bynogame

bynogame


Bilgi

Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 25-10-06, 14:23 #21
[ B L A C K ] [ B L A C K ] çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
Herşeyimiz düzensiz.. Cezalandırma mekanizması zayıf.. Herkesin yapatğı yanına kar kalıyor.. Adamı alıp yıllarca içerde yatırıyorsun ama nasıl ?? ödüllendirir gibi.. Adam suç eğitiminin alasını alıyor içerde basit bir hırsızlıkla giren en usta hırsız olarak çıkıyor dışarı.. Af nedir ?? Acizliktir .. Devletin acizliği ha bunu rahşan yapmış ha başkası .. Ama Rahşan Affıyla çıkanların çok büyük bir bölümünün daha büyük suçlarla tekrar içeri girdiği kesin.. açın bakın tüm cinayet haberlerine neredyse % 90 lık bir kısmı rahşan affıyla çıkmış.. Daha bunlardan çok var sokaklarda.. Belki bir gün sizinde karşınıza çıkabilir .. Bu suç makinelerini çıkartmaktaki maksat nedir topluma kazandırmakmı pişman olmuştur diyerek yeniden yaşama hakı tanımakmı.. Bu insan nasıl iş bulacak nasıl topluma kazandırılacak.. Cezaevinin kapısından çıktı e sonra .. Bunun suçlu olduğunu herkes biliyor.. Parayı nereden bulacak çalışamaz.. Normal vasıflı insanlara bile iş verilmezken hapisten çıkan birisine kim iş verir.. Yapacağı iş belli özüne dönmek hırsızlık gasp tecavüz kap kaç gelsin kolay para yakalansa ne olacakki kaybedeceği ne geldiği yere geri döner yine bir oy avcısı bir af çıkarır yeniden dışarda.. Peki canı yanan masum insanlar.. Devletin görevi masumu mağduru korumaktır suçluyu değil.. Adamı cezaevine atmışsın adam içerde cezaevi şartlarının iyileşmesi için isyan çıkarıyor.. Cesarete bak ulan sen oraya ceza çekmek için girmişsin .. Otelmi orası .. Geçen bir haberde artık Cezaevlerinede internet hizmeti götürüleceği yazıyordu.. Yuhh ya oldu olacak bir de genel ev açın beylerin keyifleri tamamlansın..

Tüm ceza sisteminin yeniden elden geçmesi gerekiyor Kanunlar ceza yasaları ceza evleri .. Bu iş öyle göstermelik icraatlarla yürümüyor.. Olan masum vatandaşlarımıza oluyor.. Suç her yerde her gün daha hızlı bir şekilde yoluna devam ediyor.. Herkes uyuyor..
 
Eski 25-10-06, 14:44 #22
estorbian estorbian çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
O yasa hiç çıkmamalıydı,onca insanın canı bazı sorumsuzlar yüzünden yandı!
 
Eski 25-10-06, 15:00 #23
kojiki kojiki çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
İdam nerede idam?

7 evin ocağını söndüren hayvanlar idam edilmezde ne yapılır?

İçimizde halen daha idama karşı olanlar nerdesiniz!! çok merak ediyorum hangi hak hukuk bunları gebertmezde yaşatır.?

Bir arap ülkesinde olsa anında leşleri yere serilmişti.
Birde bazı"kafalar" arap devletlerini beyenmez.


Bizim ülkemizdede tohumluk niyetine bakıyoruz, rahşan gibi bir bunak bunları çıkarır ondan sonrada "ben bunu istemedim diyerek" milleti aptal yerine koyduğunu zanneder.
 
Eski 25-10-06, 15:14 #24
hassar34 hassar34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
düşman olarak gördügümüz abd suçluları magdur aileler göz önünde idam ediyor hemde can vere vere...
 
Eski 25-10-06, 15:19 #25
Rakion20 Rakion20 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
tıpta bu psikoljik rahatsızlığın hiç bir çaresi yoktur.adam öldürdüğünden zevk alır. abd bunu bildiği için idam verir. damardan fosfat vererek öldürülür.

Mesajı son düzenleyen Rakion20 ( 25-10-06 - 15:22 )
 
Eski 25-10-06, 15:30 #26
hassar34 hassar34 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
Ne Korkunç Bir Cinayet!..

