Kapalı Konu
 
Konu Araçları
Eski 07-10-09, 21:58 #1
Saw Saw çevrimdışı
Varsayılan 9.Sınıf Coğrafya Kitabı Tüm Cevapları (Koza Yayınevi) (2014-2015)
İndirmek için BURAYA tıklayınız.

Açılan sayfada 5 saniye bekleyin sağ üst köşeki butonuna tıklayın. Turbobit sitesinden sayfanın altındaki butonuna tıklayın. Açılan sayfada resimde görülen karakterleri girin ve DOWNLOAD'a basın. 1 dakika bekleyin ve DOSYA İNDİR'e basarak indirin.


►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►►◄►◄►◄►◄►◄◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄ ►◄


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 12


Hazırlık Çalışmaları

1. "Doğal unsur" kavramını araştırınız.

2. "Doğal sistem" kavramı nedir? Araştırınız.

Nerelerde, hangi iklimler oluşur? Iklimlerin dağılışını etkileyen faktörler ve iklim elemanları nelerdir? İklim, doğal unsurları ve insan yaşamını nasıl etkiler?

Yeryüzündeki sular nasıl gruplandırılır, nasıl bir dağılış gösterir? Suların dağılışında hangi faktörler etkilidir? Su ile insan yaşamı arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yeryüzünde bitki örtüsü nasıl bir dağılış gösterir? Bu dağılışta hangi faktörler etkilidir? Bitki örtüsünün insan yaşamı üzerindeki etkileri nelerdir?


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 13

Coğrafyacılar, coğrafya biliminin doğal unsurlarla insan arasındaki ilişki ve etkileşimi incelediğini belirtmektedirler. Buna göre coğrafya ile yaşamınızı ve çevrenizi nasıl ilişkilendirebilirsiniz? Sınıfta tartışınız.

Şekil 1.1'i inceleyiniz. Şekilde hangi unsurlar dikkatinizi çekmektedir? Bu unsurların bir sürecin sonunda oluştuğunu, süreklilik ve değişim içinde olduğunu söyleyebilir misiniz? Doğal unsurların her birini ayrı birer doğal sistem olarak tanımlayabilir miyiz?

Çevrenizdeki doğal unsurları düşününüz. Bunlar birbirlerini ve insanın yaşamını nasıl etkiliyor? Örnek vererek açıklayabilir misiniz?

Coğrafya konuları içinde doğal sistemlerin yerini anlamak için kutucuklar içindeki soruları inceleyiniz. Bu soruların cevapları doğal sistemlerin coğrafyadaki yerini belirler. Yaşadığınız yerin doğal sistemleri için aynı soruları sorarak cevaplarınızı sınıfta tartışınız.


Toprak

Toprağın oluşumunda ve yeryüzündeki dagılışında hangi faktörler etkilidir? Toprak insan yaşamını nasıl etkiler?

Hangi yeryüzü şekilleri, hangi doğal unsurların etkisiyle oluşur? Yeryüzü şekillerinin insan yaşamındaki yeri nedir?


9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 15

Fotoğraf 1.3'te su - insan etkileşimine bir örnek verilmiştir. Bu konuda siz başka hangi örnekleri verebilirsiniz? Bu soruyu cevaplandırırken çevrenizdeki sularla insanların etkileşiminden de örnekler veriniz.

Toprağın insan yaşamındaki yeri nedir? Toprak - insan etkileşimine yaşadığınız çevreden ne gibi örnekler verebilirsiniz? Toprak ile diğer doğal unsurlar arasında nasıl bir ilişki kurabilirsiniz? Açıklayınız.

Fotoğraflardan da yararlanarak insanın doğayı nasıl etkilediğini açıklayınız. İnsanın doğayı etkilemesine başka hangi örnekleri verebilirsiniz? İnsanın hangi davranışları doğada sorunlara yol açmaktadır? Günümüzde yaşanan iklim olaylarından, doğal felaketlerden ve doğada meydana gelen kirlikten örnekler vererek açıklayınız.

Yaşadığınız çevrede insanın doğayı en çok etkileyen faaliyetleri ve bu faaliyetlerin sonuçları nelerdir? Belirtiniz.

insanın doğayı olumlu yönde etkilemesine hangi örnekleri verebilirsiniz? Açıklayınız.9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 17


İnsanlar doğadaki engelleri aşmak için çeşitli çözümler üretirler.
Siz de yaşadığınız çevreden, yer alan doğainsan etkileşimine benzer ne tür örnekler verebilirsiniz?

