Eski 24-01-16, 10:29 #1
LanzaDelRelampago LanzaDelRelampago çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Belmez Kasabası ve Yaşanan Olaylar

bynogame

Maria önceleri bunun kendi muhayyelesinin bir adatmacası olduğuna inanmış ve yazın geçirmiş olduğu sebepsiz yüksek ateşin bir neticesi ve kalıntısı olduğunu düşünmüş. Fakat zaman içinde netleşen ve ekspresyonist bir resme benziyor bu yüz resmi hazin ve üzüntülü bir ifade taşıyormuş.

Maria kocası Juan ve oğlu Miguel’e olanları göstermiş. Oğlu gayet net bir şekilde bir erkek yüzünün orada gözüktüğünü ifade edince Pereira ailesi korku ve dehşet içinde evlerinden dışarı kaçmışlar. Ertesi gün komşularına gelip olanları anlatırlar ve onların eve girip bakmalarını isterler. Eve giren komşu da hakikaten mutfağın ortasındaki duvarda bir erkek yüzünün resmi olduğu söyler korku içinde. Ayrıca bu resimin komşu kasaba Jaenin Kilisesindeki bir duvardaki freksklerdeki eski bir piskoposun resmine de çok benzediği fark edilir. Miguel bu korkuyla aldığı bir balyozla mutfaktaki duvarı vurarak yıkar ve resmi yok eder.

Bir hafta sonra Eylül’ün 8’inde resim mutfaktaki ayni yerde tekrar ortaya çıkar. Bu resme daha sonra “Pava” adı konur. Bu kere resmi kırmazlar fakat dikkatle yerinden çıkarıp bir kristal çerçeveye alırlar.Bu hadiseler küçük bir yer olan Belmez kasabasında süratle yayılır ve Pereiraların evi bir çok meraklının akın ettiği bir yer olur. Aile kasaba meclisinden yardım ister. Onlar da yaptıkları araştırma neticesinde en iyi çarenin ocağın ana merkezini ve arka duvarını yıkıp içinde bunu sağlayan şeyin ne olduğunun araştırılmasına karar verirler. Tahminen 2.80 bir daire ve derinliği 1.50 metre olan bir delik açılır. Kazılan duvarın içinde bir oyuk bulurlar. Burada bir çok insan kemiği yığını ve iki de başsız iskelet bulunur. Daha sonra kemiklerde yapılan araştırmalar sonucunda bunların 13. yüzyıldan kalma genç insanlara ait olduğu anlaşılır. Kemikler alınarak bir Katolik mezarlığına gömülür.

Evin mutfağının zemini ve ocağın olduğu yer tekrar çimento ile sıvanır. Kısa bir zaman sonra mutfağın zemininde bir çok kadınlı erkekli insan resimleri görünmeye başlar. Bunların her birinin ifadesi gittikçe daha kızgın ve keskin bir ifade taşımaya başlar. Miguel bunları gene balyozla kırmağa çalışınca görünmez bir kuvvetin koluna yapışıp onun yere vurmasına mani olmasıyla geçersiz olur. Resimler orada kalmakta kararlıdırlar.Bu haberlerin etrafta gittikçe yayılması ve büyük ilgi ve merak uyandırması üzerine Vilayetin yetkilileri kasabaya gelip inceleme yapmağa ve bilgi toplamaya başlamışlar. Politikacılar ve bürokratların da gelmesile birlikte Kilise ileri gelenleri de olayla ilgilenmeye başlamış ve Din Bilim adamlarını görevlendirmişler. Olay o kadar büyümüş ki kasabaya gelen turist ve meraklıların meydana getirdiği kargaşa sonunda ilgililerce bu olaya bir son verilme kararı aldırtmış.

Olay mahalline 24 saatlik bi polis devriyesi konuş ve etraf kontrole alınmış. Bazıları tarafından bu olayın Miguellerin komşusu olan Gomezlerin ressam oğulları tarafından düzenlenen bir şaka olduğunu düşünse de ispatlanamamış ve resimler mutfakta değişmiş ve çoğalmış bir halde görünmeye devam etmiş.

1972 yılı başlarında kasabaya Madrit’ten Prof. German de Argumosa arkadaşı olan Jaen Vilayet valisinin ricası üzerine gelmiştir. Argumosa çok tanınmış bir Parapsikoloji uzmanıdır ve kendisi ilk defa İspanya’da Madrid de Club Yelmo adlı araştırma merkezindeki laboratuardaki öteki alemden gelen varlıklara ait sesleri kayıt etmiştir.
Profesör gelirken yanında Friburg Üniversitesinden dünyaca tanınmış olan Prof. Hans Bender’i de getirmiştir.
Her iki profesör, yaptıkları araştırma neticesinde Belmez olaylarının paranormal fenomenleri arasında asrın en esrarengiz ve mühim olayı olduğuna karar vermişlerdir.