Soru: Cenâb-ı Hak, bir mazlumu haksız yere öldürenin bütün insanları öldürmüş gibi kabul edileceğini belirtmiş; bir kişinin hayatını kurtaranın da bütün insanları kurtarmış gibi sayılacağını ifade etmiştir. Bu ilahî hükmün izahını lutfeder misiniz?

Cevap: Allah Teâlâ, bu soruya esas teşkil eden ayet-i kerimeden hemen önce, Peygamber Efendimiz'e “Onlara Âdem'in iki oğlunun hikayesini hakkıyla (aslına uygun olarak) anlat” (Mâide, 5/27) buyurarak, Hazreti Adem'in iki oğlu arasında cereyan eden hadiseyi nazara vermiş ve yeryüzünde işlenen ilk cinayete dikkat çekmiştir.

İlk Cinayet ve Kâtillerin Pîri

Tefsircilerin çoğu Hazreti Adem'in oğullarının Hâbil ile Kâbil olduğunu söylemiş ve bu iki kardeşin hayat sergüzeştlerine dair oldukça geniş malumat vermişlerdir. Aslında, Kur'an-ı Kerim'de onların isimleri zikredilmemiştir; fakat, bazı eski kitaplarda ve bir kısım üsturelerde Adem aleyhisselamın oğullarının isimleri Hâbil ve Kâbil olarak anılınca, İslam alimleri de o ibretlik hadiseyi aynı isimlere bağlı kalarak resmetmekte bir beis görmemişlerdir. Bununla beraber, “Adem'in iki oğlu” ifadesini İsrailoğulları'ndan herhangi iki şahıs şeklinde anlayanlar da olmuştur. İşin doğrusu, bu kıssadan ibret almak için şahısların adlarını bilmek şart değildir; önemli olan öyle bir vak'anın meydana gelmiş olmasıdır ve ayette yer alan “bilhakkı - hakkıyla, gerçeğe uygun olarak” kaydı da meselenin aslının efsanelere değil, bir hakikate dayandığını göstermektedir.

Kur'an'ı Kerim'de anlatıldığı üzere, bu iki kardeş Cenâb-ı Hakk'a birer kurban takdim etmişlerdi; fakat, onlardan yalnızca birininki kabul edilmişti. Kurbanı kabul edilmeyen kardeş, diğerine, “Seni öldüreceğim!” demişti. İnsan öldürmek, hele hele öz kardeşinin canına kıymak büyük bir zulüm olsa da, bir kere gözü dönen câni, sırf bir hasetten dolayı hem de kendine karşı elini bile kaldırmayan ve iyi bir kardeş, samimi bir hayırhah olmaktan başka bir şey düşünmeyen bir masumun kanına girmişti.

Evet, “Nefsi, onu kardeşini öldürmeye çağırdı, (o da nefsine uyarak) onu öldürdü ve kaybedenlerden oldu” (Maide, 5/30) mealindeki ilahî beyanla kötü akıbetine dikkat çekilen yeryüzünün ilk kâtili, böylece ebedî ateşe varıp ulaşan korkunç bir yolun öncüsü olmuş ve adeta bir barajı delip büyük bir sele kapı aralamıştı. Bu sebepledir ki, Rasûl-ü Ekrem Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu acı hadiseyi naklederken şöyle buyurmuştu: “Zulüm ile öldürülen her insanın kanından (onun kanını dökme günahından) bir pay da mutlaka Adem'in ilk oğluna yazılır; çünkü, adam öldürme çığırını ilk açan odur.”