Düşün, Araştır, Sorgula
Doğal sistemlerden olan litosferin yaşamımızdaki yerini, ömeklerle açıklayan bir raporu defterinize yazınız.9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 18

A. "Yurdumuzun doğu kısmında akarsular daha çoktur ve daha çok su taşır."
Yukarıdaki ifade, yeryüzü şekillerinin ve iklimin su dağılımıyla olan ilişkisini gösteren bir örnektir.

Bu örnekten yararlanarak aşağıdaki ifadelerin hangi doğal sistemlerin ilişkisini ve etkileşimini yansıttığını belirtiniz.

"Ülkemizde ormanlar daha çok Karadeniz Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi'nde yer almaktadır."
" Kırsal kesimin geçim kaynağı, doğu bölgelerimizde genel olarak mera hayvancılığına, batıda ise tarla, bağ ve bahçe tarımına dayalıdır."

B. Coğrafya ile ilgili aşağıdaki alt dalların hangi doğal sistemle ve doğal unsurlarla ilişkili olabileceğini açıklayınız.
1. Bitki coğrafyası
2. Toprak coğrafyası
3. Klimatoloji
4. Sular coğrafyası9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 19

Coğrafya biliminde doğal sistemlerle ile ilgili çalışmalar yapılırken jeoloji, astronomi, kimya, istatistik gibi bilim dallarından yararlanılır.
Sizce coğrafya biliminde doğal sistemlerle ilgili çalışmalar yapılırken başka hangi bilim dallarından yararlanılır? Ömeklendiriniz.
Ders Dışı Etkinlik
Doğal sistemlerin insan yaşantısına etkileri ile ilgili;
• Gazete haberleri ve bilimsel yazılardan,
• Fotoğraflardan,
• Karikatürlerden,
• Röportajlardan,
• Gezi, gözlem ve araştırmalarınızdan elde ettiğiniz bilgilerle bir broşür hazırlayınız. Bu broşürü ürün dosyanızda saklayınız.9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 20

1. BÖLÜM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
.
1. Aşağıdakilerden hangisi coğrafyanın konuları arasında değildir?
A. Doğal sistemler B. Doğadaki süreç C. Doğa ve insanın konumu
D. İnsanlar arasındaki etkileşim E. İnsan dağılışı
2. /. Yeryüzü şekilleri
II. Bitki örtüsü
III. Toprak
IV. Suların dağılışı
Yukarıdakilerden hangileri insan yaşamını etkileyen doğal unsurlardandır?
A. I ve II B. I ve IV C. I, II ve IV
D. I, llvelll E. I, II, III ve IV

3. /. Yükselti
II. Rüzgâr
III. Sıcaklık
IV. Yağış
Yukarıdakilerden hangileri temel doğal unsurlardan hava ile ilgili elemanlardandır?
A. Yalnız IV B. II ve IV C. I, II ve III
D. II, III velV E. I, II, III ve IV

4. /. Yeryüzü suları
II. Bitki örtüsü
III. Yer altı suları
IV. Dünya'yı çevreleyen gazlar
Yukarıdakilerden hangileri hidrosferin elemanıdır?
A. I ve III B. I ve IV C. II ve IV
D. I, N velV E. II, velV

5. Aşağıdakilerden hangisi biyosferle ilgili doğru bir bilgidir?
A.Atmosferle litosferin kesiştiği ortamdır.
B.Karalarda yaşayan canlılardır.
C.Denizler ve karaların kesiştiği ortamdır.
D.Tüm canlı türlerinin kesiştiği bir ortamdır.
E.Hava küre, su küre ve taşkürenin kesiştiği ortamdır.

6. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğa-insan etkileşimiyle ilgili doğru bir bilgidir?
A.İnsanın doğayla ilgili olarak yaptığı her türlü etkinlik doğal sistemleri olumlu etkiler.
B.İnsanın yararlandığı enerji kaynakları ve enerji kullanım şekli doğal sistemleri etkilemez.
C.İnsan yaptığı yol, köprü, baraj ile yeryüzü şeklini değiştirerek doğayı olumsuz etkilemektedir.
D.Yeryüzündeki insan dağılışı sadece toprakla ilişkilidir.
E.Yaşadığı doğal çevre, insanın davranış ve yaşama biçiminde etkili değildir.

B. Doğal sistemler üzerinde insanın neden olduğu etkilere örnekler yazınız.
1. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerlerde çevre kirliliği artmaktadır. (Toprak, su ve hava kirlenmektedir.)
2. İnsanlar tarafından yapılan barajlar bulundukları alanın iklimini olumlu yönde etkilemektedir.
3. Geçit vermeyen araziler üzerine köprü ve tüneller yaparak ulaşımı kolaylaştırmaktadır.
4. İnsanların neden olduğu orman yangınları doğal çevreyi olumsuz etkilemektedir.9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 21

C. Aşağıdaki sorunun cevap seçeneklerini hazırlayınız.

Aşağıdakilerden hangisi doğal sistemleri oluşturan unsurlardan biri değildir?

