Eski 04-12-06, 21:48 #1
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Veritabanından (Access) Bilgileri Sayfaya Dökmenin En Yalın ve Kurallı Örneği

Konu : Veritabanından Bilgileri Sayfaya Dökmek
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/80706031/kayit_oku.rar

bu dosyaları
C:\Inetpub\wwwroot dizini içinde ders adında bir klasör oluşturun ve içerisine koyun. Bundan sonra yazdığım kodlarıda buraya koyarsınız.

kayit_oku.asp
Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Veritabanından kayıt okumak</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 
 
dim objRs 
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRs.CursorType = 0
 objRs.CursorLocation = 2
 objRs.LockType = 1
 
dim strSql 
 strSql = "SELECT * FROM tblUye"
 objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
 
if objRs.EOF then 
%>
 <tr>
 <td>Veritabanı boş</td>
 </tr>	
<%
else  
do while Not objRs.EOF
%>
 <tr>
 <td><% = objRs("UYE_ID") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_MAIL") %></td>	
 <td><% = objRs("UYE_SEHIR") %></td>		
 <td><% = objRs("UYE_MESAJ") %></td>			 	
 </tr>	
<%
 objRs.MoveNext()
loop
end if 

 objRs.Close
set objRs = Nothing

 objConn.Close
set objConn = Nothing
%> 
</table>	
	
</body>
</html>

kısaca açıklayacak olursak;
strConn isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene veritabanı bağlantı cümlesini atadık. Başına str eki koyduk ki bu değişkenin bir string olduğunu bize her zaman hatırlatsın...
Kod:
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

objConn isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene veritabanı bağlantımızı sağlayacak olan Connection nesnesini atadık. Başına obj eki koyduk ki bu değişkenin bir Server Object (Sunucu Nesnesi) olduğunu bize her zaman hatırlatsın...
Veritabanına bağlantı sağladık...
Kod:
dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn


objRs isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene Recordset kayıtseti (kayıt dizisi) nesnesini atadık. Başına obj eki koyduk ki bu değişkenin bir Server Object (Sunucu Nesnesi) olduğunu bize her zaman hatırlatsın...
Kod:
dim objRs
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
kayıtsetinin CursorType değerini 0 parametresi verdik.
kayıtsetinin CursorLocation değerini 2 parametresi verdik.
kayıtsetinin LockType değerini 1 parametresi verdik.
Kod:
 objRs.CursorType = 0
 objRs.CursorLocation = 2
 objRs.LockType = 1
Kayıtseti için verilebilecek bu değerler adovbs.inc dosyasında tanımlanmıştır.
Kayıtsetinde onlarca farklı opsiyon ve bu opsiyonların birer nümerik karşılığı vardır. Normalde bu nümerik değerler yazılıdır.
Nümerik ifadeleri akılda tutmak zor olduğu için bu nümerik ifadelerin karşılığını veren adovbs.inc kullanılır
"1" yazmak yerine hatırlanması daha kolay olan "adOpenKeyset" yazabiliriz.

Kayıtsetini açarken kullanabileceğimiz değerler aşağıdadır.

<%
'---- CursorTypeEnum Values ----
Const adOpenForwardOnly = 0 <=== Biz bunu kullandık
Const adOpenKeyset = 1
Const adOpenDynamic = 2
Const adOpenStatic = 3


'---- CursorLocationEnum Values ----
Const adUseServer = 2 <=== Biz bunu kullandık
Const adUseClient = 3


'---- LockTypeEnum Values ----
Const adLockReadOnly = 1 <=== Biz bunu kullandık
Const adLockPessimistic = 2
Const adLockOptimistic = 3
Const adLockBatchOptimistic = 4


'---- EditModeEnum Values ----
Const adEditNone = &H0000
Const adEditInProgress = &H0001 <=== Biz bunu kullandık
Const adEditAdd = &H0002
Const adEditDelete = &H0004
%>

Alıntı:
Yukarıdaki sabit değerleri biraz açıklayalım.
'---- CursorTypeEnum Values ----
Recordset içindeki hareketi kontrol eden bir özelliktir. Varsayılan olarak Forward-only kullanılır. Dört değişik tipten biri seçilebilir.

 • Forward-only (adOpenForwardOnly ya da 0)
 • Keyset (adOpenKeyset ya da 1)
 • Dynamic (adOpenDynamic ya da 2)
 • Static (adOpenStatic ya da 3)

Forward-only Cursor (adOpenForwardOnly ya da 0)
Forward only : (Sadece ilerle)
Varsayılan kürsördür.
Static Cursor'e benzer fakat kayıtlar arasında sadece ileriye doğru harekete izin verir.
Yeni kayıt ekleyemeyiz ve yapılan değişiklikler kayıtsetini yeniden açıncaya kadar göremeyiz. Bu kürsörü listeleme işlemlerinde kullanarak performans artışı sağlayabiliriz.

Keyset Cursor (adOpenKeyset ya da 1)
Kayıtseti içindeki her tütlü harekete izin verir.
Diğer kullanıcıların eklediği kayıtların görünmesini engeller.
Diğer kullanıcıların sildiği kayıtlara erişilmez.
Diğer kullanıcıların kayıtlar üzerinde yaptığı veri değişiklikleri anında yansıtılır.

Dynamic Cursor (adOpenDynamic ya da 2)
Dynamic : (Dinamik) Diğer kullanıcılar tarafından yapılan eklemelerin, değişikliklerin ve silmelerin anında görülmesini sağlar ve kayıtseti üzerindeyapılacak tüm hareketlere izin verir.

Static Cursor (adOpenStatic ya da 3)
Static : (Duragan) Belli verilerin bulunması ya da raporların üretilmesi için kullanılacak kayıtsetinin değişmeyen bir kopyasını oluşturur. Veri üzerinde her türlü harekete izin verir. Diğer kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler kayıtsetine yansıtılmaz.

'---- LockTypeEnum Values ----
Kayıtsetinin kilitlenmesi için kullanılır. Dört farklı değer alabilir.

adLockReadOnly ya da 1
Veriler sadece okunur şekildedir, değiştirilemez.

adLockPessimistic ya da 2
Üzerinde işlem yapılan veriler satır bazında kilitlenir. Başka kullanıcıların erişimi engellenir.

adLockOptimistic ya da 3
Kayıtseti üzerinde işlem yapıp bunu tekrar veritabanına gönderene kadar kayıtseti üzerinde herhangi bir kilit yoktur.
Veritabanının yenilenme (Update) süreci içinde kayıtseti kilitlenir.

adLockBatchOptimistic ya da 4
Değişiklikler toplu yapılır.kayıtseti dediğimiz nedir? Resme bakarsanız daha iyi anlayacaksınız. Okunan kayıtların üstünde gezinen o ok'a recordset denir...strSql isimli bir değişken tanımladık ve bu değişkene veritabanı içindeki tablomuza bağlantıyı sağlayacak ifadeyi atadık.
Kod:
dim strSql
 strSql = "SELECT * FROM tblUye"
ve kayıtsetine yüklemiş olduğumuz tüm bu parametrelere uygun bir şekilde açılış yaptık.
Kod:
 objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
if = Eğer
objRs = Kayıtseti (Nesnesi)
EOF (End Of File) = Dosyanın, kuyruğun sonu..
Kayıtsetinin sonunu gösterir.

Türkçesi kayıtseti boş ise... demek. Accesste en son kayıt herzaman boştur. Hiç bir veri okunmadıysa kayıtseti bu satırdadır ve değeri false'dir. Tam türkçe ile veritabanı içindeki tblUye Boş ise demektir.
Kod:
if objRs.EOF then
Boş olduğunu sayfaya yazıyoruz.
Kod:
 <tr>
 <td>Veritabanı boş</td>
 </tr>

üst tarafta if objRs.EOF then ile veritabanı boş ise demiştik else ile burada boş değilse demek istedik yani tabloya herhangi bir veri yazılmış ise bu koddan sonrası icra edilir...
Kod:
else
do = yap, icra et, uygula
while = ...ıncaya kadar...
Not = ... Değilse(olumsuzluk) ...
objRs = Kayıtseti (Nesnesi)
EOF (End Of File) = Dosyanın, kuyruğun sonu..

Tam türkçesi en son veriye kadar bu ilemi tekrar tekrar yap demektir.
Kod:
do while Not objRs.EOF

tblUye isimli tablo içindeki alanlara verdiğimiz isimleri buradan çağırıyor ve içindekileri sayfaya aktarıyoruz. <% = %> bu Response.Write demektir.
Kod:
 <tr>
 <td><% = objRs("UYE_ID") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_MAIL") %></td>	
 <td><% = objRs("UYE_SEHIR") %></td>		
 <td><% = objRs("UYE_MESAJ") %></td>			 	
 </tr>

veiratanındaki ilk kayıt okunur. Kod buraya gelince aşağıdaki komut ile, hemen üstteki kısma do while Not objRs.EOF döner ve bu işi son verinin okunmasına ve kayıtsetinin boş satıra gelmesine kadar döner durur ve <tr> ile </tr> arasını her dönüşte bir alttaki satır içinde bulunan değerler ile doldurarak dönmeye devam eder.
Kod:
 objRs.MoveNext()
loop
tblUye isimli tablonun boş olup olmadığını kontrol ettiğimiz kodu kapatıyoruz.
Kod:
end if

Kayıtseti nesnesini kapatıyor ve değerlerini boşaltıyoruz. Bunu yapmazsak kodumuz onlarca kullanıcı ile çalıştığında hem sayfanın geç açılmasına hemde sunucuyu boşa meşgul ederek sunucuyu yormaya ve performansını düşürmemize sebep oluruz.
Kod:
 objRs.Close
set objRs = Nothing

Bağlantı nesnesini de kapatıyor ve değerlerini boşaltıyoruz.
Kod:
 objConn.Close
set objConn = Nothing

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 02-01-08 - 16:40 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 22:17 #2
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Veritabanına (Access) Yeni Kayıt Girmek.

