Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 02-12-06, 03:14 #1
Roberto Roberto çevrimdışı
Arrow Kimya Bölümü İndexi 25.07.2014KİMYA KONULARI

Klavyenizden '' CTRL+F '' tuş kombinasyonunu yaptıktan sonra çıkacak olan '' BUL '' paneline, aradığınız konunun ismini veya konuyla ilgili herhangi bir kelime yazıp arama yapınız.

 1. GAZLAR* Konu Anlatımı
 2. Perİyodİk Tablo
 3. Piller
 4. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 5. Alkali Metaller
 6. Atomun Yapısı
 7. Asitler Ve Bazlar
 8. Ayırma ve Saflaştırma İşlemleri-Kimya-
 9. Bio Kimya
 10. Çözeltiler ve Çözelti Çeşitleri
 11. Elektroliz
 12. Elementler
 13. Gazlar ve Yasaları
 14. Karışımlar
 15. Kimya Türkçe Sözlük
 16. Kimyasal Bağlar ve Kimyasal Tepkime
 17. Maddenin Fiziksel Özellikleri
 18. Bileşikler ve Mol Kavramı
 19. Periyodik Cetvel
 20. Periyodik Özellikler
 21. Radyoaktiflik
 22. Temel Kimya Yasaları
 23. Kimya Sözlüğü ( A,B,C,D,E,F,H,I,i,J,K,L,M ) harfleri
 24. Kİmyasal Hesaplamalar ve Kimyasal Tepkimeler
 25. Mol Kavrami
 26. Elimizde kimya program ve ebookları burada paylaşsak?
 27. Atom Modelleri
 28. Gaz Yasaları
 29. Atomun Yapisi
 30. Kimya Testleri
 31. LiSe-1 MAddE FuLL
 32. Video Kimya Dersi
 33. Atom (Full)
 34. Temel Kimya Yasalar
 35. Elementler ve Özellikleri
 36. Bileşikler
 37. Karışımlar
 38. Kimyasal Tepkimeler
 39. Demir
 40. Alüminyum Alaşımlarının Kaynağı
 41. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 42. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 43. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 44. Kimya Bölümü İndexi - Tüm Konular (14.07.2011 - Güncellendi)
 45. ısı ve sıcaklık
 46. mol hesaplama yontemlerı
 47. Atom Ve Elektronlar
 48. Elektrokimya - Kimya
 49. Hidrokarbonlar - Kimya
 50. Temel Kimya Yasaları - Kimya
 51. Atom Modelleri - Kimya
 52. Maddenin Yapısındaki Değişmeler - Kimya
 53. Bioetanol Üretimi - Kimya
 54. Çözelti Türleri - Kimya
 55. denge ve denge şartları
 56. Elementler ve Bileşikler
 57. radyoaktivite
 58. maddelerin iç yapısına yolculuk
 59. periyodik tablo ve özellikleri
 60. çözeltiler (powerpoint)
 61. Atom (powerpoint)
 62. Damıtma
 63. TopraĞin Fİzİksel Ve Kİmyasal Özellİklerİ
 64. Bilimlerin Tarihi Gelişimi..(Kimya Tarihi)
 65. Tampon Çözeltiler (Kimya)
 66. Asitler ve Bazlar
 67. ÇÖzeltİler
 68. Kimyada Şifreleme
 69. Gaz Yasaları
 70. ısı ve sıcaklık
 71. Bikeşik formülleri
 72. Radyasyon Nedir???
 73. Asitler
 74. Bilim Tarihi Ve Gelişimi..
 75. termometreler
 76. ısı alışverişi
 77. maddenin ortak ve ayırt edici özellikeri
 78. iletkenlik
 79. Damıtma.. (Kimya)
 80. Madde
 81. İnorganik Bileşikler (KİMYA)
 82. Kimya - Atom Teorileri
 83. Kimya - H2SO4 ün Kullanım Alanları
 84. Borh Atom Modeli
 85. Atomun Yapisi...
 86. Radyoaktivite...
 87. Atomaltı parçacıklar
 88. BiyoKimya
 89. Asİt Ve Bazlar
 90. Periyodik cetvel
 91. Asit Yağmurları
 92. Radyoaktivite
 93. Gazlar
 94. Molarite
 95. Radyo Aktİflİk
 96. Atomun TarİhÇesİ
 97. Asİtlerİn Yapisi Ve Özellİkleri
 98. Katı, Sıvı ve Gaz Yakacaklardan, Güneş Enerjisinden Yararlanma, Yenilenebilir Enerji
 99. Video Kimya Dersi
 100. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 101. Mol Kavrami
 102. Gaz Yasalari
 103. Atomun TarİhÇesİ
 104. NÜkleer Enerjİ
 105. Nükleer Elektrik Santralleri
 106. Atomun yapısı
 107. Mol Kavramı(çözümlü sorularda var)
 108. Günlük hayatta kullandığımız besin ve malzemelerdeki bazı asitler ve bazlar
 109. Asit Yağmuru
 110. Altin
 111. Suyun Fİzİksel Özellİklerİ
 112. Maksimum Isı Aralığı
 113. Su
 114. Oksijen
 115. Hidrojen
 116. Radyoaktivite
 117. Suyun Fiziksel Özellikleri
 118. Piller
 119. Tepkİme
 120. çözünürlük ve sıcaklıkla genleşme
 121. maddelerin ayrıştırılması
 122. maddenin yapısındaki değişmeler
 123. Kİmyasal Hesaplamalar
 124. Periyodik Dizge
 125. Çözünürlük Dengesi - KİMYA
 126. Ilac nedir?
 127. Maddenin Yapisindaki degismeler!
 128. Atomun Tarihcesi!
 129. Karisimlar!
 130. Elementler
 131. Atomun Yapısı
 132. Atom
 133. PLUTONYUM Ne Kadar Tehlikeli ?
 134. Fİsyon
 135. Denitrifikasyon
 136. Asit Yagmurlari!
 137. Inargonik Bilesikler!
 138. Elementlerin Kullanim Alanlari
 139. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ
 140. ÇÖzeltİlerİn Özellİklerİ
 141. Element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri
 142. heterojen karışımlar
 143. karışımları ayrıştırma teknikleri
 144. elektron dizilimi
 145. kovalent bağ
 146. iyonik bağ
 147. metaller
 148. ametaller
 149. Elİnİzde Bulunan Metal Plakanin Paslanmamasi İÇİn Neler Yapilabİlİr?
 150. Polipeptid Yapımı
 151. Limbik Sistem - Biyoloji
 152. Atomun Keşfi
 153. Füzyon
 154. Radyoaktivite
 155. Çekirdek Reaksiyonları
 156. Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 157. Kolloidal Dağılım
 158. Nükleer Enerji
 159. Sulu Çözeltiler!!!
 160. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü...
 161. Sıcaklık Ölçme yöntemleri..
 162. ATOM ve PERİYODİK TABLO
 163. Kİmyasal Denklemler
 164. Kİmyasal Hesaplamalar
 165. Radyoaktİflİk
 166. DEMİR (Fe)-
 167. Temel Kimya Yasalar
 168. Karışımlar
 169. Darwin ve Moleküler Devrim
 170. İlaç Nedir
 171. Günlük Hayatta Kullandığımız Asit Ve Bazların Vucudumuza Etkileri
 172. Çözeltir
 173. Zincirleme çekirdek tepkimesi
 174. Bazlar [Tablolu ve Resimli + Wordde Düzenlenmiş]
 175. Atom ve Periyodik Tablo - Kimya
 176. Elementlerin Özellikleri ve Kullanım AlanlarıElementlern Özellikleri ve Kullanım ALN
 177. Ayrışma - Elektroliz - Kimya
 178. 1A Grubu Elementleri - Kimya
 179. Kimyasal Tepkimelerde Hız - Kimya
 180. Suyun Fiziksel Özellikleri - Kimya
 181. Kimyasal Bağlar ve Sınıflandırılması - Kimya
 182. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur? - Kimya
 183. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü - Kimya
 184. Bioetanol Üretimi - Kimya
 185. Barut,Tarihi,Yapısı ve Çeşitleri - Kimya
 186. Katı Maddelerin Çözülmesi - Kimya
 187. Piller
 188. Atom
 189. Radyoaktivite
 190. gazlar-kimya
 191. Su Arıtma Sistemleri (Kimya)
 192. KÜTLE VE AĞIRLIK Arasındaki Farklar
 193. Maddenin Halleri /Kimya
 194. Atom Ve Yapisi
 195. Asitler ve bazıları
 196. Periyodik Sistem
 197. Gaz Yasaları
 198. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 199. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 200. Alaşım
 201. Radyoaktİflİk
 202. hormonlar
 203. Nabİt Elementler
 204. Akrİlİk Ve Modakrİlİk Elyaf
 205. amitler ve aminler
 206. asit yağmurları
 207. Asit ve Bazların Kuvvetleri
 208. Bileşik Formülleri
 209. Bor
 210. Bor Elementİ
 211. ÇÖzeltİ
 212. çözelti türleri
 213. Demir elementinin özelliklerini
 214. Demİr’İn Kİmyadakİ Yerİ
 215. Çözünürlük ve çözünürlüğe etki eden faktörler
 216. Formİk Asİt (hcooh)
 217. Fosfor(III) Klorür ve Reaksionları
 218. Gazlarin Özellİklerİ
 219. GenleŞme
 220. GÜmÜŞ Elementİ
 221. hidrojen
 222. Hücre
 223. Isı ve Sıcaklık[Kimya]
 224. Atom Bombası
 225. Atomun Tarihsel Gelişimi
 226. inorganik bileşikler
 227. Kalsİyum
 228. Karbon (c)
 229. katalizörler
 230. Katki Maddelerİ
 231. Kirmizi Çamur
 232. kimyasal bağlar
 233. Maddenİn Tanimi
 234. Mangan ELEMENTİ
 235. Metaller
 236. Metallerin ve Ametallerin Özellikleri
 237. modern atom kuramı
 238. MolekÜller Arasi BaĞlarin İncelenmesİ
 239. Organİk Kİmya
 240. orsat gaz analizi
 241. kimyasal bağlar
 242. Kİmya Bİlİmlerİ
 243. Kimya Kanunları ve Hesaplamaları
 244. Kİmya Temel Kavramlari
 245. Kİmyasal BaĞlar Ve Siniflandirilmasi
 246. Kİmyasallarin İpekte OluŞturduĞu Hasarlar
 247. Korozyon
 248. Kovolant BaĞ
 249. Atom Ve Elektron
 250. Cozunurluk
 251. Avogadro sayısı
 252. Atom Ve Elektron
 253. Kimya / Polimerler
 254. Cozunurluk
 255. Deterjanin Yapisi
 256. ÇÖzeltİler
 257. Kimyasal Baglar Ve Siniflandirilmasi
 258. Elektroliz Nedir?
 259. Nİtrİt
 260. KatalizÖrler
 261. kimya periyodik cetvelin özellikleri frmtr-ödev-tim
 262. kimya çözelti frmtr-ödev-tim
 263. Atomun Tarihçesi frmtr-ödev-tim
 264. Bileşikler
 265. Kimyanın Konusu, Maddenin Ortak Özellikleri Kimya-1 (Video)
 266. Küresel Isınma Ve Sonuçları
 267. ..::Kimya çözelti full ödev::..
