Forum TR

Forum TR (https://www.frmtr.com/)
-   Coğrafya (https://www.frmtr.com/cografya/)
-   -   GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder? (https://www.frmtr.com/cografya/1582292-goclerin-nedenleri-insanlar-neden-goc-eder.html)

taylanes 26-02-08 21:48

GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
GÖÇLERİN NEDENLERİ İNSANLAR NEDEN GÖÇ EDER?
http://www.wallpaperbase.com/wallpap.../titanic_1.jpg
Deprem, heyelan, kuraklık, taşkın, sel, çığ gibi doğal yıkımlar göçlere neden olmaktadır.

Doğal yıkımlardan zarar gören insanlar bulundukları yerleri terk ederek koşulları daha iyi olan yerlere göç ederler. Örneğin ülkemizde 1998’de Adana’da meydana gelen depremde zarar gören birçok kişi başka kentlere göç etmişlerdir. Yine 1998’de Bartın’da meydana gelen sel felaketi ise ilçeyi yaşanamaz hale getirmiş ve göçe neden olmuştur.

Sosyal ve Siyasi Nedenler


Savaşlar, işgaller, devrimler, terör olayları veya dini olaylar göçlere neden olmaktadır. Örneğin Sırpların işgali nedeniyle Bosnalıların bulundukları bölgeyi terk etmesi siyasi nedenli bir göçtür.


Ekonomik Nedenler


Ekonomik gelişmenin yavaş olduğu bölgelerde iş olanaklarının az olması, göçlere neden olmaktadır. İşsizlik nedeniyle yapılan göçlere işgücü göçü denir. İşgücü göçleri mevsimlik, kısa süreli veya uzun süreli olabilir. Örneğin ülkemizde yaz mevsiminde pamuk işçilerinin Çukurova’ya gelmesi mevsimlik işgücü göçüdür.

http://www.explorer.com.tr/admin/TransKackarKisa.jpgGöç Tipleri


Göçler bir ülkenin sınırları içinde olabileceği gibi ülkeler arasında da olabilir. Göçler, oluştukları yere göre iki gruba ayrılır :


İç Göçler


Herhangi bir ülkenin sınırları içinde oluşan göçlerdir. Bu yer değiştirme hareketi sırasında ülke nüfusunda herhangi bir değişme söz konusu değildir. Genellikle iç göçlere bağlı olarak kent nüfusları artarken, kırsal nüfus azalmaktadır. İç göçler;

Kırsal alandan kırsal alana

Kırsal alandan kentlere

Kentlerden kentlere

Kentlerden kırsal alana

doğru olmaktadır. İç göçlerin en fazla görüleni kırsal alandan kentlere doğru olanıdır. Verimli tarım alanları, endüstrinin geliştiği bölgeler, ticaret merkezleri, maden yatakları bakımından zengin olan bölgeler ve turistik yöreler göçmen çekerler.


http://www.madenliyiz.biz/images/getrude/getrude1.jpg

Dış Göçler


Bir ülkeden başka ülkelere olan göçlerdir. Göç veren ülkenin nüfusu azalır. Dış göçler, oluşum nedenlerine göre 5 gruba ayrılır:


§ Zorunlu Göçler (Sığınma Göçleri) : Savaş, baskı veya zulümden açarak başka ülkelere yapılan sığınma göçleridir. Örneğin 1991 yılındaki Körfez Savaşı sırasında Kuzey Irak halkının bir bölümünün ülkemize göçü bu türdendir.

§ Yer Değiştirme (Mübadele) Göçleri : Bir antlaşmanın esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının karşılıklı olarak yer değişmesi ile oluşan göçlerdir. Örneğin Kurtuluş Savaşı sonrası Yunanistan ile yapılan anlaşmalarla ülkemizde yaşayan Rumlar ile Yunanistan’daki Türkler arasında yer değiştirme göçleri yaşanmıştır.

§ Gönüllü Göçler : İnsanların çeşitli nedenlerle, kendi istekleri doğrultusunda, sürekli yaşamak için başka ülke veya kıtalara gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin Avrupalıların yeni dünya kıtalarına göçü bu türdendir.

§ İşgücü Göçleri : İnsanların, işsizliğin fazla olduğu geri kalmış ülkelerden, iş olanakları fazla olan endüstrileşmiş ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Bu göçle işçi gönderen ülkeler döviz sağlar, ülkede işsizlik azalır, ülkeler arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel ilişkiler gelişir. Örneğin 1960 yılından itibaren, Türkiye’den çeşitli Avrupa ülkelerine işçi göçü olmuştur.

§ Beyin Göçleri : İyi eğitilmiş elemanların daha iyi çalışma olanakları sağlayan ülkelere gitmesiyle oluşan göçlerdir. Örneğin II. Dünya Savaşı sırasında Alman bilim adamlarının ABD’ye göçü bu türdendir.

ALINTI

fatihprof 25-12-08 16:40

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
güzel ellerine saglıkk

edanur7844 25-12-08 21:17

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
çok tekler

edanur7844 25-12-08 21:18

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
yaradı şsism

edanur7844 25-12-08 21:18

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
rqwrqwqrqr

edanur7844 25-12-08 21:19

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
fdsfdsagdg

edanur7844 25-12-08 21:20

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
fasgagagahg

edanur7844 25-12-08 21:21

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
safggsdgasgdah

edanur7844 25-12-08 21:22

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
fasgaghdshas

edanur7844 25-12-08 21:25

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
xzv<xbg<zgbds

edanur7844 25-12-08 21:26

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
fgasgagaga

edanur7844 25-12-08 21:27

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
gasgahaahhashaja

edanur7844 25-12-08 21:27

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
qtwtqtqyyywyquq

edanur7844 25-12-08 21:28

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
sgagahhhhhahahaahha

ismail5835 03-01-09 09:57

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
Paylaşım İçin teşekkürler

black1710 13-01-09 18:48

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
TeşekkürLer:)

soze 13-01-09 18:53

C: GÖÇlerİn Nedenlerİ İnsanlar Neden GÖÇ Eder?
 
teşekkürler...

ѕέ∂ά٭ 01-11-09 15:25

GöçLeRin çeşitLeriyLe iLqiLi ödeww..
 
aRkadaşLaaar BanaDaa yarDımm edebiLirmiSnzz ? RiCA etSeem :)Göç çeşitLerii hakkınDaa qenişş biR cewap iStiyormm fakat pek iŞimee yaRayan biR biLqi buLamaDımm .. yarDım edeRsenizz SewiniiiRİmm .. şimDiden TeşkküRleeer...

ѕέ∂ά٭ 01-11-09 15:25

GöçLeRin çeşitLeriyLe iLqiLi ödeww..
 
aRkadaşLaaar BanaDaa yarDımm edebiLirmiSnzz ? RiCA etSeem :)Göç çeşitLerii hakkınDaa qenişş biR cewap iStiyormm fakat pek iŞimee yaRayan biR biLqi buLamaDımm .. yarDım edeRsenizz SewiniiiRİmm .. şimDiden TeşkküRleeer...


Tüm saatler GMT +3. Şuan saat: 20:28
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)