Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-05-18, 07:12 #21
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete


Kaynak islam ve ihsan.com

PEYGAMBERİMİZİN SIK SIK OKUDUĞU DUALAR

*Efendimiz’in (s.a.v.) Allah Teâlâ kimin hayrını murâd ederse onları ona öğretir, sonra ebediyyen unutturmaz.”buyurdu ve şu duâları tavsiye ettiler…

*Allah’ım! Ben zayıfım, zaafımı rızâ-yı şerîfini kazanma husûsunda kuvvetlendir. beni hayra sevkeyle! İslâm’ı rızâmın en son noktası kıl!
Allah’ım! zayıfım,kuvvetlendir; küçük görülüyorum, izzet sâhibi kıl! muhtâcım, beni rızıklandır.”*

*Ya mukallibel kulûb, sebbit kalbî ala dînike.”
Rabbim! Kalbimi dînin üzere sâbit kıl.

Kaynak duavakti.com
Peygamberimizin Hz. Muhammed (s.a.s.)’in Duası

Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû. ‘Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül-arşil’azîm.”Bana Allah yeter. O’ndan başka ilâh yoktur. Ben O’na güvendim ve O, büyük Arş’ın Rabbidir.”

Rabbihküm bilhakkı ve RabbünerRahmânül-müste’ânü alâ mâ tesıfûn.”Ey Rabbim! Aramızda gerçekle hükmet ve Rabbimiz Rahmân’dır ki, yardımına sığınılacak olan ancak O’dur.” (Enbiyâ).

Rabbi immâ türiyennî mâ yû’adûn. Rabbi felâ tec’alnî fil-kavmiz-zâlimîn. Rabbim! vaad edilen azabı göstereceksen, beni, zalimler topluluğunda bulundurma.” (Mü’minûn)

Rabbi e’ûzü bike min hemezâtiş-şeyâtîn. Ve e’ûzü bike rabbi eyyahdurûn.”Rabbim Şeytanların kışkırtmalarından ve yanımda bulunmalarından sana sığınırım.” (Mü’minûn)

Rabbiğfir verham ve ente hayrürrâhımîn.”
Rabbim bağışla ve merhamet et, Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın.” (Mü’minûn)

Rabbi edhılnî müdhale sıdkıvve ahricnî muhrace sıdkıvec’allî milledünke sültânen nasîra.”Rabbim doğrulukla girip doğrulukla çıkmamı nasip et katından yardım edici bir kuvvet ver.” (İsrâ,)

*Rabbi zidnî ‘ılmâ Rabbim, ilmimi artır!” (Tâ-hâ)
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-05-18, 07:13 #22
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete


Kaynak www.bilgilerin.com

Dursun Ali Erzincanlı – Hz. Ali’nin Duası

*Ey İhsanı bol Allah’ım! Sana hamd ederim.Ey yegâne Ma’mud! Senin önünde eğilirim.Yücesin, kullarına sonsuz nimet verirsin.Dilediğini hüsrana dücar edersin.Ey Yaradanım! Sana sığınırım. Varlık ve darlıkda Sana münâcaat ederim, sana yalvarırım. günahlarım çok affın büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. sen kapından kovarsan kime sığınırım, kimden medet beklerim. Bana kim şefaatçi olur. Ya rab, halimi görüyor Yoksulluğumu biliyorsun. niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma.ümitsizliğe atma. azametine boyun eğdim, dize geldim. Secdeye kapandım.Allah’ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni tevhidden ayırma. Senin narında hoş, nurunda hoştur.rahmetin ümitimdir
*Mal ve oğulların fayda vermedeği korkunç günde senin afvına nail olmak isterim, affet lütfunu göster. Sen yol gösterirsen yolumu şaşırmam yol göstermezsen, dalâlette kalırım. affın yalnız iyilere mahsus ise ya kötüleri kim bağışlayacak?Herkesin İlahısın ümmetin en iyisi olamadım affına sarılıyorum.İtiraf ediyorum, günahım büyük; fakat senin affın daha büyük.lütfunla kalbime teselli doluyor. Günahlarımla gözlerimden yaş dökülüyor. şânına layık olanını yap, beni affet.Beni, senin lûtfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım.kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur? Allah’ım, gafiller uykuda, bense gece el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun.
*Herkes ne beklerse ancak lûtfundan bekler. Her biri cenneti ister. Sen, cennette didarını göster, bu yeter. Ey insanlara doğru yolu gösterip Peygamber gönderen Allah! Fahri kainat hürmetine, seni tesbih eden, ümmet aşkına, bizi imandan, Kur’an’dan, İslamdan ayırma. Müslüman olarak haşret.
Rasulünden şefaat umarım. Bizi mahrum etme. Senden afv-u mağfiret dilerim. Bizi boş çevirme Allah’ım. Bizi boş çevirme..

Kaynak ihvanforum.org

Dursun Ali Erzincanlı –Saidi Nursi'nin Duası

*Ey sonsuz keremiyle yaratan merhametli rabbim!
Beni günahlarımın utancından kurtar.Ey rabbim, senin af ve mağfiretini bekliyorum Senden başka sığınak ve dayanak yok.Günahların çirkin yüzünden
Hataların korkunç şeklinden, mekan darlığından,*
Tüm kuvvetimle sana sesleniyorum.Verdiğin nimetlerden dolayı;*Herşeyin sana borçludur rabbim çirkin günah ve arkadaşlardan kurtar,
Yerimi genişlettir.*rahmetin sığınağımdır
alemlere rahmet resulünün ve senin rahmetine yetişmek vesilemdir.*Ey keremiyle yaratan,
Rahmetiyle terbiye eden rabbim kapına geldim *
asi, aciz, gafil, cahil,*efendisinden kacmış bir köle gibi sana dönmek istiyorum*Kuşku ve hastalığa tutuldum Senden deva istiyorum sen rahman ve rahimsin.*efendimsin güç kuvvetine ve kudretine sığnıyorum!*Beni kendi kuvvetime güvenmekten koru. İlahi günahlarım için beni azarlama sen kitabın kuran-ı kerimde buyurursun ki:*af dilenirken Allah onlara azap edecek değildir!"*Beni hüzünlerimden kurtarıcak;*sevinçlere ulaştıracak olan yalnız sensin.*Güldürende sensin, ağlatanda sen.Hastalıkdan kurtarıp;*Sıhhat ve afiyet veren sensin.Ey rabbim, sana sığınıyorum!*Benim kötülüğümü bağışla.beni sorguya çekeceğin hiç birşey kalmasın.Ey yokken var olan,*herkesi,*Emri altında bulunduran allahım,Sana sığınanları koru!
Ey nurların nuru,Ey sırları bilen,Ey gece ve gündüzü döndüren,Ey izzet sahibi,Ey günahları affeden,
Kapına geldim*Beni bağışla Beni bağışla rabbim!
amin. amin. amin
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-18, 07:02 #23
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete


Kaynak nurkale.com

Zulüm Altındaki Müslümanlar için Dua Edelim...

*EUZU BİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRAHMANİRRAHİM.
ELHAMDÜLİLLAHİRABBİLALEMİN.
ESSELATÜ VE SELAMÜALEYKE YA RESULALLAH
ESSELATÜ VE SELAMÜALEYKE YA HABİBALLAH
ESSELATÜ VE SELAMÜALEYKE YA NEBİ ALLAH
ESSELATÜ VE SELAMÜALEYKE EVEL AHİRİN
YA RABBER RAHİM YA EKREMEL EKREMİN
EY ZAMANDAN MEKANDAN MÜNEZZEH OLAN*
EY YOKTAN VAREDEN EY BAĞIŞLAYAN AFFEDEN
EY MERHAMETLİLERİN EN MERHAMETLİSİ*
EY GARİPLERİN SAHİBİ EY DERTLERİN DERMANI
KAPINA GELDİK ALLAHIM DİLEĞİMİZ VAR*
GAZZEDE KARDEŞLERİM VAR*SEN DARDA ve
ZORDA KALMIŞ KARDEŞLERİME YARDIMEYLE
*SEN GARİP KARDEŞLERİMİZE YARDIM ET
ÖKSÜZ KARDEŞLERİMİZE YARDIMEYLE
DAYANMA VE SAVAŞMA GÜCÜ VER
DİRENME GÜCÜ VER ZALİME YEM ETME*
KAFİRE MALUP ETME* ZAFER NASİBEYLE
SİYONİST ELİNE DÜŞÜRME ZAFER NASİBEYLE
SEN GALİP OLMAYI NASİBEYLE OL DERSEN OLUR SEN OL DE ÇOCUKLAR SAPANLA KAFİRİ YENER
SEN NEYE OL DER HER ŞEY OLUR
BİR AVUÇ MÜCAHİT GALİP GELİR OL DE
DÜNYA İZLİYOR BEBEKLER KATLEDİLİRKEN
KARDEŞLERİMİZİN KANININ AKITILIYOR ŞEREFLER AYAKLAR ALTINA ALINIRKEN
SEN OL DE GAZZE ZALİME MEZAR OLSUN YARABBİ YARDIMEYLE KARDEŞLERİMİZE*
BİZE MÜSLÜMANLIĞIN ŞUURUNU VER*

*YARABBİ BİZE BİRLİK DİRLİK VER
KARDEŞLERİMİZE YARDIM ETMEYİ NASİBEYLE
ZULMÜ EDEN İSRAİLİ DESTEK VEREN AMERİKAYI MAZLUMA ZULMEDEN CÜMLE KAFİRİ KAHREYLE
İSMİ AZAM HÜRMETİNE KAHHAR HÜRMETİNE
ZALİMİ MALUP EYLE DUALARI KABUL EYLE
SEN DUAYI REDDETMEKTEN HAYA EDERSİN ALLAHIM ACİZİZ SENİ KABUL EYLE DUALARIMIZI AMİN AMİN AMİN
*Allahım! Senin yüce ve kahredici kudretine ,
imdâda yetişen nusretine yardımının hızlılığına,
korumandaki sonsuz gayretine sığınıyoruz!
Âyetlerinle himâyene sığınanlar hakkı için,
Senden istiyoruz-diliyoruz Yâ Allah! Yâ Allah!
Ey Mutlak duyucu Ey Dualara icâbet eden-
Ey yakın olan En hızlı olan-her işi anında yapan
Ey suçluları cezâlandıran Galib-i Mutlak
Ey Tutup yakalayışı çok şiddetli olan!
Ey yüce Zât Ey Kayserleri helâk eden
bize tuzak kuranlara karşı Sen de kur
mekr- içinde olanların mekirlerini başlarına geçir!
kuyu kazanlara kuyu kaz ve içine düşsünler!
Ey Efendimiz hile ağları hazırlayanlara
Bizi avlamak isteyenlere, avcılar gönder!

*hilebâz esir olsun Allahım Bizi şerrinden koru!
Kâf-Hâ-Ye-Ayn-Sad” hakkı için Bizi kötüden koru!
sevdiklerimize göz dikenler evladına düşman kıl!
Onların kötülükleri için, intikamcıları musallat kıl!
Topluluklarını dağıt Kılıçlarını körelt-ağızlarını kır!
sayılarını azalt Allahım! Onları hapis et!
Allahım! azabını gönder lütuf dairesinden çıkart!
soyuna izin verme meded dairesinden çıkar
ellerini boyunlarına bağla Sıkıla kalsınlar
kalblerini rabt et-çivile mühürle-kördüğüm et!
Allahım Onları parçala dağıt dostlarının öçlerini al enbiyâlarına, evliyâlarına nusretinle yardım et
Allahım düşmanlığa-kötülüğe imkan verme!
Bize acımasız ve merhametsizleri musallat etme
*Hâ-Mîm! Onlara yardım edilmez bize yardım et! Onları muzaffer kılmaAllahım! “Hâ-Mîm Hakkı için bizi korkudan himaye et! kötülüklerden koru!
Allahım! Senden ricâ-emeli vermeni dileriz.
Sana yapacağımız ricalarda emel ver
Ey fâziletlilerin en fâziletlisi İlâhî Senden istiyoruz
Acele ver İlâhî dualara icâbet, eden
Ey Nuh Kavmi’ne İbrahim’e (as) yardım eden!
Ey Yusuf’u (as), Ya’kub’a (as) geri gönderen!
Ey Eyyüb’ün (as) dertlerini kaldıran!
Ey Zekeriyya’nın (as) duasını kabul eden!
Ey Yunus’un (as) tesbihini kabul eden Allahım
enbiyâların, evliyâların yüzü suyu hürmetine
dualarımızı kabul edeceğine inanmaktayız
Mü’min kullarına vâ’dini tamamla
Senden başka İlâh yoktur!

