brown Hayatı ve Çalışmaları
 155. Milikan Yağ Damlası Deneyi
 156. Fotoelektrik Olay
 157. Rydberg Formülü
 158. Heisenberg Belirsizlik İlkesi
 159. Amedeo Avagadro Hayatı ve Çalışmaları
 160. Dimitri Mendeleyev Hayatı ve Çalışmaları
 161. Graham Difüzyon Yasası
 162. Boyle yasası
 163. Charles yasası
 164. Viskozite
 165. Plazma Ekranın Çalışma Prensibi
 166. Ozmoz
 167. Kolloitler
 168. Homojenizasyon
 169. Luminol
 170. Gazoz Yapımı
 171. Kopolimer Cesitleri
 172. Biyoorganometalik Kimya
 173. Molekül Modelleme
 174. Asteran Sentezi
 175. Bileşik Formullerinin Bulunması
 176. Kimyasal Tepkimeler
 177. Avagadro Yasası
 178. Günlük hayatta kullandığımız sabun,çamaşır,tuz ruhu,sirke vb..
 179. Reaksiyon Hızı
 180. Asit Baz Tanımları
 181. Nicel ve Nitel Analiz
 182. DMA Analiz Çeşitleri
 183. Molekül Orbital Teorisi
 184. Buhar basıncı
 185. Patlayıcı Maddeler
 186. Tampon Çözeltiler ve Kullanım Alanları
 187. Fizyon-Füzyon Ve Radyoaktif Bozulma
 188. Polimer Kimya - Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım Yerleri
 189. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur
 190. Modern Kimyanın Doğuşu
 191. Kimyasal Denklemler
 192. Atom Spektrumları
 193. Gazların Kinetik Teorisi
 194. İdeal gaz yasası
 195. Antifiriz suyun donmasını nasıl engeller?
 196. Polimer Malzemeler
 197. Neodimyum
 198. Nikotinik Asit
 199. Nitroselüloz
 200. Oktet kuralı
 201. Dublet Kuralı
 202. Oleik asit
 203. Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri
 204. Ornatık
 205. kimyasal reaksiyonlar ve enerji
 206. Birleşen Hacim Oranları Kanunu
 207. Karboksilli Asitler
 208. Hidrofil
 209. Hidrofobik Etki
 210. Kondenzasyon Polimerleşmesi
 211. Aerosol
 212. Santrifüjleme
 213. Doğal Dengenin Bozulması [Avustralya Tavşan İstilası]
 214. Atom Modelleme-Atomlarda Elektron Dağılımı
 215. Çözünürlüğe Etki Eden Etkenler
 216. Planck Kuantum Kuramı
 217. Siyah Cisim Işıması
 218. Lyman Serisi
 219. Bohr Atom Modelinin Yetersizliği
 220. Elektron İlgisi
 221. Kaynama sıcaklığına etki eden faktörler
 222. Katı-Sıvı & Gazların Sudaki Çözünürlükleri
 223. kimya eğitim exe-animasyon-slayt hazır ödev ve soru dosyaları İNDİR…
 224. Suyun İyonlaşması
 225. Homojen Denge & Fiziksel Denge & Kimyasal Denge
 226. Asit ve Bazların Değerleri
 227. Elextrokimyasal Hücreler
 228. 9. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf ve ÖSS KİMYA Yaprak Test Sunum Programları | Test Grup
