Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 26-12-08, 19:29 #1
Dιяє¢тσяу Dιяє¢тσяу çevrimdışı
Varsayılan Lise 2 Psikoloji Konu Anlatımı


Lise 2 Psikoloji Konu Anlatımı

--------------------------------------------------------------------------------

DÜŞÜNME-PROBLEM-ÇÖZME DİL

DÜŞÜNME NEDİR

DÜŞÜNME:Olaylar ve nesneler arasında bağ kurmaktırAncak düşünürken nesne ve olayların kendilerinden değil,zihinde kalan izlerinden,simgelerinden yaralanılırPsikolojide düşünme denilince,bireyin zihinsel etkinlikleri ile dış uyaranlar arasında kurduğu bağlantı anlaşılırBu edim, imgeler,sözcük ve kavramlar gibi simgeler aracılığıyla gerçekleştirilirDüşünme malzemesi sembollerdir

SEMBOL(simge) NEDİR:Bir imge veya düşünce ürünü olarak dış gerçekleri yansıtan zihinsel görüntülerdirSemboller bir anlamı,varlığı veya kavramı belirtirAlgıladığımız,öğrendiğimiz,kavramlaştırdı ğımız oluşların zihinde yerleşen sembollerine İMGE (imaj,hayal)denir

İMGE NEDİRuyu organlarının dıştan algıladığı bir nesnenin bilince yansıyan görüntüsüdürÖrneğin zihnimizde evdeki eşyalarımızı hayal edebiliriz,özlediğimiz birini hayal edebiliriz

KAVRAM NEDİR:Nesnelerin ya da olayların ortak özelliklerini kapsayan ve onları bir sözcük altında toplayan genel tasarımdırKavramlar doğada bulunmadıklarından ve soyut olduklarından, duyu organları yoluyla öğrenilemezKavramlar ancak düşünme ile kavranabilir

SOYUTLAMA NEDİR:Bir özelliği ya da öğeyi bağlı olduğu bü
tünden,düşünce yada sözle ayırmadırÖrnek;benzer biçimde kırmızı olan bayrak,kan,nar,elma,gül gibi nesnelerden,kırmızı olma özelliğini soyutlayarak “kırmızı” kavramına varabilirizÖncelikle somut kavramlar (ev,anne,baba,araba vb)öğrenilir Sonra soyut kavramlar (iyi,kötü,güzel,çirkin,rakamlar vb)öğrenilir

İçsel Konuşma:Kişi, yalnız nesne ve olayları değil bir takım etkinliklerde bulunmayı da düşünebilirÖrneğin gazeteyi okurken aslında sesli olarak söyleyebileceğimiz sözcükleri düşünürüzJWatson “düşünme,sessiz konuşmadır” der

Sözel Düşünme:İnsanlar nesne,durum ve kavramları sözcüklerle adlandırdıklarından düşünmelerin çoğu da sözel düşünme biçimindedir
Kavramsal Düşünmeüşünme hem somut durum ve olayları hem de soyut ya da genel olan şeyleri kapsarKavramlardan yararlanılarak meydana gelen düşünmelere kavramsal düşünme denir

PROBLEM ÇÖZME AŞAMALARI NELERDİR

Birey,bir amaca yönelik davranışları engellendiğinde ya da bir güçlükle karşılaştığında,bu problem üzerinde düşüncelerini yoğunlaştırarak engelleri aşacak çözüm yolları arar
Genel olarak Problem çözmenin dört aşaması vardır:
1-HAZIRLIK SÜRECİ : Problem bütün olarak ele alınır,problemin tanınmasına çalışılır
2-KULUÇKA SÜRECİ :Problem bir kenara itilmiş gibidir ve aralıklarla düşünülür
3-KAVRAMA SÜRECİ :Problemle ilgili gizli kalmış hususlar aydınlığa kavuşmuş ve çözüm sağlayacak düşünce belirivermiştir
4-DEĞERLENDİRME SÜRECİ :Çözüme ulaşılmış ise değerlendirme yapılır,uygunluğu düşünülür
Mantık yürütme ve tümevarım da bir problem çözme yöntemidir
Yaratıcı düşünme ile eleştirici düşünme genellikle birbirine benzer,ancak eleştirici düşünme akla,gerçeklere ve araştırmaya dayanırYaratıcı düşünme ise atılımcıdır

