Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 08-07-07, 01:46 #1
gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ çevrimdışı
Arrow Canlıların Sınıflandırılması ile İlgili Sorular
BİLİMSEL ÇALIŞMA VE CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ SORULAR1. Bazı fotosentik bakteriler fotosentez yaparken yeşil bitkilerden farklı olarak H2O yerine H2S kullanırlar.

Buna göre, bu fotosentik bakterilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karbon kaynağı olarak CO2 yi kullanırlar
B) Fotosentez sonucunda glikoz sentezlerler
C) Fotosentez sonucu O2 açığa çıkarırlar
D) Klorofilli ve ototrof organizmalardır
E) Fotosentez sonucu kükürt biriktirirler

2. I.Bir hücreli olma
II.Zarlı organel taşıma
III.Ototrof olarak beslenme
IV.Hücre duvarına sahip olma

Yukarıdakilerden hangileri,protista grubu canlıları, monera grubu canlılarından ayıran temel özelliklerdendir?
A)Yalnız II B)I ve II C)I ve III
D)II ve III E)I ve IV

3. Bir bakteri türü,
I.Işık emilimi
II.Fermantasyon
III.Nitrifikasyon
IV.Çürütme(Amonifikasyon)
Olaylarından hangilerini gerçekleştirebildiği için ototrof olarak kabul edilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I veya III
D)II veya IV E)I veya IV

4. I.Vücut büyüklüğü arttıkça türlerin kromozom sayısı da artar.
II.En fazla farklılık ve kalıtsal çeşitlilik alemdeki gruplar arasında bulunur.
III.Türdeki bireylerin en önemli özelliği verimli döller oluşturur.
Doğal sınıflandırmada kullanılan canlı gruplarına ait yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II
D)II ve III E)I, II ve III

5.Bakterileri çevreleyen başlıca iki örtü vardır.En içte hücre zarı ,onun üstünde ise hücre duvarı yer alır
Aşağıda verilen maddelerden hangileri bakterilerdeki hücre örtülerinin yapısına katılmaz?
A)Selüloz B)Proteinler C)Yağlar(lipidler)
D)Karbonhidratlar E)Mineraller

6. Canlıların ,bugün kullandığımız filogenik (doğal) sınıflandırılması yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
A)Nicel gözlemler B)Anatomik benzerlikler
C)Homolog organlar D)Embriyonik benzerlikler
E)Analog organlar
7. –Mayalar
-Bakteriler
-Küfler
Yukarıda verilen üç canlı grubunun en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bir hücreli ökaryat olmaları
B)Prokaryot hücre yapısında olmaları
C)Çoğunun saprofit olarak beslenmesi
D)Kemosentez yapabilmeleri
E)Ancak nemli yerlerde yaşamaları


8. Protista aleminde yer alan ototrof canlılar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
A)Kloroplast bulundururlar
B)Taksis (göçüm) hareketi yaparlar
C)Hem de heteotrof olarak beslenirler.
D)Hücre çeperleri vardır
E)Kamçılarıyla hareket ederler.

9. –Belirgin bir çekirdekleri yoktur.
-Zarlı organel taşımazlar
-Fotosentetik türleri sitoplazmalarında klorofil pigmenti bulundururlar.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan canlılar ,hangi grup adı altında sınıflandırılır?
A)Ökaryat B)Prokaryot C)Saprofit
D)Ototrof E)Cıvık mantar

10. Evcil köpek ve ev kedisi hem etçil hem de otçul olarak beslenen iki farklı türdür.
Bu türler , aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisinde ortak kullanılmıştır?
A)Alem B)Şube C)Sınıf
D)Familya E)Takım

11.Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili;’’Protista ile Paramesyum’’ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında yoktur?
A)Monera  Bakteri
B)Protista  Öglena
C)Fungi  Bira mayası
D)Bitkiler  Mavi-yeşil alg
E)Hayvanlar  Hidra


12.Aşağıdaki memeli gruplarından hangisi diğerlerinden daha fazla tür bulundurur?
A)Gagalı memeliler
B)Plasentalı memeliler
C)Geviş getiren memeliler
D)Keseli memeliler
E)Yüzen memeliler


