Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 04-01-08, 15:04 #1
Derin Sızı Derin Sızı çevrimiçi
Varsayılan Sürüngenlerin Genel Özellikleri


Sürüngenler (Reptilia), amfibilerle kuşlar arasında yer alan bir omurgalı grubudur. Kara hayatına uyum sağlamışlardır. Derileri kuru ve derilerinde salgı bezi yok denecek kadar azdır. Derilerinin üzeri keratin tabakası ile örtülüdür. Keratin tabaka vücudun değişik yerlerinde pul ve plaklar halinde yapılar oluşturur. Bu tabaka zaman zaman atılarak yenilenir.
Sürüngenlerin bir kısmı 4 bacaklı, bir kısmı da bacaksızdır. Bacaklı olanlarda bile vücut yere değecek kadar alçaktır. Sürüngenlerin büyük bir kısmı karada, bazıları da suda yaşarlar. Ancak suda yaşayanlar da akciğerleri ile solunum yaparlar.
Sürüngenlerde genellikle çiftleşme organı bulunur. (Tuatara hariç) Bu nedenle de döllenme içte gerçekleşir. Çoğu yumurta bırakır. Yumurtalar dayanıklı elastiki kabuklu yahut kuş yumurtası gibi kolayca kırılabılir tiptedir. Bazı sürüngen türleri canli doğurur, (ancak memelilerde olduğu gibi yavru anasına bir bağ ile bağlı değildir) gelişmelerinde de bir larva devresi bulunmaz. Yumurtadan çıkan yavrular minyatür erginlere benzerler.
Sürüngenler genellikle diğer hayvanları avlayarak beslenirlerse de, bazı kara kaplumbağaları ile bazı kertenkele türlerinin esas besinlerini bitkisel maddeler teşkil eder.

SÜRÜNGENLERİN ÇEVRE İLE OLAN İLİŞKİLERİ

Doğada sürüngenlerin de düşmanları vardır. Bunlar yırtıcı kuşlar ve bazı memeli hayvan türleridir. Daha sonra açıklanacağı üzere günümüzde sürüngenlerin en büyük düşmanı insanlardır.
Sürüngenler içinde bazı yılan türleri ile sadece iki tür kertenkele (Heloderma horidum, Heloderma suspectum) zehirlidir. Kertenkelelerden zehirli olan Heloderma türleri sadece Orta Amerika’da yaşar. Dolayısıyla Türkiye’de yaşayan hiçbir kertenkele türü, zehirli değildir.
Ancak ülkemizdeki yılanlardan bir kısmı zehirlidir. Zehirli yılan türleri Türkiye’deki yılan türlerinin yaklaşık %23’ni teşkil eder. Buna rağmen tüm yılanlardan korkulur ve görüldükleri yerlerde de öldürülürler. Yine Türkiye’de, yılan görünüşünde bacaksız kertenkele çeşitleri de (örneğin Ophisaurus apodus, Anguis fragilis) yılan sanılarak öldürülmektedirler.
Sürüngen türleri daha çok sıcak bölgelerde bulunurlar. Soğuk bölgelere gidildikçe tür sayıları azalır. Yine deniz seviyesinden yukarılara çıkıldıkça, buralardaki sürüngenlerin tür sayıları da azalmaktadır.
Değişik ortamlara uyum sağlamış sürüngen türlerinden bazıları ağaçlarda, bazıları da suda yaşamaktadır.
Sürüngenlerin insanlarla olan ilişkileri diger hayvan gruplarından biraz farklıdır. Çünkü daha önce de değinildiği gibi, bazı yılan türleri zehirli olduğundan insanların Çoğu yılanlardan korkarlar. Bu korku sonucunda da sadece %23’ü zehirli olan bütün yılanları gördükleri yerlerde öldürürler. Böylece yılan populasyonlarına büyük zarar vererek doğal dengenin bozulmasına sebep olmaktadırlar. İnsan aktiviteleri sonucunda
sürüngenlerin yaşadıkları ortamlar kirletilmekte, daraltılmakta veya ortadan kaldırılmaktadır. Dolayısıyla sürüngenlere de en çok zarar veren canlı grubu insanlardır. Ayrıca yine insanlar bazı sürüngenlerin derilerini ayakkabı, çanta v.b. eşya yapımında kullandıklarından, bu türleri insafsızca ve plansız olarak avlamaktadırlar. Bilinçsiz avlama sonucunda da bazı türlerin nesilleri yok olacak kadar azalmaktadır.
Sürüngenler eski jeolojik devirlerde (Mesozoik) çok gelişip çeşitlenerek Dünyaya hakim olmuşlardır. Ancak daha sonra azalmışlar ve günümüze de küçük bir grubu gelebilmiştir. Bundan dolayı da diğer hayvan gruplarına göre sayıları belirgin şekilde daha azdır.

