Forum TR

Forum TR (https://www.frmtr.com/)
-   İslami Sorular ve Cevaplar (https://www.frmtr.com/islami-sorular-ve-cevaplar/)
-   -   Müslümana Kafir demek :( (https://www.frmtr.com/islami-sorular-ve-cevaplar/4919972-muslumana-kafir-demek.html)

enes6003 19-10-12 14:53

Müslümana Kafir demek :(
 
arkadaslar internette blog larda dolanıyodum bir felsefeci gordum bişeyler yazmış ve cumlede Allah'ı dahil sorguladım falan yazmış ama adama kafir dedim adam Elhamdüllilah müslümanım dedi sonra aklıma su ayet geldi "bir kimse bir kimseye kafir derse ama kafir denilen mü'minse kafir diyen dinden çıkar' ne yapmalıyım yardım edin arkadaslar camii ye gidip tövbe etsem kelimeyi şehadet getirmem gerekirmi dinden cıkmışmıyımdır :(

DarknesSsCominG 19-10-12 15:06

C: Müslümana Kafir demek :(
 
TÖvbe etmekden kelİme-İ Şahadet getİrmekden ne zarar gelebİlİrkİ. TÖvbe et kelİme-İ Şahadet getİr İÇİnİn rahatlamasini İstİyorsan

enes6003 19-10-12 15:08

C: Müslümana Kafir demek :(
 
doğru diyosun kardeşim

eslemteslim 19-10-12 15:08

C: Müslümana Kafir demek :(
 
Soru
İki gün önce hanımla biraz tartıştık. Balkondaki çöpleri temizlememi istedi. Bende yapmadım ve onunda balkona çıkmasını istemediğimden ona da izin vermedim. Hanım beni dinlemeyip yine de balkona çıkıp çöpleri temizledi. Ben bunu görünce ona kızdım. O da bana kızarak, "temizlik imandandir, gerçi sende de iman yok ki" dedi. Dolayısıyla karşısındaki bir müslümana imansız yani kafir olduğunu söyledi. Bir mümine kafir diyen kendisi kafir olur hadisinin mucibince, kendisi simdi kafir oldu mu? Ne söylediğinin farkına varınca tevbe etti, imanını tazeledi ve kendisi o sözü bana kafir olduğumu söylemek niyetiyle demediğini, o kızgınlık anında ağzından kaçtığını söyledi. Bizim nikahımız şuan ne durumdadır, yeniden kıyılması gerekir mi?
Cevap
Bismillahirrahmanirrahim

İhtiyaten nikah tazelemenizde fayda vardır.

Selam Ve Dua ile

dinimeseleler sitesinden alıntıdır.

enes6003 19-10-12 15:14

C: Müslümana Kafir demek :(
 
arkadaslar tevbe namazı ve duası ne şekilde olur ? birde gusül alınması gerekiliyormu ?

eslemteslim 19-10-12 15:35

C: Müslümana Kafir demek :(
 
İslâm dînine girmek İsteyen bir İnsana ne yapmalıdır?
.....Bundan sonra tepeden tırnağa kadar bedenini yıkamak suretiyle bir temizlik yap*ması ve İslâm'ın diğer hükümlerini de yavaş yavaş öğrenmesi tavsiye olunur.

(İslâm Dîni. A. Hamdi Akseki)

reddulmuhtar sitesinden alıntıdır.