13. I.Protein sentezi
II.DNA eşlenmesi
III.Sitoplazma bölünmesi
IV.RNA sentezlenmesi
Bir bakterinin üremesi sırasında görülen yukarıdaki olaylardan hangileri , bütün DNA virüslerinin üremesinin üremeleri sırasında görülür?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III
D)I, II ve III E)III ve IV

14. Özel olarak hazırlanmış bir besi yerine bölünme süresi 20 dk. Olan ,50 bakterilik bir koloni aşılanarak , 3 saat arayla üremeye bırakılıyor
Ortam şartlarının , bakterilerin gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığını ilk olarak aşağıdakilerin hangisi gösterir ?
A)1. saatin sonunda 400 bakteri bulunur
B)100 dakika sonra 1.600 bakteri bulunur.
C)2. saatin sonunda 2.300 bakteri bulunur.
D)140. dakikanın sonunda 4.600 bakteri bulunur.
E)3. saatin sonunda 11.000 bakteri bulunur.

15. Hayvanlarla ilgili;
I.Sırtlarında sinir şeridi bulunur.
II.Akciğer solunumu yapar
III.Yavrularını sütle beslerler
IV.Solunum organı yutakla bağlantılıdır.
Özelliklerinden hangileri bütün omurgalı gruplarındandır?
A)Yalnız II B)I ve IV C)I ,II ve III
D)I ,III ve IV D)II,III ve IV

16. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalılarından değildir?
A)Balinalar B)Foklar C)Yunuslar
D)Hamsiler E)Kunduzlar

17. Mavi-yeşil algler hangi özellikleriyle Fotosentetik bakterilerden farklı olabilirler?
A)Klorofillerinin olması
B)Karbondioksit özümlemesi yapmaları
C)Işığı soğurarak ATP sentezleyebilmeleri
D)Kalıtsal materyallerinin DNA olması
E)Klorofilden başka pigment maddesi bulundurmaları
18. Kemosentetik bir bakteri türü aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip olabilir?
A)Klorofil ve mezozom bulundurma
B)Fotofosforilasyonla ATP sentezleme
C)Özümlemede suyu parçalama
D)Işık enerjisinden yararlanabilme
E)Karbondioksit kullanarak glikoz sentezini gerçekleştirme

19. Değişik canlı türlerinde ve bir türün bireyleri arasında ,kalıtsal yapının farklı olması aşağıdakilerden hangisine en çok bağlıdır?
A)Nükleotid sayısına
B)DNA daki nükleotid çeşidine
C)Nükleotid diziliş sırasına
D)DNA ların uzunluğuna
E)Kromozom sayısına

20. –Üremenin bölünerek yapılması
-Ortam artıkların kokuşturulması
-Populasyon küçülmesi
A)Pütrifikasyon yukarıdaki olayların gerçekleştiği bir mikroorganizma populasyonunda ,aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı söylenemez?

B)DNA eşlenmesi
C)Artık maddelerin oluşması
D)Ortama oksijen verilmesi
E)Ölüm oranını üreme oranından fazla olması

21. I.Hücre zarı
II.Kapsül
III.Hücre çeperi
Yukarıda verilen hücresel örtülerden hangileri bütün bakteri çeşitlerinde bulunur?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II
D)I ve III E)I ,II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi sadece sürüngenler takımındaki hayvanlarda bulunan özelliktir?
A)Yumurtalarında bol miktarda vitellüs ve sert bir kabuk bulundurma
B)Kalplerine temiz ve kirli kanın karışması
C)Kanın damarlardan dışarı çıkması
D)Ortam sıcaklığının vucut sıcaklığını değiştirmesi
E)Derilerinin kuru olması ve salgı bezi bulundurmaması
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-07-07, 03:09 #2
CaYKeSh CaYKeSh çevrimdışı
Varsayılan C: Canlıların Sınıflandırılması ile İlgili Sorular


Teşekkürler gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-07-07, 09:27 #3
PlatanuS PlatanuS çevrimdışı
Varsayılan C: Canlıların Sınıflandırılması ile İlgili Sorular


Teşekkürler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-07-07, 03:30 #4
TaHReS TaHReS çevrimdışı
Varsayılan C: Canlıların Sınıflandırılması ile İlgili Sorular


Teşekkürler....
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-05-08, 22:56 #5
gulız gulız çevrimdışı
40

teşekkürler
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen gσσ∂ηєѕѕ αηgєℓ Mesajı Göster


BİLİMSEL ÇALIŞMA VE CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI İLE İLGİLİ SORULAR1. Bazı fotosentik bakteriler fotosentez yaparken yeşil bitkilerden farklı olarak H2O yerine H2S kullanırlar.

