Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 12-01-08, 20:57 #1
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Teknoloji ve Tasarım Dersi
Arkadaşlar Bazı Bilgiler Teşekkür Mesajlarından Sonra Olabilir.

Değerli Bölüm Modları,Bu Konuyu Kategori Olarak Açılsın Diye Açıyorum.Kilitlemezseniz Mutlu Olurum.

Alıntı:
Konu başlığı: Teknoloji ve Tasarım Dersi
Konu mesajı: Teknoloji ve Tasarım Dersi hakkında bilgiler, öneriler, resimler veya bununla ilgili videoları bu konu altında paylaşalım.

Not: Bu konu Teknoloji ve Tasarım Dersi bölümü olursa forumda ne kadar HIT toplayacağı hakkında bilgi almak amaçlı açılmıştır.
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]


____________________________
ARKADAŞLAR KONU ALTINDAN RESİM,VİDEO,DÖKÜMAN,HABER'LERİNİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ.PAYLAŞIM YAPAN HERKESE TARAFIMDAN REPLENECEKTİR
____________________________Teknoloji ve Tasarım Nedir?

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekanın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir (çellek T. 2003).

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu olumlu hale dönüştürür.

__________________

Mesajı son düzenleyen Vesta ( 18-01-08 - 20:34 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 20:58 #2
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Neden Teknoloji ve Tasarım Programı?


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Neden Teknoloji ve Tasarım Programı?
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır. Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi tasarım ve teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hale getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir.

Bu amaçla çocuklar, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım haline getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanmalıdır. Tüm bunların ışığında Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın gelecek nesillerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır.

Vizyon 2023 ’ün ana teması, “Atatürk ’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal/ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmak” üzere, önümüzdeki 20 yıl için bilim ve teknoloji vizyonu oluşturmak ve bu doğrultuda politika önerileri geliştirmektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 20:59 #3
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Genel Amaçları


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Genel Amaçları
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;

1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,

2. çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,

3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,

4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,

5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,

6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,

7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,

8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,

9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,

10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,

11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:00 #4
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Vizyonu

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Vizyonu
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:02 #5
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Yapısı

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Yapısı
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Program, her biri 6, 7 ve 8. sınıfta devam eden üç kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar; “Düzen”, “Kurgu” ve “Yapım” dır. Kuşaklara özgü her yıl için ayrı ayrı odak noktaları tespit edilmiştir.

Programda Yeralan Kuşaklar;Bu kuşakların özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

“Düzen” kuşağında öğrenciler;
+Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.
+Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
+Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.
+Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.
+Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
+Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

“Düzen” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı;

6. Sınıfın Odak Noktası: “Düşünmeye İlk Adım”
7. Sınıfın Odak Noktası: “Birimden Bütüne”
8. Sınıfın Odak Noktası: “Bütünde Farklılık Oluşturalım”

“Kurgu” kuşağında öğrenciler;
+Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
+Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
+Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
+Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

“Kurgu” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı;

6. Sınıfın Odak Noktası: “Düşünelim Çözelim”
7. Sınıfın Odak Noktası: “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim”
8. Sınıfın Odak Noktası: “Düşüncelerimizi Koruyalım”

“Yapım” kuşağında öğrenciler;
+Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.
+Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.
+Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.
+Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.
+Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

“Yapım” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı;

6. Sınıfın Odak Noktası: “Nasıl Üretelim?”
7. Sınıfın Odak Noktası: “Üretiyoruz”
8. Sınıfın Odak Noktası: “Üretelim Tanıtalım”

Programın Genel Yapısı;  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:03 #6
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Özellikleri

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Özellikleri
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Program;

1. Öğrencilerin gelişim düzeyi, ilgi, yetenek, ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak hazırlanmıştır.

2. Sarmal program anlayışına uygundur.

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilerek yayımlanmış (İlköğretim 1–8 Türkçe, Hayat Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen ve Teknoloji) dersler için kabul edilen ortak becerileri içermektedir.

4. Uygulamada, öğrenciyi aktif bir katılımcı ve sorunları araştırıcı birey haline getiren, öğrenci merkezli yaklaşımı esas almıştır.