Yaratıcı kişilerin özellikleri:
Yaratıcı kişilerin en önemli özellikleri zeka ve güdülenmedirBirey ne kadar zeki ise problem çözmedeki başarısı da o kadar fazla olurProblem çözmek için ikinci önemli etken güdülenmedirGüdülenme olmadan yaratıcılık olmaz
Yaratıcı düşünmeyi engelleyen etkenler:
1-Duygusal etkenler;Bazı durumlarda insanlar duygularına aykırı gelen,hoşlanmayacakları durumlarla karşılaşmak istemezBu tutum yaratıcılığı engeller
2-Kültürel etkenler;Toplum değerlerine aykırı gelen gerçeklerin ortaya konması oldukça zordur
3-Geçmiş deneyimlerin etkisi;Önceki deneyimlerimiz nesnelerin belli bir işlevi olduğunu öğretmiştirBunun aksini ortaya koymak zordur
4-Algısal etkenler;Duyu organlarımızın yanılması da yaratıcı düşünmemizi engelleyebilir

DİL NEDİR

Dil düşüncelerin sözcük halinde anlatılmasıdırYazı dili,konuşma dili,işaret dili olarak sınıflandıracağımız dilin amacı her durumda iletişim sağlamaktır
Dilin öğrenilmesi:Psikolinguistlere göre dil değişik aşamalardan geçilerek öğrenilirBu aşamalar:
1-Refleks aşaması,bebeğin bazı sesler çıkardığı dönem
2-Cıvıldama aşaması,altı aya yaklaştığında bebeğin cıvıldaması
3-Sesleri anlamlandırma,çocukların nesne ve olaylarla sözcükler arasında bağ kurmaya başlaması
4-Dil kazanma,kısa cümlelerden hareketle gelişen yaşla birlikte konuşma ve yazmanın öğrenilmesi

BİLİNCİN DEĞİŞİK BİÇİMLERİ HANGİLERİDİR

UYKU VE RÜYALAR

Bilinç;Kişinin kendisi ve çevresi hakkında bilgi sahibi olması,iç ve dış uyaranların açık ve net olarak farkına varmasıdır
Normal bilinç durumları; bilinç durumunda görülen normal değişikliklerin başında uyku gelirBilinçli uyanıklıktan derin uykuya dek uzanan yelpaze içinde çeşitli bilinç basamakları vardır:
1-Aşırı uyanıklık; heyecan gibi aşırı uyanıklık durumunda dikkat dağınıktır,bilinçte bir zayıflık söz konusudur ve davranışlar çevreyle tam anlamıyla uyum göstermez
2-Dikkatli uyanıklık;Duygular normal tempodadır
3-Rahat uyanıklık; gergin olmayan,rahat ve sakin bir bilinçliliktir
4-Uykuya geçiş; uyuklama durumudur
5-hafif uyku;bilinç ortadan kalkmıştır
6-Derin uyku; iç ve dış ortama yönelik bilinç ortadan kalkmıştırKişi rüya görüp görmediğini hatırlayamaz
Farklı bilinç durumları;Değişik ruhsal bozukluklar ve organik beyin hastalıklarında normalde yaşanmayan bilinç durumlarıyla karşılaşılabilir
-Bilinç bulanıklığında hastanın kendisine ve çevresine ilgisi,zamana ve ortama uyumu bozulmuştur
-Alacakaranlık durumunda,hastaya rüyada olduğu izlenimi veren işitme ve görme sanrılarının bulunduğu bir bilinç bulanıklığıdır
-Koma öncesinde,bilinç kaybı başlamıştırHasta güçlükle uyandırılabilir ve kısa süre uyanık tutulabilir
-Yarı komada hastanın çevresiyle olan bilinçli ilişkisi kaybolmuşturİrade dışı hareketler ve normalde görülmeyen refleksler ortaya çıkar
-Komada ise artık ağrılı uyaranlara hiçbir yanıt yokturNormal refleksler ortadan kalkmış anormal refleksler yerleşmiştir