 229. Porselen ve Seramik
 230. Periyodik Cetvelde Grupların Özellikleri
 231. Kimyasal tepkimelerde hız (kimyasal kinetik)
 232. Demir Elementinin Canlı Yaşamındaki Önemi
 233. Hava Kirliliğine Sebep Olan Gazlar ve Zararları
 234. Suyun sertliğini giderme yöntemleri
 235. Bileşiklerin Ayrılma Yöntemleri
 236. Bor Nedir?
 237. Asit Yağmuru Nedir?
 238. Asitler
 239. Madde ve Özellikleri
 240. Kütlenin Korunumu
 241. Radyasyon Nedir ?
 242. Aldehitlerin Yapısı
 243. Magnezyum Ve Magnezyumun Vücuttaki Fonksiyonları
 244. Çinko Ve Çinkonun Vücuttaki Fonksiyonları
 245. Sodyum Bileşikleri Ve Özellikleri
 246. Soygazlar
 247. Nanoteknoloji
 248. Simya Ve Ünlü Simyacılar
 249. Atom Yapısı ve Orbitaller
 250. Dalton Atom Teorisi
 251. Monosakkaritler
 252. Gaz Konunları *
 253. 10. Sinif gaz kanunlari proje Ödevİ Ünİ. Bİtİrme tezİ gİbİ hazirlanmiŞtir + slayt
 254. Lutesyum
 255. Ksenon[PDT®]
 256. Neon[PDT®]
 257. Dihidroksi Aseton[PDT®]
 258. Bu soru sınavda çıkacak cevaplayabilecekler içeri
 259. Hidrokarbonlar konu anlatımı
 260. simyadan kimyaya konu anlatımı
 261. Maddelerin tanecik türüne göre sınıflandırılması
 262. Kimya'ya katkı sağlamış bilim adamları(resimli)
 263. 7 Eylul 2011 Kimya Sorulari ( Sorumluluk Sınavı )
 264. yeni müfredatta 10.sınıf elektrik konusundan mol konusuda dhil olmak üzere slayt
 265. Tüm Kimya Formülleri (HSN)
 266. 9.sınıf Kimya Ders Notları
 267. Kendi hazırladığım periyodik tablo[İndir]
 268. Radyoaktivite
 269. Organİk kİmya ders notlari [pdf]
 270. 10.sınıf kimya konu anlatımı pdf
 271. 9.sınıf Orbital konu anlatımı
 272. 1999-2011 YGS-LYS soruları(KİMYA)
 273. YGS-Kimya
 274. 9.Sınıf Kimya ortalama ve yükseltme sınavı
 275. Tetrahedran-Tipi Moleküller
 276. Kükürt.(Hakkında)
 277. Dinamik Mekanik Analizör (DMA)
 278. Ernest Rutherford hangi konularda çalışmalar yapmıştır, neleri araştırmıştır?
 279. X ışınlarının kullanım alanları
 280. X iŞinlarinin kirinimi
 281. Şu soruları yapabilirmisiniz.
 282. Sİzİn beĞendİĞİnİz kaynak hangisi?
 283. Helyumdan başka İdeal Gaz yapılabilecek elementler
 284. Kömür, Elmas ve İnsan
 285. Moleküllerde Aşk-ı Kimyevî
 286. Ftalosiyaninlerin Adlandırılması
 287. Dolomit
 288. Halojen Bileşiklerinin Güç Tutuşurluk Etkileri
 289. 9.sınıf kimya kitabı cevapları 2012-2013
 290. Ünlü simyacıların hayatı
 291. Bileşik Hakkında Herşey
 292. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 293. Kimya Dersi: Kimyasal Bileşikler(Eğtim Sitesi)
 294. Kimyasal Formül
 295. Kimya Nedir? Kimyanın Dalları#
 296. Kimya Yasaları
 297. Kimya ve Tarihçesi
 298. Tarihteki Ünlü Kimyagerler ve Hayatları [DEV PAYLASIM]
 299. Element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri
 300. Maddelerin ayrılması
 301. Aldehitler
 302. Çamaşır Suyu Üretimi
 303. Kütle No Hesabı - Dalga Boyu Hesaplama - Kuantum Sayıları - Mol Kavramı 10.Sınıf
 304. Kimya MOL Kavramı! + Çözümlü SORULAR!
 305. YGS LYS Kimya Görüntülü Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları
 306. madde ve özellikleri test soruları
 307. Maddenin Yapısı ve Hal Değişimi
 308. Kimya Dönem Ödevi
 309. Çözünürlük
 310. Hidrojen bağı
 311. Oksİtler
 312. Organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob bölümleri nelerdir ?
 313. Elektronun tarİhdekİ yolculuĞu
 314. periyodik tabloda periyod arttıkça değişen özellikler
 315. Modern Atom Teorisi
 316. Periyodik tabloda grup numarası arttıkça(soldan-sağa) değişen özellikler
 317. Alaşımlar ve ürünler
 318. Elektronun Keşfi
 319. Pozitif Yüklü Parçacıklar
 320. Kimyasal Tepkime hızına etki eden faktörler
 321. Kimyasal maddelerdeki artış
 322. Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi
 323. 60 gram etanoik asidin etil esteri elde etmek için kaç gram etanoik asit gereklidir?
