bynogame

bynogame


Bilgi

Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 23-04-18, 13:04 #1
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
ALEVİLİK BAŞKA, BEKTAŞİLİK BAŞKADIR. Karıştırmayın!

Bektaşilik tarihi bir süreçtir, teori ve pratikleri yer ve zamana göre değişerek günümüze gelmiştir. İslamiyetle zıtlaşması olduğu gibi kendi içerisinde de birçok çelişkileri vardır. Birçok konuda kabul ve inkar içiçe girmiştir. Alevilikle bektaşiliğin başka başka şeyler olduğunu ortaya koyarken temel olarak günümüz bektaşilerini öne alıyoruz ve bu çerçevede bektaşiliğin tarihi genellemesini mukayeseli olarak yapıyoruz.

Dün geçmiştir, geleceği ise bilemiyoruz. Bugünü değerlendirerek günümüzü kurtarmaya ve geleceğide temizlemeye çalışıyoruz.

İŞTE ALEVİLERLE, BEKTAŞİLER ARASINDAKİ FARKLAR

ALEVİLER; Allah’ı, Ehlibeyt ve Ehlibeyt İmamlarının anlattığı gibi tanırlar. Tevhid'e inanırlar.
BEKTAŞİLER; Allah anlayışları çarpıktır, çelişkilidir, batıl inançların etkisi altındadır. İnsanda tecelli konusunda Allah’ın ZATİ ile SIFATİ yönlerini hep karıştırırlar. Vahdeti Vücud ve Hulul'a inanırlar.

ALEVİLER; Sadece Allah'tan çekinen ve ona itaat edenlerdir. Allah’tan korkarlar, O’nu severler, Ümit ile Korku arasında beklerler.
BEKTAŞİLER; Allah’tan korkulması gerektiğine inanmazlar, korkmazlar. Seviyoruz diyede sahtekarlık yaparlar çünkü Allah’ın emirlerini uygulamazlar.

ALEVİLERİN, Temel hedefleri Allah’ın Rızasını kazanmaktır. Allah için yerler, Allah için İbadet ederler, Allah için sabrederler, Allah rızası için cihad ederler, yaşarlar ve ölürler.
BEKTAŞİLERİN, Bu tür sorunları yoktur, pragmatik ve faydacıdırlar.

ALEVİLER; Nefsi Cihad yaparlar, ALLAH'IN KULU olduklarını hiç bir zaman unutmazlar, Allah’a teşekkür boçları olduğunu hep hatırlarlar, ibadet ederler.
BEKTAŞİLER; Nefislerine uyarlar, Allah’a karşı özgürlükçüdürler, Kul hakkını ön plana çıkararak Allah ile Kul ilişkisini daha açıkcası ibadeti inkar etmeyi, yok etmeyi amaçlarlar.

ALEVİLER; Peygamberimize Cebrail vasıtasıyla VAHİY geldiğine ve Masum (Günahsız) olduğuna inanırlar.
BEKTAŞİLER; Her fırsatta peygamberimizin AKILLI olduğunu söyleyerek çaktırmadan vahyi inkar ettirmeye çalışırlar, Peygamberin masumiyetine inanmazlar, istedikleri gibi ve her fırsatda peygamberimizi eleştirirlir.

ALEVİLER; Kur’an-ı Kerim'e inanır ve teslim olurlar, uymaya çalışırlar.
BEKTAŞİLER; Kur’an-ı Kerim'in eksik olduğunu, el katıldığını söylerler. İşlerine geldiği gibi Kur’an’dan örnekler verirler, beğenmedikleri hükümleri inkar ederler.

ALEVİLER; Helal, haram, mekruh, müstehab ve mübahlara göre yaşamlarını düzenlerler.
BEKTAŞİLER; Bu tip sorunları yoktur, Keyfi ve akılcı davranırlar, El, Bel, Dil masalıyla ve soyut ilkelerle herşeyi geçiştirirler.

ALEVİLER; İnançlarını İslam Şeriatı ya da Ehlibeyt Şeriatı sözüyle ifade ederler.
BEKTAŞİLER; Emevi, Abbasi, Osmanlı şeriatının çelişkilerini göstererek her türlü şeriatı inkar ederler. Bununla birlikte her türlü şeriata karşı oldukları için Allah’ın, Peygamberin ve Oniki İmamların (Ehlibeyt) şeriatını da inkar ederler.