UYKU NEDİR TANIMI:

Dış uyaranlara karşı bilincin uyuştuğu,tepki gücünün ve etkinliğin büyük ölçüde azaldığı,dinlenme durumudurİnsanın hiç uyumadan yaşaması imkansızdırGünlük uyku süresini 1-2 saat kısaltmak ya da uzatmak uyanıklığın niteliğini bozarBaş ağrısı,yorgunluk,gerginlik,dikkat toplaşımında güçlük gibi yakınmalar ortaya çıkarNormal olarak insanlarda günlük uyku gereksinimi 6-9 saat arasındadır

REM UYKUSU TANIMI :

1953’te EAserinsky ve NKleitman uyku tiplerinin hızlı göz hareketleri ile bağlantılı olduğunu açıkladılarBuna göre;
1-Hızlı göz hareketleri-REM
2-Yavaş dalga uykusu –NREM (rem dışı uyku)
REM uykusu uyanıklık durumuna çok yakındırYavaş dalga uykusunda(NREM) ise;beyin dalgalarının çok yavaşladığı saptanmaktadırDerin ve dinlendirici olan bu uykuda dört evre görülür:
1-Uyuklama evresi
2-Hafif uyku evresi
3-Derinleşen uyku evresi
4-Derin uyku evresi
Yavaş dalga uykusunda kaslar gevşer,solunum, sinir sisteminin işlevleri yavaşlar,kas basıncı ve solunum hızla düşer
REM uykusunun başlıca özellikleri ise ;fizyolojik etkinliğin, beyne giden kan ve oksijenin, ayrıca vücut hareketleri ve kaslardaki küçük kasılmaların, artmış olmasıdır
Yavaş dalga uykusunun (NREM) sırasıyla dört evrelerinin ardından (1234)- REM uykusu-daha sonra yeniden birinci evre gelirBu düzen uyku boyunca devam ederOrtalama doksan dakikada bir ortaya çıkan REM uykusu 5-30 dak Sürer
Rüyalar genellikle REM uykusunda görülürREM uykusunda motor nöronlar uyarılır,frenlenirBunun sonucu gövde hareket edemez,kol ve bacaklar hafif oynatılabilirBu nedenle insan rüyasında kopup kaçamazGözle hızla oynamaya başlar solunum hızlanır ve düzensizleşir,kalp hızlanır
Gecenin ilk REM uykusu 90 daklık bir yavaş dalga (NREM) uykusundan sonra gelir ve birkaç dakika sürerSon REM uykusu 20-30 dak sürerBundan sonra uyanılırHatırlanan rüyalar genellikle bu son evrede görülen rüyalardır

RÜYALARIN VE UYKUNUN İŞLEVLERİ NELERDİR:

Uyurken görülen hayaller ve olaylar dizisine rüya denirRüya görmeyen insan yoktur Yavaş dalga uykusu(NREM) en derin ve sakin uykudurBu uyku döneminde uykuda gezme,gece korkuları görülebilirBu uykudan uyandırılan insan bir süre aklını başına toplayamazSonra REM uykusu gelir ve rüyalar bu dönemde görülürREM uykusunda hayatta kalmak için gündüz kazanılan deneyimler belleğe depolanırken,gündüz yapılan gövde ve göz hareketleri de tekrarlanma eğilimi gösterirBeyin REM uykusunda hareket merkezlerini frenleyerek kas gevşemesi yapar ve böylece uyanmayı engellerBazı rüyalar kişide ruhsal boşalım ve rahatlama sağlar

