Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 24-06-18, 22:19 #41
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete


Kaynak nihathatipoğlu. Com
*
İYİLERDEN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUALAR*

Allahümme'ğfirli hatieti ve 'amdi. Allahümmehdini li-salihı'l-a'mali ve'l-ahlakı innehu la yehdi li-salihıha ve la yasrifü'an seyyi'iha illa ente.Allah'ım! günahlarımı bağışla. Bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin, kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın


HZ. ABDULLAH B. ABBAS'IN DUALARI*

Allah'ım! Gökleri ve yeri aydınlatan yüzünün nuruyla senden, beni koruman, himaye ve hıfzın altına almanı dilerim. Allah'ım! Beni, rızkına kanaat edenlerden eyle, bana verdiğin rızkı bereketli kıl ve arkada bıraktığım her şeyimi gözet. Allah'ım Muhammed(s.a.v.)'in şefaatini kabul eyle. Onun yüksek derecesini yücelt. İbrahim ile Mûsâ'ya verdiğin gibi, onunda her dileğini ver.*


İMANI GÜÇLENDİREN DUA*

El-hamdü lillahi ale'l-iman. El-hamdü lillahi ale'l-îslam. El-hamdü lillahi ale'l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam. Allahu Teala'nın bize lütfettiği iman ve İslam'a ve büyük ihsana şükürler olsun. -Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam'm ümmetinden kılan- Allahu Teala'ya hamd olsun.*


PEYGAMBERİMİZİN MAĞFİRET DUASI*

Sübhanekallahümme Rabbi ve bi hamdike, la ilahe illa ente estağfirüke ve etubü ileyk./Yüce Allah'ım, her an Seni anar ve Sana şükür ederiz. Senden başka ilah yoktur. Senden af ve mağfiret diler tevbe ederiz.*

ÇÖZÜMSÜZ ZAMANLARDA OKUNACAK DUA*

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ya Rabbi, sıfatların, yüce saltanatın, en güzel isimlerin hürmetine, peygamberlerinin temizliği, velilerinin nuru, şehidlerinin kanı yüzü hürmetine ilmimi arttır, ölmezden önce tevbe, ölürken rahatlık, mağfiret, cehennemden kurtuluş, cennete giriş nasib eyle, dünyada da ahirette de afiyet ve huzur ver, ey merhametlilerin merhametlisi, rahmetin yüzü hürmetine duamı kabul buyur. İlahi Hüseyn ve kardeşi yüzü hürmetine, dedesi, babası yüzü hürmetine, anası ve oğulları yüzü hürmetine beni darlıktan kurtar, ey merhametlilerin merhametlisi rahmetinle isteğimi kabul buyur.*

TAİF DÖNÜŞÜ DUA*

Allah'ım! Kuvvetimin za'fa uğradığını, çaresizliğimi, halkın gözünde hor ve hakir görüldüğümü sana arz ederim. Ey merhametlilerin en merhametlisi, biçarelerin Rabbi sensin. İlâhî! huysuz ve yüzsüz bir düşmanın eline beni düşürmeyecek, hayatımın dizginlerini eline verdiğim akrabamdan bir dosta bile bırakmayacak kadar merhametlisin.Ya Rabb, eğer bana karşı gazaplı değilsen, çektiğim belâ ve sıkıntılara hiç aldırmam, senin esirgeyiciliğin geniştir.Ya Rabb gazabına uğramaktan, rızandan mahrum kalmaktan, senin karanlıkları aydınlatan, din ve dünya işlerini dengeleyen nuruna sığınırım. Razı oluncaya kadar affını diliyorum. kuvvet ve kudret ancak seninledir...


İKBAL'İN BİR YAKARIŞI*

Dua olup dökülür gönlümdeki arzu Mümin gibi olsun hayatım ey Rabbim! Uzaklaşsın karanlık, dünyadan Aydınlansın her taraf ey Rabbim! Çiçek nasıl süsüyse bağın ve bahçenin Ben de süsü olayım vatanımın ey Rabbim! Yaşamım, Artsın ilim mumuna olan aşkım ey Rabbim! Fakirleri gözetmek vazifem olsun Dertli ve zayıfları sevmek gayem, ey Rabbim! Kötülüklerden kurtar Beni yürüt doğru yolda ey Rabbim!*

SIĞINMA DUALARI*

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir, slah et, bize kurtuluş göster, karanlıkdan aydınlığa çıkar, bizi çirkinliklerden,uzaklaştır. kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle, sen tövbeleri kabul edensin, merhametlisin. Bizi nimetlere şükreden nimetlerini öven verdiğin nimeti kabul eden eyle bize nimetlerin devamım ihsan eyle. (Hakim, De'avat)*


DARGINLIKLARI GİDERMEK İÇİN OKUNACAK DUA*

Allah'ım! Kalplerimizi birleştir bizi ayrılığa düşürme Aramızı düzelt. Bizi doğruya ilet. Bizi şirk, küfür ve nifak karanlıklarından kurtar, iman ve İslam aydınlığına çıkar, bizi her türlü çirkinlik ve edepsizlikden uzaklaştır. Allah'ım! Kulaklarımızı, gözlerimizi ve eşlerimizi her türlü kötülük ve günahtan koru. (îbn Hibban, Rakaik)*