*Sen Subhânsın! ben zâlimim ümidimiz Sen’dedir!
cevabımızı verirsin hayal kırıklığından uzak kıl
rahmetinle Yardımına nâil kıl kördüğümleri çöz
hissiyatın İçimize doğsun düşmana karşı yardım et yalvaranların yardımına ezici gücünle yetişen
Dost olarak Allah yeter Yardımcı olarak Allah yeter!
Allah ne güzel Vekildir!..Âlemlere selâm olsun
mürselin Efendimiz Muhammed’e selâm olsun
Duamızı kabul et! Zulmeden zâlimlerin kökünü kes!
hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur..
Allahım Salât ü selâmımız Efendimize olsun
Salât ü selâmımız sahabilerin cümlesine olsun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-18, 07:03 #24
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak nurkale.com

Zulüm Altındaki Müslümanlar için Dua Edelim...

*Ya Rab'bi! verdiğimiz sözden nice hayatlar, geçti
kıyametie kadar yaşayacak Kur'anınla anımsattın
Sağırdık duymadık kördük göremedik...*
Allahumme mağfirli...Allahumme mağfirli...
Yalnız Sana kul ve Resül(s.a.v.)'üne ümmetiz
Bizler Muhammedi bir ümmet İbrahimi bir milletiz gözlerimizi yumduk modern çöplükte kaybolduk müslüman kardeşliğine yeminler ederken,
ümmet olmayı başaramadık yenildik pişmanız
zilletin farkına vardığımız her gece teheccüdünde filistin kardeşliğinde kudüs kardeşliğinde muhammedî kardeşlikte buluşmayı diliyoruz. Ümmetin dağılmışlığını, zalimlerin zulmünü,
kolu bacağı kopmuş gazze müslümanlarını ve yetimlerimizi sana şikayet ediyoruz. Sen dualara icabet eden Allah'sın...Sen el-Mucib'sin...Ya Rab'bi! Sen dünya kardeşliğini başaramamış ama Filistin kardeşliğini başarmayı umut eden ve teheccüdünde uyanan yüreklerin dillerindeki duaları kabul eyle...Allahumme amin....
*Kardeşlerim...Rahmet ayı olan Ramazan-ı Şerif için Rasulullah s.a.v. efendimiz, “O, ümmetimin Ayıdır” buyurdular...O ümmetki, birbirlerine dua ederse kabul olur...dedi Rasulullah s.a.v.*Müslümanla alakayı kesmek onun kanını dökmek gibidir buyurdu Kardeşlerim Yeryüzündeki aç, sefil, zulüm altInda inleyen, kimsesiz ve Yetim kardeşlerimiz icin hep birlikte dua edelim...Onları unutmayalım...Dualarımızla yanlarında olalım...
Ey zayıfların yardımcısı,*
Ey fakirlerin hazinesi,
Ey gariplerin sahibi,
Ey dostların yardımcısı,
Ey düşmanların kahredicisi,
Ey gökleri yükselten,
Ey belaları kaldıran,
Ey dostların can yoldaşı,
Ey takvâ sahiplerinin sevgilisi,
Ey zenginlerin ma’budu”
Alem-i İs lâm’a bferec ver, saadet ve necat ver!

*Yarabbi müslümanlara ve mazlumlara yardım et...
Sakın Allah´ı zalim zulümünden habersiz sanma.
O sadece onlara gözlerin dehşetle dikilip kalacağı ve korkudan dışarı fırlayacağı bir güne kadar zaman tanımaktadır(İbrahim suresi)Allah'ım israilin yeryüzündeki nimetlerini daralt dünya onlara dar gelsin...amin..Allahu veliyullezine amenu yuhricinehum minezzulamati ila nur.AMİN AMİN AMİN ECMAİN.YA RAB Ümmet-i Muhammede - zulmeden zalimleri ıslah eyle. Islahları mümkün değilse EL-KAHHAR ism-i celilinle kahr-u perişan eyle...Masumları katleden çocuk katillerini sen yaşatma Allah'ım katliamlarda hayatını yitiren kardeşlerimize rahmet eyle! Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle!
*Müslüman ülkelerin uyanmasını Kur’an’a sarılmasını yekvücut olmasını nasip eyle.
ALEM-İ İSLAMA BİRLİK OLMAYI NASİP EYLE. ORDULARIMIZI KARADA DENİZDE VE HAVADA MANSUR VE MUZAFFER EYLE. Müslüman kardeşliğini güçlendir, şeytanca yakılan fitne ateşlerini söndür Birbirinin derdiyle dertlenen Müslümanlardan eyle . Mısır’da, Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Arakan’da, Suriye’de, Çeçenistan’da, Afganistan’da, Burma’da ve sayamadığımız diyarlarda “Rabbim Allah’tır dedikleri için dövülen, sövülen, tecavüz edilen, yakılan, esaret altında inleyen kardeşlerimize yardım eyle Ülkemizde şer odaklarına ve teröre fırsat verme! Kan emici Teröristlerin sonu eyle bu duamızı

*YA RAB! Anarşiyle kardeşi kardeşe düşman edenleri sana havale ediyoruz.Ezanlarımızı dindirtme! Bayraklarımızı indirtme YA İLAHİ Habibinin sancağı altında birleşen ehl-i cenneti dünyada da birleştir ümmet-i Muhammedi.
Biz istemesini bilemiyoruz YA RAB! Habibin neyi istediyse onu istiyor sana hangi konuda sığındıysa o konuda senden yardım bekliyoruz Ümmetin halini görensin. Dindir YA RABBİ zulmü! Kan ağlayan masumlara yardım eyle.YA RAB! "Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz. Ne olur ellerimizi boş çevirme! Âmin Âmin Âmin Allah'ım dünyada müslümanlara zulüm eden ne kadar millet var ise yeryüzündeki nimetlerini daralt dünya onlara dar gelsin...amin*Ya Rabb! Şikâyet etmeye geldim; bizi bölenleri Sen her şeyi bilensin, Sen yalnız kendisine kul olunansın, ben yalnız Sana kulum zordan geçiyoruz Düşmanlar sardı etrafımızı gözlerimizi bağladı. . Bizi bize düşman ettiler bizi bize kırdırdılar.ALLAH’ım, aç gözlerimizi, basiret ver bize.Düşmanı dost, görmeyelim..Tek yumruk olalım küffara ve zulümata karşı.tefrikaya düşmeyelim.İtidalli bir hal nasip et.Bizleri Kur’an ve Sünnetde birleştir. Kardeş kanına izin verme. buyuruyorsun ki, ümmetiniz tek bir ümmettir.” Ümmetimizi parçalanmışlıktan kurtar ve Saadet Asrı’ndaki gibi tek parça haline getir. kurşunla kaynatılmış bir bina gibi olalım.Şüphesiz ki Sen, işiten dualara icabet edensin...AMİN
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-18, 07:04 #25
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak nurkale.com

Zulüm Altındaki Müslümanlar için Dua Edelim...

*Ya Rab Dünyada Zulüm Altındaki Kardeşimize Yardım Et..*En Azından Dua Edelim..*Biz oruç tutarken ONLARA Fatiha okumak bile yasak..*
Sokaklar ceset dolu oruç tutanlar hunharca katlediliyor Müslüman Türkler derileri yüzülerek katlediliyor Komünist Çin soykırımında 60 milyon Müslüman öldürüldü.Çin’in, Doğu Türkistan’daki zulmünün en önemli nedeni halkın Müslüman olmasıdır. komünist Çin, hakimiyetindeki en büyük engel olarak İslami kimlikti Halkı dininden vazgeçirmek için her türlü yıldırma ve baskıyı kullandılar Çin zulmü devam ediyor ve 25 milyon Doğu Türkistanlı Çin baskısı altındadır dünya zulme göz yummaktadır. çocuk yaşlı kadın işkencede derileri yüzülerek canlı canlı kesilerek tırnakları çekilerek yavaş yavaş öldürülüyorlar.. *İslam nüfusu artmasın diye Müslüman Türkler vahşice katlediliyor Dünya Susuyor Duymuyor ve İlgilenmiyor..ÜMMETİMİN DERDİYLE DERTLENMEYEN BİZDEN DEĞİLDİR.” İSLAM ALEMİ İÇİN TÜRKMEN KARDEŞLERİMİZ İÇİN DUA VAKTİ Türkmen kardeşlerimiz ve nerede mazlum, mağdur Müslüman varsa onlar için mübarek
Peygamber Efendimizi,bütün Nebileri, Hazret-i Ali, Hazret-i Hasen, Hazret-i Hüseyn Efendilerimizi,
Irak Fâtihleri Hazret-i Ömer Dedemizi, Tuğrul Beyi, Sultan Süleyman Han Hazretlerini,Kabri Irak’ta bulunan mezhep imamımız İmam-ı Azam Hazretlerini,Cenab-ı Allah’ın veli,mürşid kullarını cümle evliyaullahın MAKBULİYETİNE SIGINARAK
kardeşlerimizin kefere ve münafıkların zulmünden kurtulması için dua edelim.

*HAKK TEÂL , Nisa suresi 75. Âyetinde mü’min kullarına, LEDÜNÜNDEN BİR VELÎ GÖNDER, LEDÜNÜNDEN BİR NASÎR GÖNDER”Diye duâ etmelerini buyuruyor. NİSA suresi 75. ayeti Ashab-ı Kiram’a “Mekke-i Mükerreme”nin fethi için dua etsinler diye gönderilmiştir.ümmet her dara düştüğünde bu ayeti sıkça,,ihlaslıca okuyarak duâ etmelerini istemiştir. Şanlı Peygamberimize–salat ve selam olsun O mübarek şöyle buyurmaktadır:
“ÜMMETİMİN DERDİYLE DERTLENMEYEN BİZDEN DEĞİLDİR.”BEDEN BUNDAN ACI DUYAR.”
İmam-ı Rabbanî Hazretleri şöyle buyurmaktadır:
LEŞKER-İ GAZÂ harb eden asker,LEŞKER-İ DUÂNIN YARDIMINA, HİMMETİNE MUHTAÇTIR. İHLÂS İLE YAPILAN DUÂ MUHAKKAK KABUL OLUNUR. LEŞKER-İ DUÂ, LEŞKER-İ GAZÂDAN KUVVETLİDİR
*21. asrın Müslümanları olan bizlere TÜM İSLAM ALEMİ SELAMETE CIKANA KADAR DUA BOYNUMUZUN BORCUDUR.*Türkmen elinde,
Irak ve Suriye’de,Doğu Türkistan’da Filistinde işgal altındaki Karabağ’da, Keşmir’de, Birmanya’da,
Patani’de,Kafkasya’da,Kırım’da Orta Afrika Cumhuriyetinde Batı Trakya’da….ve nice yerlerde mazlum, mağdur İslâm kardeşlerimiz için dua edelim.Furkan Suresi 77.Âyette belirtildiği üzere: “DUANIZ OLMASA RABBİM SİZE NE KIYMET VERİR?Ârif Nihad Asya merhumun yazdığı gibi:
“Bize güç ver Cihad meydanını Pehlivansız bırakma Allah’ım…”AMİN AMİN AMİN .
Bismillahirrahmanirrahim.*Inna fetehna leka fethen mubina.

