Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 16-04-13, 14:07 #1
Ferman Ferman çevrimdışı
Arrow Halkla İlişkiler / Turizm ve İnsan Kaynakları / Ulaştırma Bölümü İndexi 12.08.2018


Bulmak istediğiniz konuyu CTRL + F yardımı ile bulabilirsiniz.

 1. TÜrkİye’de Kamu KuruluŞlarinda Halkla İlİŞkİler
 2. Halkla İlİŞkİlerde Kampanya Hazirlanmasi
 3. Medya İle İlİŞkİlerİn İŞleyİŞİ
 4. e-iş teknolojileri ile müşteri ilişkileri
 5. RehberlİĞİn Yerİ Ve Önemİ
 6. Halkla İlİŞkİler Bİrİmlerİnİn ÖrgÜtsel Yapisi
 7. Halkla İlİŞkİlerle İlgİlİ Temel Bİlgİler
 8. Halkla İlİŞkİler Ve Pazarlama İlİŞkİsİ
 9. ÇaĞdaŞ İŞletmelerde Yenİ Bİr GÜÇ Olarak Halkla İlİŞkİler, Tanimi, Önemİ Ve GelİŞİmİ
 10. Halkla İlİŞkİler Nedİr?
 11. Motivasyon
 12. Halkla İlİŞkİler
 13. Polİs Halkla İlİŞkİlerde Yenİ YaklaŞimlar
 14. Vizyon nedir ?
 15. Halkla İlİŞkİlerde Kullanilan AraÇlar
 16. İnsan İlİŞkİlerİ
 17. Dergİler Ve Kurum İÇİ İletİŞİm
 18. İNSAN KAYNAKLARININ TANIMI ve AMAÇLARI
 19. İnternet ReklamciliĞi
 20. Etkİlİ SunuŞ
 21. Toplam Kalite Yönetimi...
 22. Reklam Tanıtımı ve Reklamcılık
 23. Entelektüel Liderlik
 24. Dİsİplİn Kurullari Ve Dİsİplİn Amİrlerİ YÖnetmelİĞİ
 25. TÜrkİye’nİn UlaŞtirma Sİstemİ
 26. TÜrk Turİzmİ Halkla İlŞkİler Kampanyasi
 27. TÜrkİye’de Seyahat AcentaciliĞi Ve Sorunlari
 28. Turİzm Ve TerÖrİzm
 29. Toplam Kalite Yönetimi
 30. Neden Kariyer Hedefleri ?
 31. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği
 32. Bir Kurum Kültürü Modeli
 33. Dinlemek
 34. Etkileyici Bir İş Görüşmesi Nasıl Yapılır?
 35. ŞANLIURFA İLİMİZDE TURİZM (Turizm)
 36. 1974 YILI ÖNCESİNDE KIBRISTA TURİZM SEKTÖRÜ (Turizm)
 37. AKDENİZ BÖLGESİNDE TURİZMİN GELİŞME NEDENLERİ (Turizm)
 38. Alternatif Turizm ve Turistik Ürün Çeşitlendirme Stratejileri Hata Örneği (Turizm)
 39. AVRUPA BİRLİĞİ İÇİN TURİZMİN ÖNEMİ (Turizm)
 40. Bursa ve turizm (Turizm)
 41. ÇEVRESEL DENİZ TURİZMİNDE DEVAMLILIK (Turizm)
 42. ÇİNDE TÜRKİYE TURİZMİ GELİŞTİRMEK (Turizm)
