Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 12-01-08, 21:57 #1
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Teknoloji ve Tasarım Dersi

Arkadaşlar Bazı Bilgiler Teşekkür Mesajlarından Sonra Olabilir.

Değerli Bölüm Modları,Bu Konuyu Kategori Olarak Açılsın Diye Açıyorum.Kilitlemezseniz Mutlu Olurum.

Alıntı:
Konu başlığı: Teknoloji ve Tasarım Dersi
Konu mesajı: Teknoloji ve Tasarım Dersi hakkında bilgiler, öneriler, resimler veya bununla ilgili videoları bu konu altında paylaşalım.

Not: Bu konu Teknoloji ve Tasarım Dersi bölümü olursa forumda ne kadar HIT toplayacağı hakkında bilgi almak amaçlı açılmıştır.
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
TEKNOLOJİ ve TASARIM DERSİ
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]


____________________________
ARKADAŞLAR KONU ALTINDAN RESİM,VİDEO,DÖKÜMAN,HABER'LERİNİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ.PAYLAŞIM YAPAN HERKESE TARAFIMDAN REPLENECEKTİR
____________________________Teknoloji ve Tasarım Nedir?

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal her türlü etkinliğin içinde bir süreç olarak yer aldığı gerçeğini vurgular. Teknoloji, insan hayatının kalitesini artırmak amacıyla yaratıcılık ve zekanın; bilim, sanat, mühendislik, ekonomi ve sosyal çalışmayla oluşturulan bir bireşimidir. Herhangi bir şeyi daha iyi, daha hızlı, daha kolay, daha ekonomik ve daha verimli yapma girişimidir.

Tasarım, zihinde canlandırılan biçimdir. Bu tanımlamada zihinsel süreçlerin kullanımı ön plana çıkmaktadır. Farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, akıl yürütme gibi üst düzey zihinsel süreçlerin tasarım yapmada önemli bir yeri vardır.

Teknoloji ve tasarım ürün geliştirme sürecine yönelik olduğundan ve insan hayatını doğrudan etkilediğinden birlikte ele alınmalıdır. Teknoloji ve tasarım birbirini doğrudan etkileyen kavramlardır. İkisi arasındaki ilişki özne ile nesne arasındaki ilişki gibidir. Bu ilişkide öncelikli zihinsel süreç olarak yaratıcılık, karşımıza çıkmaktadır.

Teknoloji ve tasarım ilişkisinin geliştirilmesi bireyin yaratıcılık düzeyinin geliştirilmesi ile mümkün olabilir. Yaratıcılığın geliştirilebilmesi dış uyarılara açık ve alıcı olmakla birlikte duygu, istek, hayal gücü ve iç tepkilerinin de bilincinde olmasını gerektirmektedir (çellek T. 2003).

Teknoloji ve Tasarım dersinin verileceği yaş grubunun en önemli özelliği, gruba ait olma ve grup üyeleri içinde etkili olma isteğidir. Bu durum yaratıcılığı engelleyen bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak uygun şekilde motivasyonun sağlanması, grup dinamiğinin, hayal gücünün ve iş birliğinin geliştirilmesi ve bunu sağlayacak öğretim süreçlerinin kullanılması bu durumu olumlu hale dönüştürür.

__________________

Mesajı son düzenleyen Vesta ( 18-01-08 - 21:34 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:58 #2
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Neden Teknoloji ve Tasarım Programı?


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Neden Teknoloji ve Tasarım Programı?
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Günümüzde herkesin kabul ettiği kaçınılmaz bir gerçek vardır. O da çocuklarımızın yaşayacağı zamanın bizim yaşadığımız zamandan çok farklı olacağıdır. Bu noktadan hareket ettiğimizde çocuklarımızın kazanması gereken bilgi, beceri ve tutumlar da mutlaka farklı olacaktır. Araştırmalar, çocuklarımızın yaşayacağı zamanın en belirgin özelliğinin başkalarının ürettiklerini kopyalamak olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Gözlem, sorgulama, araştırma, değerlendirme ve yaratıcılık gibi tasarım ve teknoloji için gereken zihinsel süreçleri yeterince aktif hale getirmeyen, tekdüze çalışmalarla, sadece el becerisini geliştiren yaklaşımlarla yarının dünyasında yaşayacak insanların beklentilerini karşılamak mümkün değildir.

