Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 09-05-19, 19:54 #741
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

( Bakara 182-183 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Her göz yabancı bir kadına bakarak göz zinası işlemiştir. Bir kadın da güzel kokular sürünerek erkeklerin yanından geçerse, o da aynen bakan erkekler gibi zina etmiş gibidir.”

(Tirmizi, Edeb, 35; Dârimî, İstizan, 27)


__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-05-19, 19:45 #742
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

İçinizden ölüp geriye dul eşler bırakan erkekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Boşanmış kadınların örfe göre geçimlerinin sağlanması onların hakkıdır. Bu Allah'a karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir borçtur. Düşünesiniz diye Allah size âyetlerini böyle açıklamaktadır.

( Bakara 240-242 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
"Bir âlimin sadece ibadetle uğraşan bir kimseye üstünlüğü, on dördüncü gecesinde ayın diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Âlimler peygamberlerin mirasçılarıdır. Peygamberler altın gümüş değil, sadece ilmi miras bırakmışlardır. İşte bu ilim mirasına konan kimse, çok büyük bir kısmet kazanmış olur.”

(Ebû Dâvûd, İlim 1; Tirmizî, İlim 19)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-05-19, 18:42 #743
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)


:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik onların gözlerini büsbütün kör ederdik de (bu halde) yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki?!

Yine eğer dileseydik oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler, ne geri dönebilirlerdi.

(Yâsîn 65-67 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Allah´a ve ahiret gününe iman eden kimse, sakın komşusuna eziyet ve sıkıntı vermesin."

"Allah´a ve ahirete iman eden kimse, misafirine ikramda bulunsun."

"Allah´a ve ahiret gününe iman eden kimse, ya hayır konuşsun ya da sussun."

(Buhari, Edeb, 31)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-05-19, 18:38 #744
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ey Muhammed! Biz çok iyi biliyoruz ki söyledikleri elbette seni incitiyor. Onlar gerçekte seni yalanlamıyorlar; fakat o zalimler Allah'ın âyetlerini inadına inkâr ediyorlar.

Andolsun ki, senden önce de bir çok Peygamberler yalanlanmıştı da onlar yalanlanmalarına ve eziyet edilmelerine karşı sabretmişler ve nihayet kendilerine yardımımız yetişmişti. Allah'ın kelimelerini değiştirebilecek bir güç de yoktur. Andolsun peygamberler ile ilgili haberlerin bir kısmı sana gelmiş bulunuyor.

( En'âm 33-34 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)"Ahir zamanda bir kavim ortaya çıkar. Cahiller başa geçerek insanlara fetvâ verirler. Böylece hem kendileri sapar hem de başkalarını saptırırlar."

(Buhari, İlim, 34)  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-05-19, 19:39 #745
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Ey iman edenler! Allah'ın ve Peygamberinin önüne geçmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, Peygamber'e yüksek sesle bağırmayın, yoksa siz farkına varmadan işledikleriniz boşa gider.

( Hucurât 1-2 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Her kim, her farz namazın arkasından Ayet el-Kûrsî’yi okursa, cennete girmekten onu ancak ölüm men eder. Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında emniyet verir."

(Beyhaki, Şuabu'l-İman, IV, 56)


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-05-19, 22:35 #746
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Mûsâ onlara delillerimizi apaçık olarak getirince onlar, "Bu ancak uydurulmuş bir sihirdir. Biz geçmiş atalarımızın zamanında böyle bir şeyin varlığını duymadık" dediler.

Mûsâ, "Katından kimin hidayet getirdiğini ve bu yurdun (güzel) sonucunun kimin olacağını Rabbim daha iyi bilir. Doğrusu zalimler kurtuluşa eremezler" dedi.( Kasas 36-37 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)Genç bir kız, Aişe'nin yanına girdi ve:

"Babam beni istemediğim halde kardeşinin oğluna verdi. Benimle, onun itibarsızlığını kaldıracak." dedi. Aişe:

"Peygamber gelinceye kadar otur." dedi.

Sonra Resûlullah geldi ve kız ona olayı anlattı. Bunun üzerine Hz. Peygamber babasına haber gönderdi ve onu çağırıp teklifi kabul edip etmeme tercihini kıza bıraktı. Kız:

"Yâ Resûlallah! Babamın yaptığına razı oldum. Lakin ben babaların bu işte zorlamaya hakları olmadığını kadınlara öğretmek istedim." dedi.

(Neseî, Nikâh 36)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-05-19, 19:41 #747
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Şüphesiz Allah içinizden, savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine, "Bize gelin" diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır.

Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri (bir daha) gelecek olsa, isterler ki, (çölde) bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri (gidip gelenlerden) sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı.