ALEVİLER; Allah’ın Adil olduğuna, adaletli olduğuna inanırlar.
BEKTAŞİLER; Allah’ın adaletine inanmazlar, sürekli eleştirirler, şikayet ederler, sızlanırlar. Bu konuda bolca fıkra uydurarak alay ederler.

ALEVİLER; Melek, Şeytan, Cin gibi gaybi varlıkların varlığına inanırlar.
BEKTAŞİLER; Bu tür konularda nesnel gerçekçidirler, materyalist davranırlar, inanmazlar.

ALEVİLER; Oniki İmamların (Ehlibeyt imamlarının) imametine inanırlar ve bilgilerini onlardan alırlar. Peygamberimize onlar vasıtasıyla ulaşmaya çalışırlar.
BEKTAŞİLER; Oniki İmamları sevdiklerini söylerler ama onları tanımazlar, onların bilgilerini bilmezler, onları hep arka planda tutmaya çalışırlar ve ön plana hep başka isimleri geçirirler. Oniki İmamların sözlerine uymazlar, yaptıklarını yapmazlar.

ALEVİLERİN, Anlattıkları her olayın yazılı kaynağı vardır ve bu kaynaklar Arapça ve Farsçadır. Günümüzde de yeni yeni Türkçeye çevrilmektedir.
BEKTAŞİLERİN, Yazılı kaynakları yoktur, kaynakları şifai yani sözlü ve Türkçedir. Sıkışırlarsa kaynaklarının yakıldığını, imha edildiğini söylerler. Anlattıkları pek çok şeyde Kırklar cemi gibi kaynaksız ve uyduruk masallardır. Bunlarla halkı uyutup dururlar.

ALEVİLERİN, Söz ve eylemleri Ehlibeyt İmamların bilgilerine dayandığı için Aleviler, Ehlibeyt imamlarına benzemeye çalışırlar.
BEKTAŞİLER; İçerisinde her türlü ilkeye ve insana rastlamak mümkündür. Yezid’e lanet okurlar ama yaptıkları çok şey yezid’in yaptıklarıdır. Yani Ehlibeyt'le ilgisi yoktur.

ALEVİLERİN; Temel ilkeleri Allah (c.c)'ın, Resulullah (s.a.a.v)'ın ve Ehl-i Beyt’in dostuna dost, düşmanına düşman olmak esasına dayanır. Yani Tevella ve Teberra vardır.
BEKTAŞİLER; Yetmişiki milleti bir gördüklerini söylerler, dostuda düşmanıda seviyoruz derler, Cemevlerinde Ehl-i Beyt’le ilgisi olmayan insanların resimlerinide bulundurabilirler.

ALEVİLER; Caferi mezhebini bilir ve uygularlar. Caferi mezhebine göre yaşamlarını düzenlerler, Abdest alıp, Namaz kılarlar, gusül alırlar, ezan okurlar, nikah kıyarlar. Şekle ve Öze birlikte önem verirler.
BEKTAŞİLER; Caferi olduklarını söylerler ama hükümlerini bilmedikleri gibi şeklide inkar ederler, Batını öne çıkarırlar. Buyruk dedikleri kitabları uyduruktur. İslami şekli hükümleri inkar ederler ama Bektaşi erkanlarındaki tüm uyduruk şekilleride uygulamaktan utanmazlar.

ALEVİLERİN; Hocaları, Alimleri, Seyyidleri, Müezzinleri, Cemaatleri vardır.
BEKTAŞİLERİN; Dedeleri, Babaları, Anaları, Halk ozanları, Talibleri vardır.

ALEVİLER; Cami yada Mescid yaparlar, Ehlibeyt imamlarına göre İslami ibadetleriyle meşgul olurlar.
BEKTAŞİLER; Cemevi yaparlar. Sazla, sözle, semahla, yeme içmeyle, masallarla ibadet yaptıklarını söylerler.

