Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 14-01-12, 14:49 #1
sallasallabea sallasallabea çevrimdışı
Varsayılan İslama göre evde köpek beslemek


arkadaşlar bir kaç yerde okuduğuma göre evde köpek beslemek bazı yerlerde tenzili mekruh bazı yerlerde günah benim bildiğim melekler köpeğin ağız kokusuna ve kokusuna gelmezlermiş ama benim köpeğim bahçede eve almak istiyom aşıları tam ve temiz hayvan ağız kokusu içinde naneli mamalar var ağızı hiç kokmuyor ve kokusu içinde yıkanıo temiz kokuo ve her türlü vitamin falan veriliyor yani insana geçecek hastalığıda yok acaba yine günah olur mu ?
__________________
 
Eski 14-01-12, 14:57 #2
kurretulayni kurretulayni çevrimdışı
Varsayılan C: İslama göre evde köpek beslemek


Evde köpek beslemek namaza mani olur mu? İçinde köpek olan eve melek neden girmez?

Cevap
Değerli kardeşimiz;Hanefilere göre köpek elbiseye sürtünürse o elbiseyle namaz kılınır. Yalnız, köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir.

“İçinde köpek bulunan eve rahmet meleklerinin girmeyeceği, ev sahibinden her gün bazı sevapların azalacağı, ancak av, sürü ve bekçilik gibi ihtiyaçlar için köpek beslemenin caiz olduğu” gibi hadis-i şerifler vardır. Ayrıca salya ve tüyleri her tarafa bulaşacağından ibadetlerimize ve sağlığımıza zarar verme ihtimali de vardır. Bu sebeple ihtiyaç yoksa evde köpek bulundurmak doğru değildir. İhtiyaç yokken evde köpek beslemek haram değildir fakat hafif mekruhtur. Hukuk dilinde buna “tenzihi mekruh” denilir.

Ancak bununla beraber köpek bulunan evde yaşanır, kılınan namazlar ve yapılan ibadetler de geçerlidir. Yeter ki kıldığımız yer veya seccade temiz olsun.

Resûl-i Ekrem (sav) şöyle buyuruyor: "Av, tarla, bahçe, sürü köpekleri müstesna olmak üzere köpek besleyen kimsenin sevabından her gün bir miktar eksilir."( Buhari, Zebaih, 6; Müslim, Müsakat, 46,50,56-58)

Köpek bulunan eve melek girmediğini bildiren hadisler de göz önünde bulundurulduğunda, koruma ve avlanma gibi bir ihtiyaç bulunmadan evlerde köpek beslemek İslamda menedilmiştir.Çünkü;

a) Köpek besleyecek kadar imkanı olanların bakım ve harcamalarına yoksul ve kimsesiz insanlar daha layıktır.

b) Tıbbın kesin açıklamalarına göre köpeklerden insanlara geçen birçok hastalık vardır.

c) Köpek yoldan gelip geçeni, misafiri korkutur, rahatsız eder. (Günlük Hayatımızda Helaller ve Haramlar, Hayreddin Karaman, İz Yayıncılık)

İçinde köpek bulunan eve meleklerin girmemelerinin sebebi onların pis kokmaları, pislik yemeleridir. Bundan dolayı gereksiz yere köpek edinen kimse evine melek girmekten mahrum bırakılmak suretiyle cezalandırılmıştır. (Nevevî, Şerhu'l-Müslim, Kahire 1347-49/1929-30, XIV, 84; Aynî, Umdetü'l-Kârî, Kahire 1348, XV, 139).

Hanefilerde esah olan, köpeğin bizatihi necis olmadığıdır, zira korunma ve avlanmada ondan yararlanılmaktadır. Domuz ise bizatihi necistir. Kurandaki "O pistir" ayetinden kasıt domuzdur.

