Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 20-10-10, 17:57 #1
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..


11. Sınıf Biyoloji Dersi 1. Dönem 1. Yazılısı Soruları

Doğru yanlış tipi sorular ( Her Soru 2 puandır) No:


D Y
1 Bitkilerde sürekli bölünme yeteneğine sahip dokulara meristem doku denir.
2 Tüylerin görevlerinden biri de terlemeyi azaltmaktır.
3 Otsu ve odunsu bitkilerin genç kısımlarında destek turgor basıncı ile sağlanır.
4 Penkreas karma bezlere bir örnektir.
5 Endokrin bezler salgılarını doğrudan doğruya kana verir.
6 Lentiseller canlı olup epidermis gibi açılıp kapanarak terlemeyi sağlar.
7 Mantar doku bitkilerde fotosentez yapan dokudur.
8 Floem de taşıma tek yönlüdür.
9 Kambiyum dokusu en çok yapraklarda bulunur.
10 Özümleme parankiması bitkilerde su ve besin depolar.

Boşluk doldurma Soruları ( Uygun cevabı boşluğa yazınız) Her soru 3 puandır.

11 Dikotil otsu ve odunsu bitkilerde enine büyümeyi …………………………..sağlar.
12 Epidermisin üzeri yine epidermis tarafından salgılanan……………………tabakasıyla örtülüdür.
13 Epidermis hücrelerinin farklılaşması ile ……………………….ve ………………………..oluşur.
14 Tek katlı silindirik epitel hücrelerinden mikrovilluslu olanlar……………………………………………..…….. duvarında bulunur.
15 Mukus salgılayan tek hücreli bezlere………………………………………… denir
16 İletim doku çeşitlerinden soymuk borularında---------------------,odun borularında……………….. taşınır.
17 Çok yıllık odonsu bitkilerde destek …………………………………………ve ………………………………………..dokuları ile gerçekleşir.

Klasik Sorular (Her sooru 10 puandır..)

18 Parankima ( Temel ) dokusunun görevleri nelerdir.?
19 Soğuk ve sıcak iklimlerde yaşayan bitkilerde kutikula tabakası nasıl olmalıdır.? Açıklayınız.
20 Bitkilerde iletim demetleri kaça ayrılır? Adlarını yazınız. İletim demetlerinin farklarını
maddeler halinde yazınız
21 Meristem dokunun görevleri nelerdir.
22 Karma bez nedir? Örnek vererek açıklayınız.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-10, 17:59 #2
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..


SORULAR
Doğru Yanlış Soruları ( Hers soru 2 Puan)
D Y
1 Akşam sefasının karanlıkta açılması bir tropizm hareketidir.
2 İneklerde hücre içi sindirim görülür.
3 Bitkinin ışığa yönelmesi nastik bir hareketter.
4 Kalsitonin ve Parathormon vücutta mg ve demir dengesinin düzenlenmesini sağlar
5 Hormonların etki süresi sinirsel düzenlemeye göre daha hızlıdır
6 Besinler kalın bağırsakta villuslardan emilir. B
7 Adrenalin tiroid bezi tarafından salgılanan bir hormondur.
8 Büyüme Hormonu (STH) fazla salgılanırsa Devliğe neden olur.
9 Çizgili kaslar kasılırken A bandının boyu uzarken I Bandı boyu kısalır.
10 Dış iskelette kaslar iskeletin iç yüzeyine bağlanmıştır.

Boşluk doldurma soruları ( Her Soru 2 Puan)
11 ……………… hormonu metabolizmayı ve kalbin çalışmasını hızlandırır.
12 Omurgalılarda düz kaslar……………….olarak çalışırken , çizgili kaslar………………...larak çalışır.
13 Koyun Keçi gibi hayvanlarda ………….iskelet vardır.
14 Uzun Kemiklerin ortaki boşluğu ………………………iliği ile doludur.
15 Bitkilerde dıştan gelen uyartının yönüne bağlı olan hareketlere …………………….. Denir.
16 İnsanda iskelet ……., …………….ve ………………….olmak üzere üç bölümden oluşur.
17 Çizgili kaslarda birikken …………………………………… yorgunluğa neden olur.
18 Bitkilerde ……………….. Hormonu meyve olgunlaşmasını sağlar.
19 Bitlilerin yer çekiminin etkisiyle geşilme göstermesine ……. ……………………….. Denir.
20 Lokmaların yemek borusunda ilerlemesini sağlayan hareketlere…………………………………denir

