Eski 06-05-04, 02:40 #1
MiRaBiLiS MiRaBiLiS çevrimdışı
Thumbs up IEEE1394 FireWare Nedir Ne İşe Yarar?

IEEE1394

FireWire olarak da bilinen IEEE1394, Apple Computer Inc. tarafından 1980'lerde piyasaya sürülmüştür. FireWire, mevcut paralel veri yollarına ucuz bir alternatif olacak şekilde tasarlanmıştır. FireWire'in endüstriye girmesiyle birlikte, bir komite bu teknolojiyi standart bir arabirim haline getirmek için çalışmaya başlamıştır. 1995'te IEEE, komitenin önerisini kabul etmiş ve IEEE1394-1995 doğmuştur.

Yıllarca piyasada bulunmasına rağmen IEEE1394-1995 aygıtları hala popülerlik kazanamamıştır, çünkü IEEE1394-1995'in içinde bazı belirsizlikler bulunmaktadır. Dolayısıyla, spesifikasyondaki farklı tanımlamalar yüzünden, bir IEEE1394-1995 aygıtı, bir diğeriyle mükemmel bir uyum içinde çalışamayabilir. 1394a taslağı (IEEE1394-1995'e bir ek), olumsuzlukları ortadan kaldırmak, problemleri düzeltmek ve performansı arttırmak için ortaya atılmıştır. 1394a'nın IEEE1394-1995'i geliştirmek için barındırdıklarının listesini aşağıda bulabilirsiniz:

4-pin kablo ve bağlantı biçimleri.
PHY bağlantı arabiriminin standartlaştırılması.
PHY katman performansının arttırılması.
Eşsüreli veri paketinin yeniden tanımlanması.
Kablo gücünün uyulması zorunlu biçimde tanımlanması ve elektriksel izolasyon gereksinimlerinin açıklanması.
IEEE1394-1995'e birtakım ufak değişiklikler.
1394a'nın bu yeniliklerinden sonra, dijital video kayıt cihazları, yüksek çözünürlüklü dijital kameralar, sabit disk sürücüleri, DVD-ROM sürücüleri ve yazıcılar gibi 1394 yeteneğine sahip birçok elektronik aygıt popüler olmaya başladi. Aksi belirtilmediği taktirde, "1394" terimi, "1394a ekinin değişikliklerini barındıran IEEE1394-1995" anlamına gelir.

Sonradan, 800Mbps, 1.6Gbps veya 3.2Gbps çıkış sağlayabilen, 1394.b adlı bir ek daha üretilmiştir.


1394 Arabiriminin Özellikleri
Yeni bir arabirimi daha iyi anlamanın yolu, özelliklerini anlatmaktan geçer. 1394 arabiriminin özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Her özelliğin kısa bir açıklaması da verilmiştir.

Anında Takma/Çıkarma, PnP: 1394 aygıtları, aygıt takma/çıkarma işlemlerini tespit edebilir ve konfigürasyonunu otomatik olarak yapar.
Seri Veri Yolu: Veri aktarımı için iki farklı sinyal çifti kullanılmaktadır.
Eşsüreli Aktarım: Kamera gibi video uygulamalarında, sabit bit oranına yakın aktarım gereklidir. Eşsüreli aktarım, veri kesinliği yerine ayrılmış aktarım oranı sözü verir.
Direk Aktarım: Aynı 1394 veri yolunda bulunan aygıtların birbirleri ile iletişim kurmaları için sunucu sistemi etkilememe şansları vardır.
Kablo Gücü: Kendi elektriğini sağlayamayan aygıtlar için, kablo gücü, 1394'ün altı pinlik kablosu aracılığıyla mümkündür.
Arka Yüzey ve Kablo Ortamları: 1394 sadece harici bağlantılar için değil, dahili PC aygıtları için de tasarlanmıştır.
Ölçeklenebilir Performans: 1394 aygıtlarının aktarım hızı, 1394a'ya göre azami 100Mbps, 200Mbps veya 400Mbps olabilir.


