Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 12-01-08, 21:36 #26
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan İnovasyon Döngüsü


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
İnovasyon Döngüsü
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

İnovasyon, sürekliliği olan ve her aşamasında geri beslemelerin olduğu bir süreçtir. İnovasyon döngüsü olarak adlandırılan bu süreç, aşağıdaki adımlardan oluştur:Fırsatların yakalanması: Bir işletmenin potansiyel inovasyon fikirleri için sürekli olarak fırsatları belirlemesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu fırsatlar, işletmedeki çalışanların inovasyon fikirlerinden, müşterilerin değişen gereksinimlerinden, rakiplerin çalışmalarından, yeni geliştirilen teknolojilerden veya tedarikçilerden kaynaklanıyor olabilir. Ya da yurtiçinde veya dışında herhangi bir kuruluş veya kişi tarafından yapılan bir araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmasının sonuçları veya yeni bir düzenlemeye, kanuna ya da standarda uyma zorunluluğu inovasyon fırsatlarını doğurabilir. Rekabet gücünü kaybetmek istemeyen bir işletmenin bu tür sinyalleri zaman kaybetmeden yakalayabiliyor olması gerekir.

Stratejik seçimin yapılması: İnovasyon faaliyetine başlamak amacıyla kaynak ayırmadan önce yakalanan fırsatlar arasından stratejik açıdan en önemli olanın seçilmesi gerekir. Bu seçimde göz önünde bulundurulacak etkenlerin başında müşterilerin gereksinimleri ve istekleri gelir. İnovasyon için ayrılmış geniş kaynakları olan büyük şirketler bile tüm fırsatları değerlendiremezler. Asıl başarı, en büyük rekabet avantajını sunan fırsatı seçip inovasyona dönüştürebilmektir.

Gerekli bilginin edinilmesi: İşletmeye rekabet gücü kazandırmada en yüksek potansiyele sahip inovasyon fikrini hayata geçirmeye başlamadan önce ihtiyaç duyulan kaynakların ayrılması gerekir. Bu amaçla, öncelikle ürün, hizmet veya sürecin geliştirilebilmesi için gerekli bilgiler biraraya getirilmelidir. Yazılı olan bilginin yanında yazılı olmayan bilgiye erişmek de büyük önem taşır. İnovasyon faaliyetinin yürütüleceği konuda yetkin, yerli veya yabancı bir uzmanı işe almak veya danışman olarak çalıştırmak, yurtiçindeki veya dışındaki üniversite veya Ar-Ge kurumlarından hizmet almak, yazılı olmayan bilgiye ulaşmanın yolları arasındadır. Hangi yol seçilirse seçilsin, edinilen bilgilerin işletme tarafından özümsenmesi ve mümkün olduğunca yazılı hale getirilmesi işletmenin yetkinliğinin ve rekabet avantajının sürdürülmesi açısından önemlidir.

çözümün geliştirilmesi ve ticarileştirme: İnovasyon için gerekli bilgi ve bilgi kaynakları bir araya getirilip inovasyon projesi tanımlandıktan sonra sıra uygulamaya gelir. Bu aşamada ürün, hizmet veya süreç son halini alana kadar çalışmalar sürdürülür. Pazardan sürekli olarak alınan bilgilerle desteklenen geliştirme çalışmaları, ürünün, hizmetin pazarlanması veya sürecin ticari kullanımı ile devam eder.

Öğrenme: Bu aşama, diğer tüm aşamalardaki başarı ve başarısızlıkların değerlendirilmesine, gerekli bilgilerin üretilmesine ve bunların inovasyon sürecini daha iyi yönetmede kullanılmasına olanak sağlar. “Öğrenme”nin etkisi diğer tüm aşamalara yansıdığından inovasyonun sürekliliği, dolayısıyla işletmenin rekabet gücünün sürekliliği açısından büyük önem taşır.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:37 #27
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan İnovasyon için Gereken Kültür ve Anlayış


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
İnovasyon için Gereken Kültür ve Anlayış
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

İnovasyon, farklı bir kültür ve anlayış gerektirir. Bu farklı kültür ve anlayış, geniş bir vizyona sahip, değişime ve gelişmeye açık bireylerle oluşturabilir.

