Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 03-09-19, 21:34 #821
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Çünkü âyetlerim size okunurdu da siz buna karşı büyüklük taslayarak arkanızı döner geceleyin toplanıp hezeyanlar savururdunuz.

Onlar bu sözü (Kur'an'ı) hiç düşünmediler mi? Yoksa kendilerine, önceki atalarına gelmeyen bir şey mi geldi?


( Mü'minûn 66-68 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Cehennemliklerin kıyamet gününde en hafif derecede azâb görecek olanı, ayaklarının tabanının altına bir ateş közü konulup da bu yüzden beyni, tencere ve gümgüm gibi kaynayan adamdır!"

(Buharî, Rikak, 51)

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-09-19, 20:32 #822
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Her canlı ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete sokulursa gerçekten kurtuluşa ermiştir. Dünya hayatı, aldatıcı metadan başka bir şey değildir.

Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan üzücü birçok söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar (yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.

( Âl-i İmrân 185-186 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu ümmetten bir Yahudi veya Hristiyan beni işitir, sonra da benim kendisiyle gönderildiğim (vahy)e iman etmeden ölürse, mutlaka ateş ehlinden olur.”

(Müslim, Îmân, 240)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-09-19, 23:31 #823
nicci34 nicci34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


Ali İmran suresi 134. ayet

Onlar*, bollukta da darlıkta da infak* ederler. Öfkelerini yenerler, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah muhsin* olanları sever.

الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاء وَالضَّرَّاء وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
Ellezine yunfikune fis serrai ved darrai vel kazıminel gayza vel afine anin nas, vallahu yuhibbul muhsinin.

Hadis

“Bir mü’min, güzel ahlâkı sayesinde, gündüz oruç tutup gece namaz kılan kimselerin derecesine ulaşır.”Ebû Dâvûd, Edeb 7. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 62
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-09-19, 21:19 #824
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Dediler ki: "Bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz." Biz de, her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi (haşerât), kurbağalar ve kan gönderdik. (Hiçbirinden ders almadılar.) Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular.

( A'râf 132-133 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Her kimin kaygısı ahiret olursa, Allah onun zenginliğini kalbine koyar, işlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğerek gelir."

"Her kimin kaygısı da dünya olursa; Allah onun fakirliğini gözleri önüne koyar, iki yakasını bir araya getirmez. Dünyadan da o kimseye mukadder olan gelir.”

(Tirmizi, Kıyame 30)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-09-19, 23:24 #825
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Kıyamet günü kötü azaba karşı yüzüyle korunan kimse, (o gün) azaptan emin olan kimse gibi midir? Zalimlere, "Kazandıklarınızı tadın" denir.

Onlardan öncekiler de yalanladılar ve azap kendilerine farkına varamadıkları bir yerden geldi.

Böylece Allah dünya hayatında onlara zilleti tattırdı. Elbette ki ahiret azabı daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

( Zümer 24-26 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Her kim, 'Şehâdet ederim ki tek olan Allah'tan başka ilâh yoktur, (ortağı da yoktur); Muhammed O'nun kulu ve elçisidir; İsa da Allah'ın kulu ve Allah'ın kullarından bir kadının oğlu, Meryem'e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve Allah'tan (gelen) bir ruhtur. Cennet haktır, cehennem haktır.' derse Allah onu, cennetin sekiz kapısından hangisini dilerse oradan cennetine koyar.”

(Müslim, Îmân, 46)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-09-19, 15:43 #826
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Biz, peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. İnkar edenler ise, hakkı batılla çürütmek için mücadele ederler. Âyetlerimizi ve kendilerine yapılan uyarıları alaya alırlar.


( Kehf 56 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin yetmiş bin dizgini ve her bir dizgini çeken yetmiş bin de melek vardır.”
(Müslim, Cennet 29)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-09-19, 20:25 #827
nicci34 nicci34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

Hucurât Sûresi 12
"Ey iman edenler! Zannın bir çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir."Ebû'd-Derdâ radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Kim, (din) kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur." (Tirmizî, Birr 20)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-09-19, 20:42 #828
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

O, sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.

( Furkân 54 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Müminin mümine karşı durumu, birbirine destek çıkan, birbirine yardım edip kuvvet veren bir binanın taşları gibidir.”

(Buhari, Mezalim, 5)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-09-19, 20:45 #829
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o! Allah onu hangi şeyden yarattı?

Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi. Sonra ona yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.

Sonra, dilediği vakit onu diriltir. Hayır hayır o, Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.)

( Abese 17-23 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Kişi malı, hanımı ve çocuğuyla imtihan edilir."

(Suyuti, Câmiu’s-Sağir, No: 2336)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-09-19, 20:46 #830
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle.

Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.

Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir.

( İsrâ 28-30 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)Resulullah (sav) bir gün:

"Bugün sizden kim oruçlu olarak sabahladı?" diye sordular. Hz. Ebu Bekir (ra):

"Ben!.." dedi. Aleyhissalatu vesselam:

"Bugün kim bir cenazeye katıldı?" dedi. Yine Hz. Ebu Bekir (ra):

"Ben!.." dedi. Aleyhissalatu vesselam:

"Bugün kim bir hastayı ziyaret etti?" dedi. Bu sefer de Hz. Ebu Bekir:

"Ben!.." dedi. Bunun üzerine Resulullah (sav):

"Bunlar bir kimsede bir araya geldi mi, o kimse mutlaka cennete girer!" buyurdu.
[Müslim, Zekat 87, (1028) ]

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-09-19, 23:41 #831
nicci34 nicci34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

Ayet:
"...Kulları arasından yalnızca, anlama ve kavrama yeteneğine, yani vahiy bilgisine sahip olanlar Allah'tan gereği biçimde korkarlar." (Fatır, 35/28)

Hadis:


"Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir." (Buhârî, İlim 10, Humus 7, İ'tisâm 10; Müslim, İmâre 175, Zekât 98, 100)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-09-19, 21:14 #832
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Âyetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Öncekilerin masalları!" der.

