Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 13-04-06, 00:16 #1
ahmetdursun ahmetdursun çevrimdışı
Varsayılan 4 Buyuk Melek...İslâm'da Meleklere İman Bütün semavi dinlerde meleklere iman vardır. İslâm'ın imana ait 6 maddesinin biri de meleklere imandır. Ve meleklere iman, İslâm imanı içinde kaçınılmaz bir umdedir
Melekler Kur'an emri gereğince görülmeyen kudretlerdir. Melekleri kanatlı tasavvur eden diğer dinlerdeki görüntüyü de Kur'an net bir şekilde açıklayarak meleklerin kanadından kast onların kudretleridir emriyle perçinlemiştir. Meleklerin görünebilmesi Allah'ın iznine tabidir ki bir bölüm önce açıkladığım gibi; bu bir sürat azaltması meselesidir (Cebrail'in efendimize görünüşü gibi).
Melekler ve benzeri varlıkları dört ana gurupta toplamak mümkündür:
a. İbadet ve İtaat Melekleri:
Meleklerin büyük çoğunluğunu teşkil eden bu gurup meleklerin sayıları sonsuzdur ve her an Allah tarafından yenileri yaratılmaktadır (Muhyiddin Arabi: Fususul Hiken).
b. Kur'an'da İsmi Geçen Dört Büyük Melek:
Kur'an'da ismi geçen 4 büyük melek; Cebrail, İsrafil, Mikâil ve Azrail'dir. Bunların temel özellikleri şunlardır:
1 — Cebrail: Allah'ın kudret-i ilâhisinde yaratılmış bir melektir. Akla, bilince etki eder. Peygamberlere Emr-i lâhiler nakletmiştir. Allah, kudretini bir yerde tecelli ettireceği zaman, bazan Cebrail'i kullanır.
2 _ İsrafil: Allah'ın hay tecellisine bağlı kudretlerde yaratılmıştır. Sûr üfleyerek mahşerde dirilme sırrına işaret verecektir. Mahşer bölümünde bu konu açıklanacaktır.
3 — Mikâil: İnsanın şer etkilerle daralmasını giderir. Manevî baskılarını bir sünger gibi emer. Mikâil ayrıca bir çok kudret tecellisinde görev sahibidir.
4 — Azraü: Ölüm meleği de denilen Azrail, sanıldığının tersine ölümü zorlaştırıcı değil kolaylaştırıcı manevî bir kudrettir. İnsanın dört unsuru; beden, kalp, ruh, nefs sisteminden ayrılırken onun matematiksel gücüyle rahat bir biçimde birbirinden ayrılır.
Onun tek bir kudret olmasına karşın her an aynı ve ayrı mekanlarda varolabilme yeteneği ise; dün belki güç kavramrdı. Bugün ise, enerji dalgaları ve süratleri, esrarengiz sonsuzlukları bilindikten sonra kolayca kavranır. Tıpkı TV ekranı gibi.
c. Cinler Grubu Melekler:
Bu gurupdaki melekler (cinler) hem isyan hem de itaat edebilen varlıkları temsil eder. Cinler melek evsafı açısından kudrete ve madde ötesi niteliğe sahip olmakla beraber yaratılışları özel bir enerjidendir. Cinlerin görülmediği, özel bir ateş enerjisinden yaratıldığı Kur'an emridir. Bir yandan da evsaf itibariyle ışınlara çok benzemektedir. Işınlardan kurulu bilinçli varlıklardır. Ancak cinlerin bildiğimiz kozmik ışınların, aynı olduğu söylenemez. Karekter fizik açısından ışınlara çok yakındır. Muhtemelen kendilerince kontrol edilebilen bir süratleri vardır. Ancak cinler melekler gibi lâtif mekanda değildir.
İnsan ve cin ilgisine gelince: Nasıl tüm ışınlar insanı etkiliyorsa, cinlerin de ışın etkilerinin insanı etkilemesi olağandır. Ancak cinler bilinç ve iradeye sahip olduklarından bu etki de sürekli ve kaçınılmaz değildir. .
Bir Kur'an mucizesi; cin etkilerinin arzdan uzaklaştırıldığı âyetidir. Bu âyet arzın kozmik ışınlara karşı korunması olayını dile getirmektedir ki; Allah'a iman bahsinde arzın bekçileri konusunda incelendi. Elbette cinlerle kozmik ışınlar aynı değildir, ancak evsaf yakınlığı vardır.
Sûre-i Çin'de de belirtildiği gibi cinlerin yaratılması ile maddesel varlıkların gerçeği arasında çok ilginç bir fizik tanım ortaya çıkmaktadır. Şöyle ki:
Maddesel varlıklar, etkinin mekana etkisinden doğmaktadır.
Cinler özel bir ışın menbamdan ve melekler lâtif alem dediğimiz boyutlarda; daha bağımsız planda yaratılmıştır. Bu durumda, varlıklarla, boyutlara yansıma olayı çeşitli yaratılmışların farklı niteliklerini doğurmaktadır. Madde, boyutlara en sıkı bağlı kudretleri, cinler ve melekler ise süratleri nedeniyle boyutlara zayıfça bağlı kudretleri temsil etmektedir.