Yalnız, köpeğin ağız suyu veya salyası ve tersi necistir. Vücudunun diğer yerleri buna kıyas edilmez. Ağzını kaba sokarsa kab yedi defa yıkanır. Resulullah (as) buyurdu ki: Köpek sizden birinin kabından içerse, onu yedi defa yıkasın. Ahmed ve Müslim'de: "Köpeğin ağzını soktuğu sizden birinin kabının temizliği, ilki toprakla olan yedi defa yıkamaktır. (Ahmed, Buhari, Müslim)

Malikilere göre: İster beslenmesine izin verilen bekçi ve çoban köpeği olsun, isterse başka köpek, mutlak olarak temizdir. Sadece ağzını soktuğunda meşhur olan görüşe göre taabbüden yedi defa yıkanır. Ayağını veya hareket ettirmeden dilini soksa veya salyası düşse yıkamak gerekmez.

Şafii ve Hanbelilere göre: Köpek domuz ve onlardan türeyenler, bunların artığı, teri necistir. Bunlarla kirlenen eşya biri toprakla olmak üzere yedi defa yıkanır. Önceki hadise binaen ağzının necaseti sabit olursa, geri kalan kısım da öncelikle öyledir. Zira ağzı fazla soluduğu için en temiz yeridir. (Bk. İslam Fıkhı Ansiklopedisi Prof. Dr. Vehbe Zuhayl


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet
 
Eski 14-01-12, 22:46 #3
eslemteslim eslemteslim çevrimdışı
Varsayılan C: İslama göre evde köpek beslemek


Soru
Ben köpekleri sevdiğimden dolayı kendi bahçemde köpek besliyorum. Yani bir ihtiyaçtan veya bizi kollaması için köpek beslemiyorum. Bunun hükmü nedir?
Cevap
Bismillahirrahmanirrahim

Öncelikle evde, evin içinde köpek beslenmesi asla doğru değildir. Şu hadis-i şerifleri dikkatlice okuyalım:

Hz Ali (R.A.)dan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz buyurdular ki:
“İçerisinde resim, cünüp ve köpek bulunan eve (rahmet) melekleri girmez.”1

Ebu Talha (r.a.) den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
“İçinde köpek ve suret (resim) bulunan eve melekler girmez.”2 buyurmuşlardır.

Melek girmeyen eve ise rahmet dışında her şey girer. Bu nedenle evde köpek besleyenler, köpeği eve alırken, evden ne çıkardıklarını bir düşünsünler!


Ev dışında, bahçede veya başka bir yerde köpek beslemenin hükmüne gelecek olursak:

Ziraat, hayvan otlatma, ev bekletme gibi bir ihtiyaç yokken köpek beslemek ve bulundurmak dinimizce yasaklanmıştır. İhtiyaç dışı köpek besleme, eğlence ve süs amaçlıdır.

İbni Ömer (R.Anhuma), \"Resûlullah (S.A.V.)i şöyle buyururken dinledim dedi:
“Av veya çoban köpeği dışında her kim köpek edinirse, her gün o kimsenin ecir ve sevabından iki kırat eksilir.”3

Ebû Hüreyre (R.A.)den rivayet edildiğine göre Resûlullah (S.A.V.) şöyle buyurdu:
“Kim köpek edinirse, her gün o kimsenin amelinin sevabından bir kırat eksilir. Ancak ziraat veya koyun köpeği olursa o başka…”4

Hiçbir ihtiyaç olmadığı halde sadece eğlence, modaya uymak ve süs olması için evde köpek bulundurmanın yapılan iyiliklerin sevabından bir ölçek veya iki ölçek veya bir birim veya iki birim eksileceği haber verilmektedir. Bu farklı eksilme işi köpeğin diğer insanlara verdiği rahatsızlığa, havlamasına, pis şeyler yemesine, pis kokmasına, kendisinin ve salyasının pis (necis) olmasına göre yaptığı amellerin sevabı bir kat veya iki kat azalır. Her gün bu azalmanın miktarı böyle olunca, zamanla bu kaybın ne kadar büyüyeceği daha iyi tahmin edilebilir.

Yukarıdaki hadis-i şeriflerde geçen kırat kelimesi lügatte beş arpa ağırlığı veya yarım dânik ve bir şeyin yirmi dörtte biri gibi manalara gelir. Burada kesin bir miktar aramak gerekmez, \"Allah\'ın bildiği bir miktar\" olarak anlamanın uygun olacağı belirtilmiştir. Yani köpek besleyen bir kimsenin her gün sevabından bir cüzü eksilecektir.