Yakında biz onun burnunu damgalayacağız. Şüphesiz biz, vaktiyle "bahçe sahipleri"ne belâ verdiğimiz gibi, onlara (Mekkeli inkarcılara) da belâ verdik. Hani o bahçe sahipleri, sabah erkenden (fakirler gelmeden) bahçenin ürünlerini devşirmeye yemin etmişlerdi.

(Bunu tasarlarken) istisna da yapmıyorlardı. ("İnşaallah" demiyorlardı.) Nihayet onlar uykuda iken Rabbinden bir afet (ateş) bahçeyi sardı. Böylece bahçe, (anızı) yakılmış toprağa döndü.

( Kalem 15-20 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

"BİR TOPLULUK (TA):

1. Açıktan fuhuş işlenir hale geldiğinde, onlar için taun (salgın hastalık) ve daha öncekilerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkar.

2. Ölçü ve tartıda noksanlık yaptıklarında, kıtlığa maruz kalırlar, geçim sıkıntısı çekerler ve zalim idareciler başlarına geçer.

3. Malllarının zekâtını vermediklerinde, semadan gelen yağmurdan mahrum kalırlar. Eğer hayvanlar olmasa, kendilerine hiç yağmur gönderilmez.

4. Allah ve Rasulü'nün ahdini yerine getirmediklerinde, Allah onlara dışardan düşman musallat eder. O düşmanlar onların ellerindeki bir takım mallara sahip olurlar.

5. Onların idarecileri Allah'ın indirdiğiyle hükmetmediği ve Allah'ın indirdiğini seçmediklerinde, Allah onlara kendi içlerinde dahili fitne verir.”

(İbnu Mace, Fiten, Hadis No: 4259)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-09-19, 22:00 #833
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

İşte o vakit, kitabı kendisine sağından verilen kimse der ki: "Gelin, kitabımı okuyun!" "Çünkü ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum."

Artık o, hoşnut bir hayat içindedir. Yüksek bir cennettedir. Onun meyveleri sarkar (kolaylıkla devşirilebilir ) . (Onlara şöyle denir: ) "Geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık, afiyetle yiyin, için."

( Hâkka 19-24 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Yanında ben zikrolunduğum zaman üzerime salât etmiyen kişinin burnu yere sürtülsün."

(Tirmizî, Daavat, 100; Müsned, II/254)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-09-19, 13:35 #834
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hâ Mîm. Apaçık Kitab'a andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu Arapça bir Kur'an yaptık. Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz'da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.


( Zuhruf 1-4 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Temizlik imanın yarısıdır. 'Elhamdülillâh' mizanı doldurur. 'Sübhânallâh' ve 'Elhamdülillâh' göklerle yer arasını doldururlar...”

(Müslim, Tahâret, 1)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-09-19, 20:59 #835
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hâ Mîm. ‘Ayn Sîn Kâf (Ey Muhammed!) Mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahyeder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. O, yücedir, büyüktür.


( Şûrâ 1-4 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Sakın herhangi birinizi, koltuğuna kurulmuş bir halde, kendisine emir veya nehiy ettiğim işlerden bir şey geldiğinde ‘Biz, onu (bunu) bilmeyiz; Allah’ın kitabında ne bulursak ona uyarız.’ derken görmüş olmayayım.”

(bk. Ebû Dâvûd, Sünnet, 6; Tirmizi, İlim, 10; İbn Mace, Mukaddime, 2)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski Dün, 21:37 #836
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Biz seni ancak bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik. De ki: "Ben buna karşılık sizden dileyen kimsenin, Rabbine giden yolu tutmasından başka herhangi bir ücret istemiyorum."

Sen, o ölümsüz ve daima diri olana (Allah'a) tevekkül et. O'nu her türlü övgüyle yücelterek tesbih et. Kullarının günahlarından hakkıyla haberdar olarak O yeter!

( Furkân 56-58 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Bir gün ve bir gece sınırda nöbeti tutmak, gündüzü oruçlu gecesi ibadetli geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Şayet kişi bu nöbet esnasında vazife başında iken ölürse, yapmakta olduğu işin ecri ve sevabı kıyamete kadar devam eder, şehid olarak rızkı da devam eder ve kabirdeki sorgu meleklerinden güven içinde olur."

(Müslim, İmâre 163. Ayrıca bk. Tirmizî, Fezâilü'l-cihâd 2; Nesâî, Cihâd 39; İbni Mâce, Cihâd 7)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
bir, kötü, çünkü, sana, hadis, sığınırım, ayet, hainlik, açlık, sırdaştır.”, arkadaştır, hainlikten, “vitr”, ibn, mâce, “etime”, 19, 20;, “istiâze”, dâvûd, 32;, nesai, ebu, 17/9, doğru, yola

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 00:54
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018