ALEVİLERİN, Temel bilgileri ya da kaynakları Kur’an-ı Kerim ve Ehl-i Beyt İmamlarına dayanır.
BEKTAŞİLER ise inançları içerisinde Tasavvufi, Batıni, Melami, Hurufi, Kalenderi, Ahi, Şamanist, Hristiyan, Yahudi, Haydari ve çeşitli kültür ve inançları barındırır.

ALEVİLERİN, Siyasi tavırları ve yaşamları; İzzetli ve Şereflidir.
BEKTAŞİLER, İse her kurulu düzenin köleliğini yaparlar. Her iktidara hizmet ederler, Kul köle olurlar, ilkelerini savunurlar. En çok Osmanlı’dan nefret ettiklerini söylerler ama bununla en çok Osmanlı’ya hizmet ettiklerini gizlemeye, saklamaya çalışırlar.

ALEVİLER; İçki içmezler, haram olduğunu bilirler ve içkinin olduğu yerde durmazlar.
BEKTAŞİLER; İçkiyi meşru bir içecek olarak kabul ederler, fazla sıkışırlarsa SIR dersen içebilirsin derler, bu DOLU’dur derler yada CEM’lerde içilmez derler.

ALEVİLER; Beş vakit namazı kılarlar. Namaz bir Alevi için herşeydir, Hayatın en önemli gayesidir. OLMAZSA OLMAZ koşuludur.
BEKTAŞİLER; İlk aşamada namazı inkar ederler ama sıkışırlarsa "HALKA NAMAZI, GECE NAMAZI yada NİYAZ vardır" derler.

ALEVİLER; Ramazan ayı orucunun farz olduğuna inanırlar ve bu ayda oruç tutarlar.
BEKTAŞİLER; Ramazan ayı orucununu inkar ederler, Muharrem orucunu bunun yerine koyarlar, Farz ile sevabı birbirine karıştırırlar.

ALEVİLER; Alevilerden durumları iyi olanlar farz olduğu için Hacc’a giderler.
BEKTAŞİLER; Hacc’ı inkar ederler, Ölüye değil diriye gideriz derler, Hacı Bektaş kasabasını ziyareti Hacc yerine koyarlar.

ALEVİLERİN, Ondört Masumun, Peygamberimiz(saav), Kızı Hz.Fatma(as) ve Oniki İmamlar(as) olduğunu bilirler ve söylerler.
BEKTAŞİLER ise masumiyeti inkaretmek için Ondört masumun kerbela’da öldürülen çocuklar olduğunu söylerler.

ALEVİLER; Ahiret gününe, ceza gününe, kıyamete, cennet ve cehenneme inanırlar.
BEKTAŞİLER; Cennet ve Cehennemin bu dünyada olduğunu sık sık söyleyerek çaktırmadan ahireti inkar ederler. Ahiret gününü anlatan hiçbir anlatımları yoktur.

ALEVİLER Aleviliğin islamiyetin ÖZÜ olduğunu bilirler.
BEKTAŞİLER ise KÜLTÜR SENTEZİ olduklarını bilirler.

Yüce Allah yardımcımız, peygamber ve Ehl-i Beyt Şefaatçimiz, İmamı Zaman Mehdi önderimiz olsun.

“HAKKI, BATIL İLE KARIŞTIRMAYIN. BİLE BİLE GERÇEĞİ UNUTUP GİZLEMEYİN.” (Bakara s. 42. Ayet)

Allah bizleri Kuran-ı Kerim ve Ehlibeyt yolundan ayırmasın.

Mesajı son düzenleyen Aleviyyun ( 23-04-18 - 13:11 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-04-18, 13:11 #2
yyyildirayy yyyildirayy çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Ama sıradan insanlar ikisini de aynı sanıyor.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 23-04-18, 13:18 #3
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen yyyildirayy Mesajı Göster
Ama sıradan insanlar ikisini de aynı sanıyor.
İşte bu nedenle böyle bir yazı paylaştım. İnsanların, bu farklılığı görmelerini istiyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 12-05-18, 04:22 #4
freedomofwar freedomofwar çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Kim yazdı bu yazıyı bilmiyorum ama bektaşileri iyice gömmüş. Hacı Bektaşi Veli tarikat kurucusu sayıyorlar diye biliyorum, demekki dediğiniz gibi inanıyorlar bektaşiler. Kusura bakmayın yazıyı saçma buldum.. Konunun silinmesi daha yerinde olur yobazların ağzına laf veriyorsunuz bektaşiler üzerinden.

