Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 27-12-11, 22:30 #1
panda78 panda78 çevrimdışı
Varsayılan Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler[img]http://img713.**************/img713/8239/bgrl.jpg[/img]

Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler: http://www.mediafire.com/?djb69jg2lwj469n

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-12-11, 13:45 #2
Stildram Stildram çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler


Cübbeli Ahmet Hoca Sahabelere ve Ahmed B. Hanbel'e saldırıyor!

http://www.youtube.com/watch?v=DSNkvs0N-pc

Cübbeli Ahmet Hoca ALLAH'tan başkasına Yalvarıyor!


http://www.youtube.com/watch?v=1ejm8jslVzQ
Cübbeli Şirkin Zirvesinde


http://www.youtube.com/watch?v=W_3xaSKmqqo
Cübbeliyi Dinden Çıkaran Sözleri


http://www.youtube.com/watch?v=tUPoknf4meE
ŞEYH NAZIM KIBRISİ VE MÜRİDLERİ ŞİRK BATAKLIĞINDA !


http://www.youtube.com/watch?v=IeSjsag8Zlc
Cübbeli 'nin Tevessül ile ilgili İddalarına Cevaplar -1-

http://www.youtube.com/watch?v=1c-ztmqj2lw
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 28-12-11, 20:36 #3
vertyucek vertyucek çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler


Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen panda78 Mesajı Göster

[img]http://img713.**************/img713/8239/bgrl.jpg[/img]

Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler: http://www.mediafire.com/?djb69jg2lwj469n
ALLAH CELLE CELALÜH razı olsun kardeşim Cübbeli Ahmet hocamıza atılan iftirayı ŞİDDETLE KINIYORUZ.müslümanlar olarak dikkatli olmalıyız amacı aynı ve kardeş olan cemaatler arasında deüşamanlık çıkarmaya ortalığı karıştırmaya,bölmeye ve yönetmeye çalışıyorlar!ülkemizde cemaatleri başka yerlerde mezhebleri birbirine kırdırmaya çalışıyorlar.oyunlarına gelmeyeceğiz İNŞAALLAH
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 31-12-11, 18:40 #4
ultarslan ultarslan çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen megalanya Mesajı Göster
yahudi hristiyan, müslüman olmayan cennete giremez.

ezbere konuşma

Şu bir gerçek ki iman edenlerden, Yahudilerden, Hıristiyanlardan, din değiştirenlerden; Allah’a ve ahiret gününe inanıp, salih amellerde bulunanların, Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzgün olmayacaklardır.


