Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 12-09-12, 23:27 #1
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan Nisa suresi 34. ayet


Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Kuranın türkçe mealini okurken gördüm

Burda ki dövünü bana biri açıklayabilir mi Kuranda kadının dövülmesi mi yazıyor

Mealde mi bi sorun var acaba?
__________________
 
Eski 13-09-12, 00:55 #2
mwlt. mwlt. çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen dogan4141 Mesajı Göster
Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar, itaatkârdırlar. Allah'ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da "gayb"ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün.Eğer itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah çok yücedir, çok büyüktür.

Kuranın türkçe mealini okurken gördüm

Burda ki dövünü bana biri açıklayabilir mi Kuranda kadının dövülmesi mi yazıyor

Mealde mi bi sorun var acaba?
Hayır o doğru kardeşim. Nedenini sorarsan açıklayabiliriz..
 
Eski 13-09-12, 01:20 #3
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet


açıklar mısın gerçekten çok merak ettim kadınların dövülmesi nedenini?
 
Eski 13-09-12, 18:07 #4
eslemteslim eslemteslim çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Soru
Son zamanlarda aile içinde kadına şiddet haberleri arttı. Dinimiz kocanın karısını dövmesine müsaade etmekte midir?
Cevap
Bismillahirrahmanirrahim

İslam’da Kadın Dövülür mü?
Başlığın kendisi bile insanı rahatsız ediyor. Elbette ideal olanı bırakın kadını, hiçbir canlının dövülemeyeceğidir.
Ama idealin dışında bir de gerçek vardır. Bu gerçek, hangi toplumda, hangi devirde olursa olsun, kadının dövüldüğüdür.
Biz de bu meseleyi, “dinimiz kadının dövülmesine nasıl bakmaktadır, kadının dövülmesinin dindeki yeri nedir, kadının dövülebileceği ayet ve hadislerde geçmekte midir?” gibi soruların çerçevesinde ele almaya çalıştık. İstedik ki kadınlarını dövüp de Allah’ın emrini yerine getirmiş gibi konuşan kimselere ve de bu vesileyle “İslam, kadının dövülmesini emrediyor” diyerek kadının aşağılandığının yaygaralığını yapanlara bir cevap vermiş olabilelim.
Konumuzun temel dayanağı olduğundan kadının dövülmesi meselesinin geçtiği ayet-i kerimeyi yazımızın başında hatırlayalım.
Kuran-ı Kerim’de kadının dövülmesi meselesinin zikredildiği ayet-i kerime şöyledir:
“Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.”1
İslam ve Kadının Dövülmesi
Meseleyi bu şekilde cinsel ayrım gözüyle ele almaktan ziyade dövmenin bizzat kendisiyle düşünmemiz faydalı olacaktır. Dayağın hiçbir şekli hoş değildir. Bu kadın da olsa, hayvan da olsa dayak savunulamaz.
Dinimiz çok sıkı şartlar altında kadını dövme meselesine yer vermiştir. Ayet ve hadislerde bu konu geçmektedir. Özellikle kadını dövme meselesinin ayet-i kerimede geçmesi bizleri düşündürmelidir. Bu meselenin Kuran-ı Kerim’de zikredilmesi kadınları korumaya yönelik bir durumdur.
Bu son cümle birçoklarına garip gelebilir: Kadınları dövün ibaresi olacak ve bu ibare de kadınları korumaya yönelik olacak. Evet, Kuran-ı Kerim bu meseleyi zikrederek evrensel bir realite olan kadının dövülmesi konusunda muhatapları bir seviyeye çekmektedir.
Şunu kabul etmeliyiz ki bugün en medeni toplum olduklarını iddia eden ülkelerde bile kadın dövülmektedir. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Bu dövme, erkekle kadının var olması ve ilişkilerin en tabi sonucu gibidir. Hâlbuki erkek, evleninceye kadar anasına, evlendikten sonra eşine muhtaç varlıktır. Kadın, anadır, eştir, eş adayıdır. Kadın ve erkek birbirini tamamlayan varlıklardır. Birinde olan özellikler diğerinde bulunmaz. Kadın eli değmeyen ev ve hayat kuru ve kısırdır. Kadın, hayatı düzenleyen ve güzelleştirendir.
Erkek ve kadının oluşturduğu insani ilişkilerde taraflar kimi zaman orta yoldan saparak öfke ve gazap içerisinde hareket edebilmektedir. Hayat zaten iyi-kötü, güzel-çirkin, öfke-sabır, nefret-sevgi ve daha birçok çelişki arasında geçmektedir. Sonuçta dostluk, düşmanlık, kavga, kardeşlik, barış, savaş, kavga, çekişme ve cinayetler ortaya çıkar. Bunlar olmamalıdır diye bir teşriat, kanun koyma olamaz.
İşte dinimiz kadının dövülmesi meselesini evrensel bir gerçek olarak kabul edip sorumluları yani tarafları makul bir sınırda tutmayı hedefler. Erkeğe ve kadına yerini hatırlatıp orta yolu tavsiye eder.
Ayrıca ayette zikredilen “dövün” ifadesi hadis-i şeriflerle detaylandırılarak dövmenin derecesi de belirtilmiştir. Bu dövme sakat bırakmadan, yüze vurmadan, hafifçe bir dövme olarak izah edilmiştir. İslam âlimlerince dövmenin şekli ve miktarı üzerinde durulmuş, kadına zarar vermemesi, iz bırakmaması, yüze vurulmaması genel olarak kaydedilmiştir. Bazı tefsircilere göre vurma tamamen semboliktir, meselâ müfessir Atâ'ya göre misvak gibi bir şeyle yapılacaktır.2
Görüldüğü üzere dinimiz her devirde varlığını fiilen dünyanın her yerinde ve evresinde göstermiş insani bir realiteyi ciddî kayıtlara bağlayarak kadınlar lehine ıslah etmiş, asgarî seviyeye, en az zararlı bir hâle getirmiştir.
Hem cezada, hem eğitimde, hem de zorla yaptırmada en yaygın aracın dövmek fiilinin olduğu bir toplumda İslâm, insanların vicdanlarını ve duygularını eğiterek sopayı zaman içinde bıraktırma yolunu tutmuştur. Kur'an'da hafifçe dövmeye izin verilen tek durum, ailenin huzur, düzen ve şerefini ihlâl eden, öğüt ve uyarılara kulak kapatan kadının durumudur. Bu durumda bile Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin yönlendirmesi işin başka yollardan çözülmesidir.
Özetle İslâm sopayı getirmemiş, var olanı asgarîye indirerek bıraktırmayı amaçlamıştır. Ama uygulamada hem İslâm dünyasında hem de başka toplumlarda "cezada, eğitimde, öfkeyi teskinde, zorlamada" sopa hep kullanılmıştır; bunun vebalini dinlerde ve ahlâkta değil, nefsinin arzularını, duygularının tatminini dinin ve ahlâkın önüne alan ham insanda aramalıdır.
Dinimizde Kadını Dövmenin Yeri Var mıdır?
Feminist baskıları veya kadını dövmekle ilgili yanlış uygulamaları dikkate alarak “İslam'da kadını dövmek yoktur” demek, açık bir cüretkârlıkla haddi aşmaktır. Kadını dövme meselesinin cahil toplumlarda yaygınlaşan yanlış uygulamaları ayrı bir husus, İslam'da olup olmaması ise apayrı bir husustur. Nisa suresi 34. ayet-i kerimesi apaçık ortadayken bu tür yorumlara girmek, haddi aşmaktan başka bir şey değildir.
Konuyu Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğünde değerlendirmemiz de, bu ayet-i kerimedeki apaçık manayı değiştirmeyecektir. Mesela Hz. Eyyub (A.S.) hastalığı döneminde hanımına bir nedenden ötürü kızmış ve rivayetlere göre “İyileştiğim zaman sana kırk sopa vuracağım” diyerek yemin etmişti. Rivayetler Hz. Eyyub (A.S.)ün iyileştikten sonra hanımına kırk sopa atacağına dair yemin ettiği için pişmanlık duyduğunu nakleder, “Yeminin gereğini yapayım mı, yoksa kefaretini ödeyip yapmayayım mı?” endişesini taşıyan Hz. Eyyub (A.S.)e, Rahman olan Rabbimiz şöyle yol göstermektedir:
“Eline bir demet sap al da onunla vur, yeminini böyle yerine getir. Gerçekten biz Eyyub'u sabırlı (bir kul) bulmuştuk. O, ne iyi kuldu! Daima Allah'a yönelirdi.”3
Dinimize göre kadını dövmek veya kadına vurmak caiz olmasaydı, şanı yüce Rabbimiz caiz olmayan bir amel için Hz. Eyyub (A.S.)e yol gösterir miydi? Bu örneği Resulullah (S.A.V.)a ve bütün müslümanlara verir miydi?
Eyyub (A.S.)ün yemini bozulması gereken değil, yerine getirilmesi gereken bir yemindi. Oysa hiçbir yeminle helal haram olmaz, haram da helal olmaz. Yani dayak haram olsaydı, bu halde yemin bozdurularak kefaret gerekecekti.
Dinimizde gerekli görülen bazı durumlarda bir ceza, bir yaptırım olarak dövme hadisesi bulunmaktadır. Toplumsal disiplin için bazı durumlarda caiz ve gerekli görülen bu davranış, ailenin disiplini için de bazı özel durumlarda gerekli görülmekte ve erkeğe bu yetki verilmektedir. Dolayısıyla bu konudaki tartışmalarımızı “Dövmek var mıdır, yok mudur?” sorusu çerçevesinde değil, bu meselenin yanlış uygulamaları üzerine yapmamız gerekir. Çünkü bu konuda karşılaşılan sorunlar, genel olarak gereksiz ve yanlış uygulamalardan kaynaklanan sorunlardır.
Dinimiz kadın dövme meselesini ortaya çıkarmamış, aksine pek çok yönden bunu önlemeye çalışmıştır. Hanımının gözünü şişiren, kolunu, kafasını kıran, mahkemeye intikal ettirilirse, eş (yaralama bedeli) öder, diyet öder, ya da kısas olunur. Kadın ona Allah'ın bir emanetidir ve Rasûlüllah (S.A.V.) Efendimiz “AIlah'ın kızcağızları” tabir ettiği kadınların dövülmemesini istemiştir. Müslümaların en büyük örneği olarak kendisi de hiç dövmemiştir; kadınlarını dövenlerin iyi müslümanlar olmadıklarını haber vermiştir.
Hiç bir hukuk sisteminde, jandarmanın, polisin başlarını sokamadığı dört duvar arasında, yani ailede, güçlü olanın kafası kızdığında ezebileceklerini ezmesine bu ölçüde mâni olabilecek bir müeyyide yoktur. Gazaplanıp karısını dövme noktasına geldiği halde, sırf müslüman olduğu ve Rasûlüllah'ın bu tavsiyelerini düşündüğü için karısını dövmeyen pek çok insan vardır ama İnsan Hakları Derneği ya da Feminizm öyle istiyor diye karısını dövmekten vazgeçen birisinin olacağını sanmıyoruz.