Buna göre, bu fotosentik bakterilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Karbon kaynağı olarak CO2 yi kullanırlar
B) Fotosentez sonucunda glikoz sentezlerler
C) Fotosentez sonucu O2 açığa çıkarırlar
D) Klorofilli ve ototrof organizmalardır
E) Fotosentez sonucu kükürt biriktirirler

2. I.Bir hücreli olma
II.Zarlı organel taşıma
III.Ototrof olarak beslenme
IV.Hücre duvarına sahip olma

Yukarıdakilerden hangileri,protista grubu canlıları, monera grubu canlılarından ayıran temel özelliklerdendir?
A)Yalnız II B)I ve II C)I ve III
D)II ve III E)I ve IV

3. Bir bakteri türü,
I.Işık emilimi
II.Fermantasyon
III.Nitrifikasyon
IV.Çürütme(Amonifikasyon)
Olaylarından hangilerini gerçekleştirebildiği için ototrof olarak kabul edilir?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I veya III
D)II veya IV E)I veya IV

4. I.Vücut büyüklüğü arttıkça türlerin kromozom sayısı da artar.
II.En fazla farklılık ve kalıtsal çeşitlilik alemdeki gruplar arasında bulunur.
III.Türdeki bireylerin en önemli özelliği verimli döller oluşturur.
Doğal sınıflandırmada kullanılan canlı gruplarına ait yukarıdaki ifadelerden hangileri doğru değildir?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II
D)II ve III E)I, II ve III

5.Bakterileri çevreleyen başlıca iki örtü vardır.En içte hücre zarı ,onun üstünde ise hücre duvarı yer alır
Aşağıda verilen maddelerden hangileri bakterilerdeki hücre örtülerinin yapısına katılmaz?
A)Selüloz B)Proteinler C)Yağlar(lipidler)
D)Karbonhidratlar E)Mineraller

6. Canlıların ,bugün kullandığımız filogenik (doğal) sınıflandırılması yapılırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmamıştır?
A)Nicel gözlemler B)Anatomik benzerlikler
C)Homolog organlar D)Embriyonik benzerlikler
E)Analog organlar
7. –Mayalar
-Bakteriler
-Küfler
Yukarıda verilen üç canlı grubunun en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A)Bir hücreli ökaryat olmaları
B)Prokaryot hücre yapısında olmaları
C)Çoğunun saprofit olarak beslenmesi
D)Kemosentez yapabilmeleri
E)Ancak nemli yerlerde yaşamaları


8. Protista aleminde yer alan ototrof canlılar için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır?
A)Kloroplast bulundururlar
B)Taksis (göçüm) hareketi yaparlar
C)Hem de heteotrof olarak beslenirler.
D)Hücre çeperleri vardır
E)Kamçılarıyla hareket ederler.

9. –Belirgin bir çekirdekleri yoktur.
-Zarlı organel taşımazlar
-Fotosentetik türleri sitoplazmalarında klorofil pigmenti bulundururlar.
Yukarıdaki özellikleri taşıyan canlılar ,hangi grup adı altında sınıflandırılır?
A)Ökaryat B)Prokaryot C)Saprofit
D)Ototrof E)Cıvık mantar

10. Evcil köpek ve ev kedisi hem etçil hem de otçul olarak beslenen iki farklı türdür.
Bu türler , aşağıdaki sınıflandırma birimlerinden hangisinde ortak kullanılmıştır?
A)Alem B)Şube C)Sınıf
D)Familya E)Takım

11.Canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili;’’Protista ile Paramesyum’’ arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında yoktur?
A)Monera  Bakteri
B)Protista  Öglena
C)Fungi  Bira mayası
D)Bitkiler  Mavi-yeşil alg
E)Hayvanlar  Hidra


