Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 19-12-06, 13:07 #1
bülent1954 bülent1954 çevrimdışı
Varsayılan Işık Kirliliği


ışık kirliliği


Bu çalışmanın amacı, ışık kirliliği konusunda bilgi vermek, konuya duyarlılığı arttırmak, ülkemizde ışık kirliliği açısından alınması gereken önlemlerden bahsetmek ve bilinçlenmeye katkıda bulunmaktır.

Bu yazıda İstanbul’ da yapılan gözlemler sunulacaktır, mevcut sorunlar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgi verilecektir. Sadece astronomi çalışmalarının devamı için değil, sağlıklı bir çevrede yaşantımıza devam edebilmemiz için ışık kirliliği konusunda çok daha duyarlı olmamız gerekmektedir.

Günümüzde, şehirde veya şehir yakınlarında yaşayan insanlar geceleri gökyüzündeki yıldızların çoğunu görememektedirler. Şehirde yaşayan nüfusun hızla artmasıyla, açık alan aydınlatmaları yapılmaya başlanmıştır. Bunun sonucu olarak gökyüzüne yayılan ışığın miktarı artmıştır. Ancak şehirden yeterince uzaklaşıldığında Samanyolunu ve pek çok yıldızı görebilmek mümkün olabilmektedir. Gökyüzünün aydınlatılmasının çevreye zarar verdiği ve doğal mucizelerden biri olan evreni görme hakkını engellediği bilinen bir gerçektir.

Kentlerdeki gök ışıklılığı amatör ve profesyonel astronomi için ciddi bir tehdittir. Çevreyi ve astronomik araştırmaları olumsuz yönde etkileyen gökteki ışıklılığa ışık kirliliği adı verilmektedir. Gökyüzünün aydınlatılmasıyla geceleri insanların güvenliği açısından artış sağlanmadığı gibi, boşa harcanan ışık enerjisi kamaşmaya, enerji israfına ve bunların sonucu olarak doğal kaynakların tahribine sebep olmaktadır .

Işık kirliliğinin kontrolünde en büyük problem, ışık kirliği kavramından haberdar olunmamasıdır. Dış aydınlatmanın özenli yapılması ile ışık kirliliğinin önüne geçilebilir.Alınabilecek önlemler arasında, geceleri yapılan aydınlatmanın ancak çok gerekli ise yapılması, varlık algılayıcılarının veya zaman sayaçlarının kullanımının yaygınlaştırılması, ışığın gökyüzüne değil yere doğru yönlendirilmesi, renksel geri verim özelliği çok önemli değilse alçak basınçlı sodyum buharlı lambaların kullanılması ve gözlem istasyonları etrafında yerleşimden kaçınılması yer almaktadır.

Işık Kirliliği Nedir?

Işık kirliliği kısaca dış aydınlatmanın bir yan ürünü olarak da tanımlanabilir. Işık kirliliğini azaltmak için aydınlatılması zorunlu bölgelerin, yalnızca aydınlatılması gereken zaman diliminde ve gereken düzeyde aydınlatılması gereklidir. Işık kirliliği hakkında bilgi verirken, üç temel bileşenden bahsetmek gerekmektedir.

· Gök parlaması

· Işığın aydınlatılacak bölge sınırlarının dışına taşması

· Kamaşma

Gece Gök Parıltısı

Gece gök parıltısı doğal veya yapay kaynaklardan meydana gelebilmektedir.

Doğal kaynaklar:

. Ay ve yeryüzünden yansıyan güneş ışığı,

. Atmosferin üst tabakalarındaki alçak seviyeli hava parlaklığı (geçici düşük dereceli aurora),

. Gezegenler arasındaki toz bulutundan yansıyan güneş ışığı,

. Atmosferde yayılan yıldız ışığı

. Silik, henüz oluşmamış yıldızlar ve nebulanın oluşturduğu fon ışığıdır. Nebula, belli belirsiz ışık lekeleri şeklinde görülen uzay objeleri veya yayınık kozmik toz kütleleri ve gazdır.

