Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 08-03-10, 15:28 #1
Sirius* Sirius* çevrimdışı
Varsayılan ♣♣♣ Destanlar, Masallar Onlarla Dolu: Ejderhalar... (Görsel Konu)(Fantastik Ejderha resimlerini konu sonunda bulabilirsiniz)

Destanlar, Masallar Onlarla Dolu: Ejderhalar...Yüzyıllar boyunca, ateşler saçan dev ejderhalar, destanların, masalların başlıca konularından biri oldu. Hem Doğu, hem de Batı uygarlıklarında hep adı geçen bu efsanevi yaratıkların olağanüstü güçleri nereden kaynaklanıyor
?


YILAN BİÇİMİNDEKİ kanatlı ejderhanın hemen hemen tüm Doğu, hatta bazı Batı efsa*nelerinde adı geçer. Perseus, Marduk, Herkül, Siegfried, Aziz George, Beowulf, dünyaca ünlü efsanevi kahramanlar olup, onunla dövüşmüş ve onu öldürmüşlerdir. Ama o hep ölüme karşı gelir. Halkın kafasında, yarasaya benzer, pullarla kaplı, tüylü kanatlı, heyula bir sürüngen canlanır. Ateş püskürtür, hazineleri korur, sık sık göllere dalar. Kanı, diğer tasarlanabilen yaratıklardan daha zehirlidir.ingiliz yazar Tolkien'in "The Hobbit" adlı eserinde geçen ejder Smaug. Ejderlerin geleneksel görevlerini sürdürür ve efsanevi bir hazine höyüğüne gözcülük eder (üstte)


Bilimkurgu için iyi bir malzeme

Birçok rivayet, devamlı olarak bu eski efsane*nin başlıca öğelerine etkide bulunur. İngiliz yazar J. Ronald Tolkien'in The Lords of the Rings adlı kitabında sözünü ettiği ejder Smaug, bir dağ hazinesini bekler. Bu hazine, yığınla kıymetli mallar, işlenmiş ve külçe altın, değerli taşlar, mücevherler, kızıl ışık saçan tunç eşyalardır. Anne McCaffrey'in bilimkurgu kitaplarındaki ejderhalar ise ateş tuğlasıyla beslenir. Bunlar, sindirim sistemin*deki asitle birleşince, zehirli fosfın maddesini üretirler. Canavar öne doğru soluğunu püs*kürtünce, havayla temas eden gaz tutuşur ve alev alır. C. S. Lewis'in The Voyage of the Dawn Treader (Şafak Gezgininin Yolculuğu) adlı kitabında Marnlan adındaki ejder, vadideki ininden yukarı tırmanırken, uçmanın zevkine varır. Bir sıçrayışta tırmanmak ister ve sıçrar sıçramaz, uçmakta olduğunu fark eder.


Oğuz Kağan Ejderle Dövüşüyor

Bazı dinlerde de yeri var

Hıristiyan geleneklerinde ejderha, şeytan biçiminde tasarlanırdı. Melek Mikâil, ejderha, canavar şeklindeki tüm şeytanları toplayıp cennetten atmıştı. Ancak her zaman böyle olmamıştır. Gerçek ejderha, iyi ve kötü nitelikleri birleştiren karmaşık bir yaratıktı. İnsan kurban edilerek yatıştırılan bir canavar, sulak yerlerin bekçisiydi, hatta dilerse yağmur yağdırırdı. Ejderi kılıçtan geçirmek, dünyayı rahata kavuşturmaktı. Bu kurgusal gelişim halen hem Doğu, hem de Batı folklorunda işlenir. Hatta çeşitli yıldönümlerinde kutlanır.
İran kahramanı Rüstem, kendisinden istenen yedi dilekten ikincisi olarak ejderhayı öldürüyor (üstte)

Her yıl kutlanıyor
Ejderha, sessiz tiyatroda, belli başlı bir karak*terdir. Aziz George tarafından öldürülür, hekim tarafından tekrar diriltilir. Sicilya'da bir ejderhanın modeli, iki devasa ekmek somunuyla birlikte Aziz George Günü kutla*nırken konvoyda taşınır. Festivalin sonunda somunlar küçük parçalara bölünür. Her çiftçi, buğdaylarının verimini artırması için, kendi parçasını tarlasına gömer.