A. Galaksiler
. B.
C.
D.
E.

Ç. Mavi kutucuklardaki kavramları ortadaki terimlerle eşleştiriniz.


Biyosfer - Bitki örtüsü, Doğal hayvan toplulukları
Hidrosfer - Akarsular
Litosfer – Yeryüzü şekilleri, Volkanlar
Atmosfer – Kar yağışı


D. Aşağıdaki performans görevini yönergeye uygun olarak hazırlayınız. Çalışmanızı sınıf arkadaşlarınızla paylaşınız.9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 23


1. Farklı harita örnekleri bularak kullanılış amaçlarını ve içerdikleri bilgileri inceleyiniz. Bunların hangi yöntemler kullanılarak oluşturulduğunu araştırınız.
- Topoğrafya Haritaları

İzohips (eş yükselti) eğrisi yöntemi ile yapılır. Araziyi ölçekleri oranında ayrıntıları ile gösterirler. Ölçekleri 1 / 20.000 ile 1 / 500.000 arasında değişir. 1 / 20.000'den büyük ölçekli olanlar kadastro işlerinde ve askeri amaçlarla kullanılır. Bu haritalardan ölçek, uzunluk alan ve eğim hesaplamada yararlanılır.

- Fiziki Haritalar

Fiziki haritalar, yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.

Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi rengin tonları ile gösterilir.

- Siyasi ve İdari Haritalar

Yeryüzünde veya bir kıtada bulunan ülkeleri, bir ülkenin idari bölünüşünü, yerleşim merkezlerini gösteren haritalardır. Bu haritalardan uzunluk ve alan bulmada yararlanılır. Ancak yer şekilleri hakkında bilgi edinilemez.

- Duvar ve Atlas Haritaları

Eğitim ve öğretim amacına yönelik haritalardır. Ölçekleri 1 / 1.100.000'dan daha küçüktür. Dünya'nın tümünü, kıtaları veya ülkeleri gösterirler.

2. Atlasınızdaki Türkiye fiziki haritasından yararlanıp yaşadığınız yer ve çevresinin ana yer şekillerini (dağ, ova, plato vb.) belirleyerek defterinize yazınız.

3. Ramazan boyunca televizyonlarda iller için farklı iftar saatleri verilir. Bunun nedenini araştırınız. Aydın ile Siirt’in koordinatlarını bularak bu iki il arasındaki zaman farkını belirleyiniz.
Güneş doğudan doğar batıdan batar ve yani doğudaki illerde güneş erken battığından akşam ezanı erken okunur batıya geldikçe bu saat ilerler ve 1.30 saati geşmeksizin saat farklılıkları oluşur

Yaşadığınız ilin ve bölgenin sınırlarının nerelerden geçtiğini öğrenmek için kullanacağınız haritanın hangi özelliklere sahip olması gerekir?
Siyasi Haritadır. Devletlerin ülke, sınır ve il-bölge sınırlarını gösterir.


Bir bölgenin doğal kaynaklarının, ürünlerinin neler olduğunu herhangi bir haritadan öğrenebilir misiniz? Niçin? Cevapları yorum alanından tartışınız.

• Yerleşime açılacak yeni bir yerde yerleşim planı neye göre yapılır? Bunun için herhangi bir harita kullanılabilir mi?
Yerleşim planı bitki örtüsü ilkim sanayi vs.harita kullanılır. O yerin fiziki haritasına bakılır.


• Kurtuluş Savaşı’nda yurt savunmasında Atatürk ve arkadaşlarının kullandığı haritaları hiç incelediniz mi? Bu haritaların özellikleri nelerdir?
Bulundukları bölgedeki dağları, ovaları, akarsuları gösteren fiziki haritalar kullanıyorlardı.


2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları Koza Yayınevi

Ders İçi Etkinlik
1. a. Aşağıda değişik projeksiyon yüzeyleri ile yapılmış üç harita (A, B, C) görüyorsunuz. Bu haritalarda hangi projeksiyon yüzeyleri kullanılmıştır? Sınıfınızda tartışınız.
A Haritası: Düzlem Projeksiyon
B Haritası: Konik Projeksiyon
C Haritası: Silindirik Projeksiyon


b. • Dünya’daki yağmur ormanlarının alanlarını göstermek,


• Kutuplardaki buz kütlelerinin dağılımını göstermek amacıyla yapılacak haritalarda A, B ve C projeksiyonlarından hangisinin kullanılacağını belirleyerek defterinize yazınız.