UYKU'NUN İŞLEVİ:

Uzun süreli uykusuzluk sinir sisteminde anormal etkinliklere ve zihinsel işlevlerde azalma ve yavaşlamaya yol açarBu durum uykunun özellikle sinir sisteminin sağlığının korunmasında önemli rolü olduğunu düşündürür
UYKU BOZUKLUKLARI HANGİLERİDİR:
Uykuda ortaya çıkan bozuklukların bazıları,beynin uyku ve uyanıklığı denetleyen bölümündeki bozukluktan kaynaklanırBunlar;uykuculuk,uyurgeerlik,aşırı ölçüde uyuma ile uykusuzluktur

Bunların dışında; Uykuda konuşma,gece işemeleri,uykuda diş gıcırdatma ve horlama gibi bozukluklar;REM uykusu sırasında onikiparmak bağırsağı ülseri belirtilerinin,NREM uykusunda sara benzeri çırpınmaların görüldüğü saptanmıştır
Uykusuzluk:Uykusuzluğun nedenleri arasında uyuma koşullarının bozukluğu,dolaşım ya da beyin hastalıkları,bunaltı ya da ruhsal çöküntü gibi ruhsal sorunlar ve ağrı gibi fiziksel bozukluklar sayılabilir


BİREYSEL FARKLILIKLAR

ZEKÂ KONUSU

ZEKÂ:Bireyin gerek sorunları çözerken gerek çevreye uyum sağlarken var olan tüm yetenek ve becerilerini kullanması ile ortaya çıkan düzeydirÖrneğin bir öğrenci bir matematik problemini çok kısa sürede çözerken bir başkası çok uzun sürede çözebilirBir başkası ise hiç çözemeyebilir
Zeka ve Kişilik Psikolojide Bireysel farklılıkların temelinde yer alırAynı uyarıcıya farklı kişilerin farklı tepkiler göstermesi bireysel farklılıklardan kaynaklanırÖrneğin öğretmenin azarladığı bir öğrenci utanıp ağlarken bir başkası aldırmayıp gülebilirİşte aynı uyarıcılara gösterilen farklı tepkilerin temelinde yetenek,mizaç,karakter farklılıkları;daha genel bir ifadeyle zeka ve kişilik farklılıkları yatar

ZEKANIN SINIFLANDIRILMASI:

Günlük yaşamda zeka,genelde tek bir yetenek veya becerinin sivrilmesi biçiminde anlaşılırBu hatalı bir düşüncedirÇünkü zeka algılama ,öğrenme,düşünme gibi pek çok yetenek ve becerinin birlikte kullanımı ile kendini gösterir
Zeka genel hatlarıyla Thorndike tarafından üç ana farklılık çerçevesinde sınıflandırılmıştır;

1-SOYUT ZEKA NEDİR :Sembol kullanarak düşünme yeteneğidirÇocuklukta pek kendini göstermeyen bu zeka,12 yaş ve sonrasında ağırlıklı olarak kendini gösterirSoyut zeka gerçekte var olmayan ancak var olanlar arasındaki ilişkilerden zihnin soyutlama ve genelleme gücüyle elde ettiği sembollerle uğraşır
Örneğin;pi sayısı,türev,limit,sayılar tabiatta somut olarak yokturMatematik kavramlarını kullanmak,matematiksel ilişkileri kurmak soyut zeka işidirRomancı,şair,besteci soyut zekasını kullanır

2-MEKANİK(SOMUT)ZEKA NEDİR :Araç-gereç ve makineleri yapıp kullanmada kendini gösterirÇocukluk yıllarında kendini göstermeye başlayan bu zeka,bozulan bir oyuncağı tamir ederken,yap-boz türü oyuncaklarla uğraşırken yoğun biçimde kullanılır
Bu zekanın daha çok mühendislerde,tamircilerde,uzman işçilerde bulunması gerekir

