Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 30-04-14, 22:09 #1
sorryb4by042 sorryb4by042 çevrimdışı
Varsayılan Okul Deneyimi - Etkinlik Örnekleri


DERS KİTAPLARINDAN YARARLANMA
Fatma öğretmenimiz derste işleyeceği konuları 6. sınıf Fen ve Teknoloji kitabındaki sıraya göre işlemektedir. Kitapta bulunan etkinlikleri sınıfta uygulamakta, kitapta bulunan konu ile ilgili resimleri örnek olarak göstermekte ve konunun sonunda bulunan "Kendimizi Değerlendirelim" kısımlarını öğrencileriyle beraber çözmektedir. 6. sınıf Fen ve Teknoloji kitabından bağımsız olarak hareket etmemektedir. Ayrıca 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Çalışma Kitabında bulunan konuya yönelik çalışmaları da öğrencilerine ev ödevi olarak yaptırmaktadır.
Fatma öğretmenimiz öğrencilerine bir önceki dersinde yeni üniteye geçeceğini ve ders kitaplarından "Maddenin Tanecikli Yapısı" ünitesine hazırlıklı gelmelerini belirtmişti. 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabında "Kuvvet ve Hareket" ünitesinin sonunda bulunan "Doğru mu, Yanlış mı?" etkinliğini sınıfta cevaplandırıp, "Ünite Sonu Değerlendirme Soruları" kısmında bulunan ve öğrencilerin yapamadıkları soruları birlikte cevaplandırdılar. Bunun ardından 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Çalışma Kitabında vermiş olduğu ödevi kontrol edip yeni üniteye geçiş yaptı. Yeni ünite olan "Maddenin Tanecikli Yapısı" konusuna giriş yapan Fatma öğretmenimiz 6. Sınıf Fen ve Teknoloji kitabında bulunan "Ünite Giriş Sayfasını" öğrencilerinden incelemelerini istedi. Bu sayfada bulunan resimlerde neler gördüklerini sorup, konu başlıkları ile resimleri ilişkilendirmelerini ve "Ünite Giriş Sayfasında" yer alan paragrafı okumalarını söyledi. Bunun ardından 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Ders Kitabında bulunan "Ön Bilgilerimi Yokluyorum" ve "Doğru Bildiğimiz Yanlışları Belirleyelim" etkinliklerini yaptırıp öğrencilerin ünite ile ilgili önbilgilerini yoklayıp, kavram yanılgılarını belirleyip, konunun anlatımına geçiş yaptı. Fatma öğretmenimiz gerek etkinlikler ve konu ile alakalı resimler, gerekse değerlendirme soruları ve ev ödevlerinde 6. Sınıf Fen ve Teknoloji ders kitabı ile 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Öğrenci Çalışma kitabından etkili bir şekilde yararlanmakta, dersi nasıl işleyeceğini planlarken ise "Öğretmen Kılavuz" kitabını kullanmaktadır. Bunların dışında öğrenciler okul kütüphanesinden ve sınıf kitaplığından yararlanmaktadırlar.
Fatma öğretmenimiz MEB tarafından verilen kitapların dışında ek kaynaklardan yararlandıklarını da belirtti. Sınıfa getirdiği yardımcı kaynaklar, öğrenci dergileri ve konu tarama testleri ile dersi zenginleştirip, sunum vb. tarzındaki görseller yardımıyla konunun kalıcılığını arttırmaktadır. Öğrenciler özellikle öğrenci dergileri ve görselleri daha çok beğendiklerini ve bunlardan yararlandıkları zaman motivasyonlarının daha yüksek olduğunu söylediler. Fatma öğretmenimiz son olarak derste kullanacağı yardımcı kitaplar, testler ve diğer görsel materyalleri belirlerken zümre toplantısı yapıp ortak karar aldıklarını dile getirdi.

DERSİ PLANLAMA VE ETKİNLİKLERİ SIRAYA KOYMA
Bir konuyu öğretmeye başlamadan önce, öğretim programı ve ders kitabına ek olarak çeşitli kaynak kitapları ve diğer bilgi kaynakları incelenmeli ve buna göre bir program hazırlanmalıdır. Plan hazırlanırken konunun başlıca bölümleri, temel ve zenginleştirici nitelikteki öğretme-öğrenme materyalleri, görsel araç ve gereçler, ev ödevleri ile ilgili öneriler, ilgili diğer etkinlikler tespit edilip bir dosyada saklanabilir. Konunun bölümlerini birer ders saatinde öğrenilecek şekle getirmek yararlı olur. Öğretimde yararlanılacak öğretme-öğrenme araç gereçleri sağlanıp sınıftaki koşullarda ve derse ayrılan zaman içinde kullanılabilecek şekilde ders başlamadan önce düzenlenmelidir.
