Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 18-09-09, 23:23 #1
Majestic Salvor Majestic Salvor çevrimdışı
Question Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?Bir arkadaşımın yakını imam ve bana farz namazının sevap getimediğini zaten her müslümanın mutlaka kılması gerektiğini söyledi. Ben farz namazı kılmanın Allah'ın emrettiği şekilde zorunlu olduğunu biliyorum(sünnetler konu ile alakalı olmadığı için işin içine katmadım-yanlış anlamayın-) ; ancak sevap getirmediğini arkadaşım söyledi bunun doğru olup olmadığını bilen var mı, yani sevap getirmez mi farz namazları ile sadece Allah'a karşı sorumluluğumuzu ve görevimizi mi yerine getirmiş oluruz? Lütfen bilenler yazsın.

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim...
__________________
 
Eski 19-09-09, 00:12 #2
t4m3r t4m3r çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?


olurmu öyle şey ya

oruçta farz zekat ta farz hac da farz hepsi allahın emri bunları yapıcaksınki sevap işleyip cennete giresin

ramazan için neden 1000 aydan daha hayırlıdır diyorlar bunun için

herhalde o imam olamamış tam
 
Eski 19-09-09, 00:31 #3
hazalims hazalims çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?


Sevap Açısından Namaz


Cennet-Cehennem gibi, sevap-günah da, birbirinin tam zıddıdır. Sevabın genel anlamı, Cennet’e giden yol demektir. bu yolun başlangıcında, yani dünya bölümünde, islâm düşmanlarının zulûm, baskı ve zorbalıkları vardır.
İki yüzlü münafıkların sapıklık hareketleri ve sahte din istismarcılarının çıkar kavgaları vardır.
Diğer yandan, insanın kendi nefsinin hayvâni duygularının, günah işleme yönünde istek, eğilim ve hatta baskısı vardır.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen, Allah’ın inançlı, bilinçli ve ihlâslı kulları, başta beş vakit namaz olmak üzere, ibâdetlerden aldıkları mânevi feyizler ve ruhsal zevklerle bu engelleri aşar ve diğer insanları da kurtarmaya çalışırlar.


Allah’ın emirlerine ve rızasına uygun olma koşulu ile ve Allah rızası için yapılan her ibâdetin bir sevabı vardır.
Ancak sevapların başında Yüce Allah’ın kesin emirleri olan farzlar gelir. Farzların başında da beş vakit namaz gelir.
Her gün beş defa tekrarlanan ve sürekli bir ibâdet olan namaz, Allah’ı hatırlatır ve kişiyi Allah’ın huzuruna taşır.
Yüce Allah buyuruyor; “Ancak Allah benim. Benden başka ilâh yoktur. Yalnız bana ibâdet et ve beni hatırlaman için namaz kıl!” Tâ hâ-14
Dînin direği olan namaz, insanlara, Allah’ı hatırlatır. Allah’ın emirlerini, yasaklarını hatırlatır ve insanları haramlardan korur.


Beş vakit namazı, vaktinde, düzenli bir şekilde, dosdoğru ve güzelce kılanların, günlük yaşamlarının büyük bir çoğunluğu ibâdetle geçer.
Sevgili Peygamberimiz; “Ameller (işler) niyetlere bağlıdır ve her kişi için, niyetinin karşılığı vardır.” buyurmuştur.
Sabah namazına kalkma niyeti ile yatan ve çalar saati ayarlama gibi gerekli önlemleri alanların, namazla ilgili sevapları başlamıştır.
Tatlı uykularından ve sıcak yataklarından Allah rızası için ve namaz kılma niyeti ile kalkanlar, tuvalet dahil namazın ön hazırlıklarına başlarken attıkları adımlarının ve hareketlerinin ayrı ayrı sevapları yazılır.
Abdest almaya başladıkları an, yıkadıkları organlarından damlayan su damlacıkları ile birlikte, küçük günahları dökülmeye başlar.
Sevgili Peygamberimiz buyuruyor; “Bir müslüman kul (kişi), abdest almaya başlayınca, ağzını yıkarken, ağzındaki günahları, burnunu yıkarken, burnundaki günahları, yüzünü yıkarken, göz kapaklarının altına kadar yüzündeki günahları, kollarını yıkarken, tırnak altlarına kadar kollarındaki günahları, başını mesh ederken, kulak altlarına kadar başındaki günahları ve ayaklarını yıkarken, tırnak altlarına kadar ayaklarındaki günahları dökülür.”


