Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 26-03-12, 21:16 #1
TheSyLVeSTeR TheSyLVeSTeR çevrimdışı
Arrow 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı soruları (Test) | -SyLvesteR-2011-2012 ……………………….LİSESİ
10. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ
2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI
Adı Soyadı:
Sınıfı-No :………………………………..


HOŞUNUZA GİTTİYSE +REPİ ÇOK GÖRMESSENİZ SEVİNİRİM


1. Türkiye’de çok çeşitli toprak tipleri görülmektedir. Bu durumun temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arazinin engebeli olması
B) Erozyonun çok etkili olması
C) Heyelanların sık görülmesi
D) Çeşitli iklim tiplerinin görülmesi
E) Doğal bitki örtüsünün çok çeşitli olması

2. Aşağıda üç bÖLgenin çalışan nüfusun iş kollarına dağılımı gösterilmiştir.
Çalışan nüfusun sektörel dağılımı ( %)
Tarım Sanayi Hizmet
I 71,3 7,7 21
II 29,3 24,6 46,1
III 50,6 11,2 38,2

Buna göre, tabloda çalışan nüfusun sektörel dağılımı verilen b**geler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Karadeniz İç Anadolu Marmara
B) Marmara Karadeniz İç Anadolu
C) İç Anadolu Marmara Karadeniz
D) Karadeniz Marmara İç Anadolu
E) İç Anadolu Karadeniz Marmara

3. Aşağıdakilerden hangisi gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir?
A) Sanayi ürünleri ihraç edilir
B) Nüfusun büyük bir kısmı hizmet sektöründe çalışır.
C) Okuma Yazma oranı çoktur
D) Nüfus artış hızı fazladır
E) Ürün değeri yüksektir.

4. Türkiye'nin nüfusu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfusun ülke genelindeki dağılışı düzensizdir.
B) Nüfus yoğunluğu sürekli olarak artmaktadır.
C) Genç nüfusun toplam nüfus İçindeki payı yüksektir.
D) Tarım kesiminde çalışan etkin nüfus oranı azalmaktadır.
E) Nüfus artış hızı sürekli olarak artmaktadır.

5. Volkanik malzemelerin üzerinde gelişen topraklar mineral bakımından oldukça zengindir.
Bu açıklamaya göre, yukarıdaki haritada işaretli alanların hangisinde oluşacak olan topraklar mineralce daha zengindir?
A) I B) II C)III D) IV E) V

6. Türkiye'de nüfusun dağılışı b**geler, hatta yöreler arasında büyük farklılık gösterir.
Aşağıdakilerden hangisi bunda etkili olmamıştır?
A) Yükselti ve yer şekilleri B) Enlem C) Yağış koşulları
D) Toprak özellikleri E) Sanayi kuruluşları

7. Aşağıdaki toprak tiplerinden hangisine ülkemizde rastlanmaz?
A) Laterit B) Terra – Rossa C) Podzol
D) Tundra E) Çernezyum

8. Yağışın fazla olduğu yerlerde topraktaki minerallerin alt tabakalara inmesine yıkınma denir.

Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli alanların hangisinde topraktaki yıkanma daha fazladır?
A) I B) II C) IIP D) IV E) V

9. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye topraklarının genel özellikleri arasında gösterilemez?
A) İçerdikleri humus miktarı azdır.
B) Şiddetli erozyona maruz kalırlar.
C) Verimleri düşüktür.
D) Genel olarak yağışın etkisiyle yıkanmış topraklardır.
E) Genel olarak tahıl tarımı için kullanılırlar.

10. Bir ülkede doğum oranı, **üm oranından fazla ise nüfus artışı meydana gelir.
Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisinin bir ülkedeki nüfusun artışına sebep olduğu söylenemez?
A) **üm oranlarının azalması
B) Tıp alanındaki gelişmeler
C) Köylerden şehirlere yapılan göçler
D) Doğum oranlarının artması
E) Ortalama insan ömrünün uzaması

12. İki nüfus sayım dönemi arasında gerçekleşen nüfus farklılığı, nüfus artış hızını verir.
Nüfus artış hızının belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi dikkate alınması gereken özelliklerden biri değildir?
A) Doğum oranı B) Ortalama yaşam süresi
C) Kadın ve erkek nüfusu D) **üm oranı
E) Aldığı ve verdiği göçler

13. Büyük kentlerdeki nüfus artış oranı, küçük kentlere göre genellikle daha fazladır.
Büyük kentlerdeki hızlı nüfus artışının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alt yapı hizmetlerinin yeterli olması
B) Ulaşım ağının gelişmiş olması
C) **üm oranının düşük olması
D) Okur yazar oranının yüksek olması
E) İş olanaklarının fazla olması

14. Bir ülkenin nüfus miktarının yaş gruplarına göre dağılımını gösteren bir nüfus piramidi incelendiğinde aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Nüfus miktarına B) Gelişmişlik düzeyine
C) Genç nüfus oranına D) Nüfus yoğunluğuna
E) Ortalama yaşam süresine
15.
-Akdeniz ikliminin etkili olduğu yerlerde görülür.
-Humus bakımından zengin olup, üzeri dağ çayırları ile kaplıdır.