Konik projeksiyon yani B haritası kullanılabilir. Konik projeksiyon kutup ve çevresini göstermek için kullanılır. Dolayısıyla konik projeksiyonla buz kütlelerin dağılımını görebiliriz.


2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları Koza Yayınevi

2. Bir atlastan faydalanarak

a. Aşağıdaki yerlerin yaklaşık enlem ve boylamlarını bulunuz.
• Çanakkale = 26 24 Doğu, 40 09 Kuzey
• Sivas= 37 02 Doğu, 39 45 Kuzey

b. Aşağıdaki başkentlerin enlem ve boylamlarını bulup karşılarına yazınız.

Tokyo= Enlem: 35,61 | Boylam: 139,58
Kahire= Enlem: 30,06 | Boylam: 31,25
Cape Town= Enlem: -33,92 | Boylam: 18,42

Pekin= Enlem: 39,91 | Boylam: 116,4

Roma= Enlem: 39,91 | Boylam: 116,4

3. Enlem ve boylamları verilen şehirlerin hangileri olduğunu, aşağıdaki Türkiye haritasının üzerinde bulunuz.

39° 58'kuzey 32° 50'doğu = Konya

40° 54' kuzey 39° 47'doğu
= Tunceli

41° 05' kuzey 29° 04'doğu = İstanbul

38° 29' kuzey 43° 29'doğu= Van


37° 14' kuzey 35° 22' doğu= Adana

4. Aşağıdaki alanları göstermek için büyük, orta ve küçük ölçekli haritalardan hangileri kullanılır? Nedenleri ile birlikte açıklayınız.

• Okulunuz= Büyük •Türkiye= Orta

• Yaşadığınız şehir= Büyük • Asya kıtası= Küçük


5. 1 : 30 ölçeğini kullanarak gerçekte 30 cm, 75 cm, 120 cm ve 2 m’lik uzunlukları defterinize çiziniz.


2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 53


A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.

1.Aşağıdaki unsurlardan hangisinin haritalarda her zaman bulunması zorunlu değildir?
A. Ölçek
B. Yön oku
C. Başlık
D. Lejant
E. Koordinat sistemi

2. I. B noktası çukurdur.
II. Eğimin en çok olduğu yer C-D hattıdır.
III. E-F hattı bir vadidir.
IV. A ve H noktaları tepedir.
V. G noktasının olduğu alan düzlüktür.
Yandaki haritaya göre verilen açıklamalardan hangileri doğrudur?
A. I, II ve IV
B. III, IV ve V
C. II, III ve V
D. II, III, IV ve V
E. I, II, IV ve V

3. I. Coğrafi unsurun ismi
II. Coğrafi unsurun dağılışı
III. Coğrafi unsurun koordinatları
IV. Alana ait toprak derinliği
V. Alanı temsil eden çizgisel veriler
Yukarıdakilerden hangileri coğrafi bilgi sistemine aktarılabilecek konumsal verilerdir?
A. II ve III
B. I, II ve V
C. I, II, III ve IV
D. II, III ve V
E. I, III, IV ve V

4. Meridyenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Başlangıç meridyeni, Dünya’yı doğu ve batı olmak üzere iki yarım küreye ayırır.
B. İki meridyen arasındaki mesafe her enlemde 111 km’dir.
C. İki meridyen arasında 6 dakikalık bir zaman farkı vardır.
D. Batı ve doğu meridyenlerinin sayısı toplam 180’dir.
E. Başlangıç meridyeni olarak Ekvator kabul edilir.

B. Aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplandırınız.
1. 60° doğu meridyeni üzerinde bulunan bir yerleşim yeri ile 45° batı meridyeni üzerinde bulunan bir yer arasında kaç saatlik zaman farkı vardır? Hesaplayınız.
60+45=105
105*4=420
420/60=7 saat


2. Haritaların coğrafya biliminde ve yaşantımızda önemi nedir? Açıklayınız.
Haritalar, konumsal bilginin nerede, nasıl, ne şekilde bulunduğunu gösteren, iletişim araçlarıdır. Coğrafya eğitiminde kullanılması gereken en önemli materyallerden birisi de haritalardır. Eğitim sisteminde kullanılan bu haritalar kartograf adı verilen uzman kişiler tarafından kartografik tasarım ilkelerine uygun olarak üretilmelidirler. Türkiye’de yenilenen eğitim sistemiyle haritalar, coğrafya derslerinde çok önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.