Gök parlamasını arttıran yapay kaynak ise elektriksel aydınlatmadır. Işık armatürlerden direkt olarak gökyüzüne yayılabilir veya yeryüzünden yansıyan ışık atmosferdeki toz ve gaz molekülleri tarafından atmosfere saçılarak, parlak bir fon yaratabilir. Yıldızları görmeyi engelleyici bir etkisi vardır.
Gök parlaması seviyesi, hava koşulları, atmosferdeki toz ve gaz miktarı, gökyüzüne yansıyan ışık miktarı ve görüş açısına bağlı olarak oldukça değişkendir. Kötü hava koşullarında ışığı atmosfere yayan parçacık sayısı daha fazladır ve gök parlamasının oldukça yüksek olması sebebiyle israf edilen ışık ve enerji miktarı gözle görülebilir hale gelir.
Şekil 1. Gök parlamasına bir örnek


Gök parlamasının yüksek olması, özellikle astronomi çalışmalarını olumsuz etkileyen bir durumdur. Uzaydaki cisimlerin gözlemlenememesi sakıncasını beraberinde getirir. Gök parlamasının artması gökyüzündeki karanlık bölgelerin parıltısının da artması anlamına gelir. Siyah gök fonunun üzerinde yıldızlar ve diğer gök cisimlerinin oluşturduğu kontrast azalır. Astronomlar gözlem yapacaklarında havanın kuru, gözyüzünün açık olduğu, karanlık geceleri tercih ederler. Şehir dışındaki yerleşim alanlarının tipik gökyüzü koşullarındaki zenit parıltısı, doğal gök koşullarındaki zenit parıltısından 5 ila 10 kat daha fazladır. Şehir merkezlerinde ise zenit parıltısı doğal geri plan parıltısından 25-50 kat daha parlak olabilir. Profesyonel ve amatör astronomların ölçüm sonuçlarına göre, gök parlaması değerleri tüm dünyada hızla artış göstermektedir.
Şekil 2. Batı Asya Kirlilik Atlası


Işık kirliliği konusunda bilinçlenmenin artmasıyla, profesyonel olarak aydınlatma ile ilgilenen kişiler, gök parlamasını, elektriksel aydınlatmayla ilişkisini kurmaya çalışarak, ölçmeye başladılar. Bu oldukça çaba isteyen bir çalışmadır çünkü gök parlamasını etkileyen pek çok faktör vardır. Sadece aydınlatmanın varlığı değil, armatürden yayılan ışığın açısal dağılımı, yeryüzünden yansıyan ışık ve açısal dağılımı, nem ve aerosollerin atmosferik etkileri gibi oldukça sık değişen hatta anlık değişen olayların göz önünde bulundurulması gereklidir. Aerosoller yapay kirlilik, yangın, volkanik patlamalar etkisiyle oluşan atmosferdeki parçacıklardır .

Gece gökyüzünü incelerken, profesyonel astronomlar genellikle gökyüzünün karanlık bölgesinin ölçüm değerlerini alırlar. Amaç arka fon üzerindeki yıldız sinyalini kontrast farkı yardımıyla belirleyebilmektir. Profesyonel astronomlar ölçümlerini zenit noktasında alırlar. Gök parlaklığını ölçme yöntemleriyle ilgili hazırlanmış teknik raporlar mevcuttur .

Pek çok amatör ve profesyonel astronom gök parlaması değerlerini, bu değerlerdeki artışı gözlemlemek amacıyla kaydetmişlerdir. Toplanan bu veriler kullanılarak, gök parlaması öngörüsünün yapılabilmesi amacıyla çeşitli hesap yöntemleri geliştirilmiştir. En kaba yaklaşım yöntemlerinden biri, Büyük Ayı takım yıldızının gözlemlenmesi ve çıplak gözle kaç yıldızın görülebildiğinin sayılması prensibine dayanır. Garstang (1986) ve Walker (1977) tarafından önerilen bir diğer yöntemde, gök parlaması değerinin öngörüsünü aydınlatmayı hesaba katmak amacıyla, kişi başına belirli bir parıltı değerinin çarpım katsayısı olarak kullanması düşünmüştür. Ancak ışık kaynaklarının ışık dağılım eğrileri, ışık kaynaklarının sayısı, gücü ve yansıyan ışık bilgileri hesaplara dahil edilmemiştir. Ayrıca sayılan parametreler dahilinde aydınlatma modelinin çıkarılmaması sebebiyle, mümkün olduğunca az yapay ışık kullanmak dışında, gök parlamasının nasıl azaltılabileceği konusunda detaylı bilgi verilmemektedir .

Işık kirliliği göçmen kuşlar için de ciddi bir tehlikedir. Geceleri yıldızlardan faydalanarak yollarını bulan kuşlar, şehir ışıklarının cazibesine kapılıp yollarını kaybedebilmektedirler. Bu şekilde meydana gelen kuş ölümleri hiç azımsanamayacak orandadır. Deniz kaplumbağalarının da ışık kirliliğinden olumsuz etkilendikleri bilinen bir gerçektir. Sahilde yumurtalarından çıkan minik kaplumbağalar, geceleri kara ile deniz arasındaki aydınlık farkından faydalanarak, denize ulaşmaktadırlar. Sahile yakın yerleşim yerlerindeki kuvvetli aydınlatma, kaplumbağaları deniz yerine tam ters istikamete yönlendirebilmekte ve ölümlerine sebep olabilmektedir .