5. Kuşakların odak noktalarına yönelik sınıf, grup ve bireysel etkinlikleri içermektedir.

6. Öğrencilerin kendilerine olan öz güvenlerini geliştirebilmeleri, durumlara farklı açılardan bakmaları ve farklı çözümler önerebilmeleri amacıyla bilim adamları ve mucitlerin biyografilerine, inovasyon ve buluş hikayelerine yer vermektedir.

7. Sınıfta yapılacak etkinliklerin öncesinde, öğrencilerin yaratıcılıklarını harekete geçirmek amacıyla uyarıcı yöntemlere yer veren etkinlikleri kapsamaktadır.

8. Öğrencilerin bireysel beklenti, ihtiyaç ve ilgilerine göre şekilleneceği için esnek bir yapıya sahiptir.

9. Sonuç değerlendirmeyle birlikte süreç değerlendirmeyi de öngörmektedir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:04 #7
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Teknoloji ve Tasarım Öğretmenine Öneriler

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Teknoloji ve Tasarım Öğretmenine Öneriler
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın başarıyla uygulanabilmesi için temel aldığı anlayışların, öngörülen kazanımların ve etkinliklerin, uygulayıcı öğretmenler tarafından anlaşılması ve sınıf ortamında gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu amaçla öğretmen;

1. Öğrencilerin yaratıcı, biricik, hayal kuran, estetik duyarlılığa sahip bireyler olduğu kabulünden yola çıkarak onları geliştirmeyi amaçlar ve her öğrencinin yaptığı işe kıymet verir.

2. Öğrenme ortamını yaratıcı düşünceye teşvik edici, uyarıcı ve yeni fikirler oluşturmaya yöneltecek özellikte düzenler.

3. Öğrencilerle olan iletişiminde olumlu ifadeler kullanır.

4. Öğrencilerin etkinlik sürecinde ortaya çıkardıkları ürünleri birbirleriyle kıyaslamaz ve her çalışmayı kendi şartları içinde kabul eder.

5. Öğrencilere soru sorma fırsatı verir ve onların sorulara çok yönlü cevaplar aramalarını sağlar.

6. Yeni ve orijinal çözümleri olumlu karşılar. Öğrencileri tek tip çözüm üretmek yerine daima alternatif çözümler bulabilmeleri için destekler.

7. Yaratıcılık ve karar verme becerisinin geliştirilmesi açısından gerçekleştirilecek etkinliklerin öğrenciler tarafından başlatılmasını sağlar.

8. Öğrencileri tasarımlarını gerçekleştirmeye yönelik ihtiyaç duyacakları değişik materyallere yönlendirir. Öğrencilere yeni mekan ve materyalin özelliklerini, kullanılış şekillerini ve güvenlik kurallarını anlatır.

9. Odak noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerin genel süre planlamasını zümre öğretmenleriyle birlikte yapar. Bu planlamada etkinliğin nitelikleri, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları ve sınıfın genel düzeyini dikkate alır. Etkinliklerin uygun hızla ilerlemesini sağlar. Çalışmasını arkadaşlarından önce bitiren öğrencileri farklı çalışmalara yönlendirir.

10. İyi bir gözlemcidir. Derse öğrenci katılımını sağlamak için sorular sorar. Ezberlemeyi vurgulamak yerine öğrencinin gözlem yapmasına, sorunları incelemesine, araştırmaya yönelmesine, düşünmesine, eleştirmesine, kararlar vermesine ve yaratıcı çözümler üretmesine yardımcı olacak türde sorular kullanır.

11. Ders için etkinlik öncesi önerilen kaynaklardan, uygun öğretim araç ve gereçlerinden (görsel-işitsel araçlar, örnekler, modeller, filmler, referans kitaplar, broşürler, tebeşir tahtası, tepegöz saydamları, uygun ders yazılımları, bilgi ve işlem yaprakları vb.) yararlanır.

12. Öğrencilerin yorum ve sorularına önem verir. Öğrenci cevaplarını olumlu bir tavırla karşılar ve onları dikkatli biçimde dinler. Öğrencilerin ortaya koyduğu öneri ve çizimler hakkında olumsuz eleştiride bulunmaz, bu tür eleştirilerin yapılmasına fırsat vermez. Gerektiğinde öğrencilere dönütler sağlar. Onları yönlendirici, onaylayıcı ve bilgilendirici dönütler verir.