Yusuf Semmak 19-10-12 20:36

C: Müslümana, kâfir demek :(
 
Küfür sözünü söyleyen kimse mutlak anlamda, o an itibariyle, dinden çıkar ve kâfir olur. Biz böyle bir duruma şahid olduğumuz zaman, o kimsenin küfre girdiğine itikad ederiz ama ona açıkça ‘kâfir’ demenin, onunla ilişkiler açısından zararı olabilir. Açıkça bir kimseye ‘kâfir’ demenin, İslam'ın maslahatı ve Müslümanların menfaati açısından genelde bir faydası olmaz; hatta çoğu zaman fitne, dedikodu, husumet ve insanî ilişkiler açısından mahzurları olur. Her şeyden önemlisi de o kimsenin o söz ve hal üzerinde ölüp ölmeyeceğini bilemeyeceğimiz için bire bir tekfir, istisnalar dışında gerekli değildir. İslam'a göre, küfür sıfatı taşıyanları genel olarak tekfir etmek, tanıdığımız kadarıyla şirk içinde olan kimseleri de fert bazında, kalben tekfir etmek yeterlidir. Herkesin ölmeden önceki akıbetinin nasıl olacağını ancak Allah bilir. Bu nedenle tekfir konusunda itidal üzere olmak gerekir. Özellikle ahir zamanda, insanların sabah evinden kâfir olarak çıkıp akşam ise mü'min olarak döneceği yada sabah evinden mü'min olarak çıktığı halde evine kâfir olarak döneceği, bu şekilde belki de bir gün içinde dahi defalarca iman-küfür arasında gitgeller yaşayacağı hususundaki Hadis-i Şerifleri göz önünde bulundurduğumuz zaman, insanları küfür ve tekfirle dışlamak yerine, onların iman etmeleri ve Tevhid akidesi üzerinde sebat etmeleri ve bir daha ayaklarının kaymaması için, merhamet ve şefkat duyguları ile hareket etmeliyiz.

Bir kimsenin hidâyetinin, bizim vesilemizle olması, dünya ve içindeki her şeyin bizim olmasından daha hayırlıdır. Rabbimiz şöyle buyurmaktadır: "Kim onu (bir kimseyi) yaşatırsa, bütün insanları diriltmiş gibi olur." (Mâide: 32) Bir kimseyi ölmekten kurtarıp yaşatmak, tüm insanlığı diriltmek/yaşatmak gibi oluyorsa; bir kimsenin mânen dirilmesine vesile olarak onun hidâyete ulaşmasını sağlamak, Allah'ın fazlıyla, tüm insanlığın hidâyetine vesile olmak gibi olur, inşâallah. Mâide: 32'de bahsedilen önemli hükümlerden bir tanesini de bahsetmeden geçmeyelim. Bir kimseyi haksız yere öldüren kimse, bütün insanlığı öldürmüş gibi olur. Yani Allah korusun, bir kimseyi öldüren kişi, tüm insanların kâtili gibidir! Ama hangi günah olursa olsun, samimi olarak tevbe eden kimseyi inşâallah Allah affeder. Tevbe ve af kapısının kıyamete kadar açık olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim.


Konumuza devam edersek; bir kimseye ‘kâfir’ diyenin kâfir olup olmayacağı hususunda da, sizin sorunuzu dikkate alarak, iki madde halinde cevap verelim.

1- Bir kimsede küfür alâmetleri bulunur da, ilim sahibi olmayan (yada ilmi yetersiz olan) biri, o kimsenin kâfir olduğunu sanarak ona kâfir derse, bir te'vil (yorum) ile bir kimseyi küfre nispet ettiği için, kendisi kâfir olmaz; yani küfür sözü kendisine dönmez. Fakat ilimsizce konuştuğu ve bir kimseye zulmedip, eziyet verdiği, o kişinin itibarını ve mürüvvetini rencide ettiği için günah işlemiş olur. Ayrıca kul hakkı olduğu için o kimseyle helalleşmesi icap eder. Kendisine ulaşma imkânı bulunmazsa yada vefat etmişse onun bağışlanması için dua edilmesi gerekir.

Ebû Hanife, bir kimsenin 99 küfür alâmeti bulunsa dahi tekfir edilemeyeceğini söylemiştir. İlimsiz bazı kimseler, bu sözü tahrif ederek, ‘küfür alâmeti’ ifadesini “açık küfür’ gibi yorumlayarak, “bir kimsenin 99 tane küfrü dahi olsa ona kâfir denmez” şeklinde konuşmaktadırlar. Bu söz, hem Allah’a, hem Allah’ın ayetlerine, hem o dini bize ulaştırıp açıklayan Rasûlullah’a ve hem de bu sözü söyleyen Ebû Hanife’ye birer iftiradır. Böyle söylemekten Allah’a sığınırız! ‘Küfür alâmeti’ ile ‘küfr-ü bevvâh’ yada ‘küfr-ü sarîh’i yahut da ‘küçük küfür’ ile ‘büyük küfür’ü bilmeyen kimselerin bu cür’eti maalesef ki iman hakikatini bilmemelerinden kaynaklanıyor. Allah’ın muhkem bir Nass ile küfür olarak nitelendirdiği bir sözü söyleyen yada Allah’ın bir ayetini yada hükmünü inkâr eden kimse apaçık şekilde küfre girer. Onlara, bu inançlarına rağmen, hâlâ ‘Müslüman’ demek ise küfürdür. (Küfür alâmetleri ve küçük küfür meselelerini iyice öğrenmek için bakınız: ‘Küfrün dûne küfrin’ mevzûsuna…)