 43. DAĞ TURİZMİNİN ÜLKE İÇİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ (Turizm)
 44. Denizlide Termal Turizmi (Turizm)
 45. Halkla İlİŞkİler Nedİr?
 46. Kariyer Planlaması
 47. Çalışma Hayatında İnsan Faktörünün Önemi
 48. Denetim ve Yönetim
 49. Halkla İlİŞkİler
 50. Reklamcılık
 51. Reklam Çeşitleri
 52. Reklam Çabalarinin ÖrgÜtlenmesİ
 53. Reklam BÜtÇesİnİn Saptanmasi
 54. Reklam YÖnetİcİsİnİn GÖrevlerİ
 55. TÜrkİye’ De Reklamcilik Ve Halkla İlİŞkİler
 56. Başarılı Ekip Oluşturma
 57. Kalite Kontrol
 58. Zaman Yönetimi
 59. Kariyer Planlama
 60. Görüşmeyi Başlatmak
 61. Modern Portföy Yönetimi
 62. Etkileyici Bir İş Görüşmesi Nasıl Yapılır?
 63. Halkla İlişkiler Ders Notları
 64. Denizcilik terimleri
 65. Turizm iş kolu
 66. Denizcilik Terimleri Sözlüğü, Gemici Dili
 67. TOPLAM KALİTEDE LİDERLİK ADIMLARI ve LİDERLİK BİÇİMLERİ
 68. Crm (costumer Relationship Management)
 69. DenizYolları
 70. TÜrkİye’nİn Turİzm Potansİyelİ
 71. TÜrkİyede Kİ Turİzmİn Ekonomİye Faydalari
 72. Turizmin Tanımı ve Önemi
 73. Adiyamanin Tarİhİ Ve Turİstİk Yerlerİ
 74. Bursa ve turizm
 75. Müşteri Memnuniyeti (Halkla İlişkiler)
 76. Medya Ve İlişkileri
 77. Çok Öğeli Sistemler
 78. Uluslararasi Havacilik KuruluŞlari
 79. Denizcilik terimleri
 80. Deniz araştırma gemileri
 81. Buzlu sularda seyir
 82. Gemi Maliyeti
 83. Piri Reis'in kullandığı izdüsüm yöntemleri
 84. Türk Denizcilik Tarihi
 85. OTELLERDE BİNA İHTİYAÇ PROGRAMI ARAŞTIRMASI-Forumtr Odev Tımı
 86. KAT HİZMETLERİ-Forumtr Odev Tım
 87. Resepsiyon Bölümünün Organizasyonu ve Fonksiyonları-Forumtr Odev Tım
 88. TURİSTİK TESİSLERİN SINIFLANDIRILMASI-Forumtr Odev Tım
 89. OTEL VE OTEL ÇEŞİTLERİ-Forumtr Odev Tım
 90. OTEL REZERVASYONU OTOMASYON PROGRAMI-Forumtr Odev Tım
 91. Otel İsletmelerinde Stres-Forumtr Odev Tım
 92. TURİZM-Forumtr Odev Tım
 93. Crm Kavramı
 94. Gemİ Malİyetlerİnİn İncelenmesİ (gemİcİlİk)
 95. Başarı Ve Yönetimde Başarılı Olmanın Sırları Çeşitleri
 96. Kendini sunma, kendini uyarlama, kimlik sunumu, görüntü verme, imaj oluşturma, izleni
 97. Garanti Bankası’ nın “Su Satan Çocuk” İsimli Reklam Filminin Analizi
 98. Alternatİf Turİzm Ve Turİstİk ÜrÜn ÇeŞİtlendİrme Stratejİlerİ Hata ÖrneĞİ
 99. Aynalıkavak Kasrı
 100. Avrupa Birligi ve Turizm
 101. Bİtlİs İn Tarİhİ Ve Turİstİk Yerlerİ
 102. Bolu Tanitim (ingilizce)
 103. Bursa (ingilizce)
 104. Danimarka (ingilizce)
 105. Dolmahbace Herseyiyle
 106. Edİrne Şehrİmİzİn Tarİhİ Ve Turİstİk Yerlerİ
 107. Efes hakkinda genel bilgiler
 108. Egenin incileri
 109. Turizimn Gelecegi: EkoTurizm
 110. Fethiye ....
 111. Gaziantep hakkinda hersey
 112. Hakkari hakkinda hersey
 113. Alanya Dunu Bugunu yarini
 114. Akdamar Adasi Ve Kİlİsesİ
 115. Canakkale hakkında herşey
 116. Akdenİz BÖlgesİnde Turİzmİn GelİŞme Nedenlerİ
 117. Alanyanin TarİhÇesİ
 118. AlaŞehİr
 119. Anitkabİr
 120. ANTALİA(Antalya) Ingilizce
 121. Artemİs TapinaĞi
 122. AŞaĞi Anzaf Kalesİ
 123. Avrupa BİrlİĞİ İÇİn Turİzmİn Önemİ
 124. Aya Trİada Manastiri
 125. Ayasofya
 126. Bartın hakkinda hersey
 127. BaŞlica Saraylarimiz
 128. BEACH LIFE HOTEL *fizibilite*
 129. Beautİful Izmİr
 130. Belevİ Mausoleumu
 131. Bergama
 132. Beylerbeyİ Sarayi
 133. Bodrum Ing
 134. BÖlgelerİmİzİn Tarİhİ DoĞal GÜzellİklerİ
 135. Bursa
 136. CAPPADOCIA* ing *
 137. ÇEKİMYERİ ARAŞTIRMASI ornek
 138. Çevresel Denİz Turİzmİnde Devamlilik
 139. Çİnde TÜrkİye Turİzmİ GelİŞtİrmek
 140. ÇiraĞan Sarayi
 141. DaĞ Turİzmİnİn Ülke İÇİndekİ Yerİ Ve Önemİ
 142. Denİzlİde Termal Turİzmİ
 143. Dİdİm
 144. Dİe TÜrkeİ
 145. Dİyarbakir Medrese Ve Hanlar