Konu : Veritabanına (Access) Yeni Kayıt Girmek.
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar :
http://rapidshare.com/files/4161156/ders02.rar.html


wwwroot içine DERS isimli Klasöre koyun ve unutmayın DERS klasörüne yazma izni verin.
Yazma izni nasıl veririm?
DERS klasörüne sağ tıklayın ve özelliklerden Web Paylaşımı sekmesine geçin. Bu klasörü Paylaşın radio düğmesini işaretleyiniz bir sihirbaz açılacak oradaki yazma vb. seçenekleri seçip uygulayın...İlk önce bir form sayfasına ihtiyacımız var.

kayit_form.html

Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>Kayıt Formu</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="300">

<form action="kayit_kaydet.asp" method="post">

 <tr>
 <td>Ad :</td> 
 <td><input type="text" name="txtAd" size="20" maxlength="15" value=""></td>	
 </tr>
 	
 <tr>
 <td>Soyad :</td> 
 <td><input type="text" name="txtSoyad" size="20" maxlength="25" value=""></td>	
 </tr>
 
 <tr>
 <td>Mail :</td> 
 <td><input type="text" name="txtMail" size="20" maxlength="30" value=""></td>	
 </tr> 
 
 <tr>
 <td>Şehir :</td> 
 <td>
  <select name="txtSehir">
  <option value="Adana">Adana</option>
  <option value="Adıyaman">Adıyaman</option>	
  <option value="Afyon">Afyon</option>		
  <option value="Ağrı">Ağrı</option>				
  <option value="Amasya">Amasya</option>	
  <option value="Ankara">Ankara</option>						
  </select>
 </td>	
 </tr> 
 
 <tr>
 <td>Mesaj :</td> 
 <td><textarea rows="5" cols="30" name="txtMesaj"></textarea></td>	
 </tr> 
 
 <tr>
 <td>&nbsp;</td> 
 <td><input type="submit" value="Kaydet"></td>	
 </tr> 
 
</form>
 
</table>

</body>
</html>

formdan gelen bilgileri veritabanına kaydedecek asp sayfamız.

kayit_kaydet.asp

Kod:
<%
'Adovbs.inc dosyası içindeki sabitlerimiz. Kayıt işlemi yaparken lazım olacak....
const adCmdText = &H0001
const adExecuteNoRecords = &H00000080


'Form içindeki name="txtAd" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan ismi alıyor ve bu değeri strAd değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strAd
 strAd = Request.Form("txtAd")

'Form içindeki name="txtSoyad" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan soyismi alıyor ve bu değeri strSoyad değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strSoyad
 strSoyad = Request.Form("txtSoyad")
 
'Form içindeki name="txtMail" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Mail adresini alıyor ve bu değeri strMail değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strMail
 strMail = Request.Form("txtMail") 
 
'Form içindeki name="txtSehir" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Sehir ismini alıyor ve bu değeri strSehir değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strSehir
 strSehir = Request.Form("txtSehir") 
 
'Form içindeki name="txtMesaj" isimli form elemanımızdan içine yazılmış olan Mesajı alıyor ve bu değeri strMesaj değişkenine atıyoruz(yüklüyoruz).
dim strMesaj
 strMesaj = Request.Form("txtMesaj") 
 
'Veritabanına Bağlanıyoruz.
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

'Bağlantıyı açıyoruz.
dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 
 
 
 strSql = "INSERT INTO tblUye(UYE_AD, UYE_SOYAD, UYE_MAIL, UYE_SEHIR, UYE_MESAJ) VALUES('" & strAd & "', '" & strSoyad & "', '" & strMail & "', '" & strSehir & "', '" & strMesaj & "')"


 objConn.Execute(strSql),,adCmdText + adExecuteNoRecords
 
 
'Bağlantıyı kapatıyoruz. 
 objConn.Close
set objConn = Nothing

'Yazdığımız kaydı gösteren sayfaya "kayit_oku.asp" yönlendiriyoruz.. 
 Response.Redirect "kayit_oku.asp"
%>


konuyu açıklayıcı resimler aşağıda...


Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 26-03-07 - 23:05 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 22:22 #3
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Veritabanından Bilgileri Silmek

Konu : Veritabanından Bilgileri Silmek
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar :
http://rapidshare.com/files/11224661...ilmek.rar.html

Veritabanından verileri silebilmek için öncelikle silme işlemi yapacağımız verileri sayfaya dökmemiz lazım ki istediklerimizi seçip silebilelim.
Veritabanından kayıtları sayfaya dökme konusunu bir üst konuda açıklamıştım
onu küçük bir
Kod:
<a href="sil.asp?id=<% = objRs("UYE_ID") %>">Sil</a>
ek yaparak silme işlemini eklemiş olacağız. Bu ek ile yapmak istediğimiz silinecek kaydın id numarasını alıp silme işlemi yapan asp dosyasına taşımaktan ibarettir.kayit_oku.asp (veritabanındaki silme işlemini uygulayacağımız kayıtların tümünü burada sergiliyoruz.)

Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Veritabanından kayıt okumak</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
'strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani.mdb") 

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 
 
dim objRs 
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRs.CursorType = 0
 objRs.CursorLocation = 2
 objRs.LockType = 1
 
dim strSql 
 strSql = "SELECT * FROM tblUye"
 objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
 
if objRs.EOF then 
%>
 <tr>
 <td>Veritabanı boş</td>
 </tr>	
<%
else 

dim intSayac
 intSayac = 0

dim strRenk 
do while Not objRs.EOF
if intSayac mod 2 then
 strRenk = "#e8e8e8"
else
 strRenk = "#ffffcc"
end if
%>
 <tr bgcolor="<% = strRenk %>">
 <td><% = objRs("UYE_ID") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_MAIL") %></td>	
 <td><% = objRs("UYE_SEHIR") %></td>		
 <td><% = objRs("UYE_MESAJ") %></td>			
 <td><a href="sil.asp?id=<% = objRs("UYE_ID") %>">Sil</a></td>		 	
 </tr>	
<%
 intSayac = intSayac + 1
 objRs.MoveNext
loop
end if 

 objRs.Close
set objRs = Nothing

 objConn.Close
set objConn = Nothing
%> 
</table>	
	
</body>
</html>

sil.asp (silme işlemini yapacak sayfamız)
Kod:
<%
'Veritabanından silinecek olan verinin id numarasını alıyoruz. Bu gelen id numarasına sahip satırı sileceğiz.
dim intID
 intID = Request.QueryString("id")
 
 
'---- CommandTypeEnum Values ----
const adCmdText = &H0001
'---- ExecuteOptionEnum Values ----
Const adExecuteNoRecords = &H00000080


dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
 
dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 

dim strSql
 strSql = "DELETE FROM tblUye WHERE UYE_ID = " & intID
 
 objConn.Execute(strSql),,adCmdText + adExecuteNoRecords
 
 objConn.Close
set objConn = Nothing

 Response.Redirect "kayit_oku.asp"
%>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 11-01-07 - 17:35 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 22:26 #4
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Veritabanından Bilgileri Güncellemek

Konu : Veritabanından Bilgileri Güncellemek
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar :
http://rapidshare.com/files/16809713...guncelleme.rar


Öncelikle şema olarak anlatıyorum altta kodları vereceğim. Kodları zaman zaman açıklayacağım.Güncellenecek bilgileri listeleyeğimiz sayfamız.
kayit_oku.asp
Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Veritabanından kayıt okumak</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 
 
dim objRs 
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRs.CursorType = 0
 objRs.CursorLocation = 2
 objRs.LockType = 1
 
dim strSql 
 strSql = "SELECT * FROM tblUye"
 objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
 
if objRs.EOF then 
%>
 <tr>
 <td>Veritabanı boş</td>
 </tr>	
<%
else 

dim intSayac
 intSayac = 0

dim strRenk 
do while Not objRs.EOF
if intSayac mod 2 then
 strRenk = "#e8e8e8"
else
 strRenk = "#ffffcc"
end if
%>
 <tr bgcolor="<% = strRenk %>">
 <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
 <td><a href="guncelle.asp?id=<% = objRs("UYE_ID") %>">Güncelle</a></td>		 	
 </tr>	
<%
 intSayac = intSayac + 1
 objRs.MoveNext
loop
end if 

 objRs.Close
set objRs = Nothing

 objConn.Close
set objConn = Nothing
%> 
</table>	
	
</body>
</html>


Güncellenecek veri bilgilerinin form elemanları içerisine alınıp değişiklik yapacağımız sayfa.
guncelle.asp
Kod:
<% @ Language=VBScript CodePage="1254" %>
<%
Option explicit
 Response.Buffer = true
%>
<%
dim intUyeID
if Request.QueryString("id") <> "" then
 intUyeID = Request.QueryString("id")
else
 Response.Redirect("kayit_oku.asp")
end if

dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td align="center">
<%		
dim objRs
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRs.CursorLocation = 3
 objRs.CursorType = 0
 objRs.LockType = 3
 
dim strSql
 strSql = "SELECT * FROM tblUye WHERE UYE_ID = " & intUyeID & ""
 objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001

if not objRs.EOF then
dim strAd
 strAd = objRs("UYE_AD")
 
dim strSoyad
 strSoyad = objRs("UYE_SOYAD") 
 
dim strMail
 strMail = objRs("UYE_MAIL") 
 
dim strSehir
 strSehir = objRs("UYE_SEHIR") 
 
dim strMesaj
 strMesaj = objRs("UYE_MESAJ")
%>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <form action="guncelle_islem.asp" method="POST">
  <input type="hidden" name="id" value="<% = intUyeID %>">
  <tr>
   <td width="120">Ad :</td>
   <td><input type="text" name="ad" value="<% = strAd %>" size="20"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="120">Soyad :</td>
   <td><input type="text" name="soyad" value="<% = strSoyad %>" size="20"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="120">Mail :</td>
   <td><input type="text" name="mail" value="<% = strMail %>" size="20"></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="120">Şehir :</td>
   <td>
   <select name="sehir">
<%
dim arrIller
 arrIller = Array("Seçiniz","Adana","Adıyaman","Afyon","Ağrı","Aksaray","Amasya","Ankara","Antalya","Ardahan","Artvin","Aydın","Balıkesir","Bartın","Batman","Bayburt","Bilecik","Bingöl","Bitlis","Bolu","Burdur","Bursa","Çanakkale","Çankırı","Çorum","Denizli","Diyarbakır","Düzce","Edirne","Elazığ","Erzincan","Erzurum","Eskişehir","Gaziantep","Giresun","Gümüşhane","Hakkari","Hatay","Iğdır","Isparta","İstanbul","İzmir","K.Maraş","Karabük","Karaman","Kars","Kastamonu","Kayseri","Kırıkkale","Kırklareli","Kırşehir","Kilis","Kocaeli","Konya","Kütahya","Malatya","Manisa","Mardin","Mersin","Muğla","Muş","Nevsehir","Niğde","Ordu","Osmaniye","Rize","Sakarya","Samsun","Siirt","Sinop","Sivas","Şanlıurfa","Şırnak","Tekirdağ","Tokat","Trabzon","Tunceli","Uşak","Van","Yalova","Yozgat","Zonguldak")
dim strSelected
dim intSayac
for intSayac = 0 to UBound(arrIller)
if arrIller(intSayac) <> "" then
if arrIller(intSayac) = strSehir then strSelected=" selected" else strSelected=""
end if
 Response.Write "    <option value=""" & arrIller(intSayac) & """" & strSelected & ">" & arrIller(intSayac) & "</option>" & vbNewLine
next
%>	
   </select>
   </td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="120" valign="top">Mesaj :</td>
   <td><textarea rows="5" cols="35" name="mesaj" class="input"><% = strMesaj %></textarea></td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="120">&nbsp;</td>
   <td><input type="submit" value="Güncelle"></td>
  </tr>
  </form>		
  </table>
<%		
end if		

 objRs.Close
Set objRs = Nothing	 		
%> 
 </td> 
 </tr>	
</table>

</body>
</html>
<%		
 objConn.Close
Set objConn = Nothing
%>Değiştirilen bilgileri formdan alıp veritabanına kaydedecek olan sayfamız.
guncelle_islem.asp
Kod:
<%
 intUyeID = Request.Form("id")
 strAd  = Request.Form("ad")
 strSoyad = Request.Form("soyad")
 strMail = Request.Form("mail")
 strSehir = Request.Form("sehir")
 strMesaj = Request.Form("mesaj")
 
const adCmdText = &H0001
const adExecuteNoRecords = &H00000080
 
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

dim objConn 
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 
 
 strSql = "UPDATE tblUye SET UYE_AD = '" & strAd & "', UYE_SOYAD = '" & strSoyad & "', UYE_MAIL = '" & strMail & "', UYE_SEHIR = '" & strSehir & "', UYE_MESAJ = '" & strMesaj & "' WHERE UYE_ID = " & intUyeID
 objConn.Execute(strSql),,adCmdText + adExecuteNoRecords

 objConn.Close
Set objConn = Nothing

 Response.Redirect "kayit_oku.asp"
%>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 17-02-07 - 16:48 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 22:32 #5
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Sayfalama İşlemi

Konu : Sayfalama İşlemi
Seviye : Orta
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6071967/...rnegi.rar.html

Kod:
<% @ Language = VBScript CodePage = 1254 %>
<%
'/////////////////////////////////////////////////////////////////
Option Explicit
 Response.Buffer = True
 Response.Expires = -1
'/////////////////////////////////////////////////////////////////
'---- CursorTypeEnum Values ----
Const adOpenStatic = 3
'---- LockTypeEnum Values ----
Const adLockReadOnly = 1
'---- CommandTypeEnum Values ----
Const adCmdText = &H0001
'/////////////////////////////////////////////////////////////////
Dim intHerSayfadaGosterilecekKayit
 intHerSayfadaGosterilecekKayit = 20 
'intHerSayfadaGosterilecekKayit (Her sayfada göstereceğiniz kayıt sayısı ile değiştirebilirsiniz.)

 
Dim intSayfa
if Request.QueryString("s") = "" then
 intSayfa = 1
else
 intSayfa = CInt(Request.QueryString("s"))
end if
'intSayfa (Açık olan sayfa sayısını alırız. Sayfa "s" değişkeninin değeri yok ise 1 değeri atanır. Bu değer boş değil ise sayfadan gönderilen sayı alınır.)
'/////////////////////////////////////////////////////////////////
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title>ornek</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
.sayfa {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:bold; 
 color: #ffcc00; 
}
A.link_01:link {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:bold; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:visited {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:bold; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:active {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:bold; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:hover {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:bold; 
 color: #ffcc00; 
 text-decoration: none
}
-->
</style>
</head>
<body>

<table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td>
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <tr>
   <td colspan="2" height="80">&nbsp;</td>
  </tr>
  <tr>
   <td width="179">&nbsp;</td>
   <td width="600">
   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn

dim objRs
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 
dim strSql
 strSql = "SELECT * FROM tblVeri"
 
 objRs.PageSize = intHerSayfadaGosterilecekKayit '(Bir sayfada görüntülenecek kayıt sayısını belirtir.)
 objRs.CacheSize = intHerSayfadaGosterilecekKayit

 objRs.Open strSql, objConn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
 
dim intToplamSayfa
 intToplamSayfa = objRs.PageCount

if intSayfa > intToplamSayfa then intSayfa = intToplamSayfa
if intSayfa < 1 then intSayfa = 1

if objRs.EOF then
'if intToplamSayfa = 0 then
%>
    <tr>
    <td align="center" valign="middle" height="200" class="sayfa">Kayıt yok</td>
    </tr>
<%
else
 objRs.AbsolutePage = intSayfa '(kayıtsetine hangi sayfada olduğunu bildirir.)
%>
    <tr>
    <td align="center" class="sayfa">Toplam <%= intToplamSayfa %> sayfa bulunmakta ve siz <%= intSayfa %>. sayfadasınız.</td>
    </tr>
<%
dim intSayac01
 intSayac01 = 0
do while intSayac01 < intHerSayfadaGosterilecekKayit And Not objRs.EOF
%>			 
    <tr>
    <td><% = objRs("veri") %></td>
    </tr>
<%
 intSayac01 = intSayac01 + 1
 objRs.MoveNext
loop
%>			 
    <tr>
    <td align="center">
<%
if intSayfa > 1 then
%>
     <B><a href="sayfalama.asp?s=<%= intSayfa - 1 %>" class="link_01">[&lt;&lt; Geri]</a>&nbsp;</B> 
<%
end if

dim intSayac02			
for intSayac02 = 1 To intToplamSayfa
if intSayac02 = intSayfa then
%>
     <font class="sayfa"><%= intSayac02 %></font> 
<%
else
%>
     <B><a href="sayfalama.asp?s=<%= intSayac02 %>" class="link_01"><%= intSayac02 %></a></B> 
<%
end if
next
			
if intSayfa < intToplamSayfa then
%>
     <B>&nbsp;<a href="sayfalama.asp?s=<%= intSayfa + 1 %>" class="link_01">[ileri &gt;&gt;]</a></B> 
<%
end if
%>					
    </td>
    </tr>
<%
end if

 objRs.Close
set objRs = Nothing

 objConn.Close
set objConn = Nothing
%>
   </table>
		 </td>		
  </tr>			
  <tr>
   <td colspan="2" height="20">&nbsp;</td>
  </tr>		
  </table>
 </td>
 </tr>
</table>

</body>
</html>
Gereken kısımlara not düştüm. Hala anlaşılmayan bir şey varsa sorulan kısımları açıklayayım.