Ali İmran Suresi 113
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-01-12, 00:40 #5
eslemteslim eslemteslim çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Ebubekir Sifil
Cennete Kimler Gidecek -1
İnkişaf’ın son sayısında Muhammed Ali es-Sâbûnî’nin, Yahudi, Hristiyan ve Sabiiler’in de cennete gideceğini söyleyenlerden Prof. Dr. Süleyman Ateş hocaya –ve tabii aynı kanaati taşıyan diğer isimlere– karşı yazdığı reddiye mutlaka okunmalı.
Söz konusu iddia, bildiğiniz gibi, ifadesi hemen hemen aynı olan iki ayete, 2/el-Bakara, 62 ve 5/el-Mâide, 69. ayetlerine dayandırılıyor temel olarak.
Şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler’den her kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse, elbette bunların Rabb’leri yanında ecirleri vardır, bunlara bir korku yoktur ve bunlar mahzun olacak değillerdir.” (2/el-Bakara, 62)
Şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Sâbiiler ve Hristiyanlar’dan her kim Allah’a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse, artık onlara korku yoktur ve onlar mahzun olacak değillerdir.” (5/el-Mâide, 69)
Bu iki ayet günümüzde Yahudi ve Hristiyanlar’ın da cennete gireceği fikrini desteklemek amacıyla gündeme getiriliyor ise de, onları bu maksatla gündeme getirenlerin dikkate almadığı veya dikkatten kaçırdığı önemli noktalar mevcut. Bu noktaları maddeler halinde sıralayacağım.
Ancak daha önce bir hususa açıklık getireyim: Burada, mezkûr ayetlerin, anılan grupların Müslümanolanlarınıİslam’a geçenlerini anlattığını söyleyen müfessirlerin görüşlerinden sarf-ı nazar edeceğim. Bu görüşler, sahipleri ve dayanakları için tefsirlere bakılabilir.
Bunu yapmaktan maksadım, bu ayetleri malum iddiayı temellendirmek için kullananları, kendi anlayış biçimleriyle ilzam etmektir. Kur’an’ı kendi kişisel görüşleri doğrultusunda tefsir edenlerin, daha doğrusu “yorumlayanların” kendilerini ne tür çıkmazlara mahkûm ettiklerini bir kere de bu vesileyle görmüş olacağız.
Gelelim sadede:
1. Ayette zikredilen 4 zümrenin, yani Mü’minler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler’in belirtilen 3 şartı (Allah Teala’ya iman, ahirete iman ve salih amel) yerine getirmesi halinde kurtuluşa erdiğini söylemek, şayet bu zümrelerin dışında kalıp da aynı şartları yerine getirenleri kurtuluş şansından mahrum bırakmak anlamında bir “tahsis” içeriyorsa doğru olmamalıdır. Zira şüphe yok ki kurtuluşun şartı Yahudi, Hristiyan… vs. ismini taşımak değil, anılan 3 hususu yerine getirmektir. Öyleyse kurtuluş niçin bu 4 zümreye tahsis edilmiştir?
2. Her iki ayette de kitaplara, peygamberlere, meleklere… imanın zikredilmediği görülüyor. Özellikle ilahî kitaplara (aslî hallerine) ve peygamberlere iman olmadan, onların verdiği haberler temel kılınmadanAllah’a ve ahirete iman konusunda makbul/sahih çizgi nasıl tutturulacaktır?
Eğer Kitap ve Peygamber’e gerek olmadan insanların makbul/sahih bir “Allah ve ahiret inancı” oluşturması teorik olarak mümkün ise, Kur’an’ın Kitap ve Peygamber’e yaptığı onca vurgu anlamsız kalacak; bunun doğal sonucu olarak da Allah Teala’ya –haşa– “abesle iştigal” nakisası yöneltilmiş olacaktır!
Sahih bir “Allah ve ahiret inancı”nın, Kitap ve Peygamber inancı olmadan da mümkün olabileceği varsayımının pratiği yoktur! Yahudiler ve Hristiyanlar Kitap ve Peygamber çağrısına muhatap oldukları halde Allah ve ahiret konusunda bir dizi temel sapma yaşamış ve bunları “din” haline getirmişse, Kitap ve Peygamber çağrısından haberdar olmamış kitlelerin makbul/sahih bir “Allah ve ahiret inancı”nı hangi yöntemle keşf edeceği sorusu yabana atılmamalıdır…
