Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 30-12-10, 20:37 #1
metehan1992 metehan1992 çevrimdışı
Alarm Acİl yardim lÜtfennn !


arkadaslar kardesımın odevı sosyal bılgıler dersı 5. sınıf haklarım ve sorumluluklarım rıca edıyorum bulabılırmısınız ???? LİNK DOSYA NE OLURSA OLSUN TEŞEKKÜRLER !'
__________________
 
Eski 01-01-11, 17:02 #2
kaostam35 kaostam35 çevrimdışı
Varsayılan C: Acİl yardim lÜtfennn !


Benimde öyle bi ödevim vardı yaptım bu sene ama simdi bulamıyorum nereye koydum.
Çocuk Hakları
Eğitim Hakkı
Sağlık Hakkı
Barınma Hakkı
falan filan olıcak yardımcı olduysam +++ Rep versen ölmessin
 
Eski 04-01-11, 17:47 #3
yasinc57 yasinc57 çevrimdışı
Varsayılan C: Acİl yardim lÜtfennn !


biraz aramdan sonra bulursun
 
Eski 04-01-11, 19:55 #4
aey-f1 aey-f1 çevrimdışı
Varsayılan C: Acİl yardim lÜtfennn !


Al gardaş ayrıntısıyla beraber


HAK: İnsana yasalar ve anlaşmaların tanıdığı yetkiler toplamıdır.
SORUMLULUK: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, mesuliyet.
ÖZGÜRLÜK: Herhangi bir kısıtlama, zorlamaya bağlı olmadan düşünme ve davranma, serbestlik, hürriyet. Özgürlükler sınırsız değildir. Bir kişinin özgürlüğü başka bir kişinin özgürlüğünün başladığı yerde biter.
TEMEL HAKLARIMIZ
Anayasamızda temel haklar ve özgürlükler, üç başlık altında toplanır. Bunlar:
1. Kişi Hak ve Hürriyetleri
* Kişi dokunulmazlığı
* Kişi hürriyeti ve güvenliği
* Özel hayatın gizliliği ve korunması (konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti)
* Yerleşme ve seyahat hürriyeti
* Din ve vicdan hürriyeti
* Düşünce ve kanaat hürriyeti
* Bilim ve sanat hürriyeti
* Basın ve yayınla ilgili hürriyetler (düzeltme ve cevap hakkı)
* Toplantı hak ve hürriyeti (dernek kurma hürriyeti, toplantı gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
* Mülkiyet hakkı
* Hak arama hürriyeti
* Temel hak ve hürriyetlerin korunması
2. Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler
* Ailenin korunması
* Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
* Çalışma ile ilgili haklar
* Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt
* Ücrette adalet sağlanması
* Sağlık, çevre ve konut hakkı
* Gençliğin korunması ve spor hakkı
* Sosyal güvenlik hakları
* Tüketici hakları
* Tarih, kültür ve tabiat varlılarının korunması
3. Siyasi Haklar ve Ödevler
* Türk vatandaşlığı
* Seçme, seçilme, siyasi faaliyetlerde bulunma hakları
* Kamu hizmetine girme hakkı
* Dilekçe hakkı
Temel hak ve özgürlüklerimizin kısıtlanabileceği durumlar; savaş hali, sıkıyönetim, seferberlik hali, olağanüstü hal, kamu sağlığı ve güvenliğinin bozulduğu durumlarda vs.
 
Eski 04-01-11, 21:24 #5
EvReNsEL23 EvReNsEL23 çevrimdışı
Varsayılan C: Acİl yardim lÜtfennn !

bunu buldum kardeşinin ödevi için kusura bakma inşallah olur
1. ÜNİTE - HAKLARIMI ÖĞRENİYORUM