Farklı Görmek: İnovasyon, farklılaştırmaktır. Farklılaştırmak için farklı görmeyi öğrenmek gerekir. “Farklı görmek” dünyaya, yapılana ve yapılacak işe bakışı sorgulamayı öğrenmektir. Önemli inovasyon fırsatlarını yakalamak ve tehditleri fırsata dönüştürmek farklı görmekle mümkündür.

Risk Almak: Tanımı gereği inovasyon, yeniliklere ve değişime açık olmayı, farklılıkları tercih etmeyi ve doğal olarak risk almayı gerektirir. Başarılar kadar, belirsizliğin getirdiği başırısızlıklar da inovasyon sürecinin bir parçasıdır. Bu nedenle, inovasyon yapacak bireylerin risk almaya hazır olmaları ve öğrenmek ve gelişmek için başarısızlığı bir fırsat olarak görmeleri gerekir. Ancak bunu yaparken, gereksiz risklerin alınmaması ve riskin yönetilmesi büyük önem taşır. Belirsizliklerin, risk yönetimindeki yetersizliklerden kaynaklanmamasına dikkat edilmelidir.

Yaratıcılık: İnovasyon fikirle başlar; bunun için mümkün olduğunca çok fikir üretilmesini sağlamak gerekir. Yaratıcılık, fikir üretim becerisiyle desteklenmeli ve farklı kavramlar arasında bağlantı kurulmasını sağlanmak için eğitim ve çalışmayla güçlendirilmelidir. Yaratıcılık ve fikir üretme, her bireyin görevi olmalıdır. Yaratıcılığı teşvik etmek için hiçbir zaman hiçbir fikir eleştirilmemeli, yüksek düzeyde yaratıcılığı destekleyen bir ortam oluşturulmalıdır.

Müşterinin Değerini Bilmek: Tüm inovasyonların asıl hedefi müşteri için değer yaratmak olmalıdır. Müşteri odaklılık, yani müşterilerle sürekli etkileşim halinde olmak ve onların gereksinimlerini anlamak, inovasyon fikirlerinin doğması ve gerçekleştirilmesi için en etkili yoldur.

Sorgulamak: İnovasyon fikirlerinin çoğu merakla doğar. Bu nedenle bireylerin sorgulama alışkanlığının gelişmesi sağlanmalıdır. “Neden?”, “Nasıl?” “Neden olmasın?”, “Neyi daha iyi yapabiliriz?” ve “Nasıl daha iyi yapabiliriz?” gibi sorular herkes tarafından ne kadar çok sorulursa bu sorulara verilen yanıtlarla organizasyon, ürünler ve hizmetler o oranda farklılaşır ve değişir.

Başarısızlığı hoş görmek: İnovasyon, risk almayı da beraberinde getirdiği için bazı durumlarda başarısızlık kaçınılmaz olabilir. İnovasyon sürecinde de hata yapmamak mümkün değildir. Tüm bireylerin inovasyon fikirleri geliştirip inovasyon sürecine dahil olduğu bir ortam yatarabilmek için hataları cezalandırmayan bir kurumsal kültür geliştirilmelidir.

İletişim: İnovasyonda başarılı olabilmek için açık bir iletişim, bilgi, deneyim ve fikir paylaşım ortamının oluşturulması gerekir. İnovasyon sürecinde yaşanan başarısızlıkların çoğu yetersiz iletişim sonucu ortaya çıkar. Bu nedenle, anlaşmazlıkların çözümünü, iletişimin açıklığını ve sürekliliğini sağlayan mekanizmalar geliştirip uygulanmalıdır.

İşbirliği: İnovasyon fikirleri genelde tek bir kişiden çıkar ama değerlendirmek ve gerçekleştirmek için pek çok kişiye gereksinim vardır. Dolayısıyla da inovasyon, ekip çalışması gerektirir. Bireyler arasında etkileşimi kısıtlayıcı yaklaşımlar ve sadece kişisel çabaları ödüllendiren teşvik sistemleri bu işbirliğini, dolayısıyla inovasyonu baltalar.

Ağlar ve ilişkiler: İnovasyon, güçlü ağların ve ilişkilerin varlığını gerektirir. Ne kadar çok kişi ve kuruluşla temas halinde olunursa inovasyon fikirlerinin doğması ve gelişmesi o kadar yüksek bir olasılıktır.