İşte, Cenâb-ı Hak, bu elîm hadiseyi anlattıktan ve ilk cinayeti hatırlattıktan sonra söz konusu hükmünü ortaya koymuş; adam öldürmenin ne büyük bir cürüm olduğunu ve insan hayatına verilen ehemmiyeti ifade sadedinde mealen şöyle buyurmuştur: “Bundan dolayıdır ki, İsrailoğullarına kitapta şunu bildirdik: Kim katil olmayan ve yeryüzünde fesat çıkarmayan bir kişiyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir adamın hayatını kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış olur.” (Mâide, 5/32)

Haksız Yere Adam Öldürme ve Kısas

Bu ayet-i kerimede, bütün insanları öldürmekle müsavi tutulan cinayet, “hiç kimsenin canına kıymamış ve yeryüzünde fesat çıkarmamış bir insanı öldürme” şeklinde beyan edilerek, o müthiş cürüm bir şarta bağlanmış ve takyid edilmiştir. Demek ki, bu suçları işleyen kimselere kısas yapılabilir; bir insan masumların kanını dökerse, o da aynı cinsten bir cezaya çarptırılabilir. Şayet, yeryüzünde fesat çıkarırsa ve o fesattan dolayı insanlar öldürülürse, günümüzde bazı coğrafyalarda olduğu gibi, öldüren niye öldürdüğünü hiç düşünmeden, ölen de neden öldürüldüğünü bilmeden cinayetler cinayetleri takip edip durursa, böyle bir anarşiye sebebiyet veren bir mücrim ya da mücrimler güruhu idam edilebilir. Allah'a ve Rasûlüne savaş açan, yeryüzünde sürekli bozgunculuk yapan, insanların canlarına, mallarına ve ırzlarına saldırmayı itiyad haline getiren ve böylece halkın asayişini bozan, neslin ifsadına sebep olan kimseler suçlarının derecelerine göre öldürülür, asılır veya sürgüne gönderilirler.

Ancak, bu suçları işlemiş olsalar bile, eğer suçlular tevbe ederlerse, bu cezaların hiçbiri tatbik edilmez. Onlar hakkındaki dava, şahsî hukuk davasına dönüşür. Yani, yakını öldürülen ya da mallarına zarar verilen insanlar, isterlerse onları affedebilir ya da cânilere kısas uygulanması ve zararlarının tazmin edilmesi talebinde bulunabilirler. Günümüzün hukuk tabiriyle, şikayette bulunabilir ya da şikayetlerini geri alabilirler. Diğer bir ifadeyle, kasden adam öldürmenin dünyadaki cezası kısastır. Öldürülenin vârisleri kısastan vazgeçip diyet almakla iktifa edebilirler; dilerlerse bunu da bağışlayabilirler. Fakat, böyle büyük bir cürmün ahiretteki cezası, -şayet kâtil daha sonra tevbe edip ilahî rahmete ve Allah'ın fazlına nâil olamazsa- ebedî cehennemdir.

Böyle bir cinayetten dolayı ebedî azap çekmek zâhiren çok büyük bir ceza gibi görünüyorsa da, aslında işlenen günah da çok büyüktür. Zira, yeryüzünde fesat çıkarmayan, haksız yere kan dökmeyen ve kendi kanını heder edecek bir bozgunculuk yapmayan bir insanı öldüren kimse, bütün insanları öldürmüş gibi kabul edilir. Çünkü böyle bir kâtil, Cenâb-ı Hak tarafından bahşedilen yaşama hakkını gasbetmiş, suçsuz insanların kanlarının haramlığı kaidesini çiğnemiş ve böylece çirkin bir işe ön ayak olmuş, bu konuda başkalarına da yol açmış ve cesaret vermiş olur.

Ayrıca, bir câni, sadece bir insanı bile suçsuz yere öldürse, bu cinayet onun karakterini ortaya koyar; onun kan dökebilir ve adam öldürebilir bir yapıda olduğunu gösterir. Pratikte bir kere cinayet işleyen bir insan, potansiyel olarak bütün insanları öldürebilecek bir karakter taşıyor demektir ve artık o, umumi hüviyeti itibarıyla bir câni ve bir kâtildir. Dolayısıyla, bir kere o öldürücü günaha girdikten sonra, bir başka insanı öldürmek onun için ilkinden zor değildir; hele böyle birkaç cinayetin akabinde adam öldürmek ona sıradan bir iş gibi gelecektir. İşte bu mülahazayla, suçsuz bir adamın canına kıyan mücrime bütün insanları öldüren bir kâtil ve bir câni nazarıyla bakılabilir.

Bir Kişinin Hayatını Kurtarmak...