 324. Altın Yaldız Neden Yapılır
 325. Tuz Ruhu Nedir
 326. Küldeki Kimyevi Madeler
 327. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 328. Asit-Baz Dengesi Video Konu Anlatımı
 329. Atom ve Yapısı Video Konu Anlatımı
 330. Bileşik Yazma ve Adlandırma Video Konu Anlatımı
 331. Bileşikler ve Özellikleri Video Konu Anlatımı
 332. Çözünürlük Dengesi Video Konu Anlatımı
 333. Elektrokimya Video Konu Anlatımı
 334. Fonksiyonel Gruplar Video Konu Anlatımı
 335. Hidrokarbonlar Video Konu Anlatımı
 336. Kimya Kanunları Video Konu Anlatımı
 337. Kimyasal Bağlar Video Konu Anlatımı
 338. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 339. Yağ Asitlerinin Kimyası
 340. Ağır Su Ne Demektir
 341. Lise 1 Kimya (9.Sınıf) Konuları
 342. Polimerleşme
 343. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 344. Organik kimya önemli mi? Nasıl çalışılır ?
 345. En çok karıştırılan analitik kimya terimleri ve anlamları
 346. hiPeriyodik Tablo
 347. Lise 1 Kimya !
 348. acilll yardim
 349. Ligant sentezi
 350. Halon Gazı Nedir Ne işe yarar.
 351. Sıvılarda Kılcallık Nedir
 352. Grafen Nedir Nasıl Elde Edilir?
 353. Grafen Nedir?
 354. Grafen Nanoşeritler
 355. Grafen Kullanım Alanları
 356. Grafen Su Islahı ve Karbon Yakalanmasını Hedef Alıyor
 357. Bazlar - Ders Notu
 358. Asbest Minerali
 359. Ununpentiyum Elementi Hakkında Bilgiler
 360. İyonik Bileşik Nedir
 361. Glukozamin Nedir
 362. Kerojen Nedir
 363. Ateş Böceği Nasıl Işık Yayar
 364. Altın Bileşikleri ve Özellikleri [GYT]
 365. Altının Elde Edilmesi [GYT]
 366. Altın Elementinin Kullanım Alanları [GYT]
 367. Cıva Nedir - Cıva Elementinin Özellikleri [GYT]
 368. Ksenon Nedir - Ksenon Elementinin Özellikleri [GYT]
 369. Renyum Nedir - Renyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 370. Rubidyum Nedir - Rubidyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 371. Seryum Nedir - Seryum Elementinin Özellikleri [GYT]
 372. Kaliforniyum Nedir - Kaliforniyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 373. Evropiyum Nedir - Evropiyum Elementinin Özellikleri [ GYT]
 374. Talyum Nedir - Talyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 375. Platin Nedir - Platin Elementinin Özellikleri [GYT]
 376. Osmiyum Nedir - Osmiyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 377. Kimyasal Tepkimelerin Denkleştirilmesi [GYT]
 378. Asidik Ortamdaki Yükseltgenme – İndirgenme Reaksiyonları [GYT]
 379. Hidrojen Elementi Ve Özellikleri [GYT]
 380. Hidrojenin Kullanım Alanları Nelerdir [GYT]
 381. Helyum Ve Özellikleri [GYT]
 382. Lityum Ve Özellikleri [GYT]
 383. Bor Ve Özellikleri [GYT]
 384. Karbon ve Özellikleri [GYT]
 385. Azot Ve Özellikleri [GYT]
 386. Oksijen Ve Özellikleri [GYT]
 387. Neon Ve Özellikleri [GYT]
 388. Sodyum Ve Özellikleri [GYT]
 389. Magnezyum Ve Özellikleri [GYT]
 390. Alüminyum Ve Özellikleri [GYT]
 391. Barutun Bulunuşu [GYT]
 392. Çöp Patlaması [GYT]
 393. Kovalent Bağlarda Polarlık [GYT]
 394. Kanser Yapıcı Organik Bileşikler [GYT]
 395. İdeal Gaz Nedir
 396. Enstrümental Kimya-XRD
 397. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 398. Analitik Kimya Konuları
 399. Kimya Gif Animasyonlari
 400. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 401. Kimya Tarihi
 402. Analitik kimya kristalleştirme