Bu arada Belmez’deki yüzlerde sanki bir gençleşme oluyormuş gibi resimler hem daha netleşmekte hemde yüzlerdeki ifadeler yumuşamaktaymış. Bu değişiklik sadece 2 profesör tarafından değil fakat onların yardımcıları olan asisan ve psikoloji talebeleri tarafından ve resim çekip araştırma yazısı yazmak için bulunan gazeteciler tarafından da müşahade edilmiş. Ayrıca resimlerdeki yüz hatlarının ifadeleri de sanki onlara bakan insanlara göre değişmekte ve bu esrarengiz yüzler kendilerini seyre gelenlerin hisleini anlıyorlarmış gibi bazılarına gülümseyen bazılarına kızgın bazılarına muzip ifadelerle bakıyormuş. Mesela evin erkeği Miguel’e son derece düşmanca ve kızgın bir tavırla bakıyorlarmış, zira onları ilk zaman balyozla parçalamıştı, buna karşın evin hanımı Maria’ya çok daha müşfik bir ifade ile sanki sebep oldukları kargaşalardan özür diler gibi bakıyorlarmış.

Profesör Bender ve German ve onların TV ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde mutfağın zemininin he biri resimlerden bir kaç tanesini tam olarak kapayacak kadar bölümlere ayrılmış ve her bölümdeki yüz resimlerinin dikkatlice fotoğrafları ve filmleri çekilmiş.
Sonra her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvanmış. Daha sonra da noterin gözetiminde odanın her tarafı bir özel sıva tabakasıyla sıvanıp, pencereler iyice kapatılarak mühürlenmiş. Oda kapısına ve pencerenin altına 24 saat her gün görev yapacak polis nöbetçiler dikilmiş ve oda 3 ay kapalı tutulmuş. Bu zaman zarfında Pereira ailesine evin arka tarafında müstakil bir yere Belediyece bir mutfak yapılarak onların yemek ve diğer ihtiyaçlarının oradan görmeleri temin edilmiş. Böylece ailenin yaşamında bir değişme olmamış.
3 ay sonunda bütün ilgililerin huzurunda mutfağın mühürleri söküldüğü zaman Bender ve German’ın haklı olduğu anlaşılmış. Zira bu 3 ay zarfında mutfaktaki resimler hem çoğalmış hem de sanki daha netleşmişlerdi. En şaşırtıcısı ise mutfağın mührü sökülüp odaya girildiği anda yeni mutfaktan bir feryat gelmiş ve oraya koşanlar evin hanımı Maria’nın şaşkınlık içinde yeni mutfağın sağ taraftaki boş duvarını işaret ettiği yere baktıklarında orada da 3 insan yüzü resmi görmüşler. Sanki birisi onlarla alay edip bana bir şey yapamazsınız der gibiydi. Bu yeni görüntü şimdiye kadar oluşan resimlerin en net ve güzeli idi. “bir çay fincanı içinde görülen bir bayan yüzü” idi beliren resim ve ona “tastaki leydi” adını verdiler.

Resmin birisi duvardan sökülüp inceleme için Valencia’daki laboratuara gönderilince anında onun aynı yerine aynı resminin bir yenisi beliriyior ve incelemeye giden resim geri gelip yerine konacağı zaman ise onun kopyası yok oluyordu.Bütün bu araştırmaların fotoğrafları, Kodak teknik resimler laboratuarı tarafından gayet titiz bir şekilde çekiliyor ve arşivleniyordu. Bu arşiv ve çalışmalar Friburg Üniversitesi Paranormal Psikoloji Fakültesinden idare ediliyordu.

Araştırmalar sürerken, insan yüzü resimleri arasında sadece kol, el, boyun fotoğrafları da belirmeye başlamıştı. Onlar da fotoğraflandılar. Bu arada yeni bir hadise, Pereira’ların evindeki araştırmaları yeni bir safhaya sokmuş. Bender’in ifadesine göre mutfakta eğilmiş resmin bir tanesini incelerken bir den resmin yüz ifadesinde bir değişiklik olmuş ve sanki baktığı resimdeki insan yüzü kendisine muzip bir tebessüm etmiş gibi bir ifadeye bürünmüş, aynı anda da arkasından bir elin onu ensesinden dürttüğünü hissetmiş. Bu kısa zaman zarfında arka arkaya 4 kere olmuş, arkasına dönen Bender, birden bir gölgenin sanki ortadan kaybolduğunu hissetmiş. Çok şaşıran ve etkilenen Bender, olayı Prof. German’a anlatmış ve birlikte araştırmaları daha da genişleterek devam kararı almışlar ve bunun üzerine evin bütünü üzerinde radyoaktivite-organik ve sentetik bileşkenler-x ışınları-ses izleme ve diyagram deneyleri-morötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında resim çekimleri ve araştırmaları gibi muhtelif şekil ve cins her türlü gerekli inceleme yapılmaya başlanmış.

