Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 11-04-09, 16:42 #1
bilkentcix bilkentcix çevrimdışı
Varsayılan Dava Türü : Ağır Ceza Kaç yıl daha yatar ?3 yıl önce Adam öldürmekten ceza evine giren bir tanıdığımın. 1 sene önce mahkemesi bitti. Taraflar Karşılıklı davayı Temyiz etti. Temyiz sonucu yargıtay kararı bozdu fakat yapılan mahkemede karar aynı kaldı. 11 yıl 8 ay Hüküm verildi. Bu geçen sürede 2 yıl mahkeme 1 yılda temyiz süresi toplam 3 yıl cezaevinde yatan tanıdığımın avukatıyla konuşmak bir dert olduğu için sonuca dair hiç bir fikrimiz yok kimi insanlar mahkeme süresince yattığı günler 2 sayılır bayramlar özel günler farklı değerlendirilir gibi söylemlerde bulundu. Kimileri ise cezanın 3/2 sini yatacağını söyledi

Benim sorum ise 11 yıl 8 ay hüküm almış ve mahkemesi temyizle beraber 3 yıl sürmüş tanıdığımın ortalama daha nekadar yatacağıdır. Yardım eden herkese teşekürler.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-04-09, 18:32 #2
The Turk The Turk çevrimdışı
Varsayılan C: Dava Türü : Ağır Ceza Kaç yıl daha yatar ?


Türk Ceza Kanunu'nun,

Mahsup
MADDE 63. - (1) Hüküm kesinleşmeden önce gerçekleşen ve şahsî hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran bütün hâller nedeniyle geçirilmiş süreler, hükmolunan hapis cezasından indirilir. Adlî para cezasına hükmedilmesi durumunda, bir gün yüz Türk Lirası sayılmak üzere, bu cezadan indirim yapılır.

Üstte yer alan maddede görmüş olduğunuz gibi 2 yıl mahkemede , 1 yılda temyiz nedeniyle geçirilen sürelen 11 yıl 8 aydan düşürülecektir. 1 günün 2 gün sayılması gibi bir durum yoktur. Bu sadece 15 yaşından küçük olanlar için tanınmış bir haktır.

Cezasının 3/2 'sini yatacağını söyleyenlerde koşullu salıverme kurumunda bahsetmektedirler. Aşağıdaki ilgili maddesinde bundan yararlanabilmek için gerekli olan şartları göreceksiniz, bununla ilgili kendiniz rahatlıkla değerlendirme yapabilirsiniz.

Koşullu salıverilme
Madde 107 - (1) Koşullu salıverilmeden yararlanabilmek için mahkumun kurumdaki infaz süresini iyi halli olarak geçirmesi gerekir.
(2) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar yirmidört yılını, diğer süreli hapis cezalarına mahkum edilmiş olanlar cezalarının üçte ikisini infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler.
(3) Koşullu salıverilme için infaz kurumunda geçirilmesi gereken süre;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde otuzaltı,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde otuz,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuzaltı,
d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuz,
e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla yirmisekiz,
Yıldır.
(4) Suç işlemek için örgüt kurmak veya yönetmek ya da örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçtan dolayı mahkumiyet halinde; ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuzaltı yılını, müebbet hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar otuz yılını, süreli hapis cezasına mahkum edilmiş olanlar cezalarının dörtte üçünü infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıverilmeden yararlanabilirler. Ancak, bu süreler;
a) Birden fazla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde kırk,
b) Birden fazla müebbet hapis cezasına mahkumiyet halinde otuzdört,
c) Bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla kırk,
d) Bir müebbet hapis cezası ile süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuzdört,
e) Birden fazla süreli hapis cezasına mahkumiyet halinde en fazla otuziki,
Yıldır.
(5) Koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında, hükümlünün onbeş yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdiği bir gün, iki gün olarak dikkate alınır.(**)
(6) Koşullu salıverilen hükümlünün tabi tutulacağı denetim süresi, yukarıdaki fıkralara göre infaz kurumunda geçirilmesi gereken sürenin yarısı kadardır. Ancak süreli hapislerde hakederek tahliye tarihini geçemez.
(7) Hükümlü, denetim süresinde, infaz kurumunda öğrendiği meslek veya sanatı icra etmek üzere, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında, ücret karşılığında çalıştırılabilir.
(8) Onsekiz yaşından küçük olan hükümlüler, denetim süresinde eğitimlerine, gerektiğinde barınma imkanı da bulunan bir kurumda devam ederler.
(9) Hakim, denetim süresinde hükümlüye rehberlik edecek bir uzman kişiyi görevlendirebilir. Bu kişi, kötü alışkanlıklar edinebileceği çevrelerden uzak kalması ve sorumluluk bilinciyle iyi bir hayat sürmesini temin hususunda hükümlüye öğütte bulunur; eğitim gördüğü kurum yetkilileri veya yanında çalıştığı kişilerle görüşerek, istişarelerde bulunur; hükümlünün davranışları, sosyal uyumu ve sorumluluk bilincindeki gelişme hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hakime verir.
(10) Hakim, koşullu salıverilen hükümlünün kişiliğini ve topluma uyumdaki başarısını göz önünde bulundurarak; denetim süresinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmadan veya herhangi bir yükümlülük belirlemeden geçirilmesine karar verebileceği gibi, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasını veya belirlenen yükümlülükleri denetim süresi içinde kaldırabilir.
(11) Bir hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında ceza infaz kurumu idaresi tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, hükmü veren mahkemeye; hükümlü başka bir yerde bulunuyorsa o yerde bulunan aynı derecedeki mahkemeye verilir. Mahkeme, bu raporu uygun bulursa hükümlünün koşullu salıverilmesine dosya üzerinden karar verir. Mahkeme, raporu uygun bulmadığı takdirde gerekçesini kararında gösterir. Bu kararlara karşı itiraz yoluna gidilebilir.
(12) Koşullu salıverilen hükümlünün, denetim süresinde hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suç işlemesi veya kendisine yüklenen yükümlülüklere, hakimin uyarısına rağmen, uymamakta ısrar etmesi halinde koşullu salıverilme kararı geri alınır.
(13) Koşullu salıverilme kararının geri alınması halinde hükümlünün;
a) Sonraki suçu işlediği tarihten itibaren kalan cezasının aynen,
b) (Değişik bent: 25/05/2005 - 5351 S.K./8. md.)(*) Yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, bu yükümlülüklere uymama tarihi ile hak ederek salıverilme tarihi arasındaki süreyi geçmemek koşuluyla takdir edilecek bir sürenin,
Ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilir. Koşullu salıverilme kararının geri alınmasından sonra aynı hükmün infazı ile ilgili bir daha koşullu salıverilme kararı verilmez.
(14) Denetim süresi yükümlülüklere uygun ve iyi halli olarak geçirildiği takdirde, ceza infaz edilmiş sayılır.
(15) Koşullu salıverilme kararının geri alınmasına;
a) Hükümlü geri kalan süre içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum edilirse, hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi tarafından,
b) Hükümlünün bağlı tutulduğu yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde koşullu salıverilme kararına esas teşkil eden hükmü veren ilk derece mahkemesi veya bölge adliye mahkemesi veya koşullu salıverilme kararını vermiş olan mahkeme tarafından,
Dosya üzerinden karar verilir. Bu kararlara karşı itiraz yolu açıktır.