 268. Atmosferde bulunan gazlar
 269. Kimyasal Tepkimeler [Frmtr Ödev Tim]
 270. metallerin korozyonu [Frmtr Ödev Tim]
 271. kimya çözelti full ödev
 272. Kimya: Mol Kavramı (Frmtr Ödev Tim)
 273. Çözeltiler (Kimya)
 274. Periyodik Cetvel (Kimya)
 275. Bohr Atom Modeli
 276. Alaşımlar
 277. Kimyasal Tepkimeler
 278. Atom Teorileri
 279. BİYOTRANSFORMASYON İLE 3-METİL BÜTANOLDEN 3-METİL BÜTİRİK ASİT ÜRETİMİ(frmtr ödev)
 280. Madde Ve Özellikleri
 281. Atom Modelİ
 282. Mol Kavrami
 283. Pediyodik TABLO
 284. Elektrokimya
 285. Erime ve Kaynama Noktası- Resimli-Açıklamalı
 286. çözeltiler
 287. gazlar
 288. Atomun Tarihçesi
 289. Yeni Atom Teorisi
 290. Atomun Fiziksel yapısı
 291. Perİyodİk Dİzge
 292. Madde ve Özellikleri
 293. Reaksiyon Hizina Etki Eden Faktörler
 294. Polimerler Hakkında Genel Bilgi
 295. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 296. Çevre Sorunu Olarak hava kirliliği, etkileri ve sonuçları
 297. Kimyasal Tepkimeler
 298. Periyodik Sistem
 299. Perİyodİk Cetvelİn Özellİklerİ
 300. Polİester Lİflerİnİn Kİmyasal Özellİklerİ
 301. Asitlerin Yapısı ve Özellikleri
 302. YÜkseltgenme-İndİrgenme ( Redoks) Tepkİmelerİ
 303. Spektroskopik
 304. Mol Kavramı
 305. İnterferon
 306. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 307. Karbon –14 Yöntemi Ile Arkeolojide Yaş Tayini
 308. Kromatografi
 309. Kimyasal BağLar (geniş anlatım)
 310. yapamadığınız kimya soruları buraya
 311. Rutherford atom modeli...
 312. Mol Hesaplama YÖntemlerİ
 313. Vitaminler ve Mineraller
 314. Biyoorganometalik Kimya(forumtr ödev timi)(pdt)
 315. Madrabaz Asimetrik Karbon[ödev timi(pdt)]resimli
 316. Total Sentezin Geleceği...[ödev timi(pdt)]
 317. civa oda sıcaklığında neden sıvıdır açıklama[ödev timi(pdt)]
 318. Manyetit Nanokristalleri[ödev timi(pdt)]
 319. kimya ve boks[ödev timi(pdt)]
 320. Tepkime mekanizmalarının genel mantığı[ödev timi(pdt)]
 321. plastik malzemelerin tarihi[ödev tim]
 322. atomun elektrikli yapısı [ödev timi+pdt]
 323. AlÜmİnyum Ve AlaŞimlarinin KaynaĞi
 324. Baskı Devre Kartlarında Yüzey Kaplama Yöntemleri[ödev tim]pdt
 325. atom modelleri[ödev timi]+pdt
 326. dyum ve sodyumun özellikleri[ödev timi]+pdt
 327. aşırı ince yapı ve izotop kaymaları [ödev timi]+pdt
 328. atom modelinin tarihi gelişimi[ödev timi(pdt)]
 329. NÜkleer Enerjİnİn TarİhÇesİ
 330. atom bombası
 331. Asit,Baz,tuz
 332. Genleşme
 333. Isı Ve Sıcaklık
 334. Kimyasal Tepkimeler
 335. Metaller
 336. Dalton Atom Kuramı
 337. Asİtler Ve Bazlar
 338. KatalİzÖrler
 339. Kolloidal Dağılım
 340. Temel Kİmya Yasalari
 341. NÜkleer Enerjİ Nedİr?
 342. Çöplüklerde Oluşan Metan Gazı Oluşumu ve Patlamasına Karşı Alınabilecek Önlemler
 343. gazlar soru cozumlu geniş anlatım
 344. bor hakkındaki hersey
 345. A dan D ye Kimya Terimler Sözlüğü
 346. piller
 347. nitrit
 348. yaşam için gerekli olan elementler
 349. Soğuk Füzyon ve Tarihçesi
 350. Füzyonun Enerji Kaynağı Olarak Yararlanılması
 351. Hidrojen bombasının çalışma prensibi
 352. Trityum nedir ?
 353. Berilyum nedir ?
 354. Osminyum nedir ?
 355. Vanadyum nedir ?
 356. Titanyum nedir ?
 357. Döteryum nedir?
 358. Zirkonyum nedir ?
 359. PERIYODİK TABLO(fizik)
 360. Kimyasal Bağlar
 361. Atom Bombası
 362. Asitler Ve Bazlar
 363. Atom ve periyodik tablo
 364. Bileşikler...
 365. Çözeltiler...
 366. Gazlar-Kimya
 367. Kimyasal Bağlar (Dönem Ödevi Olanlar İçin)
 368. Alkali Metaller (Dönem Ödevi İçin)
 369. Ametaller
 370. Atom ve Yapısı
 371. Bileşikler (Detaylı Anlatım)
 372. Çözeltiler (Açık ve Detaylı Anlatım)
 373. Mum Yapımı-Kimya
 374. yünlü mamüllerde su geçirmezlik ve su iticilik Yardım??
 375. Çözelti Full Ödev ..
 376. Piller
 377. Vurgun Olayi Ve Tedavİsİ
 378. Çöplüklerde oluşan metan gazının oluşumu ve patlamasına karşı alınabilecek önlemler.
 379. Bohr Atom Modeli..
 380. Şeker Üretimi
 381. camın yapılışı
 382. Nedir bu NANO TEKNOLOJİ
 383. PLUTONYUM Ne Kadar Tehlikeli
 384. Petrol Nedİr?
 385. Sabun
 386. Asit yağmurları ve çevreye etkisi
 387. Bor
 388. Suyun 41 anormal davranışı
 389. Kristallendirme
 390. Mum Nasıl Yapılır?
 391. iLaç Nedir ?
 392. Atomlar Arası Bağlar
 393. Atomun Yapisi
 394. Radyoaktİvİte
 395. Radyoaktİvİte
 396. ÇÖzeltİler
 397. korozyon
 398. Karışımların Ayrıştırılması
 399. Periyodik Tablo
 400. Hematit Nedir?
 401. HidroJen H2O2 Nedir?
 402. HİDROJEN KLORÜR HCl
 403. acil kimyasal reaksiyonlar soruları
 404. Türkiyede Nükleer Enerji
 405. Temel Kimya Yasaları
 406. Atom Modelleri
 407. Nükleer Enerjinin Tarihçesi
 408. barut yapısı, tarihçesi, çeşitleri
 409. görünmez mürekkebin sırrı
 410. Kütle Korunmu yasası ..
 411. kimyasal tepkimelerde (reaksiyonlarda) hız
 412. nükleer enerji hakkında herşey
 413. Altın
 414. Atom
 415. Barut
 416. Benzin
 417. Brom
 418. Tuz
 419. Cerahat
 420. Çimento
 421. Demir
 422. Metaller
 423. polimerle ilgili dönem ödewi(kimya konusu)
 424. aldehit ve ketonlar
 425. alkanlar
 426. biodiesel maliyetinin ön etüdü
 427. Katılarda genleşme
 428. Organik Bileşikler
 429. BileşikLer...
 430. Tepkimeler
 431. ReagentLer
 432. Mekanizmalar
 433. StereoKimya
 434. SentezLer
 435. Organometalik Kimya
 436. Fantastik Organik Kimya
 437. Teaorik Organik Kimya
 438. Amino AsitLer
 439. Yağların Hidrojenerasyonu(Margarin Yapımı)
 440. Aktinyum Elementi
 441. Alüminyum
 442. Amerikyum
 443. Arsenik
 444. B ile başlayan elementler
 445. Civa
 446. Demir
 447. Çözünürlük
 448. Ham petrolun ayrısma
 449. Bor Atomu
 450. Asitler
 451. Madde
 452. Madde
 453. Kimya Tarihi
 454. bilinmesi gereken terimler
 455. Kimyasal Denklemler ...
 456. Analitik Kimya ...
 457. Dalton Atom Teorisi
 458. iyon değiştirici reticeler
 459. ElementLerin Kullanım AlanLarı...
 460. Tampon Cozelİtler
 461. Kristallendirme
 462. Osminyum nedir ?
 463. Titanyum nedir ?
 464. Periyodik tablo ile sorular
 465. metal ve matal alaşımların yapıları-kullanım alanları yardım
 466. Zirkonyum nedir ?
 467. Vanadyum nedir ?
 468. Sabunlar ve Deterjanlar
 469. Nükleer silah yapımında kullanılan elementler
 470. Sabunlar ve Deterjanlar hakkında bilgi lütfençok acil lazım!!!
 471. arkadaşlar kaplamacılıkta elektrolizin önemi
 472. Radyoaktivite ile ilgili sunum(slay gösterisi)lzm lütfen yardım..
 473. Asit Yağmurların toprağa etkisi yardımm
 474. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 475. kimya
 476. Reaksiyon Hızı
 477. Petrol Ve kullanım alanları icin Kimya dönem ödevi acil Lazım!!
 478. ham petrolün elde ediliş metodları
 479. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 480. endüstride kullanılan çözücüler ve özellikleri
 481. RNa
 482. periyodik Cetvel
 483. dönem ödevi için acil yardım
 484. KimYasal Tepkimeler
 485. öss son 10 yılda çıkmış kimya soruları(dönem ödevim)elinde olan varmı???
 486. kimyasal tepkimeler (aktiflik) lise 1
 487. maddelerin ayrılması deney sunusu
 488. lise 1 kimya
 489. Radyoaktivite
 490. Radyoaktİflİk
 491. Nükleer Rektörler
 492. Nükleer Enerjinin Tarihçesi
 493. Atom Bombası
 494. Radyoaktif Bozunma ve ÇeşitLeri
 495. Nükleer Enerji
 496. Fİzyon-fÜzyon
 497. Radyoaktif Mermi
 498. Radyasyunun canlılara etkisi
 499. lise 1 kimya 1.dönem
 500. Kimya Bilimine Katkıda Bulunan Bilimadamları

__________________

Mesajı son düzenleyen Uğur ( 25-07-14 - 01:00 )
 
Eski 05-09-07, 17:05 #2
CaYKeSh CaYKeSh çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 25.07.2014 1. Labaratuar Camı
 2. Sicaklik ÖlÇme YÖntemlerİ
 3. Elektroliz Nedir?
 4. Damitma
 5. YÜzde DerİŞİm
 6. Modern Atom Modelleri
 7. Karisimlarin Bİlesenlerİne
 8. İlaç nedir ?
 9. =========proteİnler========
 10. Radyoaktİvİte
 11. Hidrojen ve Ötesi -- Temiz Enerji
 12. 8A Grubu Elementleri
 13. Röntgenyum
 14. Elektroforez
 15. Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri
 16. Madenlerin Kullanım Alanları
 17. Radyoaktif Bozunmalar Ve Çeşitleri
 18. Organometalik Kimya nedir?
 19. Marie Curie (1867-1934)
 20. Oktay Sinanoglu
 21. {elementler}
 22. Kimya nedir işde Cevabı(Kimya hiç böle anlatılmamışdı)
 23. "Limon kolonyasının yapılışını araştırınız" dediyse hocalar cevap burda
 24. ALAŞIMLAr^^
 25. ASİtLER VE BAZLAR
 26. AtAmun Tarihçesi^^
 27. ÇözELtiler^^
 28. AYrıŞmA^^
 29. AtOmun ELektRİkli YapISI
 30. ÇekirDek ReaksiYOnları
 31. Maddenİn GÖrÜlebİlİr Ve Hİssedİlebİlİr Özellİklerİ^^
 32. ßasiC CONCEPTS^^
 33. RadYOaktİf Mermi nEDİR... ßuyrun..
 34. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Dalton Atom Teorisi
 35. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kuantum Sayıları
 36. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Periyodik Tablo
 37. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 38. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri
 39. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Gazlar
 40. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Asitler ve Bazlar
 41. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Osmotik Basınç
 42. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kolloidal Dağılım
 43. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Yüzey Gerilimi
 44. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Tepkimeler [ resimli ]
 45. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Sıvılarda Özgül Ağırlık Tayini