Klasik Sorular ( 10 ar puan)

21 Nasti ( Irganım ) hareketi nedir? Nasıl gerçekleşir.?
22 Kas kasılmasınıkimyasal olarak açıklayınız
23 Kas kasılması sırasında nelerin miktarı azalır?
24 İnsanda kimyasal sindirim nerelerde olmaktadır açıklayınız?
25 Sindirimin amacı nedir.? Açıklayınız
26 Vücudumuzun tüm hücrelerini etkileyen hormonlar hangileridir. Görevleriyle yazınız
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-10, 18:09 #3
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..


A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)

(……) Mayoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluşturur.
(……) İzogami büyüklükleri aynı olan iki gametin birleşmesidir.
(……) Bitkilerde metabolizmanın en yüksek olduğu seviye 35 C’dir.
(……) Oksin,giberellin ve sitokinin bitkide büyümeyi yavaşlatıcı etki gösterir.
(……) Amniyon zarının düzenleyici görevi yoktur.

B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN)
• Tek hücrelilerden ……………te bölünme her yönden olabilir.
• Spor hücreleri diploit eşey ana hücrelerinin ……………. bölünme geçirmesiyle oluşur.
• Oogamide sperm ve yumurtanın ………….…la oluşması ve ……………. kromozom taşıması benzer özelliklerdendir.
• Tohumun çimlenebilmesi için ……… - ………………… ve ……………….. gereklidir.
• Sporları oluşturan diploit bitkiye …………………….. denir.
• Dişi ve erkek organı birlikte taşıyan çiçeklere ……….. çiçek denir.
• Meyve sadece yumurtalıkların gelişmesiyle oluşuyorsa …………… meyve denir.
• Erkek üreme sistemindeki yardımcı keseler: 1-……………… 2- ………………3- …………
• Bazı akvaryum balıklarında,köpek balıklarında ve deniz atlarında ...……….. gelişme görülür.
• Embriyonik örtülerden amniyon zarı …………………..nın yapısına katılır.
C. KLASİK SORULAR (60 PUAN)

1. Eşeyli ve eşysiz üremeyi 5 özelliği ile kıyaslayınız.


2. Tomurcuklanma ile üremeyi anlatınız.


3. Polen oluşumunu anlatınız.

4. Tozlaşma nedir? Tozlaşmanın amaçları nelerdir?


5. Dişilerde eşey hormonları hakkında bilgi veriniz.


6. Menstrüal döngünün korpus-luteum evresini anlatınız.

D. ŞEKİL SORUSU (10 PUAN)
1. Tek ve çift çenekli bitki tohumlarının şeklini çizerek kısımlarını gösteriniz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-10, 18:10 #4
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

CEVAP ANAHTARI
A. DOĞRU-YANLIŞ TİPİ SORULAR (10 PUAN)
( Y ) Mayoz bölünme eşeysiz üremenin temelini oluşturur.
( D ) İzogami büyüklükleri aynı olan iki gametin birleşmesidir.
( D ) Bitkilerde metabolizmanın en yüksek olduğu seviye 35 C’dir.
( Y ) Oksin,giberellin ve sitokinin bitkide büyümeyi yavaşlatıcı etki gösterir.
( Y ) Amniyon zarının düzenleyici görevi yoktur.

B. BOŞUK DOLDURMA TİPİ SORULAR (20 PUAN)
• Tek hücrelilerden AMİPte bölünme her yönden olabilir.
• Spor hücreleri diploit eşey ana hücrelerinin MAYOZ bölünme geçirmesiyle oluşur.
• Oogamide sperm ve yumurtanın MAYOZla oluşması ve HAPLOİT kromozom taşıması benzer özelliklerdendir.
• Tohumun çimlenebilmesi için NEM - SICAKLIK ve OKSİJEN gereklidir.
• Sporları oluşturan diploit bitkiye SPOROFİT denir.
• Dişi ve erkek organı birlikte taşıyan çiçeklere TAM çiçek denir.
• Meyve sadece yumurtalıkların gelişmesiyle oluşuyorsa GERÇEK meyve denir.
• Erkek üreme sistemindeki yardımcı keseler: 1-COWPER 2- PROSTAT 3- SEMİNAL
• Bazı akvaryum balıklarında,köpek balıklarında ve deniz atlarında YALANCI İÇ gelişme görülür.
• Embriyonik örtülerden amniyon zarı GÖBEK BAĞInın yapısına katılır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-10, 18:11 #5
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

