View Single Post
Eski 22-05-21, 14:34
Time Traveler Time Traveler çevrimdışı

bynogame
Varsayılan C: Makineler Düşünebilir mi ?

bynogame
Çok geniş bir konu. Aynı zamanda doktora tezimin alt konularından biri. Uzun uzun konu altına yorum yapılabilecek mahiyette. Lâkin konu genişledikçe ve detaylandıkça da karmaşıklaşan bir mantıksal çizgiyi içerisinde barındırıyor.

Burada her şeyden önce olan derin konulardan biri, "düşünme" teriminin en az iki şekilde belirsiz olmasıdır. Düşünen kişinin veya objenin çevresinin farkında olması ve kendisinin duygu, düşünce, analiz yeteneğinin bilincinde ve farkında olmasıdır. Yani çevresinin ve kendinin bilincinde olması olarak düşünce kavramını iki ana temel üzerinde kurmamız icap ediyor.

Düşünmek ile analiz edip hesaplamak birbirinden farklı eylemler. Düşünmek, aynı zamanda olmayan bir olguyu veya fikri, eldeki verilerle üretme eylemini de bünyesinde barındırıyor. Dolayısıyla burada düşünmek fiilini gerçekleştirenin bir bilgisayardan ziyade nörobilgisayar, yani sinirsel yazılım ağı içeren gelişmiş bir makine olduğundan söz etmek çok daha doğru olacaktır.

Halihazırda ödül ceza sistemlerinden tutun da, çocuklardaki öğrenme süreçlerinin makinelere uygulanmasına kadar bir çok gelişmiş araştırma laboratuarları, makinelerin öğrenme ve düşünmeleri üzerine ağır mesailer harcamaktadırlar.

Günümüzde öğrenen ve analiz eden sistemler, neredeyse kullandığımız cep telefonlara kadar geldi. Düşünme süreci ise biraz daha karmaşık. Mümkün ama tam olarak planlandığı şekilde değil. Çünkü bir makineye satranç öğretip kusursuz bir oyun oynamasını sağlayabilir, bir rapordaki tüm kelime hatalarını buldurabilir, bir makaleyi başka bir dile çevirtebilirsiniz. Ama sürrealist bir resimde aslında ne olduğunun yorumlamasını veya kendisinin farkındalığıyla ilgili karmaşık soruları cevaplamasını bekleyemezsiniz.

Dolayısıyla yapay bir zeka, insan zekasına zamanla yakınsak bir ivme alsa da hiçbir zaman eşdeğeri olmayacaktır. Bir makineye asla fedâkarlığı, empatiyi, mücadele ruhunu öğretemezsiniz.

Muhabbetle.
  Alıntı Yaparak CevaplaAlıntı Yaparak Cevapla