Işığın aydınlatılacak bölge sınırlarının dışına taşması

Işık Kirliliği geceleri çevre için gittikçe büyüyen bir tehdittir. Aydınlatmanın aydınlatılacak bölge sınırlarının dışına taşması sonucu, aydınlatılması istenmeyen mekanlarda olumsuz sonuçlarla karşılaşılabilir ve dikkat dağıtıcı bir manzara yaratabilir. Ayrıca enerji israfı da oldukça yüksek maliyetleri beraberinde getirir.
Şekil 3. Işığın aydınlatılacak bölge sınırlarının dışına taşmasına bir örnek, Ataköy, İstanbul


En önemli nokta, kaliteli aydınlatma yapılmasıdır. Önlemler alındığı taktirde aydınlatmanın kalitesi arttırılabilir. Böylece gece görüş kalitesi artar, daha güvenli ve daha
estetik görünümlü bir çevre yaratılabilir, enerji tasarrufu beraberinde daha az maddi külfet getirir .


Kamaşma

Dış aydınlatma armatürleri fizyolojik ve psikolojik kamaşma yaratmayacak şekilde yerleştirilmelidirler. Şekil 4’ te bir binanın dış cephe aydınlatması için kullanılan armatürün, yayalar için yarattığı kamaşma etkisi görülmektedir.
Şekil 4. Fizyolojik kamaşma ve konforsuzluk kamaşmasına bir örnek, Boğaziçi Üniversitesi Kampüsü


Işık Kirliliği Astronomi İlişkisi

Az sayıda optik ve kızıl ötesi ölçümlerin alındığı ana astronomi gözlem istasyonu vardır ve bu mekanların ışık kirliliğinden korunmaları gerekmektedir. Uzay teleskopları kullanımı yeryüzü gözlem istasyonlarının önemini azaltmamıştır. Yeryüzü astronomi istasyonlarına ihtiyaç vardır ve bu istasyonlar sağlıklı çalışmalar yapabilmek açısından oldukça önemlidirler.

Işık kirliliği ciddi bir sorun olmakla birlikte, oldukça etkili çözümleri mevcuttur. Bu çözümler sayesinde yeryüzü optik astronomi istasyonlarından etkin ölçüm sonuçları alınabilir ve gelecekte önemli çalışmalar yapılabilir.


Yapay Işık Kirliliğine Karşı Alınabilecek Önlemler

Işık kirliliğine karşı alınabilecek başlıca önlemler şunlardır:


*“Ne kadar çok ışık, o kadar iyi aydınlatma” düşüncesi doğru bir aydınlatma yaklaşımı değildir. Aydınlatılması gereken bölgenin ihtiyacını karşılayacak kadar aydınlatma yapılmalıdır.

*Işık kaynaklarının özenle seçilmesi önemlidir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla, görülmeyen dalga boyundaki radyasyonun, yani kızılötesi ve morötesi ışınımın filtrelendiği ışık kaynakları kullanılmalıdırlar.

*Işık kaynaklarının yaydığı ışığın, doğru yönlendirme ve yerleştirme ile kontrol edilmesi gereklidir. Amaca uygun aydınlatma yapılmalıdır. Aydınlatmanın aydınlatılacak bölge sınırlarının dışına taşmamasına özen gösterilmelidir.

*Işık kontrolü sağlayan zaman ve varlık algılayıcıları ile loşlaştırma ünitelerinden faydalanılmalıdır. Günlük akışı olumsuz etkilemeden, gecenin belirli bir saatinden sonra aydınlatma seviyesi düşürülmelidir.

*Gök parlamasını arttırabilen hava kirliliği, zeminin yansıtma özelliği ve benzeri etkileri göz önünde bulundurmak gereklidir.
Ana gözlem istasyonlarının çok yakınında yerleşimi önlemek gereklidir. Ayrıca gözlem istasyonlarının çevresinde yerleşim konusunda sıkı denetlemeler yapılmalıdır.

*Mümkün olduğunca monokromatik (tek renkli) ışık kaynakları kullanılmalıdır. Özellikle yol, park alanları ve güvenlik aydınlatmasında oldukça etkin olarak kullanılan sodyum buharlı lambalar, günümüzde kullanılan monokromatik ışık kaynaklarına örnek olarak verilebilirler .