Mesajı son düzenleyen freedomofwar ( 12-05-18 - 21:28 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 04-07-18, 18:35 #5
JesterJessieAlecia JesterJessieAlecia çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Aynen öyle bektaşileri karalamış resmen bu kadar gömülmemeli
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-07-18, 10:00 #6
miyauv miyauv çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Özetlersek
Alevilik = Gerçek Müslümanlık
Bektaşilik = Ateistlik
Sunnilik = ???
Hacı Bektaşi Veli'nin ve
Sunni Müslümanların
Kemikleri sızlayacak
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-07-18, 10:15 #7
Eufonie Eufonie çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Senin arastirmalarin yanlış hocam burda insanlari yanlış yonlediriyorsun Alevilik-Bektasiilik bir arada yürür temelinde çoğu bağlılık ve saygı aynıdır
Ben burda yazilanlari bir Alevî olarak kabul etmiyorum
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 05-07-18, 12:40 #8
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alevilerin önderleri peygamber ve Ehlibeyt imamlarıdır. Aleviler onların yaptığını yapar.

Ayrıca Alevi inancında tarikatın yeri yoktur.
Görüşüp konuştuğum Bektaşiler bu paylaşımı doğruluyor. Ayrıca Bektaşi sitelerine de baktım.

Mesajı son düzenleyen Aleviyyun ( 05-07-18 - 13:42 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-07-18, 18:50 #9
tdsı tdsı çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Aleviyyun Mesajı Göster
Alevilerin önderleri peygamber ve Ehlibeyt imamlarıdır. Aleviler onların yaptığını yapar.

Ayrıca Alevi inancında tarikatın yeri yoktur.
Görüşüp konuştuğum Bektaşiler bu paylaşımı doğruluyor. Ayrıca Bektaşi sitelerine de baktım.

hz ebubekir r.a hz ömer r.a hz osman r.a ile ilgili düşüncelerinizi duymak isterim değerli kardeşim. yanlış anlamayın lütfen.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-07-18, 12:51 #10
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen tdsı Mesajı Göster
hz ebubekir r.a hz ömer r.a hz osman r.a ile ilgili düşüncelerinizi duymak isterim değerli kardeşim. yanlış anlamayın lütfen.
İlk üç halife din değil, sadece devlet başkanıdır. Din işlerinde İmam Hz. Ali'ye danışmaları bunu doğruluyor.
Özetle; halifelikleri meşru değildir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 10-07-18, 13:15 #11
Coaltus Coaltus çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Madem bu kadar bilgiye vakıf oldunuz şuna cevap verir misiniz ?

Türkiye'de ne kadar Alevi var ne kadar Bektaşi var ?
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 13-07-18, 22:13 #12
Nurhayat Nurhayat çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
benim tanıdığım ve alevi olan arkadaşlarım sizin burada alevilik böyledir diye sıraladığınız çoğu şeyi ne kabul ediyor ne de uyguluyor. bu yaptığınız iki ayrıma göre daha çok bektaşiliğe yakın gibiler. yukarıda ki arkadaşın sorusunun cevabını ben de merak ettim. ne kadar alevi var ne kadar bektaşi var? bu ayrımın kendileri farkında mı? ciddi bir ayrım sunniler ile aleviler arasında da var. sunnilerden de alevileri hak kabul etmeyenler var. şayet siz burada yazdığınız gibi inanıyor ve uyguluyorsanız sunni olup da uygulama kısmında olmayanlardan daha fazla sunnisiniz bana göre. bu tür farklılıklar bana hep "ameller niyetlere göredir" hadisini hatırlatıyor. sadece cennete kendi topluluğu gibi olanların gideceğine inanmasından ziyade ibadetlerinde ve yaptığı eylemlerde niyetinin önemli olması.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 14-07-18, 19:17 #13
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Nurhayat Mesajı Göster
benim tanıdığım ve alevi olan arkadaşlarım sizin burada alevilik böyledir diye sıraladığınız çoğu şeyi ne kabul ediyor ne de uyguluyor. bu yaptığınız iki ayrıma göre daha çok bektaşiliğe yakın gibiler. yukarıda ki arkadaşın sorusunun cevabını ben de merak ettim. ne kadar alevi var ne kadar bektaşi var? bu ayrımın kendileri farkında mı?
Nurhayat,
Sizde merak ettiğiniz için Alevi nüfusu konusunda yorum yapmaya çalışacağım ancak bu konu tahmini verilere dayalıdır.

