Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 24-06-05, 21:09 #1
baydar baydar çevrimdışı
Varsayılan faziletli zikirler ve dualar


CENNET'İN, EBEDİ KURTULUŞUN ANAHTARLARI ! ve
KORUMA DUALARI !(Çok önemlidir, çok dikkatle okuyunuz)

(kalplerimiz öldü mü? yoksa diri mi?)

Sıkıntıdan kurtulamıyor musunuz? Üzerinize belalar mı yağıyor? Hiçbir işiniz rast
gitmiyor mu? Umduklarınıza kavuşamıyor musunuz? O halde muhakkak okuyunuz!

( HER SIKINTINIZIN İLACINI AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ !)


ALLAH'ı C.C. anmak ve zikretmek...

"Rahman ve Rahim olan ALLAH'ın Adıyla …"
°"ALLAH'I ANMAK ELBETTE EN BÜYÜK (İBADET) TİR." Ankebut/45

°"Her kim zikrimden yüzçevirirse, ona dar bir geçim vardır ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz" Taha/124

°"Siz beni zikredin ki Ben'de sizi zikredeyim" Bakara/152

°"O size nasıl hidayet etti ise sizde O'nu öylece zikredin" Bakara/198

°Mevla C.C. münafıkları zemmetmek üzere "Onlar pek az zikrederler" buyurdu. Nisa/142

°"Zikrimle meşgul olup Ben'den istemeye vakit bulamayanlara isteyenlerden daha çok veririm." Hadis'i Kûdsi (Buhari)

°"Sabah akşam ALLAH'ın C.C. adını dilinden düşürmemek, ALLAH C.C. yolunda düşman ile vuruşurken kılıç kırmak ve malı cömertçe dağıtmaktan daha faziletlidir" Hadis'i Şerif

°Zikretmeyenle zikredenin hali ölü ile dirinin hali gibidir. Rivayete göre ALLAH'ın C.C. adını ananlardan başka herkes susuzluk içinde dünyadan ayrılır.

°"Günahlarından rücû edip ALLAH'ı C.C. zikirle yarışanlar yarışı kazanmışlardır, zikir onların günah yüklerini sırtlarından attı ve hafif olarak mahşer yerine geldiler." Hadis'i Şerif (Tirmizi, Ebû Hureyre'den)

°Yüce ALLAH C.C. şöyle buyurur:"Beni andığı sürece,dudakları benim Adıma kıpırdadıkça, 'Ben' kulum ile birlikteyim."

°Peygamberimiz'e (SAV) "En faziletli amel nedir?" diye sordular. "ALLAH'ı C.C. anan dilin kurumadan can vermendir" buyurdular.

°"Gafiller arasında ALLAH'ı C.C. anan kimse, kuru otlar arasında yeşil otlar gibidir" Hadis'i Şerif

°"Gafiller arasında ALLAH'ı C.C. anan kimse, cephe kaçakları arasındaki savaşçı gibidir" Hadis'i Şerif

°"Zikrin Efdali LAİLAHEİLLALLAH (1 kere söylediğinde 4000 derece yükselirsin ve defterinden 4000 büyük günah silinir), duanın makbulü ELHAMDÜLİLLAH'dır" Hadis'i Şerif (Tirmizi)

°"ELHAMDÜLİLLAH demenin katlı mükafatı gibi hiçbir zikrin mükafatı olamaz" Hadis'i Şerif. Yer ile gök arasını doldurur. Bu hamd'de mizan'ı doldurur.

°Günde 100 kere İhlâs Sûresi okuyana kâmil bir iman nasib olunur,1000 kere okuyanın öldüğünde cesedi çürümez.