Esasen, Kitap ve Peygamber inancı olmadan, 2/el-Bakara, 62 ve 5/el-Mâide, 69. ayetlerinde zikredilen 4 zümrenin kimler olduğunu tesbit etmek de mümkün değildir.
İsbat mı istiyorsunuz?
Sorarım size: Kur’an’ın “İmam edenler” yani “Mü’minler” olarak andığı zümre hangi temel vasfıyla diğerlerinden ayrılır? Bu soruya “Allah’a ve ahiret gününe iman etmeleriyle” diye mi, yoksa “Kur’an’a ve Hz. Peygamber (s.a.v)’e iman etmeleriyle” diye mi cevap verilir?
Keza Kur’an’ın kimlerden “Yahudi” ve “Hristiyan” diye bahsettiği sorusunun doğru cevabı da, inandıklarını söyledikleri Kitap ve Peygamberlerle verilecektir.
Kur’an’a ve Hz. Peygamber (s.a.v)’e inanmayan bir “mü’min” tasavvur etmek ne kadar mümkün (!) ise, Kur’an’ı ve Hz. Peygamber (s.a.v)’i red/inkâr ettiği halde kurtuluşa erecek Yahudi, Hristiyan ve Sabii tasavvur etmek de o kadar mümkündür!!
3. Mezkûr ayetlerde kurtuluşa ermenin şartları arasında “Allah’a ve ahiret gününe iman” yanında “salih amel” de zikredilmektedir. “Amel imanın bir parçası mıdır, değil midir” tarzındaki meşhur tartışmaya girmeden soralım: Yahudi ve Hristiyanlar’ı cennete buyur edenler arasında, temel ibadetlerini aksatan bir mü’minin ebedi olarak cehennemde kalacağını söyleyen kimse var mı? Olmadığına göre bu “şart”ın şartlığının anlamı nedir?
4. Söz konusu iki ayet bağlamında gözden kaçırılan belki de en önemli nokta, biraz yukarıda da işaret edildiği gibi, ilgili ayetlerde anılan 4 zümrenin içinde “iman edenler”in, yani Müslümanlar’ın da bulunuyor olmasıdır. Bunun anlamı şudur: Peygamberler’e, meleklere ve kitaplara iman söz konusu olmaksızın, sadece Allah Teala’ya ve ahirete imanla yetinerek de Müslüman olunabilir!!
Bu çıkarsamanın doğru olmadığı, ayrıca delillendirilmeye ihtiyaç göstermeyecek kadar açık ve bedihidir. Hiçbir aklı başında Müslüman, Kur’an’a ve Hz. Peygamber (s.a.v)’e iman olmadan “Müslüman” olunabileceğini söylemez, düşünmez. Aksini iddia etmek, Kur’an’ın yarıdan fazlasını inkâr olur!
5. “İman edenler” kategorisine giren hangi kişi Allah’a ve ahiret gününe iman etmez? Ya da şöyle soralım: Allah’a ve ahiret gününe iman etmediği halde “iman edenler” kategorisine giren kimse var mıdır?
Bu soru da nereden çıktı demeyin. Zira ayetin orijinal ifadesi, (gramatik tahlillere girmeden, kestirmeden söyleyelim) anılan 4 zümre içinde Allah’a ve ahiret gününe inanmayanlar da bulunduğunu ihsas etmektedir. Ayetleri meallendirirken bu anlamı ifade etmeye çalışmıştım: “Şüphe yok ki iman edenler, Yahudiler, Hristiyanlar ve Sabiiler’den her kim …”
Demek ki “İman eden” (mü’min), “Yahudi”, “Hristiyan” ve “Sabii” isimlerini aldıkları halde Allah’a ve ahiret gününe inanmayan, salih amel de işlemeyen kesim/ler var ki ayet, “bu zümrelerden her kim Allah’a ve ahiret gününe inanırsa…” diyerek kurtuluşu, bu isimleri alan zümrelerin belli bir kesimine tahsis ediyor... Yahudi ve Hristiyanlar’a cennet teşrifatçılığı yapanlar işin bu yönüne ne derler acaba?!
Burada “Amentü’nün diğer maddelerine iman, imanın erkânından/olmazsa olmazlarından değil, kemalindendir” diyerek mugalata yapmanın iddia sahiplerine hiçbir fayda sağlamayacağı, yukarıdan beri söylenenlerden anlaşılmış olmalıdır…