 146. DOLMABAHÇE PALACE *ing*
 147. DÜnden BugÜne TÜrkiye Turizmi Ve Seyahat Acenteliginin Gelisimi
 148. DÜnyanin Yedİ Harİkasi
 149. Edirnekapi
 150. Eynal Kaplicalari
 151. Grand Bazaar (ing)
 152. Haftalik Otel Anİmasonu Hazİrlanmasİ
 153. HAGHİA SOPHİA *ing*
 154. HalİÇ
 155. Mavİ Camİ
 156. Geçmişten geleceğe Turizm.. tez.
 157. Golf Turizmi
 158. Hillside Beach Club Tanitim KÖyÜ
 159. Hİndİ Kaz Ve Ördekle Yapilan Yemek ÇeŞİtlerİ - Turİzm
 160. International Cruises
 161. İstanbul Un Tanitimi - Almanca
 162. İZMİR ARKEOLOJİ MÜZESİ - ing
 163. İZMİT_TURİZM - ing
 164. Kandira
 165. KirŞehİr - Tarİhİ Erler
 166. Kktc Deki Tarihi Eserler
 167. Kuzey Kibrista Turİzm
 168. London
 169. London Guİde
 170. Mersİn Hakkinda Bİlgİ İngİlİzce
 171. Osmanİye Turİzmİ
 172. Satinalma ProsedÜrÜ
 173. Otel Siniflandirma Sİstemİ
 174. Karadenİz BÖlgesİnde Turİzm
 175. hesap ödeme sistemi
 176. Holİday Brochure
 177. Hotel Fulya Mevkİİ
 178. İngİlİzce UŞak
 179. istanbul
 180. İstanbulun Önemlİ Yerlerİ
 181. Italy
 182. iznik-nakaia kenti
 183. KahramanmaraŞ
 184. Kaleler
 185. kapadokya
 186. Karadenİz BÖlgesİ Turİstİk Yerlerİ
 187. Karaİn MaĞarasi (hÖyÜk)
 188. Kat Hİzmetlerİ
 189. Kayserİ İlİnİn Turİzm Potansİyelİ
 190. Kayserİdekİ Eserler
 191. Keops Pİramİdİ
 192. Kibris Turİzm Adanin En Hizli GelİŞen SektÖrÜydÜ
 193. Kiyi Lİman MÜhendİslİĞİ
 194. Klassis Resort
 195. Kona Karata Medresesİ
 196. Korunarak YaŞayan Cumalikizik
 197. Kruvazİyer Turİzmİnİn DÜnya Turİzmİndekİ Yerİ Ve Önemİ
 198. KÜltÜrel Zengİnlİkler Ülkesİ TÜrkİye
 199. KÜtahya Da Termal Turİzm
 200. KÜtahya’nin TarİhÇesİ
 201. Ladİk - Laodİ Keİa
 202. Los Angeles - İng
 203. Madrİd Hakkinda Genel Bİlgİ
 204. Manİsa İlİ
 205. Misir Pİramİtlerİ
 206. Mİlas
 207. Osmanİye’nİn Turİzm CoĞrafyasi
 208. Otel İnceleme
 209. Otel Ve Otel ÇeŞİtlerİ
 210. Pamukkale
 211. Picknick
 212. Rose Resort Hotel
 213. SaĞlik Turİzmİ
 214. 5 Yildizli Otel İŞletmelerİnİn DaĞitim Kanali
 215. Turİstİk YoĞunlaŞma
 216. Turİzmİn Ekonomİk Etkİlerİ
 217. Turİzmde Çevre KİrlİlİĞİ
 218. Turizm Yerleri
 219. Turİzm SektÖrÜnde Reklam Ve Halkla İlİŞkİler
 220. Turİzm Haftasi
 221. Turİzm Arzi Ve TÜrkİede Turİzm TeŞvİklerİnİn Turİzm Arzina Etkİlerİ
 222. Bugunkü Turizm anlayışının genel hatları
 223. Tokat İlİ Tarİhİ
 224. SÜrdÜrÜlebİlİr Turİzm
 225. Sİvas İlİnİn Tarİhİ
 226. Seyahat Acentalarinin GÖrevlerİ
 227. Turİzmİn TÜrk Ekonomİsİndekİ Yerİ
 228. Turİzmİn Tanimi Ve TÜrlerİ
 229. Turİzmİn Önemİ
 230. Turİzmİn Fonksİyonlari
 231. Turİzm-hava Yolu İlİŞkİsİ
 232. Turİzmde Fİyatlandirma
 233. Turİzmde DaĞitim
 234. Turİzm Ve Seyahat
 235. Turİzm Staj
 236. Turİzm SektÖrÜnde Pazarlama Stratejİlerİ
 237. Turİzmde Temel Kavramlar Ve Özellİklerİ
 238. Turİzm Polİtİkasi
 239. Turİzm Plani
 240. Turİzm Pazarlamsinda Reklam Ve Fİyatlandirma
 241. Turİzm Pazarlamasi
 242. Turİzm Olayina Genel YaklaŞim
 243. Turİzm Kavrami Ve Turİzmİn Tarİhİ
 244. Turİzm İŞletmelerİnde Karİyer
 245. Turİzm İŞkolu
 246. Turİzm Hukuku
 247. Turİzm EndÜstrİsİ Ve Kirgizİstan Turİzmİnİn Yapisi
 248. Turİzm CoĞrafyasinin Turİstİk ÜrÜn Ve Talebe Etkİlerİ
 249. Turİzm CoĞrafyasi
 250. Turİstİk Çekİm GÜcÜnÜ Etkİleyen FaktÖrler
 251. Travertenler
 252. Tourİsm
 253. Topkapi Sarayi
 254. Topkapi Palace
 255. The Four Seosons In Antalya
 256. Termalİzm
 257. Termal Otel Tesİsİ Sanayİ Profİlİ
 258. SÜmela Manastiri
 259. Sultan Ii. Bayezİd KÜllİyesİ, SaĞlik MÜzesİ
 260. Sultan Ahmet Camİsİ
 261. Sİvrİhİsar KiliÇ Mescİd Mİnaresİ
 262. Sİnop İlİnİn TarİhÇesİ Ve Tarİhİ Eserlerİ
 263. Singapour
 264. Seyahat Acentaları