3-SOSYAL ZEKA NEDİR :Toplumsal çevreye uyum sağlamada,insanlarla iyi ilişkiler kurmada kendini gösterirSosyal zekasını iyi kullanan bir insan çevresinde sevilir,sayılır,lider özellikleri ile sivrilip insanları etkiler
Politikacılık,avukatlık,öğretmenlik,pazarlamacılık gibi toplumla sıkı ilişkiler içinde olması gereken mesleklerde sosyal zeka ön plana çıkar

ZEKAYI AÇIKLAYAN KURAMLAR NELERDİR:

A-YAPISAL KURAMLAR:Zekanın nasıl bir yapıya sahip olduğunu açıklamaya çalışan kuramlara yapısal kuramlar denir

1-TEK ETMEN KURAMI:Bu kurama göre zekanın yapısı bir tek genel yetenekten oluşmuştur
Bu genel yetenek:Terman’a göre,soyut düşünme yeteneği;Davis’e göre,problemleri çözme yeteneği;Stern’e göre ise,düşünme yeteneğinden yararlanarak yeni durumlara uyum sağlama yeteneğidir

2-ÇİFT ETMEN KURAMI:Spearman tarafından savunulan bu görüşe göre zihinsel güç,bir genel yetenek ile çok sayıda özel yeteneğin kullanılmasından oluşurSpearmana göre genel yetenek soyut düşünebilme yeteneğidirSoyut zeka düşünceler arasında bağlantı kurarak genellemeler yaparÖzel yetenekler ise spor,müzik,resim,imgeleme,betimleme gibi alanlarda kendini gösterir

3-ÇOK ETMEN KURAMI TANIMI :Zekayı,pek çok etmenin biçimlendirdiğini
savunan psikologların görüşüdürZekayı bir çok özel yeteneğin oluşturduğunu kabul ederler Örneğin;Thorndike zekayı soyut,mekanik ve sosyal zeka olarak üç etmenle açıklamıştı Thurstone’da ,zekayı çok sayıda yeteneğin karışımı olarak nitelendirir
Thurstone’a göre zekayı biçimlendiren özel yetenekler şunlardır:
a)Sözel Anlayış;Sözcükleri tanıma,sözel benzerlikleri bulma,okuduğunu anlama
b)Sözel Akıcılık;Konuşurken ve yazarken uygun sözcük ve anlatmaları çabuk bulabilme
c)Sayısal Etmen;Basit matematik işlemleri çabuk ve doğru yapabilme
d)Mekan (uzay) ilişkilerini kavrayabilme;Nesnelerin uzaydaki durum ve değişimlerini kavrama
e)Bellek;Geçmişte öğrenilen konularla,yeni durumlar arasında ilişki kurabilme,çağrışımlı düşünme
f)Algısal Hız;Görsel olarak nesne ve olayların ayrıntılarını görebilme benzerlik ve farklılıklarını kavrama
B-BİLGİ İŞLEMLEME KURAMI TANIMI :Bu kuram zihinsel gelişimi ve bu gelişim aşamalarında çocuğun neleri yapabileceğini açıklayan kuramdırJean Piaget’in geliştirdiği bu kuram,çocuğun zihinsel gelişimini dört aşamada inceler
Piaget’a göre zihin dört evreden geçerek olgunluk düzeyine erişir
1-Duyusal-devimsel evre:çocuğun doğuştan gelen fiziksel refleksleri tanıyıp geliştirdiği dönemdir
2-İşlem öncesi evre:Yaklaşık 6-7 yaşına kadar süren bu evrede nesnelerle bunlara bağlı değişmeleri bütün olarak algılarBu dönemde nesneler sözcüklerle temsil edilmeye başlanırYani çocuk “masa” sözcüğünün masayı temsil ettiğini bilir
3-İşlem evresi:7-12 yaşlarına kadar süren bu evrede nesnelerle değişmeleri ayırt ederEşitlik,madde,hacim,alan,zaman,sayı kavramları kavranabilir
4-Soyut (formel) işlemler evresi:12 yaştan sonrası evredirBirey artık soyut düşünebilir,sosyal ilişkileri kavrayabilirDüşünme yeteneği düzenlilik kazanır
Her iki kuram da zekayı farklı biçimde açıklarBuna karşılık zeka kuramlarının tümünde ortak bir husus vardırBu da; zekanın gelişmiş bir beceriden çok,geliştirilebilecek bir kapasite (potansiyel) olduğudurAyrıca bu kuramlar zekanın biyolojik temelleri olduğu hususunda da birleşirler
Bu durumda zeka; bireyin doğuştan sahip olduğu,kalıtımla kuşaktan kuşağa geçen ve merkez sinir sisteminin işlevlerini kapsayan deneyim,öğrenme ve çevreden kaynaklanan etkenlerle biçimlenen bir bileşimdir
Zekanın sadece insana has olduğu kabul edilse de;yapılan bazı araştırmalar hayvanlarda da zekice davranışlara rastlandığını göstermiştirAncak hayvan davranışlarının çoğu içgüdüsel olduğundan zekadan ayrılır Zeka öğrenme ve uyum gibi yeteneklerle yakından ilişkilidirÖrneğin kuşun yuva yapması içgüdüseldirEğer zeka-düşünme bu davranışta etkili olmuş olsaydı,değişen şartlara göre yuvanın da değişmesi gelişmesi gerekirdiBu nedenle hayvanların zekice davranışlarında zekanın etkin olduğu söylenemezZEKANIN OLUŞUMUNDA KALITIM VE ÇEVRE ETKİLERİ NELERDİR :