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 17-02-07 - 16:37 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 22:34 #6
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Veritabanındaki Bilgileri Iki Sutun halinde Sayfaya Dökmek (Portal Menü)

Konu : Veritabanındaki Bilgileri İki Sutun halinde Sayfaya Dökmek
Seviye : Orta
Kaynak Dosyalar :
http://rapidshare.com/files/6080862/..._menu.rar.html

Kod:
<% @ Language=VBScript CodePage="1254" %>
<%
Option explicit
 Response.Buffer = true
%>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>ornek</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
.sayfa {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #ffcc00; 
}
A.link_01:link {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:visited {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:active {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:hover {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #ffcc00; 
 text-decoration: none
}
-->
</style>
</head>
<body leftmargin="0" topmargin="0">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td>
  <table align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="769" bgcolor="#ffffff">
  <tr>
   <td align="center" height="120">üst banner alanı</td>
  </tr>
  <tr>
   <td>
   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
   <tr>
    <td width="1"><img src="resimler/bosluk.gif" alt="" width="1" height="1" border="0"></td>
    <td align="center" width="160" valign="top">Sol menu</td>
    <td width="1"><img src="resimler/bosluk.gif" alt="" width="4" height="1" border="0"></td>
    <td width="600" valign="top">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
 
dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 

dim objRsKategori 
set objRsKategori = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRsKategori.CursorLocation = 2
 objRsKategori.CursorType = 1
 objRsKategori.LockType = 3

dim strSqlKategori
 strSqlKategori = "SELECT * FROM tblKategori"
 objRsKategori.Open strSqlKategori, objConn, , , &H0001

 Response.Write "<table align=""center"" border=""1"" cellpadding=""3"" cellspacing=""0"" width=""100%"">" & vbNewLine 

if objRsKategori.EOF and objRsKategori.BOF then
 Response.Write "     <tr>" & vbNewLine & _
 "     <td height=""400"" align=""center"" valign=""middle"">Kayıt Yok!</td>" & vbNewLine & _ 
 "     </tr>" & vbNewLine 

else

dim intToplamVeri
 intToplamVeri = objRsKategori.RecordCount
 
dim intSutun
 intSutun = 2
 
dim intSay
do while not objRsKategori.EOF

 intSay = intSay + 1
if intSay Mod intSutun = 1 then 
 Response.Write "     <tr>" & vbNewLine
end if
 
 Response.Write "     <td valign=""top""><a href=""kategori.asp?id=" & objRsKategori("KATEGORI_ID") & """ class=""link_01""><b>" & objRsKategori("KATEGORI_AD") & "</b></a><br>"
'/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim objRsAltKategori 
set objRsAltKategori = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRsAltKategori.CursorLocation = 2
 objRsAltKategori.CursorType = 1
 objRsAltKategori.LockType = 3
 
dim strSqlAltKategori 
 strSqlAltKategori = "SELECT * FROM tblKategoriAlt WHERE KATEGORI_ID = " & objRsKategori("KATEGORI_ID")
 objRsAltKategori.Open strSqlAltKategori, objConn, , , &H0001
if not objRsAltKategori.EOF then
do while not objRsAltKategori.EOF
 Response.Write "<a href=""altkategori.asp?kategori=" & objRsKategori("KATEGORI_ID") & "&altkategori=" & objRsAltKategori("KATEGORI_ALT_ID") & """ class=""link_01"">" & objRsAltKategori("KATEGORI_ALT_AD") & "</a><br>"
 objRsAltKategori.MoveNext
loop
end if
 objRsAltKategori.Close
set objRsAltKategori = Nothing	 
'/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 Response.Write "</td>" & vbNewLine

if intSay Mod intSutun = 0 then 
 Response.Write "     </tr>" & vbNewLine
end if

 objRsKategori.MoveNext
loop

if intToplamVeri mod intSutun <> 0 then
dim i
for i = 1 to (intSutun - (intToplamVeri mod intSutun))
 Response.Write "     <td>&nbsp;</td>" & vbNewLine
next
end if
 Response.Write "     </tr>" & vbNewline
end if 
 Response.Write "			 </table>" & vbNewline

 
 objRsKategori.Close
set objRsKategori = Nothing	 		

 objConn.Close
set objConn = Nothing
%>				
			 </td>		
    <td width="1"><img src="resimler/bosluk.gif" alt="" width="4" height="1" border="0"></td>
    </tr>
   </table>	 
		 </td>
  </tr>		
  <tr>
   <td align="center" height="40">sayfa altı</td>
  </tr>			
  </table>
 </td>
 </tr>
</table>
</body>
</html>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 04-12-06 - 22:48 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 22:53 #7
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Veritabanından Alınan Kayıtların Her Satırını Bir Önceki Satırdan Farklı Renklendirme

Konu : Veritabanından Alınan Kayıtların Her Satırını Bir Önceki Satırdan Farklı Bir Renkle Sayfaya Dökmek.
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6083185/...unlar.rar.html

Bu örneği veritabanından bilgileri sayfaya döktüğümüz örnek üzerinden göstereceğim.

Yapacağımız Uygulamanın görüntüsü


Bu işlemi yapan kodları kırmızı ile seçiyorum.

Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
<title>Veritabanından kayıt okumak</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
'strConn = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("veritabani.mdb") 

dim objConn
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 
 
dim objRs 
set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRs.CursorType = 0
 objRs.CursorLocation = 2
 objRs.LockType = 1
 
dim strSql 
 strSql = "SELECT * FROM tblUye"
 objRs.Open strSql, objConn, , , &H0001
 
if objRs.EOF then 
%>
 <tr>
 <td>Veritabanı boş</td>
 </tr>	
<%
else 

dim intSayac
 intSayac = 0

dim strRenk 
do while Not objRs.EOF
if intSayac mod 2 then
 strRenk = "#e8e8e8"
else
 strRenk = "#ffffcc"
end if
%>
 <tr bgcolor="<% = strRenk %>">
 <td><% = objRs("UYE_ID") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_AD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_SOYAD") %></td>
 <td><% = objRs("UYE_MAIL") %></td>	
 <td><% = objRs("UYE_SEHIR") %></td>		
 <td><% = objRs("UYE_MESAJ") %></td>			 	
 </tr>	
<%
 intSayac = intSayac + 1
 objRs.MoveNext
loop
end if 

 objRs.Close
set objRs = Nothing

 objConn.Close
set objConn = Nothing
%> 
</table>	
	
</body>
</html>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 04-12-06 - 23:11 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 23:08 #8
ahmet_ask12345 ahmet_ask12345 çevrimdışı
Arrow C: ASP Konu Anlatımı ve Örnek Uygulamalar [Güncellenen İçerik]

sagolasin kardes guzel anlatmissin.Uygulayalim bakalim farkli bisiler varmi.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 23:16 #9
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Veritabanından Rastgele Veri Okumak

Konu : Veritabanından Rastgele Veri Okumak.
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/996201/randomize.rar.html


Kod:
<% @ Language=VBScript CodePage="1254" %>
<%

 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
 set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn

 Response.Write "<table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""250"">" & vbNewLine
 
set objRs=server.createobject("adodb.recordset")
 strSql = "select * from tblSozler"
 objRs.open strSql, objConn, 1, 3
 
randomize  
 intRastgelenKayit = Int((objRs.RecordCount * Rnd)+ 0)
 objRs.Move(intRastgelenKayit) 
 
 Response.Write "<tr>" & vbNewLine & _
 "<td height=""100"" valign=""top"">" & objRs("soz") & "</td>" & vbNewLine & _
 "</tr>" & vbNewLine & _
 "<tr>" & vbNewLine & _
 "<td align=""right"">" & objRs("yazar") & "</td>" & vbNewLine & _
 "</tr>" & vbNewLine
 objRs.close
set objRs = Nothing

 Response.Write "</table>" & vbNewLine

 objConn.close
set objConn = Nothing
%>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 20-02-07 - 16:10 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-12-06, 23:46 #10
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan İleri Düzey Kategorileme İşlemi (Recursion İşlemi)

Konu : Recursion İşlemi
Seviye : Üst Düzey
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/311278119/recursion.rar.html

Asp ile Kategoriler içeren Shop, Makale, Forum vb. script yazmak ve bunu profesyonel bir veritabanı mimarisi, sonsuz kategori ve en son sistem bir uygulama yapmak istiyorlar ise mutlaka bu işlemi kullanmalıdırlar. hipernex.com, hepsiburada.com ve bunlar gibi sitelerin kodlamaları asp.NET ile yapılmıştır ancak veritabanı mimarisi bu şekildedir...

Bu konuda TR çok fazla bir kaynak bulamazsınız. Bu konuda araştırmak kafa yormanız için bu bir başlangıç olsun...