 265. Senİrkent
 266. SelÇuk
 267. Seahat İŞletmecİlİĞİ Tur Hazİrlanmasİ Gelİr Ve Gİderlerİ
 268. Saraylar
 269. Sapanca
 270. Saklikent Mİllİ Parki
 271. TÜrkİyede İnanÇ Turİzmİ Ve Gezİlebİlecek Yerler
 272. Yerebatan Sarnici
 273. YalvaÇ Pİsİdİa Antİokheİasi
 274. VENEDİK - ing-
 275. Avcilik Turizmi
 276. Turİzmİn Tanimi , Önemİ Ve TÜrkİye ’de GelİŞİmİ
 277. TÜrkİye Turİzmİnde İklİmİn Etkİlerİ
 278. ÜÇÜncÜ YaŞ Turİzmİnde SaĞlik Bakim YÖnetİmİ
 279. TÜrkİye Seyahat Acentalari BİrlİĞİ (tÜrsab)
 280. Türk ve Ege turizminin geleceği
 281. TÜrkey Torİshm
 282. TÜrkİye De Turİzm
 283. TÜrkİye Dekİ DoĞal Turİstİk DeĞerler
 284. türkiye turizminde doğal çekicilikler
 285. TÜrkİye Ve DÜnyada Seyahat EndÜstrİsİ
 286. Yİyecek İÇecek İŞletmelerİ
 287. Yİyecek İÇecek Departmanini
 288. Yİvlİ Mİnare Camİİ
 289. Varan Tatİl KÖyÜ
 290. Van Kalesİ
 291. ÜrgÜp - Ing-
 292. ÜÇ Yildizli Kamu Ve Özel Otelİn KarŞilaŞtirilmasi
 293. UŞak İlİ Turİzmİ
 294. Uluslararasi Turİzm
 295. Ulu Cam
 296. TÜrkİyenİn Turİzm Potansİyelİ
 297. TÜrkİyede Turİzm TeŞvİk Tedbİrlerİ
 298. Crm
 299. Hakla İlİŞkİlerİn Tanimi İlkelerİ Ve Önemİ
 300. Halkla İlİŞkİler Kampanyasi ÖrneĞİ
 301. 1. Bİrey Toplum İlİŞkİsİ
 302. BÜlten YayinciliĞi
 303. ÇaĞdaŞ İŞletmelerde Yenİ Bİr GÜÇ Olarak Halkla İlİŞkİler, Tanimi, Önemİ Ve GelİŞİmİ
 304. Çİnİ Fabrİkasinin İŞleyİŞİ İle İlgİlİ Anket ÇaliŞmasi
 305. EĞİtİmde Halkla İlİŞkİler
 306. GenÇ İŞsİzlİĞİ
 307. GÖrÜŞme Formu
 308. The Mechanics Of Media Relations
 309. Halkla İlİŞkİler - AraŞtirma Önerİsİ
 310. ÇaĞdaŞ İŞletmelerde Yenİ Bİr GÜÇ Olarak
 311. Konaklama İŞletmelerİnde Halkla İlİŞkİler
 312. Halkla İlİŞkİlerde Kullanilan AraÇlar
 313. Halkla İlİŞkİlere Yakin Kavramlar
 314. Vizyon ve Misyon Kavramı ile İşletmeler Üzerindeki Etkileri-Döküman
 315. Turizmde Tanıtma Stratejileri ve Medya Kullanımı
 316. Halkla İlişkilerde Tanımlar Ve Genel Kavramlar
 317. Mardin Turizmi
 318. Topkapı Sarayı
 319. Cennete Uzanan Yol
 320. Konteyner Taşımacılığı
 321. Karayolu Taşımacılığı
 322. Havayolu Taşımacılığı
 323. Deniz Taşımacılığı
 324. Antalya (Geniş Anlatım)
 325. Entellektüel Sermaye
 326. Empati
 327. Çatışma Yönetimi
 328. Etkili sunuş
 329. Etik Kurallar
 330. İnsan Hakları
 331. İletişim Kurma
 332. İş Planlaması
 333. Lobicilik ve Pazarlama
 334. Pareto Analizi
 335. Motİvasyon
 336. Reklamcilik
 337. Halkla İlİŞkİlerde Kampanya Hazirlanmasi
 338. İnternet Reklamcılığı
 339. Pazarlama - Tanitim Ve Halkla İlİŞkİler
 340. Medyada Küreselleşme
 341. Seyahat Acentalari Ve Tarİhİ
 342. Private Company And Government
 343. Denizli-Pamukkale
 344. İş etiği Ve TIBBİ Etik.. (( İstenilen Odev ))
 345. Eğitimsel Yaklaşımın Hedef Bölgelere Etkisi
 346. Ekonomik Göstergeler
 347. Çevresel Olarak Elverişsiz Bölgeler
 348. Deniz Turizminde Bölgesel Etki
 349. Sosyal Sloganlar Mesajlar
 350. Alternatif SAglık
 351. Saglıgınıza Ne Kadar Önem Veriyorsunuz ?
 352. halkla ilişkiler ve reklamcılığın yanında ne okunabilir?
 353. Osmanlıda Müzeciliğin Başlangıcı
 354. Performans Değerlendirme Formu
 355. Alan Dal Seçimi.Seyehat Acentacılığımı Ön Büromu
 356. İletişim kurmak adına herşey
 357. HALKLA İLİŞKİLER ve TANITIM
 358. Halkla ilişkiler ve yurt dışı imkanı
 359. NÖropazarlama Üzerİne kavramsal bİr ÇaliŞma
 360. Ağırlama Hizmetleri Ve Seyahat Acentacılığı.
 361. Halkla İlişkiler/Turizm ve İnsan Kaynakları Bölümü İndexi || 22-08-2011 Güncellendi.
 362. Bölüme Konu Açmadan Önce MUTLAKA ve KESİNLİKLE OKUYUNUZ
 363. İnsan kaynakları ders notları pdf
 364. 1919-2006 arasinda Çikan tÜm gazeteler arŞİvİ.