 403. Maddenin Dördüncü Hali
 404. Çözürlük dengesi
 405. Molekül Orbital Teorisi
 406. Farmakoloji
 407. Organometalik kimya
 408. Kolonya Yapımı
 409. Kohezyon
 410. Ponza Taşı (Pumiz)
 411. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 412. Süperiletkenlik
 413. Biyoetanol
 414. Areometre
 415. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 416. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 417. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 418. Şekil hafızalı alaşımlar
 419. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 420. Baz Nedir [GYT]
 421. Karışımların Hal Değiştirme Sıcaklıkları Farkı ile Ayrıştırma [GYT]
 422. Karışımların Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri [GYT]
 423. Organik Kimya [GYT]
 424. Kimya Nedir [GYT]
 425. Bleomisin [GYT]
 426. Botulinum Toksini [GYT]
 427. Trombopoetin [GYT]
 428. Vazopressin [GYT]
 429. İnsülin [GYT]
 430. Barut Nasıl Elde Edilir [GYT]
 431. Alüminyum ve Tarihi [GYT]
 432. Noradrenalin [GYT]
 433. Leptin [GYT]
 434. Glükokortikoid [GYT]
 435. Endotelin [GYT]
 436. Adrenokortikotropik Hormon [GYT]
 437. Nükleer Enerji Yenilenebilir Mi [GYT]
 438. Nükleer Enerji Ve Reaktörler [GYT]
 439. Boyle-Mariotte Yasası Nedir [GYT]
 440. Anyon nedir [GYT]
 441. Etinilestradiol [GYT]
 442. Desogestrel [GYT]
 443. Statinler [GYT]
 444. Fibratlar [GYT]
 445. Zeolit [GYT]
 446. Eritiş Maddesi Olarak Kullanılan Maddeler [GYT]
 447. Celox Kanama Durdurucu [GYT]
 448. Ankaferd BloodStopper [GYT]
 449. Fenilefrin [GYT]
 450. Dekonjestan [GYT]
 451. Bronkodilatör [GYT]
 452. Anot Nedir [GYT]
 453. Sorum Var!
 454. Kimya mol sorusu..
 455. Sorular sorular...
 456. 9.Sınıf Sorusu
 457. Elektrokimya
 458. Analitik kimya kristalleştirme
 459. Maddenin Dördüncü Hali
 460. Çözürlük dengesi
 461. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 462. Molekül Ağırlığı
 463. Molekül Orbital Teorisi
 464. Farmakoloji
 465. Kimya teorilerini altüst eden deney
 466. Görünmez Mürekkepler
 467. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 468. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 469. Elektroforez
 470. Elektronegatiflik
 471. Asit-Baz Dengesi
 472. Atom ve Yapısı
 473. Bileşik Yazma ve Adlandırma
 474. Bileşikler ve Özellikleri
 475. Çözünürlük Dengesi
 476. Elektrokimya
 477. Fonksiyonel Gruplar
 478. Hidrokarbonlar
 479. Kimya Kanunları
 480. Kimyasal Bağlar
 481. Kimyasal Hesaplamalar
 482. Madde ve Özellikleri
 483. Mol Kavramı
 484. Mol Kavramı Ve Yasalar
 485. Periyodik Cetvel
 486. Reaksiyon Hızı
 487. Reaksiyon Isısı
 488. Entropi
 489. Kimyasal reaksiyonlar ve enerji
 490. Organik reaksiyonlar
 491. Kimyasal değişimler
 492. Hayatımızda kimya
 493. Katlı Ve Sabit Oranlar Kanunu Nasıl yapılır
 494. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma yöntemi
 495. elementlerin özellikleri proje ödevi
 496. Acil yardım kimya sorum var 2 tane
 497. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - b
 498. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - A
 499. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - C
 500. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - D
 
Eski 31-05-17, 02:58 #5
mum mum çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 30.05.2017