TEMBELLİKTEN KURTULMAK İÇİN DUA*

Allahümme innı euzü bike mine'l-hemmi ve'l-hazeni ve'l aczi ve'l keseli ve'l-cübni ve'l-buhli ve dalai'd-deyni ve ğalebeti'r-ricali Allah'ım! Hüzünden, kederden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç baskısından ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınırım. (Buhari)*
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-18, 22:20 #42
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete


Kaynak nihathatipoğlu. Com


Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin Duası*

zikredenler ancak senin zikrinle seni zikrederler. Ey arifleri meydana çıkaran, arifler ancak seninle seni bilirler. Ey âbidleri kendilerine amellere muvaffak eyleyen, senin iznin olmadan, kim şefaat edebilir? keremin olmadan kim seni zikredebilir Allah himmetini toplasın, sırrını dağıtmasın, seni kesip ayıran her kesiciden kessin ve seni kendisine ulaştırsın. Kendi zenginliğini kalbine koysun, sana edep ihsan etsin, kalbinden razı olunmayanı çıkarsın, kalbine rızasını koysun ve seni, kendisine varan en yakın yola iletsin.

KORKU ANLARINDA OKUNACAK DUA*

Allahümme inna nec'alüke fi nuhurihim.Ve neuzü bike min şururihim. Allah'ım! Onların yüreklerine korku sal,bizi onların şerrinden koru! (Ebu Davud)*

KABİR AZABINDAN KORUNMAK İÇİN DUA*

Allahümme inni euzü bike mine'l-küfri ue'I-fakri ve azabi'l-kabri.Allah'ım! Küfürden, fakirlikten ve kabir azabından Sana sığınırım.*


NAMAZDAN SONRA OKUNAN İMAN DUASI*

Rabbena la tüziğ kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena mil ledünke rahmeten inneke ente'l-Vehhab.Allah'ım, Sen bizleri doğruya sevkedip imana muvaffak kıldıktan sonra kalplerimizi batıl ve kötü yola saptırmaktan koru ve bizlere ilahi katından rahmet ihsan eyle, Sen ihsanı bol ve bağışlayıcısın. (Al-i İmran)*


ÖLÜM ANINDA İMANLI GİTMEK İÇİN DUA*

Allah'tan başka ilah yoktur. yüce Allah her zaman var olmuştur. her mekânda sadece ona ibadet edilir. Allah'tan başka ilah yoktur. O her iyiliğin sahibidir. zikredilendir. Allah'tan başka ilah yoktur. Şeytanın şerrinden ve imanın kaybedilmesinden sadece ona sığınılır. Ey ihsanı hep var olan, ey bağışlayan ve mağfiret sahibi Senin rahmetinle Sana sığınırız ey Rahman salât ve selam efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya (s.a.v.) olsun.. Ey Allah. Ey Allah...*
GÜNAHLARDAN ARINMA DUASI*

Allahümme inni zalemtü nefsi zulmen kesiran ve la yağfiru'z-zunube illa ente fağfirli mağfireten min indike inneke ente'l-ğafuru'r-rahim.Allah'ım kendime çok zulmettim. Senden başka günahı bağışlayan yoktur. Senden mağfiret diliyorum. Sen merhametli ve bağışlayıcısın.*


BİRÇOK DERDE DEVA OLAN DUA*

Allahümme innı euzü blke mine'l-hemmi, ve'l-hazeni ve euzü bike mine'l-aczi ve'l keseli, ve euzü blke mlne'l-cübnl, ve'l-buhli ve euzü bike min galebeti'd- deyni ve kahri'r-ricali Allah'ım! Elem ve kederden, şaşkınlıktan sana sığınırım. Acizlikten, tembellikten, bıkkınlıktan Korkaklık ve cimrilikten dsana sığınırım. Allah'ım! Borç altında ezilmekten, kahrından mağlup olmaktan da sana sığınırım


GIYBET VEYA İFTİRADAN KORUNMA DUASI*

Allahümmağfirli ve limeniğtebtühu ve liualideyye ve lil mü'minine ve'l-mü'minati yevme yekumu'l-hisab. Bi rahmetike ya erhame'r-rahimin.Allah'ım; Ruz-i Mahşerde beni iftira ettiğim veya kötü sözle çekiştirdiğim kimseyi, anne ve babamı ve mü'mini affeyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi.*


ABDULLAH VERRAK'IN DUÂSI*


Allah'ım tövbe edip işlediğim her günahımı affet. Söz verip getirmediğimden dolayı beni affet.
niyetime karışan duygularımı bağışla
kötüye kullandığım nimetlerin için bağışla
Ey gizli ve açıkta, gündüz ve gecenin karanlığında, gizlice işlediğim her günahı bilen Rabbim affet.
Allah'ım Rabbim, duâlarımı kabul eyle.*
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-18, 22:20 #43
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete


Kaynak nihathatipoğlu. Com


ZİLLETTEN ALLAH'A SIĞINMAK DUASI

Allahümme innı euzü bike mine'l-fakri ve mine'l-kılleti ve mine'z-zilleti ve en ezlıme ev uzleme
Allah'ım! Fakirlikten, yoksulluktan, zilletten; zulmetmekten, zulme uğramaktan sana sığınırım. (Nesei,)*

GAZZALİ'NİN DUASI*

Gazzali anlatıyor: Kabe duvarına sarılan bedevi, şöyle yakarıyordu: Allah'ım, günahı sürdürmekle istiğfar etmem küstahlık, senin affını bilerek tövbeden geri durmam ise kötü bir davranıştır Bana nice nimetler vermekle sevgimi kazandın. Ben sana muhtaç olduğum hâlde isyan etmekle gazabını çekiyorum. Ey iyilikleri vaat ettiği zaman sözünde duran, vaadinde azap ile korkutmasında affedip bağışlayan Allah'ım kusurlarımı senin geniş affına al. Ey merhamet edenlerin en merhametlisi, bana rahmet eyle.*


ACİZLİKTEN KUSURDAN ALLAH'A SIĞINMA DUASI


Allah'ım! Acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Nefsimin sahibisin. Allah'ım! Titremeyen kalpten, doymayan nefisten, fayda sağlamayan ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım.*

HATA VE GÜNAHTAN ARINMA DUASI*

Allahümmeğsil hatayaye bi-mai's-selci ve'l-beradi ve nekki kalbi mine'l-hataya kema nekkayte-sevbe'l-ebyada mine'd-denesi ve ba'ıd beyni ve beyne hatayaye kema ba'adte beyne'l-meşrikı ve'l-meğribi.Allah'ım! Hatalarımı kar ve soğuk su ile temizle, kalbimi hatalardan beyaz elbiseleri kirlerden temizlediğin gibi temizle, benimle günahlarımı doğu ile batı arası kadar uzaklaştır. (Buhari, De'avat,)*


SEBEPSİZ BAYILANA OKUNACAK DUA*

siz döndürülmiyeceğinizi mi sandınız? Mülk, ancak Allahındır O'ndan başka hiçbir ilah yoktur. Arş'ı Kerim'in Rabbidir. Kim Allah ile beraber ilah edinir, ve taparsa, hesabı ancak Rabbi nezdindedir. Hakikat şudur kafirler korktuklarından emin, umduklarına nail olamayacaklardır. De ki: Ey Rabbim, yesirge. Sen acıyanların en hayırlısısın.*


HER TÜRLÜ SIKINTIYI DEFEDEN İKİ AYET - 1*

o kederin ardından üzerinize bir güven ve emniyet indirdi. Bir uyku ki, sizi kuşatıyordu. Bir grup nefis sevdasına düşmüştü Allah hakkında haksız yere cahiliye kafasıyla suizanda bulunuyordu. zaferden bir pay var mı?" diyorlardı. De ki: "Zaferin hepsi Allah'ındır." Onlar nefislerinde, bir şey gizliyorlar. "Bizim yönetimde hissemiz olsaydı, öldürülmezdik diyorlar. De ki: "Evinizde de olsaydınız, ölüm kararı verilenler, ölecekleri yerlere kendiliklerinden giderlerdi." Allah, bunu sinelerinizdekini imtihan etmek, kalplerinizdekini ortaya çıkarmak için yaptı. Allah, kalplerin içini bilir.*


HER TÜRLÜ SIKINTIYI DEFEDEN İKİ AYET - 2*

Muhammed, Allah'ın rasulüdür. Onunla beraber olanlar, inkarcılara sert, kendi aralarında merhametlidirler. Sen onları cemaatle rüku ve secde ederken, Allah'ın ihsan ve ikramını, isterken görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izidir. Bu, onların Tevrat'taki İncil'deki halidir. Bu, filizini çıkaran, güçlendiren, gövdesi üzerine dikilen ve çiftçilerin hoşuna giden bir ekine benzer. Allah Allah iman edip salih ameller işleyenlere, bağışlanma ve büyük bir ecir vaat etmektedir.*


Öfkelenince okunacak dua*

Allahümme'ğfirU zenbi ve ezhib ğayza kalbi ve ecirni min mudıllati'l-fiten.Allah'ım! Günahımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi dindir ve beni fitnecilerin saptırmasından koru. (Taberani)*

HZ. hamza'nın duâsı*

Ey Allah'ım, beni kudretinle muhafaza et, fazlınla rızıklandır, beni emrine tâbi olanlardan kıl ve vasiyetini koruyanlardan eyle ey esirgeyenlerin esirgeyicisi!*


içinin ferahlaması için okunacak dua*

Allah'ım! Ben senin kulunum, kölenim Senin avucundayım. İdarem elindedir. Hükmün bende geçerlidir, hakkımda verdiğin hüküm adildir. Kendine verdiğin yarattıklarından birine öğrettiğin, her ismin hürmetine,senden isterim ki, Kur'an'ı gönlümün nuru, kalbimin baharı kılasın, sıkıntımı def edersin.*
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-18, 22:21 #44
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak duaile.com