Bu eksilmenin sebebi, \"meleklerin köpeğin olduğu yere girmemesi\" ile izah edilmiştir. Bazı âlimler: \"Köpek başkalarını rahatsız ettiği için\" demiştir. Köpeğin necaset yemesi, pis koku yayması, bazılarının şeytan olması, kaplara ağzını sokması gibi başka sebepler de zikredilmiştir. Ancak burada Resûlullah\'ın koyduğu bir yasağın işlenmesi vardır.

Zamanımızda köpek beslemenin çevre kirliliğinden, insanları meşgul ederek zamanlarını öldürmeye, insanların insanlarla olan beşerî münasebetlerini azaltmaya varıncaya kadar saymakla bitmeyen yeni sakıncaları ortaya çıkmıştır. Şu halde yasağı mülâhaza ederken bunların hepsini göz önüne almak gerekir.

Bu konudaki tüm hadisler değerlendirildiğinde çoban köpeği, ziraat köpeği ve av köpeği haricinde köpek edinmek yasaklanmıştır. Şafi mezhebine göre ihtiyaç yokken köpek beslemek haram kabul edilmiştir.

İslamî gelenekte her şey kişiye sevap kazandırır. Kişinin sevabının azalmasına vesile olan her şey ve kişiye günah kazandıran her şey İslami olmayan hayat tarzlarının, adet ve yaşantı biçimleridir. Bunların tümünden uzak durmak gerekir. Zevk için köpek besleyen, devamlı bir zarar içindedir. “Her kim bir toplumun örf ve adetlerine uyarsa onlara benzemeye çalışırsa, o onlardandır.”5 Hadis-i şerifini de gözden ve gönülden uzak tutmamak gerekir.

Köpeğin salya ve tüyleri etrafa bulaşacağından ibadetlere ve sağlığa zarar verme ihtimali de bulunmaktadır.

Özetlemek gerekirse:
Bir Müslüman, İslam dışı geleneklere ve özellikle batı toplumunun yaşantısına özenti duyarak moda adıyla köpek edinme ve beslemeden uzak durmalıdır. Köpek yapısı gereği necis olmaya çok yakındır ve bu haliyle insanın ibadetine ve sağlığına zarar teşkil eder. Mesela köpeğin salyasının değdiği elbise ile namaz kılınmaz. Köpek, başta kuduz olmak üzere birçok hastalığa sebep olmaktadır.

Evde, evin içinde ne amaçla olursa olsun köpek bulundurulması caiz değildir. Bu durum, meleklerin o eve girmesine engel olmaktadır.

Evin dışında mesela bahçede köpek beslemek ise, bir ihtiyaca binaen olmalıdır. Mesela evin bekçiliğini yapmak, av için kullanmak, ekinlerin korunmasını sağlamak, otlatılan sürüler için çoban köpeği olarak kullanmak gibi bir ihtiyaç dışında sırf zevk, süs ve moda amaçlı köpek edinme ve besleme dinen caiz değildir. İhtiyaç dışı köpek besleyen bir kimsenin her gün sevabından eksilme olmaktadır. Ahirette en ufak bir ecre dahi muhtaç olacağımızı aklımızdan çıkarmayalım.

dipnot
(1)Ebû Dâvud, Tahâret 90, (227); Libâs 48, (4152); Nesâî, Tahâret 168, (1, 141), Sayd 11, (7, 185)
(2)Buhari Bedul Halk:7-17, Müslim Libas:81-96, Nesei Taharet:167
(3)Buhârî, Hars 3, Bedü\'l–halk 17, Zebâih 6; Müslim, Müsâkât 50–54, 57, 61; Tirmizî, Sayd 17; Nesâî, Sayd 12, 13, 14; İbni Mâce, Sayd 2.
(4)Buhârî, Hars 3, Bedü\'l–halk 17; Müslim, Müsâkât 59; Tirmizî, Sayd 17; Nesâî, Sayd 13
(5)Ebu Davud, Libas: 5Selam ve Dua ile

dinimeseleler sitesinden alıntıdır.
 
Eski 14-01-12, 23:12 #4
pavebuff pavebuff çevrimdışı
Varsayılan C: İslama göre evde köpek beslemek


Yazdığımız cevaplar silinecekse , ne anladım admin aslanım ben bu işten ?
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 16:52
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016