Ders planı hazırlamak dersin işlenişi esnasında büyük yarar sağlamaktadır. Plan, öğretmene derste kılavuzluk edecek kadar ayrıntıya sahip olması gerekmektedir. Ancak planın, öğretmenin ayrıntılara takılıp kalmasına veya ayrıntılar içinde kaybolmasına neden olacak kadar uzun olması da iyi değildir. Planda, öğretmenin yapacağı ve öğrencilerin yapacakları çalışmalar üzerinde durmak yeterlidir. Bir dosya yaprağının bir veya iki yüzüne yazılmış olan bir planın yeterli olacağı düşünülmektedir. Planda, aşağıdaki noktaların açıkça belirtilmiş olması önerilmektedir.
 Başlık: Konunun adı
 Tarih ve saat: Dersin hangi gün ve saatte yapılacağı
 Hedefler: Bunlar konuya özel ifadeler olabileceği gibi, öğrencilerin davranışları, becerileri, öğrenme yaklaşımları şeklinde de olabilir.
 Araç gereç ve kaynaklar: Kullanılacak öğretme-öğrenme araç gereçleri, özel kırtasiye ya da cihazlar.
 Etkinlikler: Dersteki basamakların açıkça belirtilmesi; her bir basamağın gerçekleşmesi için tahmini süre. Etkinlikler arasında şunlardan bir bölümüne yer verilmiş olabilir: Açıklama, soru sorma, gösteri yapma, görsel araçlar üzerinde çalışma, bireysel çalışma veya grup çalışması, okuma, yazma, şema hazırlama, test sorularını cevaplama, oyunlar, bilgisayarla çalışma. Etkinliklere belirlenirken büyük ölçüde, öğrencileri etkin kılan ve onların öğretme - öğrenme sürecine katılımlarını gerektirenlere yer vermek daha uygundur.
 Değerlendirme: Değerlendirme işlemi dersten sonra yapılabilir. Öğrencilerin tepkileri ve davranışları, öğretmede karşılaşılan sorunlar ve öğretmenin kendi güçlü ve zayıf tarafları ile ilgili düşünceler, ileride bu tecrübelerden yararlanmak üzere not edilmelidir.DERSİN YÖNETİMİ VE SINIF KONTROLÜ
DERSE BAŞLANGIÇ
Fatma öğretmenimiz sınıfa girdiği andan itibaren her zaman güler yüzlü olmayı tercih ediyor, bu şekilde öğrencilerin motivasyonunu yükseltip derse olan katılımlarını arttırmayı amaçlıyordu. Öğrencilerine karşı Öğretmen-Öğrenci ilişkisinden daha çok bir arkadaş gibi davranıyor, bu sayede öğrencilerin rahatlıkla derse katılıp soru sorabilmesini sağlıyordu. Fatma öğretmenimiz derse başlamadan önce her gün yaptığı gibi önce yoklama aldı ve daha sonra öğrencileriyle kısa bir süre sohbet etti. Bu sohbet sırasında Türkiye'nin gündemindeki haberlerden öğrencilerinin bahsetmesini istedi.
DERS SIRASINDA
Öğrencilerinin derse olan dikkatlerini toplamayı başardıktan sonra derse geçti. Sınıfa getirdiği bilgisayarı akıllı tahtaya bağladıktan sonra bugün neler yapacağı hakkında kısa bir bilgi verdi. Fatma öğretmenimiz öğrencileriyle konuşurken her zaman isimleriyle hitap ediyor, sınıfın geneline konuşacağı zamanlarda arkadaşlar demeyi tercih ediyordu. "Kütle ve Ağırlık" ile ilgili sınıfa getirdiği oyunlarla öğrencilerin derse olan ilgisini arttırıp öğrencileriyle beraber bu oyunları oynamaya başladı.
