Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 09-04-19, 18:21 #1
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Alarm Günün Hadisi - Ayeti - Duası


---Günün Ayeti---

Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere davet ettiğinde, Allah ve Resûlü’nün çağrısına uyun!

(Enfâl, 8/24)

---Günün Hadisi---


Hiçbiriniz kendisi için istediğini (mü’min) kardeşi için istemedikçe (gerçek) iman etmiş olamaz.

(Al-Bukhari, “Îmân”, 7; Muslim, “Îmân”, 71)

---Günün Duası---


Allah'ın ismine sığınıyor ve Allah'a tevekkül ediyorum. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan ve saptırılmaktan kaymaktan ve kaydırılmış olmaktan haksızlık etmekten ve haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten ve saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

(Tirmizî, "Deâvât", 35; Ebu Dâvûd, "Edeb", 112)


__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-04-19, 20:00 #2
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası


---Günün Ayeti---

Rabbinizden bir bağışlanmaya ve eni, gökle yerin genişliği kadar olan, Allah’a ve Resûlüne inananlar için hazırlanan cennete yarışırcasına ...

((Hadîd, 57/21))

---Günün Hadisi---


İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmeye yardımcı olacak şeyi haber vereyim ...

((Muslim, "İman",93))

---Günün Duası---


Sabahın aydınlığını var eden, geceyi dinlenme vakti yapan, güneşi ve ayı hesap vasıtası yapan Allah’ım! Bana borçlarımı ödemeyi ihsan eyle, benden fakirliği gider, kulağımı, gözümü ve kuvvetimi Senin yolunda kullanmayı nasip eyle.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-04-19, 15:52 #3
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası


---Günün Ayeti---

Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

((Hakkâ, 69/48))---Günün Hadisi---


İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez.

((Al-Bukhari," Tevhid", 2))


---Günün Duası---


Allah’ım! Bilerek ve hata ile işlediğim günahlarımı bağışla. Allah’ım! Bana işlerin ve ahlâkın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlâkın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın.

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-04-19, 16:27 #4
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Şüphesiz, Allah’ın Kitabı’nı okuyanlar, namazlarını (devamlı ve dikkatli) kılanlar, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden (Allah yolunda) gizli-açık (başkaları için) harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir kazanç umabilirler.

(Fâtır, 35/29)---Günün Hadisi---


Hiçbir baba, çocuğuna, güzel terbiyeden daha üstün bir hediye veremez.

(Al-Tirmidhi, “Birr”,33)


---Günün Duası---


Allah’ım! Her işimin koruyucusu olan dinim ile beni ıslah eyle, kurtuluşa erdir. İçinde yaşadığım, geçimimi sağladığım dünyamı benim için ıslah eyle, hayırlı kıl. Gidip ebedî yaşayacağım ahiret hayatımı benim için hayırlı eyle. Hayatımda her türlü hayrı ziyadesiyle ihsan eyle. Ölümümü de her türlü şerlerden muhafaza eyle.

(Müslim, "Dua", 71)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-04-19, 14:54 #5
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

((Fâtiha, 1/6-7))---Günün Hadisi---


İnsanlar arasına bozgunculuk ve kötülük sokmaktan sakının! Çünkü böyle hareket, dini yok eder.

((Abu Dawud, "Edeb", 50))


---Günün Duası---


Allah’ım! Bana sevgini, Senin katında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ihsan eyle...


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-04-19, 14:50 #6
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi? Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

((Fil, 105/1-5))---Günün Hadisi---


Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer uzuvlar da bu sebeple rahatsızlanır.

((Al-Bukhari, "Edeb",27; Muslim, "Birr", 66))


---Günün Duası---


Rabbim! Bana yardım et, aleyhime olan şeylere yardım etme. Bana zafer ver, aleyhime zafer verme. Lehime tertip kur, aleyhime tertip kurma. Bana hidayet et ve bana hidayeti kolaylaştır. Bana zulmeden kişiye karşı yardım et.  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-04-19, 18:37 #7
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Âlemlere bir uyarıcı olsun diye kuluna Furkan’ı (yani hakkı batıldan ayıran Kur’an’ı) indiren Allah yücelerin yücesidir.

((Furkan, 25/1))---Günün Hadisi---


Mümin, bir delikten iki defa sokulmaz. (Mümin, iki defa aynı yanılgıya düşmez)

((Al-Bukhari, “Edeb”, 83; Muslim, “Zühd”, 63))


---Günün Duası---


...Rabbim! Beni Sana çok şükreden, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana itaat eden, Sana saygı gösteren, Sana yönelen ve tövbe eden kimse yap...