*Ey ol emriyle âlemleri yaratan ve yok ol emriyle de her şeyi yok etme gücüne sahip olan, Rahman ve Rahim olan ALLAH’ım. senden başka ilah yoktur dünyada zulüm gören ümmeti Muhammede orduların ile fetihler nasip eyle..amin..
EY DERTLİLERİN DERMANI KAPINA GELDİK
GAZZEDEKİ KARDEŞLERİMİZE YARDIMEYLE
ZORDA KALMIŞ KARDEŞLERİMİZE YARDIMEYLE
GARİP VE ÖKSÜZ KARDEŞLERİMİZE YARDIMEYLE ONLARA DAYANMA VE SAVAŞMA GÜCÜ VER
SEN ONLARA DİRENME GÜCÜ VER
SEN ONLARI ZALİME YEM ETME*
SEN SİYONİST KAFİRLERİN ELİNE DÜŞÜRME
SEN ZAFER GALİP OLMAYI NASİBEYLE
SEN OL DERSİN OLUR KAFİRİ MALUP ED
ÇOCUK SAPANLA KAFİRİ MALUP EDER OL DE
OL DERSEN MÜCAHİT GALİP GELİR OL DE
BEBEKLER KATLEDİLDİ NAMUSLAR ÇİĞNENDİ
KARDEŞLERİMİZİN KANI AKTI
TÜM DÜNYA İZLERKEN SESİZCE
ŞEREFLER AYAKLAR ALTINA ALINIRKEN
SEN OL DERSEN GAZZE ZALİME MEZAR OLUR
*YARABBİ YARDIMEYLE KARDEŞLERİMİZE*
YARABBİ MÜSLÜMANLIK ŞUURU VER*
YARABBİ DİRLİK VER YARDIMINI NASİBEYLE
ZULMÜ EDEN İTRAİL VE AMERİKAYI
MAZLUMA ZULMEDEN CÜMLE KAFİRİ
KAHHAR ADIN HÜRMETİNE KAHREYLE
ALLAHIM NE OLUR DUALARI KABUL EYLE
DUA EDENLERİN DUASINI REDDETME
ALLAHIM ACİZİZ SENDEN DİLENİYORUZ
ACİZ VE BİÇAREYİZ SANA YALVARIYIRUZ
SEN KABUL EYLE DUALARIMIZI AMİN AMİN AMİN
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-18, 07:04 #26
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak mumsema.org

PEYGAMBER DUALARI

Hz. Adem:*Hz. Adem ve Havva dünyaya gönderilince hatalarından dolayı çok gözyaşı dökerek “ Ey Rabbimiz, biz nefsimize zulmettik, bizi bağışlamaz ve merhamet etmezsen şüphesiz hüsrana düşenlerden oluruz. (A’raf 7/23)

Hz. Nuh: az kişi tabi olunca “Ya Rabbi mağlup düştüm yardım et “diyerek Allah’a yalvarır.(Kamer). Hz. Nuh’a gemide şöyle dua etmesi emredilir.”Bizi zalim kavminden kurtaran Allah’a hamdolsun. Ya rabbi, beni bereketli bir yere indir. Sen hayrul Muzazilinsin.(Mü’minun ).Zalimlerin helakından sonra Hz. Nuh “Ya Rabbi!, şüphesiz boğulmuş oğlumda ailemdendir. Senin vaadin haktır, sen hakimler hakimisin.

Hz. İbrahim:*Hz. İbrahim “Ya Rabbi bana hikmet ver ve beni salih kullarına ilhak et. bana sıdk nasib et. Beni cennetinin varislerinden kıl. Babamı bağışla o sapıtanlardandır. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. o günde ne mal bir fayda verir ne oğullar kim selim bir kalple Allaha gelirse kurtulur (Şuara)

Hz. Lut:*Hz. Lut ‘un kavmi günahda ısrar edince “Ya Rabbi, beni ve ehlimi onlardan kurtar.*(Şuara) Ve kavmi azabı getir deyince; Ya Rabbi bozguncu kavme karşı bana yardım et.”dedi. (Ankebut)

Hz. Eyyub:*Ya Rabbi zarar dokundu ve sen Erhamer’rahiminsin (Enbiya) Ya Rabbi şeytan beni zorluk ve azaba uğrattı.(sad).

Hz. Yusuf:*Hz. Yusuf zindana atılmak ve Züleyha’nın dediğini yapmakla karşılaşınca “Ya Rabbi; zindan benim için onların davet ettiğinden daha sevimlidir. Eğer kadınların hilesini benden çevirmezsen onlara meyleder ve cahillerden olurum.Hz. Yusuf dünya saltanatına bedel gerçek saadetin olduğu beka alemini ister. Ve Ya Rabbi: bana saltanat verdin ve rüya öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan; sen dünya ve ahirette velimsin. Beni müslüman olarak vefat ettir ve salihlere ilhak eyle.(Yusuf)

Hz. Şuayb:*peygamberin kavmi ona tabi olanları tehdit edip “Ya bizim yolumuza dönersin ya da sizi çıkaracağız”diyince Hz. Şuayb şöyle dua eder: “Ya Rabbena bizim ile kavmimiz arasını hak ile aç sen hayrul fatihinsin.” (Araf)

Hz. Musa:*Cenab-ı Hakk Musa (a. s)’a firavuna tebliğde bulunmasını Beni İsrail’i kurtarmasını ister. Hz. Musa şu duasını yapar: “Ya Rabbi kalbime inşirah ver, işimi kolaylaştır, dilimdeki düğümü aç, ki sözlerimi anlasınlar. Bana kardeşim Harun’u yardımcı kıl onunla sırtımı kuvvetlendir. Onu işimde ortak kıl. ki sana çokça tesbih edelim ve seni çokça analım. Şüphesiz sen görmektesin.

Hz. Süleyman: “Ya Rabbi beni bağışla ve benden sonra kimseye nasip olmayacak bir saltanat ver. Şüphesiz sen Vehhab’sın .(Sad)Ya Rabbi bana anneme ve babama ihsan ettiğin nimetine şükretmemi ve razı olacağın amelleri nasip et rahmetinle salih kullarına kat.(Neml)

Hz. Yunus:*yüce Nebi balığın karnında şöyle yalvarır: “Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim, muhakkak ben zalimlerden olurum .(Enbiya)

Hz. Zekeriyya: “Ya Rabbi; kemiğim zayıflayıp gevşedi baş bembeyaz alev gibi tutuştu, sana dua etmekten mahrum olmadım, Ya Rabbi yerime geçecekler hususunda korkmaktayım, karım kısır bana yardımcı ihsan buyur; bana varis olsun Yakup ailesine varis olsun ve onu ey Rabbim rızana kavuştur.(Meryem 19)

Hz. İsa:*Havarilerin gökten sofra istemelerine karşı Hz. Mesih şöyle dua eder; “Ya Rabbena bize semadan evvelimiz ve ahirimiz için bayram ve senden mucize bir sofra indir. Bizi rızıklandır, Sen hayru-r razıkınsın.(Maide)

Hz. Muhammed:* dualarına kulluk ifadesi olan deki” ifadesi ile başlamaktadır.De ki: Ey mülkün sahibi Allah’ım, dilediğine mülk verir, ve alırsın, dilediğini aziz eder, ve, zelil kılarsın. hayır senindir. sen kadirsin, geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye dahil edersin, ölüden diri, diriden ölü çıkarırsın ve dilediğine hesapsız rızık verirsin.” (Al-I İmran)Bir iş veya yere sıdk ile girmek ve çıkmak için de ki; “Ya Rabbi sıdk ile beni girdir ve sıdk ile beni çıkar. Katından yardıma bir kuvvet ihsan buyur.” (isra)*
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-18, 07:05 #27
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak nazarduası. gen.tr

Veysel Karani Duası

Veysel Karani duası,*gece birden sonra Allah'a inanarak ve güvenerek okunursa, dileklerin gerçekleşmesine yardımcı olur Allah'a istek bildiren kullar duaya başlarken, "Ey yüce Rabbim! Ben aciz bir kulunum. Sana yakışır kelimelerle dua etmeyi, bilemiyorum. Sana sevgili kulun Veysel Karani'nin duası ile yalvarıyorum.Allah'ım ona açtığın dergahının lütuf kapısını, bizlere de aç.*Ya Rabbi! Sevgili kulunun güzel duasıyla, onun dediği gibi,*aciz kulun Sana dua ediyor ve Senden diliyor"*Bu şekilde niyet ederek duayı en içten şekilde, Allah'a inancınızla okuyun . Her türlü beladan, fakirlikten Allah'ın izniyle uzak kalın.**

Veysel Karani duasının meali

Allah'ım! Sen Rabbimsin, ben kulunum.
Sen yaratansın, bense yaratılanım.
Sen rızık verensin, ben rızık verilenim.
Sen mülkün sahibisin benim sahibim Sensin.
Sen çok güçlüsün, ben muhtacım.
Sen çok zenginsin, bense yoksulum
Sen hayatsın dirisin, bense ölümlüyüm, Sen ölümsüzsün, ben, ölümlüyüm.
Sen kerem sahibisin, ihsan edensin
ben isyan eden ve, kötülük edenim.
Sen bağışlayan, günahları affedensin,
ben günahkarım. Sen azamet sahibisin
sen büyüksün,*bense değersiz ve küçüğüm.
Sen kuvvetsin, güçsün, bense aciz biriyim.
Sen verensin, bense dilenen ve, isteyenim.

Sen emniyetsin cömertsin bense muhtacım.
Sen yapılan duaları kabul edensin ben isteyenim. Sen şifa verensin, bense şifa arayan, hastayım.
Allah'ım, günahlarımı affet, beni bağışla
Beni cezalandırma. şifa ver. Şifayı sen verirsin.
Ya Allah'u ya Rabbi, ya Rahimü, ya Şafi,*ya Kerim, Allah'ım tüm günahlarımı bağışla. bana yol göster
Annemi, babamı, kardeşlerimi, bağışla.
İman, din ve Kur'an hizmetindekileri bağışla.
Beni affet, dertlerimi*şifalandır.*merhamet ed
Bana afiyetler ihsan et. Rahmetinle muamele et
Beni ebedi olarak rızıkına eren kullarından eyle!
Allah'ım,merhametinle muamele et! Amin. Allah dualarınızı kabul eylesin, Amin..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-18, 07:06 #28
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak www.aligültekin.com.tr

Dursun Ali Erzincanlı –İNŞİRAH DUASI”

Ey Yalnızların, Arkadaşı, Ey Mutsuzların Yardımcısı, Ey Yoksulların Zenginliği, Ey Zayıfların Gücü,
Ey Fakirlerin Hazinesi, Ey Tek Güç Ve Kudret Sahibi Ey İhsanıyla Tanınan Keremi Sonsuz Rabbim, Efendimiz Hürmetine Sıkıntılarımı Gider.
Ey Rabbim Sen Sıkıntılarıma Musibette Ümidimsin Yalnızlığıma Arkadaş Gurbetimde Dostumsun
Kederi Ferahlatıp Yardımıma Koşansın
Zor Anımda Sığınağımsın. Karanlıkta Aydınlığımsın Ey Rabbim Yol Göster Günahlarımı Bağışla
Rabbim Ayıplarımı Ört Kalbimi Sevginle Süsle
Sıkıntılarımdan Kurtaran Sen Kalbimin Sevgilisisin. Sen Şaşkına Yol Göster Muhtaca Yardım Ed Korunmak İsteyenleri Koru
*ALLAH’ım , Ben Kulunum Sıkıntılıyım.
Tüm İsimlerini Kalbime Bahar Gönlüme Nur yap Sıkıntılarımın İlacı sensin. Ruhum Susamış Suya , Kalbim özler seni Gözlerimi Sana Çevirdim Kulaklarımı Seni Çağıranın Ülkesine Bıraktım Susayan Bir Toprak Gibi Bitkinim
Kalbimi Senin Yoluna Koydum
Ellerimi Senin Dergahına Açtım Senden isterim Güneş Ve Ay Senin Nurundandır
Mahzun Irmaklar Hasretinden Çağlar
Deniz Bu Ayrılıktan Böyle Deli Böyle Dalgalı Kuşların Ümidi Sen Bitkilerin neşesi sensin İnsanların Hiç Bitmeyen Duası Sensin Mevla’m
Bizi terk etme Sevgin İçimizde Kalsın
Yol Rasul’ün Yolu Olunca Kimseye Bel Bağlamam Rabbim ALLAH’tır Kurtuluşum Ondan Gelecek