12.Aşağıdaki memeli gruplarından hangisi diğerlerinden daha fazla tür bulundurur?
A)Gagalı memeliler
B)Plasentalı memeliler
C)Geviş getiren memeliler
D)Keseli memeliler
E)Yüzen memeliler


13. I.Protein sentezi
II.DNA eşlenmesi
III.Sitoplazma bölünmesi
IV.RNA sentezlenmesi
Bir bakterinin üremesi sırasında görülen yukarıdaki olaylardan hangileri , bütün DNA virüslerinin üremesinin üremeleri sırasında görülür?
A)Yalnız I B)Yalnız II C)I ve III
D)I, II ve III E)III ve IV

14. Özel olarak hazırlanmış bir besi yerine bölünme süresi 20 dk. Olan ,50 bakterilik bir koloni aşılanarak , 3 saat arayla üremeye bırakılıyor
Ortam şartlarının , bakterilerin gelişmesini olumsuz etkilemeye başladığını ilk olarak aşağıdakilerin hangisi gösterir ?
A)1. saatin sonunda 400 bakteri bulunur
B)100 dakika sonra 1.600 bakteri bulunur.
C)2. saatin sonunda 2.300 bakteri bulunur.
D)140. dakikanın sonunda 4.600 bakteri bulunur.
E)3. saatin sonunda 11.000 bakteri bulunur.

15. Hayvanlarla ilgili;
I.Sırtlarında sinir şeridi bulunur.
II.Akciğer solunumu yapar
III.Yavrularını sütle beslerler
IV.Solunum organı yutakla bağlantılıdır.
Özelliklerinden hangileri bütün omurgalı gruplarındandır?
A)Yalnız II B)I ve IV C)I ,II ve III
D)I ,III ve IV D)II,III ve IV

16. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi omurgalılarından değildir?
A)Balinalar B)Foklar C)Yunuslar
D)Hamsiler E)Kunduzlar

17. Mavi-yeşil algler hangi özellikleriyle Fotosentetik bakterilerden farklı olabilirler?
A)Klorofillerinin olması
B)Karbondioksit özümlemesi yapmaları
C)Işığı soğurarak ATP sentezleyebilmeleri
D)Kalıtsal materyallerinin DNA olması
E)Klorofilden başka pigment maddesi bulundurmaları
18. Kemosentetik bir bakteri türü aşağıdaki özelliklerin hangisine sahip olabilir?
A)Klorofil ve mezozom bulundurma
B)Fotofosforilasyonla ATP sentezleme
C)Özümlemede suyu parçalama
D)Işık enerjisinden yararlanabilme
E)Karbondioksit kullanarak glikoz sentezini gerçekleştirme

19. Değişik canlı türlerinde ve bir türün bireyleri arasında ,kalıtsal yapının farklı olması aşağıdakilerden hangisine en çok bağlıdır?
A)Nükleotid sayısına
B)DNA daki nükleotid çeşidine
C)Nükleotid diziliş sırasına
D)DNA ların uzunluğuna
E)Kromozom sayısına

20. –Üremenin bölünerek yapılması
-Ortam artıkların kokuşturulması
-Populasyon küçülmesi
A)Pütrifikasyon yukarıdaki olayların gerçekleştiği bir mikroorganizma populasyonunda ,aşağıdakilerden hangisinin yapıldığı söylenemez?

B)DNA eşlenmesi
C)Artık maddelerin oluşması
D)Ortama oksijen verilmesi
E)Ölüm oranını üreme oranından fazla olması

21. I.Hücre zarı
II.Kapsül
III.Hücre çeperi
Yukarıda verilen hücresel örtülerden hangileri bütün bakteri çeşitlerinde bulunur?
A)Yalnız I B)Yalnız III C)I ve II
D)I ve III E)I ,II ve III

22. Aşağıdakilerden hangisi sadece sürüngenler takımındaki hayvanlarda bulunan özelliktir?
A)Yumurtalarında bol miktarda vitellüs ve sert bir kabuk bulundurma
B)Kalplerine temiz ve kirli kanın karışması
C)Kanın damarlardan dışarı çıkması
D)Ortam sıcaklığının vucut sıcaklığını değiştirmesi
E)Derilerinin kuru olması ve salgı bezi bulundurmaması  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 09:23
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016