13. Öğrenciler beklenen davranışları gösterdiğinde sözlü ve sözsüz ifadelerle pekiştirir. Uygun olmayan tutumlar gösterdiğinde yalnızca o tutumla ilgilenir, öğrenciyi yargılamaktan kaçınır. Sabır ve anlayış gösterir.

14. Öğrencilere öğrendiklerini uygulama fırsatı tanır. Öğrencilerin diğer derslerde öğrendikleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olur. Her öğrencinin ayrı bir birey olduğu gerçeğinden hareket eder. Öğrencilerin her etkinlikte aynı başarıyı göstermesini beklemez. İlgi duydukları ya da yatkın oldukları alanlarda çalışmalarını teşvik eder.

15. Öğrencilere tasarım etkinliklerinde destek olur, cesaret verir. Başarılarının artarak devam etmesini sağlar.

16. Ders etkinliklerini işlikle sınırlandırmaz. Programda yer alan etkinliklerin çevreye açılım göstermesine dikkat eder.

17. Öğrencilerin çalışmalarını, yazacakları günlükle haftalık olarak takip eder. Öğrencileri sonuca ulaşmada yönlendirir.

18. Ürüne yönelik tasarım etkinliğinde öğrencileri, olası kaynakları değerlendirebilme alışkanlığı kazanabilmeleri için artık malzemeler kullanmaya yönlendirir.

19. Öğrencilerin çalışmalarını değerlendirirken tek bir yönteme ya da araca bağlı kalmaz. Programın değerlendirme bölümünde verilen sonuca ve sürece dayalı değerlendirme formlarından etkin şekilde yararlanır. Öğrencilerin kendi kendilerini değerlendirmelerine fırsat verir. Öğrencinin dersteki çalışmalarının tümünü dikkate alarak gelişimlerini ve performanslarını bütüncül şekilde değerlendirir ve geri besleme yapar.

20. Öğrencilerin etkinliklerini sergilemeleri için uygun ortam sağlar.

21. Her öğretim yılı sonunda Teknoloji ve Tasarım dersinde yapılan uygulamaları tanıtmak ve öğrencilerin başarısını velilerle paylaşmak için düzenlenecek “Teknoloji Şenliği”ne tüm öğrencilerin katılımını sağlar.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:05 #8
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Velilerden Beklentiler

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Velilerden Beklentiler
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın temel beklentisi, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir kılmak için görüş ve anlayış geliştirmiş bireyler yetiştirmektir. Bu anlamda öğrenci velilerinden Teknoloji ve Tasarım dersine karşı olumlu tavır göstermeleri beklenmektedir. Bunun, öğrencilerin başarısına ve bireysel gelişimine önemli bir katkı sağlayacağı unutulmamalıdır. Veliler öğretmenden gelen bilgilendirme doğrultusunda hareket etmelidirler.

Bu amaçla veliler;

1. Programdaki etkinliklerin öğrencilerin bireysel yaratıcılığını geliştirmeyi amaçladığının farkında olmalıdır.

2. Öğrencilerin tasarım çalışmaları sırasında ortaya koyduğu düşüncelerini olumlu yönde desteklemeli ve onların düşüncelerini kısıtlayan tutum ve ifadelerden kaçınmalıdır.

3. Öğrencilerin tasarım etkinliklerine yönelik yaptıkları gözlem, inceleme, araştırma ve görüşmelerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmalıdır.

4. Öğretim yılı sonunda düzenlenecek teknoloji şenliğinin organizasyonuna yardımcı olmalı ve öğrencilerin başarılarını paylaşmalıdır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:07 #9
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Ölçme - Değerlendirme Nedir?