Seyyidül İstiğfar, En Faziletli İstiğfar Duası


İstiğfar, Bağışlanma ve af isteğinde bulunmaktır Ey Muhammed Münafıklar için istiğfar etme. Onlar için yetmiş defa istiğfarda bulunsan Allah yine de onları affetmeyecektir. Onları affetmemesi Allah’ı ve Resulünü inkâr etmelerinden dolayıdır.” Estağfirullah Allah’tan bağışlanma dilerim,* estağfirullah elazim*Yüce Allah’tan bağışlanma isterim.anlamınada gelir.İstiğfara devam eden kişiyi, Allah hiç ummadığı yerden rızıklandırır ve darlıktan çıkarır.” (Hadis) İstiğfar İnsanın yapmış olduğu güzel işleri az görüp onları artırması ahirette azap sebebi amellerinden kaçınması günahın çirkinliğini fark ettikten sonra Allah’tan bağışlanma dileğinde bulunmasıdır İstiğfar etmek*Kur'an-ı Kerim ve sünnette teşvik edilmiştir.
Hz. Muhammed, peygamber olmasına rağmen günde yüz defa istiğfar etmiştir. Yüce Allah, gecenin son üçte birinde bütün rahmetini dünya semasına indirerek şöyle buyurur: ‘Yok mu dua eden? Duasını kabul edeyim. Yok mu istiğfar eden? Günahlarını bağışlayayım’…” (Hadis)

Seyyidül İstiğfar Duası

Allahümme ente Rabbî lâ ilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene âlâ ahdike ve va’dike mesteta’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü ebûu leke bi-ni’metike aleyye ve ebûu bi-zenbî fağfir lî feinnehû lâ yağfirü’z-zünûbe illâ ente.Allah’ım Rabbimsin, senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. senin kulunum. gücüm yettiğince sözümü yerine getirmeye çalışıyorum. Yaptığım işlerin kötülüğünden sana sığınırım. Beni bağışla. günahları ancak sen bağışlarsın.

Peygamber Sav buyurmuştur: “İstiğfarın seyyidi* Allah’dan, bağış dilemenin en iyisi” şudur: Allâhümme ente rabbî, lâ ilahe illâ ente, halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ abdike va’dike mestata’tü. Ebû’u leke bini’metike aleyye, ve ebû’u bizenbî fağfir lî feinnehû lâ yeğfiruzzünûbe illâ ente euzü bike min şerri mâ sana’te.Allah’ım Rabbimsin. Senden başka yoktur. Ben Senin kulunum.Gücüm yeterince, emrin üze*reyim. Senin nimetini ve Günahımı bağışla; çünkü Senden başkası bağışlaya*maz. Yaptığım kötülükden Sana sığınırım.*

İstiğfarın Önemi

"... Rabb'inizden mağfiret dileyin. O çok mağfiret edicidir. bol yağmur salıverir. Sizin mallarınızı ve oğullarınızı çoğaltır, size bağlar, bostânlar verir, size ırmaklar akıtır" (Nuh) âyetlerde istiğfarın yüksek fazileti teblîğ buyurulmuştur. Nuh Sruesi'nde istiğfarın herşeyin meydana gelmesine vesile olduğu bildirilmiştir. Hz.Ömer (R) yağmur duasına çıkmış, istiğfar etmiş* ve yukarıdaki âyetleri okumuştur Bir adam kıtlıktan şikâyet etmişti. İstiğfar etmesi tav*siye edildi. Diğeri fakirlikten şikâyet etmiş Ona da*istiğfar* bu*yuruldu. Başka biri zürriyetinin azlığından şikâyet etti. Ona da birine aynı sözü söyledi. ibn Sabîh dedi ki:*Sana muhtelif adamlar çeşitli şikâyetlerde bulundu hepsine istiğfar öğüdü verildi

çirkin bir günâh işledikleri yâhud nefislerine zulmettikleri vakit Allah'ı hatırlayarak mağfiret edilmesini isteyenlerdir. Günâhları Allah'tan başka kim mağfiret eder? onlar işledikleri günâh üzerinde, ısrar etmeyenlerdir" (âli imrân: )*Hz. Muhammed (S.A.S)*buyurdu ki seyyidül istiğfâr duasını her kim kalbiyle sevâp ve faziletine inanarak gündüz okur da o ak*şama girmeden önce ölürse, cennet ehlindendir. Her kim sevâp ve faziletine inanarak bunu geceleyin okur sabahtan evvel ölürse, cennet ehlindendir"*Hadîsteki duâ, bütün tevbe ve duaları toplayıcıdır bunun için, Seyyidu'l-istiğfârismiyle isimlendirilmiştir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-18, 22:22 #45
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak islam ve ihsan .com


HZ. ALİ’NİN (R.A.) OKUDUĞU RIZIK DUASI*

للّٰهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي
لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ، وَتَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اَللّٰهُمَّ اكْفِني بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأغْنِني بِفَضْلِكَ عمَّنْ سِوَاكَ

Allah’ım! Beni hidâyete erdir istikâmet üzere eyle.
Halîm ve Kerîm olan Allah’tır başka ilâh yoktur. Yüce ve azamet sahibi Allah’tır göklerin ve Arş’ın* Rabbi Allah’ı her türlü noksandan tenzîh ederim, O yüce bir varlıktır. Hamd, Âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.“Allah’ım helâl rızık nasip ed haramdan koru! Sen’den başkasına muhtaç eyleme.


