Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 24-02-07, 22:38 #1
SuperN0va SuperN0va çevrimdışı
Varsayılan Nuh Tufani- 950 Yil YaŞayan İnsanlar Nerede?Allah Nuh’u azap gelmeden önce kavmini uyarması için gönderir. Nuh tebliğine başlar
Ey milletim Allaha kulluk edin ondan başka ilahınız yoktur, üstünüze gelecek azaptan
Cidden korkuyorum. Şüphesiz ben size kurtuluş yolunu apaçık gösteren Allah tarafından gönderilmiş uyarıcıyım. Allahtan korkun ve bana itaat edin, iman ederseniz Allah günahlarınızı bağışlar, azabı eceliniz gelinceye kadar erteler.
Kavminin ileri gelen kâfirleri, bu sizin gibi insandır size üstün olmak istiyor Allah dileseydi elbette peygamber olarak insan değil melekler gönderirdi. Biz evvelki atalarımızdan bunu duymadık. Ey Nuh biz seni apaçık sapıklıkta olduğunu görüyoruz dediler.
Nuh dedi ki kavmim bende bir sapıklık yoktur. Ben sizin bilmediklerinizi Allahtan gelen vahiy ile bildiriyorum. Ben Âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş güvenilir bir peygamberim, ne oluyor size de Allaha büyüklüğü yakıştırmak istemiyorsunuz.
---Sizi merhalelerden geçirerek o yaratmıştır
---Allahın göğü yedi tabaka halinde yarattığını görmezmisiniz
---Ayı içlerine bir nur, güneşi de kandil kıldı.
---sizi topraktan yaratarak meydana getirdi
---Sizi kabir’e döndürür yine oradan çıkarır
---Allah geniş yollarında gezmeniz için yeryüzünü döşek yapmıştır.
Nuh kavmine Allahın vahiy ettiğini açık ve gizli olarak tebliğe devam eder.