Her kim de bir insanı ihya ederse, yani cinayetten el çekmek, affetmek ve kısas hakkından vazgeçmek suretiyle onun öldürülmesine engel olursa ya da boğulma ve yanma gibi bir helak sebebinden kurtararak hayatının devam etmesine vesilelik ederse, o da sanki insanların hepsine hayat vermiş ve o iyiliği topyekün insanlığa yapmış gibi olur. Evet, ayetteki ihya, kısastan vazgeçme, öldürmeme, felaketten kurtarma demektir; zira, hayatın asıl ve yegâne sahibi Hayy ü Kayyûm'dür; O'ndan gayrı hiçkimse hakiki manada öldürmeye ve diriltmeye muktedir değildir. İnsanların yaşatması sadece vesile olmaları itibarıyladır. Nitekim, Kur'an-ı Kerim, Nemrud'un “Ben de yaşatır ve öldürürüm” (Bakara, 2/258) deyişini ihya kelimesiyle ifade etmiştir ki, onun ihyası, öldürmeme ve cinayetten vazgeçme manasına gelmektedir.

İşte, bu manada, bir insanın hayatını kurtaran kimse de karakter ve ruh yapısı açısından -elinden gelse- bütün insanlığın hayatını kurtarmaya açık ve istekli demektir. Bu itibarla da, o nerede bir haksızlıkla karşılaşsa, hemen o haksızlığın önüne geçip -Necip Fazıl'ın tabiriyle- kollarını makas gibi açacak, “Burası çıkmaz sokak!” diyecek ve öyle bir zulme asla meydan vermeyecektir.

Belki bahis mevzuu olan ayette ilk planda manevî kurtarma kast edilmemektedir; fakat, Allah'a, Rasûl-ü Ekrem'e ve ahirete inanan bir mü'min, bildiklerini bildirmek, duyduklarını duyurmak ve tattıklarını tattırmak gayesiyle bir insana Allah'ı tanıtıyor, Peygamber Efendimiz'i anlatıyor ve dinimizi öğretiyorsa, onun bu ameli de bir nevi ihya sayılır. Nitekim, Hazret-i Rahman, “Ey iman edenler! Allah ve Rasûlü sizi ihya edecek, size hayat verecek hakikatlere dâvet ettiğinde ona icabet edin.” (Enfal, 8/24) mealindeki ayet gibi ilahî beyanlarında insanın hayvaniyetten çıkıp cismaniyeti bırakmasını, kalbî ve ruhî hayat seviyesine yükselmesini de ihya tabiriyle ifade etmiştir. Dolayısıyla, bir dava adamı, bedeninin esiri bir insanı nefisten rûha, cismânî hayattan kalb ufkuna ve oradan da ebedî hayata yürütür ve yükseltirse onu ihya etmiş sayılır. Bu zaviyeden, bir kişinin kalb hayatı adına dirilişine vesile olmak için sabah akşam gayret eden ve dur durak bilmeden çalışan o mü'min de, karakter itibarıyla herkesin kurtuluşunu arzulayan ve bütün insanlığın ebedî saadetini dileyen, dolayısıyla topyekün beşeri ihyaya amâde bulunan bir insan demektir.
 
Eski 25-10-06, 21:23 #27
bekir84 bekir84 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
çok sinirlendiğim bir olay gerçektende utanmadan birde zevk için yaptım demesi yok mu deli oldum...
saol paylaşım için kardeşim.
 
Eski 25-10-06, 21:49 #28
turandelisi turandelisi çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
sorunu yanlış yerde arıyorsunuz millet!bu ülkede tek sorun kürt kökenlilerdir!bunların yaptık 3 değil 5 değil!

HER TÜRLÜ SUÇU KÜRTLER İŞLİYOR


İstanbul'da meydana gelen bombalama eylemlerini gerçekleştirenler kürt idi fakat kasıtlı bir şekilde başta Tayyip Erdoğan ve Türkiye'deki satılmış basın - yayın organları olmak üzere tüm dünya tarafından "Türk" diye adlandırıldılar. Erdoğan "Çok şükür ki bombacılar Türk. Onların Türk olması bizi teselli etti." dedi; Türkiye ve dünya basını da teröristlerden bahsederken "kürt" adını kesinlikle kullanmayarak bu canileri "Türk" yapıverdi!..