 1. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - E - F
 2. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - G
 3. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - H
 4. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - İ - J
 5. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - K
 6. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - L
 7. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - M
 8. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - N
 9. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - O
 10. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - P
 11. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - R
 12. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - S - Ş
 13. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - T
 14. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - U - Ü
 15. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - V - W
 16. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - Y - Z
 17. İdeal Gaz Nedir
 18. Holmiyum
 19. Havagazı Nasıl Oluşur
 20. Maddenin Dördüncü Hali Plazma
 21. Isı ile Sıcaklık Arasındaki Farklar
 22. Barbitürik Asit Nedir
 23. İmbik
 24. Elektrokimya Nedir
 25. Bütan Gazı Nedir
 26. Kimyanın Tarihçesi
 27. Termodinamik Kanunları - Sıfırıncı Kanunu
 28. Atom Modelleri
 29. Barit Nedir
 30. Hidrojen Peroksit
 31. Millikan'ın Yağ Damlası Deneyi
 32. Çok acil kimya performans
 33. üre formaldehid reçine
 34. Hemen Bakar mısınız Bir kaç tane sorum var.
 35. Yardıma İhtiyacım Var
 36. Otomatik Titratör - Mettler Toledo - ECSLAB
 37. Adlandırma
 38. Aktiflik
 39. Aktinitler
 40. Amalgam
 41. Amfoter oksit
 42. Anlamlı sayılar
 43. Anyon
 44. Aufbau yöntemi
 45. Ayırma
 46. Azeotrop
 47. Kimya Çalışma Taktikler
 48. Suyun Kaynama Derecesi Neye Göre Değişit
 49. Toksik Metaller Nelerdir
 50. Asbest Mineralinin Özellikleri
 51. Zararlı Mineraller
 52. Kireç Hakkında Genel Bilgiler
 53. Periyodik Cetvel Nedir
 54. Esterleşme Nedir
 55. Hidrojen peroksit
 56. Uyarılmış Durum
 57. Yanma Tepkimeleri
 58. Yük yoğunluğu
 59. Yükseltgenme seviyesi
 60. Zehir
 61. Element 117 Ununseptium
 62. Mevcut En Ağır Elementin Varlığı Doğrulandı
 63. Kimya Gazlar Ünitesi Ders Notları
 64. Çap nasıl genişletilebilir yardım lütfen.
 65. Soy Gaz Nedir ?
 66. Hidroelektrik Santral - HES
 67. Hayırlı Bayramlar Bitirme Tezim İcin Yardım
 68. Gübre işletme staj raporu acil !
 69. Saf madde ve Karışım
 70. Saf Maddeler , Karışımlar , Çözeltiler
 71. Pauli Prensibi Nedir
 72. Spin Kuantum Sayısı Nedir -Spin Kuantum Sayısı Hesaplama
 73. Dönen Cisimlerin Kinetik Enerjisi ve Eylemsizlik Momenti
 74. Fermantasyon Nedir
 75. Fermantasyonun Kimyası
 76. Barutun Kimyasal Yapısı
 77. Kimya çözemediğim redoks soruları...
 78. kütlece yüzde problemine yarımcı olurmusunuz ?
 79. Çikolatanın Kimyası
 80. Aldehitlerin Yapısı
 81. Dolomit
 82. Dietil Eter Hakkında yardım???
 83. Kireçtaşı ve Dolomit Suları
 84. Bazalt Suları
 85. Su Yapısı ve Litoloji
 86. Suyun Donmasındaki Gizem
 87. Prolin miktarını toluen ile belirlemek mümkün mü ?
 88. Molekülarite - Kimyasal Kinetik
 89. Reaksiyon Basamağı ve Molekülaritesi
 90. Reaksiyon Hızı - Kimyasal Kinetik
 91. Kimyasal Kinetik
 92. Gıda Ambalaj Atıkları - Ambalaj Kimyası
 93. Taze Meyve ve Sebzelerin Ambalajlanması
 94. Hububatların Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 95. Ekmeklerin Ambalajlanması - Ambalaj Kimyası
 96. Tez için yardım. Konu şeker fab. Korozyon problemi.
 97. Bir Madde Polar Mı Apolar mı Nasıl?
 98. Yardım Eder Misiniz ACİL
 99. Buhar Basıncı Animasyonları
 100. Bohrun Atom Modeli ve Enerji Seviyeleri Animasyonu
 101. Berilyum, Azot ve Metan Atomları Model Animasyonları
 102. post-transition metals
 103. Isı İletkeni Nedir, Isı iletkeni hakkında bilgi, Isı İletkeni Ne Demek
 104. İyonik Bileşikler Neden Katı Halde Bulunurlar
 105. Organik Bileşiklerin Sayısı Neden Fazladır
 106. Hava Kirliliğine Neden Olan Gazlar Ve Nedenleri
 107. Sıvı yakıtlar nelerdir, Sıvı yakıtlar hakkında bilgi
 108. Katı yakıtlar nelerdir, Katı yakıtlar hakkında bilgi
 109. geri soğutucu yardım !!!
