Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 10-09-08, 20:20 #1
*Black Eagle* *Black Eagle* çevrimdışı
13 Sihirbazlık numaraları


Seyahat Eden Küller
Arkadaşlarınızın çığlık atmasını istiyorsanız bu numarayı mutlaka öğrenin. Bu numaranın en zevkli yanı, oyun başlamadan önce gerçekleştirilen "kirli işler"dir. Tüm yapmanız gereken, oyunun sunuluşuna konsantre olmanızdır. Dahası sihir, izleyicinin avuçlarında gerçekleşir. İnsanı kendi ellerinde oluşan gizemli bir olay kadar şaşırtan bir başka şey yoktur. Yüzlerce kez uygulasanız da karşılaşacağınız reaksiyonun size sunacağı keyif azalmayacaktır.
ETKİ: İzleyicinin sol avuç içine bir tutam kül konur. Her iki avucunu kapaması ve el iç kısımlarının yere bakması sağlanır. Bir kaç sihirli el hareketlerinden sonra izleyicinin avuçlarını açması istenir. Küllerin bir avuçtan diğerine de bulaştığı görülür...
GEREÇLER: Kül dolu kül tablası..Sigara külleri "taze" olmalıdır. En fazla 1 saatlik. Taze küller deriye daha iyi yapışır.
YÖNTEM: En iyi hazırlık anı, oyuna başlamadan hemen önceki andır. En iyi mekan, kül tablasının bulunduğu bir masada ya da bir barda oturarak oyunu gerçekleştirmektir. İlgisiz bir tavırla kül tablasını bir noktadan diğerine doğru hareket ettirin. Bunu yaparken orta parmağınızla küllere dokunarak bir parça külün orta parmak ucuna yapışmasını sağlayın. Bunu başardıktan hemen sonra oyuna başlamayın, bir beş dakika kadar bekleyin. Parmağınızla hiç bir yere dokunmayın. Ayrıca elinizi sakın masa üzerine götürmeyin, kül parçacıkları masa üzerine dökülebilir ve oyunu berbat edebilir. Örneğin, bileğiniz masa kenarında eliniz boşluğa bakar durumda olsun. Ellerinizin ve parmaklarınızın gayet doğal görünmesine dikkat edin. Hazır olduğunuzda oyunu yapacağınız kişiye "Ellerini böyle tut" derken, kollarınızı bel seviyesinde getirin. Avuçlarınız yere bakarken, rahat ve gevşek olsun. Parmaklarınız izleyiciniz doğrultusunda olacaktır. Bu noktada ellerin gevşek olması gerekir, aksi halde parmak uçlarınızdaki küllerin görülme tehlikesi vardır. İzleyici hareketlerinizi takip edip uygularken ellerini tutun ve hemen izleyicinin sağ ve sol ellerini düzeltiyormuş gibi yapıp bir kaç santim yukarı kaldırın. Baş parmaklarınız izleyicinin elinin üstündeyken, diğer parmaklarınız yumuşak bir şekilde avuç içlerini bastırsın. Böylelikle sağ orta parmak uçlarındaki küller izleyicinin sol avucu içine geçecektir. Sag parmaklarınız ve sol parmaklarınız aynı anda avuç içlerine aynı anda dokunduğu için izleyici tarafından masum bir "ellerini düzelt" hareketi olarak algılanacaktır. Bu arada "öyle değil, böyle.." demeyi de unutmayın. Oyunun bu kısmını yakın bir arkadaşınızla sürekli olarak deneyin. "Ellerini böyle tut" ile başlayıp, "öyle değil, böyle.." hareketi beş saniye içinde gerçekleştirilmelidir. Hayret verici bir şekilde hile tamamlanmıştır. Geri kalanı rol kesme ve sunuş kalitesine kalmıştır. İzleyici hilenin başladığından habersizdir. (Haksızlık değil mi?). İzleyiciye "Şimdi ellerini sıkmadan yumruk haline getir" derken, her iki elinizi yavaşça kapayın. Yumruğun sıkı olmaması gerekir aksi halde izleyicinin avucundaki külleri parmaklarına sıvanacaktır. Parmakların avuç içine değmemesine dikkat edin. İzleyici sizin hareketlerinizi taklit ettiğinden dikkatinizi ellerinize yoğunlaştırın o da ellerinize konsantre olsun. İzleyici sizi taklit ettikten sonra sağ orta parmağınızla kül tablasından bir parça kül alın ve sorun "seç bakalım sağ mı sol mu?". Yanıt "sağ" olursa "Tamam, o halde sağ elini çevir ve avucunu aç" deyin. Yanıt "sol" olursa "Tamam, o halde sol elini kapalı tutarak sağ elini çevir ve avucunu aç" deyin. Gördüğünüz gibi masum izleyicinin hiç bir şansı yok. Mutlaka sağ avucunu açması sağlanacak. Sağ avuca biraz önce aldığınız külleri sürün. Bir mendil alın ve ellerinizi silin. Böylelikle izleyici ellerinizin temiz olduğuna ikna olsun. Bu noktadan sonra oyunun sonuna kadar hiç bir şekilde izleyiciye dokunmayın. "Avucunu kapa ve ters çevir" dedikten ve bir kaç sihirli hareket ve sihirli sözden sonra "sağ avucunu aç" deyin. Evet "sağ" avucunu. Burada "sihirbazın başı dertte" espirisini uygulayacağız. Avuç açıldığında küller görünecektir. Bu noktada biraz bozulmuş numarası yapabilirsiniz. Sihirli sözlerin eksik kaldığı bahanesiyle sağ avucu tekrar kapattırın, yeni sözleri söyledikten sonra önce sağ sonra sol avucun açılmasını söyleyin. İzleyici sol avucunda külleri gördüğünde çığlığı basacaktır.