Kürt, canı istediği zaman Türk kimliğine bürünüp "Ben Türk'üm ama kürtler kardeşimdir" propagandasıyla Türkleri afyonlayabiliyor. Bu oyuna kanan Türkler, kürtleri kardeş olarak görmeye başladıkları için bir kötülük beklemiyor ve güvence altında olduklarını düşünerek rehavete kapılıyorlar; bu sayede milli savunma refleksleri körelmiş oluyor. Bu durum kimin işine yarıyor peki? Türk'ün mü, kürdün mü?.. Elbette ki kürdün işine yarıyor.

Aynı olayı kürt olmayanlar da yapıyor. İşlerine geldiği zaman kürtleri "kürt", işlerine gelmediği zaman ise "Türk" diye adlandırıyorlar. Bir kürt, Türk'ün iç ve dış düşmanlarının çıkarları doğrultusunda hareket ettiği zaman adı "kürt" oluyor, ama tasvip edilmeyecek bir suç işlediğinde "Türk" ilan ediliyor. Amaç, kürtlerin sayesinde Türkleri karalamak...

***

İstanbul'da bombalı terör eylemleri yapanlar kürt çıktı. Sadece bu kadar mı? Hayır... Türkiye genelinde her türlü suçu işleyenler kürtlerdir. Yankesicilik, hırsızlık, kapkaççılık, ırza tecavüz, gasp, cinayet, fuhuş, uyuşturucu ticareti gibi suçlar ve genelev işletmeciliği, pavyonculuk, kumarhanecilik, değnekçilik, dilencilik gibi rezil işleri sadece ve sadece kürtler icra ediyor...

Neden ezelden beri sadece kürtler ayaklanıyor, kürtler örgüt kuruyor, kürtler kan döküyor?.. Neden başkası değil de sadece kürtler?..

Türkiye'nin her yerinde "mafya" diye tanınanlar niye hep kürttür? Kürt Ahmetler, Kürt İdrisler, İnci Babalar niye hep kürttür de başka birşey değildir?.. Kısa bir süre önce yakalanan "Beyoğlu Çetesi" niye kürtlerden oluşmaktaydı?..

Arabamızı kaldırımın kenarına park ettiğimizde tepemize dikilip park parası isteyen, vermezsek biz yokken arabamızı çizip kaçan değnekçiler niye hep kürttür?.. Ana caddelerdeki kırmızı ışıklarda arabamızın camına yapışıp dilenenler niye hep kürttür?.. Sokakta adım başı önümüze çıkıp "abeeey nooolur bir harçlık ver" diye sülük gibi yapışan, vermediğimiz takdirde küfreden 10 - 15 yaşındaki madde bağımlısı yaratıklar niye hep kürttür?..

Toplumsal bir sorun haline gelen, cinayet dahi işleyen tinercilerin etnik kökenleri incelendiğinde kürt oldukları meydana çıkmıyor mu?.. Bunlar yüzünden insanlar sokakta rahat gezemez hale geldiler. Bu da bir terördür, şehirlerin göbeğindeki bireysel kürt terörüdür.

İstanbul, Ankara, Adana gibi büyük illerin genelevlerini işlettiği için "genelevler kralı" diye tanınan Cuma Karslı adlı büyük pez...k neden kürttür de başka birşey değildir?.. Devletin istatistiklerine göre genelevlerde çalışan kadınların %73'ü neden güneydoğu kökenlidir?..

İstanbul Beyoğlu'ndaki, Ankara Maltepe'deki, vs... gençlerimizi zehirleyen "bar" adlı batakhanelerin sahipleri, işletmecileri neden kürttür?..

Haraççılık ve çek - senet tahsilatı ile uğraşarak kendi halindeki insanları canından bezdiren kan emiciler niye hep kürttür?..

Uyuşturucu pazarlayanlar neden hep bilmemhangi aşiretin mensubu kürtlerdir?.. Hüseyin Baybaşinler, Abuzer Uğurlular, Urfi Çetinkayalar nedir?..