KULLANDIĞI STRATEJİLER
Sınıfa getirdiği oyunlarda genel olarak "Soru-Yanıt" stratejisini kullandı. Sorularına doğru cevap alamadığı zamanlarda ipuçları vererek yanlış cevaplayan öğrencinin doğru cevaba ulaşmasında yardımcı oldu. Bu şekilde sınıfa getirdiği "Bulmaca, Animasyon, Deney ve Kim 500 Puan İster" tarzındaki oyunları öğrencileriyle birlikte tamamladı. Bütün öğrencilerin aktif katılımını sağlamak amacıyla sınıfta bulunan her öğrenciye söz hakkı verdi. Bu sayede sınıftaki her öğrencinin dikkatini toplayıp derse olan bağlantılarını koparmalarına engel oldu. Fatma öğretmen öğrencilerin bu oyunlarla hem derse olan ilgilerini arttırdı hem de konunun genel bir tekrarını yaparak öğrettiği bilgileri pekiştirmelerini sağlandı.
DERS SONUNDA
Fatma öğretmen dersin sonunda bir sonraki derste neler yapacağını söyleyip öğrencilerin bir bu derse hazırlıklı gelmelerini söyledi. Sınıfa getirdiği oyunlara öğrencilerin nasıl ulaşabileceğini anlattıktan sonra diğer ünite ve konularla ilgili oyunları öğrencilerin oynayabileceklerini belirtti. Bir sonraki derste yapıp gelmeleri için ev ödevleri vererek dersi bitirdi.


OKUL DENEYİMİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Okul deneyimi çalışmaları öğretmen adaylarına büyük bir tecrübe kazandırmaktadır. Biz öğretmen adayları bu çalışmalar neticesinde mesleği daha çok sevip, öğrencilerle diyaloglarımız büyük ölçüde artmaktadır. Okul deneyimi çalışmaları yapmadan öğretmenlik mesleğine başlasaydık birçok yönden neler yapacağımızı bilemez durumda olacaktık. Bu nedenle okul deneyimi çalışmaları her öğretmen adayının yapması gereken bir çalışmadır. Eğitim öğretimde yaparak yaşayarak öğrenmelerin yeri büyüktür ve bu çalışmalar ile yaparak yaşayarak deneyim kazanmaktayız. Öğrencilerin göstermiş oldukları davranışlara hangi ölçüde yaklaşmamız gerektiğini okul deneyimi çalışmalarını yaptığımız okul öğretmenin yaklaşımlarını örnek alarak daha iyi belirlemekteyiz. Okul deneyimi çalışmaları ile kazanmış olduğumuz deneyimlere mesleki hayatımızın birçok yerinde ihtiyaç duyacağız.
Okul deneyimi çalışmalarımızda yapmış olduğumuz etkinliklerin bir kaçını aynı hafta uygulayıp zamandan tasarruf edebilirdik. Bu şekilde başka bir etkinliğe yer verip tecrübelerimizi daha da arttırabilirdik. Örnek vermek gerekirse "Öğretmenin Okuldaki Bir Günü" adlı etkinlik ile "Öğrencinin Okuldaki Bir Günü" adlı etkinlik birleştirilerek tek bir etkinlik oluşturulabilirdi. Bu şekilde iki haftada yapılmış olan etkinlik bir haftada yapılıp yerine bir başka etkinliği uygulayabilirdik. Uygulamış olduğumuz bütün etkinlikler öğretmenlik hayatımıza olumlu etkileri olacaktır. Bu açıdan her etkinliğin yeri ve önemi ayrıdır ve çıkarılıp es geçilmesi yerinde bir davranış olmayacaktır. Etkinliklere kısaca göz atarsak en önemli niteliği taşıyan etkinliklerin başında "Dersi Planlama ve Etkinlikleri Sıraya Koyma" adını verdiğimiz etkinlik gelmektedir. Çünkü dersin nasıl işleneceğini planlayamayan öğretmen öğrencilerine yeterince verimli olamayacaktır. Dersini gelişi güzel bir şekilde işleyip öğrencilere kazandırılması gereken hedef davranışları gerçekleştiremeyecektir. Ayrıca "Test Hazırlama, Puan Analizi" etkinliğinin öneminin farkına varamayan öğretmen adayı ileride kazandırması gereken davranışların ne kadarını gerçekleştirebildiğinin farkına varmakta zorlanacaktır. Öğrencilerin yanlış öğrenmelerini düzeltip doğru bilgileri aktarmak için iyi bir değerlendirme aşamasını uygulamak gerekir. Bütün bu etkinliklerde öğretmenlik hayatımızda öğrencilerin kazanması gereken hedef davranışları kazanmalarına yardımcı olacak ipuçları bulunmaktadır. Bunun bilincinde olup gerçekleştirilen her okul deneyimi çalışmalarına özen göstermeliyiz. Çünkü okul deneyimi çalışmaları daha iyi bir toplum oluşturmak adına öğretmene düşen görevlerin en iyi şekilde yerine getirilmesine büyük ölçüde yardımcı olmaktadır.OKULDA ARAÇ GEREÇ VE YAZILI KAYNAKLAR