*Günahla Örtülmüş Varlığım Bo’nun Özlemidir Beni Şefaatim o’nun Dilindeyken o’nu Bırakamam Mevla’m Beni Dost Seçinceye Kadar Yaşat Aşkınla Yandığım anda Al Canımı Al Ki…
Ölüm!!! Aşkımın Adı Olsun.
Ey Rabbim, Ben Ki Günahı Çok Bir Zavallıyım
Aklım Dünyaya Takılmış Sense Nur ve Rahmansın Öyle Güzelsin Rabbim Kulunu Kendine Yakınlaştır İmanınla Dirilt. Ey Sevdiklerini Sevindirmekten Hoşlanan Rabbim Sana Açılan Elleri Geri Çevirme Kalbime Aşkınla Tecelli Et Senden Başka Kalmasın Kalbimi Sevginle Zengin Eyle Seni Anmayı nasip et Bana İsimlerinle Güç Ver Hakikati Göster
İsimlerin Ki Kalplerin Nurudur
Ey Rabbim Bizi Sensiz Bir An Bile Yaşatma.
*ALLAH’ım Günahlarla Kirlenmeme İzin Verme.
MERYEM İN TEMİZLİĞİ İLE GELMEK İSTİYORUM Sana Musa’nın Duası İle Geliyorum
Şeytanadan Kurtar Tevekkülle Boyun Büküyorum. Beni Ve Soyumu Sana Kul Olarak Yaşat.
Sana İsa’nın Ruhu İle Geliyorum. Beni Katına Al. Sana Yunus’un Duası İle Yalvarıyorum.
Beni Nefsimin Karanlıklarından Kurtar
Rabbim, Sana Yusuf’un Gömleği İle Geliyorum. Beni Ümitsizlik Kuyusundan Çıkarmanı
Sana resullulahın Kulluğu İle Geliyorum.
Beni Miraca Çıkar Bütün Sıkıntılarımı Gider
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-18, 07:06 #29
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak ilahisözlerioku.com

Dursun Ali Erzincanlı – Vakfe Duası Şiiri

*Allahü teâlâdan başka ilâh yoktur. O birdir.
Eşi ortağı yoktur. Mülk, ve Hamd, O’na mahsustur…
Allah’ım Kabir azâbından, sana sığınırım!
Rüzgârların şerrinden sana sığınırım!
Allah’ım,gözümde kulağımda kalbimde bnûr yarat!
Allah’ım göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır!
Allah’ım şeytandan ve şerrinden sana sığınırım!
Allah’ım kabir fitnesinden,gecenin şerrinden,
korkunç rüzgârların âfetlerin şerrinden,
mihnet ve belâlarının şerrinden sana sığınırım!
Allah’ım,hastalıktan gazâbından sana sığınırım!
Allahım!Beni hidâyetine ulaştır. bağışla
Ey başvurulacakların en hayırlısı ve en keremlisi,
Allah’ım sözümü işit yerimi görü neyim var ise bil
*İşlerim sana gizli değildir çâresiz ve yoksulum.
Senden yardım ve eman diliyorum.Korkuyorum.
Kusurlarımı îtirâf ediyorum.senden istiyorum.
Zelîl bir günahkar, nasıl yalvarırsa yalvarıyorum.
Yüce huzûrunda boynumu büktüm
senin için gözlerinden yaşlar boşanan,
senin uğrunda bütün varlığını zelîl eden,
bir kulun sana nasıl duâ ederse, ben de ediyorum!
Ey Rabbim Duâmı kabûl buyur
beni mahrûm eyleme.Bana Raûf ve Rahîm ol!
Ey en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi!..
sana muhtâcım.beni bağışla ve , affed
*Ey duâları kabûl eden Ey en üstün
İslâmiyet üzerindeki himâyene yöneliyorum.
Benim suçlarımı bağışla hâcetlerimi yerine getir
dileklerimi ihsân buyur temennimi gerçekleştir
topluca senin Beyt-i Harâm’ına geldik.
Şu büyük ve mübârek yerlerde hazır bulunduk.
Ümîdimiz, yüce katındaki mükâfâta nâil olmaktır.
Ümîdimizi boşa çıkarma Allahım!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 21:55 #30
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak dualarhazinesi.com

Kenzül Arş Duası ve Faziletleri

*Hz. Muhammed(s.a.v) Şöyle buyuruyo Cebrail dediki:“Ey Muhammed,kim ömründe bir kere bu duayı okursa,Allah´u Teala onu,kıyametde yüzü ayın ondördü gibi parlak haşreder. bütün insanlar onu,bir peygamber veya melek sanır Ben ve sen onun kabrinin üzerinde dururuz.Ona hesapsız ve azapsız,Cennete girmesi için Cennetten Burak getirilir.Sırattan şimsek gibi geçer. günahı denizlerden suyundan,yağmurların damlasından ağaç yapraklarından,kumların adedinden,taşlardan fazla olsa bile,kendisine kabul olunmuş hac ve bin umre sevabı yazılır Allah korkudan emin kılar.
Allah susuzluğu giderir.Açı giydirir hastaya şifa verir ,hastayı kurtarır ,dünya ve yahut ahirette Allah istediğini verir. düşmandan zalim sultandan Allah korur *Kenzül Arş duası mahlukatdan gelecek zarar ve eziyeti meneder.Borçlu olan okursa, Allah borcunu ödemeye muvaffak kılar,hiç kimseye muhtaç olmaz.hasta olan iyileşir. Cinden,insden şeytandan,sancı ve hastalıkdan emin olur.
Kayıp ailesine kavuşur: duayı okuyana cin ve melek istiğfar eder Ömrü bereketli olur. Aleyhisselamı rüyasında görür Kim Fatiha’yı,İhlas Suresi’ni,Kafirun ve Felak ve Nas Suresi’ni üç kere okuyup sonra bu duayı okursa Allah onu şerrden korur emin kılar isteklerini verir.Kim onu yazıp üzerinde taşırsa başının altına koyup uyursa Allahü Teala o kimsenin malından çalınanı ve evinden kaçanı iade eder.Akan suya okursa su durur ateş söner.
Dağa okursa dağ paramparça olur.Kim ki iki rekat namazda Fatiha ve İhlas okuyup selamdan sonra bu duayı okursa dünya ve ahirete ne isterse nail olur.duanın fazileti sayılamayacak kadar çoktur.

KENZÜL ARŞ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU*

*Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illellahül melikül hakkul mübin. La ilahe illellahül hakemül adlül metin.Rabbüna ve rabbü abainel evvelin.
La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin.La ilahe illellahü vehdehu la serike leh,lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyül la yemutü ebeden biyedihil hayru veileyhil masiru ve hüve ala küllü sey´in kadir.La ilahe illellahü sükran li ni´metih. La ilahe illellahü ikaran bi rububiyyetih. Ve sübhanellahi tenzihen li azametih..Es´elükellahümme bi hakkismikel mektubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.
Ve bihakkismikel mektubi ala cenatubi ala cenahi cibrile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cenahi mikaile aleyke ya rab.Ve bihakkismikel mektubi ala cebheti israfile aleyke ya rab:
*Ve bihakkismikel mektubi ala keffi azraile aleyke ya rab.Ve bi hakkismikellezi semmeyte bihi münkeran ve nekiran aleyke ya rab.Ve bihakkismike ve esrari ibadike aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi temme bihil islamü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi telekkahü ademü lemma hebeta minel cenneti fe nadake fe lebbeyte düaehü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi sitü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi kavveyte bihi hameletel arsi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikelmektubi fittevrati vel incili vezzeburi vel fürkani aleyke ya rab.Ve bihakkismikeila münteha rahmetike ala ibadike aleyke ya rab.Ve bihakki temami kelamike aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi ibrahimü fecealtennara aleyhi berden ve selamen aleyke ya rab.

*Ve bihakkismikellezi nadake bihi ismailü fe necceytehü minezzebhi aleyke ya rab.
Ve bihakkismikllezi nadake bihi hudü aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi ya´kubü fe ra.dedte aleyhi basarahu yusufe aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi davüdü fe cealtehü halifeten fil ardi ve elente lehül hadide fi yedihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi deake bihi süleymanü fe a´taytehül mülke fil ardi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi eyyubü fe necceytehu minel gammillezi kane fihi aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihi isebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevta aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi musa lemma hatabeke aletturi aleyke ya rab.*Ve bihakkismikellezi nadetke bihi asiyetümraetü firavne fe razaktehel cennete aleyke ya rab.
Ve bihakkismikellezi nadake bihi benu israfile lemma cavezulbahra aleyke ya rab.Ve bihakkismikellezi nadake bihil hidiru lemma mesa alel mai aleyke ya rab.Ve Bihakkismikellezi nadake bihi muhammedün sallallahü aleyhi ve selleme yevmel gari fe necceytehu aleyke ya rab.Inneke entel kerimül kebiru.Hasbünellahü ve ni´mel vekil.
Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
Ve sallallahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi vesellem
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 21:56 #31
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak dualarhazinesi.com

KENZÜL ARŞ DUASI ANLAMI

*Melik Hakk, Mübin Allah’tan başka ilah yoktur. Hakem, Adl ve Metin Allah’tan başka ilah yoktur. Bizim ve atalarımızın Rabbidir. Senden başka İlah yoktur. Ben zalimlerden oldum. Allah’tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Yönetim onundur. Övgüler onundur Diriltir ve öldürür. O diridir ve ölmez. Hayır onundur, dönüş onadır. O her şeye gücü yetendir. ondan yardım isteriz. İyilik yapmaya, kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve her şeyi bilen Allah’tandır. Nimetlere şükür olarak, ondan başka ilah yoktur. Allah noksanlıkdan arınıktır. Ey Allahım! Ya Rabbi! “Cebrail’in Mikail’in İsrafil’in Azrail’in avucundaki ismin hürmetine, Münker ve Nekir hürmetine, salih kullarının hürmetine, İslam’ın hürmetine, *Hz Adem’in senden öğrenip sana seslendiği ismin hürmetine, Şit’in sana seslendiği ismin hürmetine, Tevrat’ta, İncil’de, Zebur!da ve Furkan’da yazılı ismin hürmetine, rahmetin hürmetine, sözlerin hürmetine, İbrahim ateşe atıldığında hangi isminle seslendi de ateş soğuk ve selamet oldu İsmail kesilirken hangi isminle seslendi İshak hangi isminle sana yalvardı Hud hangi isminle seslendiyse Yakup hangi isminle dua etti de sen onun gözlerini ve çocuklarını geri verdiysen işte o ismin hürmetine, Davutu hangi isminle halife yaptıysan demiri yumuşattıysan o ismin hürmetine, Süleymanı hangi isminle kral yaptıysan Eyyübü hangi isminle kurtardıysan o ismin hürmetine,

*Meryem oğlu İsa hangi isminle ölüyü dirilttiyse Musa hangi isminle seslendi de ona Tur’da hitap ettin Firavunun karısı Asiye sana hangi isminle seslendi de onu cennette rızıklandırdın israiloğullarına denizi geçirdin işte o ismin hürmetine, Hızır hangi isminle seslendi de onu yürüttüysen Muhammed SAV sana mağarada hangi isminle seslendi de onu kurtardıysan işte o ismin hürmetine” senden istiyorum.şüphesiz sen cömertsin, büyüksün. Bize Allah yeter. O ne güzel vekildir. İyilik yapmaya da kötülükten kaçmaya güç kuvvet sadece yüce ve büyük Allah’tandır. Allah efendimiz Muhammed’e, ailesine ve arkadaşlarına destek versin, güvenliklerini sağlasın AMİN

Kaynak tespihnoktası.blogspot.com

25 farklı konuda okunan en güzel dualar

Şifa duası/Şifa veren yalnız ve ancak yüce Allah’tır. O, dilediğine sıhhat dilediğini ise marazla sınar. Mümin doktorlardan yardım almalı duanın muazzam gücünü ihmal etmemelidir. şifa duası şöyledir Ve şifaül lima fis suduri ve hüdev ve rahmetül lil müminin."

Zenginlik duası/Zenginlik zelil olmayı engeller insanın Müslümana faydalı olmasını sağlar. İslam hayırlı bir zenginliğin müminler için faydalı olduğunu buyurmuştur. Hz. Muhammed Hz. Ali'ye şu zenginlik duasını tavsiye etmiştir:Allahümme yâ ğaniyyu yâ hamidu yâ mübidu yâ mûîdu yâ rahîmû yâ vedûd. Eğninî bi halâlike an harâmike ve bi-fadlike ammensivâk"*

Barışma duası/ aile fertleri arasında ve çetin düşmanlıklarda şiddeti sulha çevirerek barışmaya* vesile olan*duanın Arapça lafızları şöyledir Allahümme rabbes semavatis sebi ve rabbel arşil aziymi ikfini külle mühimmin min haysü şite min eyne şite.”

konuşma yeteneğini artıran dua/ Tâ-hâ suresinin 25 ve 26. ayetleriyle kişinin konuşma yeteneği artar. hitabet durumlarında konuşmadan önce bu duanın okunması faydalıdır. Mülakat öncesi konuşma kabiliyetini arttırır Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli.Rabbim! Yüreğime genişlik ver,işimi kolaylaştır,dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar”

Özgüven duası/kişinin kendisine güven duyması için okunan ve Allah’ın izni ile çok etkili olan dua şöyledir Allahümme inni eselükes sebate fil emri ve eselü azimeter ruşdi. Ve eselüke şükra nimetike ve husne ibadetike. Ve eselüke lisanen sadikan ve kalben selimen. Ve euzü bike min şerri mata lemü. Ve eselüke min hayri ma talemü. Ve estağfiruke mimma talemü. İnneke ente allamül guyub.''