 46. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Elektro Kimya
 47. Kimyasal Nikel/Altın Kaplama
 48. Alaşımlar...
 49. labaratuar camı
 50. termometreler
 51. Ametaller (vidyolu anlatım)
 52. Metaller (vidyolu anlatım)
 53. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Analitik Kavrami Hakkında Herşey
 54. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Çözeltiler Hakkında Herşey
 55. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Derisim Hakkında Herşey
 56. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Tepkimelerin Denklestirilmesi Herşey
 57. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Yükseltgenme � Indirgenme Reaksiyonlari
 58. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Hesaplamalar Hkkında Herşey
 59. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Asit ve Bazların Tanımı
 60. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suda Asit ve Baz Dengeleri
 61. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH
 62. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH
 63. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 64. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 65. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Poliprotik Asitler ve pH
 66. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler
 67. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çöz kuv
 68. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Gerekli Çözelitiler
 69. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Değişik Derişimlerde Tampon Hazırlanması
 70. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Biyolojik Tampon Çözeltileri
 71. Radyoaktİflİk
 72. Vitaminler
 73. Mineraller
 74. Atom Bombası
 75. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 76. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 77. Nükleer Enerji
 78. Atom Ve Kİmyasi
 79. Elektrik Akımı ve Lambalar
 80. Fizik Nedir.
 81. Nükleer Reaktörler
 82. Kimya Gıda Sanayiinde Kullanılan Boyar Maddeler....
 83. Analitik Kimya - İndikatörler - Asit- Baz İndikatörleri
 84. Analitik Kimya - İndikatörler - Karışık İndikatörler
 85. Analitik Kimya - İndikatörler - Çöktürme İndikatörleri
 86. Analitik Kimya - İndikatörler - Redoks İndikatörleri
 87. Analitik Kimya - Çözünürlük
 88. Analitik Kimya - Çözünürlük - Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler
 89. Analitik Kimya - Çözünürlük - Metal Hidroksitlerin Sudaki Çözünürlüğü
 90. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Buharlaştırma
 91. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Çöktürme
 92. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 93. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme
 94. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Huni İle Basit Süzme
 95. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Vakum Altında Süzme
 96. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma
 97. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Adi Damıtma
 98. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Su Buharı DamıtmasI
 99. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Ekstraksiyon
 100. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süblimleşme
 101. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Fiziksel Yollarla Ayırma
 102. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Analitik Kimya - Sıvı � Sıvı
 103. Barut Ve Tarihçesi
 104. Atomun TarİhÇesİ
 105. Sodyum Metalİ Ve Önemlİ BİleŞİklerİnİn Özellİklerİ
 106. Akvaryum Kİmyasi
 107. Atomun Elektrİksel Yapisi
 108. Radyoaktİf Mermİ
 109. Kimya Sözlüğü
 110. Madde Ve Özellikleri
 111. Çözeltiler
 112. Alkali Metaller..
 113. Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplama
 114. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 115. Asİtler Ve Bazlar
 116. Barut
 117. Atomun TarİhÇesİ
 118. Kİmyasal Hesaplamalar
 119. Limon kolonyasının yapılışı
 120. Radyoaktİflİk
 121. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 122. Madde
 123. John Dalton (1766-1844)
 124. Korozyonun Tanimi
 125. Metaller
 126. asitlerin yapısı ve özellikleri
 127. Çekirdek Reaksiyonları alfa beta vs..
 128. Oksijen Ve Ozon
 129. Doymuş NACL çözeltisinin Hidrolizi
 130. yazın sınawa gircem kimya..
 131. Temel Kİmya Yasalari
 132. Kristallendirme
 133. SÜblİmleŞme
 134. Eterler
 135. Magnezyum Metalinin Özellikleri
 136. Alüminyum(Al)Hakkında Herşey
 137. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler »
 138. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik
 139. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hızı
 140. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hız Sabiti
 141. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Basamağı (mertebesi) ve Molekülaritesi
 142. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konsantrasyonun Zamanla Bağıntısı ve Yarılanma Süre
 143. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konu İle İlgili Örnekler
 144. Fiziko Kimya - Termodinamik
 145. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Birinci Kanunu
 146. Fiziko Kimya - Termodinamik - Entalpi
 147. Fiziko Kimya - Termodinamik - Oluşum entalpileri
 148. Fiziko Kimya - Termodinamik - Hess Yasası
 149. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin İkinci Kanunu
 150. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
 151. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs Serbest Enerji
 152. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs serbest enerjisinin Sıcaklık ile Bağlantısı
 153. Fiziko Kimya - Termodinamik - Serbest Enerji ve Denge
 154. Fiziko Kimya - Termodinamik - Denge Sabiti ve Sıcaklık
 155. Polimer Kimya - Polimer Nedir?
 156. Polimer Kimya - Polimerlerin Molekül Ağırlıkları
 157. Polimer Kimya - Polimerlerin Sentezi
 158. Polimer Kimya - Polimerizasyon İşlemleri
 159. Polimer Kimya - Polimerlerin Mekanik Özellikleri
 160. Polimer Kimya - Polimerlerin Statik Mekanik Özelliklerini Saptamada Kullanılan Deney
 161. Polimer Kimya - Molekül Ağırlığı Türleri ve Belirleme Yöntemleri
 162. Polimer Kimya - Bazı Polimelerin Uluslararası kısaltılmış İsimleri
 163. Polimer Kimya - Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım Yerleri
 164. Karbon Atomu
 165. mucize elemet
 166. Kromatografi
 167. Kopolimerizasyon
 168. Kadmiyum
 169. Prometyum
 170. Şarbon
 171. Tuzlar
 172. ülkemizdeki Madenler Ve Enerji Kaynaklari
 173. Asit yağmurları [[erendikyol]]
 174. Atom , Molekül , Mol Kütlesi
 175. Sodyum Sülfat
 176. Periyodik Tablo ve Tarihçesi
 177. Tampon ÇÖzeltİler
 178. Kimyanın Tarihçesi
 179. V-Ringler
 180. Margarin
 181. Simya
 182. Madde ve Isı
 183. alaşım
 184. karışım ayırma teknikleri
 185. radyoaktiflik
 186. atom
 187. gazların öellikelri
 188. hormonlar
 189. karışımların arılması
 190. metal ve amellerin özelleri
 191. nabit elementler
 192. Adsorpsiyon
 193. NÜkleer RektÖrler
 194. Nükleer Enerjı
 195. Damıtma
 196. Atom ÇekİrdeĞİnİn KeŞfİ
 197. Radyoaktİvİte
 198. ASİTLER ve BAZLAR
 199. Kimyasal bağlar
 200. AlaŞim Elementlerİnİn Çelİklere Etkİlerİ
 201. Kİmyasal Sİlah Olarak Kullanilan Gazlar Ve Özellİklerİ
 202. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 203. AlaŞim
 204. Radyoaktİflİk
 205. Atom
 206. Gazların Özellikleri
 207. hormonlar
 208. Karışımların Arılması
 209. METAL ve AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ
 210. Alkalİ Metaller
 211. alüminum dökümü
 212. MoL Kavramı Ve Sorular
 213. MoL Kavramı Ve Sorular
 214. Kimya Soruları Ve Testleri
 215. Katı, Sıvı ve Gazların Özellikleri
 216. Kolloidal Dağılım
 217. Periyodik Cetvel
 218. Alkali Metaller
 219. Asitler
 220. Madde
 221. Temel Kimya Yasaları Ve Tepkimeler
 222. Analitik Kimya
 223. Atom Yapisi
 224. Makrosiklik Bilesikler
 225. Polimer Kimyası
 226. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 227. Atom ve Yapısı
 228. Çekirdek
 229. ELektronlar
 230. Madde ve ÖzeLLikLeri
 231. KarısımLarı Ayırma TeknikLeri
 232. Soygazlar
 233. AtmosFerde BuLunan GazLar : AçıkLamaLı !
 234. Antoine Lavoisier & Hayatı...
 235. Nanoteknoloji
 236. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 237. RadyoAktif Mermi Nedir ? Neden Kullanılır ?
 238. AlaŞimlar
 239. Kahverengi Kömürün Organik Gübre Üretiminde kullanılması
 240. Karbon 14 Metodu
 241. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 242. kimya biliminin tarihsel gelişimi konulu sunu
 243. Maddenin Tanecikli Ve Boşluklu Yapısı konulu sunu
 244. Maddenin Halleri ve Bağları
 245. Atomun Yapısına İlişkin Modeller Konulu Sunu
 246. Elementler Ve Bileşikler Konulu Sunu
 247. Periyodik Tablonun Tarihçesi
 248. Çözünürlük Farkı ile Ayrıştırma
 249. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 250. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ
 251. Karşımların Ayrıştırılması
 252. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 253. sabun ve deterjan
 254. Atom
 255. nükleer kelimelerin anlamları
 256. demir elementi
 257. << SABUN'un Tarihi >>
 258. << Plastİkler Nasil Üretİlİr >>
 259. << Görmenin Kimyası >>
 260. maddenin 4. hali plazma
 261. Organik Kimya mı? O da ne?
 262. Karbon Kimyası
 263. Organik olmayan Kimya
 264. Nicel ve Nitel Analiz
 265. Periyodik Tablonun Sırları
 266. Periyodik Tablo : Kimyagerlerin Bilgisayari
 267. Marie Curie (1867-1934)
 268. Amadeo Avogadro (1776-1856)
 269. Avodagro Sayısının Bulunuşu
 270. Gösteri Deneyleri [Mavi Sise]
 271. Aktinyum
 272. ağır metallerin sudaki toksit etkileri
 273. İyon Değiştiriciler
 274. Mol Kavramı ile ilgili bol bol soru
 275. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 276. Kİmyasal Tepkİmeler
 277. Temel Kİmya Yasalari
 278. Gazlar
 279. AlaŞimlar
 280. Demİr
 281. Atomun Elektrİklİ Yapisi
 282. ÇÖzeltİler
 283. Periyodik Sistem
 284. Labaratuar Cami
 285. Alkenler Ve Alkinler...
 286. DeterJanLar...
 287. NükLüer ReaktörLer...
 288. İyon DeiştiriciLer
 289. NitrozoAminLer
 290. RadyasYonLarın CanLıLara Etkisi
 291. Fizyon Füzyon
 292. Taze Tüketilen Sebze ve Meyvelerde Ürün Güvenliği ve Kalite Korunumunun Mikrobiyoloji
 293. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 294. İlaÇ NeDir.
 295. dunya
 296. [ KİMYA ] Çeşitli Kimya Konu Anlatımları
 297. Mol kavramı ile ilgili sorular
 298. Maddenin Dördüncü Hali
 299. Nobel Kimya Ödülü
 300. Kimya kanunları
 301. Basınç olmasa hayatımız nasıl olurdu_? (video indir)
 302. kimya periyodik cetvelin özellikleri
 303. Kütlenin Korunumu
 304. Molekül sayısı
 305. Sabit oranlar yasası (Proust yasası)
 306. Katli Oranlar Yasasi (dalton Yasasi)
 307. Hacİm Oranlari Yasasi (gay – Lussac Yasasi)
 308. İyonlaşma enerjisi
 309. Mol Kütleleri
 310. Işık Ve Ses
 311. Işık
 312. Reaksiyon Hızı
 313. Elektroliz
 314. Kimyasal Tepkimelerde Değişmeyen Özellikler
 315. Kimyasal tepkimelerde değişebilen özellikler
 316. Analiz ve sentez tepkimeleri
 317. Tepkime
 318. Yer Değiştirme Tepkimeleri/yanma tepkimeleri
 319. Tepkime kabı
 320. Tepkime ısısı
 321. Tepkime hızı
 322. Madde ve Özellikleri
 323. Madde ve Özellikleri(2)
 324. Saf Maddeler
 325. KariŞim
 326. Maddedeki Değişmeler
 327. Maddenin ayırdedici özellikleri
 328. Maddelerin Ayrılması
 329. Bileşiklerin ayrılması
 330. Kİmyasal BaĞlar
 331. Kİmyasal BaĞlar 2
 332. Gazlar
 333. Gazlar 2
 334. Mucize Element: Karbon
 335. Yakıt Pilleri
 336. Sülfat Etkileri Ve Traslar Hakkında Genel Bilgiler
 337. Temel Kavramlar
 338. Sıvıların Basıncı Iletmesi
 339. 2 adet öss kimya testi
 340. Atom Modelleri
 341. kimyagerler (adları,nereli olduğu,kaç senesinden,ödülleri)
 342. NükleeR Energy
 343. Periyodik Tablo
 344. Barut ve yapısı
 345. Işık Kirliliği
 346. Hidrosiyanik Asit
 347. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 348. Suyun Fiziksel Özellikleri...