---Rabbinizden mağfiret dileyin, o çok bağışlayandır.
---Rabbinizden bağışlanma dilediğinizde, Allah üzerinize bol bol yağmur salıverir.
---Mallarınızı oğullarınızı çoğaltır. Bahçeler yaratır, ırmaklar akıtır.
Size o korkunç akıbeti haber vermek Allahın Rahmetine kavuşmak ve sakınmanız için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir ihtar geldiği için hayret mi ediyorsunuz.
Kavmi Nuh’a o deli, mecnun adamdır diye alay ettiler. Belli bir zamana kadar bekleyin
Dediler ve alaya devam ettiler. İnsanlara sakın tanrılarınızı bırakmayın Ved, Suva; Yoğus, Yauk ve Nesr gibi putlarınızdan vazgeçmeyin diye birçok kimseleri yoldan çıkardılar ve Nuh’a eziyet ettiler ve çoğu Allah’a iman etmedi.
Nuh onlara Ey kavmim Allahın ayetlerini hatırlatmam aranızda bulunmam size ağır geliyorsa ben Allaha dayanıp güvenmişimdir. Allahtan korkun, ondan başkasına ibadet etmeyin, doğrusu ben hakkınızda acıklı bir günün azabından korkuyorum.
Milletinin küfürde ileri gelenleri biz seni bizim gibi insan görüyoruz sana uyan ve bağlı olanları, en bayağı en düşüklerimizden başkasını görmüyoruz. Sizin bizden bir üstünlüğünüzde yoktur. Sizin yalancı olduklarınızı da sanıyoruz dediler.
Nuh milletine Allahın hazineleri yanımdadır demiyorum, gaybı da bilmem, ben bir meleğimde demiyorum. Gözlerinizin hor gördüğü müminler hakkında Allah onlara bir hayırda vermez demem. Onların içindekileri en iyi bilen Allah tır. Rablerine kavuşacak olan iman edenleri de hor görüyorsunuz diye kovacak değilim, onları kovarsam zalimlerden olurum sonra Allahın intikamından beni kim kurtarabilir. Hiç düşünmezmisiniz.
Nuh ey milletim ben Rabbinizden gelen bir mucize üzerinde isem, Allah bana peygamberlik vermiş size gizli tutulmuşsa söyleyin bana istemediğim halde size zorlamı kabul ettireceğim. Ben sizi cahillik yapmakta olan bir millet olarak görüyorum eğer Allah sizi azdırmak istemişse size öğüt versem de faydası olmaz. O sizin rabbinizdir nihayet ona döndürüleceksiniz.
Kavmi Nuh’a bizimle gerçekten uğraştın uğraşında da ileri gittin. Eğer doğru sözlü isen tehdit ettiğin azabı başımıza getir dediler.
Nuh dedi ki Dileyince azabı ancak Allah size getirir ve siz onu aciz bırakamazsınız. Siz ve ortaklarınız bana ne yapacaksanız yapın bu yapacağınız iş sonradan size pişmanlık ve üzüntü vermesin. Eğer öğütlerimden yüz çevirirseniz ben zaten sizden ne bir ücret, ne mal, nede rüşvet istedim. Benim mükâfatım Allaha aittir. Ben onun birliğine ve emirlerine boyun eğen Müslümanlardan olmakla emir olundum.
Kavimi; Ey Nuh vazgeçmezsen taşlanacaksın dediler. Nuh’a ve dine karşı eziyete kalkışıp eziyet ettiler.
Nuh’ta Allaha
‘Ey Rabbim kavmimi gece gündüz imana davet ettim. Kulaklarını tıkadılar direndiler ve kibirlik tasladılar. Onları gizli ve açık imana davet ettim, davetim onların imandan kaçmalarını arttırdı dinlemediler isyan ettiler. Malı ve çocuğu kendisine zarardan başka bir şey getirmeyen kimseye uydular. Beni yalanladılar, delidir, mecnundur dediler.
İnkâr eden kâfirlerden hiç birisini yeryüzünde bırakma, bırakırsan senin kullarını saptırırlar, ahlaksız ve çok inkârcıdan başkasını doğurup yetiştirmezler. İntikamımı bu zalimlerden al. Rabbim beni anamı babamı evime giren iman etmiş erkek ve kadınları bağışla, Ey Rabbim sen benimle onlar arasında hüküm ver’ diye dua eder.
Allah Nuh’a senin milletinden iman etmiş olanlardan başkası asla inanmayacaktır sende onların yaptıkları işten kederlenme diye vahiy eder, duasını kabul ederek lütufta bulunur ve Nuh’a bizim nezaretimiz altında ve vahiyimiz gereğince gemiyi yap, zulüm edenler için benden af dileme, çünkü onlar mutlaka boğulacaktır. Emrimiz gelipte tandır kaynadığı zaman hayvanların her cinsinden erkek ve dişi olmak üzere ikişer tane çifti ve üzerlerine boğulma hak edilenler müstesna, aile halkını birde iman edenleri gemiye yükle, zaten iman edenler pek azdı.
Beraberindekilerle gemiye çıkınca ‘beni o zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamd olsun’ birde ‘Rabbim beni bereketli bir yere indir, sen konuklatanların en hayırlısısın’ diye vahiy eder.
Nuh ağaçtan yapılmış çivilerle çakılmış gemiyi yapıyordu. Milletininin herhangi bir topluluğu yanından geçtikçe kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh onlara eğer bizi küçük görürseniz, bizde sizi küçük görürüz. Yakında devamlı ve perişan edecek azabın kimin başına geleceğini yakında görürsünüz dedi.
Nihayet emir gelip tandır kaynayınca semanın kapıları sular boşalsın diye açıldı, yeryüzündeki kaynaklar fışkırdı iki su takdir edilmiş olan azabın olması için birleşti.
Nuh beraberindekilere binin gemiye onun akması ve durması da Allah adıyladır, gerçekten Rabbim çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.
Nuh gemiden ayrı yerde bulunan oğluna, ey oğulcağızım sende bizimle beraber gel kâfirlerle birlikte olma diye seslendi. Oğlu beni sudan koruyacak bir dağa sığınırım dedi. Nuh oğluna, Allahın rahmet ettikleri hariç hiçbir şey onun azabına karşı mani olamaz dedi ve aralarına bir dalga girdi ve oğlu boğulanlardan oldu.
İnkâr edilmiş Nuh’un gemisi Rabbinin emriyle onları dağlar gibi dalgalar içinde yüzdürülüp götürülüyordu. Yoldan çıkmış millet ise inkâr ettikleri azabı görmüşler ve yok olmuşlardı.
Kâfirler boğulduktan sonra Allah tarafından ‘Ey arz suyunu yut, ey gök sende tut’ denildi. Su çekildi iş bitirildi. Gemide Cudi dağının üzerinde durdu. ‘Zulüm eden millet yok olsun’ denildi ve yok oldular.
Nuh Rabbine dua edip dedi ki ‘ey Rabbim oğlum benim ailemdendi. Şüphesiz senin ailemi kurtaracağın hususundaki sözün gerçektir. Sen hâkimlerin hâkimisin.
Allah şöyle buyurdu ‘ey Nuh oğlun senin ailenden değildir. Çünkü o kötü bir iş yapmıştır, kâfirdir. O halde bilmediğin bir şeyi benden isteme, sana cahillerden olmamanı tavsiye ederim.’
Nuh dedi ki ‘Ey Rabbim bilmediğim bir şeyi senden istemekten sana sığınırım. Sen beni bağışlamaz merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan olurum’
Denildi ki ‘Ey Nuh sana ve gemide seninle beraber bulunanlardan türeyecek müminlere bizden bir selamet ve bereketlerle gemiden in. Öyle ümmetler var ki onları bir zaman rızklarla faydalandıracağız. Sonrada kendilerine Ahrette bizden azap dokunacaktır.’