( Ahzâb 18-20 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“...Kim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur, beni seven de cennette benimle beraberdir.”

(Tirmizî, Edeb. 63)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-05-19, 22:29 #748
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının." Onlar şöyle dediler: "Sen ancak büyülenmişlerdensin." Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin yalancılardan olduğunu sanıyoruz."

"Eğer doğru söyleyenlerden isen, haydi gökten üzerimize bir parça düşür." Şuayb, "Rabbim yaptıklarınızı en iyi bilendir" dedi.

( Şuarâ 184-188 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Kim, 'Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahil azim / Büyükler büyüğü Allah’ı hamdiyle tesbih ederim.' derse kendisi için Cennet’te bir hurma ağacı dikilir."
(Tirmizi, Daavat, 60)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-05-19, 00:07 #749
nicci34 nicci34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez.
(Secde sûresi/17)HADİS:
Kişi, zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım etsin. Zâlimse, onu bundan vaz geçirsin. Bu onun için bir yardımdır. Mazlumsa, yardım etsin.
Camiü's-Sağir Hadis No: 7637
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-05-19, 18:45 #750
nicci34 nicci34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

Hadis-i Şerif

"Ramazan ayına bu ismin verilmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir."

Allah, göklerin ve yerin nurudur (aydınlatıcısıdır). O´nun nurunun temsili, içinde lamba bulunan bir kandil gibidir. O lamba bir billur içindedir; o billur da sanki inciye benzer bir yıldız gibidir ki, doğuya da batıya da nisbet edilemeyen mübarek bir ağaçtan çıkan yağdan tutuşturulur. (Bu öyle bir ağaç ki) yağı, nerdeyse, kendisine ateş değmese bile ışık verir. (Bu ışık) nur üstüne nurdur. Allah dilediği kimseyi nuruyla hidayete iletir. Allah insanlara (işte böyle) misal verir; Allah her şeyi bilir.
Kur'an-ı Kerim / Nur Suresi 35. Ayet Meali
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-05-19, 19:00 #751
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye böyle yapıyor. Bir de sana yetimleri soruyorlar. De ki: "Onların durumlarını düzeltmek hayırlıdır. Eğer onlara karışıp (birlikte yaşar)sanız (sakıncası yok). (Onlar da) sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyu yapıcı olandan ayırır. Allah dileseydi sizi zora sokardı. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

( Bakara 220 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)


“Peygamberimiz (sav) beyaz kılları yolmayı yasakladı ve ‘Çünkü bu beyazlık Müslümanın nurudur.’ diye buyurdu.”

(Tirmizi, Edeb, 56)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-05-19, 20:25 #752
kalyon34 kalyon34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN KURÂN ÂYETİ
:::::::::::::::::::::::::::::

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

(Ey Muhammed!) Böylece seni, kendilerinden önce nice ümmetlerin geçmiş olduğu bir ümmete gönderdik ki, onlar Rahmân'ı inkar ederken sana vahyettiğimizi kendilerine okuyasın. De ki: "O, benim Rabbimdir. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben yalnız O'na tevekkül ettim, dönüşüm de yalnız O'nadır."
( Ra'd 30 )

:::::::::::::::::::::::::::::
BUGÜNÜN HADİSİ
:::::::::::::::::::::::::::::

Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)“Mazlumun bedduasından çekinin, çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur.”

(bk. Buhari, Zekat 1, Mezalim 9, Megazi 60, Tevhid 1; Müslim, İman 31)

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-05-19, 21:07 #753
nicci34 nicci34 çevrimdışı
Varsayılan C: Her gün bir ayet bir hadis (7)

Hadis

İnsanlardan öyleleri var ki hayrın (önünü açan) anahtarlar gibidir ve şerrin de (önünde duran, ona mani olan) sürgüler gibidir. Kimisi de şerrin anahtarı ve hayrın sürgüsü gibidir. Yüce Allah'ın, hayrın anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere ne mutlu! Ve ne yazık Yüce Allah'ın şerrin anahtarlarını ellerine verdiği o kimselere! (Ibn Mace, Sünnet, 19)Bakara Suresi - 2 . Ayet Tefsiri
Ayet

  • ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۚۛ ف۪يهِۚۛ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَۙ ﴿٢﴾
Meal (Kur'an Yolu)

﴾2﴿
Bu kitap, hiç şüphe yok, sakınanlar için bir rehberdir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
bir, kötü, çünkü, sana, hadis, sığınırım, ayet, hainlik, açlık, sırdaştır.”, arkadaştır, hainlikten, “vitr”, ibn, mâce, “etime”, 19, 20;, “istiâze”, dâvûd, 32;, nesai, ebu, 17/9, doğru, yola

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 17:33
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018