 349. Atom Bombası
 350. Asitler Ve Bazlar
 351. Madde ve Özellikleri
 352. Asit,Baz ve Tuzlar
 353. Dokular - KAN FİZYOLOJİSİ
 354. Isı Degiştiricisi Tasarımı
 355. Sabun
 356. Enzİm İnhİbİsyonu
 357. Polİ Klorlu Bİfenİllerİn Çevrede BulunuŞu
 358. Kalsiyum Amonyum Nitrat Gübresi
 359. Bazin Tanimi, BulunuŞu, Eldesİ Ve Özellİklerİ
 360. Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının incelenmesi.
 361. Ohmmetre ile diyot uçlarının bulunması
 362. Mol Kavrami
 363. Soy Metallere Asİtlerin Etkİsİ
 364. Gidalarin Hazirlanmasinda Kullanilan Mİkroorganİzmalar
 365. Akıllı metaler ve kullanım alanları...
 366. Radyoaktİflİk
 367. Radyoaktİf IŞimalar
 368. Radyoaktİf Bozunmalarin Hizi
 369. Yapay Radyoaktİflİk
 370. Asİt – Baz Kavramlari
 371. Suyun İyon Denklemİ
 372. ZAYIF ASİT ve BAZLAR (Ka ve Kb)
 373. NÖtÜrleŞme
 374. Tampon ÇÖzeltİler
 375. BİleŞİkler
 376. DNA Nedir Nerede Bulunur
 377. Moment
 378. Hidrokarbonlar
 379. Kimya'nın Tarihçesi
 380. Atom ve Elektron
 381. Kimya nedir ?
 382. Amfoterik,Amfiprotik,Amfipatik
 383. Neden FEnol Siklohekzanolden Daha Asidiktir...
 384. RAdyo Aktif BOzunMa VE ÇEşitleri....
 385. Manyetik alanda Sıçratma Yöntemi...
 386. Isı Değitirgeç Çeşitleri....
 387. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları...
 388. Günlük Hayatta Kullanılan Asit ve Bazlar
 389. Atom Modellerinin Tarihi Gelişimi
 390. Biyogaz Nedir? Biyogazin Elde Yöntemleri, Özellikleri, Ülkemizdeki Durumu
 391. ÇÖzeltİler
 392. Metallerin Krozyonu !!
 393. vitaminler ve mineraller
 394. SoyGazlar
 395. Maddenin görülebilir ve hissedilebilir özellikleri
 396. Bor Atomu
 397. Bor Madeni
 398. İyon değiştiriciler
 399. KovaLent Bağ
 400. BazLar
 401. Periyodik tablo
 402. Nitrit
 403. Gazlar .
 404. SÜperİletkenlİk
 405. Gaz Yasaları
 406. Maddelerİn Özisilari
 407. Gaz moleküllerinin özellikleri
 408. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 409. Kirmizi Çamur
 410. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 411. MOL Kavramı
 412. Elektroliz Nedir?
 413. Eterler
 414. Nükleer Enerji
 415. Mol Kavrami
 416. Demir Elementinin Özellikleri
 417. Atomun Yapısı
 418. Elementlerİn Sİmgelerİ
 419. Mineraloji
 420. Manyetik Rezonans
 421. Kimya Projesi Yardımm????
 422. Elementlerin Periyodik Tablosu
 423. Kimya...
 424. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 1
 425. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 2
 426. Tampon ÇÖzeltİler
 427. Tampon Gücü
 428. Atom Çekirdeği
 429. Kimya'Ca Harfler
 430. Demİr Metalİnİn Özellİklerİ
 431. Gazların Özellikleri
 432. A vitamini
 433. C vitamini
 434. K Vitamini
 435. Tuz Üretimi
 436. TİtreŞİm Spektroskopİsİ ( Infrared + Raman )
 437. İyon Değiştiriciler
 438. Nİtrozoamİnler
 439. Nükleer ReaktörLer
 440. Kesme SıvıLarı
 441. Medikal Plastikler
 442. Titreşim (Raman + Infared) Spektroskopisi
 443. Çekirdek tepkilemeleri
 444. Kan Fİzyolojİsİ
 445. Tibbİ Tekstİller
 446. Atom ve Elektron
 447. Atom Bombasi
 448. KariŞimlarin AyriŞtirilmasi
 449. Madde
 450. Isi Ve Sicaklik
 451. Sicaklik DeĞİŞİmİ
 452. Hal DeĞİŞtİrme
 453. Isi AliŞverİŞİ
 454. metal kaplama
 455. Maddenİn Ayirt Edİcİ Özellİklerİ
 456. Madde Ve Özellikleri
 457. ATOM ve YAPISI
 458. Maddenini Halleri
 459. Kİmyasal BaĞlar
 460. Asİtler Ve Bazlar
 461. Ozon Tabakası Nasıl Oluştu ?
 462. NÜkleer Enerjİ
 463. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 464. Asitler Bazlar Tuzlar Ve Minerallerle İlgili Slayt Lazım!!!
 465. İ.E. ve E.İ'nin HOMO ve LUMO ile Hesaplanması
 466. Kristal Yapılar
 467. flaş kimya9-10 konuları
 468. Karışımları Ayırma Yöntemleri
 469. Kimyasal Denklemler...
 470. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 471. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 472. Maddenin Yapısı! Tamamen Kendi Anlatımım
 473. Asal Gazlar
 474. Flotasyon
 475. K!my@=> Elementler ve Bileşikler<=K!my@
 476. Katyonlar +...
 477. Bileşikler...
 478. Katalizörler...
 479. demirin paslanması
 480. yarın sınavda cıkcak Bir kaç soru çözelim
 481. Arkadaşlar bi bakarmısınız bişi soracam
 482. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 483. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 484. Çekirdek Reaksiyonları
 485. Elementlerin Kullanim Yerleri
 486. Inargonik Bilesikler!
 487. Elementler
 488. Kİmyasal Hesaplamalar
 489. KimYasal Tepkimeler
 490. Çözünürlük
 491. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 492. Organik-Kimya
 493. kimyada çıkmış soruların hepsi
 494. Alüminyum Alaşımlar
 495. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 496. Gazlar
 497. Kimyasal Tepkimeler
 498. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 499. Atom Ve Elektron
 500. Demir

Mesajı son düzenleyen Uğur ( 25-07-14 - 01:02 )
 
Eski 05-09-07, 17:07 #3
CaYKeSh CaYKeSh çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 25.07.2014 1. Mol Hesaplama Yöntemleri
 2. Temel Kimyasal Yasalar
 3. Soygazlar
 4. kimyasal bağları 3 boyutlu görüntüleri lazım
 5. Atom Çekirdeğinin keşfi
 6. Suyun Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri
 7. Alkali Metaller Ve Kullanım Alanları
 8. Piller
 9. ░▒▓►Kimya Sözlüğü◄▓▒░
 10. ◊◊elementler◊◊
 11. BİleŞİkler
 12. Sodyum Ve Sodyumun Özellİklerİ
 13. Radyoaktivite
 14. Plastik Malzemelerin Tarihi
 15. Medikal Plastikler
 16. Modern Atom Modelleri
 17. periyodik cetvel
 18. Asİtler
 19. Asİtler
 20. BazLAr
 21. 9. sınıf kimya testi
 22. Tepkime hızına etkiyen faktörler -Slayt-
 23. Elektrometal Kaplama Tekniği
 24. Elektroliz ve Elektrolizle kaplama -Bilgi + Slayt -
 25. Kimya
 26. Kimyayi Sevenler Buraya
 27. Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri ...
 28. madenlerin kullanıldığı yerler ...
 29. Kimya Dalton basınlar Yasası
 30. Kimya cözelti Full Ödev
 31. Atomun Elektrikli Yapısı
 32. Analitik Kimya
 33. moleküler arası kuvvetler
 34. Kimyasal Reaksiyonlar
 35. Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 36. Madde ve Özellikleri
 37. Ağrlık Merkezi
 38. Periyodik CetveL
 39. Radyoaktiflik Soruları
 40. Kimyasal Sİlahlar??
 41. Element Adları Nereden Geliyor ?
 42. RNA(Ribo Nükleik Asit)
 43. Dna
 44. Kromozom
 45. Hücre
 46. Hücrenin Bölümleri
 47. Atom
 48. Mol Kavramı ve Çözümlü Sorular
 49. Yardımm!!
 50. Yardım !!!
 51. parafini hakkında
 52. parafini
 53. Bileşik Formüllerinin Bulunması
 54. Kimyasal Tepkimeler
 55. Temel Kimya Yasaları
 56. Atomun Tarihçesi
 57. Çözeltiler
 58. Periyodik Sistem
 59. Atom Ve Yapısı
 60. Periyodik Tablo Özellikleri
 61. Periyodik Tablo
 62. Periyodik Tablo Tarihçe
 63. Asitler Ve Bazlar
 64. Madde
 65. Piller
 66. Karısımların Bilesenlerine
 67. Çözeltiler: Yüzde Derişim
 68. Maddelerin Ortak Ve Ayırt Edici Özellikleri
 69. Alkali Metaller Ve Kullanım Alanları
 70. Atom Bombasi
 71. organik kimya
 72. Alüminyum Alaşımlar
 73. Demir
 74. Temel Kimya Yasaları
 75. Mol Hesaplama Yöntemleri
 76. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 77. Kimyasal Tepkimeler
 78. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 79. Kİmyasal Hesaplamalar
 80. İnorganik Bileşikler
 81. Çekirdek Reaksiyonları
 82. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 83. Sıcaklık Değişimi
 84. Isı Alış-Verişi
 85. Nükleer ReaktörLer
 86. Nİtrozoamİnler
 87. İyon Değiştiriciler
 88. Tuz Üretimi
 89. Isı Değitirgeç Çeşitleri
 90. Manyetik alanda Sıçratma Yöntemi
 91. Moleküllerarası Kuvvetler
 92. Dalton Kısmı Basınçlar Yasası (Kimya)
 93. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 94. Asal Gazlar
 95. Flotasyon
 96. Kesme Sıvıları
 97. Titreşim Spektroskopisi ( Infrared + Raman )
 98. Tampon Çözeltiler
 99. Manyetik Rezonans
 100. Bor Atomu
 101. Kırmızı Çamur
 102. metallerın kullanım alanları
 103. Metallerin Kullanım Alanları
 104. yardım edebilirmisiniz [ hangi metaller iletkendir ]
 105. indirgenme yükseltgenme
 106. Kimya Sözlüğü
 107. metaller tablosu
 108. Soru Yardım Edin PLZ ... !
 109. Modern Kimyanın Doğuşu
 110. TopraĞin Fİzİksel Ve Kİmyasal Özellİklerİ
 111. Sulu Çözeltiler!!!
 112. Nükleer Enerji!!!
 113. Indikatörler
 114. Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri
 115. Alkollerİn Sanayİde Eldesİ
 116. Ferrosen(Ferrocene)
 117. Kolloidal Dağılım
 118. Çöplüklerde Oluşan Metan Gazı Oluşumu ve Patlamasına Karşı Alınabilecek Önlemler