Ey Muhammed İşte bunlar gaybe ait haberlerdir. Onları sana vahiy ediyoruz. Bunları evvelce ne sen ne milletin bilmezdi. Nuh’a vahiy ettiğimiz gibi sana da vahiy ettik, yine İbrahim’e, İsmail’e, İshak’a, Yakup’a evlatlarına İsa’ya, Eyyub’a, Yunus’a, Harun’a, Süleyman’a da vahiy ettik. Davut’a Zebur’u verdik. Sana anlattığımız ve anlatmadığımız elçilere de vahiy etmiştik. Allah Musa’ya vasıtasız hitap etti.
Şüphesiz İbrahim’de Nuh’un dinindendi, biz İbrahim’e oğlu İshak ve Yakup’u ihsan ettik ve her birini hidayete erdirdik. Nuh’u ve onun soyundan Davut’u, Süleyman’ı, Eyyüb’u, Yusuf’u, Musa’yı ve Harun’u doğru yola kavuşturduk. Azametimin hakkı için Nuh’u, İbrahim’i peygamber olarak gönderdik, ikisinin soyundan gelenlere peygamberliği ve kitabı verdik, biz iyilik yapanları böyle mükâfatlandırırız. Böyleyken doğru yolu içlerinden bazısı kabul etmiştir, çoğu da yanlış yola sapmıştır.
Allah inkâr edenlere Nuh’un hanımıyla Lut’un hanımını misal gösterdi. O iki kadın kullarımız olan Nuh ve Lut peygamberin nikâhları altında idiler. Böyle iken onlar kocalarına imanda inkâr ettiklerini gizleyerek ihanet ettiler. Bu yüzdende kocaları onları Allah’ın azabından zerrece kurtaramadı. O iki kadına diğer girenlerle birlikte cehenneme girin denildi.
Şüphesiz Allah Âdem’i, Nuh’u, İbrahim soyunu ve İmran ailesini âlemlere üstün kıldı. Bu soylar birbirinden türemiştir. Allah her şeyi duyan bilendir.