Ayetteki İfade Dövmekten Başka Bir Manada Olabilir mi?
İlk dönemden itibaren tüm müfessirler ve İslam âlimleri Nisa suresi 34. ayet-i kerimesini konumuzun başında zikrettiğimiz şekilde anlamış ve yorumlamışlardır. Gel gelelim ki bugün bazı üstün zekâlılar, kimsenin göremediğini görerek! bu ayette geçen “darebe=vurmak” kelimesine “bulunduğu yerden uzaklaştırmak” anlamını vermektedirler.
Gerekçeleri de oldukça basit: Bu kelimenin otuzdan fazla anlamının olması.
Öncelikle bu kimseler bu kelimenin vurmak, dövmekten başka şu anlamları da var diyip bu kelime bu anlamlardan biri de olabilir deseler, bu bir noktada anlaşılır düşüncedir. Fakat bu kelime vurmak, dövmekten başka tüm anlamlarda olabilir demek, kabul edilebilir bir düşünce asla olamaz.
Bu üstün zekâlılar gerekçe olarak da bu mananın Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimizin uygulamalarıyla bağdaşmadığını ileri sürüyorlar. Hadisler ışığında Resulullah (S.A.V.) Efendimizin kadının dövülmesi meselesine yazımızın devamında değineceğiz.
Evet, Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, asla hanımlarını dövmemiştir. Fakat bu, islamda kadının dövülemeyeceğinin, ayetteki ifadenin dövmek olmadığının delili olamaz. Aynı şekilde Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, hanımlarını boşamamıştır da. O halde islamda talak, boşama yoktur mu diyeceğiz?
Ayrıca yeri geldiğinde hadisleri zikrettiğimizde göreceğimiz gibi, Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz döneminde bu konudaki uygulamalar ve gelen sorunlar hep dövme üzerine olmuştur. Hâlbuki ayetteki mana kadını evden uzaklaştırmak olsaydı, her şeyi çok dikkatli sorgulayan, hata yapmadan dini yaşamak gayesinde olan sahabe, bu uzaklaştırmanın ne boyutta olacağını sormazlar mıydı? Oysa bu konuda bir tane dahi rivayet bulamazsınız.
Kısacası, dikkat çekmek için lütfen dinle oynamayalım. Dövün manasını veren âlimleri, erkeklerin hâkimiyetini kurma çabasındalar diyerek suçlamak, edepsizlikten başka bir şey değildir.
Dövmeye Neden İzin Verilmiştir?
İslam insanın dünya ve ahirette mutluluğunu sağlamak üzere gelmiş ilâhî bir dindir. İnsanın varlığı, yaratılış gayesinin gerçekleşmesi ancak bir topluluk içinde olabileceği için dinin hükümleri arasında "topluluğun düzeni" ile ilgili talimat ve tavsiyeler de bulunmuştur. En küçük fakat en önemli topluluk birimi ailedir; o da küçük bir topluluk olduğu için düzen gerektirmiş, bu sebeple aile fertlerinin birbirlerine karşı konumları, hak ve sorumlulukları belirlenmiştir.
Erkek ailenin reisi ve kadının hâkimidir. Çünkü erkek çalışarak kadın ve çocuklarının ihtiyaçlarını karşılar, onları korur ve gözetir. Tıpkı bir devlet adamının halkı düşmandan koruması, zayıfların hakkını çiğnetmemesi, yönetmesi gibi.
Ailede kurucu unsur karı kocadır. Bu temel kurumu oluşturan, yöneten, yönlendiren dinî, ahlâkî, hukukî kurallar vardır. Kurallara uyulduğu müddetçe mesele yoktur. Taraflar kuralları bozar, hakları çiğnerse düzeni sağlamak ve adaleti gerçekleştirmek üzere çeşitli tedbirler ve müeyyideler devreye girecektir.
Aile hayatı içinde kadın, kurallara göre rolünü ifa edip etmemesi yönünden iki sıfatla nitelendirilmiştir: Sâliha ve nâşize. Sâliha kadınlar hem kocalarının ve diğer aile fertlerinin yanında (açıkta, zâhirde) hem de onların bulunmadıklar yerlerde (gaybda) vazifelerini hakkıyla yerine getirir, Allah'ın koyduğu, toplumun benimsediği kuralların dışına çıkmaz, aileye ihanet etmez, şerefine leke sürmezler. Bazı davranış ve tavırları sebebiyle yoldan çıkma, hukuka baş kaldırma (nüşûz) belirtileri gösteren, böylece nâşize olması ihtimali beliren kadınlara karşı ne yapılacak, aile düzeni ve hukuku nasıl korunacaktır? İşte bu noktada Kur'ân-ı Kerîm vazifeyi ailenin reisi sıfatıyla önce kocaya vermektedir. Öngörülen tedbirlere başvurmasına rağmen koca düzeni sağlayamazsa ve ailenin dağılmasından korkulursa sıra hakemlere gelecektir.4
Allah Teala, sergilediği üç yöntemle sonuca varmamızı öğütlüyor. Bazı kadınlar sözden, nasihatten, yıkılan aile yuvalarını örnek vermekten anlar. Bazı kadınlar cinsel ilişkiyi kesmekten hiç hoşlanmaz, kıskançlık ruhu harekete geçer ve daha fazla dayanamayarak yola girme ihtiyacını duyar. Bazı kadınlar bunların hiçbirinden anlamaz, biraz kaba ruhlu, inatçıdırlar, dayaktan korkar, ya da hiç hoşlanmazlar. Böyle bir şeyin olmasını arzu etmezler. Kocası bu yola başvurunca, kadınlık onurunun zedelenmesine daha fazla imkân vermeden kendini düzeltir, hak ve vecibelerini yerine getirmeye başlar.
Demek ki bu ayetle kendisine dövme hakkı verilen erkek "kavvâm" olabilme vasfına sahip kâmil erkektir ve dövülmesine müsaade edilen de kadın değil, nâşizedir. Zaten ayet-i kerimenin devamından da anlaşılacağı üzere, artık durum o hale gelmiştir ki evliliğin parçalanmasından endişe edilmektedir. Bir başka ifade ile bu noktada ya "kâmil racul" olan erkeğe, işi yuvanın yıkılması durumuna geçiren "nâşize"ye, karakol komiseri gibi küçük bir ceza uygulama yetkisi verilip, mesele dallandırılmadan, ailenin parçalanmaması için en son ihtimale de başvurulacak, ya da her türlü sosyal, psikolojik ve ekonomik zararına rağmen derhal yuvanın yıkılmasına müsaade edilecektir. Ayet birinci yolu tavsiye etmektedir. Bunda aynı zamanda aile sırlarının mahkemelerde ifşa olmaması hikmeti de söz konusudur.
Kur'ân-ı Kerim kadının dövülmesinde ısrar edilmesini önermiyor, bir çare olarak gösteriyor, sonuç alınmadığı takdirde hakemlere başvurulmasını emrediyor. Çünkü Allah yarattığı kullarının psikolojik yapılarını, tutum ve davranışlarını en iyi bilendir. İlâhî hükümlerini bu hikmet ve bilgisine göre koymuştur.
Ve elbette ki bu ayetten anlaşılması gereken, kadınların üzerinden sopayı eksik etmeyin demek değildir. Bu bir ruhsattır. Bu ruhsatı kulla-acak kimse de kendi egosu için hareket edemez. Fayda vermiyorsa, boşanır. Yani boşamayıp ömür boyu dövebilirsin demek değildir.
Ayette geçen kadının dövülebileceği meselesini ballandıra ballandıra ağızlarına alıp İslam düşmanlığı yapanlar, nasıl bir dünyada yaşıyorlar?
Elinizi vicdanınıza koyun: Eşinize karşı itaatsizlik boyutunda bir hatanız oldu. Kocanızın size bir-iki hafif tokat atmasını mı tercih edersiniz, yoksa sizi boşamasını mı?
Aslında İslâm’a bu noktada karşı çıkanların pek çoğu, daha durum, İslam’ın dövmeye izin verdiği aşamaya gelmeden karılarını döverler, pek çoğu da onlardan boşanırlar. Hatta karılarının kolunu başını kıranlar da olur. Dinimiz bunların hiçbirisine izin vermez. Ne sebeple olursa olsun, karısının bir uzvunu kıran, ona diyet ödemek zorunda bırakılır.
Kadın Neden Dövülür?
Kadın dövülür mü diye bir soru yöneltilecekse cevabımız elbette kadın dövülmez olur. Fakat kadın kimdir, kadın kime denir? Bu sorulara doğru cevap verirsek, kadının dövülemeyeceği gayet iyi anlaşılacaktır. Yani dinimiz kadını nasıl nitelendiriyor; evlat olarak bir kadın nasıl olmalı, anne olarak bir kadın nasıl olmalı, hanım olarak bir kadın nasıl olmalı? İşte bu nitelendirmeyi üzerinde taşıyan bir kadın ne olursa olsun dövülemez. Fakat bu nitelendirmenin dışına çıkan bir varlık, artık sadece bir cinsiyet olarak kadın tanımını alabilir. Böyle bir kadın da elbette dövülebilir. Çünkü böyle bir ders, serkeş hale gelmiş kadını tekrar kendine getirebilir. Şair Ziya Paşa merhum: “Nush ile yola gelmeyeni etmeli tekdir, Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir.” demiştir.
Herhangi bir müslüman erkek zorunlu kaldığı durumlarda dahi karısını kendisinin menfaati veya iyiliği için değil, karısının menfaati veya iyiliği için döver. Karısını seven ve karısıyla cennette beraber olmak isteyen bir erkek, karısını cehenneme götürecek fiiller karşısında geçit vermeyen bir dağ gibi durmasını bilen erkektir. Dolayısıyla kadınına vurması, dünyevi sebeplerin ötesinde uhrevi sebepler için olmalıdır. Yemeğin tuzu az olduğu veya karısında hoşlanmadığı bir şey gördüğü için karısını dövenler, hiç şüphesiz ki kadınlarına zulmeden zalimlerdir. Tabi ki kadınlarını başıboş bırakanlar, onların cehennemlik fiillerini görmemezlikten gelenler de aynı zalimlerdendir.
Nisa suresi 34. ayet-i kerimesinde görüldüğü üzere kadının dövülmesi belli bir sürecin ve şartların gerçekleşmesinin sonucudur. Yani hiçbir koca karısını keyfi olarak dövemez veya serkeşlik yapabilirdi diyerek ihtimal üzere dövmeyi haklı gösteremez. Dövmenin meşru olabilmesi için mutlaka isyan fiillerinin ortaya konması gerekir. Aksi takdirde iş Nasreddin Hoca’nın testiyi kırmadan tokat atma olayına döner ki dinimiz zaten bunun önüne geçmeyi hedeflemiştir.
Öncelikle şu hususun kavranması gerekir ki, İslam'a göre kadının eğitim ve terbiyesinde dayak esas alınmaz. Kadının eğitim ve terbiyesinde aile reisine, yani evin erkeğine emredilen öncelikli tavır, ailesine karşı güzellikle davranması, ailesini hayra ve rahmete en güzel bir biçimde davet etmesidir. Münkerden nehyetme meselesine de öncelikli yaklaşım bu şekildedir. Ancak bütün bu yaklaşımlara ve nasihata rağmen inada dayalı azgınlıkta bulundukları veya müslüman bir erkeğin nikâhındaki kadına kesinlikle yakışmayacak bazı münkerleri işledikleri zaman, bir yaptırım olarak yataklarında yalnız bırakılmalarına veya aşırıya kaçmadan ve yüzlerine vurulmadan dövülmelerine izin verilmektedir.
Dövmeye izin verilme noktasına geldikten sonra da; kadının yüzüne vurulmaz; incitici ve iz bırakıcı şekilde dövülmez. Dövmekten gaye onun caydırıcılığıdır.
Ayet-i kerime, “dövün” derken bunu meşru bir sebebe bağlamaktadır. Ayette “nüşûz” kelimesiyle ifade edilen bir meşru sebep.
Nüşûz kelimesi terim olarak geçimsizlik çıkarma; serkeşlik yapma; kocaya karşı itaatsizlik etme; kadının kocasına karşı buğz edip asi olması anlamındadır. Meallerin birçoğunda serkeşlik olarak tanımlanan bu kelime, genel anlamıyla kadının kocasına itaatsizliğini, başkaldırmasını ifade etmektedir. Kısaca kadının kocasına karşı vazifelerini yerine getirmemesi olarak tanımlayabiliriz. Temizlik, ev işleri gibi asıl vazifesi olmayan işleri yapmamasından dolayı erkek hanımını dövemez.
Ayette nüşûz kelimesiyle ifade edilen meşru sebep veda hutbesinde ise fahiş kelimesiyle ifade edilmiştir.
“…Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları, Allah’ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah’ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız; yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa (fahiş), Allah, size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve âdete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir…”5
Burada geçen fahiş kelimesini dilimizde kullanılan fuhuş kelimesiyle bir tutamayız. Buradaki anlamı çirkinliktir. Çünkü fuhuş ise zina anlamındadır. Zinanın cezası ise dayak değil, recm edilmektir.
Görüldüğü gibi, kadın meşru bir sebeple dövülebilirse de bu, en son başvurulacak yoldur. Öncelikle, itaatsizliği ve isyankârlığı sebebiyle nasihat edip, tatlılıkla ondan vazgeçirme yolu aranacak. Bu etkili olmazsa yatağı ayrılacak. Bu iş, arkasını dönmek ve konuşmamak suretiyle gerçekleştirilir. Ayrı bir yatakta yatılır da denmiştir. Bu ceza da tesirli olmazsa dayak meşru hâle gelmektedir.
Anlaşılacağı üzere kadının bu duruma gelinceye kadar dövülmesi meşru değildir. Yüzde bir de olsa, işi bu duruma kadar götüren kadın için aslında başka çare de yoktur. Ya verilen öğütleri tutar, iş biter. Ya kocası yatağına girdiği halde ona sırtını döner. İlgilenmez ve bu yolla uslanmasına çalışır. Çünkü bu, kadınlar için çok etkili bir çaredir. Bu da olmazsa iş boşanmaya kadar gelmiş ve yuva cehenneme dönmüş demektir. Ama boşanma daha büyük felâketlere ve yıkımlara sebep olabilir: Onun için dağlama kabilinden, son çare olarak incitmeyecek ve iz bırakmayacak kadar dövmeye başvurulur. Çünkü bu duruma düşenlerin birçoğunu bu hafif dayak yola getirir ve çoğu boşanmaları önler. Önlemezse dinimiz, yine erkeğin boşamasına izin vermez ve iki tarafın akrabasından seçilecek hakemlerin arabuluculuk yapmasını önerir.6
Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz hanımlarına hiç vurmuş değildir. Hâlbuki hanımlarının onu üzdüğü, kırdığı, hatta ona karşı birlik olup söz ettikleri vardır. O, hanımlarına hiç vurmadığı gibi, onlara sözlü de hakaret etmemiş ve ümmetine de hanımlarına iyi davranmalarını emretmiş, onların erkeklere Allah'ın birer emaneti olduklarını hatırlatmıştır. Ancak değil dövmeye, aileleri yıkıp parçalamaya kadar giden huzursuzluklar da vardır. Böyle durumlarda bazen bir iki tokat işe yarar, evdeki otorite boşluğunu giderir, kadına evin bir hâkimi olduğunu hatırlatır ve bir ilâç olarak başvurulan bu çare, çok büyük felâketlere ve kötülüklere engel olabilir. Ancak bu bir ilâçtır. Hastalık kangren olmaya yüz tutmadan kullanılmaz ve dozu da fazla kaçırılmaz. Aksi halde kötü olan yan etkileri olur.
Sebepleri bulduktan sonra başka çaresi de bulunamayan dövme, kangren olup kesilmeye yüz tutmuş uzvu kesilmekten kurtarmak için bir son çare ve bir acı ilaçtır. Zaruret görülmeden kullanılmamalıdır.
Nasıl ki nasihatle onun düzelmesini düşünüyor, nasihat ediyor ve nasihatin bütün yollarını kullanıyoruz, nasıl ki yatağını terk etmekle ona karşı boykot yapıyor, fakat gururunu, onurunu kırmıyor, onu mahcup etmiyor ve sadece iyiliğini düşünüyoruz, aynen öyle de şayet, hafif bir dövmekle düzelecekse, o zaman da onu tatbik edeceğiz.
Dövmek en son ve mecburi istikamet neticesi ruhsat verilen bir hareket tarzıdır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi birinci ve ikinci maddelerin fayda vermediği yerde kullanılır. Yani istisnai bir durumdur. Başka türlü yola gelmeyen ve fıtratı ancak dövmekle yola gelmeye müsait olanlara tatbik edilebilir. Döverken de canını fazla yakmayacak ve bilhassa yüze vurmaktan da kaçınacaktır.
Haddizatında dövmekten gaye, kadının onur ve gururunu harekete geçirmektir. Bunu temin için en asgari ölçü neyse o kullanılmalıdır.
Hz.Peygamber (S.A.V.)in Kadının Dövülmesine Bakışı
Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz kadınların dövülmesini tasvip etmemekte, karılarını dövenlere "hayırsız" demekte, "Gündüz karısını köle gibi kırbaçlayan birisi akşam onunla aynı yatağa nasıl girecek?" diye sormaktadır.7
Müfessirlerin, Nisa suresi 34. ayet-i kerimesinin geliş sebebi olarak zikrettikleri bir olay, cahiliye döneminde âdet haline gelmiş bulunan "kadını dövme" fiiline Efendimiz (S.A.V.)in bakışı ve bunu ortadan kaldırma iradesi bakımından ilgi çekicidir. Ensardan Sa'd b. Rebî', nâşize olan karısına bir tokat vurmuş, kayınpederi de damadını, Hz. Peygamber'e şikâyet etmişti. Peygamberimiz "Kadın da aynı şekilde kocasına vursun" buyurdu, fakat daha emir yerine getirilmeden söz konusu ayet geldi, bu durumda kocanın karısına vurabileceği anlaşıldı ve emir geri alındı.8
Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz “Allah'ın kulları olan kadıncağızları dövmeyin!” buyurmuşlardı. Bir süre geçince, Ömer gelip, “Ey Allah'ın Rasûlü, kadınlar kocalarına karşı başkaldırdılar”, diye şikâyette bulununca dövülmelerine izin verdi. Arkasından da pek çok kadın Resûlullah'ın hanımlarını çevirip kocalarını şikâyette bulundular. Bunun üzerine Allah Resulü: “Birçok kadın Muhammed'in ev halkına gelip kocalarını (dayak yüzünden) şikâyet etmişler. Bu kocalar sizin iyileriniz değillerdir.”9 buyurdu.
Diğer bir hadis-i şerifte ise Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz: “Sizin en hayırlınız, kadınlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır. Kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin.”10 buyurmuşlardır.
Aişe (r.anha)'dan demiştir ki: “Rasûlullah (S.A.V.) hayatta ne bir kadın dövmüştür, ne de bir hizmetçi.”11
Bir başka hadis-i şerifte de Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz eşlerine eziyet eden zalim kimseleri kötü kimseler olarak tanımlamaktadır: “Kadınlara ancak kerîm olanlar ikrâm ederler (değerli olanlar değer verirler); onlara kötülük edenler ise leîm (kötü) kişilerdir.”12
Şunu unutmayalım ki Hz.Peygamber (S.A.V.) efendimizin yasakladığı dövme, haksız yere, sebepler oluşmadan ve insana yakışmayacak derecede meydana gelen dövme hadiseleridir. Yoksa yaşayan Kuran-ı Kerim olan Sevgili Efendimiz (S.A.V.) birçok hadis-i şerifinde ve veda hutbesinde Nisa suresinde gösterilen yolu hatırlatarak kadının dövülebileceğini buyurmuşlardır.
Zaten ayette belirtilen kademelerle gelinip ulaşılan bir dövmeye, hiçbir akıl ve mantık sahibi itiraz edemez. Hem yüz kadından birinde böyle bir dövme, olumlu etki yapıp o kadını yola getirecek ve aile kurtulacaksa, İslâm dini niçin böyle bir çarenin önünü tıkasın? Bu bir terbiye usul ve metodudur. Efendimiz (S.A.V.), “vurun” derken bu ölçü içinde demiştir. “Vurmayın” diye menederken de işkence, eza, cefa ve intikam alma hissiyle yapılan dövmelere karşı kadını korumak için demiştir.
Netice olarak kadını dövmek, aklen ve ruhen sağlıklı hiçbir erkeğin veya kadının hoşlanacağı bir şey değildir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi İslam'da bu hüküm ve bu hükmün hikmetli bir yeri vardır.
Bizlere düşen görev, hoşlanmadığımız bu eylemden sakınmaya ve karşı tarafı da sakındırmaya çalışmamızdır. Böyle bir duruma düşmekten sakınan Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz bu hadiseyi hiç yaşamamış, hiçbir hanımına bir fiske dahi vurmamıştır.
Nitekim bazı hanım yazarlarımız Resulullah (S.A.V.) Efendimizin hiçbir hanımına bir fiske dahi vurmadığını belirterek, erkek müslümanları böyle bir tavra davet etmektedirler. Bize göre bu davet, tek taraflı olduğu için hayra ve rahmete vesile olabilecek bir davet değildir, Çünkü Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz ile ilgili olarak karşılaştığımız örnekte, hanımlarına bir fiske dahi vurmayan Resulullah (s.a.v.) ile birlikte, kendilerine bir fiske dahi vurdurmayan, vurdurmaya gerek göstermeyen peygamber hanımları, annelerimiz vardı.

Her iki tarafın da örnek alınması gerekmez mi?
dipnot
(1) Nisa suresi: 34
(2) Cessâs, 189; İbn Atıyye, 48
(3) Sa’d suresi: 44
(4) Bakınız: Nisa suresi: 35
(5) Müslim, Hac, 147, 194; Tirmizî, Fiten 2, Tefsir 2
(6) Bakınız: Nisa suresi: 35
(7) Ebû Dâvûd, Nikâh, 60 Buhârî, nikâh 93, tefsir, sûre (91) 1; Müslim, Cennet 49; Ibn Mâce, nikâh 51
(8) Elmalılı N/1350; Ibn Kesir N/256; Kurtubî V/168; Cessâs, 188; İbnü'l-Arabî, 415
(9) Ebu Davud, nikah (N/245); Ibn Mâce, nikâh 51
(10) Müslim, Radâ 62; Tirmizî, Radâ 11
(11) Müslim, fedail 79; İbn Mace, nikah 51; Dârîmî, nikâh 34, Ahmed b. Hanbel, V,32, 206, 229,232,281
(12) İbn Mâce, Edeb 3; Ebû Dâvud, Edeb 6, Rikak 22, İ’tisâm 3; Müslim, Akdiye 11

Konuyla ilgili geniş açıklamayı Kadınlara Özel Meseleler/Fetvalar isimli eserimizde bulabilirsiniz. Eseri incelemek ve sipariş etmek için tıklayınız

Selam Ve Dua ile


dinimeseleler sitesinden alıntıdır.
 
Eski 13-09-12, 20:49 #5
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Ayrıca ayette zikredilen “dövün” ifadesi hadis-i şeriflerle detaylandırılarak dövmenin derecesi de belirtilmiştir. Bu dövme sakat bırakmadan, yüze vurmadan, hafifçe bir dövme olarak izah edilmiştir.
diyosun sen burda yani dövülebilir biri benim kız kardeşimi dövebilir yani Allah bunu diyo
 
Eski 13-09-12, 21:24 #6
ATAAN ATAAN çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

elmalılıda dövün yazıyor fakat yaşar nuride evden çıkarın diyor.
 
Eski 13-09-12, 21:38 #7
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

hangisi doğru acaba banada dövün olamaz gibi geliyo Allah dövün der mi
 
Eski 13-09-12, 21:53 #8
astragankalpak astragankalpak çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Ben ilk kez kuranı okuduğumda en çok şaşırdığım ayetlerden biriydi bu ayet.Sonra fihristten devamına bakınca iyice soğumuştum.
 
Eski 13-09-12, 21:55 #9
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

bende bekliyorum biri açıklasın diye ama
 
Eski 13-09-12, 22:08 #10
mwlt. mwlt. çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen dogan4141 Mesajı Göster
Ayrıca ayette zikredilen “dövün” ifadesi hadis-i şeriflerle detaylandırılarak dövmenin derecesi de belirtilmiştir. Bu dövme sakat bırakmadan, yüze vurmadan, hafifçe bir dövme olarak izah edilmiştir.
diyosun sen burda yani dövülebilir biri benim kız kardeşimi dövebilir yani Allah bunu diyo
Kardeşim erkek kadını her istediğinde öyle kafasına göre dövemez. Zaten buradaki dövmekten kasıt korkutmak içindir. Kadın haddini aşarsa korkutup susturmak için, yaptığı yanlış işten alıkoymak için hafifçe vurulur ve sinirini gösterir erkek. Kadın da korkar ve kötü işten vazgeçer. Mesela kadın çok dedikodu yapıp insanları birbirine düşürüyorsa, haram şeyler yapıyorsa, kayın ya da öz anne ve babasına karşı geliyorsa vs. gibi durumlarda önce birçok sefer uyarılır. Ama kadın devam ederse yatağında yalnız bırakılır. Yok hala devam ederse korkutmak için, öfkeni belli etmek için hafifçe vurulur. Aksi takdirde kadın yaptığı kötülüklere devam eder. Konu bu kadar aslında. Yoksa Allah kadınları sürekli dövün, sırtından sopayı eksik etmeyin demiyor. Allah'tan daha iyi bilmiyoruz heralde! Ayrıca bu linke de bir bak istersen.

http://www.furkanvakfi.net/soru-ceva...ermeliyiz.html
 
Eski 13-09-12, 22:10 #11
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

birader diyoki uyarın uyardık anlamadı tamam bitmiştir dövmekde ne hayvan mı buda döverek ikna edicez
 
Eski 13-09-12, 22:38 #12
Sinan Y Sinan Y çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

"Onları (eşlerinizi) dövünüz."Eğer bu önlemi yukardaki inceliklerin ve bu tedbirlerin ortak amacının ışığı altında ele alırsak söz konusu dövmeninöc alma, sadist duyguları tatmin etme amacı güden bir acı çektirme ya da kadının onurunu kırma, kişiliğinihırpalama eylemi anlamına gelmeyeceği, bunların yanısıra kadının istemediği bir hayatı zorla, baskı ile yaşatmaaracı olarak kullanılamayacağı açıkça anlaşılır. Bu eylem terbiye edicinin sevecen duygularına eşlik eden biruslandırma girişimi olmakla sınırlıdır. Tıpkı babanın çocuklarına ve öğretmenin öğrencilerine yönelik aynı türdenuygulamalarında olduğu gibi.Söylemeye gerek yok ki, eğer bu önemli kurumun ortakları arasında uyum varsa bu önlemlerin hiç birine yeryoktur. Bu önlemlere ancak sarsıntı ve bozulma tehlikesi karşısında başvurulur. Bu sarsıntı ve bozulma tehlikesi deancak bu önlemler aracılığı ile tedavi edilmeye çalışılan bir sapmadan kaynaklanır.Eğer ne öğüt verme ve ne de yatakta yalnız bırakma önlemleri işe yaramaz ise o zaman ortada başka türden vebaşka düzeyde bir sapma var demektir ki ona karşı diğer önlemler çare olamazken bu önlem çıkar yol olabilir.Bazı sapma türlerine ilişkin pratik deneyimler ve psikolojik araştırmalar bu dövme önleminin belirli bir psikolojikanormalliği tedavi edecek, aynı zamanda bu anormalliğin sahibinin davranışlarını düzeltecek ve onu tatmin edeceken uygun çare olduğunu söylüyorlar.Yalnız burada sözünü ettiğimiz patolojik (marazi) sapma, psikanalizin belirleyerek isim taktığı anormallik olmayabilir.
ünkü biz psikolojinin ortaya koyduğu sonuçlara kesin bilimsel veriler gözü ile bakmıyoruz. Sebebine gelincepsikoloji, Dr. Alexis Carrel'in de belirttiği gibi henüz bilimsel anlamda bir "bilim" dalı haline gelmiş değildir. Öylekadınlar var ki, ancak pazu gücü ile kendilerini alt eden erkeklerin otoritesine sığınmak isterler ve ancak gücünü buyolla kendilerine kanıtlayan erkeklerin eşleri olmaktan hoşlanırlar. Kuşkusuz bütün kadınların tabiatı böyle değildir.Fakat böyle kadınlar da vardır. İşte bu tür kadınları hizaya getirebilmek ve bunun sonucunda da bu önemli kurumunbarış ve güvenliğini koruyabilmek için bu sön önleme başvurmak gerekli olabilir.Ayrıca bu önlemleri belirleyen merci, tüm varlıkların yaratıcısıdır. O yarattığı insanları herkesten iyi tanır. Bu herşeyibilen ve her şeyin içyüzünden haberdar olan yüce merciin sözünden sonra yapılacak her tartışma dayanaksız birdemogojidir; yaratanın bu tercihine yönelik her inatlaşma ve boyun eğmeme girişimi, insanı iman alanının dışınaçıkmaya sürükleyen bir adım olur.Yüce Allah bu önlemleri niteliklerini, beraberlerinde taşıdıkları niyeti ve güttükleri amacı belirleyecek tarzda nitelikteortaya koyuyor. Öyle ki, cahiliye dönemleri insanlarının yanlış anlamalarını, yüce Allah'ın sistemine yakıştırmayaimkân bırakılmıyor. Çeşitli cahiliye dönemlerinde erkeğin din adına cellat kesildiği, yine din adına kadının köleyedönüştürüldüğü, erkeğin kadına ve kadının erkeğe özendiği, karşı cinslerin birbirlerine benzemeye yeltenerekkişiliklerinden uzaklaştıkları, ya da ilerici bir din anlayışı adı altında her iki cinsin kadın ile erkek arası üçüncü birkarmaşık cinse dönüşmeye giriştikleri sık sık görülür. Fakat müminlerin vicdanlarında bu sapık akımları katıksızİslâm'dan ve onun gerektirdiği uygulamalardan ayırd etmek hiç de zor değildir.Bu önlemler dik kafalılık kompleksinin belirtilerini henüz bu kompleks palazlanmadan, tedavi etmek için ortayakondu ve hemen arkasından kötüye kullanılmalarını önleyecek uyarılar gündeme getirildi. Bunun yanısıra Peygamberefendimiz (salât ve selâm üzerine olsun) gerek eşlerine yönelik pratik uygulamaları ile ve gerekse sözlü direktifleriile bu konudaki yanlış anlamaları düzeltmeye ve orada-burada görülen aşırı uygulamaları frenlemeye yöneldi.Nitekim Muaviye b. Hıdet-ül Huşeyri'nin; "Ya Resulullah, eşlerimizin üzerimizdeki hakları nelerdir?" diye sormasıüzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:"Kendin yiyince ona da yedirmen, kendin giyince ona da giydirmendir. Ayrıca yüzüne vurmazsın, ona hakaretetmezsin ve kendisini yatakta yalnız bırakmayı evin dışına taşırmazsın." (Müsned, Ashabussünen)Yine bir keresinde Peygamberimiz "Allah'ın cariyelerini (kadınlarınızı) dövmeyiniz" buyurduktan bir süre sonrahuzuruna çıkan Hz. Ömer "Ya Resulullah! Kadınlar, kocalarına karşı dik kafalılık etmeye başladılar" dedi. Bununüzerine Peygamberimiz, erkeklerin eşlerini dövmelerine izin verince çok sayıda kadın, Peygamberimizin eşlerinebaşvurarak kocalarından şikâyetçi oldu. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu:"Çok sayıda kadınMuhammed'in eşlerine (eşlerime) başvurarak kocalarından şikâyetçi oldular. O erkekler sizin iyilerinizdendeğildirler." (Ebu Davud, Nesei, İbn-i Mace)Bu arada Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz şöyle buyuruyor:"İçinizden biri, gündüz dişisini çifteleyip de gece olunca onunla çiftleşen merkepler gibi davranarak eşini dövmesin."(Sahhah)Yine Peygamberimiz (salât ve selâm üzerine olsun) bir başka hadisinde ise bu konuda şöyle buyuruyor: '"En iyileriniz, eşlerine karşı en iyi davrananlarınızdır. Ben içinizde eşlerine karşı en iyi davrananızım." (Tirmizi,Taberani)
Bir yandan bu nasslar ile bu direktifler öbür yandan da bu konuda gelişen ve kimi zaman bu direktiflere ters düşenpratik uygulamalar bize şunu gösteriyor. O günün İslâm toplumunda bu alanda İslâm sisteminin direktifleri ilecahiliye düzeninin kültürel kalıntıları birbirleri ile çatışma halinde idiler. Ama bu durum sadece bu alanda görülen birmanzara değildi. İslâm'ın direktifleri ile cahiliye kültürünün tortuları hayatın diğer birçok alanında da çatışıyordu. Buçatışma İslâm toplumunda yeni değerler ve kurumlar iyice yerleşinceye ve müslümanların vicdanlarının vebilinçlerinin derinliklerinde kök salıncaya kadar sürmüştür.Her neyse, yüce Allah bu önlemlerin önüne aşılmaması ve önlerinde durulması gereken sınırlar koymuştur. Buönlemlerin herhangi bir aşamasında amaç gerçekleşince artık ötesine geçilemeyecektir. Okuyoruz:"Eğer (kadınlarınız) uslanıp size itaat ederlerse kendilerine karşı başka bir tedbire başvurmayınız."Amaç gerçekleşince araca başvurma girişimi durduruluyor. Bu da varılmak istenen sonucun söz konusu amaç -yanikadının kocasına itaat etmesini sağlama amacı- olduğunu açıkça gösteriyor. Sağlanması istenen itaat zorlamalı itaatdeğil, gönüllü itaattir. Çünkü zorlamalı itaat, toplumun temeli olan aile kurumu için sağlıklı bir dayanakoluşturamaz.Ayetin aşağıdaki cümlesi bize açıkça gösteriyor ki, itaat amacı gerçekleştikten sonra bu önlemleri uygulamayadevam etmek aşırılık, keyfî uygulama ve ölçüyü çiğnemektir. Okuyoruz:"...İtaat ederlerse kendilerine karşı başka bir tedbire başvurmayınız."
u yasaklamanın arkasından gelen uyarı cümlesinde yüce Allah'ın yüceliği ve ululuğu vurgulanıyor. BöyleceKur'an'ın bilinen özendirme ve caydırma üslubu uyarınca kalplere su serpiliyor, mağrur başlar eğdiriliyor, bazıgönüllerden geçmesi muhtemel aşırılık ve bencillik duygularının kökü kazınıyor. Okuyalım:"Hiç şüphesiz Allah yücedir, büyüktür."Bu önlemler dik kafalılığın açığa vurulmadığı, sadece ön belirtilerinin görüldüğü durumlar içindirler. Bir de bu dikkafalılığın açığa vurulduğunu düşünelim. O zaman bu saydığımız önlemlere başvurulmaz. Çünkü o durumda bunlarınhiç bir yararı, hiçbir olumlu sonucu olmaz. O durumda karı-koca anlaşmazlığı, birbirinin başını ezmeyi amaçlayanbir çatışmaya ve bir savaşa dönüşmüş demektir. Oysa amaç ve istenen şey bu değildir.Ayrıca erkek, bu önlemlere başvurmanın hiçbir yarar getirmeyeceğini, tersine yuvanın dirliğinde meydana gelençatlağı daha da genişleteceğini, dik kafalılığı açığa vurduracağını ve henüz kopmamış duran evlilik bağlarının dakopmasına yol açacağını düşünebilir ve bu önlemleri yürürlüğe koymadan önce yapacağı durum değerlendirmesindebu görüşe varabilir. Ya da bu önlemleri fiilen uygular da hiç bir olumlu sonuç elde edemez.Bu durumlarda hikmetli İslâm sistemi bu önemli kurumu yıkımdan kurtarmak için, kenara çekilerek onu yıkımabırakmak zorunda kalmadan önceki son girişimi olmak üzere başka bir önlem öneriyor. Okuyoruz:"Eğer karı-kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz onlara biri erkeğin ve öbürü kadının akrabası olan ikiarabulucu gönderiniz. Eğer bu arabulucular karı-kocayı barıştırmak isterler ise Allah onların arasını bulur. Hiçşüphesiz Allah herşeyi bilir ve her şeyden haberdardır."Görüldüğü gibi İslâm sistemi, dik kafalılığın ve gerginliğin olumsuz sonuçlarına teslim olmayı uygun görmediği gibihemen evlilik bağını çözmeye ve aile kurumunu, içinde yaşayan küçük-büyük herkesin; dirliğin bozulmasıkonusunda hiç bir rolü, hiçbir günahı ve hiçbir engel olma gücü olmayan zavallı aile fertlerinin başına yıkmayakalkışılmasını uygun bulmuyor. Çünkü aile kurumu İslâm'ın gözünde değerlidir. Bu değerlilik, bu kurumun toplumunyapılanmasındaki önem ile, topluma sağladığı gerekli tuğlalar aracılığı ile onun varlığının sürdürülmesine,gelişmesine, ilerlemesine sağladığı katkı ile doğru orantılıdır.Bu gerekçe ile İslâm ayrılık tehlikesi baş gösterince bu ayrılık fiilen gerçekleşmeden önce davranarak şu sonönlemini devreye sokar: Biri kadının ve öbürü erkeğin akrabası olan, taraflarca onaylanacak iki hakemin işe elkoymasını önerir.Bu hakemler karı-koca ilişkilerini gölgeleyen psikolojik gerginliklerden, bilinçlerde çöreklenmiş tatsız hatıralardan veortak hayatın olumsuz şartlarından uzak bir soğukkanlılık içinde bir araya gelirler. Bu hakemler, aile yuvasınınhavasını zehirleyen, işi çıkmaza sokan ve pençesine düştükleri için karı-kocaya, ortak hayatlarının iyi taraflarındandaha baskın gelen bütün olumsuz ve yıkıcı etkilerden uzaktırlar. Her ikisi de ailelerinin adı kötüye çıksın istemez veyuvasız kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan küçük çocuklara karşı şefkat duyguları ile doludurlar. Böylesine tatsızbir duruma düşmüş karı-kocaya egemen olabilecek olan karşı tarafı alta düşürme kompleksinden uzaktırlar.İstedikleri tek şey dargın karı-kocanın, çocuklarının ve yıkılma tehlikesi ile yüzyüze gelen yuvalarının iyiliğidir,mutluluğudur. Bunların yanısıra karı-koca bu hakemlerin önünde gizli sırlarını açmaktan çekinmezler. Çünkü bunlartarafların akrabalarıdırlar. Bu sırları yayacaklarından korkulmaz. Sebebine gelince bu sırları ortalığa yaymakkendilerinin de yararına değildir. Hatta onların yararı bu sırların saklanmasında ve çözüme kavuşturulmasındadır.İşte bu iki hakem bir araya gelerek dargın karı-kocanın arasını bulmaya koyulurlar. Eğer tarafların gönlündebarışma eğilimi var da bu eğilimi frenleyen tek faktör karşılıklı öfke ise bu hakemlerin barıştırmaya yönelik güçlüarzuları sayesinde yüce Allah, bu dargın çifte barışmayı ve uyuşmayı nasip eder. Okuyalım:"Eğer bu arabulucular karı-kocayı barıştırmak isterler ise Allah onların arasını bulur."
Arabulucular barıştırmayı isteyecekler, Allah da onların dileğini kabul edecek ve girişimlerini başarıya ulaştıracaktır.İşte insanların kalpleri ve çabaları ile yüce Allah'ın dilemesi ve takdiri arasındaki ilişki budur. İnsanların hayatındayer alan gelişmeleri yüce Allah'ın takdiri gerçekleştirir. Fakat insanların elinde adım atmak ve girişimde bulunmakyetkisi vardır. Bundan sonra olacak olan şey, yüce Allah'ın takdiri ile olur. Üstelik bu olacak olan şey sırları bilen veher şeyin en yararlısından haberdar olan yüce Allah'ın bilgisi altında gerçekleşir. Okuyoruz:"Hiç şüphesiz Allah herşeyi bilir, her şeyden haberdardır."Böylece -bu bölümde- İslâm'ın; kadına, karşıt cinsler arasındaki ilişkilere, aile kurumuna ve aile-toplum ilişkilerinene kadar ciddi ve önem verici bir gözle baktığını görmüş olduk. İslâm sisteminin insan hayatının bu kesimini yasaldüzenlemeler ile donatmak için ne kadar yoğun bir çaba harcadığına tanık olduk. Bunun yanısıra İslâm cemaatını,cahiliye bataklığından alarak kendisinden başka hidayet olmayan İlâhi hidayetin doruğuna tırmandırmaya çalışan buyüce sistemin bu yolda harcadığı çabaların pratik örnekleri ile karşılaşmış olduk.

Fizilalil Kuran- Seyyid Kutub
 
Eski 13-09-12, 22:45 #13
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

ya bune 1 sayfa yazı koymuşun ben okudum bunu hiçde açıklayıcı bi cevap gibi gelmedi bana sonucda kadına vur diyo burda bunu kabul edicez bi kere yok öğretmenin öğrenciyeymiş de yok babanın oğlaymışda ne alaka dayak hayvana atılır birader insana değil insanlar konuşa konuşa anlaşır dayak değil ben karımı dövücem sonra karım da dicek he ben senden bu dayağı bekliyodum şimdi yaptığım kötü işleri yapmıcam mı der yoksa tamamen mi ayrılır?
 
Eski 13-09-12, 22:52 #14
mwlt. mwlt. çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen dogan4141 Mesajı Göster
birader diyoki uyarın uyardık anlamadı tamam bitmiştir dövmekde ne hayvan mı buda döverek ikna edicez
Kardeşim sen karından sorumlusun onu yaptığı kötü işlerden alikoymak zorundasın. "Ama ben uyardım uyardım vazgeçmedi" deyip bırakamazsın aksi takdirde onun günahina sen de ortak olursun. Ne yapıp edip ona engel olmalısın. İlk önce tatlı dille çok defa ikaz edersin. Devam ederse "Yaptığın kötü işi bırakmadıkça yanında yatmayacağım" deyip ayetteki gibi yatağında yalnız bırakırsın. Daha da olmadı öfkeni belli edip korkutmak için hafifçe vurursun. O da vazgeçer Allah'ın izniyle.


Şimdi dövün dediyse "illa ki döveceksin, dövmek farz" demek değil ki! Hem kaç tane sahabe karısını dövmüş? Peygamberimizin de hayatı ortada... Hem karına bunları yaparak, onu kötülükten alıkoymak ona iyilik yapmaktır hayvan yerine koymak değil. Günah kazanması daha mı iyi? Günah kazanıp cehenneme gitsin daha mi iyi? Onun iyiliğini düşünmen, onu günahtan vazgeçirmek için uğraşman ona değer verdiğini gösterir hayvan yerine koyduğunu değil. At gözlüğüyle bakmayın lütfen meselelere..
 
Eski 13-09-12, 22:55 #15
NaRe_TuRKeY NaRe_TuRKeY çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

kadının dövülmesi, kadının yoldan çıkması durumunda en son yapılacak iştir çünkü artık başka şey fayda vermez yani dövmenin ilersine de gitmeyin diyor Allah he bu dövmede paldır küldür rkek döver gibi değil tabiki..
 
Eski 13-09-12, 22:59 #16
Sinan Y Sinan Y çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen dogan4141 Mesajı Göster
ya bune 1 sayfa yazı koymuşun ben okudum bunu hiçde açıklayıcı bi cevap gibi gelmedi bana sonucda kadına vur diyo burda bunu kabul edicez bi kere yok öğretmenin öğrenciyeymiş de yok babanın oğlaymışda ne alaka dayak hayvana atılır birader insana değil insanlar konuşa konuşa anlaşır dayak değil ben karımı dövücem sonra karım da dicek he ben senden bu dayağı bekliyodum şimdi yaptığım kötü işleri yapmıcam mı der yoksa tamamen mi ayrılır?
O ne biçim bir konuşma tarzı!
Bu bi sayfa "o ne be" dediğiniz metin, büyük bir kur'an Tefsiridir! Üstelik kısaltarak koydum. Öğrenmek istersenız okuyun. Kuranda anlamadıgınız şeyler varsa tefsir okuyun! bu kadar basit?? Tefsir bunların açıklamasıdır.


Bu arada sana bir şey diyeyim, " kadına vur diyo" dediğin kısım, yatakları ayırmaktan sonra gelyıor. Ve bu işin olabilmesi için kadının Kötü bir iş yapması gerek. Ayeti iyice oku! Erkekler kadınların koruyucularıdır, beyleridir diyor. Kadın yanlış bir yola girince şunu şunu yapın denıyor. Aile içinde geçinmezlık yarattıgında, eşine itaat görevini bıraktıgında şunları uygulayın denıyor. "yorgunluk atmak içn dövün!" demıyor!

Bir şeyi ne amaçla okursanız, incelerseniz onu görürsünüz.Kafanızı nötrleştirip hatta "Bu Allah'ın şeraitı, bunda yanlış bir şey olmaz, Allah her daim haklıdır, kullarının durumunu en iyi o bilir o hüküm verir" şeklinde Allah'a daha da yaklaşırsanız, Anlamış olacaksınız.
Bu ayetin, kadınlar üzeerinde ne gibi koruyucu oldugunu bile bilmıyorsunuz. Dediğim gibi ne amaçla bakarsanız onu görürsünüz. Samimi değilseniz, bardağın her daim boş tarafını görürsünüz. Siz diyorsunuz ki bu ayet kadınları dövun dıyor.Kadınların hakkını yerle bir ediyor. Oysa biraz iyi niyetle Allah'a güvenerek " bu Allh'ın kitabı" diyerek bakmış olsaydınız bu ayetin kadınların hakkını ne kadar savunduğunu bile görürdünüz.Kadınların insan sayılmadığı bir dönemde, kadının bir yanlışı olunca " onlara öğüt verin" demek ne kadar büyük bir muhafazadır bunu düşünmediniz bile.
Selametle kalın..

Mesajı son düzenleyen Sinan Y ( 13-09-12 - 23:04 )
 
Eski 13-09-12, 23:07 #17
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

şimdi birader diyelim senin kız kardeşin var ben onunla evliyim o kötü bişey yaptı ben onu dövdüm yüzüne vurmak yasak ama vücuduna vurabiliyormuşuz vursam kabul eder misin böyle bişeyi?
 
Eski 13-09-12, 23:11 #18
dogan4141 dogan4141 çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen NaRe_TuRKeY Mesajı Göster
kadının dövülmesi, kadının yoldan çıkması durumunda en son yapılacak iştir çünkü artık başka şey fayda vermez yani dövmenin ilersine de gitmeyin diyor Allah he bu dövmede paldır küldür rkek döver gibi değil tabiki..
dövmenin ileresine gitmeyin diyor ilerisi daha ne var öldürmek var zaten artık
 
Eski 13-09-12, 23:20 #19
Sinan Y Sinan Y çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen dogan4141 Mesajı Göster
şimdi birader diyelim senin kız kardeşin var ben onunla evliyim o kötü bişey yaptı ben onu dövdüm yüzüne vurmak yasak ama vücuduna vurabiliyormuşuz vursam kabul eder misin böyle bişeyi?
Sen burdaki dövmek fiilindne ne anlıyorsun?
Bu sözlerim senı ıkna etmıyorsa daha ne dıyebılırım?
Bak kardeşim.Diyelim ki senin eşin büyü yaptırıyor.Sana da söyluyor.Veya falcıya gıdıyor sureklı.Sen önce gidip bunu yapmamasını söyleyeceksın. her şeyi anlatacaksın gunahtır dıyeceksın. hala giderse ( kı eşinin sözune karşı giden kadın var mıdır bilmem) sen işin ciddiyetini belirtmek, ve karralılığını anlatmak için akşam olunca onunla yatmayacaksın, ve diyeceksın kı " eğer devam edersen senınle aynı yatakta yatmam!"
Buna rağmen devmaederse ( eder mi bilinmez..) işin önemını anlatmak maksadıyla, telkinlerde bulunarak, omzundan azıcık sarsarsın.
Tamam mı?
rahatladın mı?
Dövmk fiilinden anladığın şu olmalı senin:


 
Eski 13-09-12, 23:23 #20
mwlt. mwlt. çevrimdışı
Varsayılan C: Nisa suresi 34. ayet

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen dogan4141 Mesajı Göster
şimdi birader diyelim senin kız kardeşin var ben onunla evliyim o kötü bişey yaptı ben onu dövdüm yüzüne vurmak yasak ama vücuduna vurabiliyormuşuz vursam kabul eder misin böyle bişeyi?
Kız evlendikten sonra ilk hakkı kocasına aittir. Dediğin kişi ben olsam ve kız kardeşim senin karın olsa, eğer kötü birşey yaparsa onu düzeltme hakkı senindir ve buna kimse de karışamaz. Zaten kardeşim kötü birşey yapsa bundan ben de rahatsız olurum, kardeşim diye herşeye göz yumacak değilim heralde. Kötü birşey yaparsa ve kocası bunu düzeltirse memnun olurum sonuna kadar..

Kardeş sana birşey sorayim Allah mı daha iyi bilir sen mi? Bir icatı bile onu icat eden bilir; bizi yaratan da Allah olduğuna göre bizim nasıl yaşayacağımızı da Allah bilir biz bilemeyiz. Herşeyin sahibi olan Allah, herşeyi bilen Allah söylüyor ben sen o değil. Sen burada ayetin doğru mu yanlış mı olduğunu tartışmaya çalışıyorsun.. Allah "dövün" diyor demek ki vardır bildiği, insan herşeyi bilemez ki! Allah'ın söylediğini sorgulamak hangi insana düşer hangi mantığa sığar bu ya? Anlamak istemiyorsan nasıl anlatalım sana?

Allah'ın emirlerine karşı gelmek huy olmuş kanına işlemiş milletin. Böyle insanlar doldu heryer; neden bu kadar boşanma var sanıyosunuz? Neden aileler huzursuz sanıyosunuz? Allah'a itaat etmeyenlerin sonu böyle olur işte.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:18
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018