Ekran çıktışı şöyle;
Elbette bu çok farklı şekillerde kullanılır ben en basit halini yaptım.Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
 
<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
}
A.link_01:link {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:visited {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:active {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #0077b5; 
 text-decoration: none
}
A.link_01:hover {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:normal; 
 color: #ffcc00; 
 text-decoration: none
}
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>
 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td align="center">
  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn
 
 subRecursive 0, 0
 
 objConn.Close 
Set objConn= Nothing 
%>
  </table>    
 </td> 
 </tr>  
</table>
 
</body>
</html>
<%
sub subRecursive(ParentID, intLevel)
dim objRs
dim strSql
 
 strSql = "SELECT KATEGORI_ID, KATEGORI_AD FROM tblKategori WHERE KATEGORI_UST_ID = " & ParentID   
set objRs = objConn.Execute(strSql) 
 
if Not objRs.EOF then   
do while Not objRs.EOF
 Response.Write "  <tr>" & vbNewLine & _
 "   <td><img src=""bosluk.gif"" border=""0"" width=""" & 25 * intLevel & """ height=""1""><a href=""01.asp?id=" & objRs("KATEGORI_ID") & """ class=""link_01"">" & objRs("KATEGORI_AD") & "</a></td>" & vbNewLine & _
 "  </tr>" & vbNewLine
 subRecursive objRs("KATEGORI_ID"), intLevel + 1 
 objRs.MoveNext
loop
end if 
 
if Not objRs Is Nothing then
 objRs.Close
end if
set objRs = Nothing
 
end sub
%>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 24-11-09 - 01:17 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 00:08 #11
mstfcan mstfcan çevrimdışı
Exclamation C: ASP Konu Anlatımı ve Örnek Uygulamalar [Güncellenen İçerik]

Arkadaşım çok sağol
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 00:53 #12
wolfgray2004 wolfgray2004 çevrimdışı
Varsayılan C: ASP Konu Anlatımı ve Örnek Uygulamalar [Güncellenen İçerik]

teşekkürler anlatım için. devamını sabırsızlıkla bekliyoruz.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 13:01 #13
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Dinamik Haber Başlıkları

Konu : Dinamik Haber Başlıkları (Asp+JavaScript)
Seviye : Orta Düzey
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6152754/...klari.rar.html


GörünümKod:
<html>
<head>
<title>haber</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9" />
<style type="text/css">
<!-- 

a.Link_01:link {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
	font-size: 12px; 
	font-weight:bold; 
	color: #FF9900; 
	text-decoration: none
}
a.Link_01:visited {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
	font-size: 12px; 
	font-weight:bold; 
	color: #FF9900; 
	text-decoration: none
}
a.Link_01:active {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
 font-weight:bold; 
 color: #FF9900; 
 text-decoration: none
}
a.Link_01:hover {
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
	font-size: 12px; 
	font-weight:bold; 
	color: #CB2300; 
	text-decoration: underline
}
.baslik
{
 color: #FF9900; 
 font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 13px; 
 font-weight: bold
}
.yazi_01 {
 font-family: Verdana, sans-serif, Helvetica, Arial; 
 font-size: 10px; 
 line-height: 16px;
}
.yazi_02 {
 color: #CB2300; 
 font-family: Verdana, sans-serif, Helvetica, Arial; 
 font-size: 14px; 
}
-->
</style>
<script type="text/javascript">
<!--
function hide(divID)
{
 document.getElementById(''+divID+'').style.display = 'none';
}
function displayCatDiv(divID)
{
 document.getElementById(''+divID+'').style.display = 'block';
}
// -->
</script>
</head>
<body>

<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="550">
<%
dim strConn 
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("veritabani.mdb")
 
'---- CursorTypeEnum Values ----
Const adOpenForwardOnly = 0
'---- LockTypeEnum Values ----
Const adLockReadOnly = 1
'---- CommandTypeEnum Values ----
Const adCmdText = &H0001
'---- GetRowsOptionEnum Values ----
Const adGetRowsRest = -1

set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn
 
 strSql = "Select * From tblHaber"

set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRs.open strSql, objConn, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
	
if objRs.EOF then
 intToplam = ""
else
 arrTumVeriler = objRs.GetRows(adGetRowsRest)
 intToplam = UBound(arrTumVeriler,2)
end if

 objRs.Close
set objRs = nothing

if intToplam <> "" then

 intAlan01 = 0
 intAlan02 = 1 
 intAlan03 = 2 
 intAlan04 = 3 
 intAlan05 = 4  
 

 Response.Write " <tr>" & vbNewLine & _
 " <td height=""25"" class=""baslik"">"
for intSayac = 0 to intToplam
if intSayac <> 0 then
 strStil = "none"
else
 strStil = "block" 
end if
 Response.Write "<div id=""tits" & intSayac & "-manset"" style=""DISPLAY: " & strStil & """>" & arrTumVeriler(intAlan02, intSayac) & "</div>" & vbNewLine
next 
 Response.Write " </td>" & vbNewLine & _
 " </tr>" & vbNewLine & _
 " <tr>" & vbNewLine & _
 " <td>" & vbNewLine & _
 "  <table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""550"">" & vbNewLine & _
 "  <tr>" & vbNewLine & _
 "   <td valign=""top"" width=""300"">" & vbNewLine & _
 "   <table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%"">" & vbNewLine & _
 "    <tr>" & vbNewLine & _
 "    <td width=""300"" height=""250"">" & vbNewLine
for intSayac = 0 to intToplam
if intSayac <> 0 then
 strStil = "none"
else
 strStil = "block" 
end if
 Response.Write "     <div id=""tits" & intSayac & "-imaj"" style=""DISPLAY: " & strStil & """><img src=""resimler/" & arrTumVeriler(intAlan05, intSayac) & """ width=""300"" height=""250"" border=""1""></div>" & vbNewLine
next 


 Response.Write "    </td>" & vbNewLine & _
 "    </tr>" & vbNewLine & _
 "    <tr>" & vbNewLine & _
 "    <td class=""yazi_01"">" & vbNewLine 
for intSayac = 0 to intToplam
if intSayac <> 0 then
 strStil = "none"
else
 strStil = "block" 
end if
 Response.Write "     <div id=""tits" & intSayac & "-spot"" style=""DISPLAY: " & strStil & """>" & arrTumVeriler(intAlan03, intSayac) & "</div>" & vbNewLine
next 
 Response.Write "    </td>" & vbNewLine & _
 " </tr>" & vbNewLine & _
 
 "   </table>" & vbNewLine & _
 "   </td>" & vbNewLine
%>
<script type="text/javascript">
<!--
function displayDiv(divID)
{
<%
for intSayac = 0 to intToplam
 Response.Write "hide('tits" & intSayac & "-manset');hide('tits" & intSayac & "-spot');hide('tits" & intSayac & "-imaj');" & vbNewLine
next 
%>
 document.getElementById('tits'+divID+'-manset').style.display = 'block';
 document.getElementById('tits'+divID+'-spot').style.display = 'block';
 document.getElementById('tits'+divID+'-imaj').style.display = 'block';
}
// -->
</script>
<%
 Response.Write "   <td valign=""top"" width=""250"">" & vbNewLine & _
 "   <table border=""1"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%"">" & vbNewLine & _
 "    <tr>" & vbNewLine & _
 "    <td align=""center"" class=""yazi_02""><b>Haberler</b></td>" & vbNewLine & _
 "    </tr>" & vbNewLine
for intSayac = 0 to intToplam
if intSayac <> 0 then
 strStil = "none"
else
 strStil = "block" 
end if
 Response.Write "    <tr>" & vbNewLine & _
 "    <td height=""20"">&nbsp;<a href=""urun.asp?id=" & arrTumVeriler(intAlan01, intSayac) & """ onmouseover=displayDiv(" & intSayac & ") class=""Link_01"">" & arrTumVeriler(intAlan02, intSayac) & "</a></td>" & vbNewLine & _
 "    </tr>" & vbNewLine
next 
 Response.Write "   </table>" & vbNewLine & _
 "   </td>" & vbNewLine & _		 
 "  </tr>" & vbNewLine & _
 "  </table>" & vbNewLine & _
 "	</td>" & vbNewLine & _
 " </tr>" & vbNewLine 
else
 Response.Write " <tr>" & vbNewLine & _
 " <td>Kayıt Yok!</td>" & vbNewLine & _
 " </tr>" & vbNewLine
end if
 objConn.Close
set objConn = Nothing
%> 
</table>

</body>
</html>
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 13:15 #14
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Anket

Konu : Anket
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6153939/anket.rar.html


Anlaşılmasının kolay olması için çok basit mantık kullanılarak oluşturuldu.


Oy verme sayfası


Sonuç sayfasıKod:
<%
dim strConn
 strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("anket.mdb")

set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
 objConn.Open strConn 

set objRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 strSql = "SELECT TOP 1 * FROM tblAnket ORDER BY anket_tarihi DESC"
objRs.open strSql, objConn, 3, 3


 intAnketID = objRs("anket_id")
 strAnketSorusu = objRs("anket_sorusu")

If Request.QueryString("islem") = "true" then

 strSql = "UPDATE tblSecenek SET secenek_oy = secenek_oy + 1 WHERE secenek_id= " & Request.QueryString("id") & ";"

If Int(Request.Cookies("anket")("id")) <> intAnketID then
 objConn.Execute strSql
 Response.Cookies("anket").Expires = Now() + 7
 Response.Cookies("anket")("id") = intAnketID
 Response.write "Teşekkürler"
End if
End if

 strSql = "SELECT * FROM tblSecenek WHERE anket_id = " & intAnketID
set objRsSecenek = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
 objRsSecenek.Open strSql, objConn, 3, 3
 intToplam = 0

While Not objRsSecenek.EOF
 intToplam = intToplam + objRsSecenek("secenek_oy")
 objRsSecenek.MoveNext
Wend

 objRsSecenek.MoveFirst

If Request.QueryString("sonuc") = "true" OR Request.QueryString("islem") = "true" OR cInt(Request.Cookies("anket")("id")) = intAnketID then			
If intToplam = 0 then 
 Response.write "sonuçlar"
Else
%>
<table width="250">
 <tr>
 <td colspan="3"><%=strAnketSorusu%></td>
 </tr>
<%
while not objRsSecenek.EOF 
 intToplamOy = (objRsSecenek("secenek_oy") / intToplam) * 100
%>
 <tr>
 <td><%=objRsSecenek("secenek")%></td>
 <td width='100'><img src='resimler/anket.gif' height='5' width='<%=Round(intToplamOy,0)%>'></td>
 <td><%=Round(intToplamOy,1)%> %</td>
 </tr>
<%
 objRsSecenek.movenext
wend 
%>
</table>
<br>
<%
 Response.write intToplam & " oy"
End If
Else  
%>
<table width="250">
<form name="poll" action="anket.asp?sonuc=true" method="get">
<input type="hidden" name="islem" value="true">
 <tr>
 <td colspan="3"><%=strAnketSorusu%></td>
 </tr>
<%
while not objRsSecenek.EOF 
%>
 <tr>
 <td><%=objRsSecenek("secenek")%></td>
 <td><input type="radio" name="id" value="<%=objRsSecenek("secenek_id")%>"></td>
 </tr>
<%
 objRsSecenek.movenext
wend
%>
 <tr>
 <td colspan="2"><input type="submit" value="Gönder"><br><a href="anket.asp?sonuc=true">Sonuçlar</a></td>
 </tr>
</form>
</table>
<%
End if
%>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 18-04-07 - 00:37 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 13:44 #15
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Sayfa Çözünürlük Ayarı

Konu : Sayfa Çözünürlüğü (Html)
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar : Yok

Çok güzel sayfalar yapabilirsiniz, Elinizde çok güzel içerikler bulunabilir ancak bunları sağa sola kayan ya da sayfa ve tablo düzeni olmayan bir halde sunmak etkiyi azaltır. Göze hoş gelmez.