Başarı duası Eski kitaplarda başarının anahtarı anlamında “miftah duası” ismi ile anılan çok etkili bir duadır. Helal dairesi içinde akla gelebilecek her konuda okunur Allahümme miftah aleyna* hikmeteke venşür aleyna rahmeteke yazel celali vel ikram."

Zihni açan ve hafızayı güçlendiren dua
Sahabelerin eğitimlerinde okudukları duadır. Medreselerde de zor konuların öğretilmesinde okutulur Bu duayla kişinin keskin bir zekası ve güçlü hafızası olacaktır.Allahümme rabbizitni ilmen ve fehmen ve imanen.’’

Büyü, Kuran-ı Kerim’de geçen ve kesin bir dille yasaklanan etkili bir şer güçtür. şer güce başvuranlar lanetlenmişlerdir. büyüye maruz kalanın okuyacağı dua şöyledir: Bismillahi la yedirru maasmihi şeyün fil ardı ve la fis semai ve hüves semiül alim."Bu dua ile Kuran’ın kısa sureleri Felak ve Nas sureleri okunursa çok hayırlı neticeler alınacaktır.

Karı-kocanın muhabbetini artırarak birbirine bağlayan ve aileyi sağlamlaştıran dua şöyledir:
“Ya samedü min ğayri şibhin fe la şeye ke mislih”

Unutkanlık Unutkanlık günümüz insanının en fazla şikayetçi olduğu konudur. Stres ve vesvese unutkanlığın en önemli nedenidir. Unutkanlığı atlatmak için okunacak şu kısa dua ile inşallah sorun kalkacaktır:Ya kayyumu fela yefutu şeyün min ilmih."

Bu duayı okuyan kişiyi herkes sever Ya daimu bi la fenain ve la zevalin li mülkihi ve bekaih."

Nazardan korunmak için okunan dua Kalem suresi 51. ayettir. nazar konusunda indirilmiştir nazarı bertaraf eder için dua hükmünde de okunur
Ve in yekadullezine keferu le yuzlikuneke bi ebsarihim lemma semiuz zikra ve yekumune innehu le mecnun"

tövbe duası olarak da okunan bu dua affedilmeye vesiledir Esteğfirullahel aziymel lezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etübü ileyh."

Kişiyi ruhsal yönden sarsarak onun mutsuzlaştıran vesveseden kurtuluşu sağlayan bu dua saadet iksiridir Ya vahidül bakıy evvelü külli şeyin ve ahiruh."


İslam Peygamberinin sahabeye öğrettiği uyku duasıdır. dua ile birlikte Allah’ın isimlerini anmak Hz. Muhammed’e salavat getirmek uyku duasının tesirini artırır. kişi rahat bir uyku uyuyup şer dokunmaz ve emince uyanır“Allahümme bismike emutü ve ahya”

Şükür duası, Müslümanların sıkça okumaları gereken dualardandır. Allah’a ve nimetlere şükretmek kulluk gereklerindendir. şu dua en sık okunan şükür duası olmuştur Ya Rab, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike bizzat Hz. Muhammed okuyup tavsiye etmiştir


Tevbe suresinin 51. ayeti her helal isteği dilemek hükmündedir Kul len yusîbenâ illâ mâ keteballâhu lenâ, huve mevlânâ, ve alâllâhi fel yetevekkelil mu’minûn”4 rekat namazdan sonra kişi isteğini “Ya” hitabı ile başa getirerek duayı okuyacaktır (Ya Vedud, Ya Rahman

Sâd suresi 35. ayetinin ile niyaz edilen bir duadır. hem evlerde hem de işde bereket dilenir
Kâle rabbigfir lî veheb lî mulken lâ yenbagî li ehadin min ba’dî, inneke entel vehhâb"

Halid bin Velid’e Hz. Muhammed’in öğrettiği bu duanın mucizesine defalarca şahit olunmuştur. kişi hem şahsi ve savaş gibi büyük hadiselerde Allah’ın izni ile hiçbir korkaklık emaresi göstermez
Euzü bi kelimatil laha't tammati min gadabihi ve şerri ibadihi ve min hemezatiş şeytani ve en yehdurun."


Yemeklerden sonra okunacak dua, aynı zamanda şükür duasıdır Elhemdü lillahillezi atamana ve sekana ve ervana ve ileyhin nüşür.”

gençler olumsuz yetişmektedir anne babalara düşen temiz ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Şu dua hayırlı evlada vesile olacaktır Rabbi hebli mil ledünke zürriyetten tayyibeten inneke semiud duai”


Hayırlı bir evlilik dilendiği zamanda kısmet açma duasının sözleri şöyledir Allahümme inni eselüke heyreha ve heyre mecebel tehe aleyhi ve euzu bike min şerriha ve şerri ma cebeltehe aleyhi."

peygamberimiz borcu olan sahabelere tavsiye ettiği duanın sözleri şöyledir Allahume ke finnibehelilke en heramike ve eğnini be fezlike emmen sivek”

Kaza, bela ve musibetlerin deffi için okunan dua riskli işlerde çalışanların için faydalıdır Maşallahü la kuvvete illa billah”


Okunması halinde kişinin nefsine yenilmesini engelleyen ve sağlam bir iradenin nasibini sağlayan şu dua ile inşallah kişi günahtan uzak kalacaktır Allahümme inni euzu bike min ilmin la yenfu ve min kalbin la yahşe ve min nefsin la teşebu ve min davetin la yüstecabu leha”
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 21:57 #32
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak dua.fm

Hz. İbrahim’in Duaları

Rabbicalnî mükîmessalâti ve min zürriyetî Rabbenâ ve tekabbel düa. Rabbenağfirlî veli vâlideyye ve lil müminîne yevme yekûmul hisâb.”
Ey Rabbim! Beni namazı dosdoğru, gereği gibi kılan eyle. zürriyetimden, soyumdan gelenleri böyle yap. Ey Rabbimiz! Duamı kabul eyle.
Hesabın görüldüğü günde beni, anne ve babamı ve bütün müminleri bağışla, ey Rabbimiz.”

Hz. İbrahim’in (a.s.) hanımı Sara’nın çocuğu olmuyordu. Cariyesi Hacer’i İbrahim’e (a.s.) bağışladıktan sonra, Hacer’den İsmail (a.s.) dünyaya geldi. Sare, İbrahim’den (a.s.) Hacer ile çocuğunu uzaklaştırmasını istedi.Hz. İbrahim (a.s.) Hacer ile İsmail’i Kâbeye getirdi erzak bıraktı Hz. Hacer Hz. İsmail’in bulunduğu yerde zemzem suyu çıktığını gördü. Cürhüm kabilesi Hacer’e, “Sen bizi suyuna ortak et, biz de seni hayvanlarımızın sütüne ortak edelim” diye teklifte bulunarak ona komşu oldular. Hz. İbrahim (a.s.) zaman zaman onları ziyaret ediyordu. Daha sonra Hz. İsmail (a.s.) bu kabileden bir kadınla evlendi. Sonra da İbrahim (a.s.), oğlu ile birlikte, Kâbe’yi inşa etti. yüzyıllar geçti ve mübarek nesilden Kâinatın Efendisi Hazret-i Muhammed (asm) dünyaya geldi ve
İslâm dini tüm cihana yayıldı


Rabbi heblî hükmen ve elhiknî bissâlihîn, vec’allî lisâne sıdkin fil âhirin, vec’alnî min vereseti Cennetinnaîm.“Ey Rabbim! Bana bir hikmet ilim, irfan, fazilet ver. Ve beni salihlere iyi ve faziletlilere kat. salihleri yükselt. Benden sonraki ümmetlere güzel bir ad nasip eyle Beni andıkları zaman iyi ve hayırlı ile ansınlar beni Naim Cennetinin varislerinden eyle. Babamı da bağışla hidayete erdir. o sapıklardandır. (Şuara Suresi: 83.)
dua Hz. İbrahim’in duasıdır. Allah’tan istek ve arzuda bulunmaktadır.i ümmeti için, anne ve babası için hidayet istiyor.

Velâ tühzinî yevme yüb’asûn. Yevme lâ yenfeu mâlun velâ benûne, illâ men etallâhe bi kalbin selîm.” Rabbim, insanları tekrar diriltilecekleri kıyamet ve hesap gününde beni, mahzun rezil, rüsvay etme utandırma. o dehşetli günde ne mal fayda verir, ne oğullar. Ancak Allah’ın huzuruna halis, tertemiz bir kalp ile varanlar müstesna. Onlar kurtulacaktır. Bu dualar çok önemlidir Her zaman ve her yerde yapılmalıdır. Peygamberler bize örnektir onları örnek alarak onların kuvvetli duaları ile Allah’a yalvarmalıyız.


Rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel mesîr. Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû veğfirlenâ Rabbenâ inneke entel azîzül Hakîm.”Ey Rabbimiz, ancak Sana tevekkül ettik, güvendik. Ve yalnız ibadet için Sana yöneldik ve sonunda dönüş yalnız ve yalnız Sanadır biliyor ve inanıyoruz. Ey Rabbimiz! Bize fitne, ve kâfir olanları musallat ve, belâ edip bizleri imtihana tâbi tutma. Hata ve kusurlarımızı affet. Günahlarımızı bağışla.
“Ey Rabbimiz! Gerçek ki, Sen, Aziz’sin, her şeye galipsin. Kâfirlerden, imansızlardan intikam alırsın. Hakîmsin. İman edenlere, Müslümanlara zafer veren hikmet sahibisin.”

“Rabbi heblî minessâlihîn.”Ey Rabbim! Bana salihlerden olacak bir çocuk ihsan eyle.”

Rabbenâ vec’alnâ müslimeyni leke ve min zürriyetinâ ümmeten müslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tüb aleynâ inneke entettevâbürrahîm Ey Rabbimiz! Bizi, Sana teslim olan, emirlerine boyun eğen ve teslimiyette devamlı kıl. Soyumuzdan yalnız Sana teslim olan ve boyun eğen Müslüman bir ümmet meydana getir. ibadet yerleri göster. Hac amellerini öğret Tevbemizi kabul et. tevbeleri kabul eden ve müminlere acıyıp, esirgeyen ancak Sensin.”
dua Hz. İbrahim’in bir duasıdır. Çok makbuldür hidayeti ve bağışlanma için, Allah’a yalvarışdır.

Rabbenâ veb’as fîhimresûlen minhüm yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimühümül kitabe vel hikmete ve yüzekkîhim, inneke entel Azîzül Hakîm.”
Ey Rabbimiz! Soyumuzdan gelen Müslüman ümmete bir peygamber gönder ki, onlara Kur’ân ayetlerini okusun, Kur’ân’ı ve hükümlerini öğretsin. günahdan temizlesin. Sen, Azîz olan Hakîmsin, Her şeye üstün gelen hikmet sahibisin.”
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 21:57 #33
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak pekgüzelsözler. com

Asker duası

Çok acı günler geçirdiğimiz her gün şehit haberleri aldığımız şu zamanda elimizden geldiğince dua edelim. Allah dualarınızı kabul eylesin.Ey Kâinatı yoktan var eden, her şeyi emrimize yar eden UIu AIIah!*Lütfun iIe bahşettiğin nimetIere şükürden aciziz. aczimizin ifadesi iIe eIIerimizi açtık, boynumuzu büktük, yaInız sana ibadete ediyor ve Sen’den diIiyoruz. DuaIarımızı kabuI eyIe Ya Rabbi!
Ey bütün dertIere şifa bahşeden Rabbimiz Hasta gönüIIerimizi iyiIeştir, dertIi kuIIarına deva, hasta kuIIarına şifaIar ihsan eyIe Ya Rabbi akıbetini hayırIı eyIe.*Bize dünyada ve ahirette iyiIik ve güzeIIik ver. cehennem azabından koru Ya Rabbi!
Ya iIaheI aIemin!*Korkmayan kaIpten, işitiImeyen ve kabuI oImayan duadan, doymayan nefisten ve fayda vermeyen iIimden sana sığınırız.