Aleviler tahmini olarak 2,5 milyon, Bektaşiler ise 12-15 milyondur.

Malesef kendileri bilgisizlikten olsa gerek bu ayrımın farkında değillerdir. Ancak bu konu da aydınlanmanın başladığını düşünüyorum.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 15-07-18, 00:07 #14
MrsCaNoLoMaNiA MrsCaNoLoMaNiA çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Coaltus Mesajı Göster
Madem bu kadar bilgiye vakıf oldunuz şuna cevap verir misiniz ?

Türkiye'de ne kadar Alevi var ne kadar Bektaşi var ?
Dostum bunun sayısını kimse bilemez hemen hemen diye hesaplanır ancak ama net bir sayısı olmaz sonuçta herkes çıkıp ben aleviyim diyemiyor korkanda var insanlar bastırılıyor. Ama büyüklerimden duyduğum bir sayı 20 milyon Alevi olduğudur kesin olmayadabilir daha fazlada olabilir.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-18, 22:14 #15
tdsı tdsı çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Aleviyyun Mesajı Göster
İlk üç halife din değil, sadece devlet başkanıdır. Din işlerinde İmam Hz. Ali'ye danışmaları bunu doğruluyor.
Özetle; halifelikleri meşru değildir.

tanımadığınızı söylüyorsunuz değilmi.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-18, 23:12 #16
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen tdsı Mesajı Göster
tanımadığınızı söylüyorsunuz değilmi.
Evet, ilk üç halifeyi tanımıyoruz ve onlara biat etmiyoruz.

Biz Aleviler, Allah'ın ve peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.a.v)'in emri üzerine Müminlerin emiri imam Hz. Ali (a.s)'ye biat ettik. Onun için adımız Alevi olmuştur.

Hz. Ali (as)’nin yolunda giden ve onu peygamberden sonra imam bilen Müslümanlara, "Hz. Ali (as)’nin taraftarları" ve ya "Aleviler" denir.

Mesajı son düzenleyen Aleviyyun ( 17-07-18 - 23:18 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-18, 23:14 #17
Jips Jips çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Aleviler bektaşıler, aynı şeye hizmet eder. çok da fark yoktur. yanlış yönlendirmeynn.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-18, 23:15 #18
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Jips Mesajı Göster
Aleviler bektaşıler, aynı şeye hizmet eder. çok da fark yoktur. yanlış yönlendirmeynn.
Hayır, malesef aynı şeye hizmet etmiyor. Arada çok fark var.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-18, 23:20 #19
Jips Jips çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Aleviyyun Mesajı Göster
Hayır, malesef aynı şeye hizmet etmiyor. Arada çok fark var.

değil kardeşim, insnlara yanlış tanıtma. yada bilmediğin, yazılan çizilen konularda ısrar edip , aleviliği kötüleme ..
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 17-07-18, 23:33 #20
Aleviyyun Aleviyyun çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Alevilerle, Bektaşîler arasındaki farklar

bynogame
Alıntı:
Gerçek Mesajı Gönderen Jips Mesajı Göster
değil kardeşim, insnlara yanlış tanıtma. yada bilmediğin, yazılan çizilen konularda ısrar edip , aleviliği kötüleme ..
Ben Aleviyim, kendi inancımı neden kötüleyim? Sadece Alevilikle Bektaşiliğin aynı olmadığını söylüyorum. Lütfen paylaşımımı iyi okuyun.

Mesajı son düzenleyen Aleviyyun ( 17-07-18 - 23:41 )
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 06:56
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Tatil


bynogame