Bavyera'da ejderi kılıçtan geçirme oyunu, yaz ortasında oynanır. Bu oyunun en can alıcı bölümü, ejderha modelinin içinde taşman bir torba kanın, Aziz George tarafından deşilmesidir.

Bu kan, seyredenler tarafından silinir ve daha sonra ekin biçmeye yardımcı olması için araziye sürülür.
Çinlilerin yeni yılında, kâğıt veya bambu*lardan yapılma dev ejderha modelleri, sokak*lardan kortej halinde götürülür. Ejder hareketlidir ve her an her yerdedir. Bu yaratı*ğın etkisi yaygındır. Birçok kültürdeki yaradılış efsaneleri, onu her şeyin başlangıcı olarak kabul ederler.

"Kaostan evren yaratıldı"
Bir Babil efsanesi olan Enuma Elis, başlan*gıçta, güçlü Kral Marduk'un büyük ejder Tia-mat ile dövüşüşünü ve onu öldürüşünü anlatır. Ejder, orijinal kaos (karmaşa evren) sıvısından oluşmuştur. Bu zaferin sonunda Marduk, yeri ve göğü yaratır. Efsane şöyle devam eder:

"Canavarı bir istiridye gibi ikiye ayırdı. Yarısını yukarı kaldırdı ve gökyüzü olarak yerine tespit etti. Demir parmaklıkları indirdi ve başına nöbetçiler dikti. Onlara, ejderin suyunu kaçırmamalarını emretti. Ejderin ikinci yarısı dünya haline geldi. Böylece kargaşa düzene girdi. Kaostan evren yaratıldı."

Eskl Yunan kahramanı Herkül, çok başlı ejderhayı, 12 savaşçıdan ikincisi olarak parçalar (üstte)Kötü bir ejderha

Hinduizmin kutsal kitabı olan Vedalar'ın bir bölümü olan Rig Veda'da,M.Ö. 1000 yıllarında derlenmiş bir Sanskrit ulusal marşı bulundu. Bu Hint efsanesinde, yiğit Tanrı İndra'nın Vritra adlı büyük bir ejderi yakala*ması anlatılır. Bu ejder, dünyanın hayat veren tüm sularını kapamıştır. İndra, canavarı öldürür. Suyu salarak bir kez daha binlerce çaya, dereye, nehre su verir. Bu çatışma sadece bir kez kazanılmış, Tanrı'nın tek zaferi olarak görülmez. Aksine, yapılması gereken ve tekrar tekrar muson yağmurlarını yağdırarak kuraklığı yok eden bir savaş olarak anılır.

Yanardağları seviyor

Eski Yunan mitolojisindeki canavar Typhon, ilk klasik ejderhadır. Yanardağlarla ve yük*seklerde esen rüzgârlarla arkadaşlık ederdi. Eski Yunanlı şair Hesiod, Theogony adlı ese*rinde, bu ejderi, şaşılacak derecede iğrenç karakteristik yönleriyle, batılıların görüşle*rine sunar:
"Omuzlarının üzerinden, yüz yılan kafası çıkıyordu, bunlar korkunç birer ejderdi, ve kafalar, yalanıyorlardı kara dilleriyle, ve göz*lerinden ateş pırıldıyordu insan olmayan başla*rın, kirpikleri arasından. Tüm başlardan alevler püskürüyordu, gözlerinden ışıltılar çakarken ve bu bu korkunç başların her biri, uğulduyordu, çevreye her türlü müthiş ses yayarak."
Typhon denen bu ejder, Zeus'la büyük bir çatışmaya girerek onu orakla sakatlar. Tanrı*ların habercisi Hermes, Zeus'u iyileştirir. Zeus da, Typhon'u Sicilya'da tüm Thrace boyunca izler. Sonunda onu Etna Dağı'na gömer."Aziz Mikâil ve Ejder" tablosu, 1470'lerde Bartolomeo Bermejo tarafından yapılmıştır. Burada, ejder bir iblis, Aziz Mikâil İse cenneti savunan kişi olarak görülür (üstte)Herkül onu göğe fırlatınca...