Fatma öğretmen sınıf içerisinde kullandığı araç gereç ve yazılı kaynaklar şunlardır;
 Öğretmen kılavuz kitabi
 Öğrenci ders kitabı
 Öğrenci çalışma kitabı
 MEB haricindeki ders ve etkinlik kitapları
 Değişik yayınevlerine ait yardımcı kitaplar
 Fen ve Teknoloji dersine yönelik test kitapları
 Çalışma kağıtları, slayt sunumları
www.fenokulu.net adresinde bulunan animasyonlar
 Laboratuarda bulunan deney malzemeleri
 Akıllı tahta
 Tepegöz
 Kendine ait laptop
 Kütüphane
 Sınıf kitaplığı
Fatma öğretmen sınıf içerisinde yoğun olarak MEB kitaplarından yararlanmaktadır. Dersin planlama aşamasında öğretmen kılavuz kitabını kullanmaktadır. Konuyu zenginleştirmek ve anlatımın kalıcılığını arttırmak için yardımcı kitaplardan yararlanmakta ve sınıfa getirdiği laptop ı kullanmaktadır. Deney yapacağı zaman malzemeleri sınıfa getirmekte fakat yeterli miktarda deney malzemelerine sahip olmadıklarını söylemektedir. www.fenokulu.net sitesinde bulunan animasyonlar, konu ile ilgili slaytlar, sorular ve oyunlar ile öğrencilerin ilgilerini toplayıp motivasyonlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Bunu sınıfta bulunan tepegöz ve kendine ait olan laptop ile sağlamaktadır. Etkinlik ve test kitapları ile konu sonunda öğretimi zenginleştirmeyi hedeflemektedir. Bir sonraki derse hazırlık olarak öğrencilerin ders kitaplarından çalışmalarını sağlamakta ve ödev olarak öğrenci çalışma kitaplarındaki konu ile ilgili kısımları vermektedir. Kütüphane çok aktif olarak kullanılmamaktadır. Bunun nedeni okul mevcudunun çok kalabalık olmasından dolayı geniş bir kütüphane sınıfı oluşturulamamasıdır. Sınıf kitaplığında ise genellikle öğrencilerin seviyelerine uygun hikâye, roman, kültür sanat, bilim ve teknoloji kitapları bulunmaktadır.


ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatma öğretmenimiz öğrenci çalışmalarını değerlendirirken iki yöntem kullanmaktadır. Bu yöntemlerden birincisi yapmış olduğu yazılı sınavlar, ikincisi ise öğrencilerin sınıf içerisinde göstermiş oldukları aktif katılımlar ve çalışmalardır. Kullandığı bu iki yöntem ile öğrencilerin sadece belirli zamanlarda göstermiş olduğu başarılara bağımlı kalmamaktadır. Yani sadece yazılı sınav sonuçlarına göre notlar vermemektedir.
Fatma öğretmenimiz belirli zamanlarda yaptığı sınavlar ile öğrencilerin sınıfta göstermiş olduğu aktif katılımları bütün dönem boyunca gözlemleyip notlarını belirlemektedir. Gözlem yaparken öğrencilerin sınıfta göstermiş oldukları aktif katılım ve çalışmalar ile bu çalışmalara olan ilgileri neticesinde sınıf listesinde isminin karşısına birer + koyarak not tutmaktadır. Öğrencilerin yazılı sınavdan aldıkları notlar ile sınıf içerisindeki katılımları sayesinde kazandıkları artılar neticesinde dönem sonunda başarı notları belirlenmektedir. Öğrenciler sınıf içerisinde yapmış oldukları her türlü katılım ve çalışmaların göz ardı edilmeyeceğini bilerek daha istekli olmakta ve çalışmalarını sürdürmektedir.