Sonuçlar

Işık kirliliği sadece amatör ve profesyonel astronomi için değil, çevreyi korumak adına da ciddi bir tehdittir.Aydınlatma tasarımı ve tesisatı tüm koşullar göz önünde bulundurularak ve ışık kirliliğine yol açmayacak şekilde yapılmalıdır. Işık kirliği konusunda daha bilinçli olunmalıdır. Dış aydınlatmanın özenli yapılması ile ışık kirliliğinin önüne geçilebilir. Gördüğümüz sakıncalı aydınlatma örneklerinin düzeltilebilmesi için hepimize görevler düşmektedir.

Duygu ÇETEGEN
1978 yılında Sakarya’da doğdu. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümününden mezun oldu. 2004 yılında yine aynı bölümde yapmakta olduğu Yüksek Lisansını tamamladı ve doktora öğrenimine başladı.. Ekim 2001’den beri İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü Elektrik Tesisleri Anabilim dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak görev yapmaktadır. Aydınlatma konusunda çalışmaktadır.

M. Alp BATMAN

1965 yılında İstanbul 'da doğdu. 1987 yılında İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünü, 2000'de İTÜ. Fen Bilimleri Enstitüsünde Doktora öğrenimini bitirerek Doktor ünvanı aldı. Halen İ.T.Ü. Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünde çalışmaktadır. 1997 yılında kurulan Ali Kuşçu Amatör Astronomi Topluluğunun kurucu üyelerindendir.
__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 19-12-06, 13:52 #2
deepslow deepslow çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği


Vay be neler varmışda biz bilmiyoz.
Eline saglık arkadaşım...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-12-06, 02:38 #3
-Oz- -Oz- çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği


Teşekkürler Bülent Abi.. Çok Güzel Bilgiler Var Gerçekten. Resimlerde Bir O Kadar Güzel.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-12-06, 12:07 #4
мαηкєη мαηкєη çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

ışık deyip geçmemeli
tasarımı, planı bile dört dörtlük olmalı
teşekkürler bülent abi
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-12-06, 13:13 #5
mtr mtr çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

ışıklandırmanın kötü yapıldığı bazı yerlerde görsel kirlilik vardır enerji israfıda bir yere kadar haklıdır ama astronomlar gözlem yapacak diye şehir içindeki ışıklandırmanın düzenlenmesini talep etmek nederece mantıklı bana göre tartışılır yani dunyayı, insanlığı yaşamı tehdit eden bukadar faktor varken insanların, devletlerin pek çoğu bu konularda umarsız davranırken tutupta büyük ihtimalle insan oğlunun hiçbir zaman göremiyeceği x galaksisinin y sitemindeki z gezegeninin gözlemlenmesinde bazı sorunlar yarattığı için şehir hayatında fazlasıyla yer edinmiş düzenlemelerden, alışkanlıklardan vazgeçmesini talep etmek bunun için koca bir makale yayınlamak garibime giden bir davranış
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-12-06, 16:43 #6
[email protected] ZeNdeR_C@Ge çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

bülent abi teşekkürelr...
güzel bir açıklama olmuş..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-12-06, 22:58 #7
bülent1954 bülent1954 çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen mtr Mesajı Göster
ışıklandırmanın kötü yapıldığı bazı yerlerde görsel kirlilik vardır enerji israfıda bir yere kadar haklıdır ama astronomlar gözlem yapacak diye şehir içindeki ışıklandırmanın düzenlenmesini talep etmek nederece mantıklı bana göre tartışılır yani dunyayı, insanlığı yaşamı tehdit eden bukadar faktor varken insanların, devletlerin pek çoğu bu konularda umarsız davranırken tutupta büyük ihtimalle insan oğlunun hiçbir zaman göremiyeceği x galaksisinin y sitemindeki z gezegeninin gözlemlenmesinde bazı sorunlar yarattığı için şehir hayatında fazlasıyla yer edinmiş düzenlemelerden, alışkanlıklardan vazgeçmesini talep etmek bunun için koca bir makale yayınlamak garibime giden bir davranış
ışıklandırmanın kötü yapıldığı bazı yerlerde görsel kirlilik vardır enerji israfıda bir yere kadar haklıdır

diyerek zaten makaleye onay vermişsiniz.

astronomlar gözlem yapacak diye

aslında bir çok noktada yanlışı düzelmekti gayem.
gayet tabiki ülkemizde düzeltilecek çok şey var.
malesef
vatandaş olan bizler nerelerde,ne yapıyoruz.
bilime ne şekilde desteğiz.
araştırıp bakıyormuyuz.

