Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 31-05-19, 20:05 #761
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş çektik. O, geceyi size bir örtü, uykuyu istirahat zamanı ve gündüzü de hareket ve çalışma vakti yapandır.

( Furkân 45-46 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Bana itaat eden, Allah'a itaat etmiştir. Bana isyan eden, Allah'a isyan etmiştir...”

(Müslim, İmâre, 33)


__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-19, 13:50 #762
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

(Ey inkarcılar!) Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah kurmuştur. Onu yükseltmiş ve ona düzen ve âhenk vermiştir. O göğün gecesini karanlık yaptı, ışığını da çıkardı. Ardından yeri düzenleyip döşedi.

Ondan suyunu ve merasını çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Bunları sizin için ve hayvanlarınız için bir yarar kaynağı yaptı. En büyük felaket (kıyamet) geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar.

Cehennem, görenler için apaçık bir şekilde gösterilir. Kim azgınlık eder ve dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz, cehennem onun sığınağıdır. Kim de, Rabbinin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa, şüphesiz, cennet onun sığınağıdır.

( Naziât 27-41 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Birbirinizle ilginizi kesmeyiniz, sırt dönmeyiniz, kin tutmayınız ve hased etmeyiniz. Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz. Bir Müslümanın, din kardeşini üç günden fazla terkedip küs durması helal değildir.”

(Buhârî, Edep 57, 58, 62;Müslim, Birr, 24, 28)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-06-19, 01:27 #763
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Bak nasıl, onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahiretteki dereceler daha büyüktür, üstünlükler daha büyüktür.

Allah ile birlikte başka bir tanrı edinme, yoksa kınanmış ve yalnızlığa itilmiş olarak kalırsın.

( İsrâ 21-22 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridir."

(bk. Tirmizi, Zühd 57; Ahmed b. Hanbel, I/172, 174)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-06-19, 21:09 #764
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Rahmân ve Rahîm olan Allah´ın adıyla
Nûn. (Ey Muhammed) Andolsun kaleme ve satır satır yazdıklarına ki, sen Rabbinin nimeti sayesinde, bir deli değilsin. Şüphesiz sana tükenmez bir mükâfat vardır. Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.

( Kalem 1-4 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:

"Allah'ım! Bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hatâya düşmekten beni koru! Yaşadığım şu dünyadaki işlerimin yolunda gitmesini sağla! Dönüp varacağım âhiretimi kazanmama yardım et! Hayatım boyunca daha çok hayır yapmama imkân ver! Her türlü kötülükten kurtulmamı sağlayacak bir ölüm nasip et!"

(Müslim, Zikir 71)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-06-19, 21:10 #765
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Âd kavmine gelince onlar da uğultulu ve dondurucu şiddetli bir rüzgarla helak edildi. Allah onu kesintisiz olarak yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geri kalan bir şey görüyor musun?

( Hâkka 6-8 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Yemek hazırken veya tuvalete gitme ihtiyacı varken kılınan namaz tam olmaz (sevabı azalır).”

(Müslim, Mesâcid, 17)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-06-19, 14:05 #766
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Kıyametin ne zaman kopacağına ilişkin bilgi O'na havale edilir. Meyveler tomurcuklarından ancak O'nun bilgisi altında çıkar, dişi ancak O'nun bilgisi altında hamile kalır ve doğurur. Allah onlara, "Nerede bana ortak koştuklarınız?" diye seslendiği gün şöyle derler: "Sana arz ederiz ki, içimizden onları gören hiçbir kimse yok."

Daha önce yalvardıkları (tanrılar) onları yüzüstü bırakıp uzaklaşmıştır. Kendileri için kaçacak bir yer olmadığını anlamışlardır.

( Fussilet 47-48 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Ancak iki kişiye gıbta edilir: Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimse. Yine Allah’ın kendisine verdiği ilim ve hikmet ile yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse.”

(Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-06-19, 21:44 #767
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

O, rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak gönderendir. Ölü toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan bir çok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.

Andolsun, biz bunu insanlar arasında, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu nankörlükte direttiler.

( Furkân 48-50 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Kim yaşlı anne-babasını geçindirmek için çalışırsa, o Allah yolundadır. Kim çocuk yaştaki evlatlarının rızkı için çalışırsa, o da Allah yolundadır. Kim kendi geçimini temin etmek için çalışırsa, o da Allah yolundadır.”

(bk. Beyhaki, es-Sünenu’s-Sağir, 3/191)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-06-19, 21:57 #768
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Allah yolunda savaşın ve bilin ki şüphesiz Allah hakkıyla işitendir ve hakkıyla bilendir.

