Eski 04-03-21, 22:36 #1
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan İmâm-ı Ğazâlî ve Ihyâ'ü'Ulûmiddîn


İmâm-ı Ğazâlî ve İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn

İmâm-ı Ğazâlî
(Rahimehullâh) Hazretlerinin hayatı incelendiğinde, onun te’lifatını hayatı gibi birkaç evrede inceleyebilmenin mümkün olduğu görülmektedir. Mesela bir dönem felsefeyle uğraşmış ve filozoflara karşı İslâm’ı müdafaa etmenin, onların iltizam ettikleri mesaili bilmekten geçtiğinin farkında olarak, filozofların görüşlerini doğru bir şekilde tespite yönelmiştir. Kısa bir süre içerisinde bu görüşleri öğrenen ve Makâsidu’l-Felâsife adlı eserinde toplayan İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh), daha sonra onların görüşlerindeki tutarsızlıkları beyan sadedinde Tehâfütü’l-Felâsife adlı eserini yazmıştır. Filozoflarla birlikte bâtınîleri ve daha başka sapkın grupları da ele alarak insanları bu görüşlerden sakındırmak amacıyla kaleme aldığı el-Munkizu mine’d-dalâl adlı eseri, bu açıdan ciddi önem taşımaktadır.
İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretleri filozofların ve bâtınî grupların görüşlerini ele alırken, i‘tikâdî hususları açıklayan eserler yazmayı da ihmal etmemiş, el-İktisâd fî’l-İ‘tikâd gibi eserlerini, tekfire dair bazı mülahazalarını da kaleme alarak bu konularda kendisinden sonra gelecek olan kelâm âlimlerine kaynaklık teşkil etmiştir.

Usûlü’d-Dîn ve Usûlü Fıkıhla hakeza fıkıhla ilgili yapılan çalışmalar ve muazzam ilmî derinlik de onu tatmin etmeye yetmemiş, vaktiyle Ebû Ali Farmedî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri vasıtasıyla edinmiş olduğu tasavvufî kazanımın da tesiriyle, tasavvufa dervişâne bir tarzda yönelmiş ve hakiki ilimlere ancak tasavvufla erişebildiğini ifade etmiştir.

İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn

İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn (Din ilimlerinin ihyâsı), İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretleri’nin bütün bu alanlara vukûfiyet kesbettikten sonra kaleme aldığı müthiş bir dirâyet ürünü, ehlinin beyanı veçhiyle: ‘misli yazılmamış’ bir eserdir. Bütün zamanlarda, en çok okunan eserlerden biri haline getirerek ümmet de bu mübârek esere vermiş olduğu kıymeti böylece izhâr etmiştir.

Mânâ âleminde, o Hüccetü’l-İslâm’ın ve büyük eseri İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn’in büyüklüğünü Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in, Hazreti İsa ve Musa Nebîlerin ve Şeyhayn (Hazreti Ebûbekir es-Sıddîk ve Hazreti Ömer Radıyallâhu Anhûma)nın da tasdik ettikleri haber verilmiştir. Ayrıca İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn’in aleyhinde bulunan bir âlime, sadık bir rüyada iftira haddi tatbik edildiği de tabakât kitaplarına kaydedilmiştir.[1]

Dört ciltten oluşan İhyâ’nın her bir cildinde yer alan ‘kitâ başlığı altında onar konu incelenmiş, böylece eser boyunca birbirinden farklı pek çok alanda meseleye temas edilmiştir. ‘Yeme içme âdâbı, evlilik, ekonomik hayat, helâl ve haram, ülfet, kardeşlik, sohbet ve muaşeret âdâbı; uzlet, semâ ve vecd; emir bi’l-ma‘rûf nehiy ani’l-münker, maişet âdâbı, ailevî, içtimaî, iktisadî, siyasî münasebetlere dair malumatlar, tövbe, sabır ve şükür, havf ve recâ, fakr ve zühd, tevhid ve tevekkül, muhabbet, şevk, üns ve rızâ; niyet, ihlâs ve sıdk; murakabe ve muhasebe, tefekkür, ölüm ve âhiret hayatı…[2] gibi konular, İhyâ’da yer verilmiş olan konuların bazılarıdır.

İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn, İslâm dünyası kadar batıda da kendisine, yaygın olarak başvurulan eserlerin başında gelmektedir. Pek çok dile tercüme edilmiştir. Ümmetin: ‘İslâm’a dair bütün kitaplar kaybolup sadece İhy⒠kalsaydı, diğerlerini aratmazdı‘ diyerek taltif ettiği, -kimi bölgelerde- vird edindiği bu eserden Müslümanlar, kıyamete kadar istifâde etmeye devam edeceklerdir inşaAllâh…

Dipnotlar

[1] Mağrib’de büyük bir âlim, İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh)ın İhy⒠kitabını sünnete muhalif birtakım meseleler bulunduğu gerekçesiyle tenkit eder ve bu görüşünü Sultana iletir; kitabın mevcut nüshalarının toplatılarak yakılmasını talep eder. Bu âlim, nüshaların yakılmasına karar verilen günün gecesinde ibretlik bir rüya görür. Rüyasında Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ve vezirleri Hazreti Ebûbekir Sıddîk ve Hazreti Ömer (Radıyallâhu Anhumâ)nın huzurundadır; kendisiyle beraber İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) da orada hazır bulunmaktadır.
Rüyaya göre İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) elinde İhy⒠ile bekler vaziyettedir ve Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)den, muhakeme edilmeyi, kitabının incelenmesini, inceleme sonucunda uygun görülmesi durumunda feyz ve bereketinden kendisinin hissedar edilmesini talep eder.
Kitabı evvela Hazreti Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) varak varak inceler, sonra Şeyhayn (Radıyallâhu Anhumâ) inceler ve sünnete muhalif herhangi bir şey ihtivâ etmediğini, bilâkis tasdik ettiklerini ifade ederler. Muhakeme hükme bağlanır; iddia sahibi âlimin İhyâ’a yaklaşımı ‘iftira’ olarak nitelendirilip üzerine iftira haddi tatbik edilmesine karar verilir.
Rüya sonucunda İhy⒠ile ilgili görüşünden dönen âlim Sultana tekrar talepte bulunarak, kitabın nüshalarının yakılmasına dair verilmiş kararın hatalı olduğunu ve ve bundan dönülmesi gerektiğini söyler…
Kitaplarımızda geçtiğine göre, bu âlim kendisine tatbik edilmiş olan haddin sebebiyle uzun süre ağrı çekmiş hatta sırtındaki izler vefâtından sonra ğasledelirken de görülmüştür. Bu rüyayı, bizzat gören âlimden rivâyetle, İmam Sûbkî, İmam Suyûtî, Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî (Allah Te’âlâ hepsinden râzı olsun) gibi büyük âlimler senetli bir şekilde kaydetmişlerdir.
Büyük kutub Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin gördüğü bir rüyada, Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)in Hazreti Musa ve Hazreti İsa (Aleyhimesselâm)a, İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) ile iftihâr ettiği, ümmeti içerisinde böyle bir âlim bulunduğu için memnuniyetini dile getirdiği haber verilmiştir.
Ebu’l-Hasen eş-Şâzelî (Kuddise Sirruhû) Hazretlerinin anlattığı bir başka rüyada Hazreti Peygamber (Salallâhu Aleyhi ve Sellem)in İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretlerini Hazreti Musa ve İsa (Aleyhimesselâm)a methettiği ve bunun üzerine Hazreti Musa (Aleyhisselâm)ın İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretlerini imtihana tabi tuttuğu ve bu imtihanı başarıyla verdiği, kısa soruyu uzunca cevaplaması üzerine Hazreti Musa (Aleyhisselâm)ın kendisine sözü neden uzattığını sorduğunda, İmâm-ı Ğazâlî (Rahimehullâh) Hazretlerinin, Hazreti Musa (Aleyhisselâm)ın Allah Te’âlâ ile şânına yakışır bir şekildeki mükâlemesinde sözü uzattığını beyan eden âyet-i kerîmeleri delil gösterdiği, bu istidlâl üzerine Hazreti Musa (Aleyhisselâm)ın memnuniyetini ifade ettiği anlatılmıştır.
Bu rüyalar bize mutemed kaynaklarda kaydedilerek ulaşmıştır. ‘Ümmetimin âlimleri, Benî İsrâil’in Peygamberleri gibidir’ hadîsinin açıklandığı pasajlarda da bu rüyalara dair kayıtları görebilmek mümkündür.
[2] Mustafa Çağrıcı, İhyâ’ü ‘Ulûmiddîn, Dia, c.XXII, s.10

Kaynak İsmailağa Camisi Resmi İnternet Sitesi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-04-21, 12:50 #2
ErkinCankut453 ErkinCankut453 çevrimdışı
Varsayılan C: İmâm-ı Ğazâlî ve Ihyâ'ü'Ulûmiddîn

Çok önemli bilgiler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-04-22, 11:28 #3
Mütenahi Mütenahi çevrimdışı
Varsayılan C: İmâm-ı Ğazâlî ve Ihyâ'ü'Ulûmiddîn

Allah(cc), Ondan razı olsun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-04-22, 18:57 #4
dbrovn dbrovn çevrimdışı
Varsayılan C: İmâm-ı Ğazâlî ve Ihyâ'ü'Ulûmiddîn

Amin.......
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:34
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.