 365. Yiyecek içecek hizmetler yönetimi ve işletmeciliği
 366. Halkla İlişkiler / Turizm ve İnsan Kaynakları / Ulaştırma Bölümü İndexi 27.07.2014
 367. Adamakıllı cevaba +repp!! Halkla İlişkiler!!
 368. Finansal Halkla İlişkiler
 369. Finansal Halkla İlişkiler Etkinlikleri
 370. İnternet ve Finansal Halkla İlişkiler
 371. Çalışanlarla İletişim Kurma Stratejileri ve Yöntemleri
 372. Halkla İlişkiler Stratejisi
 373. İki-Yönlü Asimetrik İletişim
 374. İki-Yönlü Simetrik İletişim
 375. Medya İlişkilerinde İnternetin Kullanımı
 376. Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler – Yaşamın İçinden
 377. Kriz Yönetimi
 378. İnsanları turistik hareketlere yönelten sebepler
 379. Turizm Otel işletmeciliği Staj dosyası örneği (İSTEK)
 380. turizm ödevi
 381. Turizm bölgelerine yönelik tanıtım yazıları
 382. Ödev (yardım istek)
 383. [Yardım] İndirim Neden Yapılır ?
 384. gerilla pazarlama konusu uzerıne yardım
 385. Herhangi Bir Büyük Şirketin İnsan Kaynakları Yönetimi Hakkında?
 386. siz nasıl bir cümle kullanirdiniz?
 387. Halkla ilişkiler uygulaması ödevime lütfen yardım
 388. AB Uyum sürecinde Dış turizm gelişmeleri
 389. Akdeniz üniversitesi çallı-Sosyal bilg. MYO
 390. MBA Nedir?
 391. Halkla İlişkiler Ödevi Yardım Tabi Anlayıp yardım etmek isteyen varsa???
 392. Final Sorusu Yardım
 393. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciligi / Kabin Hizmetleri
 394. İnsan Kaynakları Bölümünün Staj Yapabileceği Kurumlar Nerelerdir ?
 395. Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
 396. Yönetimde Etik İlkeler
 397. Organizasyonun ve endüstrinin kültürü
 398. Tıp Etiği
 399. Çevresel güç
 400. Diğerlerinin beklentileri
 401. Diğerlerinin gücü
 402. Görev Gücü
 403. Kişisel güç
 404. Harabeler ve Liman Şehirleri
 405. Türbe ve Yatırlar
 406. Kızıl Kule
 407. Kervansaraylar
 408. Kamp İmkanları
 409. Gençlik ve Öğrenci Turizmi
 410. Dağ ve Yayla Turizmi
 411. Alanya Kalesi
 412. Gemilerin Finanssal Kiralanması
 413. Makro Açıdan Finanssal Kiralama
 414. Finanssal Kiralama Mevzuatının Genel Hatları
 415. İpek Böcekçiliği
 416. Meyvecilik
 417. Alanya’nın Osmanlılar Tarafından Alınması
 418. Geri Ödeme Süresi Yöntemi (Payback Period)
 419. Karlılık İndeksi Yöntemi (Profitability Index)
 420. İç Verim Oranı Yöntemi
 421. Net Bugünkü Değer Yöntemi (Net Present Value)
 422. Proje Değerlendirme Yöntemleri
 423. Yatırım Projesinin Unsurları
 424. Teşvik Primi ve Katma Değer Vergisi Ertelenmesi
 425. Yatırım Kredisinde Vergi Resim ve Harç İstisnası
 426. Proje Değerlendirilmesi ile İlgili Düzenlemeler
 427. Yatırım Hizmetlerini Teşvik Fonu
 428. Bareboat Kiralama
 429. İki Ülke Şirketleri Arasında Yapılan Sözleşmeler
 430. Gümrük Muafiyeti
 431. Uluslararası Finans Pazarlarından Borçlanma
 432. Finanssal Kiralama
 433. Döviz Kredisi
 434. Sübvansiyonlar
 435. Öz Sermaye ile Finansman
 436. Gemi Yatırımınım Finansmanı
 437. Baltık navlun endeksi değişimi
 438. 1967 Yılı Öncesi Dönem
 439. 1967-1973:Süveyş Kanalının Kapatılması
 440. 1973 - 1978 İlk Petrol Krizi
 441. 1979 - 1985 İkinci Petrol Krizi
 442. 1973-85 Ham Petrol ve Dökme yük taşımacılığı
 443. 1986 - 91: Petrol Fiyatlarının Düşüşü
 444. 1991-95 Dönemi