3. Küçük ve büyük ölçekli haritaların birbirine kıyasla avantaj ve dezavantajları nelerdir? Küçük ve büyük ölçekli haritaların kullanım amaçlarına örnekler veriniz.
BÜYÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ:
a- Haritası çizilecek alan dardır.
b- Ayrıntı fazladır.
c- Ölçeğin paydasındaki rakam küçüktür. KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HARİTALARIN ÖZELLİKLERİ: a- Haritası çizilecek alan geniştir.
b- Ayrıntı azdır.
c- Ölçeğin paydasındaki rakam büyüktür.


4. Haritaların kullanım amaçlarına yönelik çoktan seçmeli bir soru hazırlayınız.
Bir Türkiye fiziki haritasında Adapazarı Ovası yeşil, Iğdır Ovası sarı, Başkale Ovası kahverengi ile gösterilmiştir.
Buna göre, fiziki haritada ovaların farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisini kanıtlar?
A) Toprak yapısının farklı olduğunu
B) Yükseltilerinin farklı olduğunu
C) Değişik bölgelerde bulunduklarını
D) Ekonomik etkinliklerin farklı olduğunu
E) Yüz ölçümlerinin farklı olduğunu

C. Atlastan yararlanarak aşağıdaki ülkelerin hangi paraleller ve meridyenler arasında yer aldıklarını örnekteki gibi yazınız.
1. Türkiye : 26-45 doğu 36-42 kuzey
2. Fransa : 48° 51' Kuzey 2° 20' Doğu
3. Şili : 8° - 56° güney 67° - 75° batı
4. Çin :
5. Japonya : 35° 36' Kuzey 139° 34' Doğu
6. Mısır : 30° 3' Kuzey 31° 14' Doğu2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınevi Sayfa 54

Ç. Aşağıdaki çalışmaları yönergelere uygun şekilde yapınız.
1. Bölgenin en yüksek noktasını haritada işaretleyip denizden yüksekliğini belirtiniz.
2. Deniz feneri ile ev, okul, ormanlık alan ve köprü arasındaki uzaklıkları bulunuz.
3. Nehrin haritada görülen kısmının uzunluğunu hesaplayınız.
4. Çok eğimli ve hafif eğimli tepeleri bulup bunları çizimler üzerinde A ve B yazarak işaretleyiniz. A ve B noktaları arasındaki arazinin profilini çıkarınız.

D. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
(..Y.) 1.Türk haritacılığının önde gelen isimlerinden Piri Reis, geliştirdiği aletlerle yükseklik ve mesafe ölçümleri yaparak Dünya’nın büyüklüğünü gerçeğe yakın doğrulukta hesaplamıştır.

(..D.) 2. Günümüzde haritalar uydu ve hava fotoğrafı görüntülerinden yararlanılarak yapılmaktadır.

(..Y.) 3. Dünya’nın tamamı hiç bozulma olmadan herhangi bir projeksiyonla haritaya aktarılabilir.

(..Y.) 4. Coğrafi veriler, haritalara sadece nokta ve çizgisel olarak aktarılabilir.

(..D.) 5. Topoğrafya haritasında iki nokta arasındaki eğim hesaplanabiilir.


2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları Koza Yayınevi
2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 62 Cevapları Koza Yayınevi2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları Koza Yayınevi2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları Koza Yayınevi2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 69 Cevapları Koza Yayınevi2014 2015 9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 71 Cevapları Koza Yayınevi
76. Sayfa Cevapları

Ders Dışı Etkinlik
Yerel rüzgârlar oluştukları yere göre çok çeşitli şekillerde adlandırılır. Bu rüzgârların adlarını ve özelliklerini ve etkili oldukları yerleri nasıl etkilediklerini içeren bir araştırma dosyası hazırlayınız.

CEVAP:
Etki alanları dar ve esiş süreleri kısa olan rüzgârlardır. Oluşumlarındaki temel etken kısa süreli sıcaklık ve basınç farklarıdır.


1-Meltemler:

Günlük sıcaklık ve basınç farklarından doğan rüzgârlardır.

A-Kara Meltemi:
Gece, karalar denizlere göre daha çabuk ve çok soğur. Bu nedenle, karalar üzerinde termik yüksek basınç alanı, denizler üzerinde ise termik alçak basınç alanı oluşur. Bu durumda hava akımları karalardan denizlere doğru olur ve bu rüzgârlara kara meltemi denir.

