Eski 11-07-05, 19:46 #1
msergek msergek çevrimdışı
Varsayılan ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

Lanetli kavimlerin içinde en popüler olanı Sodom kavmidir. Bu popülaritenin nedeni hikayenin hem Kuran, hem de Tevrat’ta anlatıldığına bağlanır. Bu öykünün insanoğlunun bunca ilgisini çekmiş olmasının nedeni; kavmin adında gizlidir. Çünkü bu ulus sodomi yani erkekler arası anal seks eylemine adını vermiş olan millettir. Tevrat’ta en kapsamlı biçimde Tekvin 13:13, 18:20-33 ve 19:1-28’de anlatılan hikaye Kuran’da çeşitli surelere bölünmüş durumda olsa da içerik büyük ölçüde aynıdır.

Gerçekte Sodom’un öyküsü de diğer yok olan kavimlere benzemektedir. Ortada yine günahkar bir ulus vardır, doğru yola gelmeleri için aralarına bir peygamber yollanır, oysa kavim öğüt dinlemez ve sonunda cezalandırılır. Öykü benzer görünse de tüm diğer lanetlenen kavimler olaylarında olduğu gibi hikayeleri birbirinde farklı kılan küçük detaylardır büyük dersler içeren. Olay Sodom kenti temelinde anlatılır, fakat Sodom olduğu kadar Gomorra kenti de öykünün içindedir. Her iki ulus da aynı suçu işlemişler, bu nedenle her ikisi de aynı cezaya çarptırılmışlardır.

Tek suçları sodomi değildir bu kavmin; çünkü bu kentlerin halkları eşcinsellikte öylesine ileri gitmişlerdir ki, “hidayete ermeleri” için yollanan iki melek ile bile ilişki kurmaya kalkmışlar ve onlara hayli zor anlar yaşatmışlardır. Sodom ve Gomorra kentinin erkekleri zamanla kadınları bir kenara bırakır ve sadece kendi aralarında cinsel ilişki kurmaya başlarlar. Günün birinde bu gidişi durdurmak için Harun’un oğlu ve İbrahim’in yeğeni olan Lut peygamber aralarına yollanır. Müslümanlığın İbrani peygamberi olarak kabul ettiği Lut, İbrahim ile Mısır’a gider, orada bir süre kalır, dönüşünde ise Mısır’a yerleşir. Oysa yeni mekanında ona huzur yoktur, çünkü gördüklerinden dehşete kapılmıştır peygamber; (Ankebut 29) “Erkeklere yaklaşıyor, yol kesiyor ve toplantılarda fena şeyler yapıyorlar” Tevrat, Tekvin 18:20-21) “Ve Rab dedi. Sodom ve Gomorra’nın feryadı büyük ve onların günahı çok ağır olduğu için şimdi ineceğim ve bana gelen feryadına göre tamamen yaptılar mı göreceğim, ve yapmadılarsa bileceğim.” Gidişin kötü olduğunu gören Lut ortaya çıkar ve kavmi Tanrı’ya karşı gelmekten sakınmaları için uyarmaya çalışır, kendinin peygamber olduğunu, kendisine itaat etmeleri gerektiğini, bunun karşılığında ise hiçbir şey istemediğini söyler(Şuara 160-164) .

Kavmin suçu büyüktür. Lut üzüntü içinde günahlarının korkunçluğunu anlatmaya çalışır. Yaptıkları iş Tanrı katında affedilmeyecek bir davranıştır. Elinden gelen çabayı gösterse de sonuç alamaz: Şuara 165-166 “Siz Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanların içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Gerçekten siz azgın bir milletsiniz”. Neml 54-55 “Göz göre göre hala o kötülüğü mü yapacaksınız? Kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere mi temas edeceksiniz? Evet siz cahil bir milletsiniz”. Ankebut 28 “Siz gerçekten alemlerde hiç kimsenin daha önce yapmadığı hayasızlığı yapıyorsunuz” dese de sözleri kavim üzerinde inandırıcı olmaz. Bunun ötesinde milletin ileri gelenleri: Ankebut 29 “Eğer doğru söyleyenlerden isen bize Allah’ın azabını getir” diye meydan okumaktadırlar. Lut’a tehditlerini sürdürürlerse onu şehirlerinde atacaklarını da eklemektedirler (Neml 56/Şuara 167). Çıkar yol kalmadığını gören Lut ise Tanrı’ya dua ederek kendisini ve ailesini azaptan kurtarmasını ister(Şuara 169). Tanrı Lut’un dualarını kabul eder ve İbrahim’e bir çocuğunun olacağını müjdelemek için inen iki meleği Lut’a yollar. Bu melekler onu uyarmak için görevlendirilmişlerdir; çünkü Sodom ve Gomorra için kurtuluş yolu kalmamış, kent yok edilmeye mahkum edilmiştir.