Namazın anahtarı olan abdestle ilgili pek çok hadis-i şerifler ve sevindirici müjdeler var. Anahtarı bu derece değerli olan hazineyi düşünelim ve bu düşüncenin ışığı altında namazın sevaplarını düşünelim.
Beş vakit namazı vaktinde ve düzenli bir şekilde kılan, Allah’ın inançlı, bilinçli ve ihlâslı kulları, her gün tam kırk rekât namaz kılmaktadırlar.


Bu kırk rekât namazda,
Kırk kıyam; Allah huzurunda ayakta dikilme,
Kırk rükû; Allah huzurunda ayakta eğilme,
Seksen secde; Allah huzurunda yerlere kapanma,
Yirmi bir kâ’de; Allah huzurunda oturma.

Namazın temel yapısını ve genel anatomisini oluşturan bu bedensel ibâdetler, namazın aslı ve rükûnlarıdır.
Taberânî ve Hâkîm’in rivayet ettikleri hadiste, Peygamberimiz; “Allah, yarattığı varlıklarına tevhidden (îmandan) sonra, namazdan daha sevimli bir şeyi farz kılmamıştır. Eğer Allah katında namazdan daha sevimli bir şey olsa idi, melekleri öyle ibâdet yaparlardı. Meleklerden bazıları (sürekli) rükûda, bazıları (sürekli) secdede, bazıları (sürekli) kıyamda ve bazıları (sürekli) kâ’de (oturma) halindedirler.”
Namaz, îmandan sonra bütün ibâdetlerin aslı ve kökeni olduğu gibi, kıyam, rükû, secde ve kâ’de de namazın aslı ve kökenidir.


Kur’an, “Allah için kıyam edin, Allah için rükû ve secde edin.” emirlerini tekrarlamakta ve özellikle “secde et, yakın ol.” emri ile secdenin eşsiz bir ibâdet şekli olduğunu vurgulamaktadır.
Allah huzurunda olduğu inancı ve bilinci ile kıyam, rükû, secde ve kuûd yapanlar da en büyük sevabı kazanmış ve îmanın zirvesine ulaşmış olurlar.


Tirmîzî’nin rivâyet ettiği hadiste, Peygamberimiz; “Kim ki, Allah’ın kitabından bir harf okursa, O’nun için bir hasene vardır. Bir haseneye on katı (sevap) verilir.”


Âdet, nifas ve cünüp halinde olmama koşulu ile namazın dışında Kur’an’dan bir harf okuyana on sevap verilir.
Namazda kıraât (Kur’an okuma) farzdır ve namazın bir rüknüdür. Bu nedenle namazda okunan Kur’an’ın sevabı kat kat arttırılır.
İmam Beyhâkî’nin rivâyet ettiği hadiste, Peygamberimiz; “Kim ki (Âdet, nifas ve cünüplükten) temiz olduğu halde, Allah’ın kitabından bir harf dinlerse, on sevap yazılır, on günahı silinir ve derecesi on katı arttırılır.
Kim ki Allah’ın kitabından (Kur’an’dan) bir harfi, namazı oturarak kılarken okursa, elli sevap yazılır, elli günahı silinir ve derecesi 50 kat arttırılır.Kim ki Allah’ın kitabından bir harfi ayakta namaz kılarken okursa, 100 sevap yazılır, 100 günahı silinir ve derecesi 100 kat arttırılır.”


Bir günlük beş vakit (40 rekat) namazda, 40 Fatiha ile 33 zamm-ı sûre okunur.
Hâzin Tefsirin’e göre bir Fatiha’da (Besmele dahil) 140 harf vardır. 40 Fatiha’nın toplam harf sayısı 5.600 eder.
33 zamm-ı sûredeki toplam harf sayısı ise, kısa sûrelerin okunduğunu kabul edersek, 3.800 eder.
Bir günlük beş vakit namazda, Fatiha ve zamm-ı sûre olarak okunan toplam harf sayısı 9.400 ve bir aylık beş vakit namazda okunan toplam harf sayısı tam 282.000 eder.


Namazda okunan Kur’anın her harfine 100 sevap yazıldığına göre, bir aylık namazdaki yalnız Fatiha ve zamm-i sûrelerin toplam sevabı 28.200.000 eder.
Allah’ın vereceği sevap bununla sınırlı değildir. Yüce Allah, dilediğine kat kat fazlasını da verir.