Bu amaçla çocuklar, ihtiyaçlar ortaya çıkmadan tahmin etme ve farklı sorunları yakalama, bunlara yaratıcı çözümler geliştirme, tasarım haline getirme, tasarımın üretim aşamalarını belirleme ve üretme becerisi kazanmalıdır. Tüm bunların ışığında Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın gelecek nesillerin yaşayacakları çağın ihtiyaçlarına cevap vermesi amaçlanmıştır.

Vizyon 2023 ’ün ana teması, “Atatürk ’ün işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma hedefi doğrultusunda; bilim ve teknolojiye hakim, teknolojiyi bilinçli kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen, teknolojik gelişmeleri toplumsal/ekonomik faydaya dönüştürme yeteneği kazanmış bir refah toplumu yaratmak” üzere, önümüzdeki 20 yıl için bilim ve teknoloji vizyonu oluşturmak ve bu doğrultuda politika önerileri geliştirmektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:59 #3
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Genel Amaçları


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Genel Amaçları
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nı tamamlayan öğrencilerin;

1. Merak eden, soru sormaktan çekinmeyen, gözlem ve araştırma yapmaya hevesli bir kişiliğe sahip olmaları,

2. çevresindeki olay ve mekanlar arasındaki ilişkiyi kendine has bir bakış açısıyla değerlendirmeleri,

3. Karşılaştıkları güçlükleri yenmek için özgün çözümler üretmeleri,

4. Öz güvenini, hayal gücünü ve estetik duygularını geliştirmeleri,

5. Kendisi ve çevresi ile barışık, rekabete ve yeni yaşantılar edinmeye açık olmaları,

6. Bağımsız olarak düşünebilme alışkanlığı edinmeleri,

7. Özgün tasarımlar ortaya çıkarmaları,

8. Aldığı kararları değerlendirmeleri ve sorumluluklarını taşımaları,

9. Gelecek ile ilgili kurgular yapmaları,

10. Teknolojik gelişmeler karşısında kendilerini yenilemeleri,

11. Duygu ve düşüncelerini farklı yollarla ifade etmeleri amaçlanmaktadır.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 22:00 #4
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Vizyonu


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Vizyonu
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hale getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 22:02 #5
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Programın Yapısı


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Programın Yapısı
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Program, her biri 6, 7 ve 8. sınıfta devam eden üç kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar; “Düzen”, “Kurgu” ve “Yapım” dır. Kuşaklara özgü her yıl için ayrı ayrı odak noktaları tespit edilmiştir.

Programda Yeralan Kuşaklar;Bu kuşakların özelliklerini aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:

“Düzen” kuşağında öğrenciler;
+Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler.
+Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekan, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar.
+Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar.
+Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran kavramlarını ifade ederler.
+Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler.
+Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

“Düzen” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı;

6. Sınıfın Odak Noktası: “Düşünmeye İlk Adım”
7. Sınıfın Odak Noktası: “Birimden Bütüne”
8. Sınıfın Odak Noktası: “Bütünde Farklılık Oluşturalım”

“Kurgu” kuşağında öğrenciler;
+Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar.
+Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak, çizerek somutlaştırırlar.
+Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar.
+Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

“Kurgu” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı;

6. Sınıfın Odak Noktası: “Düşünelim Çözelim”
7. Sınıfın Odak Noktası: “Düşüncelerimizdeki Değişim ve Gelişim”
8. Sınıfın Odak Noktası: “Düşüncelerimizi Koruyalım”

“Yapım” kuşağında öğrenciler;
+Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar.
+Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler.
+Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.
+Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler.
+Ürünlerinde gerekli gördükleri inovasyonu yaparlar.

“Yapım” kuşağı odak noktalarının sınıflara göre dağılımı;

6. Sınıfın Odak Noktası: “Nasıl Üretelim?”
7. Sınıfın Odak Noktası: “Üretiyoruz”
8. Sınıfın Odak Noktası: “Üretelim Tanıtalım”

Programın Genel Yapısı;  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:56
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016