Kimdir Allah'a güzel bir borç verecek o kimse ki, Allah da o borcu kendisine kat kat ödesin. (Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak ona döndürüleceksiniz.

( Bakara 244-245 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
“Birbirinize küsmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt dönmeyin, Allah’ın kardeş kulları olun. Ve bir Müslümanın kardeşine üç geceden fazla küs durması caiz değildir.”

(Buhari, Edeb, 62)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-06-19, 23:55 #769
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Kime uzun ömür verirsek, onu yaratılış itibariyle tersine çeviririz (gücünü azaltırız). Hâlâ düşünmeyecekler mi?

Biz o Peygamber'e şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da. O(na verdiğimiz) ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.

(Aklen ve fikren) diri olanları uyarması ve kafirler hakkındaki o sözün (azabın) gerçekleşmesi için Kur'an'ı indirdik.

(Yâsîn 68-70 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Bir erkek karısını yatağına çağırır da karısı gelmez ve erkek ona dargın olarak gecelerse, melekler o kadına sabaha kadar lânet ederler."

(Buhârî, Bed’u’l-halk 7; Müslim, Nikâh 122)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-06-19, 21:15 #770
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Eğer onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse; bir delik açıp yerin dibine inerek, yahut bir merdiven kurup göğe çıkarak onlara bir mucize getirmeye gücün yetiyorsa durma, yap! Eğer Allah dileseydi elbette onları hidayet üzere toplardı. O halde sakın cahillerden olma.

(Davete), ancak (bütün kalpleriyle) kulak verenler uyar. (Kalben) ölüleri ise (yalnızca) Allah diriltir. Sonra da hepsi ona döndürülürler.

( En'âm 35-36 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)Abdullah ibni Mes´ûd radıyallahu anh anlatıyor:

Bir gün Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kâbe´nin yanında namaz kılıyordu. Ebû Cehil ile bazı arkadaşları da orada oturuyorlardı. Derken içlerinden biri,

"Şu gösteriş budalasına bakın! Hanginiz falanların yeni boğazladıkları devenin döl yatağını, içindeki pisliklerle birlikte alıp getirir ve secdeye vardığı zaman şunun sırtına koyar?" dedi.

Oradakilerin en fenası olan (Ukbe ibni Ebû Mu´ayt adındaki) biri koşup gitti; devenin döl yatağını alıp getirdi, Resûl-i Ekrem secde edinceye kadar bekledi ve onu sırtına, iki omzunun arasına koydu.

Ben, elimden bir şey gelmediği için öylece bakıp duruyordum. Âh o zaman elimde bir kuvvet olacaktı ki!..

Onlar birbirinin üzerine devrilerek katıla katıla gülüyorlardı. Resûl-i Ekrem ise başını secdeden kaldırmıyordu.

Biri gidip, henüz küçük bir çocuk olan Fâtıma´ya durumu haber vermiş, Fâtıma koşarak geldi ve babasının sırtındaki pisliği alıp attı; sonra bunu yapanlara dönüp hakaret etti.

Resûl-i Ekrem yerinden doğruldu, sonra da üç defa,

"Allah'ım! Bu Kureyş kâfirlerini sana havâle ediyorum." dedi.

Orada yapılan duanın kabul edileceğine inandıkları için, kendi aleyhlerinde Hz. Peygamber'in dua etmesi kâfirlere pek ağır geldi.

Resûl-i Ekrem onların adlarını birer birer sayarak şöyle buyurdu:

"Allah'ım! Ebû Cehil´i sana havale ediyorum. Utbe bin Rebîa´yı, şeybe bin Rebîa´yı, Velîd ibni Utbe´yi, Ümeyye bin Halef´i, Ukbe bin Ebû Muayt´ı sana havâle ediyorum."

Canımı kudretiyle yaşatan Allah´a yemin ederim ki, Resûl-i Ekrem´in adlarını saydığı bu kimselerin çoğunun, Bedir Gazvesinde, ölüler çukuruna atıldıklarını gözlerimle gördüm.

(Buhârî, Salât 109, Cihâd 98, Megâzî 7; Müslim, Cihâd 107; Nesâî, Tahâret 192)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
bir, kötü, çünkü, sana, hadis, sığınırım, ayet, hainlik, açlık, sırdaştır.”, arkadaştır, hainlikten, “vitr”, ibn, mâce, “etime”, 19, 20;, “istiâze”, dâvûd, 32;, nesai, ebu, 17/9, doğru, yola

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:58
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018