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Ölçme - Değerlendirme Nedir?
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencinin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin geri bildirim sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Değerlendirme yapılırken öğrencilerin;

+Problem çözme yeteneklerinin ne kadar geliştiği,

+Üst düzey düşünme becerilerinin ne kadar geliştiği,

+Üretim sürecinde ne kadar öz güvene sahip olduğu,

+Estetik görüşlerinin ne kadar geliştiği,

+Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği göz önünde bulundurulur.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:08 #10
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programda Kullanılacak Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Görüşme (Mülakat): Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin anlama düzeylerini değerlendirmek ve çalışmalarına farklı açınımlar sağlamak amacıyla görüşme yapar. Öğrencilerle yapılan görüşmede aşağıda örnek olarak verilen sorulardan yararlanır:

+Bir olayı (konuyu, yöntemi, fikri) değişik yolla açıklayabilir misin?
+Bu etkinliği tekrar yapsaydın aynı sonuçları bulur muydun?
+Bu etkinliği daha kolay yapmanın başka bir yolu var mı?
+Bu konuyla ilgili “gerçek yaşamından” bir örnek verebilir misin?


Gözlem: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğretmen öğrencilerin;

+Soru ve önerilere verdikleri cevapları,
+Grup çalışmalarına ve tartışmalarına katılımlarını,
+Öğretim sürecinde yapılan görevlere gösterdikleri tepkiyi gözlemler.

Öğretmenler gözlem yaptıklarında;

+Ölçütleri koyarken bütün öğrenciler için aynı standartları kullanır.
+Her öğrenciyi birkaç kez gözlemler.
+Her öğrenciyi değişik durumlarda ve farklı günlerde gözlemler.
+Her öğrenciyi değişik özellikler, beceriler ve davranışlara göre değerlendirir.
+Yapılan gözlem için yaptığı değerlendirmeleri, mümkün olduğu kadar gözlem anında kaydeder.

Gözlemler, serbest biçimde yapılabileceği gibi gözlenecek ölçütlerin belirlendiği yapılandırılmış gözlem formlarıyla da yapılabilir. Gözlem formları ile gözlem yapmak, öğretmenin öğrencilerin sergilediği davranışları gözden kaçırmasını, unutmasını engellemek bakımından gözlemin geçerliliğine ve güvenirliliğine katkı sağlar. Etkinlikler için yapılandırılmış gözlem formları program kılavuzunda verilmiştir.


Sözlü Sunum: Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin yapacakları sözlü sunumların değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları ve öz değerlendirme ölçekleri kullanılır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:09 #11
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Performans Değerlendirme

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Performans Değerlendirme
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak onların bilgi ve becerilerini eyleme dönüştürmelerini, gerçek yaşama aktarmalarını sağlayacak durum ve ödevler aracılığıyla değerlendirme yapmak biçiminde tanımlanabilir. Performans değerlendirme gözlenebilen bir performans veya somut bir ürünle sonuçlanmaktadır.

Öğretmenler performans değerlendirmeyi, kompleks bilişsel öğrenmeyi gözlemlemek için kullanabileceği gibi akademik alanlardaki (fen bilimleri, matematik, sosyal bilimler gibi) tutumları ve sosyal becerileri gözlemlemek için de kullanabilirler. Öğretmenler performans değerlendirmede oluşturacakları durumlar/verecekleri görevler ile öğrencilerin yaptıkları analizleri, problem çözmelerini, verdikleri kararları, arkadaşları ile iş birliği içinde çalışmalarını, sözel sunumlarını ve bir ürünü oluşturmalarını doğrudan gözlemleyebilir ve onlara not verebilirler (Kubiszyn ve Borich, 2003).


Teknoloji ve Tasarım dersi kapsamında öğrenci performansının değerlendirilmesi öğrenci ürün dosyası kullanılarak yapılacaktır.

Öğrenci Ürün Dosyası (Portfolio): Öğrenci ürün dosyası, kuşak süresince öğrencilerin çalışmalarını, harcadığı çabayı, ürünün tüm gelişim aşamalarını kanıtlarıyla gösteren bir dosyadır. Öğrencinin kuşak içi etkinlikler sırasında yaptığı çalışmalarından beğendiği ve performansını yansıttığına inandıklarını seçmesi sonucunda oluşan öğrenci ürün dosyası, aynı zamanda hem öğretmen hem de öğrenci için bir değerlendirme aracıdır.

Öğrenci ürün dosyasının amacı nedir?