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-14, 12:20 #3
ibrahimats16 ibrahimats16 çevrimdışı
Varsayılan C: Dava Türü : Ağır Ceza Kaç yıl daha yatar ?


Arkadaşlar benim babam ceza evine girdi 09.11.2013 tarihinde bi cinayet işledi namus meselesinden arkadaşıyla bıcaklı kavgaya tutuşuyor o adam ölüyor ve babamın'da kulağı kopuyor bacağında yaralar var ve şuan müebbet'ten yargılanıyor ve kasten öldürme yazıyor ama babamdada yara var kulağında bacağında ve namus davası var ve arkadaşıyla alkol alıyorlar içtikten sonra kavga başlıyor kaç yıl yer babam bi cevap verirseniz çok sevinirim arkadaşlar çok saolun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-01-14, 14:43 #4
TIRTILLL TIRTILLL çevrimdışı
Varsayılan C: Dava Türü : Ağır Ceza Kaç yıl daha yatar ?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen ibrahimats16 Mesajı Göster
Arkadaşlar benim babam ceza evine girdi 09.11.2013 tarihinde bi cinayet işledi namus meselesinden arkadaşıyla bıcaklı kavgaya tutuşuyor o adam ölüyor ve babamın'da kulağı kopuyor bacağında yaralar var ve şuan müebbet'ten yargılanıyor ve kasten öldürme yazıyor ama babamdada yara var kulağında bacağında ve namus davası var ve arkadaşıyla alkol alıyorlar içtikten sonra kavga başlıyor kaç yıl yer babam bi cevap verirseniz çok sevinirim arkadaşlar çok saolun
Öncelikle geçmiş olsun. Ama unutma ki hukuk varsayımlarla işlemez. Her şey müspet olmalıdır. Dosyayı görmüş değilim. Lakin deliller neticesinde yargılamanın taraflar arasında ki geçmişi, düşmanlığı ve varsa da hafifletici nedenleri göz önüne alıp karar neticesinde üst ve alt sınır hesaplanıp bir karara bağlanacağını düşünüyorum.

Kısaca buradan kimse size dosyayı görmeden şu kadar veya bu kadar alır diyemez.

Yorum yapanlar yani şu kadar alır diyenlere ise asla kulak asma geneli hukuk bilgisi olmayan sazanlar olur. Onların da sallama bilgileri ile size yardımı dokunmaz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-01-14, 02:06 #5
hasret yildirim hasret yildirim çevrimdışı
Varsayılan C: Dava Türü : Ağır Ceza Kaç yıl daha yatar ?


Konu trafik kazasi sonuc iki ölü bi yarali iddianamede taksirli adam oldurmeye sebep olmadan dolayi 3 yildan 15 yila kadar hapsi istenen eşim kazada iki araç var eşim tali kusurlu ona carpip kazaya sebebiyet veren karsi taraf ama esimin kavsakta hizini azaltmama suçu var iki ay icerde kalacak ve mahkemesi olacak olayi kisa ve net bi sekilde anlatmaya calistim simdi tek merak ettigim mahkeme gununde alabilecegi ceza ne olur ve icerde oldugu iki ay buna nasil yansir?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 22:51
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016