Kes-Birleştir
Bir diğer basit ama etkili oyun. Bol bol pratik yapmadan gösteriyi denemeyin... Yaklaşık 20cm uzunluğunda bir ipe ihtiyacınız var. İpi sol elinizde tutun. İpin alt ucunu sağ elinizle alın ve sol baş ve işaret parmaklarınızın arasında tutarak bir halka oluşmasını sağlayın. Sağ elinizle ipi izleyici tarafındaki orta noktasından tutup sol elinizin arkasına doğru götürün. Halkanın ortasını avucunuza doğru götürürken, sol avucunuzu siper edip, baş parmağınızla ipin avucunuza yakın bölümüne takın ve çekin. Yapmak istediğimiz, ipin avucunuza yakın kısımından ikinci bir halka oluşturmak. İzleyici biraz önce sol elinize doğru götürdüğünüz halkanın orta kısmını sol elinizde tutuyormuşsunuz zannedecektir. Oysa gerçek orta kısım avuçta saklı, elin üstünden görünen kısım sahte orta noktadır. Sahte orta kısım kesilecek "kısa" ip parçasıdır. Halkayı kesin ya da izleyicilerden birine kestirin. Şimdi yeni kesilmiş uçları tutarken diğer "sağlam" uçları sallandırın. Burada hilenin fark edilmemesi için özen göstermeniz gerekir. Kesik uçları düğümleyin ve "ipi eski haline getirdiğinizi" söyleyin. İzleyiciler başaramadığınızı söyleyip gülerken, ipi iki elinizle yumak haline getirin. Düğümlü kısa parçayı bir elinizde gizlerken diğer elinizle uzun parçanın bir ucundan tutun ve ipi sallandırın. Şimdi başardınız...