 119. Civa Oda Sıcaklıgında Neden Sıvıdır (Açıklaması)
 120. Mol Hesaplama Yöntemi
 121. Yükseltgenme - İndirgenme (Redoks)
 122. Metallerin Korozyonu
 123. Atomun Fiziksel Yapısı
 124. İnsan Vücudunda Bulunan Elementler
 125. H2O HAkkında Herşey
 126. ısı alışverişi
 127. Atomik Kütle Birimi!!!
 128. reagentler
 129. sentezler
 130. StereoKimya
 131. Sabit Oranlar Ve Katli Oranlar Yasasi
 132. Karışımların Ayrılması
 133. Patlayıcı Maddeler
 134. Madde Ve Enerji
 135. Madde Ve Enerji
 136. Alkali Metaller
 137. İyon DeĞİŞtİrİcİler
 138. çözeltileri Siniflandirma
 139. Yaşam Için Kesinlikle Gerekli Olan Elementler
 140. Sicaklik ölçme Yöntemleri
 141. Fizyon-füzyon Ve Radyoaktif Bozulma
 142. Elektroliz Nedir?
 143. iyonlaşma enerjisi
 144. Karbon Kimyası
 145. Hiperkonjugasyon ve Teorik Organik Kimya hakkinda
 146. Neden etanın çapraz konformasyonu daha kararlıdır?
 147. Amfoterik, Amfiprotik, Amfipatik
 148. Polimer çeşitleri
 149. Nükleer Enerji Nedir ?
 150. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 151. Çözünme Olayında Düzensizlik Faktörü
 152. Asit , Bazlar ve İsimleri
 153. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 154. Türkiye Polimer Bilimi ve Teknolojisi Dernegi
 155. TÜRK BiYOKiMYA DERNEgi (TBD)
 156. Reaksiyon Hizina Etki Eden Faktörler
 157. Maddenin Gaz Hali
 158. bilinmesi gereken terim
 159. küresel ısınmaya neden olan gazlar
 160. insanda meydana gelen kimyasal reaksiyonlar
 161. Bir kaç Kimyagerlerin hayati
 162. Asİt
 163. periyodik cetvel ve tarihcesi
 164. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 165. atomun yapısı
 166. Madde Ve Özellikleri
 167. Dönem Ödevi Acil Lazım Hiç Bir Yerde Yok Ferro Akışkanlar Yardım!
 168. kimyasal hesaplamalar
 169. Periyodik Cetvelin Özellileri
 170. Bazı Elementleri Birbirlerine Göre Aktiflikleri
 171. Radyoaktivitenin Tarihçesi ödev + resimler
 172. Kimya & isopropil alkol
 173. kimya yıllık ödv yardım
 174. ''MADDE VE ÖZELLİKLERİ''Slayt Şeklinde
 175. Madde ve Özellikleri
 176. MoLuKüL YapıLı ßiLeşikLeR Lutfen Yardım Edin Donem Ödevim
 177. KurŞunun Çevreye Olumlu Ve Olumsuz Etkİlerİ(Çok Önemlİ Ve Acİl)
 178. arkadaşlar yardım edin dönem ödevim lütfen bakın yalvarırım
 179. Kimya malzemeleri Amapt yayıncılık
 180. Manometre Hakkında {Yardım Lütfen}
 181. Kimya Element Ödevi
 182. Kİmya Sunu Programi
 183. Öss de çıkmış kimyanın temel kanunları sorular (lütfen yardım edin)
 184. petrol lütfen yardım edin
 185. DOYMUŞ ÇÖZELTİLER ve ÇÖZÜNÜRLÜK
 186. Maddelerin Ortak ve Ayırt Edici Özellikleri
 187. Modern Atom Teorisi
 188. Atom ve Atom Teorileri
 189. Elektronların Orbitallere Yerleştirilmesi
 190. Çözeltilerin Karıştırılması
 191. <Yardım> IDRARDA URE TAHLILI---IDRARDA KAN TAHLILI---<YARDIM>
 192. Arkadaşlar Lütfen Yardım!!
 193. Atom Modelleri,Atomun Temel Tanceikleri,İzo(top-ton-bar-elektronik)lazım..yardım edin
 194. Acil yardım!!!!
 195. Halojenler ve kullanım alanları
 196. Elementler
 197. Metal ve Ametallerin Özellikleri
 198. Kİmya Sunu Programi
 199. Kimya dönem ödevi Kimya biLimine katkı sağLamış biLim adamLarı yardım Lütfen az kaLdı
 200. Dönem ödevi içn yardım Tıpta kimya konuda
 201. Asit ve Baz Reaksiyonları ile ilgili çözümlü Soru Lazım ACiLLL
 202. Redox soru
 203. çekirdek tepkimeleri ve kimyasal tepkimeler arasındaki farklılıkların nedenleri ??
 204. Elementler
 205. Madde Ve Özellikleri
 206. Kuantum Sayıları
 207. Atomun Yapısı
 208. Periyodik Tablo ve Özellikleri
 209. kimya deney videoları
 210. ham petrolün ayrıştırma metodları lazm yardmm
 211. Çözelti ile ilgili Slayt Lazım !!!
 212. Ters Osmosla Sertlik Giderimi
 213. İnterferon
 214. Wolfgang Paulİ (1900 – 1958)
 215. 6 Tane Çözemediğim Soru
 216. Radyasyonun Canlilara Etkİsİ
 217. Radyoaktiflik Konu Anlatım .pps
 218. yarına odev lazım oneri ve fikirlere acgım lise 3
 219. redox titrasyonları ve ayırma yöntemleri
 220. Asit Ve bazların Günlük hayatta nerelerde kullanılır ve önemi nedir?/yardıma repp
 221. Kimya Bilimine katkı sağlamış bilim adamları
 222. ASİTLER ve BAZLAR
 223. Maddelerİn Özisilari
 224. Çimentoya Sülfat Etkileri Ve Traslar Hakkında Genel Bilği
 225. De Broglie Hipotezi ve Elektron Kırınımı
 226. Kuvarsit
 227. Atomla İlgili Terimler
 228. Atom Teorİlerİ
 229. Kimyasal Tepkime Türleri
 230. Atomun Yapıtaşları
 231. Küresel Simetri
 232. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 233. Madde ve Özellikleri ile ilgili Çözümlü Sorular
 234. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları
 235. [istek]Ortalama Yukseltme Örnek Sorusu
 236. Medikal Plastikler
 237. Ters Osmosla Sertlik Giderimi
 238. Molekül
 239. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 240. Kİmyasal Tepkİmeler
 241. Temel Kİmya Yasalari
 242. Bazin Tanimi, BulunuŞu, Eldesİ Ve Özellİklerİ
 243. Asİt Ve Bazlar
 244. Atomun TarİhÇesİ
 245. Atom ve Yapısı
 246. Çekirdek
 247. Elektronlar
 248. Madde Ve Özellikleri
 249. Soygazlar
 250. Temel Kimya Yasaları Ve Kimyasal Tepkimeler
 251. RadyoAktiflik
 252. Karışımları Ayırma Teknikleri
 253. Elektrokimya PDT®
 254. Kristalografi PDT®
 255. Organik Kimya PDT®
 256. Mol Kavramı PDT®
 257. Nükleer Manyetik Rezonans PDT®
 258. Adamantan PDT®
 259. lise1 karma test 1 PDT®
 260. lise1 karma test 2 PDT®
 261. lise1 karma test 3 PDT®
 262. lise2 karma test 1 PDT®
 263. lise2 karma test 2 PDT®
 264. lise2 karma test 3 PDT®
 265. lise2 karma test 4 PDT®
 266. lise3 öss hazırlık test 1 PDT®
 267. lise3 öss hazırlık test 2 PDT®
 268. lise3 öss hazırlık test 3 PDT®
 269. Enerji ve Çevre PDT®
 270. Şekerin Harareti Deney PDT®
 271. Kimya hakkında bilgi PDT®
 272. Analitik kimya PDT®
 273. Organik Kimya hakkında bilgi PDT®
 274. Inorganik Kimya hakkında bilgi PDT®
 275. Fiziksel Kimya PDT®
 276. Termokimya hakkında bilgi PDT®
 277. Eczacılık hakkında bilgi PDT®
 278. Elektrokimya PDT®
 279. Aşkın Kimyası PDT®
 280. BUHARLAŞMA « Kimya
 281. demir tozu -kükürt tozu -tuz!!!
 282. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 283. H2so4
 284. kimya biliminin tıpdaki önemi
 285. Simya Nasıl Kimya Olmuştur ?
 286. Eski simyacılar ve yararları
 287. istek 10. sınıf fiziksel-kimyasal-nukleer degisim 20 soru!!
 288. Kıbrıs Taşı
 289. El-Razi'nin hayatı
 290. Madde ve Özellikleri
 291. Elementler ve sİmgelerİ
 292. slm arkadaşlar hoca bise bi ödev verdi yardım edermisiniz
 293. [SORU] kimyasal tepkime -çözemedim bir türlü-
 294. metallerin Minerallerinden elde edilmesi..
 295. SuYun HaYatıMızDaki YeRi ve öNeMi
 296. Palangalar Hakkında
 297. Hal Değişimi
 298. Madde Ve Özellikleri
 299. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 300. Deney Malzemeleri Ve Laboratuvar Araçlari
 301. HİDROJEN KLORÜR HCl
 302. Elektroforez
 303. Limon Kolonyası & Limon Kolonyasının Yapılışı
 304. Mol Kavramı
 305. Mineralminlerin Kimyasal Özellikleri
 306. Sodyum m.e.t.a.l.i ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 307. Sodyum Sülfat
 308. Tampon Çözeltiler
 309. Titanyum
 310. Asit ve Bazlar / Ve isimleri
 311. Sınırlar ötesi hava kirliliği
 312. Hava Kirliliği Ve Asit Yağmurlarının çevre Ve Insan
 313. Gaz Yasaları
 314. Atom Modelleri ve Tarihçeleri
 315. Sinir Gazı ve Özellikleri
 316. Karışımların Fiziksel Yolla Ayrılması
 317. Organik Kimya-Alkenler Ve Alkinler
 318. Sodyum Nitrat ve Et ve Et ürünlerine Yaptığı Etki
 319. Organik Kimya-Deterjanlar
 320. Kimyada Formül Çeşitleri
 321. Kimya Performans Ödevimi Paylaşmak İstedim.
 322. Gaz Basıncının Ölçülmesi -> Yaprak Test
 323. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 324. Metallerin Korozyonu
 325. Moleküllerarası Kuvvetler
 326. Modern Kimyanın doğuşu...
 327. Radyo Aktif Mermi NEDİR?
 328. Yan yana gelen her atom hemen reaksİyona gİrseydİ ne olurdu?
 329. Suyun mucİzevİ Özellİklerİ
 330. MolekÜller arasi baĞlar: Zayif baĞlar
 331. Canli hayatinin temel taŞi: "karbon" atomu
 332. Atomun ÇekİrdeĞİndekİ sakli gÜÇ
 333. [ Bu Soruların Cevaplarına Akşama Kadar İhtiyacım Var] [Karışım , Denklem vs.Yardım ]
 334. Periyodik Tablo ve Özellikleri
 335. A'dan Z ye Kimya Ödevleri!
 336. Mol Kavramında kafası karısanlara yardımcı olurum umarım
 337. Atom Kimyası Ödevi
 338. GÖrmenin kimyasi
 339. Kimya Ders Notları
 340. Yardım edin Acil Lütfen Bakın + Rep vericem
 341. Propan trİol
 342. doğal organik moleküller
 343. Lise 3 Alkoller Konusu
 344. Lise 3 Alifatik Amonyak Türevleri
 345. Sera gazlari kİmya bİ bakin
 346. Kimyasal Baglar ve Türleri Hakkinda Bilgi Lazim !
 347. İçeri Bunu Yapana + r3p vericem
 348. kimya ile ilgili ufak bi sorum war
 349. Peryodik Cetvel
 350. Ayrımsal Damıtma
 351. Asitler ve Bazlar
 352. Modern Atom Modelleri ve Tarihçeleri
 353. Analitik Kimya / Genel Bilgiler
 354. Enstrümental Kimya-XRD
 355. Kimya'nın Tarihsel Gelişimi
 356. €lementler
 357. Çözeltiler
 358. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 359. Atom ve Yapısı
 360. Çekirdek
 361. ELektronLar
 362. KarısımLarı Ayırma TeknikLeri
 363. Soygazlar
 364. Kimya Terimleri Sözlüğü
 365. Kİmya esen yayinlari Öss - 11.sinif (lÜtfen yardim !!! )
 366. -Nükleer Enerji Santrelleri (üretimi vs)
 367. Maddelerin Molar Yanma Isıları Nasıl Ölçülür(yardım edin lütfen)
 368. Suyun Deniz Seviyesi ve Yüksek Yerlerdeki Kaynama Nokt. Farkının Nedenleri ? (İstek)
 369. "Sirke Eldesi ve Özellikleri"
 370. Asİt-baz İndİkatÖrlerİ
 371. Piller ve Çalışma Prensipleri
 372. Kimyasal bağlar (Dönem idevi olanlar için) İsteyene slaytta var
 373. Kimyanın Temel Kanunları (Dönem Ödevi)
 374. 12.Sınıf Dönm Ödevi " Doğal Gaz ve İçerisindeki Kimyasal Maddeler"
 375. Kimyadan Anlayan Lütfen Baksın
 376. Mükemmel kimya Dersi bilgileri Tümseviye ler için (9,10,11,12)
 377. Kimya taktik yardımı lütfen!!
 378. Kimyasal Bağlr ve Kimyasal Tepkimeler
 379. Kİmyasal tepkİmelerİn Önemİ! LÜtfen arkadaŞlar Çok Önemlİ!!!
 380. Kimya Sorusu:S
 381. acil kimya ödevi
 382. Kimya sorularim cözüp aciklarsaniz cok sevinirim.
 383. __KiMy@[email protected] T€pK!M€L€R__
 384. kimyasal tepkimeler olmasydı..??