Zekayı belirleyen iki temel etken vardırBunlar kalıtım ve çevredirZekayı etkilemede kalıtımın ve çevrenin payları nedir? Sorusuna cevap aramak için çeşitli araştırmalar yapan psikologlar,zekanın gelişebilme sınırlarının kalıtımla belirlendiğini tespit etmişlerdir Kalıtımla getirilen bu potansiyel iyi çevre koşullarında geliştirilebilirAncak uygun çevre koşulları zekanın sınırlarını değiştiremezAncak iyi çevre koşulları kalıtımla getirilen potansiyelin en verimli bir şekilde geliştirilmesini sağlayabilirYani çok iyi çevre koşulları geri zekalı bir bireyi normal veya üstün zekalı duruma getiremezKalıtımla getirilmiş olunan potansiyeli kullanma açısından iyi bir çevreye ihtiyaç vardır
Yine araştırmalar göstermiştir ki;kalıtımla getirilen potansiyel eğer iyi bir çevre ortamında(eğitim,sağlık ve sosyal yönden) geliştirilmez ise zeka seviyesi açısından tek başına yeterli olmamaktadır
O halde öncelikle kalıtımın zeka potansiyeli açısından etkisi daha fazla olmakla beraber,tek başına zekayı belirlememektedirPotansiyel ne olursa olsun çevre şartlarının o potansiyele uygun olması gerekmektedirBu da zekanın ciddi ölçüde kalıtım ile ve bunu tamamlayan çevre şartları ile oluştuğunu ve geliştiğini gösterir
Kalıtım,zekanın ve duyu organlarının düzeyini belirlemede belki daha önemlidir;çevre ise inançların,alışkanlıkların,tutumların yani kişilik özelliklerinin belirlenmesinde daha etkili görülmektedir
Zekada yaşa bağlı olarak da bazı değişmeler görülürBireyin zekası genellikle 18-20 yaşlarına kadar artar30 yaşlarından sonra bazı alanlarda düşüş belirirAncak genellikle normal dışı bir durum olmadıkça bireyin zeka ile ilgili gelişme hızında İleri yaşlarda önceki durumun korunduğu görülürPek çok düşünür,sanatçı ve bilim adamının yaşlılık döneminde verimli olmaları zeka düzeylerini koruduklarını göstermektedir