Duvarlardakı sıva ve çimentolar incelenmiş ve hiçbir kimyevi boya maddesi resimlerde bulunamamıştır. Netice olarak bütün bu testler sonunda ortaya bu fenomenleri açıklayabilecek bir bulgu görülmemiştir. Bilhassa resimlerin üzerinde belirdiği duvarlarda ve resimlerin kendinde hiçbir boya maddesi bulunmaması ve resimlerin sanki bir projeksiyon makinesi tarafından verilmiş gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolması, tekrar meydana gelmesi ve şekil değiştirmesine bir cevap bulunamamıştır.

Araştırma ekibi ancak şuna emin olmuştur ki bu hadiselerde hiçbir hile ve aldatmaca olmamaktadır. Bu olay asrın Parapsikolojik olayıdır.

Bir ay kadar sonra Perira’ların evindeki olaylar daha da karışık bir hale gelmiştir. Zira resimlere ilave olarak bu kere de muhtelif insan sesleri de duyulmaya başlanmış ve bunlar Prof. Bender tarafından da kayda alınmış ve bazılarınd akarşılıklı soru cevap gibi konuşmalar olmuştur.

Evde geçen bir diyalog örneği :

“Önüne gelen erkekle gidiyor”

“Burada başladı”

“Dikkat German mutfak zeminindeki sıvayı kazıyor”

“Daha derine gömmeye devam ediyorum”

Yukarıdaki kaydın laboratuarda yapılan çözümünde en sonda bir sesin daha olduğu fark edilmiş. Konuşan varlıklardan biri ötekine şöyle diyormuş :

“Maria beni kurtar, burayı terk etmek istiyorum”

************************************************** **********************************

Pereira’ların evinin tarihi :

İspanya’nın Belmez kasabası 4 Real Street Sokaktaki Preira ailesinin oturduğu ev, 1835 yılından beri onlara aittir. 1858 Juan’ın anneannesi ve büyük babası Ramon Sanchez ve MAria Antonia Martinez 9 yaşındaki kızları Ramona ile birlikte bu evde yaşıyorlardı.

O tarihlerde evlerinin bodrumundan ağlamalar ve yalvarmalar gelmeye başlamıştı. Bu seslerin sebebi bulunamadı. Komşuları evlerindeki eşyaların kapılarının önüne konduğu ve dışarıya çıkmalarına mani olduğu iddiaıyla şikayette bulunmuşlardı.

Bu evin üzerine kurulduğu arsa Pereiara ailesinin olmasından önce kasabanın 17. asırda kurulmuş olan Kilisesine ait Katolik mezarlığının bahçesinin bir parçası idi. Kasabanın kilisesinde Pereiraların evindeki olaylar başlamasından bir kaç önce büyük bir restorasyon çalışması başlamıştı. Restorasyon sırasında kilisenin ve bahçesindeki mezarlık da değişimlere uğramış ve bazı mezarlar yerlerinden çıkarılıp daha sonra değişik yerlere gömülmüştü. Bu eski mezarlığa ait arazinin bir parçası üzerine kurulmuş olan Peraira’ların evin bu görüntüler ve ses olayları başlamasının sebebi de acaba mezarlarının yerleri restorasyonda yerleri değiştirilen ölülerin yeni yerlerini yadırgamış olup eskiden kendi mezarlıklarına ait olan arazideki bu evi kendilerine mekan mı seçmeleri miydi ?

Bu katolik kiliseninin ve mezarlığın bulunduğu yer daha önce Arapların İspanya’yı fethi zamananda bir Müslüman mezarlığı, ondan önce de Romalıların mezarlığı olarak kullanılmış.

************************************************** ******************************

Pereira’larda paranormal olaylar halen devam etmekte :

Bir kısım bilim adamı bu olayların evin hanımı Maria’nın etrafa yaydığı pisikokinetik enerji neticesinde meydana geldiğini, bir diğer kısım ise daha evvel orada bulunan mezarlıktaki kişilerin öteki alemdeki ruhlarının bir tezahürü ve isyanı (mezarlıktaki değişiklikler ve 3 ve 5 numaralı evlerin mezarlığın arazisine yapılmasından dolayı) olduğunu düşünüyorlar.

Maria’nın kocası Miguel “Pava” resminin bulunduğu odada ölmüş. O ölürken duvardaki insaın yüzünde bir gülümseme ifadesi varmış. Ölümünden 2 ay sonra Miguel’in odanın duvarında resmi gözükmeye başlamış.Bu bütün orada bulunanlar tarafından tespit edilmiş ve halen de orada bulunmaktaymış.

Maria 85 yaşında kalbinden rahatsız bir şekilde yaşarken 3 Şubat 2004 tarihinde sabaha karşı ölmüş. Son günlerini hastane odasında geçirmiş fakat ölmeden bir gün evvel çok ısrar etmesinden dolayı evine getirilip yatırılmış. Ertesi gün de yatağında ölü bulunmuş.

Herkes resimlerin onun ölümüyle kaybolacağını tahmin ediyormuş. Maria’ının ölümünden 1 ay sonra İspanya Parapsikolojik araştırma merkezi evde geniş bir araşırma yapmış ve resimlerin gayet net bir şekilde aynı yerde durduklarını ve yeni ilaveler de geldiği görmüş ve tutanak tutmuşlar.