Dört tane Hollandalı turistin (biri de erkek) ırzına geçip ikisini öldüren ve bu sayede bizi tüm dünyaya rezil eden "Alanya sapığı" lakaplı Hakan Karayavuz ve Susurluk'ta, 11 yaşındaki Türk kızı Avşar Sıla Çaldıran'ı iple boğduktan sonra cesedinin ırzına geçen Recep İpek adlı inşaat amelesi neden kürttür?..

Oto galericiliği ve emlakçılık adı altında tefecilik yaparak milletin varlığını sömürenler niye hep kürttür?..

Her ikisi de uzun yıllardır aynı mesleği icra ettikleri halde, Orhan Gencebay'ın adının şimdiye dek hiçbir kötü olaya karışmaması, İbrahim Tatlıses'in ise her türlü rezilliği yapması, her çeşit suçu işlemesinin sebebi birinin Türk, diğerinin kürt olmasıdır.

Bu örnekler uzayıp gider... Kısacası "kürt sorunu" bazılarının empoze etmeye çalıştığı gibi sadece PKK'dan ya da batılı devletlerin kışkırtması sonucu meydana gelen siyasi olaylardan ibaret değildir. Türkiye genelinde her türlü pis, rezil işi yapanların, her türlü adi suçu işleyenlerin büyük bir kısmı kürtlerdir. Genelev işleten kürdü, pavyon işleten kürdü, kumar oynatan kürdü, mafyacılık yapan kürdü, uyuşturucu satan kürdü, yankesicilik, hırsızlık yapan kürdü, kaldırımları parselleyen kürdü, ırza tecavüz eden kürdü emperyalistler kışkırtmıyor, PKK ile de ilgileri yok... Taşıdıkları kanın gereğini yerine getirerek bu suçları işliyorlar.

Biz Türkçüler, sosyal açıdan değerlendirdiğimiz kürt meselesine bir bütün olarak bakıyoruz ve bunların topluma zarar veren yaratıklar olduğu konusunda tüm Türkleri bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

(Kürt Sorunu başlıklı yazımız da okunduğu takdirde konu daha iyi anlaşılacaktır.)

KÜRT SORUNU"Avrupa Birliği'ne Uyum Paketleri" sayesinde kürtçenin birçok alanda serbest bırakılmasıyla birlikte, bugüne dek örtülü şekilde icra edilen kürt ırkçılığı, artık uluorta sergilenmeye başlandı. Farsîlerin ilkel bir kolu ile arapların karışımından türeyen kürt topluluğunu, bilimsel gerçekleri görmezden gelerek zorla Türk sayma çabalarının anlamsızlığı da böylece ispatlanmış oldu.

Kardeş olarak kabul ettikleri kürtlere toz kondurmayan islam sentezcisi kesimin kürt terör örgütü PKK'yı "ermeni örgütü" şeklinde lanse etmesinin, M.S. yedinci yüzyılda Orkun Irmağı'nın kıyısına dikilen Elegeş Yazıtları'ndaki ifadeleri saptırarak "kürtlerin aslında Türk soyundan geldiklerinin kanıtı" diye öne sürmesinin ve bu bağlamda "sadece PKK'lılar kötüdür, diğer kürtler iyidir, kardeşimizdir" düşüncesini toplumda hakim kılmaya çalışmasının kürdofil (kürt aşığı) Türk nesilleri yaratmaktan başka bir işe yaramadığını; kürtlerin ise bu uğraşlardan etkilenmediklerini, kendilerini hiçbir zaman Türk olarak görmediklerini, ırkî şuurlarını sinsice yaşattıklarını ve fırsatını buldukları anda harekete geçtiklerini hep birlikte görüyoruz.

Bunca gayrete rağmen MHP'nin son üç genel seçimde (1995, 1999 ve 2002 genel seçimlerinde) güneydoğu bölgesinden aldığı ortalama oy oranının %1,5 (yüzde birbuçuk), kapatıldıkça adını değiştirerek tekrar kurulan ve şu anki adı DEHAP olan kürtçü partinin ise %67 olmasına acı bir şekilde gülüyoruz.

Behey sentezciler, sorarım size?... Yıllar boyunca Türklüğe yamamak için uğraştığınız sevgili kardeşleriniz neden size değil de, kürt ırkçılığı yapan bir partiye oy veriyorlar?... Hepsi mi PKK'lı bunların? Değil elbette... Ama damarlarında taşıdıkları kanın gereğini yerine getirerek Türk düşmanı olduğunu bildikleri partiye oy veriyorlar.

