Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 22-03-18, 12:21 #1
kursat6634 kursat6634 çevrimdışı
Varsayılan [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Sultan Alâeddin Keykubat

Birinci Alaaddin Keykubad, üçüncü Anadolu Selçuklu hükümdarıdır. Babası Anadolu Selçuklu Hükümdarı sultan l.Gıyaseddin Keyhüsrev' dir, doğum tarihi ve annesinin kim olduğu kaynaklarda net olarak geçmemektedir, ancak 1192 yılında doğduğu sanılmakta, ölümü tarihi ise 1237 yılıdır. Hükümdarlığı boyunca Anadolu' yu baştan sona kalkındırmış, iyi bir siyaset ve devlet adamlığı yapmıştır. Anadolu' da civarında kalarak kendi hükümdarlarının sınırlarının genişlemesini sağlamış, bir nevi Osmanlı'nın kurulmasına zemin hazırlamıştır.

Anadolu Selçuklu tarihinde, 3 adet Alaaddin Keykubad isimli hükümdar vardır. Ancak en çok bilinen ve Türk dünya tarihini değiştiren ve ilgilendiren l. Alaaddin Keykubad' dır. Babası Gıyaseddin Keyhüsrev tahtı kardeşi Rükneddin Süleymana' a bırakmak zorunda kalınca, Alaaddin Keykubad ve abisi İzzeddin Keykavus, babaları ile birlikte dört yıl gibi bir süreyi, yani Dördüncü Haçlı Seferi öncesine kadar olan gurbet hayatını İstanbul' da geçirmişlerdir, kaldıkları bu süreç içerisinde Yüksek İslami İlimler ve Astronomi gibi pek çok alanda eğitim gören Alaaddin Keykubad, ayrıca Farsça, Rumca ve Arapça öğrenerek her alanda kendini geliştirmiştir.
Dördüncü Haçlı Seferi başlayınca İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalmışlar ve babası Gıyaseddin Keyhüsrev 1205 yılında tekrar Anadolu Selçuklu hükümdarı olarak Konya 'ya geri dönmüştür. Bu süreçten sonra Alaaddin Keykubad, Tokat'a vali olarak atanmış ve burada devlet yönetimini öğrenerek, siyaset yönetimi anlamında kendini olgunlaştırmıştır.
Babası Gıyaseddin Keyhüsrev vefat edince, abisi İzzettin keykavus devletin ileri gelenleri tarafından padişah seçilmiştir. Bunu kabullenemeyen Alaaddin Keykubad amcası Erzurum Valisi Tuğrul Şah ve Ermeni Kralı ll.Levon ile anlaşarak tahtım kendisine ait olduğu iddiasıyla, abisinin üzerine Kayseri' ye yürümüştür. Bu süreçte başarılı olamayan Keykubat yaşanan mücadelenin ardından Ankara Kalesine çekilmiş, kaldığı süre içerisinde Erzağının bitmesi sonucu, Ankara halkına zarar gelmemesi şartıyla 1213 yılında teslim olmuştur. Ardından önce Malatya ardından Kezipert Kalesine hapsedilmiştir.
Abisi İzzettin keykavus 1220 yılında vefat edince, Alaaddin Keykubad tahta geçirilmiştir. Kaynaklara göre İzzettin keykavus ölmeden önce kardeşini çağırarak tahtın varisi olduğunu ilan etmiş ve bunun ardından Alaaddin Keykubad üçüncü Anadolu Selçuklu hükümdarı olmuştur.