araştırmak gerek.ülkemde malesef bilime bakış sıfırın üstündebüyük ihtimalle insan oğlunun hiçbir zaman göremiyeceği x galaksisinin y sitemindeki z gezegeninin gözlemlenmesinde bazı sorunlar yarattığı için şehir hayatında fazlasıyla yer edinmiş düzenlemelerden, alışkanlıklardan vazgeçmesini talep etmek bunun için koca bir makale yayınlamak garibime giden bir davranış

insan şunda,şaşkındır.eğer gölgesel bakarsak
güneşle gölgemizde gidersek kayboluruz.bunun yanında her konuda bilgi sahibi olursak,bence gelecek olan değerlerimize ışık oluruz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 21-12-06, 20:46 #8
mtr mtr çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

bülent bey cevabınız için teşekkür ederim fakat bir makalenin içindeki sıralanan nedenlerden bir iki tanesini haklı bulmam makalenin tamamına katıldığım/hak verdiğim/onayladığım anlamına gelmez. es kaza sigaranın faydaları diye bir makale hazırlansa bu makalenin içinde sigara ile toplanan vergiler devlete bütçesine katkısı bu sektorun tarım içindeki yeri istihdama katkısı gibi maddelere yer verilse bunlara hak veririm fakat bu sigaranın faydalı bir madde olduğuna inandığım makalenin tamamını doğru olduğunun düşündüğüm anlamına gelmez. bahse konu makalenin ana fikri bellidir görüntü kirliliği, enerji israfı kısmı belki teferruat belki bir dayanak olarak verilmiş
ikinci olarak astronominin gereksiz veya luzumsuz olduğu gibi komik sayılabilecek bir fikrim asla yoktur bu bilim dalının yaşamımıza kattığı pek çok faydanın ve gelecekte sağlayacağı fayda inkar edilemez. benim eleştiri noktam izafi önemi üzerinedir ışıklandırmanın insan hayatındaki edindiği yer düşünülürse z gezegeni üzeride yapılan gözlemler sırasında oluşacak ufak aksaklıklardan dolayı ışıklandırma konusunda düzenleme yapılması talebinin çok havada kaldığını düşünüyorum.bir futbol sahası yapılırken arazi üzerindeki karınca yuvalarının tahribi ile ilgili şikayet gibi olmuş kanımca
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 22-12-06, 19:57 #9
bülent1954 bülent1954 çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen mtr Mesajı Göster
bülent bey cevabınız için teşekkür ederim fakat bir makalenin içindeki sıralanan nedenlerden bir iki tanesini haklı bulmam makalenin tamamına katıldığım/hak verdiğim/onayladığım anlamına gelmez. es kaza sigaranın faydaları diye bir makale hazırlansa bu makalenin içinde sigara ile toplanan vergiler devlete bütçesine katkısı bu sektorun tarım içindeki yeri istihdama katkısı gibi maddelere yer verilse bunlara hak veririm fakat bu sigaranın faydalı bir madde olduğuna inandığım makalenin tamamını doğru olduğunun düşündüğüm anlamına gelmez. bahse konu makalenin ana fikri bellidir görüntü kirliliği, enerji israfı kısmı belki teferruat belki bir dayanak olarak verilmiş
ikinci olarak astronominin gereksiz veya luzumsuz olduğu gibi komik sayılabilecek bir fikrim asla yoktur bu bilim dalının yaşamımıza kattığı pek çok faydanın ve gelecekte sağlayacağı fayda inkar edilemez. benim eleştiri noktam izafi önemi üzerinedir ışıklandırmanın insan hayatındaki edindiği yer düşünülürse z gezegeni üzeride yapılan gözlemler sırasında oluşacak ufak aksaklıklardan dolayı ışıklandırma konusunda düzenleme yapılması talebinin çok havada kaldığını düşünüyorum.bir futbol sahası yapılırken arazi üzerindeki karınca yuvalarının tahribi ile ilgili şikayet gibi olmuş kanımca
makaleyi paylaşmamdaki en önemli etken,enerji israfıydı.bu konuda bir adım olsun istemiştim.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-12-06, 09:08 #10
onrozcn onrozcn çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

neler var biz bizlmioz
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-12-06, 09:20 #11
seкo seкo çevrimdışı
Varsayılan C: Işık Kirliliği

Teşekkürler kareşim,çok güzel bir yazı,bilmediğimi çok şey varmış..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:14
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018