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-04-19, 12:43 #8
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Rahmân’ın has kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, selâm! der (geçer)ler.

((Furkan, 25/63))---Günün Hadisi---


İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: Utanmazsan dilediğini yap! sözüdür.

((Al-Bukhari, “Ehadisü’l-Enbiyâ”, 54; Abu Dawud, “Edeb”, 6))


---Günün Duası---


Allah’ım! Senden dinde sebat etmemi istiyorum. Senden doğrulukta kararlı olmak istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve ibadetlerini en güzel biçimde yapmak istiyorum.


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-04-19, 11:03 #9
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Ey huzura kavuşmuş insan! Sen O’ndan hoşnut, O da senden hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) kullarım arasına katıl ve cennetime gir!

((Fecr, 89/27-28))---Günün Hadisi---


Kişinin gereksiz şeyleri terk etmesi, müslümanlığının güzelliğindendir.

((Al-Tirmidhi, "Zühd", 11; Muvatta, "Hüsnü'l-Huluk", 1))


---Günün Duası---


Allah'ım! Bildiğin her zararlı şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Bildiğin her hayırlı şeyi istiyorum. Bildiğin her günah için bağışlamanı diliyorum. Sen gizli olan şeyleri çok iyi bilensin.


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 26-04-19, 23:25 #10
delwina delwina çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası


ALLAH (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor ;

"Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de hiç şüphesiz yemek yerler, çarşıda pazarda dolaşırlardı. Biz kiminizi kiminiz için imtihan vesilesi yaptık ki bakalım sabredecek misiniz!

Rabbin her şeyi görüp gözetlemektedir."
(Furkan Suresi, âyet:20)


Hadis :

Resûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor;

"Benden sonra bana inanan müslümanlar hakkında şu üç şeyden korkuyorum:

- Onları idare edenlerin zulme sapmalarından.

- Yıldızların (burçların) yaşamlarına etkisi olduğuna inanmalarından.

- Kaderi inkar etmelerinden."
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-04-19, 21:14 #11
delwina delwina çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

ALLAH (Azze ve Celle) şöyle buyuruyor ;"Sizin için de (hesap sorma) vaktimiz olacak, ey sorumluluk yüklenmiş iki varlık!"

"Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?"
(Rahman Suresi, âyet:31-32)


Hadis :

Resûlullâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyuruyor;

“Allah’tan başka ilâh yoktur ve Muhammed Allah’ın resûlüdür” diye şehâdet eden kimseye Allah cehennemi haram kılar.”
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-05-19, 11:25 #12
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Allah’a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler (olun). Kim Allah’a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.

((Hac, 22/31))---Günün Hadisi---


Sattığı zaman kolaylık gösteren, satın aldığı zaman kolaylık gösteren ve hakkını isterken kolaylık gösteren kula Allah merhamet eylesin.

((Ibn Majah," Ticaret", 28))


---Günün Duası---


Allah’ım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulanlardan eyle

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-05-19, 16:04 #13
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

O kurbanlıkların etleri ve kanları asla Allah’a ulaşmaz. Fakat ona sizin takvanız (Allah’a karşı gelmekten sakınmanız) ulaşır.

((Hac, 22/37))

---Günün Hadisi---


Sizden biriniz mal ve halk (evlat) hususlarında kendisinden üstün olan kimselere baktığında bir de kendisinin üstün olduğu daha aşağı kimselere baksın

((Muslim, " Zühd", 8))

---Günün Duası---


Kederleri gideren, sıkıntıları kaldıran, zor durumda kalanların dualarını kabul eden, dünya ve ahiretin rahmanı ve rahîmi olan Allah’ım! Bana ancak sen merhamet edersin, bana Senden başka hiç kimsenin merhametine ihtiyaç duymayacak bir merhamet ihsan eyle.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-05-19, 01:51 #14
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Dünya hayatı ancak bir oyun ve bir eğlencedir. Elbette ki ahiret yurdu Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?

((En’âm, 6/32))---Günün Hadisi---


Şerrinden komşusunun emin olmadığı kimse cennete giremez

((Muslim, "İman", 73))---Günün Duası---


Allah’ım! Ayıplarımı ört ve korkularımı gider. Allah’ım! Beni, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gökten) gelecek tehlikelere karşı koru, altımdan (yerden) tehlikelerden Senin azametinle sığınırım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-19, 04:00 #15
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Biz, bu Kitab’ı kullarımızdan seçtiklerimize miras olarak bahşettik: onlardan bazısı (günaha dalıp) kendilerine zulmeder; bazısı [doğru ile yanlış arasında] bir yol izler, bir kısmı da Allah’ın izniyle hayırlı işlerde başı çekenlerden olur: İşte bu en büyük fazilettir!