ÖIümün şiddet ve sıkıntısından, cehennem ve kabir azabından, ihtiyarIıktan, fitneden Sana sığınırız.
hata ve günahIarımızı yıkayarak, arınmış bir kuI oIarak huzuruna çıkmayı nasip eyIe Ya Rabbi!*Aç gözIüIükten, dünyaya meyIetmekten, uzun ömür peşinde koşmaktan muhafaza buyur Ya Rabbi!
huzurunda büyük bir ümitIe sana eI açan, vatanına, miIIetine hizmet için, vatanına kurban oIsun diye eIine kına yakıIan yiğitIerin, MehmetçikIerin, anne, baba kardeşIerin, eşIerin, çocukIarın, akrabaIarın, komşuIarın yapmış oIdukIarı duaIarı kabuI eyIe, güzeI ve haIis istekIeri makbuI eyIe.Hep birIikte, askere uğurIadığımız evIatIarımızı, vatanına, miIIetine bağIı yetişmeIerini ve sağ saIim yurtIarına dönmeIerini nasip eyIe.

AskerIerimizin istikbaIIerini parIak, kıyamette yüzIerini ak eyIe Ya Rabbi! HaIk içinde imanIarıyIa miIIet ve memIeketimize faydaIı oImaIarını müyesser eyIe Ya Rabbi Dinimizi, Kur’an’ımızı, ırzımızı, namusumuzu, iffetimizi, şerefimizi, ordumuzu, yurdumuzu muhafaza eyIe. MemIeketimize göz diken düşmanIara fırsat verme Ya Rabbi Dinimize yardım edenIeri iki cihanda aziz eyIe, her türIü muvaffak eyIe Ya yoIundan, Kur’andan, İsIamdan bizIeri ayırma Ya Rabbi aziz vatanı korumak, İsIam’ sancağını daIgaIandırmak için cepheden cepheye koşan ve can feda eden şehitIerimizin ruhunu şad eyIe Ya Rabbi Bugün burada, canı, gibi büyüttüğü fidan gibi deIikanIıIarı, genç yiğitIeri yetiştiren ve gururIa, duaIarIa başı dik, aInı açık, gururIa, göğsünü gere gere askere uğurIayan anneIerin, babaIarın, kaIpIerinden geçen duaIarı kabuI eyIe.*AMİN
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 21:58 #34
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak dualarımız.org

Şehitlere Dua

*Ya rabbi senin rızan için ellerimizi açtık yalvarıyoruz, bizi huzurundan boş çevirme, bizi kendinden başkasına muhtaç etme, bizi kendinden başkasına yalvartma ya rabbi.cennet vatanımızın her karış toprağı senin uğrunda can veren, şehit kardeşlerimizin kanlarıyla sulanmış, biz vatana sahip çıkmak için tarih boyu canlarımızı vermişiz, vatanımız tehlikeye girdiğinde 7’den 70’e kadınıyla erkeğiyle canlarımızı feda etmişiz ebrehenin karşısındaki ebabil kuşları gibiyiz silahların tankların önüne baş koyan ve istikal savaşından bu zamana kadar vatanı kurtarmaya çalışan tüm şehit kardeşlerimizin ruhlarını şad eyle..Ya rabb vatanımızı düşmana çiğnetme, bizi vatansız ve bayraksız bırakma, hürriyet ve istikalalimize musallt olanlara fırsat verme ya rabbi*bizi hürriyet ve istikalimiziden mahrum bırakma ya rabbi. Minarelerimizde okunan ezanı Muhammedileri dindirme, ayyıldızlı bayrağımızı gönderlerden indirme ya rabbi, düşmanlarımıza fırsat verme ya rabbi. yeryüzünde ebu cehiller, ebu lehepler, ebreheler firavunlar, nemrutlar var firavunlara ebu cehil ve ebu leheplerin şerrinden muhafaza eyle .Ya rabbi. kardeşlerimiz sana el açtılar* sana iman güven ve sana tevekkül ile yalvarıyorlarlar . ya rebbel alemin bedirde, uhutta, çanakkalede, kurtuluş savaşında, vatanlarını milletlerini dinlerini inançlarını korumak için savaşan kardeşlerimiz* hürmetine ya rabbi şehitlerimizi kuranlar Yasinler, aşırlar hurmetine ruhlarını şad eyle makamlarını cennet eyle, bedir şehitleri ile Uhut şehitleri ile beraber haşr eyle.

*Ya rabbel alemin bizleri ve kardeşlerimizi bedirden uhuttan sağ dönen kardeşlerimizle haşr eyle. yarın mahşerde peygamberimizin sancağı altında toplanmayı* haşru cem eyle. Peygamberimiz vatan sevgisi imandandır buyuruyor* vatan uğruna şehit olan tüm şehitlerimize merhamet eyle. Bizi rahmetinden mahrum bırakma tehlike ve kötülerden şerrinden iblis ve hainden, ebu cehillerden bizi köleleştirmek bize diz çöktürmek isteyenlere ya rabbi fırsat verme, bize güç ve kuvvet nasip eyle bizi kendinden başkasına muhtaç etme ya rabbi. Ya rabbel alemin cennet vatanımızda ayak bastğımız her yerde şehit kanları ve kemikleri* var.Onların kemiklerini sızlatacak yanlış yapmaktan bizleri muhafaza eyle. *şehit kardeşlerimizin uğrunda şehit oldukları davalarına sahip çıkacak ihlaslı imanlı vatan ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi nasip eyle ya rabbi.. bizi muhtaç etme. Dualarımızı ve okunan kuranları kabetüllah, ravzai mutahharada yapılan dualar zümresine dahil eyle.*necip ve asil millete şu cennet vatanımıza hizmet etmek isteyenlere güç ve kuvvet nasip eyle. ömürlerini hayırlı bereketli* ihsan eyle.. amellerimizi makbul eyle.. beddua edenlerin beddularından* koru ya rabbi. Onların beddualarını kendi başlarına makus eyle ya rabbi cehennem ateşlerini onların başlarına makus eyle. Makus eyle ya rabbi. Makus eyle ya rabbi. kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya rabbi. Yaralalanan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle ya rabbi.
Devletimizi miletimizi payidar eyle, vatanımızı milletimizi ve tüm İslamı muhafaza eyle. bütün şehitlerimize rahmet ihsan eyle. Kabirlerini pür nur eyle makamlarını ali eyle cennetinele cemalinle müşerref eyle ya rabbi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 21:58 #35
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak mirbedirhanhoca.com

Osmanlı Padişahlarının Okuduğu Dualar

Fatih Sultan Mehmed’in Peygamberimize (S.A.V.)* duyduğu sevgiden güç alarak İstanbul’u fethetti Sultan I. Ahmed’in kavuğunun içine Nebilerin Nebisi’nin ayak izini çizdirdi Osmanlı her gün yeni bir hikmetle bizi davet ediyor *Biz de hikmetli çeşmeden yudumlayıp dualarına “Amin” diyoruz

1.Abdülhamid:

Allah’ım helal etmiyorum. Şahsımı değil, milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Beni, lif lif yolsalar, cımbız cımbız beni koparsalar, sarayımı yaksalar, hanedanımı söndürseler, çoluğumu gözümün önünde parçalasalar helal ederdim de Sevgili’nin (S.A.V.) yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem Allah’ım. Mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah’ım Ya Âdil Bize acı Resulü’nün, Sevgili’nin, Kainatın Efendisinin nuruyla millete, rahmetinle, fazlınla, lutfunla tecelli et ya Kadir, kundaktaki yavruyu gagasına almış, kaçıran leş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sığabilir. Leş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar *Allah’ım ya Ma’bud. Ömrümde tek vakit farz namazı kaçırmadım. Huzurunda eğilip kaskatı kalıyorum ve duada ruh teslim edeceğime yatağımda kıvranıyorum. Sana kulluk gösteremeyen kulunu affet Allah’ım. felaket gösterme Allah’ım. *Ayakta duramaz, haldeyim vadem ne gün dolacak Allah’ım.

1.Muradın duası

Peygamber’in yüzünün suyu, Kerbela’da akan kan, ayrılığa ağlayan göz, aşkının yolunda sürünen yüz, dertlilerin gönlü ve cana tesir eden yakarışları için! Lütfunu bizimle kıl ve muhafazanı eksik etme. Ya Rab İslam ehline yardımcı ol, düşman elini bizden uzak tut! Günahımıza değil, candan ve gönülden gelen ahımıza bak Mücahitlerini telef ve bizi düşman oklarına hedef ettirme. Vücutlarımızı mezardan sakla, İslam’ı tehlikeden uzak tut. Bunca senedir ettiğimiz duaları ve din uğruna yaptığımız savaşları boşa çıkarma, kahrın ile perişan, yüzümü siyah etme! İslam topraklarını çiğnetme, utanç içindeki bir yer haline getirme. Ya Rabbi, bilirim ki lütufların çoktur, lütuflarını savaşta da göster. Din yolunda şehit olunacaksa beni et de ahirette mutlu bir yere ulaşayım.

Sultan I. Murad Hüdâvendigâr, 8 Ağustos 1389’da Kosova ovasına girdiğinde fırtına ile karşılaştı. göz gözü görmüyordu. o gece Berât Gecesi idi. Murad Han, iki rekât namazdan sonra, gözyaşlarıyla şu duâyı yaptı Yâ Rabbî fırtına, âciz Murad kulunun günahları sebebiyle çıktıysa, mâsum askerlerimi cezâlandırma!.. Allâh’ım! Onlar buraya sâdece Sen’in adını yüceltmek ve İslâm’ı teblîğ için geldiler İlâhî! beni zaferden mahrûm etmedin. duâmı kabul buyurdun. Sana ilticâ ediyorum, duâmı kabûl eyle! yağmur nasîb eyle! toz bulutu kalksın. Kâfirin askerini âşikâr görüp, yüz yüze cenk edelim!

Yâ İlâhî! Mülk de, kul da Sen’indir. Ben âciz bir kulum. niyetimi ve esrârımı en iyi Sen bilirsin. Mal ve mülk maksadım değildir. Yalnız Sen’in rızânı isterim.Yâ İlâhî! mü’min askerleri küffâr elinde mağlûb edip helâk eyleme! Onlara öyle bir zafer lutfet ki, müslümanlar bayram eylesin! bayram gününün kurbânı şu Murad kulun olsun!
Yâ İlâhî! Bunca müslüman askerin helâkine beni sebep kılma! yardım eyle ve zafer bahşeyle! Bunlar için ben cânımı kurbân ederim; yeter ki Sen beni şehîdlere kabûl eyle!.. İslâm askerleri için rûhumu teslîme râzıyım... Beni gâzî kıldın. Sonunda lutfen ve keremen şehîdlik de nasîb eyle!.. Âmîn!”Kanuni Sultan*Süleyman:

Ya Rabbi. Nice müddettir yeryüzünü benim zaferimle doldurdun. Vasıl olunmadık recam, hasıl olunmadık duam kalmadı. Habib-i Edib’in hürmetine seadet-i şehadet ve ardından da cemalini müşahedet nimetlerini kemter kuluna nasib eyle.

3.Selim:

Ya Rabbi. Beni cihana rezil edüp, kafire mağlup ve perişan etrme, ümmet-i Muhammed’in perişanlığını göstermeden canımı al. (Sultan III. Selim’in duası kabul olunmuş, Osmanlı Devleti’nin gerilemeden şehit edilmiştir.)