AREFE GÜNÜ DUASI*

Peygamberimizin Arefe Günü şu duayı okurdu
La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey’in kadîr.Allah’tan başka ilâh yoktur, yalnız O vardır ve hiçbir şerîki yoktur. Mülk O’nundur ve hamd de O’na mahsustur. Bütün hayırlar O’nun elindedir ve O her şeye kâdirdir. Ramazan Bayramı gecesini ve Kurban Bayramı gecesini sevabını Allah’tan umarak ihya edenin kalbi, kalplerin öldüğü günde ölmez.”*

AYETEL KÜRSİ

Ayetel Kürsi Bakara suresinin 255. ayetinde yer alır. İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılır üstün özellikleri sebebiyle hakkında hadisler okunmuş, şifa ve korunmaya vesile kılınmıştır. Kelime-i şehâdet ve İhlâs sûreleri nasıl İslâm inancının özünü ihtiva ediyorsa Âyetü’l Kürsî de –onlardan daha geniş ve detaylı özellikler taşır Bakara suresi Mushafta ikinci, nüzûlda 87. sûredir, Medine’de nâzil olmuştur. Kur’an’ın en uzun sûresidir. Birçok âyetinin özel iniş sebepleri vardır.

ÂYETܒL-KÜRSΒNİN NÜZÛL SEBEBİ

Müşrikler, tevhid inancını bırakarak putlara tapıyor ve onların şefaaitine inanıyor, Allah Teâlâ’ya inandıklarını söylemekle birlikte, O’nun sıfatlarını inkâr ediyorlardı. Mekke devrinde tevhid inancını ispat eden pek çok âyet-i kerîme nâzil oldu Âyetü’l-Kürsî, Medinenin ilk yıllarında, Allah Teâlâ’ya inanç konusundaki doğru itikadı beyan etmek ve Mekke’de inmiş tevhid âyetlerinin mânâsını özetlemek üzere indirildi.

ÂYETTܒL-KÜRSÎ İNDİĞİNDE NELER YAŞANDI?

Kur’ân-ı Kerîm, Peygamber Efendimiz’e 23 yılda parça parça indirilmiş, her âyet-i kerîme Peygamberimiz tarafından vahiy kâtiplerine yazdırılmıştır. âyet-i kerîme indiğinde Peygamber Efendimiz, vahiy kâtiplerinin başındaki Zeyd bin Sâbite âyet-i kerimeyi yazdırmıştır. Hazreti Ali’nin oğlu Hanefiyye’den aktarıldığına göre âyet-i kerîme ayetül kürsi indiğinde yeryüzünde olağanüstü hâller yaşanmış, putlar düşmüş, krallar dengelerini kaybederek taçlarını düşürmüşlerdir.

AYETEL KÜRSİ ARAPÇA OKUNUŞU

اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

AYETEL KÜRSİ’NİN ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne uyuklama tutabilir, ne de uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. İzni olmaksızın şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendi dilediğinden başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır. O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

ÂYETEL KÜRSÎ NERELERDE OKUNUR?

Ayetel kürsi*namaz içinde sure şeklinde okunduğu gibi, namazda tesbihden önce de okunur. dua olarak ihlas, nas suresi felak sureleri ile birlikte okumanında iyi olduğu söylenmektedir.

AYET-EL KÜRSİ VE FAZİLETİ

Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyurdular: “Her şeyin bir şerefi var. Kur’an-ı Kerim’in şerefesi Bakara suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki, Kur’an ayetlerinin efendisidir.”Ayetel Kürsi”.

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdu Allah’ın Kitabında bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?” O Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur, O, Hayy’dır, Kayyûm’dur diridir kıyam sağlayandır” (Bakara, 225) buna Ayet’ü’l-Kürsi denir- İlim sana mübarek olsun

Resûlullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: kim akşam olunca Ha-mim el-Mü’min süresini baştan, 3. ayetine kadar ve ayete’l-Kürsiyi okuyacak olursa iki Kur’an kıraati sayesinde sabaha kadar muhafaza olunur. Kim sabahleyin okursa akşama kadar muhafaza edilirler.”


MUTLU OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA*

Allah’ım koruyucu dinim ile beni ıslah eyle. Geçimimi sağladığım dünyamı ıslah eyle.
Ebedî yaşayacağım ahiretimi ıslah eyle.
Hayatımı hayırlara vesîle eyle.
Ölümümü rahata ermeye vesîle eyle.
Allah’ım, işitmem ve görmem ile beni faydalandır. bana varis kıl. Bana zulmedene karşı yardım eyle. intikamımı bana göster. Allah’ım Sen’den îman sıhhat, güzel ahlâk kurtuluş rahmet, istiyorum.
Allah’ın kerîm olan rızası mükemmel kelimeleri ile, semadan inen, semaya yükselen şerlerden,
gece ve gündüzün fitnesinden, ve musibetlerden San’a sığınırım ey Rahman!