B-Deniz Meltemi:
Gündüz, karalar denizlerden daha çabuk ve çok ısınır. Bu nedenle karalar üzerinde termik alçak basınç alanı, denizler üzerinde ise termik yüksek basınç alanı oluşur. Bu durumda hava akımları denizlerden karalara doğru olur ve bu rüzgârlara deniz meltemi denir.
Örneğin İzmir’de yaz aylarında esen imbat bir deniz meltemidir.

C-Dağ Meltemi:Gece, yüksek yerler daha çabuk soğuduğundan termik yüksek basınç alanı, alçak yerler ise geç soğuduğundan termik yüksek basınç alanıdır. Hava akımları doruklardan çukur alanlara doğru olur ve bu rüzgârlara dağ meltemi denir.D-Vadi Meltemi: Gündüz, yamaçlar vadi tabanlarına göre daha çabuk ve çok ısınır. Yamaçlar termik basınç alanı, vadi tabanları ise termik yüksek basınç alanıdır. Bu durumda, hava akımları vadi tabanlarından yamaçlara doğru olur ve bu rüzgârlara vadi meltemi denir.

UYARI: Meltemler, havanın durgun olması nedeniyle Ekvator’da yıl boyunca, orta enlemlerde ise en çok yaz mevsiminde görülür.

2.Sıcak Yerel Rüzgârlar:

Estikleri yere göre daha sıcak olan rüzgârlardır.

Fön: Yamaçtan aşağı inen hava kütlesinin sıcaklığının her 100 m de 1 °C artmasına bağlı olarak oluşan sıcak ve kuru rüzgârlardır. İsviçre Alplerinde yaygın olan bu rüzgârlar Türkiye’de Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerindeki dağ sıralarının iç kesimlerinde görülür. Bu rüzgârlar kış mevsiminde karların erken erimesine, çığ ya da su baskınlarına neden olur. Yaz mevsiminde ise ürünlerin erken olgunlaşmasını sağlar. Havayı aşırı derecede kurutup bitkilerde susuzluğa neden olur. İnsan sağlığına da etki eder.
Sirokko: Büyük Sahra’dan Kuzey Afrika ve İtalya kıyılarına doğru esen sıcak ve kuru rüzgârlardır. Akdeniz üzerinden geçerken nem yüklendikleri için İtalya kıyılarına yağış bırakırlar. Çoğu zaman havanın içindeki tozdan dolayı bu yağışlar renkli olur. Srikko kıyıya yağış bırakıp içerilere sokulunca tekrar kuraklaşır.
Hamsin: Büyük Sahra’dan Mısır ve Libya kıyılarına doğru esen sıcak, kuru ve toz yüklü tipik çöl rüzgârlarıdır.
Samyeli (Keşişleme) : Güneydoğudan esen, sıcak ve kuru çöl rüzgârlarıdır. Ürünler üzerinde kurutucu ve kavurucu etki yaparlar. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz’de etkisi daha belirgindir.
Lodos: Türkiye’ye güneybatıdan esen sıcak ve nemli rüzgârlardır. Lodos yağış bırakmaz ancak havadaki nem miktarını artırır. Ardından hava soğuyunca bu nem yağışa dönüşür. Belli bir esme mevsimi yoktur. Kış aylarında estiğinde ılıtıcı etki yapar.
Kıble: Güneyden esen sıcak rüzgârlardır. Akdeniz kıyılarına yağış bırakırlar. Torosların güney yamaçlarında etkili rüzgârlardır.
UYARI: Yamaçtan aşağı inen bir kütlenin sıcaklığı ve kurutucu etkisi artar.


3.Soğuk Yerel Rüzgârlar:
Genellikle kış aylarında etkili rüzgârlardır. Dağlık alanlardan ve soğuk enlemlerden ılık kıyılara doğru eserler.

Mistral: Fransa’nın iç kesimlerinden Rhone Vadisi’ni izleyerek Akdeniz kıyılarına doğru kışın esen soğuk rüzgârlardır.
Bora: Yugoslavya’nın iç kesimlerinden Adriyatik Denizi kıyılarına esen soğuk rüzgârlardır.
Krivetz: Romanya’nın iç kesimlerinden Karadeniz kıyılarına doğru esen soğuk rüzgârlardır.
Etezyen: Balkan Yarımadası’ndan Kuzey Ege kıyılarına doğru esen soğuk rüzgârlardır.
Karayel: Türkiye’ye kuzeybatıdan esen soğuk rüzgârlardır. Kışın kar yağışlarına, yazın sağanak yağışlara neden olur.
Yıldız: Türkiye’ye kuzeyden esen soğuk rüzgârlardır. Karadeniz kıyılarına yağış bırakırlar. Kar yağışına neden olurlar. Karayel ile karışık estiğinde kar fırtınaları görülür.
Poyraz: Türkiye’nin hemen her yerinde esen rüzgârlardır. Yaz poyrazı serinletici etki yapar. Kışın ise kuru soğuklara neden olur.