((Fâtır, 35/32))---Günün Hadisi---


İnsanoğlu, kıyamet gününde; gençliğini nerede ve ne suretle harcadığından, yaptığı işleri ne maksatla yaptığından, malını nerede ve nasıl kazandığından, nerelere sarf ettiğinden, vücudunu ve sıhhatini nerede ve ne surette yıprattığından sorguya çekilmedikçe yerinden ayrılmaz

((Al-Tirmidhi, "Kıyamet",1))

---Günün Duası---


Allah’ım! Biz Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in Senden istediği hayırlı şeyleri istiyoruz.Yine Peygamberin Muhammed (s.a.s.)’in sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-05-19, 18:43 #16
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Eğer Biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik elbette sen Allah korkusundan o dağı boynunu eğerek paramparça olmuş görürdün. İşte Biz insanlara bu misalleri düşünsünler diye veriyoruz.

((Haşr, 59/21))---Günün Hadisi---


Allahım sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.

((Al-Tirmidhi, “De'avât”, 89))

---Günün Duası---


Allah’ım! Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü hayrını Senden istiyorum. Bildiğim ve bilmediğim, hemen verdiğin veya daha sonra verdiğin (dünya ve ahiretin) her türlü şerrinden Sana sığınıyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-05-19, 17:55 #17
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Şüphesiz o Zikr’i (Kur’an’ı) biz indirdik biz! Onun koruyucusu da elbette biziz.

((Hicr, 15/9))---Günün Hadisi---


Allahım! Ayakta iken beni İslâm ile koru, otururken beni İslâm ile koru, uyurken beni İslâm ile koru, hakkımda hiçbir düşman ve hasetçinin ...

((Ibn Hibban, "Ed’ıye", No: 934))---Günün Duası---


Allah’ım! Lütfundan bize rızık ver, bizi rızkından mahrum etme, bize verdiğin rızıkları bizim için bereketli yap, katında bulunan nimetlere rağbetimizi artır ve bizi gönül zengini eyle.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-05-19, 11:31 #18
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik.

((A’râf, 7/156))---Günün Hadisi---


Allahım! Bana öğrettiğin ilim ile beni faydalandır. Dualardan, bana fayda verecek ilmi bana öğret ve benim ilmimi artır. Her hâl üzere Allah’a hamd olsun. Cehennem ehlinin hâlinden Allah’a sığınırım.

((Al-Tirmidhi, "De’avat", 130))


---Günün Duası---


Allah’ım! Senden başka ilâh yoktur, Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim, Sana hamd ederim, ben kötü bir fiil işledim ve nefsime zulmettim, bana merhamet et ve tövbemikabul et, şüphesiz Sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametli olansın.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-05-19, 18:07 #19
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler.

((Hucurât, 49/11))---Günün Hadisi---


Allahım! Bana öğrettiğin şeyleri hakkımda faydalı eyle, bana fayda verecek şeyleri öğret, beni, bana fayda verecek ilim ile nasiplendir.

((Al-Hakim, De’avat, No: 1879, I, 510))


---Günün Duası---


Allah’ım! İçimi dışımdan daha hayırlı kıl. Ve dışımı yararlı kıl. Allah’ım! Sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-05-19, 18:27 #20
MuteliMutefekkir MuteliMutefekkir çevrimdışı
Varsayılan C: Günün Hadisi - Ayeti - Duası

---Günün Ayeti---

Ey iman edenler! Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah’a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.

((Hucurât, 49/12))---Günün Hadisi---


Allahım! Ben gerçekten nefsime çok zulmettim, günahları ancak Sen bağışlarsın, beni katından bir mağfiret ile bağışla, bana merhamet et, şüphesiz Sen çok bağışlayansın, çok merhametli olansın.

((Al-Tirmidhi, "De’avat", 98; Ibn Abi Shaybah, "Dua", 35 ))---Günün Duası---


AAllah’ım! Cehennem azabından Sana sığınırım. Kabir azabından Sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden Sana sığınırım. Mesih Deccal’in şerrinden Sana sığınırım.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
allaha, günün, için, iman, “îmân”

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 19:16
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018