 110. co2 uretimi olusumu hk.
 111. 1999-2014 ÖSS/YGS/LYS Kimya Soruları ve Çözümleri (Yıllara ve Konulara Göre Ayrılmış)
 112. acil Atom bilgisi olan..
 113. CO2 ve SO3 NEDEN YANMAZ.
 114. Kimya bilimine hizmet eden bilim insanlarının hayatları ve yaptıkları çalışmalar nele
 115. Arkadaşlar elektrolizle ilgili bir sorum var.
 116. Kimya Yasaları
 117. Asit
 118. Nitrojen Nedir
 119. Kimyasal Değişim Nedir
 120. simya teorisi
 121. Cıva Nedir?
 122. Biyogaz Nedir?
 123. Bazı Asitlerin Özellikleri
 124. Asit Yağmurları
 125. Difüzyonla Zardan Geçiş Deneyi
 126. ÇAmaşır suyu üretimi
 127. Arkadaşlar yardım lazım yardım edermisiniz
 128. Potasyum Hidroksit
 129. Aldehitler
 130. Element Kavramının Tarihsel Gelişimi
 131. Kimya Gif Animasyonları
 132. Flotasyon
 133. kimyanın Çıkışı
 134. Kolloid
 135. Kimyasal Reaksiyon Çesitleri
 136. Neptünyum İzotopları
 137. Hidrojen İzotopları
 138. Lipit Düşürücü İlaç
 139. Aerosol Nedir
 140. Bant Teorisi
 141. Biyomolekül Nedir
 142. Dezenfeksiyon
 143. Hidrometalurji
 144. Karbon Allotropları
 145. Elementler - Kaliforniyum
 146. Elementler - Ununoktiyum
 147. Alkali Metallerin Özellikleri
 148. Ünlü Kimyagerler
 149. Termodinamik
 150. Asilasyon - Asilleşme
 151. Halojenler
 152. Elektron Dizilimi
 153. Periyodik Cetvel Grupları
 154. Akrilik Bileşikler
 155. Jeokimyasal Çevrim
 156. Jeokimya
 157. Elementler - Kadmiyum
 158. Atom Ve Elektron
 159. Katli Oranlar Kanunu
 160. Bileşiklerin Ayrilma Yöntemleri
 161. Kimya Dersine Çalışma Taktikleri
 162. Tüm kimya sorularınızı sorabilirsiniz arkadaşlar
 163. Kömür Nasıl Oluşur
 164. YGS 12.Sınıf Kimya sorusu acil çözmem lazım bunu
 165. İyon Nedir?
 166. suni mermer
 167. İzotoplar Soru.