2005 Temmuz ayında yapılan bir kontrolde alt kattaki yan odada kocasının resminin biraz ilersinde Maria’nın da yüz resminin belirdiği tespit edilmiş.

Aynı senenin sonunda ev Belmez belediyesi tarafından satışa çıkarılmış. Halen bir alıcı beklemekteymiş. Bir çok bilim adamının araştırmalarına rağmen evdeki olayların sırrı halen çözülememiştir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-21, 14:46 #2
Zagotec Zagotec çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Yıllardır sırrı çözülemiyor! Duvarlarda beliren esrarengiz yüzler tüyler ürpertti...

bynogame

Hem ürkütüp hem de şaşırtan gizemli olaylar bitmek bilmiyor, dünyada birçok gizem hala çözülmeyi bekliyor. Son yıllarda rastlanan en ilginç olaylardan olan Bélmez’in yüzleri 45 yıldan fazladır meraklı vatandaşları kendine çekiyor.

Belmez, İspanya'nın güneyinde, 17 özerk bölgesinden en kalabalık ikinci nüfusu sahip olan bir kasaba. 2002 yılı sayımlarına göre nüfusu 3705. Yalnız Belmez’i birçok kasabadan farklı kılan bir özelliği var. Kasabada oturan Maria Gomez Pereira, 1971 yılının Ağustos ayında mutfak zemininde yüze benzeyen bir leke fark etti ve böylece 20. Yüzyılın en etkileyici ve en iyi belgelenmiş paranormal vakalarından birini başlatmış oldu: Belmez Yüzleri. Dehşete kapılan aile yüzlerin belirdiği duvarları tekrar kazımak istiyor ve yüzlerin bulunduğu bölge yetkililer tarafından incelenmek üzere alınıyor.

Çok sayıda kafasız iskelet
Evde yapılan çalışmalar devam ederken evin alt kısımlarında 1200’lü yıllardan kalma birçok iskelet bulunuyor. Kafası olmayan iskeletler yetkililer tarafından alınarak bir mezarlığa gömülüyor. Ancak iskeletler götürülse de ev halkının derdi bitmiyor ve yüzler yeniden belirmeye başlıyor.

Yıllar önce başlayan olaylarda, Maria ve Juan çiftinin evinde beliren esrarengiz lekeler zamanla suratlara benzemeye başlayınca çift korkuyla lekeleri duvardan kazımaya çalışıyor.

Olayı kendi gözleriyle gören kişiler bile bu büyük gizeme inanamıyor. Alman araştırmacı Hans Bender, yaşanmakta olan bu gizemi 20. yüzyılın en önemli paranormal olayı olarak gördüğünü söylüyor. Sürdürülen çalışmalar sırasında bazı araştırmacıların dikkatini duvarlardaki resimlerin gün geçtikçe gençleştiği ve ifadelerinin değiştiği çekiyor.

Ev sahiplerinden olan Maria 2004 yılında 85 yaşındayken hayatını kaybediyor. Onun ölümüyle yüzlerin ortadan kaybolacağına inanan birçok kişi bulunsa da onların bu tahminlerinin tam aksi çıkıyor.

Maria’nın ölümünün ardından yüzler yeniden çıkmaya başlıyor, hem de eskisinden çok daha farklı yüzlerle ve eskisinden daha net olarak. Olayın tekrar gündeme gelmesiyle araştırmalar derinleşse de hâlâ bir sonuç bulunamadı.

Dünyada tıpkı Belmez kasabası gibi her yeri efsanelerle anılan, kimsenin ayak basmak istemediği ve bakmaya bile cesaret edemediği birçok yer bulunuyor. İşte o yerlerden bazıları...

Çekya / St. George'un Kilisesi
Çek Cumhuriyeti'nin Lukova Köyü'nde bulunan kilisenin tavanı 1968 yılında bir cenaze sırasında çöktü ve bir sürü kişi hayatını kaybetti. Sanatçı Jakub Hadrava, son zamanlarda korkunç bir heykel koleksiyonunu kiliseye yerleştirdi ve bu mekana korkutucu ve tüyler ürpertici bir atmosfer kazandırdı.

Fransa / Paris Yeraltı Mezarı
Paris'in yer altında bulunan tünelleri ve mağaralarında mezarlar bulunuyor. Mezarların bulunduğu kısım çeşitli kaynaklara göre 300 kilometre uzunluğunda. 18. yüzyıldan bu yana yerleştirilen 6 milyon ölünün kalıntıları hala Paris'in yer altında bulunuyor.

Togo / Akodessewa Pazarı Sözde büyülü nesneler ve şifalı otlar satan bu pazar Batı Afrika'nın Togo başkentli Lomé'nin merkezinde bulunuyor. Akodessewa'da bulunan cisim çeşitliliği tamamen egzotik: Büyük öküz kafatası, maymunların kurumuş kafaları, manda ve leoparların ve daha pek çok 'büyülü' maddeleri elde etmek mümkün.