Türkiye'de yerel rüzgarlar:
9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 86. Sayfa Cevapları


4 .BÖLÜM ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
1. Aşağıdakilerden hangileri Dünya’da sıcaklığın dağılışında etkili olan faktörlerden değildir?
A. Kara ve denizlerin dağılışı
B. Bitki örtüsü
C. Okyanus akıntıları
D. Sürekli rüzgârlar
E. Yer kabuğunun özellikleri

2. I. Dünyanın şekli
II. Dünyanın hareketleri
III. Atmosferin katmanlı yapısı
IV. Atmosferdeki hava hareketleri
Yukarıdakilerden hangileri farklı iklim kuşaklarının oluşmasında etkilidir?
A. I ve II
B. II ve IV
C. I, III ve IV
D. I, II ve IV
E. I, II, III ve IV

3. Stratosfer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A. Atmosferi oluşturan gazların % 75’i stratosferde yer alır.
B. Hava olayları stratosferde meydana gelir.
C. Ultraviyole ışınlarının Dünya’ya ulaşmasını stratosfer engeller.
D. Stratosferin bütün katmanlarının sıcaklık ve yoğunluğu aynı değildir.
E. Hidrojen ve oksijen bu katmanda iyonlarına ayrılır.

4. I. Yıllık ortalama sıcaklık farklılıkları
II. İklim kuşaklarının oluşması
III. Mevsimlerin oluşması
IV. İyonosfer tabakasının kalınlığının değişmesi
V. Yıl içinde güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
Dünya’nın Güneş’in çevresindeki hareketine bağlı olarak hava ve iklim açısından yukarıdaki sonuçlardan hangileri ortaya çıkar?
A. I, II ve III
B. II, III ve IV
C. I, II, III ve V
D. I, III, IV ve V
E. I, II, III, IV ve V

5. Yanda aylık ortalama sıcaklık ve aylık yağış dağılımı verilen yerin iklimi hakkında hangisi söylenemez?
A. Yazları sıcak, kışları ılımandır.
B. En çok yağışı ilkbahar aylarında alıyor.
C. Kışlar› soğuk, yazları ılımandır.
D. Her mevsim yağışlıdır.
E. Mayıs en yağışlı aydır.

6. Aşağıdakilerden hangisi iklim ile ilgili bilgi veya veridir?
A. Mayıstaki ani soğuma yüzünden bu yıl kirazlarda meyve olmadı.
B. Bu bölgede limon yetişmez.
C. Hava iki gün yağışlı geçecek.
D. Güneyden yaklaşan bir sıcak hava dalgası var.
E. Bugün en yüksek sıcaklığın 32°C olması bekleniyor.

7. Meteoroloji istasyonlarında bulunan anemometre ile hangi iklim elemanı ölçülür?
A. Basınç miktarı
B. Rüzgâr hızı
C. Nem oranı
D. Rüzgâr yönü
E. Yağış miktarı

8. Ani ısınma ve soğumanın art arda görülmesi sonucu havanın çok güçlü dikey akımlarla yükselmesiyle hangi rüzgâr tipi oluşur?
A. Kasırga
B. Fön rüzgârları
C. Muson rüzgârları
D. Hortum
E. Meltemler


9.Sınıf Koza Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 87. Sayfa Cevapları

4 .BÖLÜM ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A.Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı bulup işaretleyiniz.
9. Rüzgârlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A. Deniz meltemi gece boyu denizden karaya doğru esen bir rüzgârdır.
B. Kutup rüzgârları sıcak ve nemli esen rüzgârlardır.
C. Kıtaların batı kıyılarına yağış bırakan rüzgârlar fön rüzgârlarıdır.
D. Muson rüzgârları tarihte ticaret rüzgârları olarak adlandırılır.
E. Alizeler, 30° kuzey ve güney enlemleri üzerinden Ekvator’a doğru yıl boyu esen rüzgârlardır.