Ayrıca her namazın sonunda tesbihata başlamadan önce bir Âyet-el Kürsî okunur.
Bir Âyet-el Kürsî’de 170 harf ve 5 Âyet-el Kürsî’de 850 harf vardır.
Bir ayda okunan Âyet-el Kürsî’nin toplam sayısı tam 25.500 eder.
Her gün beş vakit namazda duâlardan sonra da birer Fatiha okunur. Beş Fatiha’nın toplam sayısı 700 ve bir ayda okunan Fatiha’nın toplam harf sayısı 21.000 eder.
Bir aylık namazda Fatiha ve zamm-i sûre olarak okunan 282.000 harfe, bir aylık Âyet-el Kürsînin 25.500 ve bir aylık Fatiha’nın 21.000 harfini de ilave edersek tam 328.000 harf eder.
Müfessirlerin sultanı Abdullah İbni Abbas’a göre, Kur’an’ın toplam harf sayısı 323.671’dir.
Düzenli bir şekilde beş vakit namazı kılan gerçek müslümanlar, her ay Kur’an-ı Kerimi bir defa hatim etmekle birlikte, geriye fazla olarak 4.829 harfleri de kalmaktadır.
Peygamberimize gelen ilk ilâhi emirlerden biri, “Ve rabbeke fe kebbir..”. Müddessir-4
Rabbini büyüklükle, Rabbini tekbirle an, anlamındaki bu ilâhi emri uygulamak için namaza tekbirle girilir.
13’ü farz olan “İftitah Tekbirleri” ve 201’i sünnet olan “İntikal Tekbirleri” olmak üzere bir günlük beş vakit namazda 214 defa “Allahü Ekber” diye tekbir alınır.


Tirmîzi’deki bir hadiste, Peygamberimiz; “Tesbih (Süphânallah) mîzânın yarısını ve “Elhamdülillâh” mîzânın diğer yarısını doldurur. Tekbir ise yerle gök arasını doldurur.” buyuruyor.


Namazın dışında inanarak ve Allah’ı büyükleme amacı ile alınan bir tekbir (Allahü Ekber)’in sevabı yerle gök arasını doldurduğuna göre, bir günlük namazda alınan 214 tekbirin sevabını düşünelim.
Diğer yandan, farz olan 13 iftitah tekbirinin ayrı bir özelliği vardır.
Râmuz’daki bir hadiste peygamberimiz; “İmamla birlikte alınan iftitah tekbiri, bin deveden hayırlıdır.” buyurmuştur.


Mâdenler, ağırlıkları açısından, parasal değerleri açısından, kullanıldığı yerler açısından ve insanlara sevimlilikleri açısından farklı değerler taşıdıkları gibi..
Mâneviyat da aynen böyledir. Bazı kelimeler, (zikirler) sevap açısından, ağırlıkları açısından, ibâdetlerdeki yerleri açısından ve Allah’a sevimlilikleri açısından farklı değerlere ve özelliklere sahiptirler.


Buhârî ve Müslim’deki bir hadiste, Peygamberimiz; “İki kelime vardır ki, dilde hafif, mîzânda ağır ve Rahman (olan Allah’a) çok sevimlidirler. (Bunlar) “Sübhânallâhi ve bihamdihî ve Sübhânallâhil azîm” dir.
Müslim’deki bir hadiste, Peygamberimiz; “Allah’a en sevimli kelâm dörttür. Sübhânallâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhüekber’dir.
Bir günlük beş vakit namazda, 15 defa Sübhâneke’nin başında, 120 defa, “Sübhâne Rabbiyel Azîm” diye rükû’da ve 240 defa “Sübhâne Rabbiyel Alâ” diye secdede olmak üzere, 375 defa Azîm ve Alâ isimleri ile birlikte Yüce Allah tesbih, tenzîh edilir.
Yine bir günlük beş vakit namazda, 15 defa Sübhâneke’de “ve bihamdik” diye, 40 defa Fatiha’nın başında “Elhamdü Lillâhi Rabbil Âlemîn” diye, 40 defa rükû’dan doğrulurken, “Semi’allâhü limen hamideh” diye ve 40 defa rükû’dan doğrulduktan sonra, “Rabbenâ lekel hamd” diye, 135 defa Yüce Allah’a hamdedilir.
Namaz’ın dışında bir defa “Sübhânallah ve Elhamdülillah” demenin sevabını düşünelim ve namazda bu sevabın onlarca, yüzlerce defa katlandığını unutmayalım.