ABDULLAH BİN AMR’IN DUASI*
«اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الْأَرْبَعِ»
اَللّٰهُمَّ يَا مُصَرِّفَ القُلُوبِ صَرِّف قُلُوبَنَا عَلٰى طَاعَتِكَ
Allah’ım! fayda vermeyen ilimden, dinlenmeyen duâdan, korkmayan kaplten, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah’ım Ey kalpleri çevirip onlara tasarruf eden Allah’ım! Kalplerimizi sana yönelt.


Eyüp Sultan Hazretlerinin okuduğu dua…
«اَللّٰهُمَّ ,اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ وَذُنُوبِي كُلَّهَا اَللّٰهُمَّ انْعِشْنِي ,وَاجْبُرْنِي ,وَاهْدِنِي لِصَالِحِ الْأَعْمَالِ وَالْأَخْلاَقِ؛ إِنَّهُ لاَ يَهْدِي لِصَالِحِهَا ,وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ»
“Allah’ım bütün hatalarımı ve günahlarımı affeyle, Allah’ım beni yücelt, salih amellere ve güzel ahlâka kavuştur, çünkü sâlih amellere ulaştıran kötüden uzaklaştıran ancak Sen’sin.”*


SELMANI FARİSİ HAZRETLERİNİN DUASI*
اَللّٰهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ مَلاَئِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرْشِكَ، وَأُشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ »
Allah’ım Seni, meleklerini, arşı taşıyanları, gökler ve yerde olanları şâhit tutarım ki, şüphesiz sen Allah’sın, Sen’den başka ilâh yok, Sen teksin ve şâhedet ederim ki, Muhammed sav kulun ve rasûlündür.”*


CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR*

Mübarek Cuma günü okunacak dualar ve kılınan namazlar önem taşır. Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) hadisler ışığında Cuma günündeki duaları şu şekilde belirtiyor…
Müminlerin bayramı olan Cuma günü, günlerin en şereflisidir. Bu günde yapılan dualar kılınan namazlar müminler için önemlidir.* Rasûl-i Ekrem –Efendimiz buyurmuşlardır ki: Cum’a gününde bir saat vardır. Allah’ın*kulları namazda iken Allah Teâlâ’dan niyaz ile isteyip duâsı o saate tesadüf ederse Allah teâlâ o kimsenin dileğini verir.”*buyurdu.

sallallahu aleyhi ve sellembHazretleri:“Cum’a günü, ibâdet ve ezkâr ile müminlerin kalbi mesrur olacak bir bayram günüdür”buyurmuşlardır. “Size bir sûre haber vereyim mi azamet semâ ile arz arasını doldurmuş, onu yetmiş bin melek teşyî’ etmiştir? O sûre Kehf süresidir. Kim cum’a günü okursa Allah onu öteki cum’aya kadar bu sûre ile mağfiret eder, sonun da üç gün de ziyâdesi vardır. semâya ulaşan bir nur verilir ve Deccal’in fitnesinden muhafaza edilir. Yatacağı vakit bu sûrenin sonundan beş âyet okuyan hıfz olunur ve gecenin istediği vaktinde kaldırılır.”*“Ey Rabbim! Perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl.”*“Cum’a gününde perşembeyi cumaya bağlayan gece iki rek’at namaz kılıp Fâtiha’dan sonra onbeş defa Zilzâl Sûresini okuyan kimseyi Allah Teâlâ kabir azâbından ve kıyamet korkularından emin kılar.”*

CUMA GÜNÜ OKUNACAK DUALAR

cum’a günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.“Sen’den başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!”*(Câmiu’s-sağîr) Cuma namazından sonra oturduğu yerden kalkmadan yüz defa:“Allah’ı hamdiyle tesbih ederim. Azîm olan yüce Allah’ı hamd ile tesbîh ederim. Allah’tan af isterim.”*diyen kimsenin yüzbin günâhını, ana ve babasının da yirmi dört bin günâhını Allah mağfiret eder.”(Ali el-Müttakî)

Efendimiz sav. buyurmuşlardır: Kim cuma namazından sonra -konuşmadan ve kalkmadan-ihlâs,*Felâk*ve*Nâs*sûresini yedişer defa okursa Allah Teâlâ onu gelecek cumaya kadar, zarar verici şeylerden muhafaza buyurur.”


VESVESEDEN KURTULMAK İÇİN DUA*
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ
قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِۙ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِۙ ﴿٢﴾ اِلٰهِ النَّاسِۙ ﴿٣﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِۙ ﴿٤﴾ اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي صُدُورِ النَّاسِۙ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs.İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs.Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.De ki: İnsanların Rabbine sığınırım.
İnsanların malikine,insanların ilahına sinsi vesvesecinin şerrinden O insanların göğüslerine vesvese verir. cin, ve insan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.