İNSANLAR ve SÜRÜNGENLER

Türkiye’de yaşayan sürüngen (kaplumbağa, kertenkele, yılan) türlerinin çok büyük bir kısmı zehirsizdir. Yılan türlerinden iki tür; Malpolon monspessulanus (Çukurbaşlı Yılan) ve Telescopus fallax Kedigözlü Yılan) bir çift olan büyük zehir dişlerinin üst çenenin gerisinde olması nedeni ile ince vücut kısımlarını (parmak v.s.) ısırmadığı sürece zararsızdır. Bu türler daha çok fare v.s. küçük memeli hayvanları zehirleyip, tüketerek ziraata ve çevre sağlığına katkıda bulunurlar. Diğer sürüngen türleri de tarım zararlısı bir çok böcek, sivrisinek larvası ve küçük memeli (Tarla Faresi, Sıçan v.s.) türlerini besin olarak tüketmek suretiyle, biyolojik mücadelede önemli bir yere sahiptirler.
Sazlık-bataklık çevrelerinin kimyasal kirlenmesi sonucu sucul kaplumbağa topluluklarının azalması ile orantılı olarak, aynı ortamda yaşayan çeşitli zararlı böcek ve larvaların sayısı artmaktadır ki, bunları yok etmek için oldukça pahalıya mal olan önlemlerin alınması gerekmektedir. Yine aynı şekilde kertenkele ve yılan türlerinin,
tanınmamaktan kaynaklanan korku neticesinde bilinçsiz bir şekilde yok edilmesi, önceden de bahsedildiği gibi bir çok hastalık taşıyan sıçan ile tarım zararlısı fare ve böcek türlerinin ortamda sayıca artmalarına yol açmakta ve bunlarla mücadelenin gereği, ekonomik kaybın hiç de küçümsenemeyecek düzeyde olduğu bilinmektedir. Unutulmaması gereken bir konu da sürüngen türleri, insanlar ile ortak besin kaynaklarını paylaşmamakta ve özellikle kertenkele ve yılanlar kendisine zarar verilmediği veya ürkütülmediği zamanlarda insanlara hiçbir zararı dokunmamaktadır.
Özellikle kırsal kesimde yaşayan kişilerin nadiren de olsa karşılaşabileceği varsayılan Koca Engereğin (Vipera lebetina) zehir dişlerinin üst çenenin ön kısmında olması ve bu yüzden kolay ısırabilmesi nedeni ile insanlar dahil, küçük ve büyük baş memeli hayvanlar için tehlikeli olabilir.
Türkiye’deki yılan türlerinin bulunması ve zehirli veya zehirsiz bir yılan tarafından ısırılma ihtimali karşısında yapılması gerekenler ve alınacak önlemler yılanlar bölümünün zehirler kısmında belirtilmiştir

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-10-17, 16:35 #2
Murataltug1985 Murataltug1985 çevrimdışı
Varsayılan C: Sürüngenlerin Genel Özellikleri


Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Yemen bukalemunlarının ortamları yemyeşil Taiz yöresi ve Sabır dağıdır. en iyi kamufle yeşilin tüm tonlarına girebilmekten geçer. Madagaskarın örtü sistemi çok renklidir. nice renge sahip tropikal ortamda Panter Bukalemun tüm özelliklerini yansıtabilir.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya arası* savan bir coğrafyadır. Yarı nemli yarı kuru.yeşil doku* Madagaskar ve Yemen gibi değildir. Mozambik Bukalemunu uyum sağlayacak şekilde donatılmıştır. İstediği anda ağaç, yaprak yada yer renklerine bürünebilir.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Kurban Bayramında Güney Afrika Cumhuriyeti ile Mozambike seyahatim gerçekleşti. Sekiz saatlik bir yolculuktu yolculuğun en heyecanlı kısmı Afrikanın Kruger Parkı ziyaretimiz olacaktı. Dünyanın en büyük safari parkında belgesellerdeki canlıların çoğu bulunmaktaydı. Koruma altındaki parkı gezerken dikkat etmeniz gereken arabanızdan inmemeniz.her an bir yırtıcı hayvan üzerinize atlıyabiliyor.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Afrikanın kruger Parkında neler neler gördük. Fil sürüleri,geyik ceylan, yaban domuzları, farklı renklerde kuşlar, Su aygırları dev kertenkeleler. Kulaklarını açmış bize saldırır gibi gelen anne fili unutamıyorum. Aklımız çıktı. Şimdi bizi düzleyecek diye düşündük.meğer yavrusunu korumak için* refleksten başka bir şey değilmiş.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Afrikanın kruger parkında tip tip yürüşü ile onu gördüm. bu bir bukalemundu.bugüne kadar gördüğüm ve beslediğimden farklı bir bukalemun. Harika bir canlı idi.İstanbuldaki evimde Mozambik Bukalemunu beslemek nasip oldu. Allahın sanatını görebileceğimiz özel canlılardan biri idi.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Bakımı diğer bukalemunlardan farklı değil. hareket eden canlı yiyecekler arıyor. Suyu bile hareket ederse farkedip içebiliyor. durgun suyu* içemezler. evde bukalemun istiyorsanız şelale düzeneği Yada hortum sistemi. Kurmalısınız Son derece uysal canlılar Mozambik Bukalemunları. Kızdıklarında ağızlarını açıp tıslıyorlar.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Mozambik bukelemunlarının Diğerlerinden farkı, ağzını açtığında çene altındaki deriyi açıyor ve kırmızı deri tüm muhteşemliği ile ortaya çıkıyor. Bukalemunların bir özelliği de kızdıklarında vücutlarını büyük gösterme çalışmaları ve tüm renklerini göz önüne sererek hasımlarını korkutmaya çalışmlarıdır.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Mozambik bukelemunu sizden korkar ve düşman sanırsa birden iki arka ayağı üzerinde doğrulur, vücudunu inceltip genişletir ağzını açarak tıslar. Baktı hasmı tehdit oluşturuyor, sallanmaya hasmına numara çekmeye başlar. Karşıdakinin zarar vereceğini düşünüyorsa son çare* ısırma hamlesi yapar.ısırmayı sevmezler. Ama Yüce Yaratıcı onların savunma mekanizmalarına son çare* bunu da koymuştur.

Talha uğurluel
Mozambik Bukalemunu

Mozambik bukelemununda renk değiştirme sadece kamuflaj içinmiş gibi düşünülür ama doğru değildir. Saklanma ortama adapte olma yanında dişi bukalemuna kur yapma ve düşmanını korkutma amacıyla da renk değişimini kullanırlar.
Mozambik Bukalemunu; Yemen ve Madagaskar Panter’i gibi harika renklere sahip değil. Ama kafası, duruşu ve bakışı ile aynı karşımızda duruyor.

Talha uğurluel
Madagaskar Bukalemunu
Panter bukelemun

Yeryüzünde yüzün üzerinde bukalemun çeşidi vardır. pek bilinmemekle birlikte en meşhuru Yemen ve Madagaskar Bukalemunudur. Madagaskar Adasında onlarca faklı bukalemun yaşar Panter cinsi renk güzelliği ile diğerlerinden ayrılmaktadır.

Talha uğurluel
Madagaskar Bukalemunu
Panter bukelemun

Uzun süre Yemen Bukalemunu besledim. Görkemli boynuzu, yeşil ve sarı derisi ile onu beslemek keyift Panter Bukalemun uzun zamandır dikkatimi çekiyordu. Yemen bukalemununun giremediği kırmızı renge girebilen, üzerindeki mavisi, sarısı, kırmızısı ile görüntü harikalığı sergileyen ilginç bir canlıdır.

Talha uğurluel
Madagaskar Bukalemunu
Panter bukelemun

Panter bukelemunun Yemen bukalemunu gibi boynuzu yoktur. Başının üzerinden burnuna doğru oluk şeklinde farklı bir boynuza sahiptir. Avrupadaki* panter bukalemunun fiyatları çok yüksektir. sakin ve tüm bukalemunlar gibi ağır hareket eden panter bukalemunu* itina isteyen bir canlıdır.

Talha uğurluel
Madagaskar Bukalemunu
Panter bukelemun

bukalemunlar hareketli ve canlı şeyleri yiyebilir Avı hareket edecek, gözleri ile onu kitleyip uzun dili ile yakalayacaktır. madagaskar iri bir canlıdır evcil olup elimizden rahatlıkla kapıp yiyebiliyordu. kertenkele gibi kuru sıcağı sevmezler.tropik canlılardır.yiyeceklerine dengeli bir şekilde vitamin ve minaral tozları karıştırmak gerekir.

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi

Kertenkele beslemek Avrupada revaçtadır. İnsanlar soğukkanlı canlıları evlerine taşımakta onlar için ortam hazırlamaktadır.bu canlıları beslemek kolay tropik iklim isteyen canlılar sıcaklık, nem ve özel gıdalara gereksinim duyarlar. Bukalemunlar canlı ve hareket halindeki böcekler ile beslenirken ele alma gibi durumlardan nefret ederler.

