Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 13-01-16, 10:49 #11
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı


Işıma Varsayımına göre atomlardan fotonların salınma doğrultusu ve yönü ile ışığın;
-Prizmada renklere ayrılmasını farklı renklere ait fotonların atomlardan farklı doğrultularda salınması ile,
-Bir saydam ortamdan diğer farklı bir saydam ortama geçerken doğrultu değiştirmesini(kırılmasını) diğer ortamdaki atomların önceki ortamdaki atomlara nazaran fotonları daha farklı doğrultuda salması ile,
-Farklı bir ortama rastladığında geldiği ortama geri dönmesini(yansımasını) farklı ortamdaki atomların fotonları geldiği ortama doğru salması ile,
-Farklı ortamdaki atomlar ışığın renklerine ait fotonların hepsini değilde bir kısmını geldiği ortama doğru salıyorsa cismin renğinin oluşunu bu salınan fotonlara göre,
izah edebiliriz.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-01-16, 12:28 #12
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Atomlar soğurdukları foton ve enerji paketleri ile kazandıkları enerjiyi, Işıma Varsayımına göre gene foton ve enerji paketi salarak, atomu oluşturan parçacıklardan birini atomdan kopararak veya komşu atomlarla etkileşmek suretiyle enerji çıkışı yaparlar ve enerjilerini dengede tutmaya çalışırlar. Kazanılan enerjinin hepsi atomdan dışarı verilmemişse, bunu cisimlerin sıcaklığının artışı ile tespit edebiliyoruz. Bu tespite, aynı ortamdaki atomları foton salımı yapmayan siyah renkli cisimlerin sıcaklığının, atomları foton salımı yapan beyaz renkteki cisimlere göre daha fazla oluşunu örnek verebiliriz.
Saydam ortamlarda yayılan ışığın yayılışının kısa bir mesafede sonlanmayıp devam edebilmesi için, karanlık noktaları oluşturan atomlarda soğrulma ile elde edilen enerjinin enerji paketleri olarak atomlardan çıkışının olması gerekmektedir. Saydam ortamlarda ışık kısa bir mesafede sonlanmadığına göre, karanlık noktaları oluşturan atomlarda soğrulan enerjinin tamamı olmasada tamamına yakın bir kısmının enerji paketi olarak çıkışının olduğunu düşünebiliriz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-05-16, 14:14 #13
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işığın yapısının Planck'ın siyah cismin ışımasını izahında ortaya attığı enerji paketlerinden oluştuğunu kabul ederek, ışığın davranışlarından şu gözlemleri enerji paketlerinin atomlarla etkileşmesi ile izah edebiliriz.
Bir ışık demetine demet dışındaki noktalardan bakıldığında,
-Eğer ışık demeti boşlukta yayılıyorsa demet görünmez.
-Demet maddesel ortamda yayılıyorsa demet görülür.
Boşlukta ışık demetinin görülmemesi maddesel ortamda görülmesinin sebebini, Işıma Varsayımına göre ışığın yapısını oluşturan enerji paketlerinin atomlarla etkileşmesi ile izah edebiliriz. Boşlukta hiçbir atom olmadığı için enerji paketlerinin bir taneciğin doğru bir çizği boyunca hareketi gibi doğrusal hareket ettiğini kabul edebiliriz. Maddesel ortamda enerji paketleri atomlarla etkileşerek ilerler. Bu etkileşme Işıma Varsayımına göre, enerji paketlerinin atomlarca soğrulması ve atomlardan enerji paketi salınması ile olur. Atomlardan farklı doğrultu ve yönlerde salınan enerji paketlerinin gözümüze gelmesiyle biz maddesel ortamda ışık demetini görebiliyoruz.
Işığın davranışları ile ilğili bir gözlemde bir yarıktan geçen ışığın ekranda yarık alanının şeklini alan aydınlık bir alan oluşturmasıdır. Bu aydınlık alanın oluşumunu ışık demeti içinde yer alan atomların demetin yayılma doğrultusu boyunca diğer doğrultu ve yönlere göre saldıkları enerji paketleri sayısında önemli bir farklılık oluşu ile izah edebiliriz.
