Cevapla
 
Konu Araçları
Eski 28-07-12, 17:57 #1
Özkan Özkan çevrimdışı
Varsayılan Alevi Duaları (Gülbenkler, Cemlerde okunan dualar)  1. "Allah Allah. Gönlü yerde, özü dar'da, Yüzü yerde, Muhammed-Ali'nin tevella, teberrasına inanarak, hizmet için bu irfan meydanına gelen canların, yerleri, gökleri var eden yüce Allah, dilden dileklerini, gönülden muratlarını versin. Dileklerinizi Hakk-Muhammed-Ali versin. Emekleriniz boşa gitmesin. Erenlerin aydın yüzlerine aşk olsun. Onsekizbin âlemle birlikte, cümle mümin kardeşlarimizi Hakk-Muhammed-Ali yolundan mahrum eylemesin. Görünür, görünmez kazadan beladan korusun. Hizmetini gördüğünüz pirlerin himmetleri üzerinizde olsun. Bozatlı Hızır cümlenizin yardımcısı olsun, saklasın, beklesin. Sizler bu toplumun ibadetini hizmetini ediyorsunuz; Hakk-Muhammed-Ali de sizlere yardımcı olsun. Bu cemde, bu erkânda, Ehlibeyt'in katarından didarından ayırmasın. Geldiğiniz yerden, durduğunuz dar'dan iyilikler göresiniz. Dil bizden, himmet Hakk'tan, yardım pirden ola. Gerçeğe Hüü, Mümine ya Ali."
  2. "Allah Allah. Tevella Teberanız Hakk'a yazıla, tevellanız temiz, yüzünüz ak ola. Belinize bağlanan tevella nişanesi olan kemerleriniz, Cebrail Aleyhiselam'ın Hz. Muhammed'in beline bağladığı ikrâr kemeri ola. Hz. Muhammed'in Kırklar Cemi'nde, kırk parçaya bölünen imamesinden bağlanan kemerler ola. Hizmetiniz boşa gitmesin, hizmetinizden şefaat bulasınız. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali."
  3. "Allah Allah. Hakk-Muhammed yolunda, erenler meydanında, pir divanında serilen bu Hakk postunun üzerinde hizmet görenler, hizmetlerinde şefaat bulsunlar. Bu meydanda yargılanıp sorgulananları, yüce Allah tekrar yargılayıp sorgulamasın. İnandığımız o yüce Allah dilden dileklerini gönülden muratlarını versin. Hakk-Muhammed-Ali yardımcıları olsun. Dil bizden, himmet Hakk'tan, yardım pirden olsun. Gerçek erenlerin demine Hüü, mümine ya Ali."
  4. "Allah Allah. Rahman ve rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan kandile benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam da sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğuda, ne de yalnız batıda bulunan, bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, neredeyse yağın kendisi aydınlatacak. Nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara örnekler verir. O her şeyi bilendir. (Nur suresi 35. ayet) Bu ışık Allah'ın yüksek ve kutsal bilinen, içlerinde Allah'ın adının anılmasına izin verilen, akşamdan sabaha kadar içinde Tanrı ismi anılan evlerde yakılır. (Nur suresi, 36. ayet) "Allahumme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ Ali seyyidina Muhammed. Bismişah, Allah, Allah"
  5. "Bismillahirahmanirrahim: Çeraği Ruhşan, Fahri Dervişan Zuhuri İman, Kursadi Meydan, Kanuni Evliya, Kuvvet-i Abdalan, Himmet-i Piran, Pir-i Horasan, Bismişah Allah Allah. Çerağı evliya nuru semavat. Bu menzildir ol turi müracaat. Rusan kıl niyaz ol çirağ-ı embiyaya. Bu menzildir ol turi müracaat. Çerağ uyanınca ver niyazı Muhammed Mustafa'ya candan salavat. Allahumme salli alâ seyyidina Muhammed ve alâ Ali seydine Muhammed."
  6. " Allah Allah. Hizmetin kabul ola. Hakk-Muhammed-Ali yardımcıları ola. Hızır yardımcın ola. Emeklerin boşa gitmesin, hizmetinden şefaat bulasın. Sen bu Nur-i Muhammed'in hizmet olan, temsili ışığı aydınlattın. Hz. Muhammed de şefaatıyla senin dünyanı ve ahretini aydınlatsın. Dilden dileğin, gönülden muradın versin. Dil bizden, nefes Hz. Hünkâr'dan olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali."
  7. "Allah Allah. Gönül birliği ile, itikat bütünlüğü ile. Eli erde yüzü yerde. Hakk'ın huzurunda secde etmiş, bütün mümin müslim canların, istek ve arzularını yerine getir, günahlarını af et, ya Rab. Meydanlarımızı abad, cemlerimizi Kırklar Cemi eyle. Bizleri Ehlibeyt'in katarından didarından ayırma. Ey yerleri gökleri var eden yüce Allah; bizleri doğruluktan, doğru yoldan ayırma. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, nefsimize sabır, ihsan eyle. Şu anda sana amin, Allah Allah diyen dillerin, dilden dileklerini gönülden muratlarını ver ya Rab. Görünür görünmez kazadan beladan koru. Dualarımızı dergah-ı izzet'inde kabul eyle. Emeklerimizi boşa verme. Evliyaların ve embiyaların hürmetine, şefaatından mahrum eyleme, ya Rab. Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, gülbankı Hünkâr Bektaşi Veli. Dil bizden, himmet Hakk'tan ola. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali, yatan şehitler uyansın"
Yeniçeri Duası Savaş öncesi.