 385. yaygın kullanılan elementlerin özellikleri
 386. Kİmyasal reaksİyonlar
 387. Denİz suyu nİÇİn tuzludur??
 388. Serap Nedır? Nıçın Güneşlı Bır Günde, Sıcak Bır Yol Üzerınde Bellı Uzaklıkta Küçük Gö
 389. Kimyasal Reaksiyonun Gerçekleştiğini Gözlemle Anlama
 390. Kimyasal Reaksiyonlarda Değişen Ve Değişmeyen Özellikler
 391. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 392. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 393. Kİmya İÇİn bİlİnen gÜzel İnt. Sİtelerİ
 394. 1 adet kimya sorusu..lütfen yardım
 395. Şekil hafızalı alaşımlar
 396. NMR yöntemi
 397. radyoaktivite.....
 398. KIMYA DONEM ODEVI lıse 2 ACIL!!!
 399. Cam Atkları
 400. dönem ödevi için yardım
 401. Kimyasal maddelerin doğaya verdigi zararlar
 402. asitler ve bazlar
 403. atom
 404. ATOM ve YAPISI
 405. Madde Ve Özellikleri
 406. Asİtler ve bazlar
 407. Demİr metalİnİn Özellİklerİ
 408. Periyodik Sistem
 409. Ozon
 410. Atom Bombası
 411. 10. Sınıf Kimya Acilll yardımm Pls
 412. çok acil lütfen yardım edin
 413. gazlarla ilgili çözümlü soruları olan ?
 414. Atom parÇaciklarinin Özellİklerİ
 415. Yıllık Odevim : Dalgıclarda vurgun yeme olayı nasıl olur ? etkileri nelerdir ?
 416. 9.Sınıf Güzellik Maddelerine etkisi ve onlardan etkilenmesi
 417. Vücudumuz Elektriği İletmesinin SebepLeri YardıMM!
 418. kimyasal reaksiyonlar ve tepkimeler aynı şey mi?
 419. Polimerleşmeler ve kullanım alanları
 420. 30 adet swf uzantılı flash animasyon
 421. Atp modelİ resmİ verebİlecek var mi?
 422. Kimyasalak Reaksiyonlarda Niçin çökelek oLuşur çok acil lazımm
 423. Bu ödevi Bulun İstediğiniz Hersey...
 424. BİLGİ ISTEKLERINIZ HAKKINDA - Lütfen Okuyunuz
 425. İmdat.!!Kimya malzemelerini nerden bulacağım?
 426. Çok Acil! Yangın Tüpü ve Hava Yastığının Çalışma Prensibleri ve Meydana Gelen Reaks.
 427. Arkadaşlar kimya dönem ödevime yardım. . .
 428. arkadaslar bana KARISIMLARIN AYRILMASI slayt LAZIM !!!!
 429. Suyun İçindeki Canlılar(Nefret Ettirebilir)
 430. Acele yardim edİn
 431. Aromatik Kimya
 432. Maddenin yapısı ve özellikleri
 433. seçimli çöktürme
 434. kimya dönem ödevi yardım lutfen..
 435. Arklar bi bakarsanız Önemli GERÇEKTEN Silah sanayide kullanılan kimyasallar hakkında?
 436. 15 nİsana kadar bu Ödev lazim yardim edİn
 437. LÜtfennnnnnnn
 438. Yardım pls...
 439. Periyodik Tablo Gurup Elementlerin Kolay Öğrenilme Yolu
 440. Elementlerin Sınıflandırılmasının Tarihsel Gelişimi
 441. Madde
 442. amfoterlikçözelti nedir ve hayatımızdaki yeri yardımm
 443. Kimyasal değişim ile 15 tane öss'de cıkmıs soru verebılıcek(15 Nisan son)
 444. fotosentez ve solunum
 445. kaya tuzundan nasıl rafine tuzu elde edilirrr
 446. Günlük Hayatımızda Kullandığımız Kanser Yapıcı Organik MAddeler Nelerdir [İSTEK]
 447. çözünürlüğe etki eden faktörler , gazlı içeceklerin hazılanması , vurgun olayı
 448. Hava kirliği nedir? Sebepleri ve Alınacak Önlemler nelerdir?
 449. Filtrasyon nedir?Nasıl kullanılır?
 450. Gaz ve sivi atiklarin siniflandirilmasi pls yardim
 451. su ve hayatmızdaki önemi
 452. çözeltiler öss'de çıkmış sorular (acil ödev)
 453. Sodyumbikarbonat ve asetik asit
 454. Önemli Kimyasal Tepkime Denklemleri yardımm
 455. Atom Bombasi Sunu - No Rapid
 456. Atomun Yapisi Sunu - No Rapid
 457. Redox ile alakalı iki sorum var?
 458. proje ödevime acil yardımmmm
 459. Katı-Sıvı-Gaz Basıncı
 460. Kan basinci dÜŞÜrÜcÜ İlaÇlarin etkİlerİ
 461. Alternatİf nÜkleer enerjİ
 462. Asİt & bazlarin endÜstrİde ve gÜnlÜk hayatta kullanimi
 463. atomun elektriksel yapısı
 464. Atik mutfak yaĞlarinin alternatİf dİzel yakiti olarak deĞerlendİrİlmesİ
 465. Azeotropİk dİstİlasyon
 466. Beton Nedir ve Betonun Donmasında Gerçekleşen Kimyasal Reaksiyonları?
 467. BİleŞİklerİn ayriŞma teknİklerİ ve endÜstrİde kullanim alanlari
 468. ÇİÇeksİz bİtkİler
 469. Demir elementinin özellikleri
 470. Elektromıklatısların kullanıldığı basit bir araç tanıtana.20MmM r3p
 471. Allah rizasi İÇİn radyoaktİvİte soru slayti
 472. alkan-alken-alkin 90-2006 öss soruları
 473. Atom modellerinin tarihi gelişimi
 474. 101 elementin kullanım alanları
 475. Radyoaktivite
 476. Karışımları ayırma teknikleri
 477. Asitler ve Bazlar
 478. Bioetanol Üretimi
 479. Ayrışma-Elektroliz
 480. Kimyasal Hesaplamalar
 481. Kimyasal Denklemler
 482. Nükleer Enerji
 483. Kimyasal bağlar
 484. Akrilik ve modakrilik elyaf
 485. Mol Kavramı
 486. Katalizörler
 487. Korozyon
 488. Polimerler
 489. Pil Ve Akümülatör?
 490. Asit Baz Çözümlü Sorular
 491. mol ile ilgili soru
 492. amonyak gazının sudaki çözünürlüğü
 493. seçimli çöktürme
 494. Öss Kimya Seti
 495. Maddenin yapısı ve özellikleri
 496. polimerleşme ve hidroliz
 497. Hayat ve Kimya!
 498. Deterjanlar
 499. Sabun kiri nasıl gideriyor?
 500. Sabun

Mesajı son düzenleyen Uğur ( 25-07-14 - 01:02 )
 
Eski 17-11-07, 19:48 #4
вℓαcкωσℓƒ вℓαcкωσℓƒ çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 25.07.2014 1. Sabun İle Deterjan Arasındaki Fark Nedir?
 2. çamasır suyu
 3. Kireç (Sönmüş)
 4. Yangin Önleyİcİ katki maddelerİ !!!! Çok Çok Önemlİ !!
 5. temizlik solisyonu analizi ücret karşılığında
 6. Gazlarla ilgili öss de çıkmış sorular
 7. Gazlarla ilgili öss de çıkmış sorular
 8. Kimyadan Sınava gırdım 3 sorum var ark lar yardım edermsınız.
 9. Kimya Sorusu
 10. 2008-2009 egİtİm ÖĞretİm yili kİmya sorumluluk sinavi sorulari
 11. 10. Sınıf kimya dersi müfredatı
 12. Kimya İLe bütün konular burda
 13. Kimya temel eksikligi
 14. Kimya sorusu yapana +R3p
 15. kimyacı arkadaslar suyla ilgili bir sorum olacaktı
 16. redoks sorusu + rep
 17. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler
 18. Nükleer Manyetik Rezonans
 19. Katalizörler
 20. Elektrokimyasal potansiyel dizisi
 21. Acil kimya sorusu?
 22. Formüller lazım yardımlara +R3p
 23. Alcl3 + h2o = ?
 24. 9. Sınıf Simyadan Kimyaya.. Özet - +1.8 milyon Rep
 25. SİMYADAN KİMYAYA ...çok acil yardım edin !!
 26. X-ışınları cihazlarnın insan saglıgı üzerine etkileri
 27. Eski çağlarda Keşfedilen maddeler Ödev Timi
 28. Simya Ödev Timi
 29. ELEMENT-ATOM ödev Timi
 30. Kİmya sorusu acİl
 31. Moseley Deneyi Sunu Halinde uplayacak!
 32. kimyasal bileşikler
 33. 2. adet detay sorusu--
 34. Bilimsel Problem Örnekleri Lazım Acil !!! + REP !!!
 35. aRkadaşLaR Ödevim için YaRdımcı oLuRmusunz.
 36. [YARDIM]Mosley,thompson,faraday,rutherford hangi deneyleri yaparak neyi ölçmüşlerdir
 37. 2 Soru - lütfen yardım.
 38. Kimya KOnuları videolu anlatım
 39. Carbon atomunda SP ve SP2 hibritleşmeleri ?
 40. yardım edin lütfen sınavım var...
 41. Kimya ödevi yardım lütfen
 42. Sodyum Asetatı Nerden Bulabilirim ve Ücreti Ne Kadardır?
 43. kuantum mekaniginin tarihsel gelişimi
 44. arkadaşlar dönem ödevi yardımmmm konu suyun hayatımız da ki önemi lütfen yardım edin
 45. 9.sınıf kimyanın temel yasaları ilgili konu anlatım vede test verebilecek var mı?
 46. Kimyasal Tepkimeler
 47. Nükleer Patlayıcı Fiziği [Nükleer Bombalar Hakkında] Süper bilgiler ..
 48. tepkime yazmada sorun yaşıyorum
 49. metan gazına neden bataklık gazı denir ? ( + R3p )
 50. İstek kİmya soru bankasi
 51. 9.Sınıf Kimya Soruları...
 52. Şeker fabrikalarında şeker nasıl üretilir?
 53. 9.sinif kİmya kİtabinin cavaplari gerekk bİlen warsa paylassinn !!!