 445. 1995-99 Dönemi:Asya Krizine Etkileri
 446. Baltık Navlun Endeksi ve Genel Eğilimi
 447. Denizcilik Finans Piyasalarında Arz/Talep Dengesi
 448. Kesin mevki koymak
 449. Inmarsat
 450. Doğruluk
 451. Projeksiyonlar
 452. Yüksek enlemlerde yapılan seyrin prensipleri
 453. Gemiyi durdurma
 454. Rotalar
 455. Gemiler arasındaki mesafe
 456. Kontrol
 457. Yolun genişliğinin eskorta etkisi (Effect of escort on width of track)
 458. Buz basıncı (Ice pressure)
 459. Buz oluşumu (Ice concentration)
 460. Eskort mesafesini korumak (Maintaining the escort distance)
 461. Maksimum eskort mesafesi (Maximum escort distance)
 462. Minimum eskort mesafesi (Minimum escort distance)
 463. Buzkıranın eni (Icebreaker beam)
 464. Rota genişliği (Track width)
 465. Buzlarla kuşatılmak
 466. Demirlemek
 467. Makineleri ve dümeni kullanmak
 468. Buzda hız
 469. Buz teşhisi
 470. Buza Girmek
 471. Gemilerin Bağımsız Seyretmesi
 472. Buza Girmeden Önce Göz Önüne Alınacak Hususlar
 473. Growlevs
 474. Icebergs
 475. Ridges
 476. Buz Aramasında Radar Kullanımı
 477. Çevredeki Buz Belirtileri
 478. Buzda Gemilerin Operasyonu İçin Gereksinimler
 479. Buzda Seyir
 480. Buzlanma birikiminden kaçınmak
 481. Gemilerde Buzlanma
 482. Kuzey Atlantik’teki Buz Dağları
 483. Olumsuz Çevre Şartları
 484. Buz oluşumları
 485. Buz Formları
 486. İkinci-yıl buzu (Second-year ice)
 487. Eski buz (Old ice)
 488. İlk-yıl buzu (First-year ice)
 489. Genç buz (Young ice)
 490. Nilas
 491. Yeni buz (New ice)
 492. Yıllanmış buz (Multiyear ice)
 493. Deniz buzu (Sea ice)
 494. Uluslar arası Buz Devriyesi (International Ice Patrol)
 495. Buz Konusunda Kaptanın Görevi
 496. TCS Rota Yerleşimi
 497. Simüle Edilmiş Ticari Protokol
 498. Modül Rotaları
 499. Rota Eşlerini Bulma
 500. Plan Entegrasyonu

__________________

Mesajı son düzenleyen mum ( 14-05-18 - 20:46 )
 
Eski 14-05-18, 17:44 #2
THE Joker THE Joker çevrimiçi
Varsayılan C: Halkla İlişkiler / Turizm ve İnsan Kaynakları / Ulaştırma Bölümü İndexi 27.07.2014


 1. Optimizasyon Süreci
 2. TCS Birliklerinin Öge Yapısı
 3. Çok Ögeli Yaklaşım
 4. Çizelgeleme Problemi
 5. TCS Kavramının Temeli
 6. Tren Rotalamada Bir Çizelgeleme Uygulaması
 7. Meta Ögesi (Meta Agent, MA)
 8. Üretim Ögeleri (Production Agent, PA)
 9. Üretim Yönetim Ögesi (Production Management Agent, PMA):
 10. Üretim Planlamada Kullanılan Üretim Planlama Araç Sistemi
 11. Karınca Sistemi
 12. Tavlama Benzetimi
 13. Tabu Araştırmaları
 14. Çok Ögeli Kontrol Sistemleri
 15. Çok Ögeli Sistemlerin Uygulama Alanları
 16. Çok Ögeli Sistem Yaklaşımıyla Çözüm Aşamaları
 17. Klasik Mühendislik Yaklaşımıyla Çözüm Aşamaları
 18. Çok Ögeli Sistemlerin Makro ve Mikro Sorunları
 19. Çok Ögeli Sistemin Sağladığı Avantajlar
 20. Çok Ögeli Sistem Nedir?
 21. Zeki Öge Uygulamaları
 22. Zeki Ögeler
 23. Kişisel Yardımcı Ögeler
 24. Arayüz Ögeleri
 25. Hareket Eden Ögeler
 26. Bilgi Yönetimi Ögeleri
 27. Kaynak Ögeler
 28. Uygulama Ögeleri
 29. İşbirlikçi Ögeler
 30. Özerk Ögeler
 31. Dışsal Karakteristikler
 32. Kişilik
 33. Hareketlilik
 34. Tepki Verme
 35. Özerklik
 36. Öge Karakteristikleri
 37. Dışsal Tanım
 38. İçsel Tanım
 39. Ögeler
 40. Öge Nedir ?