İtalya / Veba Adası
Poveglia, kuzey İtalya'nın Venedik Lagünü'ndeki en ünlü adalardan biri. Adanın Roma zamanlarından bu yana veba kurbanları için sürgün yeri olarak kullanıldığı söyleniyor. Adada 160 bin kişi gömülü bulunuyor. Ölülerin birçoğunun hayalete dönüştüğü ve bölgeyi hakimiyet aldığına inanılıyor. Sonuç olarak, bazı paranormal araştırmacılar adayı gezegendeki en korkunç yerlerden biri olarak görüyor.

Kaynak ; https://www.hurriyet.com.tr/seyahat/...ti-41396735/14
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-01-21, 03:12 #3
Merdonaldo Merdonaldo çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Belmez Kasabasının Sırrı

bynogame
İspanyanın Andaluzya eyaletinin Belmez defa Moraleda adındaki 2000 kişinin oturduğu küçük bir kasabasında otuz yıldır Bilim adamlarını hiçbir çözüm bulamadıkları esrarlı hadiseler oluşmaktadır.
Her şey bundan 30 sene evvel bir bağın etrafını çevreleyen beyaz kireç boyalı duvarlarında başlamıştır.

Haritada Belmez
Res 1 Balmez Kasabası Rodriguez Acosta sokak ( şimdi Real Street ) no: 5 de ki evde oturan Pereira ailesinin evi

1971 senesi 23 Ağutosda Rodriguez Acosta sok. no. 5 de oturan Pereira ailesinin başından son derece gizemli ve halen açıklanamamış bir hadise geçmiştir. Salonda oturan Maria Gomez Pereira mutfaktan tuhaf sesler geldiğini fark etti açık kapıdan baktığında mutfağın ortasında acayip bir şekil gördü. İlk gün duvarda oluşmayan başlayan bu şekil sanki sadece bir
insan yüzünün az bir parçasına benziyordu fakat gün geçtikçe gelişerek sonunda Maria nın karşısında duvarda kendisine bakan bir insan yüzü şekillenmişti. İlk zamanlar Maria bunun kendi muhayelesinin bir aldatmacası olduğuna inanmıştı. Yazın geçirmiş olduğu sebepsiz yüksek ateş hastalığının bir neticesi ve kalıntısı olduğunu düşünüyordu.
Fakat zaman geçtikçe resim daha netleşiyor ekspresyonist bir yüz resmi şeklinde gözüküyordu. Yüzünde hazin ve üzüntülü bir ifade vardı.
Maria kocası Juan’ı ve Oğlu Miguel’i ve onlara olanları gösterdi. Miguel gayet net bir şekilde bir erkek yüzünün orada gözüktüğünü ifade ediyordu. Pereira ailesi korku ve dehşet içinde evlerinden dışarı kaçarlar. Ertesi gün komşularına gelirler olanları anlatırlar ve onun eve girip kendisinin de bakmasını isterler. Eve giren komşu hakikaten mutfağın ortasındaki duvarda bir erkek insanın yüzünün resmi olduğunu korku içinde söyler. Ayrıca bu resminde komşu kasaba Jaenin Kilisesinde ki bir duvardaki fresklerdeki eski bir piskoposun resmine de çok benzediği fark edilir.
Miguel bu korkuyla aldığı bir balyozla mutfaktaki duvarı vurarak yıkar ve o adam yüzü resmini yok eder. Bir hafta sonra Eylülün 8 inde resim mutfaktaki ayni yerde tekrar ortaya çıkar. Bu resme daha sonra “Pava” adı konur.
Bu kere tekrar ortaya çıkan resmi kırmazlar fakat dikkatle yerinden çıkarıp bir kristal çerçeve içine alırlar.
res2 : Pava ‘nın duvarda gözüken resmi
Bu hadiseler küçük bir yer olan Belmez kasabasında süratle yayılır ve Pereiraların evi bir çok meraklının akın ettiği bir yer olur.
Pereira ailesi kasaba belediyesinden yardım ister onlarda yaptıkları araştırmalar neticesinde en iyi çarenin ocağın ana merkezini ve arka duvarını yıkıp içinde bunu sağlayan şeyin ne olduğu araştırılmasına karar verirler tahminen eni 2.80 bir daire ve derinliği 1.50 metre olan bir delik açılır. Kazılan duvarın içinde bir oyuk bulurlar burada bir çok insan kemiği yığını ve ikide başsız iskelet bulunur. Daha sonra kemiklerde yapılan araştırmalar bunları 13 yüzyıldan kalma genç insanlara ait olduğu anlaşılır. Bu kemikler Katolik bir mezarlığa gömülür.
Evin mutfağının zemini ve ocağın olduğu yer tekrar çimento ile sıvanır.
Kısa bir zaman sonra mutfağın zemininde bir çok kadınlı erkekli insan resimleri görünmeğe başlar bunların her birinin ifadesi gittikçe daha kızgın ve keskin bir ifade taşımağa başlar. Miguel bunları gene balyozla kırmağa kalkması görünmez bir kuvvetin koluna yapışıp onun yere vurmasına mani olmasıyla geçersiz olur. Resimler orada kalmakta kararlıdırlar.
res.3 yeni beliren kadın resmi