Ürün dosyaları birçok amaç için kullanılabilir (Airasian, 1994). Bunlar;

+Öğrencilerin tipik performanslarının kaydedilmesi ile gelecek yıllarda öğretmenlere veri sağlamak

+Öğrencinin gelişimini kanıtlarla ve daha sağlıklı izlemek

+Ailelere öğrencinin performansını göstermek için örnekler sağlamak ve aileyi öğrencinin eğitimine katmak

+Öğrencinin öz disiplin ve sorumluluk bilincini geliştirmek ve kendi kendini değerlendirme becerisi kazandırmak

+Bir konu alanında iyi bir performans oluştuğunda, öğrencileri bu performans hakkındaki düşüncelerle teşvik etmek, güdülemek

+Öğretim programında gelişmeye ihtiyaç olan alanları belirlemek

+Öğrencileri değerlendirmek
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:11 #12
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Değerlendirme Formları

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Değerlendirme Formları
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Öz Değerlendirme: Belli bir konuda bireyin kendi kendisini değerlendirmesidir. Öz değerlendirme öğrencilerin kendilerini keşfetmelerine, güçlü ve zayıf yönlerini tanımalarına yardımcı olur. Ömür boyu kendi performans ve gelişimlerini bağımsız olarak ve gerçekçi şekilde değerlendirmeye yönlendirir. Öğrencilerin bir sonraki adımı tanımlayabilmelerine, kendilerine olan güvenlerini artırmalarına, öğrenme ve değerlendirme sürecine aktif olarak katılmalarına olanak sağlar.

Öğretmen değerlendirme sürecinde öğrencileri dürüst ve açık olarak kendilerini ifade etmeleri konusunda cesaretlendirir. Öğrencilere bu değerlendirmenin, kendi gelişimlerini izlemek ve eksikliklerini gidermek amacıyla yapıldığı açıklanır.

Bu tür değerlendirmenin olumsuz yönleri de vardır. Genellikle kendi performanslarını değerlendirirken yanlılığın varlığı göz ardı edilmemelidir. Başlangıçta kendini değerlendirme, öğrencilerin deneyimsizliği nedeniyle yanılgılara neden olabilir. Yine de öğrenciler daha fazla deneyim kazandıkça aldıkları kararlar daha doğru olacaktır.

Ölçütleri belirlenmiş, yapılandırılmış öz değerlendirme formları ile öz değerlendirmeler yapılabileceği gibi Teknoloji ve Tasarım dersinde proje geliştirme sürecinde tutulacak “günlükler” yardımı ile de öz değerlendirme yapılabilir. Ancak yapılandırılmış formlar yardımı ile değerlendirme yapmak her zaman için ekonomik ve kullanışlıdır. Etkinlikler için kullanılacak öz değerlendirme formları program kılavuzunda verilmiştir.


Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric): Öğrencinin gerçekleştirdiği bir çalışmaya ilişkin performansını, belirlenen ölçütler bakımından yetersizden yetkine doğru belirleyen puanlama anahtarıdır. Herhangi bir çalışmanın puanlanması için geliştirilmiş ölçütleri içeren bir araçtır.

Amaçlarına Göre Dereceli Puanlama Anahtarı;

Dereceli puanlama anahtarı; “Bütüncül” ve “Analitik” olarak iki grupta incelenebilir. Genel olarak belli bir yetenek, ögelerine ayrılmadan bir bütün olarak puanlanıyorsa bu holistik (bütüncül) puanlama olmaktadır (Haladyna, 1997). Bütüncül dereceli puanlama anahtarı, üründeki veya çalışmadaki nitelikler hakkında genişçe hükümlere dayanmaktadır (Moskal, 2000; 2003).

Analitik puanlama anahtarı; belli bir yeteneği ögelere ayırıp her öge için ayrı bir bütüncül anahtar geliştirmekle oluşturulmaktadır. Analitik anahtarın öğrencilerin eksiklerini tanımaları ve düzeltmeleri açısından faydaları çoktur. Analitik puanlama anahtarları iyi tanımlanmış ve detaylı anahtarlardır (Haladyna, 1997; Moskal, 2000).