Typhon, eski Yunan mitolojisindeki birçok canavarın babasıdır. Chimera, Nemean aslanı, Prometheus'un hayatını kemiren kartal ve çok başlı ejder, eski Yunan'ın süper adamı kahra*man Herkül tarafından öldürülür. Herkül, on iki savaşçının ikincisi olarak bilinir.
Hydra (su yılanı) denen yaratık, Argos'un yakınında Lernecan batağı çevresindeki insanlara korku salarak, bir çınar ağacının altında yaşardı. Sadece zalim ve zehirli değil, aynı zamanda kendini yenileyendi de. Herkül, savaş arabacısı Iolaus'u çağırdı. Kendisi, canavarın başlarını keserken, o da her boy*nun kökünü dağladı. Ve bu şekilde, yeniden başların çıkması önlenmiş oldu. Sonra yaratı*ğın kanına oklarını batırdı, uçlarını öldürücü zehre buladı.
Typhon'un başka bir çocuğu olan ejder Ladon da Herkül'e karşı savaşta yer aldı. Her*kül onu gökyüzüne fırlattı. Halen Draco (Ejder) Takımyıldızı olarak geceleri gökyü*zünde parıldıyor. Ladon, orada, Zeus'un karısı Tanrıça Hera'ya düğün hediyesi olarak bilinen ejderlerin ilkidir.

Tanrılarla çarpışan ejderler

Bekçi ejderha motifi, eski ingiliz, Norveç ve Alman efsanelerinde sık sık ortaya çıkar. Canavara karşı duran kahraman teması devamlı işlenir. Ancak hem kahraman, hem de canavar, klasik atalarından farklıdır. Kuzey Avrupa'nın eski öykü ve destanların-daki düşünce tarzı kasvetli ve kötümserdir. Almanların Nibelüngen, İzlanda'nın Eddas, Anglo-Saksonların Beovvulfunda olduğu gibi.

Kahramanlar, Tanrılardan yanadır. Ama Tanrılar, haklı oldukları halde, kazanan taraf değillerdir. Ejderhalarla yine de karşılaşır, dövüşür, öldürürler. Ancak zafer olasılığı yoktur. Kişinin kaçınılmaz ölümle yüzleşmesi gibi, cesaretle son kahramanlık sınavından geçerler. Böylece, Norveçli kahraman Sigurd, Fafnir'le yaptığı destansı savaşta ölür. Daha sonra Siegfried olarak Wagner'in Nibelunglar' ın Loncaları adlı eserinde yer alır. Gece karanlığında uçuyordu
Bir Asya mühürü. Yiğit Marduk, deniz tanrıçası ve tüm tanrıların anası Tiamat'ı öldürüyor (üstte)


Anglo-Sakson destan kahramanı Beowulf da iğrenç bir canavar olan Grendel ile gençliğinde çarpışır ve onu öldürür. Böylece haklı bir şöhrete erişir. Ne var ki, yaşlılığında başka bir ejderhayla karşılaşır. Ülke halkına korku saçan canavar, sık sık karanlıkta ortaya çıkar. Pullu, solucan biçimli zalim yaratık, ölü höyüklerinden ortaya çıkar. Alaza bürünerek, gece karanlığında alev alev uçar. Yerde ve dağlarda gizli hazineleri korumak, eski altınlara gözcülük etmek alışkaniığındadır. Ancak bu yaptığından, tarih boyunca bir kazancı olmayacaktır.