Fatma öğretmenimiz dönem boyunca öğrencilerin yapmış oldukları çalışmaları da ödüllendirmektedir. Öğrenciler bu sayede sadece nota dayalı çalışmalar yapmamakta, Fatma öğretmenin vereceği hediyelere sahip olabilmek içinde çaba sarf etmektedir. Sınıfta en iyi çalışmayı sergileyen öğrenciye hediye ettiği "Bilim Çocuk Dergisi" ile hem öğrenci çalışmalarını pekiştirmekte hem de diğer öğrencilerin bu hediyeye ulaşabilmeleri için sınıf içi çalışmalara daha istekli olmalarını sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler bu hediyeler ile Fen ve Teknoloji dersini daha çok sevip, sahip oldukları bilgilerin kalıcılığı artmaktadır.


ÖĞRENCİNİN OKULDAKİ BİR GÜNÜ
Bugün 6/G sınıfında gözlem yapmak üzere Fen ve Teknoloji dersine katıldık. Rapora yönelik bir öğrenciyi belirleyerek gözlemlemeye başladım. Öğrenci derse motivasyonu yüksek bir şekilde gelmişti. Öğretmenin her sorduğu soruya cevap vermeye çalışmakla birlikte, çok iyi bir gözlem yapıp dersi dinlemekteydi. Not tutmasıyla derse karşı ne kadar ilgili olduğunu fark ettim. Bazen dikkati dağılsa da kısa sürede dikkatini toplayıp dersi dinlemeye devam etmekteydi. Ders sonunda öğrenciyi yanıma çağırıp okulda bir gün boyunca neler yaptığını sordum.
Tuğçe okula geldiğinde ilk olarak okulun bahçesinde sıraya girdiğini belirtti. Sırada bulunan arkadaşlarıyla selamlaştıktan sonra beklemeye başlayan Tuğçe, andımızı okuduktan sonra sıra ile sınıflara girdiklerini söyledi. Andımızda belirtilen sözleri ne kadar yerine getirdiğini sorduğumda bu sözlerin bazılarını anlamakta güçlük çektiğini öğrendim. Sohbetimize devam ettiğimde sınıf başkanlığı yaptığını söyleyen Tuğçe, öğretmenlerine yardımcı olmak için sınıf listesinden gelmeyenleri kontrol ettiğini belirtti. İlk dersinin matematik olduğunu öğrendim. Tuğçe, matematik öğretmeni gelmeden önce matematik ile ilgili ders materyallerini çantasından çıkardığını söyledi. Bu davranışı her derste yapıp yapmadığımı sorduğumda bazen arkadaşlarıyla sohbet ettiği için unuttuğunu belirtti. Ders aralarında neler yaptığını sorduğumda, bu kısa zaman dilimlerinde arkadaşlarıyla birlikte bahçeye çıktığını, bazen de bir şeyler yiyip içtiğini söyledi. Matematik dersinden sonra teneffüste neler yaptığını sorduğumda arkadaşlarıyla oyun oynadığını öğrendim. Ders arası bittikten sonra Fen ve Teknoloji dersine girdiğini belirten Tuğçe, biz stajyerlerin gelmesinden dolayı derse olan ilgisinin bir miktar daha yükseldiğini söyledi. Bu duruma çok sevindiğimi belirttikten sonra diğer dersinin ne olduğunu sordum. Son iki ders saatinin Türkçe olduğunu belirten Tuğçe, öğretmeninin vermiş olduğu ödevi tamamlayamadığını ve diğer ders arasında kalan kısmını tamamlayacağını söyledi. Bu durumun ne kadar doğru bir davranış olup olmadığını konusunda kısa bir konuşma yaptıktan sonra, sadece yetiştiremediğini ve çok nadir olarak bu yola başvurduğunu öğrendim. Türkçe dersi bitiminden sonra son ders olmasından dolayı evine gideceğini belirten Tuğçe'ye hoş sohbetinden dolayı teşekkür edip konuşmayı sonlandırdım.


ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
Öğretmenimiz Fatma EVRİM bir hafta önce işlemeye başladığı "Kuvvet ve Hareket" konusuna devam etmek için sınıfa geldi. Sınıfa "Günaydın" diyerek giriş yaptı. Öğrencilerin dikkatini derse çekebilmek için hafta sonu haberlerinde neler olup bittiğini sorarak öğrencilerinden konuşmak isteyenlere söz verdi. Bir öğrencinin vermiş olduğu "Kuvvet ve Hareket" konusuyla ilgili olan haberden yola çıkarak derse başladı. Derse odaklanan öğrencilerle birlikte konu ile ilgili olarak verdiği çalışma kitabındaki soruları "Soru-Yanıt" yöntemini kullanarak çözdü. Verdiği ödevi tam anlamıyla yapan öğrencilerine birer + vererek ödüllendirdi. Ders boyunca bu şekilde olumlu pekiştireçler kullanarak öğrencilerini ödüllendirmeye devam etti. Bu sayede öğrencilerin derse olan katılımları arttı. Konuya "Halat Çekme Oyununu Hatırlıyor musunuz?" diyerek başlayan öğretmenimiz, öğrencilerin dikkatini toplayarak bu oyunun nasıl sonuçlanabileceğini sorup öğrencilerinden cevaplar aldı. Daha sonra "Cisim Hangi Yönde Hareket Eder" etkinliğini sınıfta yaptırdı. Bu etkinlik dahilinde öğrencileriyle birlikte "Gösteri Yöntemini" kullandı. Gösteri yönteminde birkaç öğrenci seçerek değişik büyüklükte çekme kuvveti uygulandığında öğrencinin nereye hareket edeceği yönünde sorular sordu ve yanıtlarla birlikte etkinliğini tamamladı. Bu işlemin ardından "Sunuş Yoluyla Öğretime" geçen öğretmenimiz konuyu "Tümdengelim" yöntemiyle işlemeye başladı ve bu strateji ile olgu ve genellemeleri öğretmeye çalıştı. Öğretmenimiz yoruma dayalı sorular sorarak sınıf içerisinde "Beyin Fırtınası" tekniğini kullanmaya özen gösterdi. Bu yöntemle birlikte öğrencilerin doğru cevaplara ulaşmalarını sağlıyor, yanlış cevaplarda ise yönlendirmeler yapıp geri dönütler veriyordu. Konunun anlatımı sırasında zaman zaman "Buluş Yoluyla Öğretim" yöntemini kullanan Fatma öğretmenimiz, bu öğretim yöntemi dahilinde öğrencilerin konu ile ilgili örnekler verip, bu örnekler dahilindeki problemleri çözmelerini istedi. Derse yorgun ve uykusuz gelen bir öğrencinin aktif katılım sağlamamasından rahatsızlık duyan Fatma öğretmenimiz, öğrencinin aktif katılımını sağlamak amacıyla konuyla ilgili soruyu tahtada çözmesini istedi. Olumlu bir yanıt alamayınca bu isteğinden vazgeçip daha sonra öğrencinin derse olan dikkatini arttırabilmek adına hafta sonu oynanan futbol maçıyla ilgili bir konu ortaya atarak bu öğrencinin neler düşündüğünü sordu. Öğrencinin bu şekilde dikkatini toplamayı başaran öğretmenimiz konuya devam etti. Konunun devamında tekrar "Buluş Yoluyla Öğretim" stratejisini kullanan öğretmenimiz bu yöntem ile öğrencilerinden "Kuvvet ve Hareket" konusuna ilişkin kural ve genellemelere ulaşmalarını sağladı. Ders süresinin bitmesiyle birlikte Fatma öğretmen "İyi Günler" dileyip sınıftan ayrıldı.