Böylece "sadece PKK'lılar kötüdür, diğer kürtler iyidir, kardeşimizdir" ifadesi de çürütülmüş oluyor... Kürdün PKK'lı olanı da, olmayanı da birdir...

***

Bir avuç Türkçü'den başka kimsenin farkına varamadığı bir gerçek var: Kurucu aslî unsuru Türk olan Türkiye, yavaş yavaş kürtlerin eline geçiyor. Siyasette, bürokraside ve ticari alanlarda hızla yükselerek köşebaşlarını zaptediyorlar. Bugün Türkiye'nin içişleri bakanı bir kürttür, iktidardaki partinin milletvekillerinin yarısına yakını da kürttür. Kadrolaşma doğrultusunda kamu kurumlarındaki Türklerin büyük bir kısmı çıkartılarak yerlerine kürtler doldurulmuştur. Türkiye'nin en büyük 20 holdinginden 12 tanesi kürtlere aittir, yani sermaye onlara doğru kaymaktadır. Büyükşehirlerin ana caddelerinde yüzbinlerce euro veya dolar değerindeki Mercedes, BMW ve ciplerle gezenlerin, süperlüks apartman dairelerinde, yüzme havuzlu villalarda yaşayanların, gazetelerin magazin eklerine "bilmemhangi mankene araba hediye etti", "bilmemhangi gece kulübünü düğün için kapattı" şeklindeki haberlerle konu olan zengin işadamlarının tiplerine bir bakın, hiç Türk'e benzer yanları var mı? Yok, çünkü hepsi kürttür... Ve bunlar asimilasyona uğramış kürtler değil, kürtlüğünün bilincinde olan kürtlerdir. "Hemşericilik" adı altında birbirlerine destek sağlayarak hızla güçleniyorlar.

Kürtleri kardeş olarak gören Türklere sesleniyorum; elinize ay-yıldızlı Türk Bayrağı'nı alarak Diyarbakır sokaklarında dolaşmayı deneyin. Bakalım ne olacak?.. Biz Türklere "kürtler kardeşimizdir" propagandası yapmaya çalışacağınıza, oradaki kürtlere "Türkler kardeşinizdir" propagandası yapmayı deneyin. Bakalım nasıl bir karşılık alacaksınız?

Bazı şehirler tamamen kürtleştirilmiştir, bazıları ise kürtleştirilmek yolundadır. Diyarbakır, Urfa, Mardin, Siirt, Van, Batman, Tunceli, Bingöl, hatta Mersin gibi illerdeki, yani kürt nüfusun yoğun olarak bulunduğu yerlerdeki ilköğretim okullarında kürtlerin baskısı yüzünden Türk Tarihi dersi verilemiyor; adet gereği pazartesi sabahı ve cuma akşamları okunması gereken İstiklâl Marşı ile "Türk'üm, doğruyum, çalışkanım; yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak..." diye başlayan ve "Ne mutlu Türk'üm diyene!" sözleriyle biten and artık okunamıyor. Eğer oralarda öğretmen olarak çalışmış veya halihazırda çalışan tanıdıklarınız varsa sorun, öğrenin. Kürtler, bölgede yaşayan Türkler'e nefretle bakıyor, sindirip yıldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar.

Bugün güneydoğu bölgesi bu haldedir ve Akdeniz bölgesinin bir kısmı da bu hale düşmek yolundadır. Yarın ise batı illeri aynı duruma düşecek çünkü kürtler kontrol edilemez bir hızla ürüyor ve Türkiye'nin her tarafına yayılıyorlar. Öyle ki, birkaç yıl öncesine kadar hiç görülmedikleri Karadeniz illerinde bile artık varlar.

Kürtler, kendi nüfuslarının Türk nüfusunu aşacağı günü dört gözle bekliyorlar. Beklerken de boş durmuyorlar. Bir yandan memleketin siyasetini ve ticaretini ele geçirmek için uğraşıp, maddi kaynaklarını sömürürken, öte yandan da hemen her televizyon kanalında onlarcası gösterilen aşiret dizileri ve her hafta yeni bir tanesi piyasaya çıkan Tatlıses - Kırmızıgül türevi şarkıcılarla kürt kültür emperyalizmi uyguluyor, topluma kürt hayranlığı şırıngalamak suretiyle Türklerin milli savunma reflekslerini köreltiyorlar.