Kaynak uslanmam.com

Sultan Alparslan duası

Malazgirt Savaşı öncesi İslam ülkelerinde Alparslan'ın zafer kazanması için hutbe okunuyor, dua ediliyordu. Sultan Alparslan 26 Ağustos 1071 Cuma sabahı etkiley coşkulu bir konuşma yaptı:
"Kumandanlarım, askerlerim! ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olursa olsunlar, bekleyemeyiz. Bütün Müslümanlar minberde bize dua etti kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşır, ya şehit olur cennete girerim... Askerlerim atımın kuyruğunu bağladım. Bir er gibi savaşa gireceğim. Üzerimde sultanlık yoktur. Şehit olursam, üzerimdeki beyaz elbise kefenim olsun. ruhum göklere çıkacaktır... Ya Rabbi! Seni kendime vekil ediyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve Senin uğrunda savaşıyorum. Ey Allahım, niyetim halistir, bana yardım et. Sözlerimde yalan varsa beni kahret."
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 21:59 #36
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak huzursayfası.com

Dursun Ali Erzincanlı Tevbe duası

*Allah"ım günahkâr bir sesleniştir bu günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin.
Kudrettin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayasın Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratansın dünya semasını kandillerle süsleyensin.Senin ilmin en gizli işlere nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın, haberdarsın benden.Dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü yele verdim savurdum pişman ve perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve gelecekle kendimi avuttum, nefsimi unuttum.Kalbimin cennetinde ,o yüce dergahında sana seslenir kalbimde ne kadar duygu varsa nefsimin tufanından korumaya çalışırım İbrahim "in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

*Kendisinden başka ilah olmayan süphan, zalim oldum ki merhamete muhtacım, huzuruna alsan beni böyle perişan,hükmün başımda tacım.
Evladının acısıyla yanan bir anne gibi dergâhına titreyen ellerimi uzatıyor tövbemi sunuyorum
Gecenin vaktinde herkes istediğiyle sevdiğiyle hemhalken yetim kalmış bir yürek nasıl sessiz sessiz ağlarsa bende melekleri inleten bir edayla seslenip Allah diyen ve lebbeyk nidalarına ve,
öksüz haykırışa katıyorum tövbemi.Günahları yüzünden mahkûm olur insan,kimse görmesin diye görüpmesin diye kirlenen ellerini kapatır yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler
vicdanından yükselen alev gibi bin sesle Bende secdelere kapanıp ya Rabbim pişmanım, kabul et tövbemi.*güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir, çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı istememiştir. Bilal taptaze bir ruhla der ki Allah bir Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tövbemi.Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum merhamete muhtacım,huzuruna al beni hükmün başımda tacım.

Kaynak şarkısözüara.net

Dursun Ali Erzincanlı*-*Kumeyl Duası

*Ey Rabbim,Her şeyi kaplayan rahmetinden
Her şeye güç yeten kuvvetinden Önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden Karşında hiçbir şeyin duramadıgı izzetinden Her şeyi kaplayan azametinden Her şeyi kuşatan ilminden
Her şeyi aydınlatan nurundan İstiyor ve bekliyorum
Ey nur, Ey Kuddüs, Ey ilklerin ilki ve sonların sonu
Rabbim, İsmet perdesini yırtan günahlarımı affet
hatalarımı affet Duaların kabulünü engelleyen
Belalar getiren İşledigim günahları yaptığım hataları affet.Rabbim, zikrinle ve Rahmetinle beni kendine yaklaştır Bana şükrü öğret Zikrini ilham et
Bana merhamet et Beni, razı ve kanaatkar kıl
Sen ihtiyacı olana verirsin Kapına geleni çevirmezsin.Ey rabbim senin saltanatın yücedir.
Kimine gizli, kimine apaçıksın*Rabbim Senden başka günahlarımı bagışlayacak Suçlarımı örtecek kimsem yok.Biliyorum nefsime zulmettim.Sana itaat etmedim.beni unutmadın ve Ve bana lütfettin Kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor Rabbim biliyorum sen benim dostumsun Her kötülügümü örtersin Başıma gelen belayı hafifletirsin Rabbim görüyorsun Zincirlerim beni çökertti.Çirkin ve boş emellerim senden uzaklaştırdı.Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlıgım kalbimi katılaştırdı Rabbim biliyorum ki dostumsun Beni çirkin günahlarımdan kurtar Affet beni Rabbim Her acıya gögüs gerdim senin rahmetinden uzak kalmaya dayanamam biliyorsun Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim Yemin ediyorum ki konuşmama izin verirsen Senin kapında coşarım

*Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim, ağlarım.Nerdesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu Ümitsizlerin ümidi Güçsüzlerin dayanagı Ağlayanların sevgilisi Seni vücudumun tüm zerreleriyle çagırıyorum.Rahmetine koşuyorum. kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. dil seni anıyor.kalp seni arıyor ve ağlıyor.Rabbim azapta bırakma kalp senden ümitli ve emindir. Senin sevgini arzulayanı ateş nasıl yakabilir. güçsüzlügümü biliyorsun. Sen yol gösterirsen ateş nasıl zarar verebilir kalp seni Rabbim diye çağırır. Ruhumda senin izlerin var onu ateşe atma senin keremini ve Merhametini diliyorum. Senin isimlerin mukaddestir.Sen Rahmetinle kalplerini okşadın Rahmetini esirgeme Ey Rabbim sana muhtacım *Gizli günahlarım senin ilmindedir. Beni günahdan kurtar. Sen her şeye şahitsin. Rabbim sen günahı bagışlayan ve hatayı örtensin.Sen fakirligimden ve güçsüzlügümden haberdarsın.Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi Yüceligini ve seni anmama yardım et Boş emellerim, günahlarım, bilgisizligim ve gafletimle af kapını gözyaşımla çalıyorum.derdimin ilacısın Rabbim, kimim var senden başka Affı ve rahmeti kimden isteyeyim.günahımla sana geldim Pişman ve perişanım Beni çirkinden ve günahdan kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor günahımı itiraf ediyorum Yalnız sana sıgınıyor, özrümün kabulü için af diliyorum.Beni affet Rabbim, beni affet. Ey Rabbim senin rahmet et beni yakma

*Sen benim dünya ve belalara direncimsin ben senin ayrılıgına dayanamam Gözyaşımla çagırıyorum seni ey Müminlerin dostu.
Feryatlara cevap veren Ey sadık yüreklerin dostu
Beni bu gece ve her saatte affet Her günahı işlemişim Sen şahitsin Gizliyi rahmetinle gizledin
Beni günahtan kurtar Yüregim dostluğunu kaldıramaz kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim sevginden habersizdik Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim Sen benim dünya ve belalara karşı gücümü arttır. kudretinle güç ver.sana muhtacım
İlahi Bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim.
Zorlukları mı İnsanları mı? Üzerime gelen günah ve belaları mı? *Beni affet Rabbim.Her şeye sabrettim ama senin ayrılıgına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana kul olayım Güvencim, dayanağım, dostum sevdigimsin.Her halimde sana koşarım.Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım.Sana koşanlarla birlikte koşayım. Seni sevenlerle birlikte seveyim
Rahmetin ve kudretinle koru beni Hatamı affet. sen kullarına hükmü verdin.Bana yönelin, isteyin, kabul edeyim dedin yüzümü sana çevirdim Elimi sana uzattım ümit kapına geldim affedersen şanındır.
bagışlamazsan hangi kapıya gideyim. Hangi kapı var. Senden başka Rab yok Tüm zerrelerimle sana sıgınıyorum Rabbim, Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla…Amin…Amin…Amin….
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 22:00 #37
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak nazarduası.gen.tr

Hz Alinin Kumeyl Duası Türkçe Anlamı

*Kumeyl Duası,*Kumeyl duası olarak Ehl-i Beyt kaynaklarında meşhur olan bu dua, Hz. Ali (a.s)'ın sır arkadaşı Kumeyl bin Ziyad'a Hızır'ın duası diye öğrettiği engin bir duadır. duanın Perşembe geceleri okunması Ehl-i Beyt imamları tarafından tavsiye edilmiştir. Kumeyl duası şöyledir
*Allah'ım! Senin her şeyi kaplayan rahmetin hakkına, her şeye üstün geldiğin karşısında boyun eğdiğimiz gücün hakkına, önünde hiç bir şeyin duramadığı izzetin azametin ve saltanatın hakkına, her şey fanidir baki kalacak sensin, her şeyi isimlerin hakkına, ilmin ve her cemalinin nuru hakkına senden niyaz ederim.Ey Nur ey Kutlu ey evvellerin evveli ve ey ahirlerin ahiri! Allah'ım! ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Allah'ım! Bedbahtlıklara yol açan günahlarımı affet. Allah'ım! Nimetleri değiştiren Duanın icabetini önleyen günahlarımı affet.Allah'ım! Belanın inmesine sebep olan günahlarımı affet.

*Allah'ım! İşlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Allah'ım! sana zikrinle yaklaşmak istiyorum senden şefaat diliyorum cömertliğinle beni kendine yaklaştır şükrünü eda et bana nasip kıl ve zikrini bana ilham et Allah'ım! huşu ve zelil olmuş bir dille senden merhametini kanaatını diliyorum. Allah'ım! İhtiyaç ve yoksulluk anında sana yalvarırım. Allah'ım! Saltanatın yücedir, emrin açık kahrın galip ve kudretin her yerdedir senin hükümünden kaçmak imkansızdır. Allah'ım! Senden başka günahlarımı affedecek, kabahatimi örtecek, kötü amelimi iyiye çevirecek birini bulamam. Senden başka ilah yoktur sana hamt ederim.*Ben kendime zulmettim ve cahilliğimden sana itaatsizlik yaptım ve sen lütuf ve ihsanda bulundun kendimi güvende hissettim ve sana karşı geldim Allah'ım! Mevlam! Nice kötülüklerimi örttün nice belaları benden çevirdin nice hatalardan korudun layık olmadığım nice güzel övgüleri yazdın. Allah'ım kötülüğüm amellerim aciz bırakmış, heva ve heves zincirlerim beni çökertmiş, arzularım beni hapsetmiş ve dünya beni aldatmış nefsim, beni aldatmış. Ey Efendim! İzzetinin hakkına senden istiyorum amelimin kötülüğü duamı önlemesin beni rezil etme kötü amelim ihmalkarlığım cahilliğim, nefsani isteklerim ve gafletim yüzünden, beni cezalandırma

*Allah'ım! İzzetin hakkına bana merhametli ve rauf ol. Rabbim! Senden başka kimim var ki, dileyeyim. Mevlam! Sen hükmettin ben nefsime uydum düşmanım ve şeytan beni aldattı sınırlarını aştım ve emirlerine karşı çıktım hamt etmek vazifemdir. kaza ve kaderin hüküm ve imtihanın karşısında gösterecek mazeret ve bahanem yoktur. Ey Rabbim! işlediğim kusurlardan özür dileyerek, pişman ve perişanlıkla affını ve mağfiretini ümit ederek, tövbe edip sana yöneldim günahım ve suçumla huzuruna geldim. günahdan kaçacak yer bulamıyorum mazeretimi kabul ed beni sonsuz rahmetine dahil et senden başka ümidim yok mazeretimi kabul eyle ey Allah'ım perişanlığıma acı heva ve heves zincirlerinden kurtar beni. Rabbim! *Bedenimin zayıf, derim ince ve kemiklerim hassas acı Ey yaratılışımı gerçekleştirip beni yad eden, beni terbiye edip iyilik ve rızık veren bağışının başlangıcı ve iyiliklerinin hürmetine beni affeyle.Ey Seyyidim ve Rabbim! Vahdaniyetine inandık marifetin kalbimi doldurdu zikrinle meşgul olduk muhabbetin içime işledik makamına boyun eğerek sadakatle günahlarımı itiraf edip, doğrulukla sana dua ettim cehennem ateşiyle azap etmen bu senden uzaktır, sen zayi etmezsin yakınlaştırır uzaklaştırmazsın, kovmazsın merhamet eder belaya teslim etmezsin. Sen yücesin. Keşke bilseydim, Ey Seyyidim, Mabudum ve Mevlam! Azametinle secdeye düşen yüzlere sadakatle şahadet eden ve sana şükür eden dillere İlahlığını itiraf eden kalplere, senin marifetinle dolup taşan ve huşuyla eğilenlere cehennem ateşini musallat etme?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 02-06-18, 22:00 #38
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak nazarduası.gen.tr

Hz Alinin Kumeyl Duası Türkçe Anlamı

*Sana itaat etmek üzere ibadete koşan ve günahını itiraf edip mağfiret dileyenlere Sen fazl-u keremini tanıt Ey Kerem Sahibi, Ey Rabb! Dünyanın bela ve cezası ve zorlukları karşısında tahammülsüzüm dünyadaki bela ve zorluk kolay ve kısadır nasıl tahammül edeyim ahiretteki belaya, oradaki zorluk ve acılara? o belanın müddeti uzun ve süreklidir hafifletme olmaz. azap ancak, senin intikam ve gazabındır. Bu igöklerin ve yerin dayanamayacağı bir şeydir. Ey Seyyidim! senin güçsüz, zelil, hakir, kulun olan ben nasıl dayanabilirim. Ey Mabudum, Rabbim, Seyyidim ve ey Mevlam! Hangi şeyden şikayette bulunayım ve hangisi için ağlayıp sızlayayım? Azabın elem ve şiddetine mi? Yoksa belanın devamı ve süresinin uzunluğuna mı?
*bana ceza çektirme düşmana yanımda yer verme bela ehlini bir araya toplama, dostların ve velilerinden ayırma Ey Seyyidim ve Mevlam Azabına tahammül edecek olsam bile, ayrılığına nasıl dayanabilirim? ateşine dayandım, ama kereminden mahrum olmaya nasıl sabredeyim? affını ümit ettim ateşe nasıl gireyim. İzzetin hakkına ey Seyyidim sadakatle yemin ediyorum ki konuşmama izin verirsen, cehennem ehli arasındaki, ümitliler gibi dergahında inlerim medet ile feryat edip yardım dilerim senden sızlarım sana seni çağırıp "Neredesin Ey Müminlerin Velisi!" . Ey ariflerin en yüce arzusu! Ey dileyenlerin imdadına yetişen! Ey sadık dost Ve ey alemlerin ilahı! Neredesin