1.DOKU NEDİR?
CEVAP: BENZER YAPILI ÖZELLEŞMİŞ HÜCRE GRUPLARININ OLUŞTURDUĞU TOPLULUĞA DOKU DENİR.

2.SÜNGER—MERİSTEM(B**ÜNÜR)DOKU NEREDE BULUNUR?
CEVAP: BÜYÜME B**GELERİNDE BULUNUR.

3.DERMATOJEN GELİŞEREK NEYİ OLUŞTURUR?
CEVAP:EPİDERMİSİ.

4.HAVALANDIRMA PARANKİMASINI AÇIKLAYINIZ.
CEVAP:SU VE BATAKLIK BİTKİLERİNDE SU VE KARBONDİOKSİT ALIŞ-VERİŞİNİ SAĞLAR.HAVAYI DEPOLAYARAK GAZ ALIŞ-VERİŞİNİ SAĞLAR.

5.BİTKİNİN AŞIRI SU KAYBINI ÖNLEYEN NEDİR?
CEVAP:KÜTİKULA.

6.HÜCRE İÇİ SALGI NE YAPAR?ÖRNEK VERİNİZ.
CEVAP: BÖCEKÇİL BİTKİLERDE SİNDİRİMİ SAĞLAR. ÖRNEK:PORTAKAL,LİMON.

7.HİSTOLOJİ NEYİ İNCELER?
CEVAP dOKU BİLİMİNİ İNCELER.

8.HÜCRE DIŞI SALGI NE YAPAR?ÖRNEK VERİNİZ.
CEVAP:CEP V.B.YERLERDE BİRİKİR. ÖRNEK:SARDUNYA.

9.PREMER MERİSTEM NEREDE BULUNUR?
CEVAP: BÜYÜME KONİSİNDE BULUNUR.

10.PERİBLEM GELİŞEREK NEYİ OLUŞTURUR?
CEVAP:KORTEKSİ’Yİ OLUŞTURUR.

11.EPİDERMİS HÜCRELERİ FARKLILAŞARAK NEYE DÖNÜŞÜR?
CEVAP:STOMAYA DÖNÜŞÜR.

12.MANTAR DOKU NASIL OLUŞUR?
CEVAP:EPİDERMİS’İN PARÇALANMASIYLA OLUŞUR.

13.PEK DOKU KAÇA AYRILIR?
CEVAP:KÖŞE VE LEVHA OLMAK ÜZERE 2’YE AYRILIR.

14.SOYMUK İLE ODUN BORULARI ARASINDAKİ FARK NEDİR?
CEVAP:SOYMUK BORUSU:KALBURLU
ODUN BORUSU dÜZ’DÜR.


15.EPİTEL DOKUNUN GÖREVİ NEDİR?
CEVAP dUYU,SALGI,EMME,KORUMA GÖREVİ YAPAR.

16.KERATİNLEŞME EN ÇOK NEREDE GERÇEKLEŞİR?
TOPUKTA GERÇEKLEŞİR.(BASINÇ)

17.MAKROFAJ’IN GÖREVİ NEDİR?
CEVAP:MİKROPLARI VE YABANCI MADDELERİ FAGOSİTE ETMEK.

18.HİYALİN KIKIRDAK NEREDE BULUNUR?
CEVAP:SOLUK BORUSU,BURUN,EKLEM BAŞLARI V.B.

19.YAĞ DOKUNUN GÖREVLERİ NELERDİR?
CEVAP:YAĞ DEPO EDER,VÜCUT ISISINI DÜZENLER,VÜCUDA DAYANIKLILIK SAĞLAR VE ENERJİ VERİR.

20.ALYUVARLAR NE TAŞIR?
CEVAP:OKSİJEN VE KARBONDİOKSİT TAŞIR.