__________________
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 08-08-12, 13:53 #2
Özkan Özkan çevrimdışı
Varsayılan C: Alevi Duaları (Gülbenkler, Cemlerde okunan dualar)ALEVİ KÜLTÜRÜNDE SIKÇA KULLANILAN DUA'LARIN BAZILARI


Sofra Duası
Bismillah bismişah Allah Allah
Nimmet-i Celil, bereket-i Halil, sefaat-i Resul, inayet-i Ali, Himmet-i Veli ola
Artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin.
Hak-Muhammed-Ali bereketini vere
Yiyip yedirenlere, pişirip getirenlere nur-i iman ve aşkı şevk ola
Dertlere derman hastalara şifa ola
Gittikleri yerde kan ve keder görmeye lokmalarınız kabul ola
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmamlarin, Ondört Masumu Pakların, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların
Rical ül Gayp Erenlerin ve Pir Dergahına yazıla
Yiyene helal yedirene delil ola.
Hak saklaya. Hızır bekleye gerçege Hüü..

Sofraya Otururken
Bism-i şah.Evvel Allah diyelim,
kadim Allah diyelim,
geldi Ali sofrası, Ya Şah diyelim.
Şah versin biz yiyelim.
Allah eyvallah hü dost.

Sofradan Kalkarken
Bism-i şah Allah Allah.Bu gitti ganisi gele.
Hak Muhammed Ali berekatını vere.
Yiyip, yedirenlere, pişirip kotaranlara, nur-u iman ve aşk u şevk ola...
Gittiği yerler gam ve gusse görmeye.
Hizmet sahipleri,hizmetlerinden şefaat bula.
Lokma hakkına,Evliya keremine,cömertler cemine,gerçek erenler demine
Allah eyveallah hü dost.


Muharrem Oruç Niyet Duası
''Bismillalahi'Rahmanu'r Rahim.Alemlerin rabbi olan Allah'a hamd olsun.
Bütün Peygamberlerine salat ve selam ollsun.
Ehli-beyt soyunda ve yolunda şehit olanların ruhları şad olsun.
Ey Yüce Allah'ım!
Bana bu Muharrem orucunu,Kerbela Matemini tutmayı nasip ettiğin için,sana şükürler ve senalar olsun.
Niyet ettim Allah rızası için bugünkü,Muharrem orucunu tutmaya,
Sen beni sabır edenlerden eyle Ya Rabbim.Gerçeğe Hüü..''