Burada yapmak istediğimiz kısaca şu;
 • Üst ve sol tarafta default olarak verilen boşlukları css margin:0px ve padding:0px kodları ile sıfırlayacağız. Böylelikle sayfa alanımız genişlemiş olacak
 • %100 uzunlukta bir tablo açacağız. Böylece her çözünürlüğe göre bu tablo şekil alacak.
 • %100 değerli tablonun içerisine 779 pixel uzunluğunda/genişliğinde sabit bir tablo oluşturacağız.
 • Sabit tabloyu (779px) dinamik tablo(%100) içerisinde ortada ya da isteğe göre sol ya da sağa doğru yaslayıp içerisine sitemizi oluşturacağız.


Şimdi merhale merhale html kodlarımızı oluşturalım. Notpad dışında editör kullanmamanızı şiddetle öneririm.


En basit hali ile html kodlarımız. Bu iskeleti oluşturuyor.

Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
</head>
<body>

</body>
</html>
kullandığımız html kodlarının versiyonunu belirtiyoruz. HTML 4.01
Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
Bir Html sayfası bu iki kod arasında yazılan diğer html tagları ile oluşturulur.
Kod:
<html>
</html>

<head></head> arasına sayfa ile ilgili ayar kodlamaları yazılır. Örneğin <title>Deneme Sayfası</title> sayfanın başlığını gösterir. Bu yazı "Deneme Sayfası" açılan sayfamızın durum çubuğunda (Status bar) görünmesini sağlar. Sayfayı farklı kaydettiğimizde sayfanın adının oluşturulmasında kullanılır....
Kod:
<head>
<title></title>
</head>
<body></body> bu iki tag arasına yazılanlar sayfa içeriğini oluşturur.
Kod:
<body>

</body>Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

</body>
</html>
Sayfamızda Türkçe Karakterlerin doğru bir şekilde görünmesini sağlar. Mutlaka her sayfada <head></head> tagları arasında yazılmalıdır.
Kod:
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">

şimdi <body></body> tagları arasında sayfamızı ve sayfamızın-sitenin iskeletini oluşturmaya başlayalım.


Sayfa uzunluğu/genişliği %100 değeri ile verilmiş dinamik bir tablo
Kod:
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td></td> 
 </tr>	
</table>
kısaca açıklayayım
border="1" tabloya 1px lik çerçeve verir. Normalde bunu border="0" olarak yapacağız. Ancak sayfada yaptıklarımızı görebilmemiz açısından 1 değerini veriyoruz.
cellpadding="0" cellspacing="0" ile çerçevelerin kenarlarında boşluk vermeyeceğimizi belirtiyoruz siz bu değerleri oynayarak ne ğibi değişiklikler yaptığını deneyebilirsiniz..
width="100%" uzunluk sayfayı açan kişinin ekran çözünürlüğüne eşit demektir.
Kod:
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
</table>

Satır oluşturur
Kod:
<tr>

</tr>

Sutun/hücre oluşturur.
Kod:
<td></td>


şimdi de 779px genişliğinde sabit bir tablo oluşturalım.

Kod:
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
 <tr>
 <td></td>	 
 </tr>	
</table>
Tablolama mantığı konusunda da biraz bilgi verirsek ilk yaptığınız tablo hücresi içine diğer tabloyu yazacaksınız. Editörlerin doldurduğu bir sürü anlamsız kodlardanda kurtulmuş ve sadece gerekli olan kodların olduğu tertemiz bir kodlamaya sahip olmuş olacaksınız.
Mantığı şu
her zaman <table> tagından sonra <tr> gelir. <tr> tagından sonra her zaman <td> gelir. <td> tagından sonra bir tablo daha eklemek istiyorsanız <table> tagı sonrada <tr> ve <td> gelir. Elbette açılma sırasına göre bunları kapatmamızda gerekiyor.

Kod:
<table>
 <tr>
 <td>
  <table>
  <tr>
   <td></td>
  </tr>
  </table>
 </td>
 </tr>
</table>

Dinamik tablomuz ile sabit tablomuzu iç içe yazabiliriz.
Kod:
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td>
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <tr>
   <td>&nbsp;</td>	 
  </tr>	
  </table>		
 </td> 
 </tr>	
</table>
bundan sonra sitemizi inşa edeceğimiz alanın sol, orta ya da sağa dayalı mı yapacağımıza karar vereceğiz. Sola dayalı yapacaksanız hiç bir şey yapmanıza gerek yok ancak ortada ya da sağda olmasını istiyorsanız sabit 779px lik tabloyu içine alan hücre <td> de bunu belirtmemiz gerekecek. <td align="center"> gibi..
left : sola hizalı yapar
center : ortaya hizalar.
right : sağa hizalar.


son hali şu şekilde ancak her şey bitmiş değil.iskeleti oluşturmaya devam edelim.

bir sayfada genel olarak üst orta ve alt bölümler olmak üzere 3 satırdan oluşur.
 1. Üst bölüm banner alanı olarak kullanılabilir.
 2. Orta bölümde kendi içinde iki bölüm/sütundan oluşur. Sol tarafta linkler ve sağ tarafta da sayfa içeriği bulunur.
 3. Alt Bölümde ise linkler ve copyrigth kısmı bulunur.


3 ana satırı ekleyelim.
Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td align="center">
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <tr>
   <td>üst</td>	 
  </tr>
  <tr>
   <td>orta</td>	 
  </tr>			
  <tr>
   <td>alt</td>	 
  </tr>			
  </table>		
 </td> 
 </tr>	
</table>

</body>
</html>
görünüm2. Satır yani orta bölüm iki sutundan oluşuyordu. Bu sütunların sağda olanı genelde menü/link alanı sağ tarafta ise içerik bölümü yer alır. Kodumuza bunu ekliyorum.

Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td align="center">
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <tr>
   <td height="170">Üst Bölüm</td>	 
  </tr>
  <tr>
   <td>
   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
    <td width="179" valign="top">Sol Menü Bölümü</td>		
    <td width="600" valign="top" height="400">Orta İçerik Bölümü</td>		
    </tr>								
   </table>			 
   </td>	 
  </tr>			
  <tr>
   <td height="25">Alt Bölüm</td>	 
  </tr>			
  </table>		
 </td> 
 </tr>	
</table>

</body>
</html>
Görünümü,


Html bölümü bitti artık orta içerik kısmının içine yeni tablolar açarak istediğiniz içeriği yazabilirsiniz. Çözünürlük bozulmayacaktır.
Ancak konunun asp ile ilgisi bundan sonra başlıyor. Hemen bir alt konuda asp include yöntemi ile bunu nasıl düzenleyeceğinizi anlatacağım.

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 17-10-07 - 16:55 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 16:55 #16
Enes Aktaş Enes Aktaş çevrimdışı
Varsayılan C: ASP Konu Anlatımı ve Örnek Uygulamalar [Güncellenen İçerik]

herkeze yarıycak bişe konuyu sabitledim
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 17:51 #17
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Tekrar Eden Iceriğin Yönetilmesi

Konu : İclude Yöntemi
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6194416/include.rar.html

Genel olarak sayfanın 3 satırdan oluştuğunu (1. satır : Üst Bölüm, 2. satır : Orta Bölüm, 3. satır : Alt Bölüm) ve 2.satır'ın yani Orta bölümünde kendi içinde 2 sütundan (1. sütun : Menü/Link Bölümü, 2. sütun : Sayfa İçerik Bölümü) oluştuğunu söylemiştik.

Sayfa İçerik Bölümü dışında kalan bölümler pek değişmez sabit alanlardır. Bunları HTML ile her sayfada yapmak zorundayız. Ancak Asp de bu sayfaları ayrı sayfalar olarak yapar ve bunları kullanılacağı alanlarda include file yöntemi (bunun dışında include virtual ve server.execute yöntemleri var ancak biz burada onlara değinmeyeceğiz.) ile çağırırız.
Bu bize ne kazandırır.
Örneğin Üst bölümde bir banner var ve sitemizde toplam 50 sayfa olsun ve biz bu banneri değiştirecek olalım ozaman tüm bu 50 sayfayı tekrar tekrar düzenlememiz gerekir. Oysa bu sayfayı asp ile bir defa yapıp tüm sayfaların üstüne include ile eklersek bir sayfayı değiştirmekle tüm sitede bu değişikliği kazandırmış oluruz. Zaten sunucu taraflı (asp/php vb.) gibi dillerin önemide buradan kaynaklanmaktadır. Bu bize işlem yoğunluğunu azaltmamıza ve interaktif bir yapıya sahip olmamıza olanak sağlar.