 54. Yağ, Sabun ve Deterjan
 55. MoL Kavramı İle İlgiLi ÇözümLü SoruLar
 56. 10 sınıf kimya notları
 57. Kimya Dönem ödevi yardım edene +390 k rep
 58. Tüm elementlerin kullanım alanları [Lütfen bakın]
 59. fotoğraf ve röntgen artıklarından nasıl ayna yapılır (cevabı içerde)
 60. röntgen filmlerinden gümüşün geri kazanılması(röntgenin ayna yapımında kullanılması)
 61. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 62. Müthiş Videolu Konu Anlatımları___YGS___Çok YYakında LYS__
 63. Atmosferdeki ideal oranlar
 64. Bezuar keçilerinin kimya bilgileri
 65. Bitkilerdeki Kimya Laboratuvarlarında Gerçekleşen Olağanüstü Bir İşlem: Fotosentez
 66. Kimya Mühendisi Canlılar
 67. Elementlerİn siniflandirilmasi
 68. Periyodik Sistem
 69. Atom
 70. İyonik bağ
 71. Kİmyasal baĞlar
 72. MolekÜl arasi baĞlar
 73. Hİdrojenİn baĞlari
 74. Metal baĞi
 75. İyon bağLadrı
 76. İyon BağLarı
 77. AtomLarda eLektron Dağılımı
 78. MAdde
 79. eLement
 80. Asİtler ve bazlar
 81. Mol Kütlesi
 82. NÜkleer reaksİyon
 83. Kimyasal Tepkimeler
 84. Kimya Ödevi Yardım Lütfen!!!
 85. Ödev yardımmmmmmmmmmm
 86. 2008 - 2009 Yılı Meslek Lisesi Kimya 2.Dönem 2. Yazılı Soruları
 87. Elektro kİmyasal pİl----volta pİlİ (gelİŞmİŞ yapim) yardimlariniz...
 88. Kimya 2.Yazılı [İSTEK]
 89. kimya ortalama yekseltme sınavında çıkabilicek sorular
 90. demir pası nedir,ne işe yarayabilir?
 91. Soru? Sabun ve Deterjan Birbirini Nasıl Temizler?
 92. aldatma
 93. 2010 LYS KİMYA SORU CEVAP SUNUSU(yeni)
 94. Kimya 9. Sınıf Sorumluluk Sınav Soruları
 95. Eynesil Anadolu Liseli OYS Soruları
 96. PERYODİK ÇİZELGE ve
 97. kimya dersleri lazım
 98. kimya dersleri lazım
 99. Bu sene kimya seçicem ama İng kimya okumamın bana bir avantajı olurmu?
 100. OYS Kimya Soruları
 101. öneride bulunun
 102. 10 . sınıf 2.ortalama yükseltme yardım
 103. elektron dağılımı
 104. 10. Sınıf Sayısal Bölümü Yardım AciL.
 105. çözelti hazırlama pls yardım...
 106. ya kimyacılar yardım edin okul açıldı ama....
 107. 2 kİmya sorusu
 108. 9. Sınıf Kimya öDevLeri yardım edin
 109. Kimya Yasaları
 110. Atom Modelleri
 111. Margarin Yapımı (Yaglar)
 112. Madde
 113. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Gazlar
 114. Yüzey Gerilimi
 115. Asit Yağmurları ve Oluşumları
 116. Nükleer Enerji Tarihçesi
 117. Atomun Yapısı
 118. Ozon ve Oksijen
 119. Termodinamigin 1. Kanunu lutfen bi bakin arkadaslar
 120. hangi element rengini nerden alır ve neden acillll
 121. çok acil lütfen yardımcı olursanız sevinirim =]
 122. farklı maddelerin oda koşullarında farklı fiziksel hallerde bulunma nedenleri neler
 123. Lütfen Girin Acil 11.Sınıf Kimya Soru Bankası
 124. Katlı Oran Yardım
 125. Acil 9.sınıf Kimya Konu Özetleri Lazım !!!
 126. Kimya 9.Sınıf 1.ünite yazılısı hakkında
 127. çözeltiler hakkında 3 sorum var...
 128. animasyon yardım...
 129. Bilim Adamlarının Hayatı- Kimya Proje Ödevi
 130. Formül Buldum...Bi Bak...
 131. Performans Ödevimm !..
 132. 2,408x10 üzeri 23 tane H2CO3 Kaç Moldür Acill Lütfen?
 133. acil yardım arkaşalar lütfen
 134. Ayrışma-Elektroliz Konulu Performans Ödevi İçeri Gir
 135. Kimyasal Element
 136. Fiziksel Ve Kimyasal Değişimler
 137. Canlı Hücresi İle Atom Arasındaki İlişki
 138. Ekzotermik ve endotermik reaksiyonlar
 139. Metalik Bağ Kimyasal Bağ mıdır? Sorusuna Yanıt
 140. Lise 1 İyon Derişimi
 141. Lise 1: Molarite
 142. Lise 1 Konularının Bütün Yasaları İçeri Gör Bi bak!
 143. Lise 1 :İdeal Gaz ve Genel gaz Denlemi
 144. Lise 1 :İdeal Gaz ve Genel gaz Denlemi
 145. Lise 1: kÜRESEL Simetri Tanımları
 146. Denklemlerin Doğru Yazılması ve Orbitler ve Elektron Dizilişi
 147. Bileşikler ve Elementlerin Özellikleri
 148. Bileşikler ve Elementlerin Özellikleri
 149. Periyodik Tablo İle İlgili Bütün Ayrıntılar ve Kullanım Amacı
 150. Kimyasal Hesaplamalar ve Kinyasal Tepkimeler!
 151. Hund Kuralı
 152. Pauli Dışlama İlkesi
 153. Henry Moseley Hayatı ve Çalışmaları
 154. Michael Faraday Hayatı ve Çalışmaları
 155. Julius Plücker Çalışmaları
 156. Humphry Davy Hayatı ve Çalışmaları
 157. William Crooks Hayatı ve Çalışmaları
 158. Van Der Waals Eşitliği
 159. Robert Brown Hayatı ve Çalışmaları
 160. Milikan Yağ Damlası Deneyi
 161. Fotoelektrik Olay
 162. Rydberg Formülü
 163. Heisenberg Belirsizlik İlkesi
 164. Amedeo Avagadro Hayatı ve Çalışmaları
 165. Dimitri Mendeleyev Hayatı ve Çalışmaları
 166. Graham Difüzyon Yasası
 167. Boyle yasası
 168. Charles yasası
 169. Viskozite
 170. Plazma Ekranın Çalışma Prensibi
 171. Ozmoz
 172. Kolloitler
 173. Homojenizasyon
 174. Luminol
 175. Gazoz Yapımı
 176. Kopolimer Cesitleri
 177. Biyoorganometalik Kimya
 178. Molekül Modelleme
 179. Asteran Sentezi
 180. Bileşik Formullerinin Bulunması
 181. Kimyasal Tepkimeler
 182. Avagadro Yasası
 183. Günlük hayatta kullandığımız sabun,çamaşır,tuz ruhu,sirke vb..
 184. Reaksiyon Hızı
 185. Asit Baz Tanımları
 186. Nicel ve Nitel Analiz
 187. DMA Analiz Çeşitleri
 188. Molekül Orbital Teorisi
 189. Buhar basıncı
 190. Patlayıcı Maddeler
 191. Tampon Çözeltiler ve Kullanım Alanları
 192. Fizyon-Füzyon Ve Radyoaktif Bozulma
 193. Polimer Kimya - Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım Yerleri
 194. Asit Yağmurları Nedir Nasıl Oluşur
 195. Modern Kimyanın Doğuşu
 196. Kimyasal Denklemler
 197. Atom Spektrumları
 198. Gazların Kinetik Teorisi
 199. İdeal gaz yasası
 200. Antifiriz suyun donmasını nasıl engeller?
 201. Polimer Malzemeler
 202. Neodimyum
 203. Nikotinik Asit
 204. Nitroselüloz
 205. Oktet kuralı
 206. Dublet Kuralı
 207. Oleik asit
 208. Optikçe Aktiflik ve Optik İzomeri
 209. Ornatık
 210. kimyasal reaksiyonlar ve enerji
 211. Birleşen Hacim Oranları Kanunu
 212. Karboksilli Asitler
 213. Hidrofil
 214. Hidrofobik Etki
 215. Kondenzasyon Polimerleşmesi
 216. Aerosol
 217. Santrifüjleme
 218. Doğal Dengenin Bozulması [Avustralya Tavşan İstilası]
 219. Atom Modelleme-Atomlarda Elektron Dağılımı
 220. Çözünürlüğe Etki Eden Etkenler
 221. Planck Kuantum Kuramı
 222. Siyah Cisim Işıması
 223. Lyman Serisi
 224. Bohr Atom Modelinin Yetersizliği
 225. Elektron İlgisi
 226. Kaynama sıcaklığına etki eden faktörler
 227. Katı-Sıvı & Gazların Sudaki Çözünürlükleri
 228. kimya eğitim exe-animasyon-slayt hazır ödev ve soru dosyaları İNDİR…
 229. Suyun İyonlaşması
 230. Homojen Denge & Fiziksel Denge & Kimyasal Denge
 231. Asit ve Bazların Değerleri
 232. Elextrokimyasal Hücreler
 233. 9. Sınıf, 11. Sınıf, 12. Sınıf ve ÖSS KİMYA Yaprak Test Sunum Programları | Test Grup
 234. Porselen ve Seramik
 235. Periyodik Cetvelde Grupların Özellikleri
 236. Kimyasal tepkimelerde hız (kimyasal kinetik)
 237. Demir Elementinin Canlı Yaşamındaki Önemi
 238. Hava Kirliliğine Sebep Olan Gazlar ve Zararları
 239. Suyun sertliğini giderme yöntemleri
 240. Bileşiklerin Ayrılma Yöntemleri
 241. Bor Nedir?
 242. Asit Yağmuru Nedir?
 243. Asitler
 244. Madde ve Özellikleri
 245. Kütlenin Korunumu
 246. Radyasyon Nedir ?
 247. Aldehitlerin Yapısı
 248. Magnezyum Ve Magnezyumun Vücuttaki Fonksiyonları
 249. Çinko Ve Çinkonun Vücuttaki Fonksiyonları
 250. Sodyum Bileşikleri Ve Özellikleri
 251. Soygazlar
 252. Nanoteknoloji
 253. Simya Ve Ünlü Simyacılar
 254. Atom Yapısı ve Orbitaller
 255. Dalton Atom Teorisi
 256. Monosakkaritler
 257. Gaz Konunları *
 258. 10. Sinif gaz kanunlari proje Ödevİ Ünİ. Bİtİrme tezİ gİbİ hazirlanmiŞtir + slayt
 259. Lutesyum
 260. Ksenon[PDT®]
 261. Neon[PDT®]
 262. Dihidroksi Aseton[PDT®]
 263. Bu soru sınavda çıkacak cevaplayabilecekler içeri
 264. Hidrokarbonlar konu anlatımı
 265. simyadan kimyaya konu anlatımı
 266. Maddelerin tanecik türüne göre sınıflandırılması
 267. Kimya'ya katkı sağlamış bilim adamları(resimli)
 268. 7 Eylul 2011 Kimya Sorulari ( Sorumluluk Sınavı )
 269. yeni müfredatta 10.sınıf elektrik konusundan mol konusuda dhil olmak üzere slayt
 270. Tüm Kimya Formülleri (HSN)
 271. 9.sınıf Kimya Ders Notları
 272. Kendi hazırladığım periyodik tablo[İndir]
 273. Radyoaktivite
 274. Organİk kİmya ders notlari [pdf]
 275. 10.sınıf kimya konu anlatımı pdf
 276. 9.sınıf Orbital konu anlatımı
 277. 1999-2011 YGS-LYS soruları(KİMYA)
 278. YGS-Kimya
 279. 9.Sınıf Kimya ortalama ve yükseltme sınavı
 280. Tetrahedran-Tipi Moleküller
 281. Kükürt.(Hakkında)
 282. Dinamik Mekanik Analizör (DMA)
 283. Ernest Rutherford hangi konularda çalışmalar yapmıştır, neleri araştırmıştır?
 284. X ışınlarının kullanım alanları
 285. X iŞinlarinin kirinimi
 286. Şu soruları yapabilirmisiniz.