Yüce Allah buyuruyor; “Yedi kat gökler ve arz (dünya) ve bunlarda bulunanlar, Allah’ı tesbih ederler. Allah’ı hamd ile tesbih etmeyen bir şey yoktur. Ama siz, onların tesbihini anlayamazsınız.” İsra-44


İşte! Beş vakit namazı kılan ve Yüce Allah’a kul olan gerçek müslümanlar, kâinatı kapsayan bu zikir halkasına dahil olmakta ve tüm varlıklarla birlikte Allah’ı tesbih, hamd ve tekbir ile zikir etmektedirler.


Allah’a inanan, îman eden ve inancı doğrultusunda yaşayan gerçek müslümanlar, kıldıkları her iki rekâtın sonunda ve günde 21 defa, Yüce Allah’ın lütuf ve rahmet kapısında oturup, “Ettehiyyâtü Lillâhi vessalâvâtü vettayyibât” söz ile beden ile ve mal ile yapılan bütün ibâdetler yalnızca Yüce Allah’adır diye Rabbül âlemin olan Allah’a tehiyyeler sunarlar.
Esselâmü aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtühû’ diye çok sevgili peygamberimize selam verirler ve yüce Allah’ın selâmını, rahmetini ve bereketlerini dilerler.
Esselâmu aleynâ ve alâ ibâdillâhis sâlihîn” diye, gelip geçmiş ve halen hayatta olan bütün sâlih (iyi) kullara ve kendilerine, Allah’tan selâmet dilerler.
Ve sonunda Kelime-i şehâdeti getirerek, Allah’tan başka ilâh olmadığını ve Hazreti Muhammed’in, Allah’ın kulu ve peygamberi olduğunu tüm varlıklara ilân ederler.


Ka’de-i âhire denilen son oturuşlarda, Ettehiyyâtü’den sonra Allâhümme salli alâ ve Allâhümme bârik alâ diye başlayan en değerli salâvât-ı şerîfeler okunur.
Yüce Allah buyuruyor; “Kuşkusuz Allah ve melekleri, o nebîye (Hazreti Muhammed’e) salât ederler. Ey îmân edenler, siz de ona salât edin ve tam teslimiyet ile selâm verin.” Ahzap-56
Müslim’in rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz; “Kim bana bir salât-ı şerîfe getirirse, Allah ona on salât (rahmet) eder.”
İmam Beyhakî’ nin rivayet ettiği bir hadiste, peygamberimiz;“Kim bana bir salât ederse, Allah ona on salât (rahmet) eder, on günahını siler ve derecesini on kat artırır.”
Tirmîzî’nin rivâyet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz;“Kıyamet günü bana en yakın olanınız, bana en çok salâvât (-ı şerîfe) getireninizdir.”
Ebû Dâvud’un rivayet ettiği bir hadiste, Peygamberimiz; “Kabrimi bayram (piknik, eğlence) yeri yapmayın. Ama bana salât edin. Nerede olursanız olunuz, salâtınız bana ulaşır.” buyuruyor.


Namazla bağlantılı her türlü ibâdetlerin sevapları kat kat çoğaltıldığı gibi, namazda okunan salâvat-ı şerîfelerin sevapları da kat kat çoğaltılır.
Beş vakit namazda, 15’i Allâhümme salli alâ ve 15’i Allâhümme bârik alâ olmak üzere her gün tam 30 ve ayda 900 tane en değerli salâvât-ı şerîfeler okunmaktadır.
Son oturuşta salâvat-ı şerîfelerden sonra, namaz kılan kişi kendisi için, ana-babası için ve tüm din kardeşleri için duâ ve istiğfar anlamını taşıyan, Rabbenâ âtina ve Rabbenağfirlî gibi duâları okur.


Aynı inancı paylaşan, aynı yolun yolcusu olan ve sonsuzluk âlemi olan Cennet’te ebediyyen birlik ve beraberlik içerisinde yan yana yaşayacak olan bütün mü’minler (inananlar) kardeştir.
Bu nedenle beş vakit namaz kılan yüz milyonlarca müslümandan her biri bütün din kardeşlerine duâ eder ve kendisi de yüz milyonların duâsına ortak olur.


Namazını kılıp uyuyanlar, işleri, güçleri ile uğraşanlar veya kara toprağın altında mezarlarında yatmakta olanlar, namaz kılmakta olan din kardeşlerinin duâlarından yararlanırlar.
Unutmayalım! Dünyada sürekli ezanlar okunmakta ve 24 saat hiç kesintisiz namaz kılınmaktadır.
İnanan, îmân eden, emrini tutan, el bağlayıp boyun büken ve huzurunda secdeye kapanan sevdiği kullarına, sonsuzluk âlemi olan Cennet’te niye kat, kat fazlasını vermesin?