Kullanacağımız kod "" çift tırnak içine çağıracağımız asp dosyasını yazıyoruz.
Kod:
<!--#include file="" -->
kodlamayı bir önceki derste anlatılan son html kod üzerinden devam ederek geliştireceğim.

bir önceki derste ki kodumuzun sayfa içeriği kısmına bir tablo daha ekleyerek devam edelim.

Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td align="center">
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <tr>
   <td height="170">Üst Bölüm</td>	 
  </tr>
  <tr>
   <td>
   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
    <td width="179" valign="top">Sol Menü Bölümü</td>		
    <td width="600" valign="top">
     <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr>	
      <td height="400">Sayfa İçeriği Bölümü</td>								 
     </tr>			
     </table>							
    </td>		
    </tr>								
   </table>			 
   </td>	 
  </tr>			
  <tr>
   <td height="25">Alt Bölüm</td>	 
  </tr>			
  </table>		
 </td> 
 </tr>	
</table>

</body>
</html>
Sayfamız 3 satırdan oluşuyordu ve 2. satır 2 sütundan oluşuyordu.
Şimdi bu kodu ben yine 3 parçaya böleceğim ve üç ayrı asp sayfası olarak kaydedeceğim.

include edilen sayfalar olduğunu belirtmek için inc ekleyeceğim başına.

1. asp sayfamız
inc_ust.asp (üst bölümü ve menü/link bölümünü içerecek)
2. asp sayfamız
default.asp (sayfa içerik bölümünü içerecek ve inc_ust.asp ile inc_alt.asp sayfaları include edilecek)
3. asp sayfamız
inc_alt.asp (alt bölümü içerecek)
edecek...

inc_ust.asp
Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td align="center">
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <tr>
   <td height="170">Üst Bölüm</td>	 
  </tr>
  <tr>
   <td>
   <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
    <td width="179" valign="top">Sol Menü Bölümü</td>		
    <td width="600" valign="top">

default.asp
Kod:
<!--#include file="inc_ust.asp" -->
     <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr>	
      <td height="400">Sayfa İçeriği Bölümü</td>								 
     </tr>			
     </table>	
<!--#include file="inc_alt.asp" -->

inc_alt.asp
Kod:
    </td>		
    </tr>								
   </table>			 
   </td>	 
  </tr>			
  <tr>
   <td height="25">Alt Bölüm</td>	 
  </tr>			
  </table>		
 </td> 
 </tr>	
</table>

</body>
</html>

Sayfaları localhost a koyup default.asp i cağırın.

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 29-03-07 - 17:17 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-12-06, 19:48 #18
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan Her Mail Bileşeninden Html Mail Göndermek

Konu : Her Mail Bileşeninden Html Mail Göndermek
Seviye : Orta
Kaynak Dosyalar : http://rapidshare.com/files/6203306/html_mail.rar.html


3 adet sayfamız olacak.

Bilgileri alacak olan form sayfası (mail.html)
Formdan gelen bilgileri işleyecek sayfa (mail.asp)
Mail bileşenlerini kullanan fonksiyon sayfamız (inc_mail.asp)

mail.html
Kod:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">

<html>
<head>
<title></title>
<style type="text/css">
<!-- 
body {
 margin:0px;
 padding:0px;
} 
-->
</style>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-9">
</head>
<body>

<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
 <tr>
 <td align="center">
  <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="779">
  <tr>
   <td width="179">&nbsp;<td>
   <td width="600">		 
   <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
    <tr>
    <td>
     <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
     <tr>
      <td height="25" valign="top"><span class="hata">* Doldurulması Gerekli Alanlar</span></td>
     </tr>	
     <tr>
      <td>
      <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
      <form action="mail.asp" method="post">	
      <input type="hidden" name="islem" value="gonder">
       <tr>	
       <td width="145" class="baslik_01">Adınız <font class="hata"><b>*</b></font> : </td>		
       <td><input type="text" name="ad" size="37" maxlength="30" value=""></td>								 								
       </tr>			
       <tr>	
       <td width="145" class="baslik_01">Soyadınız <font class="hata"><b>*</b></font> : </td>		
       <td><input type="text" name="soyad" size="37" maxlength="30" value=""></td>								 								
       </tr>										
       <tr>	
       <td width="145" class="baslik_01">E-Mail : </td>		
       <td><input type="text" name="mail" size="37" maxlength="30" value=""></td>								 								
       </tr>									
       <tr>	
       <td width="145" class="baslik_01">Konu <font class="hata"><b>*</b></font> : </td>		
       <td><input type="text" name="konu" size="37" maxlength="30" value=""></td>								 								
       </tr>		
       <tr>	
       <td width="145" valign="top" class="baslik_01">Mesajınız <font class="hata"><b>*</b></font> : </td>		
       <td><textarea rows="10" cols="50" name="mesaj"></textarea></td>								 								
       </tr>									
       <tr>	
       <td width="145"><img src="resimler/bosluk.gif" alt="" width="1" height="1" border="0" /></td>		
       <td><input type="image" src="resimler/dugme_gonder.jpg" /></td>								 								
       </tr>																								
      </form>
      </table>
      </td>
     </tr>							 		
     </table>
    </td>	
    </tr>					 					
   </table>
   </td>	 
  </tr>	
  </table>		
 </td> 
 </tr>	
</table>

</body>
</html>

mail.asp
Kod:
<% @ Language=VBScript CodePage="1254" %>
<!--#include file="inc_mail.asp" -->
<%
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'/////////////////////////////////// DEĞİŞTİRECEĞİNİZ ALANLAR //////////////////////////////////////////
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim strSiteAdres
'mutlaka domainin sonuna / ekleyiniz.
 strSiteAdres = "http://www.domain.com/" 
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim strSiteResimDizin
'mail sayfasında kullanılan jpg ve gif dosyalarının bulunduğu klasörün adı
 strSiteResimDizin = "resimler"
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim strMailBilesen
'CDOSYS
'CDONTS
'Jmail
'AspEmail
'AspMail
'Yukarıdaki bileşenlerden birini aşağıya yazınız.
 strMailBilesen = "Jmail"
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim strMailSmtp
 strMailSmtp = "mail.domain.com"
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim strMail
 strMail = "mail@domain.com"
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim blnHtmlMail
'True = Html Mail Formatı
'False = Text Mail Formatı
 blnHtmlMail = True 
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim strAliciAd
 strAliciAd = "Alıcı Ad ya da Kurum Adı"
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
dim strDonusSayfasi
'mail gönderildikten sonra gidilecek sayfa.
 strDonusSayfasi = "default.asp"
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
'///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
if Request.form("islem") = "gonder" then
dim strAd, strSoyad, strIsim, strGonderenMail, strKonu, strMesaj

 strAd      = Request.Form("ad")
 strSoyad    = Request.Form("soyad") 
 strIsim     = strAd & " " & strSoyad
 strGonderenMail = Request.Form("mail") 
 strKonu     = Request.Form("konu") 
 strMesaj    = Request.Form("mesaj")