Ey gemiye bindirip de selamete çıkardığımız kimselerin soyundan olan insanlar, şüphe yok ki Nuh çok şükreden bizim mümin kullarımızdandı.
Ant olsun ki biz Nuh’u milletine peygamber olarak gönderdikte içlerinde bin seneden elli yıl eksik (950) kaldı. Biz Nuh’u ve gemi arkadaşlarını kurtarıp âlemlere ibret yaptık. Zürriyetini yeryüzünde kalıcılar yaptık, sonra gelen ümmetler arasında ona iyi nam bıraktık. Biz iyi hareket edenleri böyle mükâfatlandırırız.
Azametimin hakkı için biz bu olayı başkalarına ibret olsun diye kudretimizle yaptık. Şüphesiz biz geniş kudret sahibiyiz, düşünüp de öğüt alan yok mu, benim gazabım uyarmam nasılmış. Şüphesiz bunda ibret alınacak çok alametler vardır. Doğrusu biz insanları imtihana çekeriz. Sonra onların ardından başka bir nesil yarattık. (Ad kavmi)
Nuh’tan sonra nice asırlar boyu insanları yok ettik. Kullarının suçlarından haberdar olucu ve onları görücü olarak Rabbin yeter.
Ant olsun ki biz Kuran’ı düşünüp öğüt almaları için kolaylaştırdık. Düşünüp de öğüt alan yok mu? Şüphe yok ki kurtuluş sabreden Takva sahiplerinindir.

''Kardeşlerim yukarıda anlatılanlar Kuranda Nuh tufanı ile ilgili kıssadır.Nuh as 950 yıl yaşadığına göre o zaman ki insanlar daha uzun daha kısa yaşıyormuş peki bu sırrı çözebildinizmi bilgilerinizi rica ediyorum.'' Bu kadar uzun yaşayan insanlara ne oldu.?

Nazamarus
[Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-12-07, 12:55 #2
darkemorg darkemorg çevrimdışı
Varsayılan C: Nuh Tufani- 950 Yil YaŞayan İnsanlar Nerede?evet kardeş bennimde kafama takıldı bu soru o zamanki insanlar madem 950 yıl yaşabiliyormuş şimdi neden insan ömrü en fazla 117 oluyor hatta 117 yılı bırakalım gerçekleri konuşmak gerekirse en az 50-60 yaş arası değişiyor yaşamak . bunun bir anlamı olabilirmi? neden bu kadar kısaldı ömrümüz ?cevap verebilecek olan varsa lütfen cevaplasın bizimde öğreneceğimiz çok şey vardır elbet...!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 09-12-07, 20:52 #3
_Aяwєи_ _Aяwєи_ çevrimdışı
Varsayılan C: Nuh Tufani- 950 Yil YaŞayan İnsanlar Nerede?Çok güzel bir konu.. dikkatle okunmalı bence..

(ayrıca birşey de dikkatimi çekti 600 küsür kişi bakmış ve bir kişimi yorum yazmış ,,.,, enteresan)

paylaşım için çok teşekkürler..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-12-07, 15:22 #4
reslfy reslfy çevrimdışı
Varsayılan C: Nuh Tufani- 950 Yil YaŞayan İnsanlar Nerede?konuyu okumadım ama Allah onlara o kadar ömür vermiş. zaten peygamberimizde ahir zaman insanının ömrü kısa olacak diyor. öyle işte ömür tayini farklı oluyor. bence bu devirde 300 400 yıl yaşamamamız bizim için büyük lütüf,kafayı sıyırırız stresten çileden.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-01-08, 13:37 #5
SuperN0va SuperN0va çevrimdışı
Varsayılan C: Nuh Tufani- 950 Yil YaŞayan İnsanlar Nerede?


selam
kardeşim
şöyle diyelim örnek olarak fili hepimiz biliriz yaşıda cüsseside bellidir ama atası olan mamutun yaşı ve cüssesi nedir neden öyle?Kuranda alemlerden bahsedilir ve 3 alem vardır biz 3 alemin yaşayanlarıyız.Saygılarımla
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:07
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016