Bu haberlerin etrafa gittikçe yayılması ve büyük ilgi ve merak uyandırması üzerine vilayetin yetkilileri kasabaya gelip inceleme yapmağa ve bilgi toplamağa başlamışlardır. Politikacılar ve bürokratların gelmesiyle beraber Kilise ileri gelenleri de olayla ilgilenmeğe başlamışlar ve onlarda araştırmak ve bilgi toplamak için Din Bilim adamlarını görevlendirmişlerdir. Olay o kadar büyümüştür ki sonunda kasabaya gelen turist ve meraklılarında meydana getirdikleri kargaşa ilgililere ve Kasaba ileri gelenlerin de bu işe bir son koyma mecburiyeti getirmiştir. Bunun için gerekli önlemlerin alınmasına başlanmıştır.
Bazı mahalli otoriteler bu olayların Miguellerin komşuları olan Gomez ailesinin ressam olan büyük oğulları tarafından yapılan bit şaka olduğu düşünülmeğe başlanmıştı. Bu yüzdende olay mahalline 24 saatlik bir polis devriyesi konmuş ve etraf kontrol altına alınmıştır. Bütün ziyaretçiler sıkı bir kontrol ve sorgudan geçirilmiş ve aranmışlardır. Fakat değişen bir şey olmamış ve resimler mutfakta yine hem değişmiş hem de çoğalmışlardır.
1972 senesi başlarında Balmez’e Madrid ten Prof. German de Argumosa arkadaşı olan Jaen Vilayet valisinin ricası üzerine gelmiştir.
German de Argumosa çok tanınmış bir Parapsikoloji uzmanıdır ve kendisi ilk defa İspanyada Madrid de Club Yelmo adlı araştırma merkezindeki laboratuar da öteki alemden gelen varlıklara ait sesleri kayıt etmişti. Profesör gelirken yanında Friburg Üniversitesinden dünyaca tanınmış olan Prof. Hans Bender’i de getirmiştir.(1907 – 1991)
Her iki Profesör . yaptıkları araştırmalar neticesinde Balmez olaylarının Para normal Fenomenleri arasında asrın en esrarengiz ve mühim olayı olduğuna karar vermişlerdir.

res.4 Prof. Bender ve German Balmez de resimleri incelerken

Bu arada Balmez deki yüzlerde sanki bir gençleşme oluyormuş gibi resimler hem daha netleşmekte hem de yüzlerindeki ifadeler yumuşamaktaydı. Bu değişiklik sadece iki Profesör tarafından değil fakat onların yardımcıları olan asistan ve Psikoloji talebeleri tarafından ve resim çekip araştırma yazısı yazmak için bulunan gazeteciler tarafından da müşahede edilmekteydi. Bu arada resimlerdeki yüz hatlarının ifadeleri de sanki onlara bakan insanlara göre değişmekte ve bu esrarengiz yüzler kendilerine seyre gelenlerin hislerini anlıyorlarmış gibi bazılarına gülümseyen bazılarına kızgın bazılarına muzip ifadelerle bakıyorlardı Mesele Evin erkeği Miguel e son derece düşmanca ve kızgın bir tavırla bakıyorlar ( zira onları ilk zaman balyozla parçalamıştı ) buna karşın evin hanımı Maria ya çok daha müşfik bir ifade ile sanki sebep oldukları kargaşalardan özür diler gibi bir ifade kullanıyorlardı
Profesör Bender ve German ve onların Tv Ekibinin, noterin ve ev halkının gözetiminde mutfağın zemininin her biri resimlerden bir kaç tanesini tam olarak kapayacak kadar bölümlere ayrıldı ve her bölümdeki yüz resimlerinin dikkatlice fotoğrafları ve filmleri çekildi ondan sonra her zemin bölümü ince bir tabaka ile sıvandı daha sonra da odanın her tarafı bir özel sıva tabakasıyla sıvandı pencereler iyice kapatılarak mühürlendi Noterin gözetiminde. Oda boşaltılıp mühürlendi ayrıca odanın kapısına ve pencerenin altına 24 saat her gün görev yapacak polis nöbetçileri dikildi ve Üç ay kapalı tutuldu. Bu zaman zarfında Pereira ailesine evin arka tarafında müstakil bir yere belediyece bir mutfak yapıldı ve onların
Yemek ve diğer ihtiyaçlarının oradan görmeleri temin edildi. Böylelikle ailenin yaşamında bir değişme olmadı.
Üç ay sonunda bütün ilgililerin huzurunda mutfağın mühürleri söküldüğü zaman Bender ve German’ın haklı olduğu anlaşılmıştı. Zira bu üç ay

üç ay sonunda mühürler sökülünce resimler arasına yenileri de gelmişti.