Başa geçtiğinde doğuda ve batıda, hükümdarlık için çok sayıda tehlike bulunmaktaydı. Öncelikle doğudan Moğolların önünü kapatmak için Konya, Kayseri ve Sivas gibi şehirlerin surlarını ve sınır kalelerini güçlendirmek amacıyla yeniden inşa ettirmiş ve güçlendirmiştir. Noyan komutasındaki Moğollar sürekli Anadolu' ya akınlar düzenliyor halkı ve Anadolu Selçuklu Devletini tehdit ediyordu, bunun üzerine ustaca taktikler geliştiren Alaaddin Keykubad uzun süredir araları bozuk olan Eyyubi Devleti ile barış yapma amacıyla, ilk etapta esir değişimi daha sonra evlilik yoluyla akrabalık bağı kurarak arasını düzeltmiştir.
Alaaddin Keykubad, Alanya kalesini ele geçirerek batıdaki sınırlarını güçlendirmek amacıyla, Kalonoros adıyla bilinen Kyr Vart' ın yönettiği Alanya kalesini kuşatarak kolayca teslim almış, kaleyi teslim eden insanın kızıyla evlenerek yine ustaca bir taktik izlenmiştir.
Ardından Karadeniz Rumlarının, Selçukluların elinde bulunan Karadeniz kıyılarının yağmalandığı haberi üzerine, Trabzon'u kuşatan Keykubad buradaki alanları güven altına almış ve etkisini sağlamlaştırılmıştır. Dört bir yanından devletin sınırlarını sağlamlaştıran Alaaddin Keykubad, güneyde ise Ermenilerin Ticaret yollarını tıkayarak saldıran, tacirleri soyan ve ticaret yapan hayvanlara karşı saldırılarda bulunan Ermenilerin üstüne yürümüş ve ticaret yollarını sağlamlaştırılmıştır.
Alaaddin Keykubad tarihe damga vuran Savaşlarından birini, Harzemşahlara yapmak zorunda kalmıştır. Bunun nedeni de Semer kant' ta Moğollara karşı ağır bir yenilgi alan Celalettin harzemşah, Azerbaycan' a yerleşerek Tebriz' i başkent yapmıştır. İlk etapta Anadolu Selçuklular'da iyi ilişkiler kuran Harzemşahlar, daha sonra Eyyubilerin elinde bulunan Harput' u alması ve Erzurum valisi Cihanşahın onlara tabi olması üzerine, Alaattin Keykubad elçiler yoluyla mektup yollayarak Harzemşahları uyarmış ve ufukta beliren Moğol tehlikesine karşı birbirleriyle savaşmamaları gerektiğini, bunun yerine birlik olmaları gerektiğini söylemiştir. Ancak Harzemşahlar uyarıları dinlememiş ve Ahlat' ı işgal etmiş, Selçuklulara karşı hareket etmeye hazırlanınca, Alaaddin Keykubad' ın ordusuyla birlikte, Eyyubilerin ordusu birleşerek, 1230 yılında Harzemşahlara karşı savaşılmış ve Yassıçemende yapılan savaş ile birlikte Harzemşahlar kesin bir yenilgiye uğrayarak Tarih sahnesinde silinmişlerdir.
Yassıçemen savaşının ardından Moğollar bölgede daha rahat ilerlemiş, Moğol ordusu Anadolu'ya girerek Sivas'ı yakıp gitmiştir.
Alaaddin keykubad' ın Kuvvetleri Moğolların peşine düşsede onları yakalayamamış, yapılan işgalin ardından Gürcü Kraliçesi Rusudan yüzünden meydana geldiğinin anlaşılması üzerine, Moğolları destekleyen Gürcistan'a seferler düzenlemiş ve Gürcü ordusu bozguna uğratılarak onların etkisiz hale getirmişlerdir.
Yassıçemen Savaşı gerçekten Türk tarihi için bir trajedi olmuştur. Çünkü birbiriyle mücadele eden iki Türk devleti ve Müslümanlar birbirlerine düşmüş, bu sayede Moğollar kendilerine direnç gösterecek bir kuvvet bulamayınca önlerine çıkan yerleri yakıp yıkmışlardır. Alaaddin Keykubad' ın tarih sahnesinde ender rastlanan, ancak yaptığı en büyük hatalardan biri Yassıçemen savaşı olmuştur.