Öğrenme ve bilgi yönetimi: İnovasyon döngüsünün en önemli adımlarından biri olan öğrenmenin gerçekleşebilmesi ve inovasyonun en değerli kaynağı olan bilginin başarıyla yönetilebilmesi çok önemlidir. Bu nedenle, kişisel olarak öğrenilenleri kurumlara maletmeyi sağlayan bir süreç, yapı ve kültür geliştirilmelidir. Ayrıca bilgi yönetimine önem vermeli ve bilgi yönetim tekniklerinin öğrenilerek uygulanması sağlanmalıdır.

Kaynaklar: Elçi Ş, “İnovasyon: Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı”, 2006Teknoloji Yönetim Derneği, “Eski Köye Yeni Adet Getirin!”, 2005OECD ve Eurostat, “Oslo Manual”, 2005
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:39 #28
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Patent Hakkında Genel Bilgiler


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Patent Hakkında Genel Bilgiler
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Sınai Mülkiyet Kavramı Ne Anlama Gelir?

"Sınai Mülkiyet" kavramı genel tanımı ile, sanayide ve tarımdaki buluşların, yeniliklerin, yeni tasarımların ve özgün çalışmaların ilk uygulayıcıları adına veya ticaret alanında üretilen ve satılan malların üzerlerindeki üreticisinin veya satıcısının ayırdedilmesini sağlayacak işaretlerin sahipleri adına kayıt edilmesini ve böylece ilk uygulayıcıların ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını sağlayan gayri maddi bir hakkın tanımıdır. Sınai Mülkiyet hakları şu konuları kapsamaktadır: patentler ve faydalı modeller, markalar, endüstriyel tasarımlar, coğrafı işaretler entegre devrelerin topoğrafyaları

Türkiye'de Sınai Müllkiyet Haklarına İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi ile Hangi Kurum Görevlidir?

24 Hazian 1994 tarih ve 21970 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Patent Enstitüsü'nün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan Türk Patent Enstitüsü görevlidir. Türk Patent Enstitüsü'nün adresi ve haberleşme bilgileri aşağıdadır:
Adres : Hipodrom Caddesi No:115 06330 Yenimahalle-ANKARA
Tel : 0 (312) 303 10 00 Faks : 0 (312) 303 12 20

Endüstriyel Tasarım Koruması Nedir?

Bilgisayar programları ve yarı iletkenlerin topografyalari hariç olmak üzere, endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanısıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun birarada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır.

Başvuru sahibi, tasarımı veya tasarımın uygulandığı ürünün tescilini 4 defa yenilemek suretiyle 25 yıla kadar üretme hakkına sahip olacaktır.

Tasarımdan doğan hakları tecavüze uğrayan tasarım hakkı sahibi, mahkemeden tecavüzün giderilmesini, maddi ve manevi zararın tazminini talep edebilir. Tasarımdan doğan haklara tecavüz eden tarafından tasarımın kötü şekilde üretimi veya uygun olmayan bir tarzda piyasaya sürülmesi sonucunda tasarımın itibarı zarara uğrarsa, tasarım hakkı sahibi bu nedenle ayrıca tazminat isteyebilir.

Buluş Nedir?, Patent Nedir?

Buluş, "tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır.
Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Buluşların Patent İle Korunmasının Amaçları Nelerdir?

1- Zihni yaratmanın tanınması,
2- Buluş faaliyetinin özendirilmesi,
3- Buluş sahibinin ödüllendirilmesi,
4- Araştırma geliştirme sonuçlarının açıklanarak, teknik bilginin yaygınlaştırılması.

Bu amaçlara ulaşmak üzere geliştirilen patent sistemi, buluş sahiplerinin buluşlarını, başkalarının kolayca anlayabileceği ve bundan yararlanarak daha iyi çalışmalar yapabileceği biçimde ayrıntılı olarak açıklamaları karşılığında kendilerine, buluş konusu ürünü üretme, kullanma ve satma konusunda belirli bir süre ayrıcalık veren bir sitemdir. Buluş sahibinin ödüllendirilerek buluş yapmanın özendirilmesi ve buluşlarla ilgili bilginin ortaya koyulması, bu bilgiler ışığında yeni kişilerin yeni buluşlar yapabilmelerini ve bu buluşların sanayiye uygulanmasını sağlamakta ve böylece ülkedeki ekonomik gelişmeye büyük katkı sağlanmaktadır.