Işığın tanecik ve dalğa modelleri ile bu gözlemler izah edilemez.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-10-16, 11:37 #14
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Fiziksel olaylar, o olaylarla ilgili gözlem ve deneylerin mantık çerçevesi içinde yorumlanarak izah edilmesiyle ortaya çıkan varsayımlarla izah edilirler. O olayla ilgili yeni bir deney yapıldığında, bu deney mevcut varsayımla izah edilemiyorsa, bu deneyle birlikte o olayla ilgili diğer tüm deney ve gözlemleri yeni bir izah şekline göre izah edebilmek için çaba sarfedilir. Bu çaba sonucunda bir izah şekli bulunmuşsa, bu izah şekli yeni varsayımın temelini oluşturur.
Bu nedenle bir fiziksel olayı izah eden varsayım kesinkes doğru kabul edilmemelidir. Varsayımlarla ilgili değişime ışığın yapısı ile ilğili varsayımları örnek verebiliriz. Işıgın yapısının tanecik olarak kabul edildiği yıllarda yapılan Young deneyi, ışığın dalga yapısında olabileceği ile izah edilmiştir. Işığın dalga yapısında oldugu varsayımı kuvvet kazanmışken, daha sonra fotoelektrik olayın bulunuşu ve bunun izahıda, ışığın tanecik yapısında olabileceği ile izah edilmiştir.
Bunun sonucunda ışığın hem dalga hemde tanecik yapısında olabileceği varsayımı kabul edilmiştir. Şu anda kabul gören ışığın hem dalga hemde tanecik yapısında olduğu varsayımıdır. Fakat bu dalga-tanecik ikilemi varsayımını kabul etmekte insanın mantığı zorlanmaktadır. Işık nasıl olurda bazen dalga bazen tanecik yapısında olabilmektedir? Bu sorunun cevabını Işıma Varsayımı vermektedir.
Işıma Varsayımına göre ışık ne dalga nede tanecik yapısındadır. Işıma Varsayımına göre ışık enerji paketlerinden oluşmakta ve ışığın davranışlarıda bu enerji paketlerinin atomlarla etkileşmesi ile izah edilmektedir.
Varsayımlardaki değişiklik örneği, ışığın yapısı ile ilğili varsayımlardaki değişiklik örneğinden hareketle, bir varsayımın kesinkes doğru olmayacağını, fakat bir olay veya davranışla ilğili son varsayımın, bu olay veya davranışı o ana kadar izah edebilen en iyi varsayım olarak kabul edilmesi gerektiğidir. Varsayımlardaki değişiklik örneğine şu merdiven örneğiyle açıklık getirebiliriz. Yükseğe konmuş bir merdivende her basamak çıkışta nasıl çevremizde görebildiğimiz alan artıyorsa, her merdiven basamağını bir varsayım olarak kabul edersek, bir olay veya davranışın izahında birbiri ardısıra gelen varsayımların o olay veyadavranışı bir önceki varsayıma göre daha iyi izah edebildiğidir. Gene merdiven örneğinde, bir basamakta duruyorsak o basamaktan aşağı doğru baktığımızda, çıkmış olduğumuz basamakları görürüz. Yukarı doğru bakarsak nasılki çok sisli bir havada en yakındaki yeri görmekte zorlanırız, bu durumda bulunduğumuz basamaktan sonraki basamağı görmekte zorlanırız. Ama yukarıda bir basamak olduğunu sezeriz. Bu basamağı görüp çıkması zaman alacaktır. Şimdiye kadarki bilimde ilerleme hızı, bize bunu öngörmektedir ve basamakların sonunun olup olmadığı tabiki kestirilemez.
