Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-11-05, 14:58 #1
tolgag tolgag çevrimdışı
Varsayılan Ödenmiş kredi kartı borcunu bankalar ekranında düşürmeyle ilgili ne yapılabilir?


2003 yılında icra takibine girmiş ve 04.02.2005 tarihinde ödenmiş ibrası da cebimde olan bi kartım wardı. bu kartın takibe girmesinden dolayı tüm kredi, kredi kartı başwurularım reddediliyor. banka, bunun bankalar ortak ekranından düşmesi için 5 yıl gerekli olduğunu söölüyo. acaba bunu düşürmek için yapabilceğimiz bişey war mı? yardımcı olursanız cok sewinirim. şimdiden teşekkürler...
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-11-05, 16:21 #2
madagaskar madagaskar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ödenmiş kredi kartı borcunu bankalar ekranında düşürmeyle ilgili ne yapılabilir?


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen tolgag
2003 yılında icra takibine girmiş ve 04.02.2005 tarihinde ödenmiş ibrası da cebimde olan bi kartım wardı. bu kartın takibe girmesinden dolayı tüm kredi, kredi kartı başwurularım reddediliyor. banka, bunun bankalar ortak ekranından düşmesi için 5 yıl gerekli olduğunu söölüyo. acaba bunu düşürmek için yapabilceğimiz bişey war mı? yardımcı olursanız cok sewinirim. şimdiden teşekkürler...

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTOLU SENETLER İLE KREDİ VE KREDİ KARTLARI BORÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN DİKKATE ALINMAMASI HAKKINDA KANUN
Kanun Numarası : 5033

Kabul Tarihi : 25/12/2003

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/12/2003 Sayı :25333

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : Sayfa:Madde 1- Ödeme tarihi 23.12.2003 tarihinden önce olup da; kullandığı nakdî ve gayrî nakdî kredinin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticarî faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin kayıtları, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi veya bankaca yeniden yapılandırılması halinde borcun tamamının ödenmesini müteakiben Merkez Bankasında tutulan kayıtları silinir.

Merkez Bankasınca kayıtların silinmesinden sonra, bankalar ve özel finans kurumlarınca yapılacak kredilendirme, çek karnesi verilmesi ve diğer bankacılık işlemlerinde silinmiş kayıtlar dikkate alınmaz.

Madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Sorunuzdan anladığım kadarıyla borcunuzun ödeme tarihi 23.12.2003 tarihinden önce,bu iyi ancak kanun hükmüne göre bu kanunun yayımlandığı tarihten- ki resmi gazeteye göre 23.12.2003 te yayımlanmış- itibaren 3 ay içinde ödemiş veya bankaca borç yeniden yapılandırılmış ise merkez bankasında tutulan kaydınız silinecektir.2005 yılında ödediğinizi söylüyorsunuz, peki banka borcunuzu yeniden yapılandırdı mı acaba? eğer yapılandırdı ise ve bu yeni ödeme planınıza göre borcunuzu ödediyseniz silinme ihtimali doğar...bunun dışında, gerek bankalar kanunu gerekse merkez bankası kanununda yaptığım araştırmada 5 yıl sicil silinemez diye birşeye rastlayamadım yada gözümden kaçtı,,,bence siz ilgili bankaya bir dilekçe ile başvurun, merkez bankası kanunun 44. maddesinde kayıtlar tutulur diyor ama süresi yok, hangi kanuna göre reddedildiğinide öğrenmiş oluruz...saygılarımla

Mesajı son düzenleyen madagaskar ( 23-11-05 - 16:53 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-11-05, 16:26 #3
madagaskar madagaskar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ödenmiş kredi kartı borcunu bankalar ekranında düşürmeyle ilgili ne yapılabilir?


TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYESİ : TL 25.000.000.000
İDARE MERKEZİ : ANKARA

İDARE MERKEZİ
Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz : ANKARA, 14 OCAK 2004
B.02.2.TCM.0.07.00.04-14
Risk Merkezi Müdürlüğü