reddulmuhtar sitesinden alıntıdır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-01-12, 03:18 #6
ardago ardago çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

okumayalım Kuran ı anlayarak . bakalım ne zaman akıllanıcaz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-01-12, 14:14 #7
Mahir358 Mahir358 çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen megalanya Mesajı Göster
yahudi hristiyan, müslüman olmayan cennete giremez.
Allah'a şirk koşuyorsunuz , haşa siz Allah'mısınız da kimin cennete girip giremeyeceğini biliyorsunuz.

Allah ıslah etsin sizi.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-01-12, 14:30 #8
eslemteslim eslemteslim çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Allah,cennete kimin girip kimin giremeyeceğini bildiriyor.
vefat eden kişi için bu cennete gitti bu cehenneme demiyoruz.Allah c.c kafir olarak ölene cennet yok diyor,bizim bunu söylememiz şirk oluyor,ya sabır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-01-12, 16:53 #9
Alhamra Alhamra çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

İnsanlar İsim isim şunlar girecek, bunlar girecek deseler anlarım ki, şirk koşuluyor. Ancak Allah(cc) Kuran'da cennetle Müjdelenen 10 kişiden bahseder. Ayrıca Mümin ve Münafikun Surelerinde hangi vasıfların cennete gireceğini izah etmiş. Bunları dillendirmek Asla Şirk anlamına gelmez.

Cennete iman edeceklerin gireceği esasını Allah(cc) Koymuştur. İman ise Allah'ı ve Bütün tasarruflarını içerir. Hatem-ül Enbiya'yı reddedenler imanlımı olurlar? asla. inanmanın dışında iman edenler, kalplerinde kuşku olmayanlar, Allah'a ve onun bilip bilmediğimiz tüm tasarruflarına koşulsuz imandır.

Gerçek yahudi ve Hıristiyanlar. peygamberlerini tasdik eden, Onlara Haşa tanrılık isnad etmeyen, onları oğul ve kızları olarak lanse etmeyenlerdir. Bu durumlar için aşağıdaki ayet çok manidardır.

Alıntı:
Rablerini inkâr edenlerin durumu (şudur):
Onların amelleri fırtınalı bir günde rüzgârın şiddetle savurduğu küle benzer. Kazandıklarından hiçbir şeyi elde edemezler. İyiden iyiye sapıtma işte budur.(İbrahim 18)

Mesajı son düzenleyen Alhamra ( 10-01-12 - 16:58 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-01-12, 19:19 #10
siyahbey4z siyahbey4z çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Keşke diyorum Ah keşke!...
Hani diyorum bir mucize oluverse de bu müşrik-i kamil(ler) başkalarına kendince reddiyeler dizeceğine öncelikle kendi yaptığı büyük yanlışların farkına varıp kendisini bir düzeltebilse...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-01-12, 19:54 #11
Mahir358 Mahir358 çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen eslemteslim Mesajı Göster
Allah,cennete kimin girip kimin giremeyeceğini bildiriyor.
vefat eden kişi için bu cennete gitti bu cehenneme demiyoruz.Allah c.c kafir olarak ölene cennet yok diyor,bizim bunu söylememiz şirk oluyor,ya sabır.
İyide yahudiler ve hıristiyanlar cennete giremez ayrı bir konu , kafir diyerek bütünlemek ayrı..

Siz direk giremez diyorsunuz oysa Allah isterse girer..

Ha deseniz ki Allah kafirleri cennete almayacağını buyuruyor ..O zaman tamam deriz bizde.

Selametle.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-12, 02:56 #12
ardago ardago çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

inanmayanlar tabikide cennete giremez.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-09-17, 02:28 #13
DeveeAlperr DeveeAlperr çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Cübbeli şeytan önce kendine baksın
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-03-19, 20:52 #14
konvertiblparalar konvertiblparalar çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

Cübbeli ahmet hoca sahtekardır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 18-03-19, 09:52 #15
erkanyard erkanyard çevrimdışı
Varsayılan C: Cübbeli Ahmet Hoca - H. Karamanın Batıl Görüşlerine Reddiyeler

TV ekranlarında şifa duaları satarken, hastalığından dolayı doktor doktor gezen Cübbeli mi?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:12
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018