Zaman zarfında mutfaktaki resimler hem çoğalmış hem de sanki daha netleşmişlerdi. En şaşırtıcısı ise mutfağın mührü sökülüp odaya girildiği anda yeni mutfakta bir feryat gelmiş ve oraya koşanlar evin hanımı Maria ‘nın şaşkınlık içinde yeni mutfağın sağ taraftaki boş duvarını işaret ettiği yere baktıklarında orada da üç insan yüzü resmi gördüler ve Maria nın ifadesine göre orada hiçbir şey yokken eski mutfağının mührü sökülüp kapı açılınca bu yeni mutfaktaki resimler duvarda oluşmuştu. Sanki birisi onlarla alay edip bana bir şey yapamazsınız der gibiydi. Bu yeni görüntü şimdiye kadar oluşan resimlerin en net ve güzeli idi “ bir çay fincanı içinde görülen bayan yüzü idi “ ve ona “ tastaki Leydi “ ismini verdiler.
Resmin birisi duvardan sökülüp inceleme için Valencia daki laboratuara gönderilince anında onun aynı yerine aynı resmini bir yenisi beliriyor ve incelemeye giden resim geri gelip yerine konacağı zaman ise onun kopyası yok oluyordu.
Bütün bu araştırmalar Kodak teknik resimler Laboratuarı tarafından gayet titiz bir şekilde fotoğrafları çekiliyor ve arşivleniyordu. Bu arşiv ve çalışmalar Friburg Üniversitesi Paranormal Psikoloji Fakültesinden idare ediliyordu. Bu arada insan yüzü resimleri arasında sadece kol * el * boyun fotoğrafları da belirmeğe başlamıştı. Onlarda fotoğrafa alındılar
res 5. El – Kol ve Boyun resimleri
Bu arada yeni bir hadise Pereira lların evindeki araştırmalara yeni bir safhaya soktu. Prof. Benderin ifadesine göre mutfakta eğilmiş resmi bir tanesini incelerken birden resmin yüz ifadesinde bir değişiklik olmuş ve sanki baktığı resimdeki insan yüzü kendisine muzip bir tebessüm etmiş gibi bir ifadesi olmuş aynı anda da Prof. Bender arkasından bir elin onu ensesinden dürttüğünü hissetmiş bu kısa zamanda arka arkaya 4 kere olmuş arkasını dönen Profesör . birden bir gölgenin sanki ortadan kaybolduğunu hissetmiş.
Çok şaşıran ve etkilenen Bender olayı Prof. Germana anlatmış ve birlikte araştırmaları daha da genişleterek devam kararı almışlar ve bunun üzerine evin bütünü üzerinde radyoaktivite – organik ve sentetik bileşkenler – x ışınları – ses izleme ve diyagram deneyleri – morötesi ve kızıl ötesi ışınlar altında resim çekimleri ve araştırmaları gibi muhtelif şekil ve cins her türlü gerekli inceleme yapılmağa başlanmıştır.
Duvarlardaki sıya ve çimentolar incelenmiş ve hiçbir kimyevi boya maddesi resimlerde bulunamamıştır. Netice olarak bütün bu testler sonunda ortaya bu fenomenleri açıklayabilecek hiçbir bulgu görülmemiştir. Bilhassa resimlerin üzerinde belirdiği duvarlarda ve resimlerin kendinde hiçbir boya maddesi bulunmaması ve resimlerin sanki bir projeksiyon makinesi tarafında verilmiş gibi hiçbir iz bırakmadan kaybolması tekrar meydana gelmesi ve şekil değiştirmesine bir cevap bulunamamıştır
Araştırmacı ekibi ancak şuna emin olmuştur ki bu hadiselerde hiçbir hile ve aldatmaca olmamaktadır. Bu olay asrın Para psikolojik olayıdır
.
Bir ay kadar sonra Pereira’ ların evindeki olaylar daha karışık bir hale gelmiştir. Zira resimlere ilave olarak bu kere de muhtelif insan sesleri de duyulmağa başlanmış ve bunlar Prof. Bender tarafından kayda alınmış ve bazılarında karşılıklı soru cevap gibi konuşmalar olmuştur.
Bu konuşmalardan bazı diyalogları aşağıda sizlere bir örnek olarak vermekteyiz. Şu anda ses kayıtlarını halen elde edemedik ancak araştırma ve pazarlıklarımız devam etmektedir sizlere bir kaç sayı sonra geçen sayımızda verdiğimiz ruh seslerinin kayıtları gibi bunu da temin etmeği ümit ediyoruz.
Evde geçen bir diyalog örneği :

“ Önüne gelen erkekle gidiyor”
“ burada başladı “
“ dikkat German mutfak zeminindeki sıvayı kazıyor”
“ daha derine gömmeye devam ediyorum “

yukarıdaki kaydın laboratuarda yapılan çözümünde en sonda bir sesin daha olduğu fark edilmiş konuşan varlıklardan biri ötekine şöyle diyordu
“ Maria beni kurtar burayı terk etmek istiyorum “