B A N K A L A R A


Bilindiği gibi, Protestolu senet bilgilerinin merkezileştirilmesi işlemleri, 1211 sayılı Bankamız Kanunu’nun 44 üncü maddesi ve T. Bankalar Birliği’nin konuya ilişkin Tebliğleri çerçevesinde yürütülmekte ve bilgi değişimi 15 günlük periyodlarla sağlanmaktadır. Uygulama önce protestoya ilişkin bildirimin (B Kaydı) yapılması, bilahare protestonun kaldırılmasını müteakip, kaldırı bildiriminin (K Kaydı) tüm bankalara duyurulması şeklinde yürütülmektedir.
Konuya ilişkin olarak, 31 Aralık 2003 tarih ve 25333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 5033 Sayılı “Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun ”uyarınca, ödeme tarihi 23.12.2003’(hariç) den önce olan protestolu senetlere ilişkin kayıtların, söz konusu borçların bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce veya bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde ödenmesi halinde Bankamız kayıtlarından silinmesi hüküm altına alınmıştır.
Buna göre;
1. Nezdimizdeki protestolu senetlere ilişkin kütükte, 2003/23 dönem (1-15 Aralık 2003) itibariyle kaldırı bildirimi yapılmış tüm kayıtlar (K kaydı), silinmiştir.
2. Bildirisi 2003/23 dönem veya daha önceki dönemlere ait olan, ancak kaldırısı 31.3.2004’den (2004/6 dönem) önce olan kayıtlar da Yasa hükmü uyarınca ilgili dönemde silinecektir.
3. Ocak 2000 döneminden itibaren başlatılan uygulama kapsamında nezdimizdeki protestolu senetler kütüğünden bildiri (B) kayıtlarından 5 takvim yılını, kaldırısı (K) yapılmış kayıtlardan ise, 3 takvim yılını doldurmuş olanların silinmesi nedeniyle nezdimizdeki kayıtların nihai durumunun bankalarca da görülebilmesi amacıyla kaldırı bildirimi olmayan kayıtlar, EVAS ortamında tüm bankaların erişimine açılmıştır. Bu kapsamda, nezdimizde yer almayan kayıtlar için Bankanızca kaldırı bildirimi gönderilmeyecektir.
İSTİKLAL CAD. 10 06100 ULUS - ANKARA
TEL: (90 - 312) 310 36 46 FAKS: (90 - 312) 310 74 34 E-POSTA: [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız] SWIFT: tcmbtr2a
............................………………yazılan …..…………………..tarihli mektubun ……………....………yaprağı
__________________________________________________ ____________________

4. Protesto bildirimi 2003/24 (15-31 Aralık 2003) ve takip eden dönemlerde yapılan senetlerin, vadesinin 23.12.2003 (hariç)’den öncesine ait olup olmadığının Bankamızca bilinememesi ve bu kayıtların Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi izleyen 3 aylık süre içinde ödenmesi halinde bunların da silinebilmesi için bu durumda olan senetlerin vadeleri Bankanızca yazı ile Bankamıza bildirilecek ve tarafımızca manuel olarak silme işlemi yapılacaktır. Silinen kayıtlar geri bildirim eki dataya eklenecek bir tablo ile bankalara da duyurulacaktır.
5. Protesto bildiri ve kaldırı dönemi 2003/24 (15-31 Aralık 2003) olan senetlerin (bildiri türü A-K), vadesi 23.12.2003 (hariç) tarihinden öncesine ait olanların Bankamızca belirlenememesi ve bu kayıtların Yasa uyarınca silinmesi gerektiğinden, bu durumda olan kayıtların silinerek geri bildirime konu edilmemesi için ilgili kayıtların 21.1.2004 tarihine kadar Bankamız (312) 311 47 85 nolu faksına ivedi olarak bildirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla 2003/24 dönem geri bildirimi, 29.1.2004 tarihinde yapılabilecektir.
6. Vadesi 23.12.2003 ve daha sonraki döneme ait senetlere ilişkin kayıtlar için herhangi bir silme işlemi yapılmayacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederiz.

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İdare Merkezi

İ. Hakkı ARSLAN Rifat GÜNAY
Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

ÖÇ
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-11-05, 17:04 #4
madagaskar madagaskar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ödenmiş kredi kartı borcunu bankalar ekranında düşürmeyle ilgili ne yapılabilir?


Merkez bankası genel müdüryle yapılan söyleşiyi aşağıda sunuyorum,,,anlaşılan sicil silinse bile, bir kere kara listeye girince, kredi kartı müraccatında bulunduğunuz bankanın kendi tasarrufuyla kart verilmeyebiliyor, bu durumda bankalar kredi kullandırmak veya kart vermek zorunda değilller, araştırdık istihbaratınız olumsuz diyerek geri çevirebiliyorlar,bu durumda ikna etmek sözkonusu


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Kenan Sertalp
Kenan Sertalp'İn röportajından alıntıdır
...ile Meclis, kriz nedeniyle ‘kara liste’ye konuk olanların sicillerinin silinmesine karar verdi..
2003 yılının son gününde yayınlanan 5033 sayılı yasa, meşhur ‘kara liste’ye, yani Merkez Bankası kütüğüne girmiş olan ve ödendiği bankalarca bildirilen tüm kayıtların silinmesini emrediyordu!..