Erkek akrabası Wiglaf dışında tüm arkadaşlarını yitiren Beowulf, höyük bekçisi ile müthiş bir çatışmaya girer. Kılıcı kırılır, ejder Naegling onu yener. Kalkanı, yaratığın kavurucu soluğuyla parçalanır. Ama üçüncü saldırıda Beowulf, devasa ejderin yumuşak göbeği altından bir yara açmayı başarır.
"Çöreklenmiş solucan, keskin demirin darbeleriyle dilimlendiği için, hazineyi artık koruyamayacaktı. Uzaklara uçabilen canavar, ölümcül yaralanmıştı. Hazinesini ardında bıra*karak yeraltına daldı. Artık havada kıvrılarak uçamayacaktı. Ölüm, gece vakti, azametle gelip bulmuştu, onu. Kralın elinden aldığı hazi*neden oluşan serveti de yere saçılmıştı."
Ancak Beowulf yakalanmıştır. Canavarla birlikte ölür.

Bu öykü, 1000 yıllarında, eski bir İngiliz destanından, en ilkel şekliyle kaynaklanmış*tır. Bu efsanelerden başka bir motif ortaya çıkar: Ejderhaların demirle yaralanmaları, daha sonra her türlü peri, vampir ve şeytan öyküsünde kullanılacaktır.

Ortaçağ görüşüyle bir ejder öyküsü. Şövalye ve Ejderha


Gökyüzündeki ejder

Kelt mitolojisinde de ejderhalar önemli bir rol oynarlar. Romalılardaki gibi, ejderha, • Keltlerde de ulusal bayrağa kadar girmişti. Doğu Roma İmparatorluğu yöneticilerinin sancaklarında da pembe bir ejder görülür. Romalı bir yazar olan Marcellinus, Constantius'un Roma'ya girişinde, çevresin*deki askerlerin sancaktaki ejderin üç boyutlu modelini giymiş olduklarını anlatır: "Islık çalıyorlar ve canlıymışcasma çevreyi tehdit eden sesler çıkarıyorlardı."
Keklerin ejderi, Y Ddraig Coch'tu. Kral Arthur'un babası Uther Pendragon tarafından bir sancağa uyarlanmıştı. Uther, gökyüzünde bir ejder gördüğünü anlattı. Kâhinler, bunu, ağabeylerinin saltanatına vâris olacağı şek*linde yorumladılar. Bu olaydan sonra, Uther, iki muhteşem ejderli sancak yapılmasını emretti. Birinin, Winchester katedralinde korunmasını buyurdu. Diğerini, uğur, güç ve kuvvet getirmesi için savaşta yanında taşırdı.
Aryen kahramanı Siegfried, canavar Fafnir denen büyük bir efsanevi ejderhayı öldürür.

Kelt edebiyatında, ejder sözcüğü, liderliği ifade etmek için kullanılan bir simgeydi. "Pen-dragon" dendiğinde, bu kişi, tehlikelerden ve savaşlardan defalarca kurtulmuş, her şeyin üstesinden gelen bir süper-lider anlamı taşırdı. Bu edebi lakap, Galler'le birlikte İngiltere sınırları boyunca, birçok ejderha efsanesini ortaya çıkardı. Kılıçtan geçirilen bu ejderhalar, yerlerde sürünen canavarlar olmayıp, muhtemelen, Galli kahramanların liderleriydi.