A- Aile ortamı ve biz

İster aile ortamı, ister okul ortamı olsun bireyler olarak;
- birtakım haklarımız
- uymamız gereken kurallar ve
- yerine getirilmesi gereken sorumluluklarımız vardır.
Çocuklar;
- haklarını
- uyması gereken kuralları ve
- sorunluluklarını önce ailede öğrenirler.
Ailede; sevgi, saygı, hoşgörü, güven, bağlılık, huzur, dayanışma ve aile içi demokrasi esastır.
Aile içi demokrasinin başlıca unsurları;
- iş bölümü
- düşünce ve fikirlere saygı
- üzüntü ve sevincin paylaşılması ve
- aile saygınlığının korunmasıdır.
Aile bireyleri;
- sabah kalkınca birbirine güler yüzle “günaydın” demeli
- okula veya işe gidenler iyi dileklerle uğurlanmalı ve
- akşam eve dönenler güler yüzle karşılanmalıdır.
Dayanışma, demokratik ve mutlu bir aile ortamı oluşturur.
Aile birliğinin sağlam olması için aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:
- Aile bireyleri kendilerine düşen görevleri yapmalıdır.
- Anne ve baba ailenin sorumluluğunu birlikte paylaşmalıdır.
- Çocukların bakımı ve evin düzeni anne ve baba tarafından ortaklaşa yapılmalıdır.
- Anne ve baba çocukların eğitiminden sorumludur.
Çocuklar evde;
- kendi eşyalarını toplamalı
- elbiselerini kendileri giymeli
- derslerine düzenli çalışmalı
- okul eşyalarını korumalı ve
- ev işlerine yardım etmelidirler.
Dayanışma çocukların;
- sorumluluk duygularını geliştirir
- güven duygusu kazandırır
- hayatı tanımalarını sağlar.
Aile içi dayanışma ile aile bireyleri;
- huzurlu ve mutlu olurlar
- daha verimli işler üretirler
- eksiklerini tamamlama fırsatı bulurlar.
Aile içinde temizliğe çok önem verilir.
Sağlıklı yaşam için temiz olmalıyız.
Evimizde odaları, tuvaleti banyoyu ve lavaboyu temiz tutmalıyız.
El, yüz ve vücut temizliğine dikkat etmeliyiz.
Temizlik için suya ihtiyacımız vardır.
Suyu boşa harcamamalıyız.
Aile bireylerinin dışında kan bağı ile bağlı olduğumuz akrabalarımız vardır.
Yakın akrabalarımız;
- anne ve babamızın kardeşleri ile (dayı, amca, hala, teyze)
- onların anne ve babalarıdır. (dede, nine, anneanne, babaanne, büyükanne, büyükbaba)
Özel günlerde akrabalarımızı ziyaret etmek ve büyüklerimizin ellerini öpmek güzel bir geleneğimizdir.
B- Okulumuz ve biz

Okul, bilgi ve kültür merkezidir.
Bizi hayata hazırlayan ailemizden sonra ikinci yuvamızdır.
Orada hak ve sorumluluklarımızı öğreniriz.
Çalışmalarımızı düzenli ve zamanında yapma alışkanlığı kazanırız.
Bu da bize sorumluluğunu bilen iyi bir vatandaş olma bilinci aşılar.
Okulumuzda; müdür, müdür yardımcıları, öğretmenler, memurlar ve hizmetliler görev yapar.
Öğrenciler ise eğitim ve öğretim görür.
Müdür okul yönetiminin başıdır.
- Okuldaki eğitim-öğretim işlerinin düzenli yürütülmesini sağlar.
- Gerekli ders araç ve gereçlerinin tam olması için çalışır.
Müdür yardımcıları;
- Yönetim işlerinde müdüre yardım ederler.
- Yazışma işlerini yürütürler.
Öğretmenlerimiz okulda anne ve babalarımız kadar değer verdiğimiz insanlardır.
- Bizlere öncelikle güzel konuşmayı ve konuşulanları dinlemeyi öğretirler.
- Hayatımız boyunca gerekli olan bilgileri verirler.
- Hak ve sorumluluklarımızı öğrenmede bize rehberlik ederler.
Okulda görevli memurlar;
- müdür ve müdür yardımcılarına okulla ilgili yazışmaların yapılmasında,
- resmi yazıların dosyalanmasında ve
- bazen de kulüp yazışmalarında yardımcı olurlar.
Hizmetliler okulun temizliğinden sorumludurlar.
Bizler de okulumuzu temiz tutarak onlara yardımcı olmaya çalışırız.

C- Okulumuzdaki hak ve sorumluluklarımız

Okulda uyulması gereken bazı kurallar şunlardır:
- Okul düzenine uymak
- Sistemli ve düzenli çalışmak
- Okul arkadaşlarıyla iyi geçinmek, onların üzüntü ve sevinçlerini paylaşmak
- Okuldaki herkese saygılı davranmak
- Okula ve içindeki eşyalara zarar vermemek
- Doğru sözlü ve nazik olmak
- Okula temiz ve uygun kıyafetle gelmek
- Okulu, okul bahçesini ve sınıfları temiz tutmak
- Öğretmen konuşurken sözsünü kesmemek ve izin alarak konuşmak
- Koridorda ve sınıflarda yüksek sesle konuşmamak, bağırmamak
- Okul dışındaki zamanı kitap okuyarak, resim, spor yaparak ve ibadet ederek geçirmek
- Okula zamanında gitmek ve derslere zamanında girmek.
Bu kurallara uyduğumuz taktirde okul hayatımız düzenli ve huzurlu olur.
Okulda sevgi, saygı ve işbirliğine dayalı grup çalışmaları yapılır.
Grup içinde çeşitli kararlar alınır.
Bu kararlara göre iş bölümü (görev dağılımı) yapılır.
Grup çalışmalarının başarılı olabilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekir.
Ç- Okulun ve okul eşyalarının korunması