Pekçok okurumuz diyor ki; “Filan bankadan kredi talep ettim.. Silindi denilen kayıtlara baktılar ve kriz döneminde ödenmeyen, fakat sonra ödediğim, ciromun binde 1 i bile olmayan birkaç çek yüzünden kredi vermediler..” “Çek ödemelerinde bir sorun olmamasına rağmen, ödemesinde gecikmeler yaşadığım kredi kartı yüzünden ortağı olduğum şirkete kredi verilmedi!..”

Peki, merkez Bankası kayıtları silmedi mi? İşte bu soruyu Merkez Bankası Müdürü Alettin Serhatoğlu’na sorduk..
“Her gün en az 15 vatandaşımız aynı soruyla geliyor, biz de bıkmadan anlatıyoruz!” diyor, tecrübeli bankacı Serhatoğlu.. “Biz kayıtlarımızı kanunun emrettiği şekilde sildik..”
Peki neden bankalar Merkez Bankası kayıtlarını bahane ederek piyasada iş yapmak isteyen işadamlarına sorun çıkartıyorlar?
Serhatoğlu, kimi satırların altını çizdiği bir dosyayı çıkartarak önümüze koyuyor.. İşte altı çizili satırlarda sorumuzun cevabı:
“Bankalara yapılan müracaatlarda karşılaşılan negatif kayıtlar, bankamızda bulunan kayıtlar değil, bankamızca daha önce duyuruları yapılan ve bankaların kendi bilgisayarlarında bulunan bilgilerdir..”

Yani yasa çıkmış, borcunu ödeyenin kaydı silinsin demiş, kayıtlar da silinmiş.. Ama gel gör ki; bankalar daha önce kayıt altına aldıkları bilgilere dayanarak, “Sen kara listedesin!” diyorlar.. İşin özeti bu..

Biliyorum bu konuda çok mail ve telefon alacağım.. Önemli bir detay, sizin şahsi müracaatınız, Merkez Bankası’nca kabul edilmiyor!.. Hangi banka ile problem yaşamışsanız, o bankaya “Borcumu ödedim, kaydımın silinmesi için işlem yaptınız mı?” demek gerekiyor!..
Gelebilecek sorulara bir cavap daha.. Kaydınız hakkında bilgiyi Merkez Bankası vermiyor.. Eğer borcunuzu ödemiş ve size ‘kara liste’desiniz diyen bir banka varsa, borcunuzu ödediğiniz bankanın yolunu tutmalısınız..
Ne için?
Hem ‘kara liste’den sizi azat etme işlemi, hem de borcunuzu ödediğinize dair belgeyi almak için..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-11-05, 17:11 #5
madagaskar madagaskar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ödenmiş kredi kartı borcunu bankalar ekranında düşürmeyle ilgili ne yapılabilir?

işte 1211 sayılı merkez bankası kanunun sicille ilgili maddesi,,,burada şu kadar tutulur bu kadar tutulur sonra silinir diye bir ibare yok,,,
Risk santralizasyonu:

Madde 44 – (Değişik: 19/10/2005 - 5411/168 md.)

Banka, Türkiye'de faaliyette bulunan mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, finansal holding şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri, finansman şirketleri ile Banka ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenecek diğer malî kuruluşların müşterilerinin risk durumlarına ilişkin bilgileri nezdinde toplamak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili kuruluşlar ile paylaşmak üzere Risk Merkezi kurar.

Yukarıda belirtilen kuruluşlar, bankalar bakımından keşide ettikleri protestolar da dâhil olmak üzere, müşterilerinin risk durumları hakkında istenecek her türlü bilgiyi belirlenecek biçim ve içerikte vermekle yükümlüdür. Risk Merkezinin bütün işlem ve kayıtları gizlidir.

Risk Merkezince sağlanacak bilgilerin biçim ve içeriğine, derlenmesine, paylaşılmasına ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esaslar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun uygun görüşü alınmak suretiyle Bankaca belirlenir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 00:05
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016