Ejderle çarpışan şövalye

Yabancı bir ülkeden gelen bir gezgin şövalye, tüm ülke halkını yasta bulur. Ülkenin kral ve kraliçesi, şatonun kulelerinde ağlamaktadır. Çevresindeki topraklar çorak ve ıssızdır. Hiç*bir ot yetişmez, çiçekler açmaz, sadece kırık ve kavruk ağaç gövdeleri, ölümlerini bekler gibidir. Bir ejderha, kralın ülkesini mahvet*mektedir. Çok kişi, onu memnun etmek için, bir insan kurban seçimi kurasına katılmıştır. Seçim, kralın öz kızına vurmuştur. Genç kız mücevherlerini takarak süslenir ve kurban kazığına bağlanır.
Şövalye, şimdiye dek kazandığı başarıla*rına bir yenisini katmak için isteklidir. Pren*sesin salıverilmesini talep eder. Ancak kız, kendisini bırakması için ona yalvarır. Sadece kendisinin ölümü, babasının ülkesini kurtaracaktır. Şöyle ya da böyle, şövalye, ejderle savaşmayı kafaya koyar. Ejder prensese yaklaştığında saldırır, demir mızrağını saplayarak onu öldürür. Hazine sandıkları, ejderin ininden kralın sarayına geri getirilir. Şövalye, prensesle evlenir ve mutlu bir yaşam sürerler.
Bu, ana teması bakire olan bir öyküdür. Dilden dile dolaşan motiflerin belirlediği bir temel tiptir. Ayrıntılar, yöresel durumlara uygun olarak değişir.Aziz George ve ejderhanın resmedilişi. Bazılarına göre gerçek Aziz George, Kuzey Afrika'dan geldi

Aziz George efsanesi

Genel yaklaşımlar. Aziz Gcorge'ıın öyküsü doğrultusundadır. Diğer bakire efsaneleri, eskilere, klasik Perseus öykülerine kadar uza*nır. Perseus, Etiyopyalı (Habeşistan) Prenses Andromeda'yı Deniz Tanrısı Neptün tarafın*dan gönderilen bir deniz canavarından kurtarır.
Aziz George efsanesinin birçok yorumu vardır. Bu Hıristiyan menkıbesinde, putperestlerin şeytan-ejderinden kurtarılan bakire, kiliseye sunulur. Hıristiyanlığın ilk çağlarında şövalye-aziz, eşdeğerde yorumlanırdı. Ejder*hanın daha uzak akrabaları, yılanlar ve sürüngenler, İngiliz folklorunda büyük bir yer tutar.Zehirli soluğu vardı
Efsaneler, alışılagelmiş biçimde, ünlü kahraman - yiğit - canavar öykülerinin geleneğini sürdürür. Ancak birçok yöresel ayrıntıları içerirler. Loschy tepesinin ejderi, Lambton solucanına benzer. Kendi kendine parçalarını ekleyen bir canavardır. Efsane kahramanının köpeği yardımıyla zafer kazanır. Sahibi cana*varı parçalarken köpek, parçaların birleşmesi için çaba harcar. Ne yazık ki, ejderin zehirli soluğu hem köpeğin, hem de sahibinin ölü*müne neden olur.Lambton solucanının kılıçtan geçmesi. Vücudundan ayrılan her bir parça, başlı başına güç taşır. Lambton'ın varisi, keskin bıçaklarla donatılmış bir zırh giyer. Ejderin inine yakın, nehirde bir kayalıkta pusu kurar. Ejder ona sarılınca, keskin bıçaklar tarafından parçalanır. Nehir, bu tehlikeli gövde dilimlerini sürükler ve yeniden birleşmelerini sağlar


Mızrakla öldürdü
Linton solucanı, 12. yüzyılda bir süre, Roxburgh ve İskoçya'da küçük bir bölgede korku yaratmıştı. Şatoları yıktı, insanları katletti. Laristonlu Somervill adlı bir şövalye tarafın*dan da farklı bir yöntemle öldürüldü. Bu, demir mızrak saplamanın bir türüdür. Mızrağı, bir turba (yer kömürü) parçasıyla kap*lıydı. Bunu, yanan zifte daldırdı. Bu ateşten top, ejderin bağırsaklarını kavurdu. Wormington tepesindeki kıvrımlı dağların, solu*canın can çekişmesi sırasında oluştuğu söyleniyor.

Nereden kaynaklanıyor?