Patentle Korunacak Buluşlarda Aranan Kriterler Nelerdir ? Hangi Buluşlar Patent İle Korunabilir?

Patentle korunacak buluşlarda aranan kriterler şunlardır; yenilik, tekniğin bilinen durumunun aşılması, sanayiye uygulanabilirlik

Yenilik, başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir. Tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri ise "konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır. Sanayiye uygulanabilirlik, buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunurlar.

Patent Verilemiyecek Konular ve Buluşlar Nelerdir?

Aşağıda sayılanlar buluş niteliğinde olmadıkları için patent kapsamı dışında kalır ve bunlar için koruma talep edilmesi halinde patent verilmez.

a - Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;
b - Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
c - Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;
d - Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.
e - İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri.
(e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

a - Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.
b - Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Faydalı Model Nedir ve Yararları Nelerdir?

Türkiye'de ve dünyada yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşların sahiplerine belirli bir süre (10 yıl), bu buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır.

Faydalı model belgesi verilmesi işlemleri, patent verilmesine oranla, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Faydalı model koruması elde etme işlemlerinin basit ve ucuz olmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ve araştırma kuruluşlarımızın buluş yapmalarını ve bunları sanayiye uygulamalarını özendireceği düşünülmüştür. Diğer taraftan, özellikle günümüzde, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin, rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur. Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin, mütevazi de olsa, bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların ekonomik varlıklarının idamesine hizmet edecektir. Başka bir deyişle, faydalı model koruması, tecavüz fiillerine karşı, patent korumasına oranla daha çabuk ve seri bir işlev görecek şekilde düzenlenmiştir.

Rüçhan Hakkı Nedir ve Buluş Sahibine Ne Gibi Yararlar Sağlar?

Eğer buluşun birden fazla ülkede korunması istenirse, ilk patent başvurusunun herhangi bir ülkede yapılması tarihinden itibaren 12 aylık bir süre içinde aynı buluş için başka bir ülkede başvuru yapma konusunda bir haktan yararlanılabilir, buna rüçhan hakkı denir. Bir başvuru sahibinin herhangi bir ülkede yaptığı başvurunun tarihi ile bu başvurusuna dayanarak daha sonra yaptığı başvurunun tarihi arasında üçüncü kişilerce buluş konusuna benzer bir konu için patent başvurusu yapılırsa, o başvuru karşıt doküman olarak gösterilemez. Başvuru sahibi, yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvuru ile birlikte veya başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde talep eder. Bununla ilgili rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu tarihinden itibaren üç ay içerisinde vermediği takdirde rüçhan hakkından yararlanma talebi yapılmamış sayılır. Yabancı ülkelerde patent verilmesi için yapılan bir başvurunun farklı ülkelerde yapılmış olmasına bakılmaksızın birden çok rüçhan hakkı talebinde bulunulabilir.

Patent Başvurusu Yapmadan Önce Neler Yapılabilir?

Patent başvurusu yapılmadan önce başvuru sahibinin buluş konusu teknik ile ilgili Türk Patent Enstitüsüne başvurarak patent araştırması yapması önerilir. Tekniğin bilinen durumunun araştırılması, buluş sahibine kendi buluşunu mevcut patentlerle karşılaştırma, benzerlikleri ve farklılıkları görme olanağını sağlar. Başvuru sahibi buluşunun yeni olup olmadığı konusunda genel bir fikre sahip olur. Böylece mevcut teknoloji bilinerek yapılan bir patent başvurusunun reddedilme olasılığı azaltılmış olur.

Türkiye’de Kaç çeşit Patent Sistemi Vardır?

Türkiye’de biri incelemesiz; diğeri incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır. İncelemesiz sistemde, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nisbeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemeli sistemde işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha sağlam ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. İncelemesiz patent, gerekli şartlar yerine getirilmek ve incelenmek şartıyla incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.

Patent Verilen Bir Konudaki Ürünleri Üretme ve Pazarlama Hakkı Patent Sahibinin Tekelinde Midir?