PEREİRALARIN EVİNİN TARİHİ

Pereira ların evi
İspanyanın Belmez kasabası 5 real Street sokaktaki Pereira ailesinin oturduğu ev 1835 senesinden beri onlara aittir 1858 Juan’ın anneannesi
Ve Büyük Babası Rqmon Sanchez ve Maria Antonia Martinez 9 yaşındaki kızları Ramona ile birlikte bu evde yaşıyorlardı.
O tarihlerde evlerini bodrumundan ağlamalar ve yalvarmalar gelmeğe başlamıştı. Bu seslerin sebebi bulunamadı. Komşuları evlerindeki eşyaların kapılarının önüne konduğu ve dışarıya çıkmalarına mani olduğu iddiasıyla şikayete bulunmuşlardı.
Bu evin üzerinde kurulduğu arsa Pereira ailesinin olmasından önce burada kasabanın 17 asırda kurulmuş olan Kilisesine ait Katolik mezarlığının bahçesinin bir parçası idi. Kasabanın Kilisesinde Pereira ların evindeki olaylar başlamasından birkaç önce büyük bir restorasyon çalışması başlamıştı. Restorasyon sırasında Kilisenin ve bahçesindeki mezarlığında değişimlere uğradığı ve bazı mezarların yerlerinden çıkarılıp sonra tekrar değişik yerlere gömülmüştü. Bu eski mezarlığa ait arazinin bir parçası üzerine kurulmuş olan Pereira ların evin bu görüntüler ve ses olayları başlamasının sebebi de acaba mezarlarının yerleri restorasyon yerleri değiştirilen ölülerin yeni yerlerini yadırgamış olup eskiden kendi mezarlıklarına ait olan arazideki bu eve kendilerine mekan mı şeçtiler.

Bu Katolik Kilisesinin ve mezarlığın bulunduğu yer daha önce bir Müslüman mezarlığı ( Araplar İspanyayı fethi zamanında) daha önce ise Romalı gömü yeri olarak kullanılmıştır.

HALEN PARANORMAL OLAYLAR DEVAM ETMEKTE .

Bir kısım bilim adamı bu olayların evin Hanımı Maria’nın etrafa yaydığı pisikokinetik enerji neticesinde meydana geldiğini .
Bir diğer kısım ise daha evvel orada bulunan mezarlıktaki kişilerin öteki alemdeki ruhlarının bir tezahürü ve isyanı ( Mezarlık taki değişiklikler ve 3 ve 5 numaralı evlerin mezarlığın arazisine yapılmasından dolayı.
Maria nın kocası Miguel “ Pava” nın resminin bulunduğu odada öldü. O ölürken duvardaki insanın yüzünde bir gülümseme ifadesi vardı.
Ölümünden iki ay sonra öldüğü odanın duvarında onunda resmi gözükmeğe başladı. Bu bütün orada bulunanlar tarafından tespit edildi ve halende orada bulunmaktadır.
Maria 85 yaşında kalbinden rahatsız bir şekilde yaşarken 3 şubat 2004 tarihinde sabah karşı öldü. Son günlerini hastane odasında geçirmiş fakat ölmeden bir gün evvel çok ısrar etmesinden dolayı evine getirilip yatırılmıştı ertesi günde yatağında ölü bulundu.
Herkes resimlerin onun ölümüyle kaybolacağını tahmin ediyordu.
Maria nın ölümünden bir ay sonra İspanya Parapsikolojik araştırma merkezi evde geniş bir araştırma yaptı ve resimlerin gayet net bir şekilde aynı yerde durduklarını ve yeni ilaveler de geldiğini gördüler ve tutanak tutular.
2004 Temmuzun da yapılan bir kontrolde alt kattaki yan odada kocasını resminin biraz ilerisinde Maria nın da yüz resminin belirdiği tespit edildi

Res.8 kocasının öldüğü odada onun karşı duvarının dibinde Maria nın ölümünden sonraki resmi

Aynı senenin sonunda ev Belmez belediyesi tarafından satışa çıkarıldı. Halen bir alıcı beklemektedir.
Bir çok Bilim adamının araştırmalarına rağmen Belmez kasabasındaki Pereira ların evlerindeki olayların sırrı halen çözülememiştir.


Profesör Bender ve yardımcıları bir resmi incelemek için Friburg Üniversitesi götürürlerken


Yerdeki zeminde bir resmin oluşumu esnasında geçirdiği evreleri gösteren arka arkaya çekilmiş resimler . Yüzün yavaş yavaş meydana çıkıp netleştiği gayet iyi beli oluy
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-01-21, 19:55 #4
ErkinCankut453 ErkinCankut453 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Belmez Kasabası ve Yaşanan Olaylar

bynogame
Çok uzun bir yazı ama güzel olmuş..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-01-21, 20:43 #5
Merdonaldo Merdonaldo çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Belmez Kasabası ve Yaşanan Olaylar

bynogame
Bir sürü lanetli kasaba var
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 07-01-21, 21:01 #6
ErkinCankut453 ErkinCankut453 çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Belmez Kasabası ve Yaşanan Olaylar

bynogame
Bize uzak olsun..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 09:45
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Tatil


bynogame