°Bir kere "SÜBHANALLAHİ VEL HAMDÜLİLLAHİ VELA İLAHE İLLALLAHU VALLAHU EKBER" diyen kimse için cennette bir ağaç dikilir ki, bir atlı 500 sene gitse gölgesini bitiremez

°Neye sıkılırsanız sıkılın en sıkıntılı anınızda , ne kadar günahkâr olursanız olun Yunus A.S.'ın balığın karnında iken ettiği ve affedildiği şu duaya (aynı zamanda Ayet'i Kerime'dir) devam edin. "Lâ İlahe illa ente Sübhâneke inni küntü minezzalimin" (Her sıkıntının def'i için)

°Yatmadan Kâfirun Sûresini okuyan imanını şeytandan korumuş olur. (ALLAH'ın izniyle)

°Kabir azabından korunmak için her gece yatsıdan sonra Mülk(Tebâreke) Sûresini okuyunuz.

°Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Sûresinin son üç ayetini okuyan, imanla göçer, o gün ölürse şehit gider, sabah okuyana akşama kadar, akşam okuyana sabaha kadar 70.000 melek istiğfar ederler

°Farz namazın hemen arkasından Ayet'el Kûrsi okuyanın cennetle arasındaki tek engel ölümdür.(Hadisle bildirilmiştir.)

°Yatsıdan sonra Tekâsür Sûresini okuyan kimse nimetlerden sorguya çekilmez. (BİİZNİLLAH)

°Yatarken 3 kere "Estağfirullah el Aziym Ellezi La İlahe İllahü El Hayyul Kayyumu ve Etübü İleyk" diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir. (tabii ki tam bir pişmanlıkla söylenmeli)

°Hergün 100 kere "Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir" diyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis'i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis'i Şerif (Ahmed İbn'i Hanbel)

°"LAİLAHEİLLALLAH" bütün günahları mahveder, mizana konulmaz çünkü onun karşısında bir şey durmaz.1 kere sadakatle söylendiğinde, 4000 büyük günahı defterden sildirir ve 4000 derece yükseltir.

°100 kere "ESTAĞFİRULLAH" diyenin 1000 günahı mahvolur. 2 şey helâk edicidir: Sonra ederim diye tevbeyi geciktirmek ve tevbe ederim diye günah işlemek. Doğru olan günah işlediğinde kalpte siyah leke oluşmadan tevbe etmektir. Tevbe çok önemlidir, (Ulema buyurur ki tevbeyi tehir edene tevbe nasib olmaz) günah unutkanlık yapar, kişi günah işlediğinde aklının bir parçası, geri dönmemek üzere gider.

°Günde 100 kere "SÜBHANALLAHİ VE BİHAMDİHİ" diyenin deniz köpüğü kadar günahı olsa bağışlanır. 124.000 sevap yazılır. Bu kelime ALLAH'ın C.C. en sevdiği hamdlerden biridir. Dilde hafif mizanda ağırdır.

°"ALLAH'u EKBER" ve "SÜBHANALLAH" yer ile gök arasını doldurur

°Günde 100 kere "Lâ Hâvle ve Lâ Kuvvete İlla Billahil Aliyyil Aziym" diyen kimsenin en hafifi fakirlik olmak üzere 70 çeşit bela ve musibet üzerinden kaldırılır. Efendimiz (SAV) bu kelime için cennet hazinelerinden bir definedir buyurmuştur.

°Sabah namazına kalkamayan "Kevser" Sûresini okuyup, dua edip yatarsa ALLAH'ın C.C. izniyle kalkar

°Şaban ayında bu duayı okuyana bin sene ibadet etmiş sevabı yazılır. Bin senelik günahı da olsa silinir. Kabrinden yüzü ayın ondördü gibi çıkar ve ALLAH C.C. indinde sıddık olarak yazılır. "Lailaheillalahu velâ ne'büdü illa iyyehü mühlisine lehüddine velev kerihel kâfirune"

°Bu duayı sabah güneş doğmadan 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH'tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH'ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Zehir verilse tesir etmez ALLAH'ın izniyle:
"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiül âliym"

°Rivayete göre cennetin çorak olduğu insanların yaptığı amellerle ve zikirlerle cennetlerini imar ettikleri bildirilmiştir.Faideli zikir kalp huzuruyla kendini ve bütün fikriyatını ALLAH'a C.C.vererek yani kalbinde ALLAH'tan başkası(dünyalık, çoluk çocuk, eş v.s.) kalmadan yapılan zikirdir.