 168. BİLGİ İSTEKLERİNİZ HAKKINDA - Lütfen Okuyunuz
 169. Kimya Bölümü Kuralları (Okumadan Konu Açmayınız)
 170. Kimya Sorusu
 171. Periyodik Tablo
 172. Karbonmonoksit Nedir ?
 173. Kükürt Trioksit Nedir ?
 174. Amonyak Nedir ?
 175. Allotrop Nedir ?
 176. Zamak Nedir ?
 177. Potasyum Klorür Nedir ?
 178. Ozon Nedir ?
 179. Ribozim Nedir ?
 180. Sitokrom c oksidaz Nedir ?
 181. Tripsin Nedir ?
 182. Selülaz Nedir ?
 183. Kalay Nedir ?
 184. Kadmiyum Nedir ?
 185. Miyotoksin Nedir ?
 186. Som Gümüş
 187. Gümüş Permanganat Nedir ?
 188. Gümüş Nitrat Nedir ?
 189. Cıva(II) fülminat Nedir ?
 190. Vermilyon Nedir ?
 191. Akuamarin Nedir ?
 192. Berilyum Nedir ?
 193. Durağan İzotop Oranı
 194. Radyokarbon Tarihleme Yöntemi
 195. Karbon-13 Nedir ?
 196. Karbon-12 Nedir ?
 197. Kaliforniyum izotopları
 198. Trityum Nedir ?
 199. Uranyum-238 Nedir ?
 200. Uranyum-235 Nedir ?
 201. Toryum-231 Nedir ?
 202. Toryum-228 Nedir ?
 203. Talyum-205 Nedir ?
 204. Potasyum-40 Nedir ?
 205. Plütonyum 238-239 Nedir?
 206. Plütonyum ve Neptünyum izotopları
 207. Karbon-14 Nedir ?
 208. Vimentin Nedir ?
 209. Müonyum Nedir ?
 210. Hidrojen-7 Nedir ?
 211. Hidrojen 5-6 Nedir ?
 212. Hidrojen 3-4 Nedir ?
 213. Hidrojen 1-2 Nedir ?
 214. Ubikuitin Nedir ?
 215. Helyum-4 Nedir ?
 216. Helyum-3 Nedir ?
 217. Döteryum Nedir ?
 218. Katenin Nedir ?
 219. Baddeleyit Nedir ?
 220. Kuvars Nedir ?
 221. Beril Nedir ?
 222. Apatit Nedir ?
 223. Zincifre Nedir ?
 224. Zirkonyum dioksit Nedir ?
 225. Muskovit Nedir ?
 226. Diatomit Nedir ?
 227. Lepidolit Nedir ?
 228. Opal Nedir ?
 229. Oniks Nedir ?
 230. İyolit Nedir ?
 231. Şamot Nedir ?
 232. Biyotit Nedir ?
 233. Pirit Nedir ?
 234. Piroksen
 235. Polüsit Nedir ?
 236. Datolit Nedir ?
 237. Dundasit Nedir ?
 238. Feldspat Nedir ?
 239. Hematit Nedir ?
 240. Kortizon Nedir ?
 241. Vareniklinn Nedir ?
 242. Capreomycin Nedir ?
 243. Lesitin Nedir ?
 244. azotun 3 forforun 5 bağ yapma sebebi?
 245. Kimya 1 soru
 246. Katı Sabunun Ph Değeri net nasıl ölçülür
 247. Elementler - Azot Hakkında Bilgi
 248. Allotrop ve Allotropi Nedir?
 249. Kimya köken bilimi
 250. Sahte ürün belirleme için yardım.
 251. He 1 Bağının özellikleri
 252. Suyu elektroliz ile ayrıştırma
 253. Kimya Bölümü İndexi 30.05.2017
 254. Çizgi Rengi
 255. Elementler - Çinko Hakkında Geniş Bilgi Verir Misiniz?
 256. Molibden Önemli bileşikleri
 257. Molibden Kullanım alanları
 258. Molibden Fiziksel ve kimyasal özellikler
 259. Molibden Önemli özellikleri
 260. krom Özellikleri
 261. Niyobyum
 262. Vanadyum Üretimi
 263. Vanadyum
 264. Toryum
 265. Seryum
 266. Hafniyum
 267. Zirkonyumun reaksiyonları
 268. Zirkonyum Kullanım alanları
 269. Zirkonyum
 270. Titanyum Üretim
 271. Titanyum Bulunuş
 272. Titanyum (Karakteristik(Kimyasal))
 273. Titanyum (Karakteristik(Fiziksel))
 274. Titanyum
 275. Aktinyum
 276. Skandiyum
 277. Radyum Keşfi
 278. Baryum
 279. Sezyum
 280. Stronsiyum
 281. Stronsiyum bileşikleri ve kullanım alanları,
 282. Rubidyum Genel bilgi
 283. Serbest enerji değişimi ve standart serbest enerji değişimi
 284. Kimya Üzerine
 285. Kımyacılar hadı çabuk acele edın yardım edın hadı
 286. Kımya
 287. Acıl yapın??????
 288. Hadı yapın?
 289. Kimya Dersi İçin Kullanilabilecek Kaynaklar.
 290. kohezyon hakkında

Mesajı son düzenleyen Göksenin ( 12-08-18 - 17:02 )
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
atom, kimya, kimyasal, nedir, özellikleri

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 18:19
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018