İskambil Kartı Oyunları
Desteyi masa üzerine yelpaze şeklinde açarsınız, izleyicinizden bir kart seçmesini istersiniz ve hangi kartın seçildiğini söylersiniz. Kartlarla gösteri yapan her sihirbazın başarmayı arzu ettiği bir durumdur. Kartı seçtir ve derhal ne olduğunu bil.
Bunu başarmak için önceden işaretlenmiş kartlar ya da sıralanmış deste kullanılmıyorsa yukarıdaki senaryoyu başarmak için mutlaka bir ya da iki el çabukluğunun yapılması gerekir. Burada sorun, izleyicinin sanki serbestçe "herhangi" bir kartı seçtiği hissini yaratan ya da gerçekten de "herhangi" bir kartı seçmesine izin veren bir tekniğin seçilmesindedir. "Yelpaze" oyunu iki temel hileye dayanır. İlkinde, deste bilinen bir sırada önceden dizilmiştir. İkincisinde kart rastgele seçilirken bu kartı daha sonra deşifre edecek bir "anahtar" kartın belirlenmesi yöntemine başvurulur. Hazırlık: Bir çok sihirbaz sıralanmış deste fikrinden, böylesi bir desteyi hazırlamanın uzun süreceği ve zahmetli denemeler yapmak gerekeceği düşüncesiyle uzak durma eğilimindedirler. Aslında böylesi bir desteyi hazırlamak bir kaç dakikada yapılabilecek bir iştir. Oyunun sihri, seçilen kartın bir altındaki ya da bir üstündeki karta bakıldığında hangi kartın seçilmiş olduğunun anlaşılmasına dayanır. Bu etkiyi açıklamak üzere hatırlması kolay bir sıralama verelim: As, Papaz, 2, Kız, 3, Joker, 4, 10, 5, 9, 6, 8, 7. Renkler de her kartta değişir: Sinek As, Karo Papaz, Kupa 2, Maça Kız, Sinek 3, Karo Joker, Kupa 4, Maça 10... Sıralamadan sonra kartlar kutusuna yerleştirilir. Destenin daha "rastgele" sırada görünmesini sağlamak belleğinizin gücüne bağlı olacaktır. Gösteri: Deste kutusundan çıkarılır, gösteri becerinize bağlı olmak kaydıyla, bir kaç kere kesilir ya da "sahte" bir şekilde karıştırılır. Sahte karıştırmada, kartlar sol elde tutulur, sağ elle kartların yarısı alınır ve yukarıdan sol el başparmak tarafından diğer kartların üzerine doğru kartları birbirine karıştırmadan atılır. Yapılması gereken sadece kesme işlemi yapmaktır. Kartların birbirine karışmış izlenimini vermek üzere sol el başparmağı destek alınarak atılan kartların basamak oluşturacak şekilde görünmesi sağlanır. Sonra sağ elle basamaklı görünümdeki kartların üzerine vurularak tüm kartların aynı sıraya gelmesi sağlanır. Bu işlem bir kaç kez tekrarlanabilir. Sonrasında kartlar masaya yelpaze oluşturacak şekilde açılır. İzleyiciden bir kartın seçilmesi istenir. İzleyici istediği kartı seçtikten sonra sihirbaz masadaki kartları toparlar ve kutusuna yerleştirir. Burada iki olay gerçekleşir. İzleyicinin kartı seçtiği yer ortaya çıkar. Çünkü seçilen kartın komşusu az da olsa diğer kartların sırasında olmayacaktır ve çıkan kartın yeri boş olacaktır. İşte bu komşu kart bizim anahtar kartımızdır. Yelpaze kapatılırken ve deste masadan kaldırılırken bu "kesik" noktadan tutulur ve anahtar kartın destenin altına ön yüzünün görülecek şekilde gelmesi sağlanır. Bundan sonra kart kutusu alınır ve deste kutuya yerleştirilir..ken alttaki anahtar karta bir bakış atılır. Bu anda yapacağınız espriler izleyicilerin dikkati dağıtmanıza yardımcı olacaktır. Kutu, aslında tamamlanmış oyunun devamını merakla bekleyen izleyiciye uzatılır. Sıralanmış deste ve anahtar kart izleyicinin "gizlediği" kartı deşifre etmiştir. İzleyiciye son bir kez karta baktıktan sonra kutudaki destenin arasına koyması söylenir. Bu andan sonra yapacağınız "atraksiyon" espri gücünüze kalmıştır. Parmaklarınızı kapatılmış kutuya dokundurup trans haline geçebilirsiniz ya da izleyicinin sürekli olarak seçtiği kartı düşünmesini söyleyebilirsiniz...