°"Teheccüd" nafile namazlar içinde en kıymetli namazdır. Riya'dan uzaktır. (2 rekatta bir selam olmakla beraber, 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir)

°"Askerde ve cihâd'da kılınan namaz", sivildeki namazdan 2 milyon derece daha faziletlidir, "BEYTULLAH'da kılınan namaz" , evinde kıldığın namazdan 100.000 kat faziletlidir. Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir.

°Akşamla Yatsı arası 6 rekat Evvabin namazı kılana 12 sene ibadet sevabı verilir.(Son iki rekatı Hıfz-ı İman/imanı muhafaza namazıdır.) ALLAH'a dönenlerin namazıdır. Deniz köpüğü kadar günahı olsa afvedilir.

°Sarıkla kılınan namaz, sarıksız kılınan namazdan 72 derece faziletlidir. (Cuma günü sarık sarana ALLAH C.C. ve Melekleri Sâlât ederler)

°Pazar günü öğle ile ikindi arası 4 rekat nafile namaz kılıp her rekatında AmerenerRasulü okunursa, kılana yeryüzündeki hristiyanlar adedince sevap verilir.

°İki rekât "İşrâk" namazı kılana bir Hac ve bir Umre sevabı vardır. (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra 1-2 saat civarında kılınmalı)

°Vücutta 300 yada daha fazla mafsal vardır.Bunlar için her gün sadaka verilmelidir. Bu sadakayı veremeyen (sabah kerâhât vakti geçtikten sonra ile öğlen kerâhat vakti girmeden arası) iki rekat "Kuşluk namazı" kıldı mı bu sadakaları vermiş olur. (İbadetin efdali az da olsa devamlı olanıdır)

°Son nefeste imanı kurtarma duası: "Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celâli Ve'l İkrâm, ALLAHÜMME en tühyiye kalbi bi Nûri ma'rifetike ebeden, Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh" Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunacak. Çok önemli bir duadır...

°Sabah ve akşam namazının farzında selâm'dan hemen sonra 10 kere "LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LA YEMÜT BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR" günahları tertemiz eder, akşama/sabaha kadar günah yazılmaz

PEYGAMBER EFENDİMİZE(SAV) SALAT'Ü SELAM VE FAZİLETLERİ:
°Muhakkak ALLAH ve Melekleri, Peygamber üzerine salat ederler.Ey iman edenler,sizde ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.Ahzap/56

°1 kere salavat getirene: ALLAH C.C. 10 kere salat eder. (Cebrail A.S. 10 salavat getirir)

°"İnsanların bana en yakını bana en çok salavat getirenidir." Hadis'i Şerif(Tirmizi)

°"Kişinin cimriliği için yanında anıldığım halde benim üzerime salavat getirmemesi kâfidir." Hadis'i Şerif(Nesei) "Bana getirilen Salavat sırat köprüsü üzerinde ışıktır." Hadis'i Şerif

°"Cuma günü üzerime 100 kere salat'ü selâm getirenin 80 senelik günahı afvedilir." Hadis'i Şerif

°"Adımın geçtiği yerde salavat getirmeyenin burnu sürtülsün." Hadis'i Şerif (Cebrail A.S.bu duaya amin dedi)

°En EFDÂL Salâvat'ı Şerife: ALLAHÜMME sâlli âla seyyidina Muhammedin ve ve âla âlihi ve sahbihi efdâle salevatike ve adade me'lumatike ve bârik ve sellim"


°Bir toplulukta oturupta bir kere bir salavat getirmeden kalkanlar leş sofrasından kalkmış gibi olur.


°Peygamber Efendimiz'e Salât'u Selâm ALLAH'u Teala'yı Razı ve Hoşnud eder, şeytanı uzaklaştırır, belaları çevirir, sadakadır, Ahiret ve dünya kurtuluşuna vesiledir, Efendimiz'in (SAV) Şefaatine vesiledir, mü'min'in Peygamber Efendimiz'e (SAV) boynunun borcudur.