1394 Bağlantısı
İki 1394 aygıtını bağlayan kablonun iki tipi bulunmaktadır: 6 iletken içeren ve 4 iletken içeren. Altı pinlik bağlantı ve kablolar IEEE1394-1995 spesifikasyonlarında, dört pinlik sürüm ise 1394a ekinde tanımlanmıştır. Altı pinlik 1394 kablo veya bağlantısı (Şekil 1'e bakınız), kablo gücü için iki iletken, sinyal aktarımı için ise iki çift iletken barındırır. Pin tanımları aşağıdaki gibidir:

Pin 1.VP: Kablo Gücü
Pin 2.VG: Kablo Toprağı
Pin 3 ve 4. TPB* ve TPB: Twisted Pair B. Iletimde farklı veri.
Pin 5 ve 6. TPA* ve TPA: Twisted Pair A. Alımda farklı veri.Dört pinlik kablo veya bağlanti içinse, kablo gücü ve toprak kaldırılmıştır. Dört pinlik bir 1394 bağlantısı için TPB*, TPB, TPA* ve TPA'nin pin numaraları sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 şeklindedir. Daha küçük dört pinlik kablo, bataryayla çalışan aygıtlar için uygundur. Şekil 2, dört pinlik 1394 kablosunu ve baglantılarını göstermektedir.Bir 1394 kablosu için, bir uçta 6 pinlik çıkış, bir ucunda ise 4 pinlik çıkış olması mümkündür. Tabii ki kablo gücü ve toprak için olan bağlantılar kaldırılmıştır. Dikkat edilmesi gereken nokta, spesifikasyonlara göre, bir 1394 kablosunun azami boyu 4.5 metredir.
Bir 1394 aygıti, kendi gücünü sağlıyor ya da gücü kablodan alıyor olabilir. Kablo gücü, bir 1394 güç üreticisi tarafından sağlanır. 1394'te tanımlı 8 (üç ikili rakam) güç sınıfı vardır. Bunlardan üçü (güç sınıfı 1'den güç sınıfı 3'e) 1394 sistemlerdeki ana kablo güç kaynaklarıdır. 0 hariçindeki güç sınıfları, kendi kendilerine akış yönünde güç sunmazlar. Onun yerine, gelen gücü tekrar gönderirler. Güç sınıfı 0 aygıtı ise, gelen gücü yok etmez, ama bu gücü de iletmez. Genel olarak, 1394a güç sunucuları aşağıdaki gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlanmalıdır:


Port başına azami çıkış akımı: 1.5A
Azami çıkış voltajı: 30V (1394a 3.0'a göre)
Azami çıkış dalgası: 100mV

Güç sınıfı 1 ile 3 arasındaki aygıtlar için olan gereksinimler, diğerlerinden daha sıkıdır. Güç sınıfı 1-3 olan aygıtlar için asgari çıkış voltajı 20V iken diğerleri için 8V'tur. Güç sınıfı 1-3 olan aygıtlar için, asgari güç dağıtma kapasitesi, sırasıyla 15W, 30W veya 45W'tır.

Farklı çıkış voltaj seviyeleriyle, güç sınıfı 1-3 olan aygıtlar, azami sıçrama ve azami akım tanımlamarı yönünden de farklıdır. Asağıdaki tablo, buna özet olabilir:


Güç Sınıfı Çıkış Voltajı (V) Azami Bağlantı Azami Akım

0012 (15W)
20
19
0.750

0012 (15W)
24
23
0.625

0012 (15W)
26
23
0.577

0012 (15W)
30
23
0.500

0102(30W)
20

1.500

0102(30W)
24

1.250

0102(30W)
26

1.150

0102(30W)
30

1.000

0112(45W)
30

1.500
1394 güç sağlama ortamlarında, farklı güç kaynakları için farklı çıkış voltajlarının bağlanması mümkündür. Az voltajlı güç sağlayıcılarını, yüksek voltajlıların yok etmesinden korumak için, izolasyon diyodu gereklidir. Şekil 3, 1394 düğümleri için bir koruma örneği göstermektedir.Aygıt Takma/Çıkarma Tespiti
1394, anında takma/çıkarma özelliğini desteklediğinden, aygıt takma ve çıkarmayı tespit edebilen bir mekanizma gereklidir. Şekil 4, tespit mekanizmasını örnekler. İlk olarak, şeklin sağ tarafına bakınız; orada TPB ve TPB* çiftine baglı devre bulunmaktadır. Sol taraftaki devrenin bulunmaması halinde (örnegin hiçbir aygıt yokken), U2 işletimsel yükseltecin çıkışındaki "Port_Status" düşecektir; çünkü pozitif giriş terminali topraklanacaktır. Bir aygıt takıldığında ise (yani sol tafaftaki devre uygulandığında), U2'nin pozitif girişindeki voltaj 0.8V'tan yüksek olacaktır. Bu nedenle, bir 1394 aygıtı takıldıktan sonra "Port_Status" daha yüksek bir voltaja ulaşacaktır.