Patent koruması genel nitelikli değildir. Yani sanayinin herhangi bir alanının herhangi bir konusundaki bir buluşun patentle korunuyor olması, sanayinin o konudaki tüm ürünlerinin üretim ve pazarlama hakkının patent sahibine verildiği anlamına gelmez. Patent başvurusu veya patentten doğan korumanın kapsamı, buluş konusunu açıklayan tarifnamenin bir parçası olan istem veya istemler ile belirlenir. İstem veya istemler, bir yandan patent başvurusu veya patent sahibine hakkı olan korumayı sağlayacak ve diğer yandan da üçüncü kişilere korumanın kapsamı açısından makul bir düzeyde kesinlik ifade edecek şekilde birlikte yorumlanır. Bu korumanın sınırlarını buluş konusu ile aynı olan bütün ürünleri kapsar şekilde düşünmemek gerekir. Bir başka araştırmacının bir başka çözüm yolu ile aynı sonuca ulaşması mümkündür. Dolayısıyla birbirinden farklı teknik çözüm yolları ile elde edilen sonuçların her biri ayrı ayrı patent verilerek korunabilir. Buluş yeni bir ürün ile ilgili olabileceği gibi bir ürünün üretilmesi için geliştirilen yeni bir yöntem ile de ilgili olabilir.

Bir Ülkede Alınan Patentin Tüm Dünyada Geçerli Midir?

Buluşların patent ile korunması her ülkede geçerli olan ulusal yasalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Yani bir buluşun patent ile korunması için, korunma istenen her ülkede patent başvurusunun yapılması zorunludur.

Dünya Patenti veya Uluslararası Patent bir hedef olmakla birlikte bu hedefe henüz ulaşılamamıştır. Sadece 20 Avrupa ülkesi tarafından kabul edilen ve Avrupa Patent Sözleşmesi olarak adlandırılan bölgesel koruma sistemi, dünya patenti veya uluslararası patent uygulamasının bir denemesi olarak kabul edilebilir. Ama bu Sözleşmeye göre yapılan tek bir başvuru ile alınan patent belgesi ile buluşun korunması, yine patentin geçerli olduğu ulusal kanunlar çerçevesinde olmaktadır.

Patent Haklarına İlişkin İhlaller ve Tecavüzler Konusunda Suç ve Cezalar Nelerdir?

Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 73/A maddesinde, patent hakları konusundaki ihlal ve tecavüz hallerine ilişkin suçlar üç ayrı grupta toplanmış ve herbiri için ayrı cezai hükümler getirilmiştir.

Birinci grupta; patent hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildiriminin gerçeğe aykırı olarak yapılması; patent koruması olan bir eşya veya ambalajı üzerine konulmuş, patent koruması olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması; bir kişinin kendisini haksız olarak patent başvurusu veya patent hakkı sahibi olarak göstermesi durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında üçyüz milyon liradan altıyüz milyon liraya(*) kadar ağır para cezası ve bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

İkinci grupta ise; mevcut olmadığını veya üzerinde tasarruf yetkisi bulunmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde, patent korumasına ilişkin mevzuatın devir ve intikal, rehin ve haciz ile ilgili maddelerinde yazılı haklardan birini veya bu haklarla ilgili lisansı, başkasına devretme veya verme veya rehnetme veya bu haklar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunulması, korunan bir patent hakkının sahibi olmadığı veya koruma süresi bittiği veya herhangi bir sebeple patent hakkının hükümsüzlüğü veya patent korumasından doğan hakkının sona ermesi durumlarında; kendisinin veya başkasının imal ettiği veya satışa çıkardığı eşyaya veya ambalajlarına veya ticari evrakına veya ilanlarına, hukuken korunan bir patent hakkı ile ilgili olduğu kanısını uyandıracak şekilde, işaretler koyma veya bu amaçla yazılı ve görsel basındaki ilan ve reklamlarda, bu tarzda yazı, işaret veya ifadelerin kullanılması durumları tanımlanmış ve bu durumda suçlular hakkında altı yüz milyon liradan bir milyar liraya(*) kadar ağır para cezası ve iki yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Üçüncü grupta ise patent haklarına tecavüz sayılan fiillerden birini işleyenler hakkında, altı yüz milyon liradan bir milyar liraya(*) kadar para cezası ve iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Ayrıca, haklarında bu tür suçlardan dolayı cezalara hükmolunanların, varsa işyerlerinin bir yıldan az olmamak üzere kapatılması ve aynı süre ticaretten men edilmeleri hüküm altına alınmıştır.

(*)28.07.1999 tarih ve 4421 sayılı “Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile (Madde 4 b/9) 01.01.1994 ila 31.12.1998 tarihleri arasında yürürlüğe girmiş bulunan kanunlardaki para cezaları sekiz kat arttırılmıştır.