(Bu dökümanı ailenize okutun ve kopyalayıp dağıtın, Dağıttığınız kişi dökümandaki zikirlerden birini tekrar etse ona yazılan sevap kadar sizede var İNŞAALLAH. Siz ölseniz dahi o kişi zikretmeye devam ettiği sürece amel defteriniz açık kalarak sevap yazılmaya devam edilir.)
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-05, 02:11 #2
Suqunet Suqunet çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar


Allah Razı Olsun...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-05, 02:52 #3
Famagusta Famagusta çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar


Cok faydali bilgiler. Arkadaslarima da yolluyorum. Sagolasin
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-05, 09:56 #4
blueyes blueyes çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar

Yazıların için çok teşekkürler Allah razı olsun.
Kaynaklarla yazmandan ötürü ayrıca teşekkür ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-05, 13:05 #5
lukewarm lukewarm çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar

Allah Razi Olsun Cok Faydali Oldu, Ellerine Ve Emegine Saglik
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-05, 15:19 #6
esad esad çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar

Bismillahirrahmanirrahim
Müslimin rivayet ettiği hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur :
"Kim okumayı murad ederek Mushaf'ı alırda şu duayı okursa, Allah okimseye her harf için elli bin hasene verir ."
Ey Allahım! Sen O'nu hak ile indirdin,o da hak ile indi. Allah'ım Kur'ana rağbetimi büyüt, O'nu gözüme nur, göğsüme (kalbime)şifa kıl.
Ey Allah'ım! O'nunla dilimi süsle, O'nunla yüzümü güzelleştir, O'nunla cismimi kuvvetli eyle, Sana itaat ederek gecenin derununda, gündüzün bölümlerinde O'nu okumayaı bana nasip eyle,beni, Peygamber(sav) ve O'nun hayırlı ali ile haşr u cem eyle. Rahman'ın rızası,ehl-i iman kabirlerinin nurlanması, bütün peygamberlerin seyyidi, güneşi, Allah elçilerinin Ay'ı olan -Rahmanın salavatı üzerine olsun- Efendimiz Muhammed Aleyhisselamın ruhu, şeytanın tardı, günahların düşürülmesi, tevbelerin kabulu, derecelerin yükselmesi,nar-ı cehennemden kurtuluş,imanın devamı ve Rahman'a kavuşmak için Kur'an okumaya niyet ettim.Ya Erhamerrahimin(Ey merhametlilerin en merhametlisi) ! (Senin rahmetini dilerim)
Hamd ü sena,alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Mesajı son düzenleyen esad ( 25-06-05 - 15:24 ) Neden: img tagı unutmuşum
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-05, 19:16 #7
Michel Michel çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar

Allah razı olsun...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-06-05, 21:05 #8
baydar baydar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar

kardeşlerimin katkısıyla yazılanlar daha tatlı oluyor herkesten allah razı olsun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-06-05, 12:58 #9
esad esad çevrimdışı
Arrow Cvp: faziletli zikirler ve dualar

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen baydar
kardeşlerimin katkısıyla yazılanlar daha tatlı oluyor herkesten allah razı olsun
amin cümlemizden. benim arkadaşlarımıza tavsiyem benim gönderdiğim levhanın çıktısını alarak Kur'an-ı Kerim lerine ayraç olarak kullanmaları..
bu sayede Kur'an-ı Kerim lerini her açtıklarında bu duayı okurlar
Düşünsenize her harfe 50.000 sevap.
"Ne yapacaz bu kadar sevabı" derseniz
bana verirsiniz....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-06-05, 20:52 #10
baydar baydar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: faziletli zikirler ve dualar

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen esad
amin cümlemizden. benim arkadaşlarımıza tavsiyem benim gönderdiğim levhanın çıktısını alarak Kur'an-ı Kerim lerine ayraç olarak kullanmaları..
bu sayede Kur'an-ı Kerim lerini her açtıklarında bu duayı okurlar
Düşünsenize her harfe 50.000 sevap.
"Ne yapacaz bu kadar sevabı" derseniz
bana verirsiniz....

yok öyle yağma bende isterem
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:36
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018