Ahlat'ın Harzemşahlardan geri alınmasından sonra, Moğol akınları nedeniyle Eyyubiler, Ahlat bölgesini terk etmişlerdi. Alaaddin Keykubad, Ahlat bölgesinde dağınık halde bulunan Harezmli askerleriyle temasa geçilerek bölge Selçuklunun idaresine almıştır. Ancak Ahlat'ın Selçuklu idaresine girmesi nedeniyle Eyyubilerle arasının bozulmasına sebep oldu. Mısır Hükümdarı Melik Kamil tarafından, Anadolu'ya gönderilen ordu durdurulunca, Eyyubiler Adıyaman üzerinden Harputa girdiler, ancak Selçuklular tarafından yenilgiye uğratılmış 1237 yılında Harput kalesi geri alınmıştır. Alaaddin Keykubad, ertesi yıl Eyyubileri Güneydoğudan çıkarmak için bütün ordusunu Kayseri' de topladı, 1237 yılında Ordusunun hazırlıkları devam ederken, Moğol Büyk Kağanı Ögeday' ın elçileri kendisine gelmiştir. Bu süreçte Moğollarla akılcı bir siyaset yürüten Alaattin Keykubat, Ögeday' ın hakimiyetini kabul edip, büyük hediyeler vererek Anadoluyu olası Moğol istilasından kurtarmıştır.
Alaaddin Keykubat, Osmanlı' nın temellerini atan hükümdarlardan biri olduğu gerçeği ortadadır. Kendi beyliklerinden olan Ertuğrul Gazi' nin Moğollara karşı Yapılan mücadelesini ve kahramanlıklarını takdir ederek ona Söğüt ve Domaniç' i vermiş ve Söğüt ve Domaniç' e yerleşen Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi Osmanlı'nın temellerini atmıştır.
1237 yılında, Güneydoğu'da bulunan Eyyubileri karşı savaş hazırlanan Alaaddin Keykubad, Ramazan Bayramının üçüncü günü, yabancı devlet adamlarına verdiği büyük bir ziyafet sırasında, yediği Kuş etinden zehirlenerek hayata gözlerini yummuştur.
Alaaddin Keykubad' ın yaptırdığı eserler, uyguladığı siyaset, fethettiği Topraklar ve attığı temelleriyle Dünya Türk tarihinin önemli karakterlerinden biri olmuş tarihe damga vuran kişiler arasına girmiştir.
__________________
 
Eski 22-03-18, 18:34 #2
Venceremos Venceremos çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''


Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık.
 
Eski 22-03-18, 20:50 #3
AzzPlayGame AzzPlayGame çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''


Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık.
 
Eski 23-03-18, 02:11 #4
Lxread Lxread çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfanız için teşekkür ederim, elinize sağlık.
 
Eski 24-03-18, 11:28 #5
ResTa ResTa çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık.
 
Eski 25-03-18, 15:12 #6
marifetyolcusu marifetyolcusu çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfanız için teşekkürler , elinize sağlık
 
Eski 25-03-18, 17:10 #7
Eru Iluvatar Eru Iluvatar çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfanız için Teşekkürler elinize sağlık
 
Eski 25-03-18, 17:41 #8
Börü Börü çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfan için teşekkürler.
 
Eski 27-03-18, 02:18 #9
RUH ADAM RUH ADAM çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfanız hayırlı olsun.
 
Eski 27-03-18, 20:45 #10
Fanius Fanius çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfanız için teşekkürler, elinize sağlık.
 
Eski 30-03-18, 21:51 #11
MortePallida MortePallida çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfan için teşekkürler, ellerine sağlık.
 
Eski 02-04-18, 19:46 #12
LegaLPlayer LegaLPlayer çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

Kişisel sayfanız için teşekkürler
 
Eski 26-05-18, 14:31 #13
karpetov karpetov çevrimdışı
Varsayılan C: [ Kursat6634 ] Kişisel Sayfam ''Sultan Alâeddin Keykubat''

İlkbahar dönemi kişisel sayfanız için teşekkürler..
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
alaaddin, anadolu, bir, keykubad, yılında

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 03:51
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018