Patent Sahibi Patenti Kullanmıyorsa, Ne Şekilde Lisans Verme Teklifinde Bulunabilir?

Patent sahibi patent konusu buluşu kullanmıyorsa, Enstitü'ye yapacağı yazılı bir başvuru ile ve ücret listesinde belirtilen ücreti ödeyerek, patent konusu buluşu kullanmak isteyen herkese lisans vereceğini bildirebilir. Enstitü, lisans verme tekliflerini Patent Siciline kayıt ederek ilan eder. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır.

Patent Hakkının Sona Ermesinin Sebepleri Nelerdir?

Patent hakkı; koruma süresinin dolması, patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi, yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi sebeplerinden birinin gerçekleşmesi ile sona erer.

Kaynak: T.C. Türk Patent Enstitüsü - [Linkleri sadece kayıtlı üyelerimiz görebilir.ForumTR üyesi olmak için tıklayınız]
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:40 #29
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının vizyonu


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programının vizyonu
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın vizyonu, kendisinin ve toplumun yarınını daha yaşanabilir hâle getirmek için sorunların farkına varan, çözümler üreten, yaratıcı ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve gelişime açık, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-01-08, 21:42 #30
Vesta Vesta çevrimdışı
Varsayılan Öğrenci Ürün Dosyası


[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]
Öğrenci Ürün Dosyası
[IMG]http://img86.**************/img86/3448/ligne0012kq8ie2.gif[/IMG]

6.SINIF ÖĞRENCİ REHBERİ
HAYALLERİM ÇİZGİDE SAKLI
Öğrenci ürün dosyası neleri içerir?
? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber
? Araştırmalar, derlemeler
? Diyagramlar, fotoğraflar, resimler
? Video –kaset, ses kasetleri, CD’ler
? Gerçekleştirdiği ürün ya da ürünler
? Öğretmen anekdotları, gözlem formları
? Öğrencilerin günlükleri
? Öğretmen kontrol listeleri
? Öz değerlendirme formları
? Puanlama anahtarlarını içerir.
Öğrenci ürün dosyasının yapılandırılması
-Kapak bölümü
-İçindekiler bölümü
-Ön söz, özet ya da öz geçmiş. Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır (Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi ?).
-Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürün ya da çalışmalar
-Ürünün dosyaya konulmasının nedenine yönelik açıklamalar. Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir (Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken
beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? vb. sorular ).
-Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri
GÖZLEM FORMUNA GÖRE KAZANILACAK DAVRANIŞLAR
Değiştirmeye, geliştirmeye, kolaylaştırmaya, yönelik hayallerini listeleme
Çözüme ulaştıracağı sorunu belirleme
Düşüncelerini neden sonuç ilişkisi kurarak gerekçesiyle açıklama
Çözüm için farklı kaynakları ve dersleri araştırma yapma
Üzerinde çalıştığı konuyu yaşamla ilişkilendirme
Başkalarının görüşlerini dinleme ve dikkate alma
Oluşturduğu çözüme yaratıcı düşünceler ve yorumlar katma
Çözüme ulaşmada kararlı olma
Çözüme yönelik çalışmalarını yazarak ve çizerek ifade etme
Yaptığı çalışmanın başkaları tarafından anlaşılır olmasını dikkate alma
Duygu ve düşüncelerini ifade etmede istekli olma
Çalışmasını sergilemede ve çevresiyle paylaşmada istekli olma
Kendini değerlendirmede yanlı yargılardan kaçınma
PUANLAMA ANAHTARINDAKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
Birey, hayal ve merak ettikleri ile değiştirmeyi ve geliştirmeyi planladığı düşüncelerinden yola çıkarak üzerinde çalışacağı bir konu belirlemiştir.
Belirlediği bu konuyu çalışma nedenini çok açık biçimde ortaya koymuştur.
Birey, üzerinde çalışmayı planladığı konuya yönelik olası çözüm önerileri belirlemiştir.
Bu çözüm önerilerinden hedeflediği amaca götürecek uygun bir çözümü belirlemiştir.
Olası çözüm önerileri içinden belirlediği çözümü neden seçtiğini çok açık biçimde ortaya koymuştur.
Birey, belirlediği çözüm önerisini çizerek ya da yazarak açıklamıştır. Yazımında anlaşılır, açık ifadeler kullanmıştır. Çiziminde bireyin ne yapmaya çalıştığı anlaşılır niteliktedir.
Çözüm önerilerinin ifade edildiği yazılı materyallerin ya da çizimlerin tanıtılması için uygun bir yöntem seçilmiştir (sunu, poster vb.).
Tercih edilen tanıtım yöntemi görsel bazı materyallerle, görsel ifadelerin yakınında verilmiş kısa notlar ile anlaşılır ve zengin hâle getirilmiştir.