Değerlendirme Formlarının Kullanımı

Öğretmen, Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencileri “Ölçme ve Değerlendirme” başlığı altında verilen açıklamaları dikkate alarak değerlendirir.

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrenci başarısını belirlemek üzere “öğrenci ürün dosyası ve gözlem formları” kullanılanılır. Her kuşak için hazırlanan öğrenci ürün dosyaları, “dereceli puanlama anahtarı” ile puana dönüştürülür. Öğrencinin ürün dosyalarından alacağı puanlar ile sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan puanlar program kılavuzunda verilen öğretmen not çizelgesine işlenir. Bu çizelge yardımı ile aritmetik ortalamaya dönüştürülen puan, nota çevrilerek öğrenci başarısı belirlenir. Öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını puana dönüştürmek amacı ile “gözlem formları” kullanılabilir. Bir dönem için öğrencinin sınıf içi etkinliklerdeki performansını yansıtan en az bir puan verilir.

Değerlendirmeye temel oluşturacak öğrenme kanıtları öğrencinin her kuşak için ayrı ayrı oluşturduğu öğrenci ürün dosyasında toplanır. Öğrenci kuşak içinde birden fazla yaptığı çalışmalardan kendisinin belirleyeceği en iyi çalışmasını ürün dosyasına koyar. Ürün dosyasında, belirlediği çalışmanın gerçekleştirilmesi sürecinde tuttuğu günlükler, kullandığı başvuru kaynakları, günlüklerine kaydedemediği kanıtlar, öz değerlendirme formları vb. yer alır.

Kuşak içinde yaptığı çalışma sürecinde öğrencilerin gelişimi “Gözlem Formu” ile, ürün dosyasının tüm boyutları ise “Dereceli Puanlama Anahtarı” kullanılarak öğretmen tarafından değerlendirilir. Ayrıca her kuşak sonunda bir ürün ortaya çıktığı için bu ürünün gerçekleştirilmesi sürecinde öğrenci tarafından sergilenen çeşitli becerilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle dereceli puanlama anahtarlarının öğrencinin sergilediği becerileri değerlendirmek amacıyla kullanılması önerilir.

Öğrenci gözlem formları, öğrencilerin sınıf içi etkinliklerde ve üretime yönelik yapılan çalışmalarda sergiledikleri becerileri tutarlı, güvenilir, geçerli biçimde gözlemlemek amacıyla verilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınıf içi etkinliklerdeki performansınının değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

Öz değerlendirme formları, sınıf içinde yapılan etkinlikler sonrasında kullanılabileceği gibi öğrencilerin ürüne yönelik yaptıkları çalışmalarda da kullanılabilir. Bu çalışmalar karşılaştıkları güçlükleri, becerilerdeki üstün yönleri, planlı çalışmadaki eksik yönleri vb. açılardan öğrencinin kendisini değerlendirmesine fırsat verir. Her kuşakta üretime dönük faaliyetler, sınıf içinde anlamlı ve uğraştırıcı etkinliklerle yapıldığı için bu formların kullanılması önerilir. Öz değerlendirme formlarında amaç öğrenciye not vermek değil, öğrenciye geri bildirim sağlamaktır. Grup değerlendirme formları etkinliğin niteliğine göre kullanılır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:15 #13
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Uygulama Esasları

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Uygulama Esasları
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın uygulaması aşağıdaki esaslara göre düzenlenir:

1. 6,7 ve 8. sınıflarda yer alan Teknoloji ve Tasarım dersini, İş Eğitimi branşına atanmış öğretmenler yürütür.

2. 25 kişiyi aşan sınıflar 20 kişiyi geçmeyen gruplara ayrılır. Gruplardaki öğrenci sayısı eşit olur.

3. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur. Gruplardaki kız ve erkek öğrenci sayısı dağılımının eşit olmasına dikkat edilir.

4. Gruplar derslerini farklı mekanlarda yürütür. Her okul programda belirlenen en az bir mekanı, “Teknoloji ve Tasarım İşliği” olarak düzenler.

5. Öğrenciler her etkinlik için tasarım günlüğü tutarlar. Birden fazla ürün gerçekleştiren öğrenciler en iyi çalışmasını seçerek değerlendirilmek üzere öğretmenine teslim eder.