 41. Çok Öğeli Sistemler
 42. Müşteri Odaklı İşletmeler
 43. Müşteri İletişimi
 44. İşletmelerde İletişim İlkeleri
 45. Dış Müşteri
 46. Müşteri İsteklerinin Tanımlanması ve Memnuniyetin Ölçülmesi
 47. İç Müşteri
 48. Müşteri Odaklı Satış
 49. Müşteri Odaklı Kalite
 50. Toplam Kalite Yaklaşımı
 51. Müşteri Hizmeti
 52. Müşteri İlişkileri Stratejisi
 53. Müşteri Memnuniyeti
 54. Müşteri Değeri
 55. Denizyollarında Yük ve Yolcu Taşımacılığı
 56. Denizyolu Ulaşımı
 57. Deniz Ticaret Kanunu
 58. Türk Denizyolları
 59. Yetki Verici (Delegasyon)
 60. Katılımcı Liderlik
 61. Koçluk Biçimi
 62. Emir Verici Liderlik
 63. TKY İcra Edilme Süreci
 64. TKY İçin Slogan Belirlemek
 65. TKY Politikasını Belirlemek
 66. TKY İçin Amaç Belirlemek
 67. TKY’nin Uygulama Kararını Vermek
 68. TKY Sürecini Oluşturmada Liderlik Adımları
 69. Soru sormak ve Cevap Almak
 70. İyi İlişkiyi Geliştirmek
 71. Amaç Teorisi
 72. Eşitlik Teorisi
 73. Sorulara Uygun Cevap Almak
 74. Soruları İfade Etmek
 75. Soruları Formüle Etmek
 76. Görüşmede Sözlerin Seçimi
 77. Lawler-Porter Modeli
 78. Vroom’un Bekleyiş Teorisi
 79. Süreç Teorileri
 80. Alderfer’in EFG Teorisi
 81. Başarma İhtiyaçları Teorisi
 82. Frederic Herzberg’in Çift Etmen Teorisi
 83. Abraham Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
 84. Kapsam Teorileri
 85. Güdüler
 86. İhtiyaçlar ve İstekler
 87. Bir yönetici ne yapmalıdır?
 88. Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
 89. Çalışanların İşletme İmkanlarından Yararlanması
 90. Sağlık ve Emniyet
 91. Amir ve Yönetimin Tutumu
 92. Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri
 93. Organizasyon
 94. Ödüllendirme
 95. Çalışma Ortamı
 96. İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği
 97. Yiyecek İçecek İşletmeleri
 98. Entelektüel Liderliğin Tanımı
 99. Entellektüel Liderliğin Gerçekleri
 100. Entelektüel Liderlerin Güç Kaynakları
 101. Güçlerin Optimal Kullanımı ve Öncelik Sırası
 102. Türkiye`nin Ulaştırma Sistemi
 103. Disiplin Kurumları ve Disiplin Amirleri Yönetmenliği
 104. Entelektüel Kişiliğin İşlevleri ve Özellikleri
 105. Mantıklılık ve Sanatsallık
 106. Muhakeme Gücü ve İkna Etme Yeteneği
 107. Genel Sorunlara Duyarlılık
 108. Düşüncelerini Konu ve Sorunlara Odaklaştırabilme Yeteneği
 109. Duygu ve Düşüncelerini Açıkça İfade Edebilme Yeteneği
 110. İnsan Kaynaklarının Tanımı ve Amaçları
 111. Dergiler ve Kurum içi İletişim
 112. Törenler
 113. Toplantılar
 114. Sergiler
 115. Yarışmalar
 116. Festivaller
 117. Yayın Araçları
 118. Yazılı Araçlar
 119. Polis Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar
 120. Toplumsal Açıdan İzlenen Amaçlar
 121. İşletme Açısından İzlenen Amaçlar
 122. Doğal İletişim Kanalları ve Halkla İlişkiler (İnformal)
 123. Biçimsel İletişim kanalları (Formal)
 124. Halkla İlişkiler Geri Bildirim Süreci
 125. Halkla İlişkiler İletişim Süreci
 126. Halkla İlişkilerde Örgüt Kültürünün Yeri
 127. Halkla İlişkiler Kahramanlar
 128. Halkla İlişkiler Semboller ve Öyküler
 129. Halkla İlişkiler Normlar
 130. Halkla İlişkiler Değerler
 131. Dünyada Halkla İlişkilerin Gelişimi
 132. Yirminci Yüzyılda Halkla İlişkiler
 133. Türkiye de Halkla İlişkilerin Gelişimi
 134. Halkla İlişkilere Yakın Kavramlar
 135. Pazarlama ve Halkla İlişkiler
 136. Halkla İlişkiler Varsayımlar
 137. Reklam ve Halkla İlişkiler
 138. Kurumsal Reklamcılık ve Halkla İlişkiler
 139. Propaganda ve Halkla İlişkiler
 140. Lobicilik ve Halkla İlişkiler
 141. Halkla İlişkiler ve Pazarlama İlişkisi
 142. Halkla İlişkilerle İlgili Temel Bilgiler
 143. Halkla İlişkiler Birimlerinin Örgütsel Yapısı
 144. Rehberliğin Yeri ve Önemi
 145. E-iş Teknolojileri ile Müşteri İlişkileri
 146. Medya ile İlişkilerin İşleyişi
 147. Halkla İlişkilerde Kampanya Hazırlanması
 148. Türkiye`de Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler
 149. Pazar Payı ve Müşteri Payı
 150. Halkla İlişkiler Çalışmaları Nasıl Yapılır?
 151. Empatik İletişim
 152. Kariyer Planlaması
 153. Bursa ve turizm
 154. Dağ turizminin ülke içindeki yeri ve önemi
 155. Etkileyici Bir İş Görüşmesi Nasıl Yapılır?
 156. Reklam Çeşitleri
 157. İNSAN KAYNAKLARININ TANIMI ve AMAÇLARI
 158. Kriz Yönetimi
 159. Toplam Kalite Yönetimi
 160. Şanlıurfa ilimizde turizm
 161. İki-Yönlü Asimetrik İletişim
 162. ÇEVRESEL DENİZ TURİZMİNDE DEVAMLILIK (Turizm)