SORU SORMA ALIŞTIRMALARI
Fatma öğretmenimiz, öğrencilere soru sorarken açık ve anlaşılır bir dil kullanmaya özen gösteriyordu. Öğrencilere soruları yöneltirken gelişim düzeylerine uygun ve öğrencilerin bildikleri kelimeleri kullanmaya çalışıyordu. Fatma öğretmenimiz derse başlamak için bir önceki derse yönelik "Hatırlatmayı Yoklayan Sorular" sormayı tercih etti. Konuya "Bir cismin Kütlesi ile Ağırlığı Her Yerde Aynı Mıdır?" sorusunu yönelterek giriş yaptı. Soruyu sorduktan sonra öğrencilerin cevabı düşünmeleri için belli bir zaman vermekteydi. Öğrencilerin tamamının düşünmesini sağlamak için bu yola başvuruyordu. Bu zaman diliminde öğrencilerinin doğru sonuca ulaşabilmeleri için küçük ipuçları veriyordu. Çünkü bazı öğrencileri çok hızlı yanıt verirken, bazı öğrenciler bir süre düşünmeyi tercih ediyorlardı. Soruyu sorduktan sonra direk cevap almayı istemeyen Fatma öğretmenimiz, sorduğu sorulara her defasında parmak kaldırılması gerektiğini belirtti. Çünkü sadece belli başlı öğrencilerin aktif olmasını değil, sınıfın genelinin aktif olmasını istiyordu. Öğretmenimiz, öğrencilere soruları yöneltirken genellikle öğrencilerle göz teması kuruyordu. Öğrencilere soruları cevaplamaları için söz hakkı verirken isimleriyle hitap etmeye özen gösteriyordu. Fatma öğretmenimiz söz hakkını verirken aynı öğrencileri seçmeyip, her defasında farklı öğrencilere söz hakkı vermekteydi. Ayrıca sorduğu sorularda öğrencilerin soyut olarak düşünmemeleri için soruyu somutlaştırmaya çalışmaktaydı. "Bir Cismin Kütlesi Ve Ağırlığı Her Yerde Aynı Mıdır?" sorusunu sorduğunda, öğrencilerin somut düşünmeleri için o cismi zihinlerinde "Teraziye Koymalarını, Dinamometreye Takmalarını" istemekteydi. Fatma öğretmenimiz, sorular sorarken beden dilinden yararlanmakla birlikte, öğrencilerin verdikleri doğru cevaplarından sonra "Aferin,Çok Güzel, Bravo" gibi sözlü pekiştireçlere de sık sık yer veriyordu. Öğrencilerin yanlış cevaplarında ise soruyu tekrar başka sözcükler kullanarak ve örneklerle açıklayarak öğrencilere yöneltiyor, böylece öğrencilerin soruyu daha iyi anlamalarına yardımcı oluyordu. Öğrencilerin verdiği yanlış cevaplarda "Kesinlikle Yanlış, Olmadı, Bu Nasıl Bir Cevap" gibi ifadeleri kullanmıyordu. Fatma öğretmenimiz soru sormayı daha çok öğrencileri derse güdelemek, öğrencilerin ön bilgilerini yoklamak ve derse ilgisiz olan öğrencileri derse katmak için kullanıyordu. Sorduğu sorular bazen kısa cevaplı, çoğu kez ise açık uçlu ve düşünmeyi gerektiren türden oluyordu. Bu sayede öğrencilerin aktif olarak düşünüp, konunun daha iyi bir şekilde anlaşılmasını sağlamaktaydı.TEST HAZIRLAMA, PUANLAMA ANALİZİ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler hazırlanırken öğrencilerin bilgileri yoklanmalı aynı zamanda bilgilerin kalıcılığı arttırılmalı ve yanlış bilgilerin ortadan kaldırılması amaçlanmalıdır. Test hazırlamak kolay olmamakla birlikte dikkat edilmesi gereken hususların başında kapsam geçerliliğinin ve güvenirliliğinin yüksek olması gelmektedir. Öğrencilere hazırlanan testler öncelikle onların anlayabileceği dilde olmalı ve öğrencilerin bilmediği halde doğru cevap vermelerini sağlayan ip uçlarından arındırılmalıdır. Test hazırlanırken sınıfın bütününe uygun bir şekilde planlanmalı ve bu plan neticesinde %10 çok kolay, %10 çok zor, %20 zor, %20 kolay ve %40 orta düzeyde sorular belirlenmelidir. Soru köklerinde anlam bütünlüğünü bozan kelimelere yer verilmemeli ve bir önceki veya bir sonraki sorunun cevabını içeren cümlelerden kaçınılmalıdır. Derse bahsedilen, önemle altı çizilen, öğrenci kazanımlarına uygun sorulara yer verilmelidir. Testte bulunan cevap şıklarının dağılımı eşit olmalı ve aynı cevap şıkkı arka arkaya üçten fazla gelmemelidir. Görselliği arttırılmış sorular hem öğrencilerin dikkatini çekecek hem de öğrencilerin testi çözerken zevk almasını sağlayacaktır. Bu hususlar ışığında Fatma öğretmen öğrencilere testler hazırlamakta ve onlara hazırladığı bu testi uygulamaktadır. Fatma öğretmen öğrencilerinden testi çözerken sınıfta öğrendikleri bilgilerden yararlanmalarını istemekte ve öğrencilerin soruları sallama yoluyla çözmemeleri gerektiğinin altını çizmektedir.