Namazda okunan Kur’an’ın her bir harfini, Tekbir’in, Tesbih’in, Tevhîd’in, Hamd’ın, Tehıyyat’ın ve Salâvat’ın her bir harfini, yüzlerce, binlerce, onbinlerce katı çoğaltarak, niye mahşer yerindeki mîzânımıza koymasın?


(Alıntı)
 
Eski 19-09-09, 00:42 #4
siyahbey4z siyahbey4z çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

Yapılan hiçbir İbadet Yapılması farz olan İbadetlerin yerini A.L.A.M.A.Z.
Önce farzları yerine getirmekle mükellefiz.
Bunlardan kazanılan ecirde diğer ibadetlerden kazanılan ecirlerle kıyaslanamıyacak kadar büyük olacaktır İnşaallah...
Önce Farzlar.
Sonra diğerleri(bonuslar)...
 
Eski 19-09-09, 02:55 #5
benayunn benayunn çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

Olur mu öyle şeyler,farz olan buyrukları yerine getirdiğinde birçok sevap kazanırsın,ama kılmadığın namazları kazaya bırakırsan,bu sevap mıdır bilmiyorum,kabul olur mu garantisi yok,Allah bilir ..
 
Eski 19-09-09, 15:11 #6
Majestic Salvor Majestic Salvor çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

teşekkürler. zaten ben de sizin gibi düşünüyordum ama bi türlü arkadaşa anlatamadım. ille de böyleböyle diyo başka da bişi demiyo...
 
Eski 20-09-09, 10:25 #7
KuBaDaBaD KuBaDaBaD çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ABDULKAHHAR Mesajı Göster
teşekkürler. zaten ben de sizin gibi düşünüyordum ama bi türlü arkadaşa anlatamadım. ille de böyleböyle diyo başka da bişi demiyo...
Ona de ki kardeş, camiye namaz kılmak maksadıyla evden çıktığında, attığın her adıma sevap kazanıyorsun. Ameli işlemeye giderken bile sevap kazanırken o ameli yerine getirmekten sevap kazanmayacak mısın? bu nasıl mantıktır.

hazalims'in cevabını okut bakalım ne diyecek?
 
Eski 22-09-09, 03:08 #8
FaRCoN FaRCoN çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

Peygamber Efendimiz (s.a.v) cemaatle kılanan namaz tek başına kılınan namazdan 27 kat daha sevaptır buyurmuşlar.demek oluyor ki sevap umarım açıklayıcı olmuştur.
 
Eski 22-09-09, 03:52 #9
siyahbey4z siyahbey4z çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

Kutsi Hadiste Allah Teala buyuruyor ki:

" Hiç kimse benim kendisine farz kıldığım şeyden daha üstünüyle bana yakınlık kazanamaz.Yani bana en fazla yakınlık ve beraberlik farzları eda etmekle elde edilir."

Cemul-Fevaid
 
Eski 03-10-09, 23:10 #10
inmezkuyruk inmezkuyruk çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

Sevabı var fakat önemi yok. Yani zaten görevin olduktan sonra namazı ödülünü düşünerek veya cezasından korkarak kılacaksan hiç kılma bence. Cehennem korkusuyla namaz kıldığını ifade eden Cüppeli Ahmet ve onun gibilerini değil Allah'ım sen diğer tarafta benim bedenimi o kadar büyüt ki cehennemi tek başıma doldurayım, diğer insanlara yer kalmasın, onlar da ibadetlerini sevap-günah hesabıyla yapmasın diyen Hz. Ebubekir'i örnek almalısın...
 
Eski 07-10-09, 21:14 #11
MUSTAFA MUSTAFA çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

O zaman oruçda tutma oda farz haccada gitme oda farz olmaz öyle şey arkadaşın yanlış söylemiş, hepsinin ayrı bir mükafatı var.
 
Eski 23-12-09, 10:57 #12
Ebu AHMET-MUS'AB Ebu AHMET-MUS'AB çevrimdışı
Varsayılan C: Farz namazı kılmanın sevabı yok mudur?

Sevap ibadet edilerek kazanılır. Namaz da en önemli ibadettir. Dolayısı ile Namazı sadece farzlarıyla kılsanız bile çok büyük sevabı vardır. Buna sünnetlerinide eklerseniz. sünnet sevabı alırsınız. En doğrusunu Allah bilir.

İmamların hali ortada, adam daha neyin sevap olduğunu çözememiş, bide bu adamın arkasında millet namaza duruyor. Allah ilim versin ne diyeyim.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 16:33
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018