Oruç Açma (İftar Duası)
''Bismillahi'Rahmanu'r Rahim.Ey Yüce Allahım!
Bize bu Muharrem Orucunu, Kerbela Mateminitutmayı nasip ettiğin için, Sana hamdü senalar olsun.
Peygamberlerine salat ve selam olsun.
Kerbela Şehitlerinin ruhları ilahi nurun ile şad olsun.
Yezide ve soyuna lanet olsun.
Bütün şehitlerin,erenlerin,evliyaların, yüzü suyu hürmetine,tuttuğumuz oruçları,yaptığımız ibadetleri,
dergah-ı izeetinler kabul eyle.
Selamullah Ya Hüseyin!
Selamullah Ya Hüseyin!
Selamullah Ya Kerbela'da susuz şehit düşen şühedalar!
Bism-i Şah Allah Allahdiyelim,
Hak lokması yiyelim, Gerçeğe Hüü..''

Lokma Duası
Bismillah Bismişah Allah Allah
Hizmetleriniz Kabul ola,
Lokmalarınız Kurbanlarınız Ulu dergaha yazılmış ola
Hak Muhammed Ali'nin dıdarından
İmam Hüseyin'in darından
Oniki İmamın katarından ayırmaya
Ondört Masumu Pak, Onyedi Kemerbest ve Kırklar şefaatçiniz ola
Emeğiniz zaya gitmeye
Her iki cihanda yüzünüz ak imanınız pak ola
Ömrünüz bereketli, yuvanız meseretli ola
Dil bizden nefes Pir'den sayıla
Allah eyvallah Hüü..


Matem Orucu'na niyet
Bismişah Allah Allah
Er Hak Muhammed Ali aşkına
İmam Hüseyin Efendimizin susuzluk orucu niyetine
Kerbela'da şehit olanların ruhlarına
Fatıma anamızın şefaatine
Oniki İmamlar aşkına oruç tutmaya niyet eyledim
Ulu dergah kabul eylesin


Cenaze Duası
Bismillah ve alâ milleti Rasülillahi, Allahumme yessir aleyhi emrehu ve sehhil aleyhi mâ ba’dehu. Ve me esid bilikâike, v’ec’al mâ harace ileyhi hayran mimmâ harace anhu.” (Tanrı’nın adıyla. Rasullullah’ın dini üzere Tanrı’dan geldik, yine O’na dönecegiz. Tanrım onun işini kolaylaştır. Sana kavusmaşını mutlu kıl. Kavuştuğunu bıraktığından iyi kıl) ve “Allah, Muhammed, Ali inanci üzerine ölmüş olsun. Ey Allahım, onu yarlığa, onun derecesini hidayete ermiş kimseler içinde yücelt, bizleri ve onu affet ey evrenlerin yaratıcısı! Onun kabrini geniş eyle ve orasını ona ışıklı kıl.


Teneşir Duası
Ber cemal-i Muhammed, Kemal-i İmam Hasan, Şah Hüseyin, Ali’yi pir bilene verelim candan salevat (salevat getirilir). Dünya geçicidir, ahiret yurdu kalıcıdır. Tanrı'nın hükmü yürüdü. Ulu Tanrı seni kutlu bir menzile yetirsin. Kabrin ışıklı, mekanın cennet olsun. Sah-ı Merdan seni sancagi altında saklasın, beklesin. Gerçege hü...
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-01-13, 00:08 #3
Comandante. Comandante. çevrimdışı
Varsayılan C: Alevi Duaları (Gülbenkler, Cemlerde okunan dualar)Kısa fakat Dua'nın önemini, hangi devirde olursan ol. Kısacası her zaman Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu unutmaman gerektiğini vurgulayan güzel bir yazı. Paylaşmak istedim.