Işığın dalga-tanecik ikilemi varsayımı şu anda bulunan basamak kabul edilirse, bundan sonraki basamaklarda(varsayımlarda) ışığın yapısı ve davranışlarının önceki varsayımlara göre şüphesiz daha iyi izah edilebileceğidir. Işıma Varsayımını, ışığın dalga-tanecik ikilemi varsayımından sonra gelecek varsayım olarak öngörüyorum ve bu basamağa çıkılmadan daha sonraki basamağa atlanamayacağını ve dalga-tanecik ikilemi varsayımınında kesinlikle son basamak olduğunu düşünmüyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-02-17, 11:16 #15
studentin studentin çevrimdışı
Varsayılan C: Işığın yapısı ve ışıma varsayımı

Işığın yapısına ait son varsayım dalğa-tanecik ikili varsayımıdır. Bu varsayıma göre ışığın davranışları izah edilir. Ama şu gözlemleri dalğa ve tanecik modelleri ile izah edebilmek mümkün değildir. Bu gözlemler için şu şekilde bir düzeneğimiz olsun.
Etrafı tamamen kapalı, sadece bir yarıktan dışarı ışık veren bir ışık kaynağı ve karşısında bir ekran. Karanlık bir ortamda bu düzeneği farklı 2 ortamda gözliyelim.
1. ortam boşluk olsun, yani ortamda hiçbir atom olmasın.
2.ortam maddesel olup ortamda atomlar bulunmaktadır.
Gözlemci her iki ortamdada ışık demetinin dışındaki bir noktadan, önce yarıkla ekran arasını sonrada ekranı gözlesin.
Gözlemci;
1. ortamda yarıkla ekran arasına baktığında bir şey göremiyecek, ekrana baktığında ise yarık alanının şeklini almış aydınlık bir alanı görecektir.
2. ortamda ise, 1. ortamdakinin aksine yarıkla ekran arasında yayılan ışık demetini ve ekranda ise gene aydınlık alanı görecektir.
Bu gözlemleri yorumlarsak;
Gözlemcinin 1. ortamda yarıkla ekran arasında ışık demetini görememesi ışığın dalğa şeklinde yayılmadığını gösterir. Eğer ışık dalğa şeklinde küresel yayılıyor olsaydı, dalga cephesi gözlemciye ulaşacak ve gözlemci bunu tespit edebilecekti. Ekranda yarık alanının şeklini almış aydınlık alanının oluşması, ışığın gene dalğa şeklinde yayılmadığını gösterir. Işık dalğa şeklinde yayılıyor olsaydı, dalğa cephesinin bütün noktalarında aynı andaki genlikler eşit olacağından tüm ekranda aydınlanan alanlar arasında aydınlanma farklılığı olmayacak ve bu nedenlede yarık alanının şeklini alan aydınlık alan oluşamıyacaktı.
1. ortamda ekranda yarık alanının şeklini alan aydınlık alanının oluşması, ışığın doğrusal yayılan tanecik modeli ile izah edilebilsede, 2. ortamın cam gibi birim hacımde çok sayıda atomların olduğu ortamlardan oluştuğu durumlarda, tanecikler atomlarla çarpışarak doğrultu ve yön değiştireceği için, aydınlık alanının oluşumunu tanecik modeli ile izah edebilmek mümkün görünmüyor.
Gözlemcinin 2. ortama baktığında 1. ortamdakinin aksine ışık demetini görebilmesinin nedeninin, ortamlar arasındaki tek farklılık olan atomların mevcudiyetinden olduğu açıktır. Bu gözlemi atomların mevcudiyetiyle ilişkili olarak açıklıyabilmek için, ışığın yapısının enerji paketlerinden oluştuğu ve ışığın yayılmasının maddesel ortamlarda enerji paketlerinin atomlar tarafından soğurulup salınması ile olduğunu kabul etmek gerekiyor. Gözlemcinin hem ışık demetini görebilmesinin hemde ekranda yarık alanının şeklinde oluşmuş aydınlık alanının oluş nedeninin izahını şu şekilde yapabiliriz.
Atomlardan farklı doğrultu ve yönlerde salınan enerji paketlerinin, ışık demetinin yayılma doğrultusundaki birim alanlardan birim zamanda geçen enerji paketi sayısının diğer birim alanlara göre daha fazla oluşu ile.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
ışığın, dalga, tanecik, göstermesi, davranışlanışlarını, tüm, için, taneciğin, gerekir, göstermediği, şeklindedir, tümünü, davranışların, gözlemler, olabilmesi, yapıda, yapısına, ait, varsayımı, ışıma, yapısı, son, varsayım, olduğudur, ikili

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 09:38
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016