dim strHtml
 strHtml = strHtml & "<html>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "<head>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "<title>Html Mail</title>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "<meta http-equiv=""Content-Type"" content=""text/html; charset=iso-8859-9"">" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "</head>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "<body leftmargin=""0"">" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "<table align=""center"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"" width=""100%"">" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & " <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & " <td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "  <table align=""center"" border=""0"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"" width=""779"">" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "  <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "   <td><a href=""" & strSiteAdres & "default.asp""><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/banner.jpg"" border=""0"" alt="""" height=""175"" width=""779""></a></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "  </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "  <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "   <td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "   <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""5"" border=""0"" /></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "     <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "     <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_ust_sol.gif"" width=""35"" height=""20""></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_ust_orta.gif"" width=""100%"" height=""20""></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_ust_sag.gif"" width=""15"" height=""20""></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "     </tr>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "     <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_sol.gif"" width=""35""><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""35"" height=""1"" border=""0"" /></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""20"" border=""0"" /></td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       </tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <td align=""center""><font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight:bold; color: #ffcc66;"">" & strKonu & "</font></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "       </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""20"" border=""0"" /></td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       </tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "       <td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "        <table align=""center"" border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""90%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "        <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "          <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "          <td width=""50%"" style=""text-indent:30px""><font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight:notmal; color: #000000;"">" & strIsim & "</font></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "          <td align=""right"" width=""50%""><font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight:notmal; color: #000000;"">" & Day(Now) & " " & Month(Now) & " " & Year(Now) & "</font></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "          </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         </table>" & vbNewLine	
 strHtml = strHtml & "         </td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "        <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""20"" border=""0"" /></td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "        </tr> " & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "          <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "          <td style=""text-align:justify; text-indent:30px""><font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight:normal; color: #000000;"">" & strMesaj & "</font></td></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "          </tr>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "         </table>" & vbNewLine	
 strHtml = strHtml & "         </td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        </tr>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""20"" border=""0"" /></td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "        </tr> " & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "          <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "          <td width=""50%""><font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight:notmal; color: #000000;"">" & Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR") & "</font></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "          <td align=""right"" width=""50%""><font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight:bold; color: #ffcc66;""></font><font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; font-weight:notmal; color: #000000;"">" & strMail & "</font></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "          </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         </table>" & vbNewLine	
 strHtml = strHtml & "         </td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        </tr>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "         <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""20"" border=""0"" /></td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "        </tr> " & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "        </table>" & vbNewLine	 
 strHtml = strHtml & "       </td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "       </tr>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "      </table>" & vbNewLine	 
 strHtml = strHtml & "      </td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_sag.gif"" width=""15""><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""15"" height=""1"" border=""0"" /></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "     </tr>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "     <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_alt_sol.gif"" width=""35"" height=""20""></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_alt_orta.gif"" width=""100%"" height=""20""></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "      <td background=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/tablo_alt_sag.gif"" width=""15"" height=""20""></td>" & vbNewLine 
 strHtml = strHtml & "     </tr>" & vbNewLine  
 strHtml = strHtml & "     </table>" & vbNewLine	 
 strHtml = strHtml & "    </td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""5"" border=""0"" /></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "   </table>" & vbNewLine	
 strHtml = strHtml & "   </td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "  </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "  <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "   <td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "   <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <td bgcolor=""#ff9900"" height=""24"" style=""FILTER: progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(gradientType=0,startColorStr=#ffcc00,endColorStr=#ff9900);""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "     <table border=""0"" cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""100%""> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "     <tr> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td width=""220""><span style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff;"">&nbsp;Domain.Com © 2006</span></td> " & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "      <td align=""center""><a href=""" & strSiteAdres & "default.asp"" target=""_blank"" style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff; text-decoration: none;"">Ana Sayfa</a> <font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff;"">|</font> <a href=""" & strSiteAdres & "hakkimizda.asp"" target=""_blank"" style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff; text-decoration: none;"">Hakkımızda</a> <font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff;"">|</font> <a href=""" & strSiteAdres & "linkler.asp"" target=""_blank"" style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff; text-decoration: none;"">Linkler</a> <font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff;"">|</font> <a href=""" & strSiteAdres & "konuk.asp"" target=""_blank"" style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff; text-decoration: none;"">Konuk Defteri</a> <font style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff;"">|</font> <a href=""" & strSiteAdres & "iletisim.asp"" target=""_blank"" style=""font-family: Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11px; font-weight:normal; color: #ffffff; text-decoration: none;"">İletişim</a></td> " & vbNewLine					 
 strHtml = strHtml & "     </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "     </table>" & vbNewLine					 
 strHtml = strHtml & "    </td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    </tr>" & vbNewLine		
 strHtml = strHtml & "    <tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    <td><img src=""" & strSiteAdres & strSiteResimDizin & "/bosluk.gif"" alt="""" width=""1"" height=""10"" border=""0"" /></td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "    </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "   </table>" & vbNewLine	
 strHtml = strHtml & "   </td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "  </tr>" & vbNewLine	
 strHtml = strHtml & "  </table>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & " </td>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & " </tr>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "</table>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "</body>" & vbNewLine
 strHtml = strHtml & "</html>" & vbNewLine
 
call SendMail(strHtml, strAliciAd, strMail, strIsim, strGonderenMail, strKonu, strMailBilesen, strMailSmtp, blnHtmlMail)
end if

 Response.Redirect strDonusSayfasi
%>

inc_mail.asp
Kod:
<%
function SendMail(strMailIcerik, strAliciAd, strAliciMail, strGonderenAd, strGonderenMail, strKonu, strMailKomponent, strSmtpAdres, blnHtmlMail)
Dim objCDOSYSMail
Dim objCDOMail
Dim objJMail
Dim objAspEmail
Dim objAspMail

'if blnHtmlMail = True then
'else
'end if

select case strMailKomponent

case "CDOSYS"
 
set objCDOSYSMail = server.createobject("CDO.Message")
 objCDOSYSMail.From = strGonderenAd & " <" & strGonderenMail & ">"
 objCDOSYSMail.To = strAliciAd & " <" & strAliciMail & ">"
'objCDOSYSMail.Cc = ""
'objCDOSYSMail.BCC = ""
 objCDOSYSMail.Subject = strKonu
if blnHtmlMail = True then
 objCDOSYSMail.HTMLBody = strMailIcerik
else
 objCDOSYSMail.TextBody = strMailIcerik
end if

dim objConfig
Set objConfig = Server.CreateObject("CDO.Configuration")


'objCDOSYSMail.Importance = 1 '(0=Low, 1=Normal, 2=High)
'objCDOSYSMail.AddAttachment = "file://G:\_DDDDDD\_binboga\ftp\stil.css" 
'objCDOSYSMail.AttachFile "G:\_DDDDDD\_binboga\ftp\stil.css", "stil.css"
'objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverpickupdirectory") = "C:\inetpub\mailroot\pickup" 
 objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = "localhost" 
 objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2 '1=SendUsingPickupDirectory
 objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") = strSmtpAdres
 objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserverport") = 25 
 objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpauthenticate") = 1 '1=cdoBasic
 objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpconnectiontimeout") = 60
'objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusername") = "mail@domain.com"
'objConfig.Fields("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendpassword") = "123456"
objConfig.Fields.Update
Set objCDOSYSMail.Configuration = objConfig

 objCDOSYSMail.Send
Set objConfig = Nothing
set objCDOSYSMail = Nothing

case "CDONTS"
set objCDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
with objCDOMail
 .From = strGonderenAd & " <" & strGonderenMail & ">"
 .To = strAliciAd & " <" & strAliciMail & ">"
 .Subject = strKonu
 .Body = strMailIcerik
if blnHtmlMail = True then
 .BodyFormat = 0
else
 .BodyFormat = 1
end if
 .MailFormat = 0
 .Importance = 1
 .Send
end with
set objCDOMail = Nothing

case "Jmail"
set objJMail = Server.CreateObject("JMail.SMTPMail")
with objJMail
 .ServerAddress = strSmtpAdres
 .Sender = strGonderenMail
 .SenderName = strGonderenAd
 .AddRecipient strAliciMail
 .Subject = strKonu
if blnHtmlMail = True then
 .HTMLBody = strMailIcerik
else
 .Body = strMailIcerik
end if
 .Priority = 3
if NOT strSmtpAdres = "" then .Execute
end with
set objJMail = Nothing

case "AspEmail"
set objAspEmail = Server.CreateObject("Persits.MailSender")
with objAspEmail
 .Host = strSmtpAdres
 .From = strGonderenMail
 .FromName = strGonderenAd
 .AddAddress strAliciMail
 .Subject = strKonu
if blnHtmlMail = True then
 .IsHTML = True
end if
 .Body = strMailIcerik
if NOT strSmtpAdres = "" then .Send
end with
set objAspEmail = Nothing

case "AspMail"
set objAspMail = Server.CreateObject("SMTPsvg.Mailer")
with objAspMail
 .RemoteHost = strSmtpAdres
 .FromAddress = strGonderenMail
 .FromName = strGonderenAd
 .AddRecipient " ", strAliciMail
 .Subject = strKonu
if blnHtmlMail = True then
 .ContentType = "text/HTML"
end if
 .BodyText = strMailIcerik
if NOT strSmtpAdres = "" then .SendMail
end with
set objAspMail = Nothing
end Select
 SendMail = True
end Function
%>

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 26-03-07 - 23:09 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 20-12-06, 18:00 #19
btungut btungut çevrimdışı
Varsayılan C: ASP Konu Anlatımı ve Örnek Uygulamalar [Güncellenen İçerik]

Sağol kardeş.Güzel paylaşımlar ama çok uzatmışsın beah kodları !
Ama rap'i hakkettin benden +1500
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-12-06, 04:14 #20
merrrakli merrrakli çevrimdışı
Varsayılan AJAX Türkçe Karakter Probleminin En Kesin Çözümü!

Konu : Türkçe Karakter Problemi(Asp+JavaScript)
Seviye : Basit
Kaynak Dosyalar : yok

Ajax ile ilgili google i arattığımda asp-php ya da diğer programlama dillerinde Türkçe karakterlerin sorun çıkartmasından yakınılmış ve çözüm aranmış herkes bir şeyler önermiş ancak genelde kesin çözüm ve net çözüm bulana rastlamadım. Genelde Replace ile kodları çevirme yoluna gitmişlerki bu da hantal bir metot...

Yapacağımız 3 işlem var.


1 - Tüm asp sayfalarınızı notpad ile açın en üst kısmına
Kod:
<%Response.charset="utf-8"%>
i ekleyiniz.

php konusunda çok fazla bilgim olmasada sanırım yukarıdaki asp nin eşdeğeri şu olsa gerek...
Kod:
<?php 
header("Content-Type: text/xml; charset=utf-8"); 
?>


2 - Asp sayfalarını kapatmadan önce notpatd'in sol üst köşesinde bulunan Dosya menüsünden Farklı Kaydet Komutunu veriniz. Açılan sihirbazda dosya adının yazıldığı alanın altında bulunan Kodlama bölümünden UTF-8 i seçip kaydet komutunu veriniz.
3 - Html Tagları içinde karakter setini belirten tag olarak aşağıda verilen dışında başka bir şey eklemeyiniz...
Kod:
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">


artık Türkçe karakterleriniz tüm tarayıcılarda doğru bir şekilde çıkacaktır.

Mesajı son düzenleyen merrrakli ( 03-01-07 - 17:30 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 04:50
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz.