Kimya

Pages : 1 [2] 3 4 5

 1. Damitma
 2. YÜzde DerİŞİm
 3. Modern Atom Modelleri
 4. Karisimlarin Bİlesenlerİne
 5. İlaç nedir ?
 6. =========proteİnler========
 7. Radyoaktİvİte
 8. Hidrojen ve Ötesi -- Temiz Enerji
 9. 8A Grubu Elementleri
 10. Röntgenyum
 11. Elektroforez
 12. Modern Atom Modelleri Ve Tarihçeleri
 13. Madenlerin Kullanım Alanları
 14. Radyoaktif Bozunmalar Ve Çeşitleri
 15. Organometalik Kimya nedir?
 16. Marie Curie (1867-1934)
 17. Oktay Sinanoglu
 18. {elementler}
 19. Kimya nedir işde Cevabı:)(Kimya hiç böle anlatılmamışdı)
 20. "Limon kolonyasının yapılışını araştırınız" dediyse hocalar cevap burda
 21. ALAŞIMLAr^^
 22. ASİtLER VE BAZLAR
 23. AtAmun Tarihçesi^^
 24. ÇözELtiler^^
 25. AYrıŞmA^^
 26. AtOmun ELektRİkli YapISI
 27. ÇekirDek ReaksiYOnları
 28. Maddenİn GÖrÜlebİlİr Ve Hİssedİlebİlİr Özellİklerİ^^
 29. ßasiC CONCEPTS^^
 30. RadYOaktİf Mermi nEDİR... ßuyrun..
 31. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Dalton Atom Teorisi
 32. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kuantum Sayıları
 33. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Periyodik Tablo
 34. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 35. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Reaksiyon Çeşitleri
 36. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Gazlar
 37. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Asitler ve Bazlar
 38. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Osmotik Basınç
 39. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kolloidal Dağılım
 40. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Yüzey Gerilimi
 41. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Kimyasal Tepkimeler [ resimli ]
 42. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Sıvılarda Özgül Ağırlık Tayini
 43. Genel Kimya-Atomun Yapısı-Elektro Kimya
 44. Kimyasal Nikel/Altın Kaplama
 45. Alaşımlar...
 46. labaratuar camı
 47. termometreler
 48. Ametaller (vidyolu anlatım)
 49. Metaller (vidyolu anlatım)
 50. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Analitik Kavrami Hakkında Herşey
 51. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Çözeltiler Hakkında Herşey
 52. Analitik Kimya - Temel Kavramlar - Derisim Hakkında Herşey
 53. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Tepkimelerin Denklestirilmesi Herşey
 54. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Yükseltgenme � Indirgenme Reaksiyonlari
 55. Analitik Kimya - Kimyasal Tepkimeler - Kimyasal Hesaplamalar Hkkında Herşey
 56. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Asit ve Bazların Tanımı
 57. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suda Asit ve Baz Dengeleri
 58. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Suyun İyonlaşma Sabiti ve pH
 59. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asitler ve Kuvvetli Bazların pH
 60. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 61. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Zayıf Asitler ve Zayıf Bazların pH
 62. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Poliprotik Asitler ve pH
 63. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler
 64. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Kuvvetli Asit ve Zayıf Asit Bulunan Bir Çöz kuv
 65. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Gerekli Çözelitiler
 66. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Değişik Derişimlerde Tampon Hazırlanması
 67. Analitik Kimya - Tampon Hazırlanması - Biyolojik Tampon Çözeltileri
 68. Radyoaktİflİk
 69. Vitaminler
 70. Mineraller
 71. Atom Bombası
 72. Nükleer Enerjinin Tarihçesi Yararları ve Zararları
 73. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 74. Nükleer Enerji
 75. Atom Ve Kİmyasi
 76. Elektrik Akımı ve Lambalar
 77. Fizik Nedir.
 78. Nükleer Reaktörler
 79. Kimya Gıda Sanayiinde Kullanılan Boyar Maddeler....
 80. Analitik Kimya - İndikatörler - Asit- Baz İndikatörleri
 81. Analitik Kimya - İndikatörler - Karışık İndikatörler
 82. Analitik Kimya - İndikatörler - Çöktürme İndikatörleri
 83. Analitik Kimya - İndikatörler - Redoks İndikatörleri
 84. Analitik Kimya - Çözünürlük
 85. Analitik Kimya - Çözünürlük - Çözünürlüğü Etkileyen Faktörler
 86. Analitik Kimya - Çözünürlük - Metal Hidroksitlerin Sudaki Çözünürlüğü
 87. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Buharlaştırma
 88. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Çöktürme
 89. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Kristallendirme
 90. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme
 91. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Huni İle Basit Süzme
 92. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süzme - Vakum Altında Süzme
 93. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma
 94. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Adi Damıtma
 95. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Damıtma - Su Buharı DamıtmasI
 96. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Ekstraksiyon
 97. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Süblimleşme
 98. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Fiziksel Yollarla Ayırma
 99. Analitik Kimya - Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemleri - Analitik Kimya - Sıvı � Sıvı
 100. Barut Ve Tarihçesi
 101. Atomun TarİhÇesİ
 102. Sodyum Metalİ Ve Önemlİ BİleŞİklerİnİn Özellİklerİ
 103. Akvaryum Kİmyasi
 104. Atomun Elektrİksel Yapisi
 105. Radyoaktİf Mermİ
 106. Kimya Sözlüğü
 107. Madde Ve Özellikleri
 108. Çözeltiler
 109. Alkali Metaller..
 110. Kimyanın Temel Kanunları Ve Kimyasal Hesaplama
 111. Kimyasal Silah Olarak Kullanılan Gazlar ve Özellikleri
 112. Asİtler Ve Bazlar
 113. Barut
 114. Atomun TarİhÇesİ
 115. Kİmyasal Hesaplamalar
 116. Limon kolonyasının yapılışı
 117. Radyoaktİflİk
 118. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 119. Madde
 120. John Dalton (1766-1844)
 121. Korozyonun Tanimi
 122. Metaller
 123. asitlerin yapısı ve özellikleri
 124. Çekirdek Reaksiyonları alfa beta vs..
 125. Oksijen Ve Ozon
 126. Doymuş NACL çözeltisinin Hidrolizi
 127. yazın sınawa gircem kimya..
 128. Temel Kİmya Yasalari
 129. Kristallendirme
 130. SÜblİmleŞme
 131. Eterler
 132. Magnezyum Metalinin Özellikleri
 133. Alüminyum(Al)Hakkında Herşey
 134. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler »
 135. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik
 136. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hızı
 137. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hız Sabiti
 138. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Basamağı (mertebesi) ve Molekülaritesi
 139. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konsantrasyonun Zamanla Bağıntısı ve Yarılanma Süre
 140. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Konu İle İlgili Örnekler
 141. Fiziko Kimya - Termodinamik
 142. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Birinci Kanunu
 143. Fiziko Kimya - Termodinamik - Entalpi
 144. Fiziko Kimya - Termodinamik - Oluşum entalpileri
 145. Fiziko Kimya - Termodinamik - Hess Yasası
 146. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin İkinci Kanunu
 147. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
 148. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs Serbest Enerji
 149. Fiziko Kimya - Termodinamik - Gibbs serbest enerjisinin Sıcaklık ile Bağlantısı
 150. Fiziko Kimya - Termodinamik - Serbest Enerji ve Denge
 151. Fiziko Kimya - Termodinamik - Denge Sabiti ve Sıcaklık
 152. Polimer Kimya - Polimer Nedir?
 153. Polimer Kimya - Polimerlerin Molekül Ağırlıkları
 154. Polimer Kimya - Polimerlerin Sentezi
 155. Polimer Kimya - Polimerizasyon İşlemleri
 156. Polimer Kimya - Polimerlerin Mekanik Özellikleri
 157. Polimer Kimya - Polimerlerin Statik Mekanik Özelliklerini Saptamada Kullanılan Deney
 158. Polimer Kimya - Molekül Ağırlığı Türleri ve Belirleme Yöntemleri
 159. Polimer Kimya - Bazı Polimelerin Uluslararası kısaltılmış İsimleri
 160. Polimer Kimya - Bazı Polimerlerin Özellikleri ve Önemli Kullanım Yerleri
 161. Karbon Atomu
 162. mucize elemet :)
 163. Kromatografi
 164. Kopolimerizasyon
 165. Kadmiyum
 166. Prometyum
 167. Şarbon
 168. Tuzlar
 169. ülkemizdeki Madenler Ve Enerji Kaynaklari
 170. Asit yağmurları [[erendikyol]]
 171. Atom , Molekül , Mol Kütlesi
 172. Sodyum Sülfat
 173. Periyodik Tablo ve Tarihçesi
 174. Tampon ÇÖzeltİler
 175. Kimyanın Tarihçesi
 176. V-Ringler
 177. Margarin
 178. Simya
 179. Madde ve Isı
 180. alaşım
 181. karışım ayırma teknikleri
 182. radyoaktiflik
 183. atom
 184. gazların öellikelri
 185. hormonlar
 186. karışımların arılması
 187. metal ve amellerin özelleri
 188. nabit elementler
 189. Adsorpsiyon
 190. NÜkleer RektÖrler
 191. Nükleer Enerjı
 192. Damıtma
 193. Atom ÇekİrdeĞİnİn KeŞfİ
 194. Radyoaktİvİte
 195. ASİTLER ve BAZLAR
 196. Kimyasal bağlar
 197. AlaŞim Elementlerİnİn Çelİklere Etkİlerİ
 198. Kİmyasal Sİlah Olarak Kullanilan Gazlar Ve Özellİklerİ
 199. KariŞimlari Ayirma Teknİklerİ
 200. AlaŞim
 201. Radyoaktİflİk
 202. Atom
 203. Gazların Özellikleri
 204. hormonlar
 205. Karışımların Arılması
 206. METAL ve AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ
 207. Alkalİ Metaller
 208. alüminum dökümü
 209. MoL Kavramı Ve Sorular
 210. MoL Kavramı Ve Sorular
 211. Kimya Soruları Ve Testleri
 212. Katı, Sıvı ve Gazların Özellikleri
 213. Kolloidal Dağılım
 214. Periyodik Cetvel
 215. Alkali Metaller
 216. Asitler
 217. Madde
 218. Temel Kimya Yasaları Ve Tepkimeler
 219. Analitik Kimya
 220. Atom Yapisi
 221. Makrosiklik Bilesikler
 222. Polimer Kimyası
 223. Temel Kimya Yasaları ve Kimyasal Tepkimeler
 224. Atom ve Yapısı
 225. Çekirdek
 226. ELektronlar
 227. Madde ve ÖzeLLikLeri
 228. KarısımLarı Ayırma TeknikLeri
 229. Soygazlar
 230. AtmosFerde BuLunan GazLar : AçıkLamaLı !
 231. Antoine Lavoisier & Hayatı...
 232. Nanoteknoloji
 233. TAMPON ÇÖZELTİLER ve kullanım alanları
 234. RadyoAktif Mermi Nedir ? Neden Kullanılır ?
 235. AlaŞimlar
 236. Kahverengi Kömürün Organik Gübre Üretiminde kullanılması
 237. Karbon 14 Metodu
 238. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 239. kimya biliminin tarihsel gelişimi konulu sunu
 240. Maddenin Tanecikli Ve Boşluklu Yapısı konulu sunu
 241. Maddenin Halleri ve Bağları
 242. Atomun Yapısına İlişkin Modeller Konulu Sunu
 243. Elementler Ve Bileşikler Konulu Sunu
 244. Periyodik Tablonun Tarihçesi
 245. Çözünürlük Farkı ile Ayrıştırma
 246. Katı,Sıvı Ve Gazların Özellikleri
 247. Atom Modellerİnİn Tarİhİ GelİŞİmİ
 248. Karşımların Ayrıştırılması
 249. Kimyasal Tepkimelerde Hız
 250. sabun ve deterjan
 251. Atom
 252. nükleer kelimelerin anlamları
 253. demir elementi
 254. << SABUN'un Tarihi >>
 255. << Plastİkler Nasil Üretİlİr >>
 256. << Görmenin Kimyası >>
 257. maddenin 4. hali plazma
 258. Organik Kimya mı? O da ne?
 259. Karbon Kimyası
 260. Organik olmayan Kimya
 261. Nicel ve Nitel Analiz
 262. Periyodik Tablonun Sırları
 263. Periyodik Tablo : Kimyagerlerin Bilgisayari
 264. Marie Curie (1867-1934)
 265. Amadeo Avogadro (1776-1856)
 266. Avodagro Sayısının Bulunuşu
 267. Gösteri Deneyleri [Mavi Sise]
 268. Aktinyum
 269. ağır metallerin sudaki toksit etkileri
 270. İyon Değiştiriciler
 271. Mol Kavramı ile ilgili bol bol soru
 272. BİleŞİk FormÜllerİnİn Bulunmasi
 273. Kİmyasal Tepkİmeler
 274. Temel Kİmya Yasalari
 275. Gazlar
 276. AlaŞimlar
 277. Demİr
 278. Atomun Elektrİklİ Yapisi
 279. ÇÖzeltİler
 280. Periyodik Sistem
 281. Labaratuar Cami
 282. Alkenler Ve Alkinler...
 283. DeterJanLar...
 284. NükLüer ReaktörLer...
 285. İyon DeiştiriciLer
 286. NitrozoAminLer
 287. RadyasYonLarın CanLıLara Etkisi
 288. Fizyon Füzyon
 289. Taze Tüketilen Sebze ve Meyvelerde Ürün Güvenliği ve Kalite Korunumunun Mikrobiyoloji
 290. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 291. İlaÇ NeDir.
 292. dunya
 293. [ KİMYA ] Çeşitli Kimya Konu Anlatımları
 294. Mol kavramı ile ilgili sorular
 295. Maddenin Dördüncü Hali
 296. Nobel Kimya Ödülü
 297. Kimya kanunları
 298. Basınç olmasa hayatımız nasıl olurdu_? (video indir)
 299. kimya periyodik cetvelin özellikleri
 300. Kütlenin Korunumu
 301. Molekül sayısı
 302. Sabit oranlar yasası (Proust yasası)
 303. Katli Oranlar Yasasi (dalton Yasasi)
 304. Hacİm Oranlari Yasasi (gay – Lussac Yasasi)
 305. İyonlaşma enerjisi
 306. Mol Kütleleri
 307. Işık Ve Ses
 308. Işık
 309. Reaksiyon Hızı
 310. Elektroliz
 311. Kimyasal Tepkimelerde Değişmeyen Özellikler
 312. Kimyasal tepkimelerde değişebilen özellikler
 313. Analiz ve sentez tepkimeleri
 314. Tepkime
 315. Yer Değiştirme Tepkimeleri/yanma tepkimeleri
 316. Tepkime kabı
 317. Tepkime ısısı
 318. Tepkime hızı
 319. Madde ve Özellikleri
 320. Madde ve Özellikleri(2)
 321. Saf Maddeler
 322. KariŞim
 323. Maddedeki Değişmeler
 324. Maddenin ayırdedici özellikleri
 325. Maddelerin Ayrılması
 326. Bileşiklerin ayrılması
 327. Kİmyasal BaĞlar
 328. Gazlar
 329. Gazlar 2
 330. Mucize Element: Karbon
 331. Yakıt Pilleri
 332. Sülfat Etkileri Ve Traslar Hakkında Genel Bilgiler
 333. Temel Kavramlar
 334. Sıvıların Basıncı Iletmesi
 335. 2 adet öss kimya testi
 336. Atom Modelleri
 337. kimyagerler (adları,nereli olduğu,kaç senesinden,ödülleri)
 338. NükleeR Energy
 339. Periyodik Tablo
 340. Barut ve yapısı
 341. Işık Kirliliği
 342. Hidrosiyanik Asit
 343. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 344. Suyun Fiziksel Özellikleri...