7.SINIF ÖĞRENCİ REHBERİ
HAYALLERİMDEKİ DEĞİŞİM VE GELİŞİM
Öğrenci ürün dosyası neleri içerir?
? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber
? Araştırmalar, derlemeler
? Diyagramlar, fotoğraflar, resimler
? Video –kaset, ses kasetleri, CD’ler
? Gerçekleştirdiği ürün ya da ürünler
? Öğretmen anekdotları, gözlem formları
? Öğrencilerin günlükleri
? Öğretmen kontrol listeleri
? Öz değerlendirme formları
? Puanlama anahtarlarını içerir.
Öğrenci ürün dosyasının yapılandırılması
-Kapak bölümü
-İçindekiler bölümü
-Ön söz, özet ya da öz geçmiş. Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır (Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi ?).
-Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürün ya da çalışmalar
-Ürünün dosyaya konulmasının nedenine yönelik açıklamalar. Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir (Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? vb. sorular ).
-Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri
GÖZLEM FORMUNA GÖRE KAZANILACAK DAVRANIŞLAR
Benzer çalışmaları inceleme
Değerlendirmeye ait düşüncelerini paylaşma
Kişisel gelişimindeki değişim ve gelişimi farkına varma
Değiştirmeye, geliştirmeye yönelik merak ve hayallerini ifade etme
Merak ve hayallerinin çözümlenmesi gereken bir sorun olduğunu fark etme
Çözüme ulaştıracağı sorunu belirleme
Düşüncelerini neden sonuç ilişkisi kurarak gerekçesiyle açıklama
Düşüncelerini kurgulamada istekli olma
Çözüm için diğer derslerden faydalanma
Çözüme yönelik öneri getirme
Üzerinde çalıştığı konuyu yaşamla ilişkilendirme
Başkalarının görüşlerini dinleme ve dikkate alma
Oluşturduğu çözüme yaratıcı düşünceler ve yorumlar katma
Çözüme ulaşmada karalı olma
Çözüme yönelik çalışmalarını yazarak ve çizerek ifade etme
Çalışmasının çevresi tarafından anlaşılırlığını dikkate alma
Duygu ve düşüncelerini ifade etme ve paylaşma
Çalışmasını sergilemede ve çevresiyle paylaşmada istekli olma
Kendini değerlendirmede yanlı yargılardan kaçınma
PUANLAMA ANAHTARINDAKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
Birey, hayal ve merak ettikleri ile değiştirmeyi ve geliştirmeyi planladığı düşüncelerinden yola çıkarak
üzerinde çalışacağı bir konu belirlemiştir.
Belirlediği bu konuyu çalışma nedenini çok açık biçimde ortaya koymuştur.
Birey, üzerinde çalışmayı planladığı konuya yönelik olası çözüm önerileri belirlemiştir.
Bu çözüm önerilerinden hedeflediği amaca götürecek uygun bir çözümü belirlemiştir.
Olası çözüm önerileri içinden belirlediği çözümü neden seçtiğini çok açık biçimde ortaya koymuştur.
Birey, belirlediği çözüm önerisini çizerek ya da yazarak açıklamıştır. Yazımında anlaşılır, açık ifadeler kullanmıştır. Çiziminde bireyin ne yapmaya çalıştığı herkes tarafından anlaşılır niteliktedir.
Çözüm önerilerinin ifade edildiği yazılı materyallerin ya da çizimlerin tanıtılması için uygun bir yöntem
seçilmiştir (sunu, poster vb.).
Tercih edilen tanıtım yöntemi görsel bazı materyallerle, görsel ifadelerin yakınında verilmiş kısa notlar ile anlaşılır ve zengin hâle getirilmiştir.