 287. Kimya Bölümü Kuralları (Okumadan Konu Açmayınız)
 288. Sİzİn beĞendİĞİnİz kaynak hangisi?
 289. Helyumdan başka İdeal Gaz yapılabilecek elementler
 290. Kömür, Elmas ve İnsan
 291. Moleküllerde Aşk-ı Kimyevî
 292. Ftalosiyaninlerin Adlandırılması
 293. Dolomit
 294. Halojen Bileşiklerinin Güç Tutuşurluk Etkileri
 295. 9.sınıf kimya kitabı cevapları 2012-2013
 296. Ünlü simyacıların hayatı
 297. Bileşik Hakkında Herşey
 298. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 299. Kimya Dersi: Kimyasal Bileşikler(Eğtim Sitesi)
 300. Kimyasal Formül
 301. Kimya Nedir? Kimyanın Dalları#
 302. Kimya Yasaları
 303. Kimya ve Tarihçesi
 304. Tarihteki Ünlü Kimyagerler ve Hayatları [DEV PAYLASIM]
 305. Element bileşik karışım metal ametal soygaz özellikleri
 306. Maddelerin ayrılması
 307. Aldehitler
 308. Çamaşır Suyu Üretimi
 309. Kütle No Hesabı - Dalga Boyu Hesaplama - Kuantum Sayıları - Mol Kavramı 10.Sınıf
 310. Kimya MOL Kavramı! + Çözümlü SORULAR!
 311. YGS LYS Kimya Görüntülü Konu Anlatım ve Soru Çözüm Videoları
 312. madde ve özellikleri test soruları
 313. Maddenin Yapısı ve Hal Değişimi
 314. Kimya Dönem Ödevi
 315. Çözünürlük
 316. Hidrojen bağı
 317. Oksİtler
 318. Organik moleküllerin hidrofil ve hidrofob bölümleri nelerdir ?
 319. Elektronun tarİhdekİ yolculuĞu
 320. periyodik tabloda periyod arttıkça değişen özellikler
 321. Modern Atom Teorisi
 322. Periyodik tabloda grup numarası arttıkça(soldan-sağa) değişen özellikler
 323. Alaşımlar ve ürünler
 324. Elektronun Keşfi
 325. Pozitif Yüklü Parçacıklar
 326. Kimyasal Tepkime hızına etki eden faktörler
 327. Kimyasal maddelerdeki artış
 328. Sulu Çözeltilerde Asit-Baz Dengesi
 329. 60 gram etanoik asidin etil esteri elde etmek için kaç gram etanoik asit gereklidir?
 330. Altın Yaldız Neden Yapılır
 331. Tuz Ruhu Nedir
 332. Küldeki Kimyevi Madeler
 333. Seramiğin Kimyasal Yapısı
 334. Asit-Baz Dengesi Video Konu Anlatımı
 335. Atom ve Yapısı Video Konu Anlatımı
 336. Bileşik Yazma ve Adlandırma Video Konu Anlatımı
 337. Bileşikler ve Özellikleri Video Konu Anlatımı
 338. Çözünürlük Dengesi Video Konu Anlatımı
 339. Elektrokimya Video Konu Anlatımı
 340. Fonksiyonel Gruplar Video Konu Anlatımı
 341. Hidrokarbonlar Video Konu Anlatımı
 342. Kimya Kanunları Video Konu Anlatımı
 343. Kimyasal Bağlar Video Konu Anlatımı
 344. Karbonhidratlar Kimyasal Yapısı
 345. Yağ Asitlerinin Kimyası
 346. Ağır Su Ne Demektir
 347. Lise 1 Kimya (9.Sınıf) Konuları
 348. Polimerleşme
 349. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 350. Organik kimya önemli mi? Nasıl çalışılır ?
 351. En çok karıştırılan analitik kimya terimleri ve anlamları
 352. hiPeriyodik Tablo
 353. Lise 1 Kimya !
 354. acilll yardim
 355. Ligant sentezi
 356. Halon Gazı Nedir Ne işe yarar.
 357. Sıvılarda Kılcallık Nedir
 358. Grafen Nedir Nasıl Elde Edilir?
 359. Grafen Nedir?
 360. Grafen Nanoşeritler
 361. Grafen Kullanım Alanları
 362. Grafen Su Islahı ve Karbon Yakalanmasını Hedef Alıyor
 363. Bazlar - Ders Notu
 364. Asbest Minerali
 365. Ununpentiyum Elementi Hakkında Bilgiler
 366. İyonik Bileşik Nedir
 367. Glukozamin Nedir
 368. Kerojen Nedir
 369. Ateş Böceği Nasıl Işık Yayar
 370. Altın Bileşikleri ve Özellikleri [GYT]
 371. Altının Elde Edilmesi [GYT]
 372. Altın Elementinin Kullanım Alanları [GYT]
 373. Cıva Nedir - Cıva Elementinin Özellikleri [GYT]
 374. Ksenon Nedir - Ksenon Elementinin Özellikleri [GYT]
 375. Renyum Nedir - Renyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 376. Rubidyum Nedir - Rubidyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 377. Seryum Nedir - Seryum Elementinin Özellikleri [GYT]
 378. Kaliforniyum Nedir - Kaliforniyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 379. Evropiyum Nedir - Evropiyum Elementinin Özellikleri [ GYT]
 380. Talyum Nedir - Talyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 381. Platin Nedir - Platin Elementinin Özellikleri [GYT]
 382. Osmiyum Nedir - Osmiyum Elementinin Özellikleri [GYT]
 383. Kimyasal Tepkimelerin Denkleştirilmesi [GYT]
 384. Asidik Ortamdaki Yükseltgenme – İndirgenme Reaksiyonları [GYT]
 385. Hidrojen Elementi Ve Özellikleri [GYT]
 386. Hidrojenin Kullanım Alanları Nelerdir [GYT]
 387. Helyum Ve Özellikleri [GYT]
 388. Lityum Ve Özellikleri [GYT]
 389. Bor Ve Özellikleri [GYT]
 390. Karbon ve Özellikleri [GYT]
 391. Azot Ve Özellikleri [GYT]
 392. Oksijen Ve Özellikleri [GYT]
 393. Neon Ve Özellikleri [GYT]
 394. Sodyum Ve Özellikleri [GYT]
 395. Magnezyum Ve Özellikleri [GYT]
 396. Alüminyum Ve Özellikleri [GYT]
 397. Barutun Bulunuşu [GYT]
 398. Çöp Patlaması [GYT]
 399. Kovalent Bağlarda Polarlık [GYT]
 400. Kanser Yapıcı Organik Bileşikler [GYT]
 401. İdeal Gaz Nedir
 402. Enstrümental Kimya-XRD
 403. Analitik Kimya - Genel Bilgiler
 404. Analitik Kimya Konuları
 405. Kimya Gif Animasyonlari
 406. Yeni bir Kimya Lisans Dersi İçin Önçalışmalar
 407. Kimya Tarihi
 408. Analitik kimya kristalleştirme
 409. Maddenin Dördüncü Hali
 410. Çözürlük dengesi
 411. Molekül Orbital Teorisi
 412. Farmakoloji
 413. Organometalik kimya
 414. Kolonya Yapımı
 415. Kohezyon
 416. Ponza Taşı (Pumiz)
 417. Hidrojen Elementinin Kullanım Alanları
 418. Süperiletkenlik
 419. Biyoetanol
 420. Areometre
 421. Periyodik Cetvelin Özellikleri
 422. Denklemdeki İşaret Ve Sembollerin Anlamı
 423. Aktif Metallerin Suyla Reaksiyonu
 424. Şekil hafızalı alaşımlar
 425. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 426. Baz Nedir [GYT]
 427. Karışımların Hal Değiştirme Sıcaklıkları Farkı ile Ayrıştırma [GYT]
 428. Karışımların Yoğunluk Farkından Yararlanılarak Ayırma Yöntemleri [GYT]
 429. Organik Kimya [GYT]
 430. Kimya Nedir [GYT]
 431. Bleomisin [GYT]
 432. Botulinum Toksini [GYT]
 433. Trombopoetin [GYT]
 434. Vazopressin [GYT]
 435. İnsülin [GYT]
 436. Barut Nasıl Elde Edilir [GYT]
 437. Alüminyum ve Tarihi [GYT]
 438. Noradrenalin [GYT]
 439. Leptin [GYT]
 440. Glükokortikoid [GYT]
 441. Endotelin [GYT]
 442. Adrenokortikotropik Hormon [GYT]
 443. Nükleer Enerji Yenilenebilir Mi [GYT]
 444. Nükleer Enerji Ve Reaktörler [GYT]
 445. Boyle-Mariotte Yasası Nedir [GYT]
 446. Anyon nedir [GYT]
 447. Etinilestradiol [GYT]
 448. Desogestrel [GYT]
 449. Statinler [GYT]
 450. Fibratlar [GYT]
 451. Zeolit [GYT]
 452. Eritiş Maddesi Olarak Kullanılan Maddeler [GYT]
 453. Celox Kanama Durdurucu [GYT]
 454. Ankaferd BloodStopper [GYT]
 455. Fenilefrin [GYT]
 456. Dekonjestan [GYT]
 457. Bronkodilatör [GYT]
 458. Anot Nedir [GYT]
 459. Sorum Var!
 460. Kimya mol sorusu..
 461. Sorular sorular...
 462. 9.Sınıf Sorusu
 463. Elektrokimya
 464. Analitik kimya kristalleştirme
 465. Maddenin Dördüncü Hali
 466. Çözürlük dengesi
 467. Asitler Bazlar Ve Tuzların Günlük Hayatta Kullanımı
 468. Molekül Ağırlığı
 469. Molekül Orbital Teorisi
 470. Farmakoloji
 471. Kimya teorilerini altüst eden deney
 472. Görünmez Mürekkepler
 473. Yanan bir mum ortamda bulunan sigara dumanını yok eder mi?
 474. Atom Numarası ve Periyotlar yasası
 475. Elektroforez
 476. Elektronegatiflik
 477. Asit-Baz Dengesi
 478. Atom ve Yapısı
 479. Bileşik Yazma ve Adlandırma
 480. Bileşikler ve Özellikleri
 481. Çözünürlük Dengesi
 482. Elektrokimya
 483. Fonksiyonel Gruplar
 484. Hidrokarbonlar
 485. Kimya Kanunları
 486. Kimyasal Bağlar
 487. Kimyasal Hesaplamalar
 488. Madde ve Özellikleri
 489. Mol Kavramı
 490. Mol Kavramı Ve Yasalar
 491. Periyodik Cetvel
 492. Reaksiyon Hızı
 493. Reaksiyon Isısı
 494. Entropi
 495. Kimyasal reaksiyonlar ve enerji
 496. Organik reaksiyonlar
 497. Kimyasal değişimler
 498. Hayatımızda kimya
 499. Katlı Ve Sabit Oranlar Kanunu Nasıl yapılır
 500. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma yöntemi

Mesajı son düzenleyen Uğur ( 25-07-14 - 01:03 )
 
Eski 25-07-14, 01:03 #5
Uğur Uğur çevrimdışı
Varsayılan C: Kimya Bölümü İndexi 25.07.2014


 1. elementlerin özellikleri proje ödevi
 2. Acil yardım kimya sorum var 2 tane
 3. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - b
 4. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - A
 5. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - C
 6. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - D
 7. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - E - F
 8. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - G
 9. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - H
 10. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - İ - J
 11. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - K
 12. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - L
 13. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - M
 14. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - N
 15. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - O
 16. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - P
 17. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - R
 18. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - S - Ş
 19. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - T
 20. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - U - Ü
 21. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - V - W
 22. Kimyasal Terimlerin Ticari ve Annonim İsimleri - Y - Z
 23. İdeal Gaz Nedir
 24. Holmiyum
 25. Havagazı Nasıl Oluşur
 26. Maddenin Dördüncü Hali Plazma
 27. Isı ile Sıcaklık Arasındaki Farklar
 28. Barbitürik Asit Nedir
 29. İmbik
 30. Elektrokimya Nedir
 31. Bütan Gazı Nedir
 32. Kimyanın Tarihçesi
 33. Termodinamik Kanunları - Sıfırıncı Kanunu
 34. Atom Modelleri
 35. Barit Nedir
 36. Hidrojen Peroksit
 37. Millikan'ın Yağ Damlası Deneyi
 38. Çok acil kimya performans
 39. üre formaldehid reçine
 40. Hemen Bakar mısınız Bir kaç tane sorum var.
 41. Yardıma İhtiyacım Var
 42. Otomatik Titratör - Mettler Toledo - ECSLAB
 43. Adlandırma
 44. Aktiflik
 45. Aktinitler
 46. Amalgam
 47. Amfoter oksit
 48. Anlamlı sayılar
 49. Anyon
 50. Aufbau yöntemi
 51. Ayırma
 52. Azeotrop
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 01:38
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016