6. İstekli öğrencilerin çalışmaları teknoloji panosunda sergilenir.

7. Yıl sonunda teknoloji şenliği düzenlenir. Etkinliklerin genel süresi zümre tarafından belirlenir.

8. Haftalık ders dağıtım çizelgesinde Teknoloji ve Tasarım dersi, bölünmeden iki ders saati olarak yer alır.

9. Kuşak içinde yer alan etkinliklere ayrılacak süre zümre öğretmenlerince belirlenir. Bu belirlemede “Düzen” ve “Kurgu” kuşaklarına ait etkinliklerin birinci yarıyıl, “Yapım” kuşağını ait etkinliklerin ise ikinci yarıyılda uygulanacak şekilde planlanmasına dikkat edilir.

10. Kuşaklar arası sıralama değiştirilemez.

11. Odak noktalarının kazanımlarına yönelik temel etkinlikler hariç farklı etkinlikler planlanabilir.

12. Bütün öğrenciler her odak noktası için en az bir etkinlik yapmak zorundadır.

13. Meslek odaları temsilcileri, uzmanlar, tasarımcılar vb. kişilerle seminer çalışması yapılabilir.

14. Tasarım ve üretim yapılan iş yerlerine gezi düzenlenir.

  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:17 #14
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan 6. Sınıf Düzen Kuşağı ve Odak Noktası

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
6. Sınıf Düzen Kuşağı ve Odak Noktası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Düzen kuşağında öğrenciler;

+Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.

+Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

+Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.

+Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

+Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.


  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:19 #15
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan 6. Sınıf Kurgu Kuşağı ve Odak Noktası

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
6. Sınıf Kurgu Kuşağı ve Odak Noktası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Kurgu kuşağında öğrenciler;

+Yaratıcı düşüncelerini; yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adamlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.

+Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar.

+Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler.

+Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.

+Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:20 #16
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan 6. Sınıf Yapım Kuşağı ve Odak Noktası

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
6. Sınıf Yapım Kuşağı ve Odak Noktası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Yapım kuşağında öğrenciler;

+Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.

+Çevrelerini gözlemleyerek sorunları belirlerler.

+Belirledikleri sorunlarına çözümler getirerek tasarımlarının somutlaştırılması yönünde adımlar atarlar.

+Sorundan ürüne ulaşmada belirlenen tasarım sürecini yaşarlar.

+Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.

+Ürünlerin pazarlanabilirliğini artırmada inovasyon etkinliğini gerçekleştirirler
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:21 #17
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan 7. Sınıf Düzen Kuşağı ve Odak Noktası

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
7. Sınıf Düzen Kuşağı ve Odak Noktası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Düzen kuşağında öğrenciler;

+Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.

+Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

+Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.

+Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

+Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:22 #18
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan 7. Sınıf Kurgu Kuşağı ve Odak Noktası

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
7. Sınıf Kurgu Kuşağı ve Odak Noktası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Kurgu kuşağında öğrenciler;

+Yaratıcı düşüncelerini; yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adamlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.

+Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden yola çıkarak yaratıcılıklarını ve hayal güçlerini somutlaştırırlar.

+Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinin çözümüne yönelik fikirlerini yazarak ve çizerek ifade ederler.

+Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru olarak anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.

+Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:24 #19
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan 7. Sınıf Yapım Kuşağı ve Odak Noktası

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
7. Sınıf Yapım Kuşağı ve Odak Noktası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Yapım kuşağında öğrenciler;

+Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.

+Çevrelerini gözlemleyerek sorunları belirlerler.

+Belirledikleri sorunlarına çözümler getirerek tasarımlarının somutlaştırılması yönünde adımlar atarlar.

+Sorundan ürüne ulaşmada belirlenen tasarım sürecini yaşarlar.

+Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.

+Ürünlerin pazarlanabilirliğini artırmada inovasyon etkinliğini gerçekleştirirler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:25 #20
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan 8. Sınıf Düzen Kuşağı ve Odak Noktası

[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
8. Sınıf Düzen Kuşağı ve Odak Noktası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Düzen kuşağında öğrenciler;

+Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.

+Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak; mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.

+Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.

+Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.

+Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 02:08
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2018