Tesadüf
Etki: Sihirbaz ve izleyicisi iki farklı iskambil kağıdı destesinden birer kart seçerler ve ne tesadüftür ki iki kart da birbirinin aynısıdır.
Yöntem: Bu oyunu gerçekleştirmek için sıradan iki desteye ihtiyacınız var.Destelerden birini izleyiciye verin diğeri sizde kalsın. Aynı anda desteleri karıştırın. Desteleri değişin ve tekrar karıştırın. Desteleri tekrar değişin, ancak bu kez desteyi izleyiciye verirken en alttaki karta belli etmeden bakın ve aklınızda tutun. İzleyiciye desteden bir kart seçmesini ve size göstermeden karta bakarak ezberlemesini söyleyin. Sizde destenizden bir kart seçin, ama hatırlamak için bir çaba göstermeyin. Seçilen kartın destenin en üstüne konmasını isteyin. Desteleri bir kez kesin. Şimdi seçilmiş kartlar kendi desteleri içinde kaybolmuştur. Bir kez daha desteleri değiştirin. Herkes elindeki desteyi yelpaze şeklinde masaya açsın ve kendi seçtiği kartı bulsun. Aslında siz biraz önce destenin altında gördüğünüz kartı arayın. İzleyicinin seçtiği kart, sizin gördüğünüz kartın altındaki karttır. Sanki seçmiş olduğunuz kart buymuş gibi alın ve yüzü aşağı bakacak şekilde masaya koyun. İzleyiciden de aynısını yapmasını isteyin. Aynı anda kartları açtığınızda her ikisinin de eşdeğer olduğu görülecektir. Ne tesadüf !..

KIRMIZI IŞIK:

Arkadaşımıza ben dur diyene kadar "kan" de diyoruz. Yaklaşık 10 defa dedikten sonra sorularımıza hemen cevap vermesini isteyerek, "elini kessem ne akar", "bacağını kessem ne akar" gibi bir iki sorudan sonra, cevap vermesini bekleriz. Son olarak ta hangi ışıkta geçersin dediğimizde yeşil yerine kırmızı diyecektir. Üstelik yanlış söylediğinin de farkında olmayacaktır.

İNEK NE İÇER:

Yukarıdaki oyunun benzeri. Arkadaşımıza sürekli "beyaz" demesini söylüyoruz. Bir süre sonra inek ne içer diye sorunca, süt diye cevaplar. Halbuki su içer.

YUMURTA PİŞİRME:

Şekilde de görüldüğü gibi bir metal borunun içine (antenlerde bulunan alüminyum boru olabilir) huniyle pişmemiş yumurta dolduruyoruz. Aşağıdaki ucunu da bir mumla kapatıyoruz. Boş bir tavayı ocağın üstünde ısıtırken hokus pokusla sopamızı tavada gezdiriyoruz, bu esnada mum eriyor ve boru içindeki yumurta tavaya boşalıyor. Sizde güzelce pişiriyorsunuz.

SÜT DÖKME:

Şekilde görüldüğü gibi, cam bir sürahinin içine bir kavanoz yerleştirilir ve yapıştırılır. Sürahinin kapağı, eğildiğinde dışına süt çıkmaması için iyice kapatılır. Sürahi ile kavanoz arasına süt doldurulur. Bu esnada içteki kavanoz boş. Bir külahın içine süt dökülüyormuş gibi yapılınca, aradaki sütün bir kısmı içteki kavanoza dolar. Sürahi tekrar düzeltilince süt seviyesinin azaldığı görülür. Seyirciler sütün külaha aktığını sanar, külah çözülünce içinde süt olmadığı gösterilir.

ŞİŞE BARDAK:

Bu oyun için, 2 tane 30 cm civarında soba borusu, 2 tane altı kesilmiş şişe ve 2 tane bardak.

Malzemeleri şekilde görüldüğü gibi iç içe koyuyoruz. Şimdi sağ elimizle soba borusunu kaldırırken, sol elimizle hem soba borusunu hem de şişeyi kaldırıyoruz. Seyirciler bu durumda sağda şişe, solda bardak görürler. (Şişenin içindeki bardak ikisi de cam olduğu için görünmez. Daha da olmadı renkli şişe kullanın) Sonra her şeyi geri bırakın ve bu seferde tersini yapın, yani sağ elle hem boru hem şişe, sol elle sadece boru. Bu durum da seyirciler bardakla şişenin nasıl yer değiştirdiğine oldukça şaşıracaklardır. Bunu defalarca yapabilirsiniz. Vezirköprü meslek lisesi gecesinde bu numarayla meşhur olmuştum.