İmâm Nevevî’nin okuduğu salavat…

Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Allah’ın Rasûlü! Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Allah’ın Nebîsi! Allah’ın selâmı üzerine olsun ey Allah’ın seçtiği! Allah’ın selâmı üzerine olsun ey Allah’ın en hayırlısı!
Allah’ın selâmı üzerine olsun Ey Allah’ın Habîbi! Allah’ın selâmı üzerine olsun ey Nezîr
Allah’ın selâmı üzerine olsun ey müjdeleyici Beşîr!
Allah’ın selâmı üzerine olsun ey h tertemiz Tâhir!
Allah’ın selâmı üzerine olsun ey Rahmet
Allah’ın selâmı üzerine olsun Âlemlerin Rabbi !
Allah’ın selâmı üzerine olsun ey rasûllerin Efendisi
Allah’ın selâmı üzerine olsun ey en hayırlısı!
Allah’ın selâmı üzerine olsun ey önde gelen
Allah’ın selâmı ehl-i beytinin, zevcelerinin, zürriyetinin ashâbının üzerine olsun!

Allah’ın selâmı Sana peygamberlerin üzerine olsun
Ey Allah’ın Rasûlü! Allahın peygamberi, en güzeli Seni en fazîletlisisin mükâfâtlandırılansın.
Ey Allah’ın Rasûlü! Sana, zikredenler zikrettikçe, gâfiller gaflette kaldığı müddetçe selâm olsun varlıkların en fazîletli en mükemmeli en güzelisin en güzel salâtı Senin üzerine olsun.
Şehâdet ederim ki, Allah’tan başka ilah yoktur.
O tektir ve ortağı da yoktur. şehâdet ederim ki,
sen Allah’ın kulu, rasûlü en hayırlısısın.
Şehâdet ederim ki sen, risâleti tebliğ ettin,
Sen emâneti yerine getirdin.nasîhatta bulundun. Allah yolunda hakkıyla cihad ettin.
Allah’ım! vesileyi ve fazîleti ihsan eyle.
Vâdettiğin makâm-ı mahmûda vâsıl eyle. İsteyenlerin isteyebileceği en yüksek şeyi lütfeyle.

Allah’ım! İbrahim’e ve onun âline salât ettiğin gibi, Kulun, rasûlün ve ümmî nebîn olan Muhammed’e, âline, zevcelerine, zürriyetine salât et. Allah’ım İbrahim’e ve onun âline bereketler ihsan ettiğin gibi, ümmî nebîn Muhammed’e, âline, zevcelerine, ve zürriyetine bereketler ihsân eyle. Sen senâya en layık olan Hamîd’sin, Azameti, hâkimiyeti, şânı yüce olan Mecîd’sin.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-18, 22:23 #46
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak islamveihsan.com


MUHAMMED SENUSİ HAZRETLERİNİN SALATIMuhammed Senûsî hazretlerinin okuduğu rivayet edilen salât…
اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا وَمَوْلاَنَا مُحَمَّدٍ سَيِّدِ اْلأَوَّلِينَ وَاْلآخِرِينَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ اَلسَّيِّدِ الْكَامِلِ الْفَاتِحِ الْخَاتِمِ الْحَبِيبِ الشَّفِيعِ الرَّؤُفِ الرَّحِيمِ الصَّادِقِ اْلأَمِينِ السَّابِقِ لِلْخَلْقِ نُورُهُ وَرَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ ظُهُورُهُ عَدَدَ مَنْ مَضَى مِنْ خَلْقِكَ وَمَنْ بَقِىِ وَمَنْ سَعِدَ مِنْهُمْ وَمَنْ شَقَى صَلاَةً تَسْتَغْرِقُ الْعَدَّ وَتُحِيطُ بِالْحَدِّ صَلاَةً لاَ غَايَةَ لَهَا وَلاَ مُنْتَهَى وَلاَ انْقِضَاءَ صَلاَةً دَاِئمَةً بِدَوَامِكَ بَاقِيَةً بِبَقَائِكَ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَصْهَارِهِ وَأَنْصَارِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً مِثْلَ ذَلِكَ وَأَجْرِ يَا مَوْلاَنَا خَفِيَّ لُطْفِكَ فِي أُمُورِنَا كُلِّهَا وَأُمُورِ الْمُسْلِمِينَ

Allah’ım! Efendimiz, Peygamberimiz ve Mevlâmız Muhammed sav a salât u selâm eyle ve O’na bereket ihsân eyle. o efendi, kâmil, fâtih, en son nebi, habîb, şefâatçi, sâdık ve emîndir mahlûkâttan evvel nûru yaratılan ve dünyaya gelişi âlemlere rahmet olandır. Ona salât eyle ki geçmiş ve gelecek varlıklar, adedince, sonu ve nihâyeti olmayan, tükenmeyen, bir salât olsun! Âline, ashâbına, zevcelerine, zürriyetine, dostlarına, yardımcılarına salât ve selâm eyle lütfunla bütün işlerimizi ve Müslümanların işlerini mükâfatlandır.ABDULLAH BİN KAYS’IN DUASI*

رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي، وَجَهْلِي، وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي خَطَايَايَ، وَعَمْدِي وَجَهْلِي، وَجَدِّي وَهَزْلِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Rabbim! İşlerimdeki isrâfımı, cahilliğimi ve hatamı affeyle. Sen onları benden iyi bilirsin.Allah’ım Hatalarımı, bilerek ve bilmeyerek yaptıklarımı, cahillikle ve dalgınlıkla yaptıklarımı ve bütün günahlarımı affeyle.Allah’ım! Gizli ve açık, önce veya sonraki hatalarımı affeyle. Sen istediğini alan istediğini bırakansın, Sen’in her şeye gücün yeter.