1394 Konfigürasyon İşlemi
Sistemi her yeniden başlatışınızda ya da bir aygıt takıldığında/çıkartıldığında, 1394 veri yolu tekrar konfigüre edilmek zorundadır. Konfigürasyon işlemi Şekil 5'te gösterilmiştir. Aygıtın takıldığı/çıkartıldığı düğüm tarafından bir reset sinyali gönderilir ve diğer bütün düğümler bu sinyali kalan kablo parçalarına iletir. Aygıt takma/çıkarma tespit mekanizması bir önceki konuda anlatılmıştır. Reset sinyalinin gönderilmesinden sonra, her düğümün baba düğümünü ve çocuk düğümlerini belirlemesi için bir ağaç tanımlama işlemi gerçekleştirilir; son olarak da, kök düğüm belirlenir. Yani kendi kendini tanımlama, asağıdaki işlemleri yapmak için başlatılır.
1. Her düğümün kendine ait bir Fiziksel ID'ye sahip olması.
2. Komşu düğümler arasında aktarım ve güç yeteneklerinin değiş tokuş edilmesi.
3. Topolojinin yayınlanması.
Kendi kendini tanımlama, 1394 konfigürasyon işlemindeki son adımdır. Kendi kendini tanımlamadan hemen sonra, veri yolu normal duruma döner ve aktarımlar için hazır bekler.


1394 Aktarım Tipleri
1394 veri yolunda iki tip aktarım mümkündür: Asenkron aktarım ve eşsüreli aktarım. Eşsüreli aktarım, sabit veri oranları gerektirirken, asenkron aktarım, veri iletişiminde belli düzeltmeler gerektirir. Bir 1394 veri yolundaki bant genişliği kullanımı, 125μs'lik periyotlara bölünmüştür. Her dönüşte, yaklaşık %80 (100μs) eşsüreli aktarımlar için ayrılabilirken, asgari %20 (25μs) de asenkron aktarım için garanti edilebilir. Eşsüreli aktarım özellikle dijital video ve ses uygulamaları için önemlidir.


Pratik Tanımlama
Donanımsal bakış açısında, 1394 düğümünün pratik olarak tanımlanması iki çipten oluşur: PHY (Physical Layer) ve LLC (Link Layer Controller). Şekil 6'da da gösterildiği gibi, PHY, harici 1394 aygıtları için bağlantılar sunar ve LLC de, sistemde PCI-1394 köprüsü görevine sahiptir. PHY, 1394 veri yolu başlatımı, NRZI kodlanması, kod cözülmesi ve veri senkronizasyonu içindir. LLC ise 1394 protokol yığınında bağlantı ve iletim katmanı olarak çalışır. Sonuç olarak, "okuma" ve "yazma" komutları, LLC'de alınır, paketlenir veya paketi açılır

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-05-04, 03:07 #2
KyLe KyLe çevrimdışı
Varsayılan Cvp: IEEE1394 FireWare Nedir Ne İşe Yarar?

belirttiğin gibi okadar da yeni bir teknoloji değil ama kullanım yerleri yeni yeni artmaya başladı...bazı yeni printerlar, digicamlar yada ipod gibi ... ama yine de usb2.0'ın hızını geçmiyor veri aktarımında..yine yazdığın gibi en fazla 400mbps ama usb2.0 480mbps
detaylı anlatım için de teşekkürler.bü gun işimiz düşebilir devreci, elektronikçi arkadaşlara da faydalı olur herhalde
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-05-04, 11:10 #3
xassap xassap çevrimdışı
Varsayılan Cvp: IEEE1394 FireWare Nedir Ne İşe Yarar?

sağolasın hoca süper
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-05-05, 11:49 #4
fatih mert fatih mert çevrimdışı
Varsayılan Cvp: IEEE1394 FireWare Nedir Ne İşe Yarar?

sana bi sürü prayvare gönderiyorum hoca allah razı olsun
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-05-05, 20:51 #5
JoHnN!3_WaLK3r JoHnN!3_WaLK3r çevrimdışı
Varsayılan Cvp: IEEE1394 FireWare Nedir Ne İşe Yarar?

anlattıgın için tesekkürler sanırım bu mini dv kameraları bilgisayara baglamak için gerekliymiş
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-02-10, 14:56 #6
iyasir iyasir çevrimdışı
Varsayılan C: IEEE1394 FireWare Nedir Ne İşe Yarar?

JVC Mini DV bir kameram var, onu bilgisayarıma bağlamak için Fireware kart aldım, ancak bilgisayarım kartı algılamadı. Bunun için bi driver var mı? Kameramı bilgisayarda nasıl görebilirim?

Mesajı son düzenleyen iyasir ( 05-02-10 - 15:03 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 10:23
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.