ZEKANIN ÖLÇÜLMESİ NASIL OLUR:

Zeka testlerle ölçülür
TEST:Bireylerin başarı,kişilik ve yeteneklerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için kullanılan bir yöntemdir
Zeka testlerinin doğmasına,çocuklar arasında zihinsel başarı yönünden büyük farklar olduğunun anlaşılması yol açmıştır

İlk bireysel zeka testi,1905 yılında Fransız psikologlardan Alfred Binet ile Teodor Simon tarafından, Binet-Simon zeka ölçeği adı altında yayımlanmıştırBu test 2-14 yaşları arasındaki çocuklara uygulanan sözel yeteneklerin ölçülmesine ağırlık veren bir testtir

Yaygın olarak kullanılan zeka testlerinden biri de Wechsler Yetişkinler Zeka Ölçeğidir

Daha sonra çocuklar için zeka ölçeği de eklenmiştirWechsler testlerinde sorular yaşlara göre değil,giderek zorlaşan sözel ve performans testler olarak iki grupta hazırlanmıştırSözel grupta;genel bilgi,sayı dizileri,sözcük dağarcığı,aritmetik,anlama ve yargılama ile benzerlik testleri yer alır

Performans testleri grubunda ise;resim tamamlama,resim düzenleme,küplerle desen,parça birleştirme,şifre ile ilgili testler bulunur
Bu testler sonunda, 3 zeka bölümü elde edilir:
1)Sözel zeka bölümü
2)Performans zeka bölümü
3)Tüm zeka bölümü, belirlenir

Bu zeka testlerinden başka, daha bir çok bireysel ve grup testleri geliştirilmiştir

Zeka testlerinin türleri:
1-Uygulanış biçimine göre;
a)Bireysel testler:Bireylere tek tek uygulanan testlerdir
b)Grup testleri:Birden fazla bireye aynı anda uygulanan testlerdir

2-Cevaplandırma biçimine göre;
a)Sözlü testler:Sözlü olarak cevaplandırılan testlerdir
b)Yazılı testler:Yazılı olarak cevaplandırılan testlerdir
c)Performans testleri:Bir eylem yapılarak cevaplandırılan testlerdir

Zeka testlerinin değerlendirilmesi(IQ TESTİ):

İYİ BİR TESTİN ÖZELLİKLERİ:

1-Güvenirlik:Aynı testin ve ya eşdeğerinin aynı kişi ya da grup üzerine yeniden uygulandığında,yaklaşık aynı değeri vermesidir
2-Geçerlilik:Testin neyi ölçmek için hazırlanmışsa onu ölmesi gerekirÖrneğin kişilik testi olarak hazırlanmış bir test zekayı ölçmek amacıyla kullanılamaz
3-Normları olmalıdır:İyi bir test standart bir gruba ya da gruplara dayanan normlara sahip olmalıdırNormlar çok sayıda kişiden elde edilmiş bir ortalamadırNormlar bir kişinin puanının başka kişilerin puanları ile karşılaştırılmasını sağlar
4-Standardizasyon:Testler mesleki yeterliliği olan uzman kişilerce uygulanmalı,uygulamada belirli bir düzen,yönerge,zaman sınırlaması gibi koşullar değişmeden aynı biçimde uygulanmalıdırAyrıca testin kültürel standardizasyonu yapılmalıdırYani bir test ne kadar geçerli ve güvenilir olursa olsun hazırlandıkları kültürün etkilerini taşırBu nedenle farklı bir kültürde uygulanacağı zaman,o kültürün unsurlarına uyarlanmalıdır


ZEKA BÖLÜMÜ:

Zeka bölümü,bir kişinin aynı yaşta olan diğer kişilerle karşılaştırılmasını sağlayarak,kişinin norm grubu içindeki yerini belirtir

Zeka Bölümü;