TÖVBE VE İSTİĞFAR HADİSLERİ

Resûlullah şöyle buyurmuştur “Ey insanlar! Allah’a tövbe ediniz. Zira ben O’na günde yüz defa tövbe ediyorum.”*

Nebiyy-i Ekrem buyurmuştur Allah Teâlâ gündüz günah işleyenin tövbesini kabul için geceleyin Geceleyin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüz elini açar. Güneş battığı yerden doğuncaya kadar böyle devam edip gider.”*

Resûlullah buyurmuştur: Kim, güneş battığı yerden doğmadan önce tövbe ederse, Allah onun tövbesini kabul eder.”*

Nebiyy-i Ekrem şöyle buyurmuştur: Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder.”*

Resûlullah buyurdu: Bir kimse istiğfârı dilinden düşürmezse, Allah Teâlâ ona her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir kurtuluş yolu lûtfeder ve ona ummadığı yerden rızık verir.”*

Resûlullah buyurdu Allah Teâlâ ümmetim için iki emân indirdi:Sen aralarında olduğun müddetçe Allah azap vermeyecektir.*Onlar istiğfara devam ettikçe, Allah azap etmeyecektir.

Ben aralarından ayrıldığımda, Allah’ın azâbını önleyecek emân olan istiğfârı kıyâmete kadar aralarında bırakıyorum.”

Nebiyy-i Ekrem buyurmuştur Kıyâmet günü amel defterinde çokça istiğfâr bulan kimselere müjdeler olsun!”

Nebiyy-i Ek-rem buyurmuştur İstiğfârın efendisi ve en üstünü şöyle demendir Allah’ım! Sen Rabbimsin. Senden başka ibadete lâyık yoktur. Beni yarattın. Ben kulunum. sana verdiğim söz ve vaadimde durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım. lûtfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günahımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedecek kimse yoktur.»” Her kim, bu Seyyidü’l-İstiğfârı sevâbına ve faziletine kalbiyle inanarak gündüz okur da akşam olmadan ölürse cennet ehlindendir. her kim, sevâb ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse, o kişi de cennet ehlindendir.”

İnsan için günahsızlık söz konusu değildir. Bilerek veya bilmeyerek hatâ yapıp günaha düşer Ancak o vaziyette kalamaz Akıllı mü’minin, hatasını kabul ve îtirâf eder günahtan yüz çevirip Allah’a yönelir Resûlullah: Her insan hatâ yapabilir. hatâ yapanların en hayırlısı çokça tövbe edenlerdir”*buyurmuştur. Cenâb-ı Hak kullarının tövbeye sarılmalarını arzu eder ve buyurur:
“Hepiniz Allah’a tövbe edin ey mü’minler, ki felâha erebilesiniz!”*(Nûr)“Ey iman edenler! Allah’a samimiyetle tövbe edin!”*(Tahrîm) Allah Resûlü Cenâb-ı Hakk’ın bu emr-i ilâhîsine herkesten evvel itaat etmiş, her gün tövbe ve istiğfârda bulunmuştur. Bunu günahları için değil, Allah’ın emrine itaat etmek, O’nu zikretmek ve ümmetine örnek olarak nasıl tövbe ve istiğfârda bulunmaları gerektiğini göstermek için yapmıştır.

Peygamberimiz Yüce Rabbimize karşı acziyetini îtirâf ederek büyük bir tevâzu ile derin bir kulluk şuuruyla canına minnet bilmiştir. hâlini ümmetine Ey insanlar, Allah’a tövbe edin! Ben O’na günde yüz defâ tövbe ediyorum”buyurmuştur.*rakam, tövbe ve istiğfârın çokça yapılmasını ifade etmek içindir. Efendimiz’in sadece bir mecliste yüz defâ istiğfâr eder şöyle derdi Allah’ım! Beni bağışla tövbemi kabul buyur! sen tövbeleri çok kabûl eden ve çok merhamet edensin» İnsan ne kadar gücü yeterse o kadar tövbe etmelidir. bu hâl kulu Cenâb-ı Hakk’ın rızâsına eriştirmektedir.Âyet-i kerimede buyrulur ki
Şüphesiz Allah, çok tövbe eden ve çok temizlenenleri sever.”*(Bakara) Kulunun tövbe etmesine Cenâb-ı Hakk’ın ne kadar sevindiğini anlatan hadis-i şerif, her insanı tövbeye sevketmelidir:“Herhangi birinizin tövbesinden dolayı Allah Teâlâ’nın duyduğu hoşnutluk, ıssız çölde giderken üzerindeki yiyecek ve içeceğiyle birlikte devesini elinden kaçıran, aramaları fayda vermeyince ümîdini kaybederek ağaç gölgesinde yatıp ölümü bekleyen derken devesini görüp yularına yapışan ve aşırı sevincinden ne dediğini bilmeyerek:Allah’ım! Sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim!» diyen kimsenin sevincinden çok daha fazladır.”*
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
allahım, gibi, sen, yardım, yetiş

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 18:36
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018