İngiliz folklorunda 50 değişik ejder öyküsü vardır. Dünya üzerinde ise binden fazla. Niçin bu kadar çok? Ejderin gücü nere*den kaynaklanıyor? Her şeye rağmen bu efsa*nelerin çekiciliğini azaltan veya kökten değişmelerini sağlayan tatmin edici, akılcı bir açıklama yoktur.
.................................................. ..............
Kaynak:
Bilinmeyen, Sayı:40
(Tarama+Görsel Katkı)

Konuya renk katması amacıyla bir kaç fantastik ejderha resmide ilave etmek istiyorum Değerli ForumTR Dostları

[IMG]http://img142.**************/img142/92/dragon33pt0.jpg[/IMG]

[IMG]http://img507.**************/img507/9956/luisroyocastledragon069ld9.jpg[/IMG]

[IMG]http://img525.**************/img525/9655/wwwyeniresimcomfantastifk7.jpg[/IMG][IMG]http://img493.**************/img493/1134/000174tw.jpg[/IMG]

[IMG]http://img487.**************/img487/1359/dragon04a2zi.jpg[/IMG]

[IMG]http://img510.**************/img510/553/cabral212zw.jpg[/IMG]

[IMG]http://img166.**************/img166/5477/25dragons16of.jpg[/IMG]

[IMG]http://img525.**************/img525/3815/eggleton7xw.jpg[/IMG]

[IMG]http://img309.**************/img309/8301/3dhayvan0377lz.jpg[/IMG]

[IMG]http://img227.**************/img227/9632/19990219225943409729cx.jpg[/IMG]

[IMG]http://img227.**************/img227/2977/20000624201631409780qj.jpg[/IMG]

[IMG]http://img230.**************/img230/9633/20000923135421422580kl.jpg[/IMG]

[IMG]http://img211.**************/img211/4166/reddragoncopy4vs.jpg[/IMG]

[IMG]http://img355.**************/img355/4125/20040221002547762nf.jpg[/IMG]

[IMG]http://img355.**************/img355/1130/20040223153751474ud.jpg[/IMG][IMG]http://img218.**************/img218/4332/babydragon4fk.jpg[/IMG]

[IMG]http://img456.**************/img456/554/8b5is.jpg[/IMG]

[IMG]http://img508.**************/img508/1206/050329223324463ef.jpg[/IMG]

[IMG]http://img51.**************/img51/6906/dragonwall4fd.jpg[/IMG]

[IMG]http://img198.**************/img198/5262/goddessdragon800x6000hu.jpg[/IMG]

[IMG]http://img460.**************/img460/2492/zedfantasy005434wy.jpg[/IMG]


[IMG]http://img264.**************/img264/5057/fantasy859jy.jpg[/IMG]

[IMG]http://img479.**************/img479/3513/roterdrachen077kp.jpg[/IMG]

[IMG]http://img381.**************/img381/5241/dragon075js.jpg[/IMG]

[IMG]http://img467.**************/img467/8143/bell7qi.jpg[/IMG][IMG]http://img427.**************/img427/6251/dragonworld9pu.jpg[/IMG]

[IMG]http://img515.**************/img515/5013/dragon20lp.jpg[/IMG]

[IMG]http://img266.**************/img266/6493/0827pw.jpg[/IMG]

[IMG]http://img455.**************/img455/9151/mountain6au.jpg[/IMG]

[IMG]http://img455.**************/img455/9952/water8gc.jpg[/IMG]

[IMG]http://img333.**************/img333/3926/0575ot.jpg[/IMG]

[IMG]http://img323.**************/img323/5511/56zc.jpg[/IMG]

[IMG]http://img236.**************/img236/5024/dragon9al.jpg[/IMG][IMG]http://img275.**************/img275/6214/danfrazier04blockbuster6zl.jpg[/IMG]

[IMG]http://img5.**************/img5/7125/5608qoiahj6szu6yh.jpg[/IMG]

[IMG]http://img8.**************/img8/6607/dragonsnake8qx.jpg[/IMG]

[IMG]http://img77.**************/img77/176/imagelarge4jb.jpg[/IMG]

[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]