2- Muvahhid bir mü'mine, imanını ikrar ettiği, tağut, şirk, küfür gibi tüm bâtılları reddettiğini açıkça beyan ettiği halde, bir sözünü yada fiilini beğenmeyerek onu küfre nispet eden yani onu tekfir eden, kâfir olur. Çünkü o Müslüman, Tevhid akidesinin gereği olan itikadını açıkça ikrar ve beyan etmiştir. Buna rağmen onun tekfir edilmesi karşılığında "ben onu kâfir sandım" denemez! Bu, genelde imanı açık olan Müslümanların, akidesi bozuk ve şirk koşan kişilerce tekfir edilmesi durumudur. Dolayısıyla 'muvahhid bir mü'mini tekfir eden bir kişi, küfre girer' demekten ziyade, aslında tekfirci kimse kendi inancında bozukluk olduğu için, Müslümanlarla ters düşmektedir. Yani muvahhid bir kişiye, kâfir deme yanlışına düşmektedir! Akidesi sağlam bir kimseyi, akidesi sağlam olan başka bir kimsenin te'vil yada başka gerekçelerle küfre nispet etmesi, hem ilme aykırıdır hem de akıldışı bir uygulama olur. Zira bir Müslüman, akidesini açıklarken, başka bir Müslümanın buna rağmen onu tekfir etmesi beklenemez.

Bu anlatılan açık durumlar dışında, bir de görünüşe bakarak yada cahilî toplumda yaşayanları, tanımadan ve zahirî hayatından habersiz olunduğu halde, İslam'ın onaylamayacağı fikrî yaklaşım tarzlarıyla, bir Müslümana kâfir demek ise, diyeni kâfir yapmasa da günahkâr yapar. Zira aynî (isim belirterek) tekfir etmek avamın değil, alimlerin yada mahkemenin işidir. Zaruret ve İslamî bir maslahat bulunmadan avam, husûsî tekfirden kaçınmalıdır.

Not: "Allah'ı sorguladım" sözü küfür sözüdür. Allah, Kur'an'ında, "Allah sorgulanmaz" buyurmaktadır. Bir kimse küfür sözü söylediği halde, buna rağmen, "ben Müslümanım" demesi durumu değiştirmez. O sözden rucû' edip, tevbe etmesi, iman yenilemesi yada önceden hiç iman etmemiş biriyse, Tevhid akidesine teslim olması gerekir. Bu tür küfür sözlerinden de şiddetle sakınmalıdır. Zira o söz üzerine ölürse ebedi azaba müstahak olur. Maazallah!

Her hakikatin, Allah'ın muradına uygun şekilde anlaşılması dualarıyla.

T S K 20-10-12 00:49

C: Müslümana Kafir demek :(
 
Tövbe Etmesi Gerek .

Kairos* 21-10-12 23:55

C: Müslümana Kafir demek :(
 
Allah'a anlat kardeşim...Şüphesiz tek büyük odur derdini anlar, ve inşallah pişmanlığını affeder.

muslim51 02-11-12 20:58

C: Müslümana Kafir demek :(
 
Umarım aydınlatıcı olur buyrun,

http://www.furkanvakfi.net/soru-ceva...ide-midir.html

NOT: Forumdaki arkadaşlar -iyi niyetli olsalar bile- konulara derinlemesine hakim değillerdir. Dolayısı ile fetva verecek seviyede değildirler. Fikirsel olarak yardımcı olsalarda, tam bilmediklerinden psikolojinizi bozacak şeylerde söyleyip yanlışa sürükleyebilirler.

Selamun aleykum.


Tüm saatler GMT +3. Şuan saat: 09:12
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)