21.AB KAN GRUBU NEDEN DİĞER GRUPLARDAN KAN ALIR?
CEVAP:PLAZMASINDA ANTİKOR OLMADIĞINDAN GENEL ALICIDIR.

22.ALVEOLLER NEREDE BULUNUR?
CEVAP:TEK KATLI YASSI EPİTELDE BULUNUR.

23.MELANİN YARARLARI NELERDİR?
CEVAP:MOR ÖTESİ IŞINLARDAN KORUR.

24.MAST HÜCRELERİ NE SALGILAR?
CEVAP:HEPARİN VE HİSTAMİN SALGILAR.

25.KEMİĞİN SERTLEŞMESİNİ HANGİ MİNERALLER SAĞLAR?
CEVAP:P,Ca,Mg,KARBONAT,VİTAMİN LER VE HORMONLAR SAĞLAR.

26.ALYUVAR NEDEN KIRMIZILIK SALGILAR?
HEMOGLOBİNDEN DOLAYI KIRMIZILIK SALGILAR.

27.PARAZİT VE ALERJİK HASTALIKLARDA SAYISI ARTAN AKYUVAR KİMDİR?
CEVAP:EOZİNOFİL.

28.B KAN GRUBU NEDEN A KAN GRUBUNA KAN VEREMEZ?
CEVAP:A KAN GRUBUNDA BULUNAN ANTİ B ANTİKORU,
B GRUBUNDA BULUNAN B ANTİYENİNİ ÇÖKERTİR.BU YÜZDEN KAN VEREMEZ.

29.BÜYÜME NOKTASININ KÖKTEKİ ADI NEDİR?
CEVAP:KALİPTRA.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-10, 18:12 #6
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)

1.Hipofizin ön lop eşey hormonlarından olan…………….hormonu sadece dişilerde salgılanır.

2.Follikül yırtıldığında, follikül hücreleri sarı renkli yağ damlacıkları taşıyan bir yapıya dönüşür. Bu yapıya………………. …………….denir.

3.Tohum embriyosu hücrelerinden salgılanan ………….hormonu absisik asitin etkisini ortadan kaldırır.

4.Dış gelişme yapan hayvanlarda embriyo besinini, sindirim borusunun bir parçası durumundaki ……………. kesesinden alır.

5.Gelişmenin ilk evrelerinde görülen çok hızlı mitoz bölünmelere …………………..denir.


6.İki tabakalı embriyonun içteki hücre tabakasına……………..denir.

7.Boşaltım sistemi embriyonun………………tabakasından oluşur.

8.Bir doğumda birden fazlabireyin doğmasına…………… doğum denir.

9.ATP’nin yapısında bulunan 7300 kalorilik bağlara ……………. ………… ………… denir.

10.Oksijenli solunumda …….adet hidrojen atomu ETS’ine aktarılır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-10, 18:12 #7
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

B.Aşağıdaki soruları altında verilen boşluklara cevaplandırınız. ( Her soru 10 puandır)

1.Döllenme çeşitlerini yazarak karşılaştırınız.


2.Oksijenli ve oksijensiz solunumun enerji verimlerini hesaplayarak karşılaştırınız?3.Solunumun aktivasyon safhasını açıklayınız?


4.Hipofiz bezinin dişi üreme sistemi üzerine etkileri nelerdir?


5.ETS elemanlarını sırasıyla yazınız?

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-10-10, 18:15 #8
Patron Patron çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

[IMG]http://img829.**************/img829/3427/eq1beu.jpg[/IMG]
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-11-10, 13:12 #9
bjk2093 bjk2093 çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

güzel paylaşım teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-01-11, 23:52 #10
ihsand ihsand çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

teşekkürler...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-01-11, 14:27 #11
mlt04 mlt04 çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

Bazı sorularda zorlandım
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-04-11, 20:43 #12
uA hKn uA hKn çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

eLlerıne sağlık guSel!
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 16-04-11, 16:08 #13
moshino moshino çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-04-11, 00:42 #14
TrKisser TrKisser çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

teşekkür ederim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-06-13, 11:47 #15
JrTurbo JrTurbo çevrimdışı
Varsayılan C: I. ve II. Dönem Örnek Sınav SoruLarı..

Güzel sorular teşekkür ettim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 23:40
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018