*Ey Mabudum! Münezzehsin sana hamt ediyorum. sana karşı gelen cehennemde tutulan ve günahından ötürü azabını tadan işlediği suçtan dolayı hapsedilen Müslüman kulunun sesini duy ve affetmeyesin, o kul, inlemekte ve tevhit diliyle sana el açmada. Ey Mevlam! merhametini umarım azapta bırakma ihsan ve merhamet et ateşte incitme sesimi işit ve yerimi gör ateşte yakma sen zaaf ve güçsüzlüğümü bil cehennemin alevleriyle kuşatma sen sadakat ve doğruluğumu bil cehennemin tabakalarında kıvrandırma seni "Ey Rabbim" diye çağırırken cehennemin azabıyla meleklerinle eziyet edme cehennemden kurtar senin lütuf ve keremini dilerim beni bırakma Sen münezzehsin ihsan ve iyilikle yargıla *şüphesiz biliyorum ki, inkarcılara azabınla hükmetmeseydin ve düşmanları ebedi azaba duçar etmeseydin, ateşi soğuk ve selamet ederdin sen, isimleri mukaddes olan! Cehennemi, insan ve cinleri kafirlerle doldurmaya ve düşmanı orada tutmaya yemin etmişsin.sen ey yüce olan Evvelden nimet verip kerem ve ihsanda bulunmuşsun buyurmuşsun ki "Mümin olan bir kimse, fasık olan kimseyle bir olur mu? onlar aynı olmazlar." Seyyidim! Takdir ettiğin kudret hakkına galip gelirsin, işlediğim suçları ve günahları affet, gizli ve aşikar ettiğim cahilliklerimi ve amelleri kötülüklerimi affet! melekler bana gözetleyici yaptın ve gözetleyicim oldun şahit oldun rahmetinle gizledin ve fazlınla örttün her hayırdan ve gönderdin her ihsandan yaydın

*her iyilikten rızıktan affettiğin günahlardan kapattığın hatalardan nasibimi arttırmanı diliyorum.Ey Rabbim Ey Mabudum, ey Seyyidim, ey Mevlam ve ey Sahibim! Ey varlığım Ey zorluk ve çaresizliğimi bilen! Ey fakirlikten haberdar olan! Ey Rabbim, Hakkın, kutsiyetin, en yüce sıfatın ve ismin hürmetine senden dileğim şudur: Gece ve gündüzümü zikrinle canlandır ve beni hizmetinde tut ve amellerimi kabul buyur, öylesine bütün amellerim ve zikirlerim tek zikir olsum ve bütün hallerim senin hizmetinde geçsin.*Ey Seyyidim, ey dayandığım ve ey Allahım Ey Rabbim, Uzuvlarımı hizmetin için güçlendir sana yönelmemde kalbime güç ve sebat ver senden korkmada ve hizmetinde ciddiyet ver ki, sana kulluktaki yarış meydanlarında doğru koşayım *mücadele verenler arasında yer alıp hızla sana geleyim ve sana gönül verenlerde yakınlığına meyil edeyim ve ihlaslılar gibi sana yakınlaşayım senden korkayım müminlerle bir araya geleyim.Allah'ım! Bana kötülük yapanı cezalandır bana tuzak kurana tuzak kur ve beni, yanında en iyi pay makama sahip kullarından eyle bunlar senin lütuf ve kereminle olur. bana cömert davran ve yüceliğin hakkına teveccüh eyle Rahmetinle koru beni ve zikrine alıştır ve kalbimi, muhabbetine bağlı kıl ve dualarımı kabul et beni sana minnettar eyle hatalarımı affet muhakkak sen, kullarının ibadet etmelerine hükmettin sana dua etmelerini emredip, kabul etmeyi taahhüt ettin ey Rabbim! Yüzümü sana çevirdim ve ellerimi sana açtım izzetin hakkına duamı kabul eyle ve

*arzularıma ulaştır fazlın ve kereminden ümidimi kesme beni insan ve cinlerden oluşan düşmanlardan koru Duadan başka bir şeye sahip değilim, affet beni muhakkak sen her istediğini yaparsın. Ey ismi deva, zikri şifa ve itaati zenginlik olan! Sermayesi ümit ve silahı ağlamak olan bana merhamet eyle. Ey nimetleri tamamlayıp yayan, ey zorlukları defeden! Ey karanlıklardaki nuru Ey bilen hz Muhammed ve Ehli Beyt'ine salavat gönder ve bana sana yakışan şekilde muamele et.
Allah'ın rahmeti, Peygamber'ine ve onun soyundan gelen mübarek İmamlara olsun. Ve Allah'ın sonsuz selamı onların üzerine olsun.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-18, 22:18 #39
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak nihathatipoğlu. Com

*
Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Rüyada Öğrettiği Dua*

Allah'ım, senden yalvararak diliyorum; Ey gizliyi bilen Ey göğü kudreti ile bina eden Ey yeri izzeti ile döşemiş olan Ey celalinin nuru ile güneşi ışık ayı yol gösterici kılan! Ey her temiz nefse yönelen Ey korkanların, gönlü temiz olanların korkusunu gideren Ey dilekleri yerine getiren Ey Yusuf'u kölelik boyunduruğundan kurtaran Ey kulların ihtiyaçlarını zatına iletmek için aracı koymayan Her dilek sahibinin müracaatını dinleyen, karşılığını veren ve muhtaç olmayan Rabbim Sana gelenleri engelleyecek kimse yok kapında. Sen öyle bir Rab'sin ki verdikçe hazinen azalmaz, cömertliğin azalmaz, yağmur gibi yağdırırsın. Ya Rabbi Peygamberin Hz. Muhammed'e (s.a.v.), O'nun ali ve ashabına sonsuz selam olsun. Duamı kabul et, istediğimi lutfet. sen herşeye gücü yetensin


İmâm Şafiî'nin Duası*

O'ndan başka ilah yoktur. O, üstün ve, hikmet sahibidir. Muhakkak Allah katında din, İslâm'dır. Ben Allah'ın tanık olduğuna tanıklık ederim tanıklığımı Allah'a emanet ederim, onu bana kıyamet gününde versin. Allah'ım her türlü âfet ve belâdan, musibetlerden, nuruna, büyüklüğüne, azametine sığınırım. bizi koru, bize hayır ver Allah'ım. Sığınağım sensin, sana iltica ederim, yalnız senden yardım dilerim, ey huzurunda zorbaların küçüldüğü, Firavunların boyun eğdiği Rabbim. Senin yüzüstü bırakmandan, örttüğünü açmandan, zikrini unutmaktan, şükründen yüz çevirmekten sana sığınırım. Gece ve gündüz, uykuda ve uyanıkken, hazarda ve seferde, hayatta ve ölünce senin himayendeyim. Seni anmak şiarım, seni övmek benim örtümdür. Senden başka ilah yoktur. Azametini yüceltmek için, zâtının yüceliğini anmak için seni tesbih eder, sana hamd ederim. Ya Rabbi, beni yüz üstü bırakma, kullarının şerrinden koru.*

Hz. Ali'nin Duası*

Allah'ım! Belâ ve musibetlerden, düşmanların sevinmesinden, hapsedilmekten, bağlanmaktan, sopa ve kamçılarla dövülmekten sana sığınırım. Allah'ım günahlarım sana zarar vermez, merhamet eylemen senden eksiltmez. Allah'ım! Senden iyilik, fetih, yardım, bereket, rızk, aydınlık, temizlik ve hidayet dilerim. şerden, sana sığınırım.*

Hz. Muaz ile Bilal'in Duaları*

Allah'ım! Gözler uyumuş, yıldızlar kaybolmuştur. Sen sağsın ve herşeyi kudret elinde tutansın. Allah'ım! Cenneti arayışım ağır, ateşten kaçışım zayıftır. Allah'ım! Bana va'dde bulun ki, kıyamet günü va'dine dayanayım. Şüphe yoktur ki, sen va'dine muhalefet etmezsin.*

Kadir Gecesi Duası*

Aişe validemiz, Kadir Gecesi'nde nasıl dua edeyim?" diye Allah Resulü'ne sormuş, Fahr-i Kâinat Efendimiz Ellâhümme inneke afüvvün, tuhibbu'l-afve fa'fü annî" Allah'ım! Şüphesiz affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet duasını öğretmiştir.*
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 24-06-18, 22:19 #40
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Dualarım tüm ümmete

Kaynak nihathatipoğlu. Com

Uhud Savaşı sonrası Peygamberimiz'in duâsı*

Allah'ım! Hamd sana aittir. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu kimse alamaz. Sapıttığını kimse hidayete erdiremez. Hidayete erdirdiğini kimse sapıtamaz. Verdiğini kimse engelleyemez ve engellediğini kimse veremez. Uzaklaştırdığını kimse yaklaştıramaz. Allah'ım bize bereket, rahmet, fazl ve rızkını ihsan eyle... Allah'ım nimetini istiyorum. Allah'ım! Yoklukta yardımını, korku gününde emniyetini istiyorum. Allah'ım Bize verdiğin ve vermediğin şeylerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım! Bizleri Müslüman olarak öldür ve Müslüman olarak dirilt. Bizi aldatılmadan ve zelil olmadan salihler zümresine ilhak eyle. Allah'ım! Peygamberleri'ni yalanlayıp senin yolundan alıkoyanları da helak et. Azabını ve cezanı onların üzerine indir. Allah'ım! Kendilerine kitap verilen kâfirleri helak et."*

Ma'ruf-u Kerhi'nin Duası*

Dinim için, dünyam için, kerim olan Allah
Bana zulmedenden kuvvetli ve alim olan Allah Bana kötülükle yaklaşanın belini kıracak Allah Rahim olan Allah Kabirde sorguda Allah
Hesap zamanında kerim olan Allah
Mizanın yanında latif olan Allah
Sıratın yanında, kadir olan Allah
Allah bana yeter İlah ancak O'dur.
O'na yaslanırım. O büyük arşın sahibidir.*


Hz. Ali'nin Cenaze Duası*

Allah'ım! Bu adam senin kulundur ve iki kulunun oğludur. Sana misafir gelmiştir. Sen misafir kabul edenlerin en cömertisin. Onun kabrini genişlet günahlarını bağışla. biz onu iyi biliyoruz.sen onu bizden daha iyi bilirsin. Senden başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in (s.a.v.) kulun ve Resulün olduğuna şahitlik ederiz


İHTİYAÇ DUASI*

Allah'ım, Sen'den gerçek imanlı zatların başarısını, ermiş amellerini, tevbe ehlinin sabır ehlinin azmini, seni isteyenlerin arzusunu, takva ehlinin ibadetini, ilim erbabının irfanını isterim Sana isyandan çekindirecek bir korku ver ki Sana itaat ile amel edeyim, rızana layık olayım, Sen'den korkarak içtenlikle Sana döneyim, Senin sevgini kazanmak için öğüt vereyim. Her işte Sana güvenip, Sana sığınayım, Nurun yaratıcısı Cenab-ı Hakk'a teşbih ederim.*

ALLAH VE RESULÜNÜ SEVME DUASI*

Allah'ım! Sevgini, seni seven kimsenin sevgisini ve sevgine ulaştıracak ameli istiyorum. Allah'ım! Sevgini, bana canımdan, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli eyle. (Tirmizi, De'avat)*

Günün Sözü :Son nefesini vermedikçe Allah, kulun tevbesini kabul eder. (Tirmizi, Da'avat 103)
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
allahım, gibi, sen, yardım, yetiş

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 02:36
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018