[IMG]http://img66.**************/img66/8345/imagelarge3mu.jpg[/IMG]

[IMG]http://img219.**************/img219/3108/jabber6dw.jpg[/IMG]

[IMG]http://img74.**************/img74/7339/a78km.jpg[/IMG]

[IMG]http://img67.**************/img67/5664/dr0cf.jpg[/IMG]

[IMG]http://img460.**************/img460/6789/dragon0hc.jpg[/IMG]

[IMG]http://img162.**************/img162/7374/phoenixrising6zr.jpg[/IMG]

[IMG]http://img295.**************/img295/5843/dragonrider6yl.jpg[/IMG]

[IMG]http://img86.**************/img86/6559/u2610928mb.jpg[/IMG][IMG]http://img56.**************/img56/7939/18664wj.jpg[/IMG][IMG]http://img59.**************/img59/1636/9897pm.jpg[/IMG][IMG]http://img107.**************/img107/5508/000646221ii.jpg[/IMG]

[IMG]http://img466.**************/img466/557/softlandbiz289oo2wv.jpg[/IMG]

[IMG]http://img394.**************/img394/9585/qmanasew1545dragonsdawn3po.jpg[/IMG]

[IMG]http://img521.**************/img521/5145/devadragon9pr.jpg[/IMG][IMG]http://img116.**************/img116/3382/dragonlance18ob.jpg[/IMG][IMG]http://img63.**************/img63/937/voodoodigitalpaintingbymachine.jpg[/IMG]

[IMG]http://img523.**************/img523/6725/dragonsberserkerphoto03dl7ro.jpg[/IMG]

[IMG]http://img508.**************/img508/5954/dragonsberserkerphoto05dp8oo.jpg[/IMG]

[IMG]http://img341.**************/img341/2549/dragonssorcerersphoto05dp3jj.jpg[/IMG]

[IMG]http://img161.**************/img161/733/butterflydragon14mg.jpg[/IMG][IMG]http://img45.**************/img45/1394/946in.jpg[/IMG]

[IMG]http://img136.**************/img136/7709/944nv.jpg[/IMG]

[IMG]http://img88.**************/img88/6262/lgco146dddragonblade1cg.jpg[/IMG]

[IMG]http://img88.**************/img88/334/lgco100throughthedragonpass8yg.jpg[/IMG]

[IMG]http://img152.**************/img152/8315/lgco062dragondawn0uc.jpg[/IMG]

[IMG]http://img152.**************/img152/1025/lgco060dragonslayersandproudof.jpg[/IMG]

[IMG]http://img169.**************/img169/2721/thereisstillhopebynicole1725zv5.png[/IMG]

[IMG]http://img400.**************/img400/9348/fireandicebydeligarisdu4.jpg[/IMG]
__________________

Mesajı son düzenleyen Sirius* ( 08-03-10 - 15:45 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-03-10, 15:32 #2
Sergio Alvarez Sergio Alvarez çevrimdışı
Varsayılan C: ♣♣♣ Destanlar, Masallar Onlarla Dolu: Ejderhalar... (Görsel Konu)Ejderhalar hep korkutmuştur beni
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-03-10, 15:32 #3
serdar_87 serdar_87 çevrimdışı
Varsayılan C: ♣♣♣ Destanlar, Masallar Onlarla Dolu: Ejderhalar... (Görsel Konu)teşekkürler güzel paylaşım olmuş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-03-10, 15:32 #4
kadirufukbjk kadirufukbjk çevrimdışı
Varsayılan C: ♣♣♣ Destanlar, Masallar Onlarla Dolu: Ejderhalar... (Görsel Konu)Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-03-10, 17:24 #5
FeRHaT008 FeRHaT008 çevrimdışı
Varsayılan C: ♣♣♣ Destanlar, Masallar Onlarla Dolu: Ejderhalar... (Görsel Konu)


emek harcamıssın ama garip olaylarla bi alakası yok bnce
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
dragon, ejder, ejderha, nwalker™

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:04
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016