Ankebut 29:31-32 (273) “Elçilerimiz İbrahim’e müjde ile geldikleri vakit –Biz bu şehrin halkını yok edeceğiz, çünkü oranın halkı zalim kimselerdir- dediler. İbrahim –ama onların içinde Lut da var- dedi. Elçiler –Biz orada kimin bulunduğunu çok iyi biliriz. Onu da ailesini de muhakkak kurtaracağız. Yalnızca geride kalacaklardan olan karısı müstesnadır- dediler. Bu ayetten anlaşıldığı üzere, nedense Lut’un karısı da günahkar sayılmış ve geride bırakılarak ölüme terk edilmiştir. (Tevrat’ta ise Lut’un karısının kentleri yok edilişi sırasında meleklerin sözünü dinlemeyip geriye dönüp bakması sonucu “tuz direği” olduğu yazar. Tekvin 19:26) Tahrim 66:10 (418) “Allah kafirlere Nuh’un karısı ile Lut’un karısını misal göstermektedir. İkisi de kullarımızdan iki kulun nikahı altında idiler. Böyle iken onlara karşı hainlik yaptılar. O iki temiz kul (Nuh ve Lut) onları Allah’ın azabından hiçbir surette kurtaramadılar.” İki melek Lut’u şehirden çıkarmak için evine gelirler. Lut onların kim olduğunu sorduğunda “Biz sana onların hakkında şüphe etmekte oldukları şeyi (azabı) getirdik. Sana gerçek haberlerle geldik. Hiç şüphe yok ki doğru söyleyenlerdeniz” diye cevap verirler.

Lut gece yarısından sonra ailesini yola çıkarmalı, o da arkalarına düşmeli, arkalarına hiç bakmadan emredilen yere doğru yürümelidirler. Çünkü şehir mahvedilecektir. (Hicr 61-66) (Ve adamlar (melekler) Lut’a dediler- Damatlarını ve oğullarını ve kızlarını ve şehirde sana ait olanların hepsini bu yerden çıkar, çünkü biz bu yeri harap edeceğiz. Tekvin-19:12)Oysa bu arada melek oldukları için eşsiz bir güzelliğe sahip iki delikanlı şehrin sodomist erkeklerinin dikkatini çekmiş ve onlar konuşurken evin dışına toplanan halk iki güzel delikanlının kendilerine verilmesi konusunda bağrışmaya başlamışlardır.
Hicr 15 66-71 (170) “Şehrin halkı sevine sevine geldiler. Lut
–bunlar benim misafirimdir- dedi.
-Onlara karşı beni utandırmayın. Allah’tan korkun da beni rezil etmeyin dedi. –Biz senin misafir kabul etmeni menetmedik miydi- dediler.
Lut -Evlenecekseniz işte kızların. Onları alın- dedi.

Hud 11:77-81 (144) “Onlar dediler ki
–And olsun ki, senin de bildiğin gibi bizim senin kızlarında hiç gözümüz yoktur. Sen bizim ne istediğimiz bilirsin. Lut
–keşke size yetecek bir kuvvetim olsa veya sağlam bir yere sığınsam dedi”.

Tekvin 19:4-9 “Fakat onlar yatmazdan önce şehrin adamları, Sodom adamları, her mahalleden gençten ihtiyara kadar bütün halk evi sardılar. Ve Lut’u çağırıp ona dediler –Bu gece senin yanına giren o adamlar nerede, onları bize çıkar ve onları bilelim. Ve Lut onlara kapıya çıktı ve arkasından kapıyı kapadı. Ve dedi –ey kardeşlerim rica ederim kötülük etmeyin. İşte benim ere varmamış iki kızım var, rica ederim onları size çıkarayım ve onlara gözünüzde iyi olana göre yapın. Ve dediler –geri çekil, bu adam garip olarak geldi ve kendisini hakim sayıyor, şimdi sana onlardan ziyade kötülük ederiz”. Erkekler kapıyı iyice zorlamaya başladıklarında Lut bir an her şeyin bittiğini ve sodomistlerin iki yakışıklı meleği ele geçireceklerini düşünür.

Çaresizdir, artık hiçbir gücün bu korkunç sonu değiştiremeyeceğini sanmaktadır ki, Tanrı elçilerinin kurtarmak için müdahale eder ve kavmin gözlerini kör ederek meleklerin kaçmasını sağlar(Kamer 37). Tekvin 19:10-11 “Ve adamlar (melekler) ellerini uzatıp Lut’u yanlarına, evin içine getirdiler ve kapıyı kapadılar. Ve evin kapısında olan adamları küçükten büyüğe kadar körlükle vurdular, şöyle ki kapıyı bulmak için yoruldular”. Melekler kurtulduktan sonra ise sıra Lut ve ailesinin kaçmasına gelmiştir. Çabuk olmaları gerekmektedir; çünkü melekler ona kentin sonunun sabahleyin geleceğini ve çok az sürelerinin kaldığını söylemişlerdir.

Hud 11:81 “Melekler –onların başına gelecek olan sabahleyin gelecek. Gün doğması yakın değil mi?- dediler. Hicr 15:65-66 (170) “Hiçbiriniz arkanıza bakmayın. Emrolacak yere doğru yürüyün. Sabaha çıkarlarken onların arkaları muhakkak kesilmiş olacaktır”. Tekvin 19:15 “Ve seher vakti olunca melekler –kalk karını ve buradaki iki kızını al, yoksa şehrin fesadı içinde yok olursun – diyerek Lut’u acele ettirdiler.” 17 “Canın için kaç, arkana bakma ve bütün havzada durma, dağa kaç yoksa telef olursun”.
Hicr 73 “Tanyeri ağarmakta iken korkunç bir ses onları yok ediverdi”. Kamer 34 “Onlara taş yığdıran bir fırtına gönderdik”.

Araf 84 “Geriye kalanların üzerine yağmur gibi taş yağdırdık”. Şuara 172-173 “Sonra geri kalanları mahvettik. Üzerlerine öyle bir yağmur yağdırdık ki, uyarılanlara yağdırılan yağmur ne kötüdür”. Hicr 74 “Memleketleri alt üst olur, tepelerine balçıktan yapılmış taşlar yağar”.
Yani iki kavim volkan tipi bir felaket ile yok edilir. Tekvin 19:23-25/27-28 “Ve Lut Tsoara (kaçtığı şehir) geldiği zaman güneş yer üzerine doğmuştu. Ve Rab Sodom üzerine ve Gomorra üzerine Rab tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Ve o şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve toprağın nebatını alt üst etti. Ve İbrahim sabahleyin erken kalkıp Rabb’in önünde durduğu yere gitti ve Sodom ve Gomorra’ya doğru ve bütün havza memleketine doğru baktı ve gördü ve işte yerin dumanı ocak dumanı gibi çıkıyordu”.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-07-05, 20:09 #2
thenika thenika çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

hmmm ılgınc... yenı bırsey ogrendım saol
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-07-05, 20:41 #3
McBrain McBrain çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

Güzel bi çalışma olmuş emeğine sağlık
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-07-05, 20:48 #4
Catt0 Catt0 çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

Ellerıne saglık Yenı bı seyler ogrenmek gercekten cok guzel bı duygu Saolasın
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 11-07-05, 20:53 #5
The Nebucadnnezzar The Nebucadnnezzar çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

Paylaşımın için gerçekten teşekkürler dostum,bugün çok güzel konular açıyorsun,repledim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-07-05, 01:38 #6
legba1862 legba1862 çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

Sodom un hikayesini biliyordum ama bu kadar detaylı olarak okumak keyifliydi sagol...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-07-05, 06:00 #7
Erdem Erdem çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

oldukça güzel bi yazıydı saolasın
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-07-05, 10:54 #8
hayalet47 hayalet47 çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

saol dostum paylaşımın için
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-07-05, 16:13 #9
High Hopes High Hopes çevrimdışı
Varsayılan Cvp: ..::Sodom ve Gomorra Kavimlerinin Helakı::..

THERION grubunun " Rise of Sodom and Gomarrah" isimli bir şarkısı var.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 13:44
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Tatil