Okulumuz ve okul eşyalarını iyi ve temiz kullanmak, zarar vermemek ve korumak bizim görevimizdir.
Kütüphane için konulan kurallara uyarak buradan bütün arkadaşlarımızın yararlanmasını sağlarız. Mesela:
- Bir defada en fazla iki tane kitap alırız.
- Aldığımız kitapları en geç bir hafta içinde iade ederiz.
Okul araç ve gereçlerini ortaklaşa kullanırız.
Bunları kullanmak tüm öğrencilerin hakkıdır.
Onlara zarar vermemek bizim sorumluluğumuzdur.
Okulda koridor, tuvalet, laboratuar, merdiven ve bahçe gibi alanları kullanmak hepimizin hakkıdır.
Bu hakkımızı kullanırken arkadaşlarımızı rahatsız etmekten kaçınmalıyız.
Bu alanların temiz tutulması hepimizin sorumluluğundadır.
Arkadaşlarımızla zaman zaman okul dışında da bir araya geliriz.
Oyunlar oynarız.
Çevremizi rahatsız etmemeye itina göstermeliyiz.
Yaşlılara ve engellilere yardımcı olmalıyız.
Okulda ders dışı etkinlik olarak yürüttüğümüz kulüp çalışmalarımızda da demokrasi kurallarına uyarız.
Çalışmalarımızla ilgili kararları oylama yaparak alırız.
Bu nedenle kararlarımızı uygularken de sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.
D- Bireyler, gruplar ve roller

Bir fert olarak değişik zamanlarda değişik gruplar içinde bulunur, farklı roller alabiliriz.
- Ailemizin çocuğu
- Okulun bir öğrencisi
- Sosyal bir kulübün başkanı
- Okul servisinin yolcusu
- Futbol takımının taraftarı
- Mağazanın müşterisi gibi.
Farklı gruplar içerisinde bulunma ve farklı roller üstlenmek ömür boyu sürer gider:
- Okulumuz biter meslek hayatı başlar.
- Evlendiğimizde anne-baba oluruz.
- Bir sivil toplum kuruluşunun veya bir spor kulübünün üyesi olabiliriz.
- Amca, dayı, hala, teyze olabiliriz.
Tüm bunların gerektirdiği rolleri üstlenmemiz gerekir.
Bunu hakkıyla yapabilmek için de birey;
- Bulunduğu grup ve kurum içerisinde yerini, görevini ve sorumluluklarını belirlemelidir.
- Nerede olursa olsun; ilişkilerini sıcak tutmalı, iletişim ve davranış kurallarına uymalıdır.
- Toplumda üstlendiği rolleri en iyi şekilde yerine getirmelidir.
İnsanlar üstlendikleri rolleri başarıyla yerine getirdiklerinde;
- toplumsal refah düzeyi artar
- güven duygusu çoğalır
- karşılıklı ilişkiler güçlenir
- insanlar gelecek kaygısı duymazE- Haklarım ve sorumluluklarım

Hak; insanın yapmakta serbest olduğu eylemlerin tümüdür.
Kanunlarla belirlenmemiş ya da toplum tarafından kabul görmeyen davranışlar hak olarak kabul edilemez.
Fertlerin haklarından bazıları şunlardır:
- yaşama
- yerleşme
- seyahat etme
- öğrenim görme
- seçme ve seçilme
Sahip olunan hakları kullanmak bireylere birtakım sorumluluklar da yükler.
Sorumluluk; haklar kullanılırken gerçekleştirilen eylemlerin sonuçlarını kabul etmektir.
Herkes hak ve sorumluluk bilinciyle hareket ederse; toplumsal huzur, düzen, mutluluk ve başarı elde edilir.
Hak ve sorumluluklar birbirinin zıddı değil, tamamlayıcısıdır.
F- Çocuğum, haklarım var

Çocuklar;
- duyguları
- düşünceleri
- hayalleri
- iç dünyaları ve
- hayata bakış açıları ile yetişkinlerden farklıdırlar.
Çocukların tek başlarına hayatlarını sürdürebilecek güç ve birikimleri olmadığı için yetişkinlerden farklı haklara sahip olmaları gerekir.
Çocukların hakları, “Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi” ile güvence altına alınmıştır.
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:05
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016