Fatma öğretmen testin puanlamasını yüz üzerinden yapmaktadır. Sorduğu soru başına bir puan belirleyerek bu puanların toplamı yüz puanı geçmemektedir. Ayrıca üst düzey zihinsel becerileri yoklarken bu beceriler ışığında öğrencilerin neleri öğrenip neleri öğrenmediklerini saptamaktadır. Testin sonuçlarını analiz ederken sık sık testte bulunan çok kolay/çok zor soruları sınıfın yüzde kaçı yapmıştır ve neden? gibi soruları yöneltmektedir. Testte bulunan çeldiricilerin ne kadarı iyi çeldirici olmuştur ne kadarı çeldiricilik görevini yerine getirememiştir şeklinde sorular sorup cevaplar aramaktadır. Testi uygulayıp analiz ettikten sonra testte kullandığı soruları sınıfta çözüp öğrencilerin yanlış yaptıkları soruları neden yanlış yaptıklarını anlatmaya çalışmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin zihinlerinde oluşan soru işaretlerini gidermekte ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığını arttırmaktadır.YÖNERGE VE AÇIKLAMALAR
Giriş
Konuya giriş için öğretmen 10 dakikalık bir zaman ayırdı. Öğrencilerin dikkatini konuya çekebilmek için sınıfa bir dinamometre getiren öğretmen, bununla ilgili örnekler verip öğrencilere sorular yönlendirdi.
Temel Düşünceler
Öğretmen mantıksal bütünlüğü sağlamak için özelden genele bir anlatım şekline başvurdu. Konunun ana hatlarını belirten öğretmen öğrencilere günlük hayattan örnekler vererek daha sonra bu örnekler çerçevesinde konuya ilişkin terimlerden söz etti.
Anlatım
Öğretmen yönerge ve açıklamaların açık ve akıcı bir dil kullanarak sunulmasına dikkat etti. Açık ve akıcı bir dili kullanabilmek için kolaylıkla anlaşılabilir cümleler kuran öğretmen, anlatımında daha basit cümlelere yer verdi. Anlatımı öğrencilerin ilgilerine, yeteneklerine ve yaşlarına uygun olarak seçmeye özen gösterdi.
Düşünceler
Konuyu somutlaştırmak için, iyi seçilmiş açık örneklerden yararlandı. Örneklerini bu şekilde seçerken basit ve kolaylıkla anlaşılabilir olmasına dikkat etti. Gerekli olan yerlerde örnekleri tekrarlayarak benzer örneklere yer verdi. Öğrencilerinde benzer örnekler vermesi için zaman tanıdı. Konunun anlaşılıp anlaşılmamasına yönelik sorular sorup geri dönütler aldı. Sınıfa getirdiği örnek dinamometreyi öğrencilere anlatıp, tahtayı iyi bir şekilde kullandı.
Ses
Ses tonunu çok iyi ayarlayan öğretmen, sınıftaki bütün öğrencilere ulaşabildi. Konunun önemli yerlerinde ses tonunu yükselterek vurgulamalar yaptı. Dikkati dağılan öğrencilerin tekrar konuya odaklanabilmesi için kısa duraklamalar ve vurgular yaptı. Hızlı bir anlatıma yer vermeyen öğretmen söylediklerinin anlaşılabilir olmasına dikkat etti.
Diğer
Örnekler veren öğrencilerle göz temasına giren öğretmen ayrıca güzel örnekler verenlere gülümseyip onlara küçük jestlerde bulundu. Öğretmen öğrenci katılığından uzaklaşıp arkadaş edasıyla konuyu anlatıp onların konuyu daha iyi anlamalarını sağladı. Hareket ve tavırlarını özenle seçen öğretmen bu davranışıyla öğrencileri kazanmayı başardı.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 15:36
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018