B. Aşağıda verilen atmosferin katmanları ile özelliklerini eşleştiriniz.
Bu katmanda sıcaklık çok artmaktadır. Termosfer

Bu katmana giren göktaşları yanmaya başlar. Mezosfer

Dikey hava hareketleri görülmez. Stratosfer

Güneş’ten gelen mor ötesi ışınlar süzülür. Stratosfer

Ortalama her 100 m’de sıcaklık 0.5°C düşer Troposfer

Ç. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlar›n önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.
(.D..) 1. Atmosferdeki dikey hava hareketleri hava olaylarını başlatır.
(.D..) 2. Atmosferde miktarı en fazla değişen gaz, su buharıdır.
(.Y..) 3. Atmosferin en büyük bölümünü oksijen ve hidrojen gazları oluşturur.
(.Y..) 4. İklim, atmosferde oluşan kısa süreli hava olaylarını tanımlar.
(.Y..) 5. Nem oranının yüksek olduğu bir yerde sıcaklık veya soğukluk, ölçülen değerden daha fazla hissedilir.
(.D..) 6. Bitki örtüsünün yoğun olduğu bölgelerde ısınma ve soğuma daha hızlı gerçekleşir.


D. Aşağıdaki soruları defterinize yazarak cevaplandırınız.
1. Yeryüzünde farklı iklim tiplerinin görülmesinin nedenlerini açıklayınız.
CEVAP: Dünya'nın hemen her bölgesinin kendine özgü bir iklimi bulunmaktadır. Ancak, benzer iklim kuşaklarına sahip alanlar büyük iklim kuşakları oluştururlar. Yüzlerce km2 lik sahaları etkileyen büyük iklim gruplarına makroklima adı verilmektedir.
Bununla birlikte, makro klima alanlarında bazen öyle yerler vardır ki, buralarda görülen iklim özellikleri içinde bulundukları kuşaktan tamamen farklıdır. Makro klimalar içerisinde bölgesel farklılıklar gösteren, özel koşullu küçük iklim alanlarına da mikroklima denilmektedir.
Yeryüzünde birbirinden farklı iklim kuşakları görülmesinin temel nedeni dünyanın ekseni ile yörüngesi arasında bulunan 23,27 derecelik açıdır. Yani eksen eğikliğidir. Bu eğiklik sebebiyle güneş ışınlarının geliş açısı değişir.
İklimler sıcak, ılıman ve soğuk olmak üzere üç guruba ayrılabilir. İklimlerin sınıflandırılmasında sıcaklık, yağış miktarı, yağış rejimi ve yağış - buharlaşma ilişkisi gibi ölçütler kullanılır

2. Aynı iklim kuşağında bulunan iki yerleşim yerinin hangi özellikleri benzerlik gösterebilir? Niçin?
CEVAP: İklimleri benzer olan yerlerin sıcaklıkları, bitki örtüleri ve yağış rejimleri birbirine benzer. Çünkü matematik ve özel konumları aynıdır.

3. Atmosferdeki dikey hava hareketlerinin oluşumundaki unsurlar nelerdir?
CEVAP: Yüksek basınç alanlarında hava alçalıcı hareket gösterir. Bu yüzden yere uygunanan basınç artar. Alçalan hava kütlesinde soğuma ve yoğunlaşma olmayacağı için yağış ta oluşmaz. Bu yüzden yüksek basınç alanlarında hava açık ve güneşlidir. 30 derece enlemlerinde yüksek basınç alanı olduğu için yağış yoktur. Bu enlemlerde çöllerin yer almasının sebebi de budur.
Alçak basınç alanlarında hava yükselici hareket gösterir. Bu yüzden yere uygunanan basınç azalır. Yükselen hava soğur ve yoğunlaşarak yağış oluşturur. Bu yüzden alçak basınç alanlarında hava genellikle bulutlu ve yağışlı olur.


4. Su dolaşımını şema ile göstererek açıklayınız.
5. Yaşadığınız yerde dünya iklim tiplerinden hangisinin hâkim olduğunu belirtiniz. Bu karara nasıl vardığınızı açıklayınız.

F. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.dmi.gov.tr) ilinizin aylık ortalama sıcaklık ve yağış miktarının şimdiye kadar ölçüm yapılan yıllardaki ortalamalarını bulunuz. Bu verileri grafiklere dönüştürünüz. Sonra içinde bulunduğunuz yılın verilerini benzer şekilde grafikle gösteriniz. Yıllık verileri, uzun yıllardaki ortalamalarıyla karşılaştırınız. Ortalamalardan farklı durumları belirleyiniz.

__________________

Mesajı son düzenleyen Saw ( 10-02-15 - 04:53 )
 
Kapalı Konu

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
2011, 2011-2012, 2012, 9.sınıf, bu senenin, cevapları, coğrafya, ders kitabı cevapları, ekoyay, indir, kitabı, kitap, oku, sαω, tüm, yeni, yükle, zambak, öğretmen kitabı

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 07:12
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018