Yukarıda özellikleri verilen toprak türleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?
A) Laterit - Terra-rosa
B) Çernozyom - Kahverenti orman topraklan
C) Podzollar-Alüvyal
D) Kestane renkli topraklar - Vertisoller
E) Terra-rosa - Çernozyomlar

16. Diğer ülkelerden sürekli göç alan bir ülkeyle ilgili olarak
aşağıdaki verilenlerden hangisinin söylen*mesi doğru olur?

A) Doğal nüfus artış hızı fazladır.
B) Yaşlı nüfus oranı azdır.
C) Nitelikli iş gücü fazladır,
D) Okur - yazar oranı düşüktür.
E) Aritmetik nüfus miktarı azdır.

17. Aşağıdakilerden hangisi göçlerin doğal nedenleri arasında yer almaz?
A) Depremler B) Volkanik Olaylar
C) İklim değişiklikleri D) Sel baskınları E) Kan davaları

18. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de sık nüfuslu yerlerden değildir?
A) Orta Fırat B**ümü B) Yukarı Sakarya B**ümü
C) Kıyı Ege B**ümü D) Çatalca-Kocaeli B**ümü
E) Yukarı Kızılırmak B**ümü

19. Türkiye'de kırdan kente göçü artıran etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Tarımda makineleşme
B) Doğum oranının yüksek olması
C) Sosyal problemler
D) Tarımda sulamanın artması
E) Miras yoluyla tanrı arazilerinin parçalanması

20. Türkiye'de kırsal kesimden, endüstri gelişmesi olan b**gelere doğru göçler olmaktadır.

Buna göre, yukarıdaki haritada gösterilen doğrul*tulardan hangisinde göç olacağı söylenemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V

21. Türkiye'de son 50 yılda meydana gelen köyden kente olan hızlı göç, Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısını olumsuz etkilemiştir.
Bu olumsuz etkiler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Kentlerde konut sıkıntısı B) Çarpık kentleşme
C) Verimli tarım alanlarının işgal edilmesi
D) Çevre kirliliği E) Üretimin artması

22. Aşağıdaki illerden hangisi Türkiye'de yoğun mik*tarda göç veren iller arasında gösterilemez?
A) Antalya B) Sivas C) Tunceli D) Ağrı E) Şırnak

23. Aşağıdakilerin hangisi Türkiye'de yaşanan göç olaylarının nedenleri arasında gösterilemez?
A) Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması
B) B**geler arası gelişmişlik düzeyinin farklı olması
C) Eğitim imkânlarının yetersiz olması
D) Kırsal kesimde tarımda makine kullanılması
E) Kentlerde altyapı sorunlarının yaşanması

24.Aşağıdaki illerden hangisi tarımsal faaliyetlere bağlı olarak daha çok göç alır?
A) İstanbul B) Adana C) Balıkesir D) Karabük E) Konya

25.Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'de hızlı nüfus artışından en az etkilenmesi beklenir?
A) Göç faaliyetlerinin B) Kalkınma hızının
C) Doğal kaynakların tüketiminin
D) İşsizlik oranlarının
E) Kadın ve erkek nüfus oranının

HOŞUNUZA GİTTİYSE +REPİ ÇOK GÖRMESSENİZ SEVİNİRİM
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 29-03-12, 13:10 #2
TheSyLVeSTeR TheSyLVeSTeR çevrimdışı
Varsayılan C: 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı soruları (Test) | -SyLvesteR-Beğenmedinzmi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 01-04-12, 11:38 #3
serihat02 serihat02 çevrimdışı
Varsayılan C: 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı soruları (Test) | -SyLvesteR-Teşekkürler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-04-12, 18:41 #4
abdulkadir473 abdulkadir473 çevrimdışı
Varsayılan C: 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı soruları (Test) | -SyLvesteR-beğendik de cevapları da olaydı iyiydi )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 03-04-12, 18:46 #5
salaman28 salaman28 çevrimdışı
Varsayılan C: 10. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı soruları (Test) | -SyLvesteR-


aynen ya cevapları lazım bize bizim müdür hep internetten alıyor da
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
coğrafya, sınav, test, yazılı

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:20
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016