 345. Atom Bombası
 346. Asitler Ve Bazlar
 347. Madde ve Özellikleri
 348. Asit,Baz ve Tuzlar
 349. Dokular - KAN FİZYOLOJİSİ
 350. Isı Degiştiricisi Tasarımı
 351. Sabun
 352. Enzİm İnhİbİsyonu
 353. Polİ Klorlu Bİfenİllerİn Çevrede BulunuŞu
 354. Kalsiyum Amonyum Nitrat Gübresi
 355. Bazin Tanimi, BulunuŞu, Eldesİ Ve Özellİklerİ
 356. Doymuş NaCl çözeltisinin elektroliz sonucu elementlerine ayrışmasının incelenmesi.
 357. Ohmmetre ile diyot uçlarının bulunması
 358. Mol Kavrami
 359. Soy Metallere Asİtlerin Etkİsİ
 360. Gidalarin Hazirlanmasinda Kullanilan Mİkroorganİzmalar
 361. Akıllı metaler ve kullanım alanları...
 362. Radyoaktİflİk
 363. Radyoaktİf IŞimalar
 364. Radyoaktİf Bozunmalarin Hizi
 365. Yapay Radyoaktİflİk
 366. Asİt – Baz Kavramlari
 367. Suyun İyon Denklemİ
 368. ZAYIF ASİT ve BAZLAR (Ka ve Kb)
 369. NÖtÜrleŞme
 370. Tampon ÇÖzeltİler
 371. BİleŞİkler
 372. DNA Nedir Nerede Bulunur
 373. Moment
 374. Hidrokarbonlar
 375. Kimya'nın Tarihçesi
 376. Atom ve Elektron
 377. Kimya nedir ?
 378. Amfoterik,Amfiprotik,Amfipatik
 379. Neden FEnol Siklohekzanolden Daha Asidiktir...
 380. RAdyo Aktif BOzunMa VE ÇEşitleri....
 381. Manyetik alanda Sıçratma Yöntemi...
 382. Isı Değitirgeç Çeşitleri....
 383. Alternatif Ucuz Enerji Kaynakları...
 384. Günlük Hayatta Kullanılan Asit ve Bazlar
 385. Atom Modellerinin Tarihi Gelişimi
 386. Biyogaz Nedir? Biyogazin Elde Yöntemleri, Özellikleri, Ülkemizdeki Durumu
 387. ÇÖzeltİler
 388. Metallerin Krozyonu !!
 389. vitaminler ve mineraller
 390. SoyGazlar
 391. Maddenin görülebilir ve hissedilebilir özellikleri
 392. Bor Atomu
 393. Bor Madeni
 394. İyon değiştiriciler
 395. KovaLent Bağ
 396. BazLar
 397. Periyodik tablo
 398. Nitrit
 399. Gazlar .
 400. SÜperİletkenlİk
 401. Gaz Yasaları
 402. Maddelerİn Özisilari
 403. Gaz moleküllerinin özellikleri
 404. Sodyum metali ve önemli bileşiklerinin özellikleri
 405. Kirmizi Çamur
 406. MADDE ve ÖZELLİKLERİ
 407. MOL Kavramı
 408. Elektroliz Nedir?
 409. Eterler
 410. Nükleer Enerji
 411. Mol Kavrami
 412. Demir Elementinin Özellikleri
 413. Atomun Yapısı
 414. Elementlerİn Sİmgelerİ
 415. Mineraloji
 416. Manyetik Rezonans
 417. Kimya Projesi Yardımm????
 418. Elementlerin Periyodik Tablosu
 419. Kimya...
 420. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 1
 421. Kİmya Dersİne ÇaliŞma - 2
 422. Tampon ÇÖzeltİler
 423. Tampon Gücü
 424. Atom Çekirdeği
 425. Kimya'Ca Harfler
 426. Demİr Metalİnİn Özellİklerİ
 427. Gazların Özellikleri
 428. A vitamini
 429. C vitamini
 430. K Vitamini
 431. Tuz Üretimi
 432. TİtreŞİm Spektroskopİsİ ( Infrared + Raman )
 433. İyon Değiştiriciler
 434. Nİtrozoamİnler
 435. Nükleer ReaktörLer
 436. Kesme SıvıLarı
 437. Medikal Plastikler
 438. Titreşim (Raman + Infared) Spektroskopisi
 439. Çekirdek tepkilemeleri
 440. Kan Fİzyolojİsİ
 441. Tibbİ Tekstİller
 442. Atom ve Elektron
 443. Atom Bombasi
 444. KariŞimlarin AyriŞtirilmasi
 445. Madde
 446. Isi Ve Sicaklik
 447. Sicaklik DeĞİŞİmİ
 448. Hal DeĞİŞtİrme
 449. Isi AliŞverİŞİ
 450. metal kaplama
 451. Maddenİn Ayirt Edİcİ Özellİklerİ
 452. Madde Ve Özellikleri
 453. ATOM ve YAPISI
 454. Maddenini Halleri
 455. Kİmyasal BaĞlar
 456. Asİtler Ve Bazlar
 457. Ozon Tabakası Nasıl Oluştu ?
 458. NÜkleer Enerjİ
 459. YaŞam İÇİn Kesİnlİkle Gereklİ Olan Elementler
 460. Asitler Bazlar Tuzlar Ve Minerallerle İlgili Slayt Lazım!!!
 461. İ.E. ve E.İ'nin HOMO ve LUMO ile Hesaplanması
 462. Kristal Yapılar
 463. flaş kimya9-10 konuları
 464. Karışımları Ayırma Yöntemleri
 465. Kimyasal Denklemler...
 466. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 467. KariŞimlarin Ayrilmasi(lİse 1. Siniflar Çok İŞİnİze Yarayacak)
 468. Maddenin Yapısı! Tamamen Kendi Anlatımım :)
 469. Asal Gazlar
 470. Flotasyon
 471. K!my@=> Elementler ve Bileşikler<=K!my@
 472. Katyonlar +...
 473. Bileşikler...
 474. Katalizörler...
 475. demirin paslanması
 476. yarın sınavda cıkcak Bir kaç soru çözelim
 477. Arkadaşlar bi bakarmısınız bişi soracam
 478. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 479. GAZLAR Hakkında Bilgiler
 480. Çekirdek Reaksiyonları
 481. Elementlerin Kullanim Yerleri
 482. Inargonik Bilesikler!
 483. Elementler
 484. Kİmyasal Hesaplamalar
 485. KimYasal Tepkimeler
 486. Çözünürlük
 487. Asit Yağmurlarının Oluşumu Ve Toprak Yapısına Etkileri
 488. Organik-Kimya
 489. kimyada çıkmış soruların hepsi
 490. Alüminyum Alaşımlar
 491. Kimyasal Reaksiyonlarda Enerji
 492. Gazlar
 493. Kimyasal Tepkimeler
 494. Atom Çekirdeğinin Keşfi
 495. Atom Ve Elektron
 496. Demir
 497. Mol Hesaplama Yöntemleri
 498. Temel Kimyasal Yasalar
 499. Soygazlar
 500. kimyasal bağları 3 boyutlu görüntüleri lazım

EZ Archive Ads Plugin for vBulletin Copyright 2006 Computer Help Forum