d. Şeytan:
Şeytan da melek niteliğindedir ve bir enerji kaynağından yaratılmış; bilinçlenmiş bir mahluktur.
Bilindiği gibi, insana görünmeyen planda (madde ötesi) etki yapmaktadır. Bu etki özellikle nefse dönüktür. Tanrı'ya yaklaşımdan uzaklaştıran bu etkiler demeti, gerçekte nefsin tabiatına uygun düşmektedir.
Melekler ve şeytan, genelde madde ötesi olduklarından, bizim ancak madde ötesi yönlerimizi etkiler. Sıkıntılarımızın giderilmesi, aklımızda kıvılcım ya da isyan ve inkarımızı körükleme gibi. Bu görevlerin evrende ve insandaki çeşitli yansımalarının çoğunun farkına varmayız. Ancak bazıları bize çok ilginç biçimde anlatılmıştır. Bunlardan çok önemli gördüğüm bazılarını özetleyeceğim:
1. Hal ve giderimizi bir videoteybe sinema gibi kaydeden kudret melekleri.
2. Bebekleri ve hatta çocukları kazalardan koruyan melekler.
3. Mezarda nefsin ilk hesap işlemini kaydeden Münker ve Nekir melekleri.
4. Mahşer ve hesap gününde ve ondan sonra hal ve giderimize göre bizimle ilgilenen melekler.
5. Yücelmiş kimselerin Zikir ve namazlarında, haz almak için onlarla birlikte olan melekler.
6. Bebeklerdeki ruhların (Ruh insanın bedeni hangi çağda olursa olsun mükemmeldir) dünya hayatına ilgilerini sağlayan melekler.
7. Savaşlarda İslâm ordusuna yardım eden melekler.
Melekler hakkın rahmetinden doğduğundan daima evrenin zevk alemini renklendirir. Güzelliklere bizi iten, gizli kudretlerdir.
Meleklerin, özellikle cinlerin, evrenin herhangi bir yerinde özel dünyaları olup olmadığı tartışılabilir. Cinler, bir yandan kuantlarm güçlü hızları, bir yandan ısıdan etkilenmeyen yanları ile evrenin herhangi bir bölümünde özel dünyaya da sahip olabilirler. Ancak yine sonsuz hızları nedeniyle dünya ile değişmeyen bir ilgileri de vardır. Kur'an hükümlerinin, cinler için de geçerli olduğu yine Cin sûresinde açıkça beyan edilmiştir. Bu durumda dünya ilgilerine baki kalmak kaydı ile evrende daha bağımsız ve çok hızlı dolaşım yetenekleri olduğunu kabul etmek daha uygundur.
İbadet meleklerinin, evrenin her yerinde; maddesel bir gezegen de dahil, evrenin diğer mekanları da dahil olmak üzere her bölgesinde var olduğu, İslâm inançlarına ters düşmemektedir.
Asıl olan, meleklerin kudret olduğunu, maddesel yasalara tabi olmadığını bilmektir. Bu mucizevî tarif Kur'an'ın 15 asır önce verdiği harika bir fizik kavramıdır. O çağlarda herkes melekleri kuş misali, sokakta gezen varlık sanırdı. Ve Kur'an'ın tarifi onlar için akıl almaz bir tanımdı.
Meleklerin görünmezliğini, o çağın insanları bir türlü kavrayamıyordu.
İnsanların melekleri algılayabilmeleri, iki yönlüdür. Ya insan çok yücelir, gönül kapısından melekut alemiyle iletişim kurar. Ya da melek bir görev gereği düşük hızla bizim mekanımıza yansır (Azrail ve Cebrail'deki örnekler). Şeytan konusunu ayrı bir bölümde inceleyeceğiz.
Kudret-i ilâhinin sonsuz gücü, bilinmez mekanlarda melek çizgilerini renk renk çizer. Ne var ki onların varlıkları sonsuz zikirler ve titreşimlerin görünmezliği içindedir. Hikmetlerin en incesi, insanın onları algılayabilme yeteneğidir. İnsan, madde ve mana arasında çift yönlü haliyle onu hisseder. Yüceldikçe onların doyumsuz güzelliklerini gözsüz seyreder hale gelir.
Melek konusu gerçekten İslâmiyetin en önemli konularından biridir. Hele Kur'an emrinin, melekleri kanatlı kızlar gibi gören bir devirde yanlış inançları yıkarak gerçeği derinlemesine öğrettikten sonra. Devrimizde, önemli bir konu da; uzaydan gelenlere melek dendiği iddiası ki, bu yanlıştır. Çünkü meleklerin mekan ve evreni madde ötesi boyutlardır.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-04-06, 13:18 #2
hakkiboz hakkiboz çevrimdışı
Varsayılan Cvp: 4 Buyuk Melek...


Allah (cc) bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığın için senden razı olsun. Rabbim iki cihanda mesud eylesin.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-04-06, 14:22 #3
Ebu Sufyan Ebu Sufyan çevrimdışı
Varsayılan Cvp: 4 Buyuk Melek...


Esirgeyen ALLAH'ın Adıyla ;

ALLAH (c.c.) Senden Razı olsun.Bizde Anlatalım bu hususu merak eden ve bilemeyen Ümmet-i Muhammede İnşallah.
Aynı Zamanda ismi geçen 4 Melek Meleklerin Peygamberidir.

İsrafil (a.s): Arş'ın bir ayağı O'nun boynu üzerindedir ve sapasağlamdır. Hakk Teala Katında hepsinden daha aziz ve kerim olan O'dur.Sur'un sahibidir.Levh-i Mahfuza Bakan O'dur.Levf-i Mahfuz'dan Cebrail,Mikail ve Azrail (a.s)'ların işlerini amellerini haber vermekte ve kendilerine ulaştırmaktadır.

Cebrail (a.s) : ALtıyüz kanadı vardır.Her kanadının yüz saçağı vardır.Her saçağın uzunluğu doğu ile batı arası kadardır.Bütün kanatları değişik renkte ve nurludur.Cüssesi büyük ve kardan beyazdır.Ayakları yerin altındadır ve çok kuvvetlidir.Öyle ki bir saçağı ile dağları bile unufak edebilir.Mevla'nın Yeryüzündeki peygamberlere selam ve kelam getirmeye vekilidir.Şekil ve azamet Bakımından İsrafil (a.s) gibidir.

Mikail (a.s) : Kanatlarının sayısını Ancak ve Ancak Azze Ve Celle ALLAH'u Teala bilir.Denizdeki Meleklerin vekilidir.Zira gökler ve yerler meleklerle doluudur.Her biri Yağmur yağrdırmak için nice hizmetlere memurdur.Yağmurt tanenlerinin her birini bir melek indirir.Ve Kıyamete dek bir daha ona nöbet gelmez.Her yere inen Yağmuru Mikail (a.s) Görür ve bilir.Bu görev O'ndadır.O'da cüssece Cebrail (a.s) gibidir.

Azrail (a.s) : Can almaya vekildir.Tüm ruhları o kabzeder.Bütün yeryüzü O'nun huzurunda bir sofra misalidir.Rahmet ve gazap meleklerinden nice yüzbin ordusu vardır.Şekil ve büyüklük olarak Kanatlarının çokluğuı Mİkail (a.s) gibidir.

İsrafil,Cebrail,Mikail Ve Azrail (Selam O'nlara olsun) dördü de bütün meleklerin reisidir ve peygamberleridir.Göklerde ve yerde olan bütün melekler bunların emrine itaatkar ve boyun eğmişlerdir.

Hayırlı Cumalar...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-04-06, 09:56 #4
нค๔єร нค๔єร çevrimdışı
Varsayılan Cvp: 4 Buyuk Melek...


ALLAH razı olsun çok önemli bilgiler
teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-04-06, 11:21 #5
emre_ergul emre_ergul çevrimdışı
Varsayılan Cvp: 4 Buyuk Melek...


allahn razıolsun kardeş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:51
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016