Kürtçülüğün önde gelen isimlerinden Musa Anter'in birçok yazısında sıkça vurgulanan "kürt salak mı ki bölünmek istesin? Türk batıdaki en iyi yerleri alacak, kürde ise güneydoğudaki bereketsiz topraklar kalacak. Yok öyle yağma. İstanbul da bizim, Ankara da, İzmir de. Günü geldiğinde hepsini alacağız." şeklinde bir ifade vardır. İşte kürtler bu fikir doğrultusunda sistematik bir şekilde ilerliyorlar. Topla, tüfekle bizden bir karış toprak almaları mümkün olmayan arap ile farsî kırmalarının, eğer biz uyumaya devam edersek yukarıda işaret edilen yöntemlerle ülkeyi ele geçirmelerine en fazla 20 - 30 sene kaldı.

Uyanın ırkdaşlarım, bıçak kemiğe dayandı artık... Fazladan 3 - 5 oy kapabilmek uğruna beyninize "Türk ile kürt kardeştir" fikrini sokanların etkisinden kurtulun. Tek taraflı kardeşlik duygularının faydası yok, karşımızdaki gözü dönmüş sürü bizi kardeş olarak görmüyor. Her Türk tehlikenin bilincine vardığı takdirde bu belanın üstesinden geliriz ancak.

TÜRKİYE TÜRKLERİNDİR!
 
Eski 25-10-06, 22:04 #29
dalyan06 dalyan06 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
AL SANA AF!!! bir ara bu sözler meşhurdu..
 
Eski 25-10-06, 22:17 #30
мαηкєη мαηкєη çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen hassar34 Mesajı Göster
manken sende bir yandan amen ra ya siyasallaştırma diyorsun bir yandanda sen siyaset yapıyorsun bu ne yaman çelişki


siyaset herzaman olacaktır ama dogru siyaset.....


rahşan hanım ölen ,tecavüze ugrayan her minik çocuk için hesap verecektir birgün dünyada yada ahirette....

ben amen ra'ya cevap bile vermedim
hatta onun yorumuna birşeyler demek için yazmadım
nasıl bir siyaset yaptım anlayamadım
ben siyaset öğrencisiyim, siyasetin ne olduğunu bilirim
bilmediğim birşey mi var

kısaca birşey anlamadım
 
Eski 25-10-06, 22:23 #31
algos_yn algos_yn çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
"Yaşatmak için öldürmek"

İşte bu adamlara bunu yapmalı. Birileri yaşayacaksa, toplum birkaç tane pislikten arınacaksa, evet, en iyisi "yaşatmak için öldürmek".
 
Eski 25-10-06, 22:30 #32
Curva sud TEXAS Curva sud TEXAS çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
Ne yazık ki,
Gemlikteki katili çok gördüm.

Ailesi(amcalları dayıları) çok iyi fakat o kör olasıca yaratık...

ABD de bunu yapsa gaz odasında ölüm! cezası var fakat türkiyede böyle.
Cinayeti bide zevk için işliyorlar yazıklar olsun
 
Eski 26-10-06, 00:53 #33
kfy1071 kfy1071 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
bence işkence ile öldürülsün
 
Eski 26-10-06, 03:07 #34
payanot payanot çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
olayı siyasete dökmeyin arkadaslar burdaki mevzu ayrı AF kararını hangi görüş hangi şahıs cıkarırsa cıkarsın KARSISINDAYIZ..... VE birde bu cezai yaptırımlar yetersiz oldugu sürece bu suclar devam edecektir malesef.....
 
Eski 26-10-06, 15:15 #35
Appache Appache çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Cvp: İşte gerçek KATİL DOĞANLAR (RAHŞAN AFFI İLE ÇIKTIlar)

bynogame
Sebepsiz yere, zevk için, insan öldürenin yaşamaya hakkı yok!
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 19:20
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Tatil


bynogame