 163. Başarı Ve Yönetimde Başarılı Olmanın Sırları Çeşitleri
 164. Kendini sunma, kendini uyarlama, kimlik sunumu, görüntü verme, imaj oluşturma
 165. Edirne Şehrinin Tanıtımı
 166. Hakkari Hakkında Herşey
 167. Akdeniz Bölgesinde Turizmin Gelişme Nedenleri
 168. Çinde Türkiye Turizmini Geliştirmek
 169. Çevre Deniz Turizminde Devamlılık
 170. Avrupa Birliği için Turizmin Önemi
 171. Bölgelerinizin Tarihi Doğal Özellikleri
 172. Halkla İlişkilerde Olan ve Olması Beklenen
 173. Halkla İlişkiler Ne Değildir ?
 174. Aktif Olmak Üzere İki Ayaktan Oluşan Pazarlama Yönlü Halkla İlişkilerin Faaliyetleri
 175. Pazarlama Yönlü Halkla İlişkiler (MPR)
 176. Halkla İlişkilerin Bölümlendirilmesi
 177. Yönetimin Halkla İlişkiler Gereksinimi
 178. Deniz Turizminde Bölgesel Etki
 179. Ekonomik Göstergeler
 180. Eğitimsel Yaklaşımın Hedef Bölgelere Etkisi
 181. Pareto Analizi
 182. Çevresel Olarak Elverişsiz Bölgeler
 183. Çatışma Yönetimi
 184. İş Planlaması
 185. Dinlemek
 186. Turizmde Tanıtma Stratejileri ve Medya Kullanımı
 187. İş dünyasında Kadınların Eksik yanları
 188. Meslek Seçiminde Bilinmesi Gerekenler
 189. Başarının sırrı kimde?
 190. Doğru İşe Doğru Eleman...
 191. Neden Kariyer Hedefleri ?
 192. Golf Turizmi
 193. Kariyer nerede başlar? Nerede biter?
 194. Altı Şapkalı Düşünme Tekniği
 195. İlk İzlenim 7 Saniyede Gerçekleşir
 196. Görüşme çeşitleri, İş görüşmesi farklı şekillerde uygulanabilir...
 197. Grup Mülakatları
 198. Stres Mülakatları
 199. Kariyer için bunlar da gerekli
 200. Sadece 60 saniyeniz var
 201. İş yaşamında NLP
 202. Çalışma çevreniz ve masanız ne kadar temiz?
 203. Beceri yönetmede ne kadar ustasınız?
 204. İş Yaşamındaki Detaylar
 205. IK [insan kaynakları sözlüğü]
 206. Basın ajansı modeli
 207. Dünya turizm sıralaması
 208. Kamuyu bilgilendirme modeli
 209. Varsayılan Medya İlişkilerinde İnternetin Kullanımı
 210. Varsayılan Çalışanlarla İletişim Kurma Stratejileri ve Yöntemleri
 211. İnsan Kaynakları Planlanmasının Yeri ve Önemi
 212. Varsayılan Halkla İlişkiler Stratejisi
 213. Turist Rehberleri Birliği
 214. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
 215. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı
 216. Dünyada Turist Rehberliği
 217. Rehber
 218. Kaçak Turist Rehberliği
 219. Türkiye’de Turist Rehberliği
 220. İş Analizi ve İş Dizaynı
 221. İnsan Kaynakları Yönetimi Kapsamı
 222. İnsan Kaynakları Yönetimi Amacı
 223. İş Bilgileri
 224. İş Analizinin Amaçları
 225. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
 226. Ulaştırma Anabilim Dalı
 227. Tramvay
 228. Tünel
 229. Metro
 230. Havaray
 231. Tren
 232. Hızlı tren
 233. Türkiye'de Hızlı Tren
 234. Dünyada hızlı tren
 235. Atlı tramvay
 236. Inter Rail
 237. Global Bilet
 238. Tek-ülke Bileti
 239. Flexy Uygulaması
 240. Inter Rail (Geçmiş)
 241. Inter Rail (Eski Bölgeler)
 242. Kara ulaşımı
 243. Turizm İşletmeciliği nasıl bir bölüm ?
 244. CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Yazılımı Yapan Firmalar
 245. BİLGİ ISTEKLERINIZ HAKKINDA - Lütfen Okuyunuz
 246. Yönetimde Etik Dışı Davranışlar
 247. Organizasyonun ve endüstrinin kültürü
 248. Diğerlerinin beklentileri
 249. Diğerlerinin gücü
 250. Çevresel güç
 251. Görev Gücü
 252. Kişisel güç
 253. Kervansaraylar
 254. Gençlik ve Öğrenci Turizmi
 255. Dağ ve Yayla Turizmi
 256. İpek Böcekçiliği
 257. Makro Açıdan Finanssal Kiralama
 258. Finanssal Kiralama Mevzuatının Genel Hatları
 259. Genetik Algoritmalar
 260. Tabu Araştırmaları
 261. Çok Ögeli Kontrol Sistemleri
 262. Çok Ögeli Sistemlerin Uygulama Alanları
 263. Çok Ögeli Sistem Yaklaşımıyla Çözüm Aşamaları
 264. Klasik Mühendislik Yaklaşımıyla Çözüm Aşamaları
 265. Çok Ögeli Sistemlerin Makro ve Mikro Sorunları
 266. Çok Ögeli Sistemin Sağladığı Avantajlar
 267. Çok Ögeli Sistem Nedir?
 268. Zeki Öge Uygulamaları
 269. Zeki Ögeler
 270. Kişisel Yardımcı Ögeler
 271. Arayüz Ögeleri
 272. Dışsal Karakteristikler
 273. Kişilik
 274. Hareketlilik
 275. Tepki Verme
 276. Öge Karakteristikleri
 277. Dışsal Tanım
 278. İçsel Tanım
 279. Ögeler
 280. Öge Nedir ?
 281. Çok Öğeli Sistemler
 282. Halkla İlişkiler Varsayımlar
 283. Dünya Kentleri: Bağdat
 284. Endüstri ilişkileri hakkında ayrıntılı bilgi verir misiniz?
 285. Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunu ne iş yapar? İş imkanları nelerdir?
 286. Adana Şehir Rehberi
 287. Adana'da Sanayi ve Ticaret
 288. Adana-Yüreğir
 289. Adana- Yumurtalık
 290. Adana-Tufanbeyli
 291. Adana-Seyhan
 292. Adana-Saimbeyli
 293. Adana-Pozantı
 294. Adana-Kozan
 295. Adana-Karataş
 296. Adana-İmamoğlu
 297. Adana-Feke
 298. Adana-Ceyhan
 299. Adana-Aladağ
 300. Adana ilçelerinde bulunan Tarihi Eserler
 301. Adana 'nın coğrafyası
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 10:56
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018