ŞAPKA DELME:

Resmin sağ tarafındaki gibi bir büyük bir küçük sopa hazırlıyoruz. Küçük sopa 3 cm. kadar ve ucuna ters şekilde (sivri ucu dışarıda) bir iğne yerleştiriyoruz. Büyük sopaya da iğnenin girebileceği bir oyuk hazırlıyoruz.

Seyircilerin birinden şapka istiyoruz. Küçük sopa avucumuzda saklı bu sırada. Sonra zorlanıyormuş gibi numaralar yaparken küçük sopayı şapkaya batırıyoruz, şapkanın içindende büyük sopayla birleştiriyoruz. Sanki deldik gibi görünüyor. Resmin sağında da bu görünüyor.

KİBRİT KIRMA:

Mendil ve iki kibrit lazım bu oyun için, resme gerek duymadım. Mendillerin kenarında bir kısmı kıvrılıp dikiş yapılan bölüm vardır.(Mendil yerine sizde böyle bir bez hazırlayabilirsiniz) bu bölüme önceden bir kibrit yerleştiriyoruz. (sığdıramazsanız kürdan da olur) Sonra arkadaşımıza gidip sağlam kibriti bezin içine yerleştiriyoruz gözü önünde. Mendili katlarken gizlediğimiz kibriti arkadaşımıza kırdıracağımız için, gizli kibriti elimizle takip ediyoruz. Katlamamız bitince kibriti arkadaşımıza kırdırıyoruz. Sonra sallayınca mendili sağlam kibrit düşüyor yere. Tabi o kırdığı kibritin o olmadığını anlayamıyor. Bu numaraları başkasına yapmadan önce denemesini çokça yapın.

ÇATAL KAŞIK:

Resimde görüldüğü gibi, bize gerekli malzeme, çatal, kaşık ve kibrit çöpü. Çatalla kaşığı resimde görüldüğü gibi birbirine geçirin ve çatalın arasından kibriti geçirip bir köşeye koyarsanız, aşağıya düşmeyeceklerdir. İnanılmaz ama gerçek. Aşağıdaki resimde yukarıdaki resmin üstten görünüşüdür. Bu kadar resimler falan hazırladım bunu yaptığınıza memnun kalacaksınız.

1-SAYI OYUNU:

Arkadaşınıza bir sayı tutmasını söylersiniz. Diyelim 7 tuttu. Aynı sayıdan birde kardeşi için tutup ikisini toplamasını söylersiniz. 7+7=14 Benim içinde 4 ekle dersiniz. 14+4=18 bulduğun bu sayıyı 2 ye böl dersiniz. 18/2=9 şimdide kardeşin için eklediğin sayıyı çıkar desiniz. 9-7=2 sonuçta o mavi renkli işlemleri yaparak 2 yi bulur bu rakam sizin eklemesini istediğiniz sayının yarısı olur. Siz 4 ekle dediniz dolayısıyla sonuç 2 çıkar. Eğer 1 ekletseydiniz sonuç 0.5 çıkardı o ne tutarsa tutsun. Deneyin bakalım.

2-SAYI OYUNU:

Arkadaşınıza 3 basamaklı bir sayı tutmasını söylersiniz. Diyelim 237 tuttu. Bu sayıyı ters çevirip büyükten küçüğü çıkarmasını söylersiniz ve çıkan sonucun sağdaki tek rakamını söylemesini istersiniz. 237 tersi 732 işlem 732-237= 495 size 5 diyecektir. Sizde ortadaki rakam daima 9 dur. En soldaki rakamla, en sağdaki rakamın toplamı daima 9 dur. Soldaki 5 demişti ortadaki 9 sağdaki ise 5 in 9 a ulaşması için gereken 4 tür. Sonucu 495 diye söyleyebilirsiniz.