8.SINIF ÖĞRENCİ REHBERİ
DÜŞÜNCELERİMİZİ NASIL KORUYALIM
Öğrenci ürün dosyası neleri içerir?
? Öğretmen tarafından hazırlanan rehber
? Araştırmalar, derlemeler
? Diyagramlar, fotoğraflar, resimler
? Video –kaset, ses kasetleri, CD’ler
? Gerçekleştirdiği ürün ya da ürünler
? Öğretmen anekdotları, gözlem formları
? Öğrencilerin günlükleri
? Öğretmen kontrol listeleri
? Öz değerlendirme formları
? Puanlama anahtarlarını içerir.
Öğrenci ürün dosyasının yapılandırılması
-Kapak bölümü
-İçindekiler bölümü
-Ön söz, özet ya da öz geçmiş. Burada öğrenci çalışmalarının başlangıçtan o ana kadarki gelişimini anlatır (Öğrenci başlangıçta neredeydi? Bu aşamaya nasıl geldi ?).
-Öğrenci tarafından dosyaya konulan tüm ürün ya da çalışmalar
-Ürünün dosyaya konulmasının nedenine yönelik açıklamalar. Burada öğrenci kendisi ile ilgili görüşlerini belirtir (Bundan ne öğrendim? Bu çalışmayı neden sakladım? Çalışmayı yaparken beklemediğim nelerle karşılaştım? Benim için bu çalışmanın anlamı nedir? Hangi alanda zayıfım? vb. sorular ).
-Öğrenci ürün dosyasının değerlendirilme ölçütleri
GÖZLEM FORMUNA GÖRE KAZANILACAK DAVRANIŞLAR
Benzer çalışmaların başkaları tarafından doğru olarak anlaşılırlığını test etme
Çizimde anlaşılmayan yerleri listeme
Gösterim teknikleri kullanarak çalışmasını anlaşılır olarak çizme
Çizimde yaptığı değişikliği gerekçesiyle birlikte açıklama
Grup çalışmasına katılmada istekli olma
Düşüncelerini açıklama
Temel gösterim/çizim tekniklerini listeme
Yasal koruma altına alma süreçlerini ifade etme
Düşüncelerin koruma altına alınmasının gerekçesini söyleme
Değiştirmeye, geliştirmeye yönelik merak ve hayallerini listeleme
Merak ve hayallerinin çözümlenmesi gereken bir sorun olduğunu fark etme
Çözüme ulaştıracağı sorunu belirleme
Düşüncelerini kurgulamada istekli olma
Çözüm için farklı kaynakları araştırma
Çözüme yönelik öneri getirme
Üzerinde çalıştığı konuyu yaşamıyla ilişkilendirme
Başkalarının görüşlerini dikkate alma
Çözüme ulaşmada kararlı olma
Çözüme yönelik çalışmalarını yazarak ve çizerek ifade etme
Çalışmasının başkaları tarafından anlaşılırlığına dikkate etme
Duygu ve düşüncelerini ifade etme
Çalışmasını sergilemede ve çevresiyle paylaşmada istekli olma
Kendini değerlendirmede yanlı yargılardan kaçınma
PUANLAMA ANAHTARINDAKİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEKLERİ
Birey, hayal ve merak ettikleri ile değiştirmeyi ve geliştirmeyi planladığı düşüncelerinden yola çıkarak
üzerinde çalışacağı bir konu belirlemiştir.
Belirlediği bu konuyu çalışma nedenini çok açık biçimde ortaya koymuştur.
Birey, üzerinde çalışmayı planladığı konuya yönelik olası çözüm önerileri belirlemiştir.
Bu çözüm önerilerinden hedeflediği amaca götürecek uygun bir çözümü belirlemiştir.
Olası çözüm önerileri içinden belirlediği çözümü neden seçtiğini çok açık biçimde ortaya koymuştur.
Birey, belirlediği çözüm önerisini çizerek açıklamıştır. Çiziminde bireyin ne yapmaya çalıştığı herkes tarafından anlaşılır niteliktedir.
Çözüm önerilerinin ifade edildiği yazılı materyallerin ya da çizimlerin tanıtılması için uygun bir yöntem
seçilmiştir (sunu, poster vb.).
Tercih edilen tanıtım yöntemi görsel bazı materyallerle, görsel ifadelerin yakınında verilmiş kısa notlar ile anlaşılır ve zengin hâle getirilmiştir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 05:54
(Türkiye için GMT +2 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016