Son tahlilde insanoğlu aciz içinde olan bir varlıktır. Bu durum insanlık tarihine kadar uzanır. Teknoloji ne kadar gelişmiş olursa olsun, yaşam standardı ne kadar yükselmiş olursa olsun insanoğlu her zaman yaratıcı güce muhtaç olacaktır. Dua’da bu aşamada devreye giriyor.Dua bir ibadet biçimidir. Hz. Peygamberin ifadesiyle "ibadetin özüdür". İnsanlar sıkıntılı anlarında olduğu gibi bolluk ve bereketli dönemlerde de duaya sığınmışlardır.
Duayı diğer ibadetlerden ayıran en büyük özellik onun biçimsel olmayıp daha çok bireysel bir ibadet şekli oluşudur. Yani Allah ile kurulan bire bir "iletişimdir". Bu iletişimin zamanı, mekanı ve biçimi yoktur. Şüphesiz toplumsal olarak bir araya gelindiğinde birlikte okunan dualar da vardır. Bu dualardan bazılarını aktaracağız. Bu dualar daha çok ortak noktaların çoğalmasına yaramaktadır. Tekrar belirtmekte yarar var. Bu ibadetin en önemli özelliği zaman, mekan ve biçimsellikten arınmış olmasıdır, ayrıca yaratıcı güçle insanoğlunun birebir iletişimi olmasıdır. Ama toplumsal gelişim açısından genel duaların bilinmesi ve zikredilmesi de önemlidir.

ÇERAĞ Çün çerağı fahr uyandırdık Hüdanın aşkıa
Seyyid el kevneyn Muhammed Mustafa’nin aşkına
Sakii Kevser Aliyyel Murtazanin aşkına
Hem Hatice Fatıma Hayrünissanın aşkına
Şah Hasan Hulki Rıza hem Şah Hüseyni Kerbela
Ol imamı etkiya Zeynel abanın aşkına
Hem Muhammed Bakir ol kim nesli Paki Murteza
Cafer üs Sadık İmamı Rehmümanın aşkına
Musai Kazım İmamı Serfirazı ehli Hak
Hem Ali Musa Rızayı Sabiranin aşkına
Sah Taki ve Ba Naki hem Hasanül Askeri
Ol Muhammed Mehdi Sahip Livanın aşkına
Pirimiz üstadımız Bektaş Velinin aşkına
Haşredek yanan yakılan aşikanın aşkına
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 06-01-13, 13:57 #4
xpupilx xpupilx çevrimdışı
Varsayılan. Tekrar belirtmekte yarar var. Bu ibadetin en önemli özelliği zaman, mekan ve biçimsellikten arınmış olmasıdır

Çok doğru, en güzel açıklama.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Eski 25-08-13, 10:55 #5
hakareteugradim hakareteugradim çevrimdışı
Varsayılan C: Alevi Duaları (Gülbenkler, Cemlerde okunan dualar)


Özkan Allah yerini cennet etsin.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla
Cevapla

Bu konunun kısa yolunu aşağıdaki sitelere ekleyebilirsiniz

Taglar
alevi duaları, cemlerde, dualar, gülbenkler, okunan

Konu Araçları

Gönderme Kuralları
Yeni konu açamazsınız
Cevap yazamazsınız
Dosya gönderemezsiniz
Mesajlarınızı düzenleyemezsiniz

BB code is Açık
Smiley Açık
[IMG] kodu Açık
HTML kodu KapalıTüm saatler GMT +3. Şuan saat: 01:38
(Türkiye için artık GMT +3 seçilmelidir.)

 
5651 sayılı yasaya göre forumumuzdaki mesajlardan doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Şikayet Mailimiz. İçerik, Yer Sağlayıcı Bilgilerimiz. Reklam Mailimiz. Gizlilik Politikası. Tatil
Copyright © 2016