3-SU İÇME OYUNU:

Bir bardak su dolu bardağın üzerine bir tas kapatın ve deyin ki ben tasa dokunmadan bu suyu içebilirim. Sonra bir iki hokus pokustan sonra içtim deyin. O bakmak için tası kaldırdığında, bardağı tasa değmeden alın ve için. Böylece tasa değmeden suyu içtiniz iddianızı yerine getirmiş oldunuz.

4-SU KAYNATMA:

Kartondan bir kap yapın. (Kesme şeker kutusu olur) Bu kutunun içine 2-3 cm su doldurun ve tüpgazın üzerine koyup kaynatın. Korkmayın kutunuz yanmayacaktır. Suyu kolayca kaynatırsınız.

5-BAŞKA BİR SAYI OYUNU:

Şöyle bir tablo hazırlayın.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

* * * * *

------------

199998

ilk sıraya her yıldıza bir rakam olmak üzere arkadaşınıza doldurmasını söyleyin. Diyelim 3 5 0 8 7 yazdı. İkinci sırayı siz onun yazdıklarını 9 a tamamlayacak şekilde doldurun. 6 4 9 1 2 yazmanız gerekir. 3 sırayı arkadaşınız 4 6 7 1 2 4. sıraya siz 5 3 2 8 7 yazın. hepsini toplamasını söyleyin.

35087+64912+46712+53287=199998 çıkar siz bu sonucu baştan yazmıştınız zaten. Bu oyunu geliştirebilirsinizde.

HAKETTİYSEM +REP istemek yasak !...
__________________

Mesajı son düzenleyen Calavera ( 10-09-08 - 21:04 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-09-08, 20:22 #2
|Sεfα| |Sεfα| çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları


İlginç numaralar. Bunları yapacak kişilerin el çabukluğu gelişmiş olmalı.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-09-08, 01:20 #3
Dream1905 Dream1905 çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları


Gerçekten ilginç.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-09-08, 12:40 #4
SєsSiz-єFєηdì SєsSiz-єFєηdì çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

İlginç
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-09-08, 01:31 #5
SpOaK_BozKurT SpOaK_BozKurT çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

Bizimle paylaştığın için teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-09-08, 19:33 #6
diazem63 diazem63 çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

ilginç bi çalışma ...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-08, 11:08 #7
narkan16 narkan16 çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

paylaştığın için teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-08, 16:26 #8
ℓуяєвяιѕєє_υgυя ℓуяєвяιѕєє_υgυя çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

garippppppppp
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-08, 22:03 #9
craz_lover_31 craz_lover_31 çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-09-08, 09:53 #10
kerim306 kerim306 çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

resimde görüldüğü gibi diyosun da resim göremiyorum??
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-09-08, 10:17 #11
Gs-_-LiFé Gs-_-LiFé çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

ilginç ama eline sağlık paylaşım için sağol
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-09-08, 11:07 #12
ßa$KeNTLi ßa$KeNTLi çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

EnTeRe$aN..!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-09-08, 09:27 #13
erkrep erkrep çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

Saol Arkadaşım Güzel Paylaşım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-09-08, 18:41 #14
cru1s3r cru1s3r çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

paylaşım için saol
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-08, 07:32 #15
erkrep erkrep çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

Saol Arkadaşım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-09-08, 11:57 #16
DiqnitY DiqnitY çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

Güzel numaralar tas'a değmeden içme muhabbeti çok güzelmiş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-09-08, 13:01 #17
odamincami odamincami çevrimdışı
Arrow C: Sihirbazlık numaraları

güzelmiş emeğine sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-09-08, 11:14 #18
ReturnOfChatLaq ReturnOfChatLaq çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

emeqine saqLık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-09-08, 14:32 #19
HiTkiLL3R HiTkiLL3R çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

Sihirbazlık numaraları paylaşılmaz..Söyleyene kadar peşinde koşarlar , ama söylediğin an ? gözlerinde bi hiç olursun.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-09-08, 20:16 #20
*Black Eagle* *Black Eagle* çevrimdışı
Varsayılan C: Sihirbazlık numaraları

bütün yorumlara +rep
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:00
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018