ZB(lQ)=ZY/TYx100 formülüyle hesaplanır

Teste bir önceki yaş düzeyine ait soruların sorulması ile başlanır
Deneğin bütün test sorularını doğru olarak cevaplandırdığı yaş düzeyine “temel yaş”,
hiçbirini cevaplandıramadığı yaş düzeyine de “çatı yaşı” denir

Zeka bölümünü bilmenin yararları:

1-Normal eğitimden yararlanamayacak durumda olanlara,zeka kapasitelerine uygun bir eğitim uygulanır
2-Meslek seçiminde zeka düzeyine uygun mesleğe yönelmeleri sağlanır
3-Mesleğe seçilirken de gerekli zeka düzeyine sahip olanların seçilmesi ve verimliliğin artmasını sağlar
Zeka Bölümlerinin Dağılımı şu şekildedir:
0- 70 Zeka özürlü 70- 90 Sınır(düşük zeka) 90-110 Normal110-120 Normal üstü120-130 Üstün zeka130-+ Deha (çok üstün zeka)

ZEKA YÖNÜNDEN ÖZEL GRUPLAR:
1-Zeka Geriliği
2-Üstün Zekalılık

1-Zeka Geriliği:
Zeka Bölümleri düşük olan bireylere geri zekalı denilmektedirZeka geriliğinin nedenleri;kalıtım ve (beyin zedelenmesi,doğum öncesi annenin geçirdiği hastalıklar gibi) diğer hastalıklardır

Zeka özürlüler üçe ayrılır:
a)İdiot: (ZB 0-24) Sürekli bakıma muhtaç olan zeka özürlülerdirBunlar ortalama olarak 2 yaşındaki bir çocuğun zeka düzeyini geçemezlerSürekli bakıma muhtaçtırlar
b)Embesil: (ZB025-49) Eğitilebilir zeka özürlülerdirÖğretilirse basit işler yapabilirlerTarlada çalışmak,bulaşık yıkamak vb Sorumluluk duygusundan yoksundurlar
c)Moron: (ZB 50-69) Öğretilebilir zeka özürlülerdirErişkinlerinin zeka düzeyi 9-10 yaşındaki bir çocuğunki gibidirTüm zeka özürlü olanların yaklaşık %85 i morondurÜlkemizde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bazı ilköğretim okullarında bu tip zeka özürlüler için özel sınıflar açılmıştır

2-Üstün Zekalılık:

Zeka bölümü yüksek olan bireylere üstün zekalı denilmektedirHer alanda her zaman üstün başarı gösterirlerÜstün zekalılar özel eğitimle seviyelerine uygun yetiştirilemedikleri takdirde,zekalarını olumsuz alanlarda kullanma ihtimalleri vardır Bu da toplumsal açıdan önemli bir risk oluştururBu nedenle üstün zekalı kişilerin zamanında tespit edilerek,seviyelerine uygun bir şekilde yararlı alanlara yönlendirilmesi gerekir

Özel yetenekler:

Yetenek bireyin zihinsel ve bedensel alanlarda iş başarabilme gücüdürİnsanlar arasında yetenek bakımından farklılıklar vardırPsikolojide özel yeteneklerin tespiti mesleğe yöneltme ve mesleğe seçme açısından önem taşır
Yaratıcı düşünme:
Yaratıcı düşünme yeni düşünceler,buluşlar,araçlar ve yapıtlar oluşturmaya yöneltilmiş düşünmedirKendini daha çok bilim, teknik ve güzel sanatlarda gösterir

Zeka, yaratıcı düşünmenin ortaya çıkarılmasını sağlayan bir araçtır

Eğitimde yaratıcılık geliştirilebileceği gibi, engellenebilir de

Yaratıcı bir bireyin ortaya koyduğu eserler alışılmışın dışında olacağından, çoğu kez alışılmışa yöneltilerek yaratıcılığı köreltilmiş olabilir
Bu nedenle çocuk yaşta bireyin yaratıcılığı tespit edilirse ve bu yönde imkan tanınırsa yaratıcılık daha çabuk geliştirilebilir

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:43
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016