Eski 08-10-21, 09:13 #1181
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Zekeriyyâ, “Rabbim!” dedi. “Karım kısır olduğu, ben de ihtiyarlığın son sınırına vardığım halde, benim nasıl oğlum olabilir?” “Orası öyle” dedi ve buyurdu ki rabbin: “O bana kolaydır; daha önce, sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım.”

Zekeriyyâ, “Rabbim! Öyle ise bana bir işaret ver” dedi. Allah, “Sana işaret, tam üç gün insanlarla konuşamamandır” buyurdu. Bunun üzerine Zekeriyyâ, mâbedden kavminin karşısına çıkarak onlara, özel bir işaret diliyle, “Sabah akşam Allah’ı tesbih edin” dedi.

( Meryem 8-11 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Mü’minin iman bakımından en üstün olanı, ahlakı en güzel olanı, aile efradına en lütufkar davrananıdır.”

(Tirmizi, İman, 6)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-10-21, 15:35 #1182
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

O nimet diye başıma kaktığın şeye gelince o da İsrâiloğulları’nı kendine kul köle etmenden ibarettir.” Firavun, “Âlemlerin rabbi de kimdir?” diye sordu.

Mûsâ, “Eğer gerçeğe inanmaya yatkınlığınız varsa bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin rabbidir” diye cevap verdi. Firavun yanında bulunanlara, “Ne dediğini duydunuz değil mi?” dedi. Mûsâ, “O, sizin de rabbiniz, geçmişteki atalarınızın da rabbidir” dedi.

( Şuarâ 22-26 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Kul tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur. Aynı şekilde onun organlarına da unutturur. İşlediği yerdeki izlerini de yok eder. Ta ki Allah’ın huzuruna vardığında şahidlik etmesinler diye.”

(Feyzü'l-Kadir, 1/513

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-10-21, 10:02 #1183
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Arkadan çekiştiren, ayıp kusur arayan, servet toplayan ve onu sayıp duran herkesin vay haline! O, malının kendisini sonsuza kadar yaşatacağını zanneder.

Hayır! Andolsun ki o, hutameye atılacaktır. Nedir o hutame bilir misin? Allah’ın tutuşturulmuş ateşi! Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri saran ateş!


( Hümeze 1-9 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Kim bir muahide / zımmiye zulmeder veya gücünün üstünde bir iş yükler ya da zorla ondan bir şey alırsa, kıyamet günü ben onun hasmıyım."

NOT MUAHİD: Andlaşma yapanlardan her biri. Yeminli ve anlaşmalı olanlardan her biri. *

(Ebu Davud, Harac, 31-33)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-10-21, 09:52 #1184
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanlar başkadır; onlar için kesintisiz bir ödül vardır.

( İnşikâk 25 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bu geceyi (Berat Gecesi) Hz. Âişe validemize tanıtırken şöyle buyurmuştur:

"Bu gece Şaban'ın on beşinci gecesidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanları cehennem'den kurtarır. Ancak kendisine şirk koşanların, Müslümanlara karşı kin ve düşmanlık besleyenlerin, akrabaları ile münasebeti kesenlerin, gururlu ve kibirlilerin, ana-babasına asî olanların ve içki içmeye devam edenlerin yüzüne bakmaz."

(Münzirî, et-Tergîb ve't-Terhib, II / 118)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-10-21, 09:04 #1185
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hani sana, “Rabbin insanları çepeçevre kuşatmıştır” demiştik. Sana gösterdiğimiz o rüyayı ve Kur’an’da lânetlenmiş ağacı, sadece insanları sınamak için meydana getirdik. Biz onları korkutan uyarılarda bulunuruz, fakat bu onların taşkınlıklarını iyice arttırmaktan başka bir şey sağlamaz.

( İsrâ 60 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Benden sonra size dünya nimetlerinin ve zînetlerinin açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan korkuyorum.”

(Buhârî, Zekât 47, Cihâd 37; Müslim, Zekât 121)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-10-21, 14:57 #1186
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi.

Melekler ve rûh O’na, miktarı elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz.

( Meâric 1-7 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Rızkı, yerin derinliklerinde arayın.”

(Beyhakî, Şuabu’l-iman, II/87; Kenzu’l-ummâl, IV/21, hadis no: 9302)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-10-21, 14:59 #1187
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Nûh “Rabbim” dedi, “Yeryüzünde inkârcılardan hiç kimseyi sağ bırakma! Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkâr nankör nesiller yetiştirirler.

Rabbim! Beni, annemi babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla, zalimleri ise daima helâk et.”

( Nûh 29-28 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Allah katında salih amellerin en sevimlisi, az da olsa devamlı yapılandır.”

(Buharî, Rikâk 18; Müslim, Salâtu’l-musâfirîn 216)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-21, 09:10 #1188
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksızlığa sapanların, elem verici bir günün azabından çekecekleri var!

Bütün yaptıkları, kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret! Allah’a itaatsizlikten sakınanlar dışında, dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır.

( Zuhruf 65-67 )
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Allah bu dini, zâtı için özel olarak seçmiştir. Dininize ancak cömertlik ve güzel ahlâk yakışır. Dikkat edin; dindarlığınızı bu iki hasletle süsleyin!”

(Camiu’s-Sağir, I/450, No: 1681)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-10-21, 09:55 #1189
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velîsi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, “Geri dönmenin bir yolu yok mu?” diye feryat ettiklerini göreceksin.

( Şûrâ 44 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Muhakkak, sizden biriniz cennetin en alt derecesinde bulunsanız bile, ona Allah'ın emri ile melekler tarafından, 'Gönlünden geçenleri iste!' denir. O da devamlı temenni eder durur. Bunun üzerine ona, 'Kalbinden geçenleri tamamen temenni ettin mi?' diye sorulur. 'Evet!..' cevabı verince, 'Muhakkak temenni ettiğin şeyler bir misli fazlasıyla sana verilecek.' denir."

(Müslim, İman, 301)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-10-21, 09:42 #1190
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Siz hangi hayrı yapsanız ve hangi adakta bulunsanız şüphesiz onu Allah bilir. Zalimlerin ise (gerçek ve samimi) yardımcıları yoktur.

Sadakaları açık olarak verirseniz bu ne güzel! Şayet onu yoksullara verirken gizlerseniz bu sizin için daha da hayırlıdır ve sizin bir kısım günahlarınıza kefâret olur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.


( Bakara 270-271 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“İnsanoğlunun her biri hatakârdır. Ancak hatakâr insanların en hayırlısı tövbekâr olanıdır.”

(Tirmizi, Kıyamet, 50)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski Dün, 13:58 #1191
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Babasına ve halkına, “Siz neye tapıyorsunuz?” demişti;

“Allah’tan başka birtakım düzmece tanrılar mı edinmek istiyorsunuz?

( Sâffât 85-86 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"İnsanoğlunun her sözü aleyhinedir; ancak iyiliği emretmek, kötülükten alıkoymak yahut Allah Tealâ'yı zikretmek müstesnadır."

[Tirmizî, Zühd 63, (2414)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski Bugün, 09:04 #1192
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

bynogame
:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

İbrâhim, babası Âzer’e, “Putları tanrılar mı sayıyorsun? Doğrusu ben seni de kavmini de apaçık bir sapkınlık içinde görüyorum” demişti.

( En'âm 74 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“İyilik yapmak ancak dinine bağlı, asâletli ve ağır başlı olan kimse*lere yakışır.”

(Camiu’s-Sağir, II/390, No: 2119)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:46
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Tatil


bynogame