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi


Madagaskar Geçkosu özel nemli ortamlara ihtiyaç duyar. Kurbağa sisli, çamurlu ortam ister küçük sinekleri ile beslenir. zor istekleri vardır. beslediğim sürüngen cinsleri içinde en kolay beslenen, ortamı en rahat hazırlanabilen ele alınıp evcilleşerek ev halkı içinde en iyi yer edinebilen canlının bartagame olduğunu gördüm.

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi

Avusturalya Çöl Kertenkelesi Bartagameler vücutları kabuklu, kafasının yanları yumuşak dikenli, etli sert bir kuyruğa sahip sevimli canlılardır. Küçük iken son derece hareketli olup büyüdükçe hantallaşırlar.çöl iklimini sever bu canlılar. Onlar için hazırlayacağınız ortamda olması gereken en önemli şey kumdur.

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi


Bertagameler için hazırlanacak Ortama çöl havası verecek sahte kaktüsler üzerine tırmanacağı, dibine sokulacağı kayalar koymalısınız.en önemli şey ısıdır. Bartagameler sıcaktan çok hoşlanırlar. Gün içinde kendilerini sıcağın geldiği yere yaklaştırır, iki ayakları üzerinde dikilir sırtlarını sıcağa verip karınlarını genişleterek ısıdan istifade etmeye çalışırlar.

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi


Kertenkeleler için hazırlanacak Teraryum içini kütükler ve çakıllarla süsleyebilirsiniz. Bartagameler için elektrik ile ısınan zeminler satılmaktadır. Bartagame onun üzerine yatmaktan büyük keyif alacaktır. Türkiye kertenkele için mükemmel bir ülkedir.çünkü Türkiye çok güneşli için kertenkele beslemek çok rahattır

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi

Bertagameler için ülkemizin güneşinden istifade edilmelidir. Onlar, güneşten keyif alır yanlarını kabartarak istifade durumuna geçerler.
Bartagameler Bearded Dragon adı ile de anılırlar. Erkekleri kuyruğu ile 60 cm.ye ulaşabilirken dişileri 30 cm. ye uzayabilmektedirler. Ortalama 15 sene yaşarlar.


Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi


Bartagameleri küçük yaşta sahibine alışır. erkekleri kocaman bir başa sahip olurlar.sakin canlılardır. Üzerinize nazarboncuğu gibi kondurup dolaşabileceğiniz gibi dizinize yatırıp birlikte film izleyebilirsiniz.beslenmesi en kolay canlılarındandır. etcil ve otcul olarak beslenirler. çekirge yada böceği yiyebilecekleri un kurdu ve solucanları da severler

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi

Bertagamelere meyve doğrayıp verebileceğiniz gibi ıspanak, roka, tere, semizotu, verebilirsiniz. Petshoplarda kraker tarzı yiyecekleri vardır ama onu besleyeceğiniz yiyecekler elinizin altındadır. yazları canlı böcek yedirirken kışları sebze ile besliyorum.uysal olan canlılar yiyecek için ağır başlı değillerdir.

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi

Almanyadan Madagaskar Geçkosu getirmiştim bu harikulade kertenkele duvar geçkosudur. El ve ayak parmakları vantuzludur. Düz duvarda camda yürüyebilir. Geçko hızlı ve aktif bir canlıdır. Teraryumda tırmanmaya başlayınca erkek bartagame geçkonun kuyruğunu yakaladı. O da birçok kertenkele gibi kuyruğunu atarak kaçtı.Bartagame afiyetle bu kuyruğu yedi

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi

internette izlediklerim kanımı dondurdu. İri bir bartagamenin yanına fare bırakıyorlar. Hemen farenin yanına geliyor uzun uzun süzüyor.bir hamle ile kafasını yakalıyor farenin çırpınmasına aldırmadan bir güzel yutuyor.insana karşı uysallar. İki yıldır bartagamelerimin ne bana ne onu seven yüzlerce çocuğa hamlesini görmediğim gibi ağzını bile açmamıştır.

Talha uğurluel
Bartagame; Bir Çöl Kertenkelesi

Bertagamelerde Erkek ve dişiyi görünüşlerinden ayırabilirsiniz. Erkek iri kafalıdır. Kuvvetli ve hakimdir Dişi çok küçüktür. Erkeğin renkleri canlı ve gösterişlidir. Dişi mattır. Ağızlarında büyük dişleri yoktur.ağzını dolaşan minik tırtırlı bir yapı mevcuttur. Gayet sert ve keskin olan dişler batmaktan ziyade kesmeye yarar. Gözleri canlı ve korkutucudur. saldıracakmış gibi bakar ama öyle değildir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 27-10-17, 18:10 #3
Sahipsiz Burak Sahipsiz Burak çevrimdışı
Varsayılan C: Sürüngenlerin Genel Özellikleri


Bilgiler için teşekkür ederim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 14:23
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018